Právní Dokumenty

Níže najdete právní podklady pro všechny výrobky a služby Wargaming.net.

 • Licenční smlouva konečného uživatele

  Datum poslední aktualizace: 02.02.2016

  1. O TÉTO LICENČNÍ SMLOUVĚ KONCOVÉHO UŽIVATELE

  1.1. Tato Licenční smlouva konečného uživatele (dále také „LSKU“) upravuje vztah mezi Vámi a Wargaming Group Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Kypr nebo jakoukoli přidruženou stranou, včetně Wargaming World Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Kypr pro hry Xbox® a PlayStation® (dále také „Wargaming“, „my“, „naše“ a „nám“, „nás“, „námi“) ve vztahu k našim hrám, včetně mimo jiné hry „World of Tanks“ neboli „Svět tanků“, „World of Warplanes“ neboli „Svět vojenských letadel“, „World of Warships“ neboli „Svět válečných lodí“, „World of Tanks“ pro Xbox®360 a Xbox®One, „World of Tanks“ pro PlayStation®4, „World of Tanks Blitz“, „World of Warships Blitz“, „Gods & Glory“, „Total War: Arena“ (dále každá také „Hra“).

  1.2. Tato LSKU zahrnuje i pravidla a zásady vztahující se k Vašemu užívání Hry. (dále jen „Pravidla Hry“). Pravidla Hry jsou umístěna na

  a jsou součástí této LSKU.

  Musíte také přijmout a dodržovat všechna pravidla externích platforem platných pro konkrétní hru, mimo jiné Xbox® games a dalších pravidel služeb Xbox® licencí PlayStation®4 a ostatních pravidel společnosti Sony, pravidel Apple Appstore a Game Center a pravidel Google PlayTM. Jakékoli poručení pravidel externích platforem bude také považováno za zásadní porušení Smluvních podmínek z Vaší strany.

  Tato LSKU spolu s Vámi přijatými pravidly a dalšími dokumenty třetích stran stanoví, jaké chování od Vás očekáváme při hraní Hry. Před hraním Hry si je pečlivě přečtěte.

  Při hraní her na PlayStation®4 a využívání služeb společnosti Sony platí následující pravidla. Jakákoliv obsah, zakoupený v herním obchodě, bude zakoupen od Sony Network Entertainment Europe Limited (dále jen “SNEE”), a bude předmětem Smluvních podmínek a Uživatelské smlouvy Sony Entertainment Network, které jsou k dispozici na Playstation®Store. Ověřte si prosím práva na využívání u každého nákupu, neboť se mohou, položku od položky, lišit. Není-li uvedeno jinak, má obsah, který je k dispozici v jakémkoliv herním obchodě, stejné věkové omezení, jako samotná hra

  2. TATO LSKU A VY

  2.1 Pokud jste mladší 18 let, požádejte prosím své rodiče nebo zákonného zástupce, aby zkontrolovali a schválili LSKU za Vás. Pokud jste mladší, nesmíte Hru užívat ani k ní mít přístup bez toho, aniž by na Vás rodiče nebo zákonní zástupci dohlíželi.

  2.2 Svůj souhlas s touto LSKU včetně Pravidel Hry dáváte v průběhu instalačního procesu Hry (pokud je to možné) nebo užíváním Hry. Pokud s touto LSKU nebo s Pravidly Hry nesouhlasíte, prosím nezkoušejte Hru instalovat nebo užívat.

  3. SMLUVNÍ PODMÍNKY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

  Potvrzujete, že jste během vytváření účtu Wargaming (dále jen "Účet") četli Smluvní podmínky a naše Zásady ochrany osobních údajů a používání souboru cookies a že s nimi souhlasíte.

  4. DODATKY K TÉTO LSKU A PRAVIDLŮM HRY

  4.1 Čas od času bude možná nutné ze závažných důvodů pozměnit tuto LSKU, a sice např. zohlednit nové prvky Hry či její funkcionalitu nebo provést změny v důsledku změn příslušných právních předpisů. V případě změny v LSKU Vás budeme nejpozději třicet (30) kalendářních dnů před vstupem takových změn v účinnost o těchto změnách informovat prostřednictvím e‑mailu a bude se mít za to, že s těmito změnami souhlasíte, pokud (i) nám do třiceti (30) kalendářních dnů od okamžiku, kdy jste od nás na Váš e-mail obdrželi oznámení o změnách, neoznámíte Váš nesouhlas s těmito změnami, nebo (ii) po účinnosti změn použijete licenci udělenou touto LSKU. V oznámení na e-mail Vás budeme informovat o Vašem právu vyjádřit nesouhlas, o Vašem právu ukončit tuto LSKU v souladu s jejími ustanoveními a o příslušné výpovědní době a o právních následcích, pokud svůj nesouhlas se změnami nevyjádříte. Nejnovější verze této LSKU bude vždy k dispozici na webových stránkách společnosti Wargaming (dále jen „Stránky“). Prosím zkontrolujte aktuální verzi LSKU při každém užití Hry. Změny LSKU nebudou mít vliv na Vámi nabytá práva a nebudou mít zpětný účinek.

  4.2 Čas od času bude nutné ze závažných důvodů pozměnit také Pravidla Hry, např. abychom vyřešili problém, který vyvstane ve Hře nebo ve způsobu, jakým se Hra hraje, nebo abychom zajistili, že Hra bude zábavná pro všechny uživatele. V případě změny v Pravidlech Hry Vás budeme 4 týdny před vstupem takových změn v účinnost o těchto změnách a o Vašem právu je nepřijmout informovat prostřednictvím e‑mailu. Nejnovější verze Pravidel Hry bude vždy k dispozici na Stránkách. Změny Pravidel Hry nebudou mít vliv na Vámi nabytá práva a nebudou mít zpětný účinek.

  5. UŽÍVÁNÍ HRY

  5.1 Na základě Vašeho přijetí LSKU Vám po dobu účinnosti této LSKU poskytneme osobní právo (tzv. „licenci“) stáhnout, nainstalovat a hrát Hru.

  5.2 Tato licence je:

  • 'nevýlučná' (čímž se rozumí, že stejné a podobné licence můžeme udělovat také dalším osobám);
  • 'odvolatelná' (čímž se rozumí, že tuto licenci můžeme za určitých níže uvedených okolností vypovědět);
  • 'osobní' (čímž se rozumí, že nesmíte Hru používat k obchodním účelům);
  • 'nepřenositelná' (čímž se rozumí, že tato licence slouží pouze Vaší potřebě a nesmíte žádné z práv, které jsme Vám udělili, převést na jinou osobu nebo k němu poskytnout podlicenci);
  • 'omezená' (čímž se rozumí, že můžete užívat Hru pouze k účelům, které jsme stanovili v této LSKU);
  • podmíněná Vaším dodržováním této LSKU.

  6. TECHNICKÉ POŽADAVKY

  Abyste mohli Hru užívat, potřebujete určitý hardware, software a vybavení (včetně vhodného připojení k internetu).

  7. OPRAVY, AKTUALIZACE, ZMĚNY

  Čas od času bude nutné provést opravy a aktualizace, přidat dodatečný obsah nebo provést jiné úpravy Hry (např. zlepšit online průběh Hry, přidat nové funkce či je upravit nebo vyřešit chyby v softwaru). Tímto potvrzujete a vyjadřujete Vaše srozumění a souhlas s tím, že soustavně pracujeme na rozvoji Hry a Služeb, zlepšujeme a updatujeme grafiku, charakter, průběh Hry a další obsah Hry tak, aby pro Vás hraní bylo zábavné.

  8. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

  8.1 Hra, včetně kódu, grafiky, způsobu hry, uživatelského rozhraní, zvuku a dalšího obsahu, obsahuje informace a díla, jež jsou chráněny autorským právem a dále dalšími právními předpisy upravující nejen právo duševního vlastnictví. Akceptujete, že vlastníme všechny tyto informace a díla nebo k nim máme licenci a Vy nic z výše uvedeného nesmíte užít ani využívat bez našeho souhlasu.

  8.2 „World of Tanks“, „World of Warplanes“, „World of Warships“, „World of Tanks Blitz“, „Wargaming.net“ a „Wargaming“ a jejich příslušná loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Wargaming. Nesmíte tyto ochranné známky žádným způsobem používat nebo zobrazovat, s výjimkou způsobu výslovně dovoleného v této LSKU. Všechny ochranné známky či chráněné označení služeb („service marks“) třetích stran, které se objeví ve Hře, jsou vlastnictvím příslušných majitelů a všechna práva z nich vyplývající jsou vyhrazena.

  Total War: Arena je vyvinuta společností Creative Assembly. Creative Assembly, logo Creative Assembly, Total War, Total War: Arena a logo Total War jsou buď ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti Creative Assembly Limited. SEGA a logo SEGA jsou buď ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti SEGA Holdings Co., Ltd. nebo jejích poboček. SEGA je registrována v Patentovém a známkovém úřadu USA. Všechny ostatní ochranné známky, loga a autorská práva jsou vlastnictvím jejich příslušných majitelů.

  9. PRAVIDLA HRY

  9.1 Pravidla Hry stanovují, jak my očekáváme, že se budete chovat při hraní Hry. Prostudujte si prosím Pravidla Hry pečlivě před hraním Hry. Vezměte prosím na vědomí, že „hraní role“ není omluvou pro jednání v rozporu s Pravidly Hry.

  9.2 V případě podstatného porušení Pravidel Hry můžeme na základě našeho uvážení v závislosti na závažnosti takového porušení jednat jedním nebo všemi následujícími způsoby:

  • na krátkou dobu pozastavit Váš přístup k funkci Hry „herní chat“;
  • na delší dobu pozastavit Váš přístup k funkci Hry „herní chat“; a
  • pozastavit nebo zrušit Váš Účet jak je uvedeno ve Smluvních podmínkách.

  Je-li toto porušení vaším prvním porušením, není-li pobuřující, je-li zhojitelné a okolnosti nám dovolují tak učinit, zašleme Vám oznámení v textové podobě o hrozícím ukončení Vašeho Účtu a poskytneme Vám 14 (čtrnáct) kalendářních dnů, abyste mohli Vaše porušení během této doby napravit. Pokud pozastavíme Váš účet, pak se po dobu takového pozastavení nebudete moci prostřednictvím Vašeho Účtu přihlásit ani užívat žádnou ze Služeb. Když Váš Účet zrušíme, pak již nikdy nebudete mít přístup k Vašemu Účtu a můžeme Vám také zakázat mít v budoucnosti přístup ke Službám a užívat je.

  9.3 Pokud pozastavíme Váš přístup k funkci Hry ´herní chat´, pak budete moci během této doby hrát Hru a sledovat ´herní chat´ ostatních hráčů, ale nebudete se ho moci zúčastnit.

  9.4 Pokud narazíte na jiného uživatele, který jedná v rozporu s Pravidly Hry, oznamte prosím tuto činnost společnosti Wargaming pomocí funkcí Hry “Help” (Pomoc) nebo “Report Abuse” (Nahlásit porušení), nebo jinak kontaktujte Zákaznickou podporu na https://eu.wargaming.net/support/.

  10. UPOZNORNĚNÍ NA EPILEPSII

  Někteří lidé jsou náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátám vědomí, pokud jsou vystaveni v běžném životě blikajícím světlům nebo světelným obrazcům. Tito lidé mohou dostat záchvat při sledování určitých obrázků na monitoru nebo hraní některých videoher. To se může stát, i když daná osoba nikdy epilepsií netrpěla nebo nikdy epileptický záchvat neměla. Pokud jste Vy nebo kdokoli ve Vaší rodině někdy měli příznaky spojené s epilepsií (záchvaty nebo ztráta vědomí) a jste vystaveni blikajícím světlům, poraďte se s Vaším lékařem předtím, než začnete hrát. Doporučujeme rodičům, aby sledovali užívání videoher svými dětmi. Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte objeví některý z následujících příznaků: závratě, rozostřené vidění, oční či svalové tiky, ztráta vědomí, dezorientace, nevědomé pohyby nebo křeče při hraní videohry, OKAMŽITĚ přerušte užívání videohry a poraďte se s lékařem. Vezměte také prosím na vědomí, že byste při hraní videohry měli dodržovat určitá opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti, včetně vyhnutí se hraní hry, když jste unavení a nevyspalí, dávat si 10-15 minutové přestávky každou hodinu, dodržovat přiměřenou vzdálenost od obrazovky a hrát hru v dobře osvětleném prostředí.

  11. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST TÝKAJÍCÍ SE HRY

  11.1 Zaručujeme, že máme právo uzavřít tuto LSKU a udělit Vám licenci k užívání této Hry, tak jak je stanoveno v části 5 „UŽÍVÁNÍ HRY“.

  11.2 Odpovídáme ze škody jen tehdy, pokud jde o škodu na zdraví, těle nebo životě nebo za úmyslné škody způsobené námi, našimi zástupci, zaměstnanci nebo našimi pomocníky nebo v případech vymezených příslušnými kogentními právními předpisy.

  11.3 Ve vztahu k Virtuálnímu zboží, které si kupujete, budeme vedle bodu 2 tohoto článku 11 odpovědní za škodu vzniklou z důvodu nedostatku zaručených vlastností nebo hrubé nedbalosti naší, našich zástupců nebo pomocníků.

  11.4 Za jakoukoli další škodu nejsme odpovědní.

  12. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

  12.1 Tato LSKU a jakýkoli spor, nárok nebo povinnost (ať smluvní nebo mimosmluvní) vzniklé z nebo ve spojitosti s ní nebo jejím předmětem či jejím uzavíráním se řídí právem České republiky. Jestliže by však byl uživatel v důsledku použití práva České republiky připraven o ochranu, kterou mu poskytují kogentní ustanovení předpisů na ochranu spotřebitele právního řádu země, ve které má uživatel obvyklé bydliště, použije se právo této země.

  12.2 Výše zmíněné spory spadají do příslušnosti soudů země, jejíž právo je rozhodné dle článku 12.1.

  13. VŠEOBECNÉ

  13.1 Tato LSKU upravuje náš vztah s Vámi. Nevytváří žádná práva pro třetí osoby, pokud to není výslovně uvedeno v této LSKU.

  13.2 Bude-li jakákoli část této LSKU považována za nevymahatelnou, nebude to mít vliv na vymahatelnost ostatních částí této LSKU. My i Vy souhlasíme, že budeme vykládat zbývající části této LSKU takovým způsobem, který bude odpovídat záměrům této LSKU, tak jak jen to bude možné.

  13.3 Pokud my nebo Vy neuplatníme (nebo se zpozdíme s uplatněním) jakékoli právo, které Vy nebo my máme podle této LSKU, tato skutečnost neznamená, že Vy nebo my toto právo ztrácíme. Pokud uplatníme nějaké právo jen částečně nebo pouze jednou, můžeme ho přesto my i Vy uplatnit v budoucnu znovu.

  14. ŽÁDNÁ OMEZENÍ NA SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁVECH

  Ustanovení této LSKU nevylučují, neomezují ani jinak nezkracují práva spotřebitelů zaručená jim podle příslušných ustanovení platných právních předpisů ani nesmí být nikým takto vykládána.

  15. KONTAKTUJTE NÁS

  Pokud máte nějaké dotazy, stížnosti nebo připomínky týkající se této LSKU, kontaktujte nás prosím na https://eu.wargaming.net/support/.

 • Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů Cookies

  Poslední aktualizace: 27.5.2015

  1. Úvod

  1. Zavazujeme se k ochraně a respektování Vašeho soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů a Používání souborů Cookies ("Zásady") popisují, jak nakládáme s informacemi, které nám poskytnete nebo které o Vás získáme.
  2. Osobními údaji jsou myšleny údaje, které se k Vám vztahují jakožto k identifikované a identifikovatelné osobě. K osobním údajům patří Vaše jméno, adresa, telefonní číslo, Vaše e-mailová adresa, Váš věk, pohlaví, některé Vaše herní preference, část čísla Vaší kreditní karty. Anonymní údaje, které se k Vám nevztahují, se nepovažují za osobní údaje.
  3. Můžeme shromažďovat osobní údaje, jakož i další informace, pokud použijete následující služby:
  4. Přečtěte si prosím pozorně tyto Zásady. Začnete-li využívat jakoukoli ze Služeb, vyjadřujete tím souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů . Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nepokoušejte se používat Služby. Souhlasem s těmito Zásadami potvrzujete svůj souhlas se sběrem a dalším zpracováním Vašich osobních údajů v souladu s těmito Zásadami a za účely v nich uvedených.
  5. Osobní údaje zpracováváme jen v případě, že je to nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi, v případě nutnosti dodržet povinnost, kterou nám ukládá zákon, či na základě našich oprávněných zájmů, s výjimkou případů, kdy mají před těmito zájmy přednost Vaše zájmy či základní práva a svobody, jež vyžadují ochranu Vašich osobních údajů.

   Naším oprávněným zájmem je poskytovat služby způsobem, který je bezpečný a nikoho nepoškozuje. Naším cílem je nabídnout všem osobám férové a vyvážené využití našich služeb.

  2. Kdo jsme

  Jsme

  Wargaming Group Limited,

  105, Agion Omologiton Avenue,

  Nicosia 1080,

  Kypr

  ("Wargaming", "my", "naše" a "nám, nás").

  Respektujeme Vaše právo na soukromí a budeme zpracovávat pouze ty osobní údaje a další informace, které nám poskytnete, nebo které o Vás získáme, v souladu s platnými zákony na ochranu soukromí a ochrany osobních údajů.

  3. Údaje, které od Vás získáme

  Když používáte Služby, získáváme následující kategorie údajů:

  Když vytvoříte Účet, získáme a zpracujeme následující “Údaje týkající se účtu”:

  • Vaše křestní jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační údaje na sociální síti, adresu, uživatelské jméno a heslo. Můžete si také zvolit, zda poskytnete některé další dobrovolné informace o Vás.

  Pokud si zakoupíte virtuální položky, virtuální měnu (tzv. „goldy“) nebo časově omezené prémiové členství prostřednictvím kreditní karty, shromažďujeme následující „Údaje týkající se platby“:

  • Číslo Vaší kreditní karty (nebo jeho část) a informace o vydavateli Vaší kreditní karty.

  Při Vašem použití Služeb, můžeme shromažďovat a zpracovávat následující "Sledovací údaje":

  • Umístění informace spojené s vaší IP adresou, když navštívíte naše Stránky nebo použijete Hru.
  • Informace týkající se Vašeho používání našich Služeb, včetně, ale nikoli výhradně, informace o tom, kdy a jak používáte Služby, a přenosů dat a záznamů z částí obrazovky, na které kliknete při používání našich Služeb (tzv. "clickstreams").
  • Přihlášení se a statistiky spojené s aktivitami na našich Webových stránkách a při Hrách.
  • Technické informace o každém zařízení a operačním systému, které používáte při návštěvě Webových stránek nebo použijete Hru, včetně Vašeho identifikátoru Media Access Control (MAC), Unique Device Identifier (UDID) nebo ekvivalentního identifikátoru zařízení, Vaší IP adresy a prohlížeče, který používáte.

  Pro získávání a zpracovávání Sledovacích údajů na Webových stránkách používáme soubory cookies. Jejich funkce a možnosti, které máte při jejich použití, jsou vysvětleny pod tímto v části 4.

  Při Vašem použití Služeb můžeme shromažďovat a zpracovávat následující “Obsahové údaje”:

  • Informace, které zveřejníte na jakémkoli Herním Fóru.
  • Informace poslané přes funkci "herní chat" ve Hrách,
  • Údaje, které poskytnete, když nás žádáte o informace nebo pomoc, nebo si od nás zakoupíte produkt nebo službu, včetně informací potřebných ke zpracování Vašich objednávek s příslušným obchodníkem, který mohou zahrnovat částku jakékoli transakce, ale nebudou obsahovat Vaše finanční údaje, které budou předloženy pouze přímo obchodníkovi Vámi zabezpečenými protokoly.
  • Údaje, které nám poskytnete, když se účastníte soutěží, turnajů a odpovídáte na průzkumy.
  • Údaje spojené s Vaším profilem na sociálních sítích s cílem umožnit integraci s takovými sociálními sítěmi.

  4. Soubory cookies

  1. Webové stránky používají soubory cookies a obdobné technologie používající Sledovací data, které Vás odliší od ostatních uživatelů. To nám pomáhá poskytovat Vám dobré zkušenosti při přístupu na Stránky a využívání Služeb.
  2. Cookie je malý soubor písmen a čísel, které webové stránky umístí na Vašem počítači nebo zařízení, pokud navštívíte webové stránky. Máte příležitost, abyste vyjádřili souhlas či nesouhlas s použitím souboru cookies, když vstoupíte na naše Stránky. Pokud jste se rozhodli se odhlásit, používáme jen ty skutečně nezbytné soubory cookie (jak je popsáno níže) a uchováme jednu stálou "dodržovací" cookie, která nám říká, že se chcete odhlásit z používání jakýchkoli jiných souborů cookies. Pro další informace o souborech cookies, Vám doporučujeme navštívit www.allaboutcookies.org.
  3. Soubory cookies, které mohou být použity na Stránkách spadají do kategorií popsaných níže. Tyto popisy Vám pomohou určit, zda a jakým způsobem byste chtěli komunikovat s našimi Stránkami a dalšími on-line službami:
   • Nezbytně nutné soubory cookies
   • Tyto soubory cookies jsou nezbytné, abyste mohli procházet Stránky a používat určité funkce. Bez těchto nezbytně nutných souborů cookies nemohou být on-line služby poskytované Stránkami poskytnuty. Proto není možné odmítnout používání těchto souborů cookies.

    Kromě toho, kódovací jazyk, ve kterém jsou Stránky psány, používají návštěvní soubory cookies, jejichž použití nelze zamezit. Ty jsou odstraněny při každém zavření prohlížeče. Tyto soubory cookies neuchovávají žádné informace o návštěvníkovi po zavření prohlížeče.

   • Výkonnostní soubory cookies
   • Naše výkonnostní soubory cookies shromažďují anonymní informace o tom, jak používáme Stránky a jejich funkce. Například, naše výkonnostní soubory cookies shromažďují informace o tom, které stránky jsou na Stránkách navštěvovány nejčastěji, které reklamy shlédnete nebo s nimi komunikujete na Stránkách nebo jiných webových tránkách, na kterých se objeví naše reklamy a zda obdržíte nějaké chybné zprávy.

   • Analýzové soubory cookies
   • Stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc ("Google"). Google Analytics používá soubory "cookies", což jsou textové soubory ukládané do Vašeho počítače, což nám pomáhá analyzovat, jak uživatelé používají Webové stránky. Informace vytvořené souborem cookie o Vašem používání Stránek (včetně vaší IP adresy) budou předány a uloženy na serverech Google ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP, Google zkrátí /anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, stejně jako pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa námi odeslána a zkrácena servery Google v USA . Google bude za nás používat tyto informace pro účely vyhodnocování Vašeho užívání Stránek, poskytovat nám zprávy o aktivitách na webu a poskytovat nám další služby týkající se činností na webových stránkách a užívání internetu. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty společnosti Google.

    Stránky mohou používat další podobné analytické soubory cookies. Tyto soubory cookies se používají ke shromažďování informací, jakým způsobem návštěvníci používají Stránky. Informace se shromažďují anonymně, používají se k hlášení počtu návštěvníků na Stránkách, odkud jsou a jaké stránky navštívili.

    Dále můžete zabránit tomu, aby Google získával a používal údaje (soubory cookies a IP adresu) stažením a nainstalováním přípojného prohlížeče dostupného na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Další informace je možné najít na http://www.google.com/analytics/terms/gb.html (Smluvní podmínky a Ochrana osobních údajů Google Analytics). Vezměte prosím na vědomí, že na Stránkách je kód Google Analytics doplněn o "gat._anonymizeIp ();" aby se zajistilo anonymní získávání IP adres (tzv. IP-maskování). Také můžete zabránit tomu, aby Google Analytics získával tyto údaje jménem Wargaming kliknutím na následující odkaz:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

   • Cookies funkčnosti
   • Cookies funkčnosti se používají k zapamatování voleb, které provedete (jako preferovaný jazyk, umístění země, nebo jiných on-line nastavení) a shromažďování anonymních informací.

   • Cílené a reklamní soubory cookies
   • Cílené reklamní soubory cookies třetích stran mohou být umístěny na Vašem zařízení inzerenty třetích stran, reklamních sítí, výměny dat, analýzy marketingových a dalších poskytovatelů služeb.

    Cílené reklamní soubory cookies mohou shromažďovat informace o Vaší prohlížecí činnosti napříč několika webovými stránkami a on-line službami (např. o částech webových stránek, které navštívíte, výrobcích, o které se zajímáte), aby Vám mohly poskytnout příslušné reklamy na webových stránkách a on-line služby třetích stran. Reklamní sítě mohou tyto informace sdílet s inzerenty pomocí své sítě. Informace shromážděné pomocí těchto reklamních souborů cookies třetích stran neprozrazují Vaši totožnost, ale identifikují Vás na různých webových stránkách.. Můžeme používat reklamní služby třetích stran, jejichž seznam můžete najít na http://worldoftanks.eu/cs/content/docs/disclosure/. Tyto služby můžete zrušit prostřednictvím pokynů a/nebo odkazů na jejich webových stránkách nebo přímým kontaktem.

  4. Chcete-li odmítnout použití souborů cookies nás nebo třetí strany, můžete změnit nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookies odmítal. Vzhledem k tomu, že prostředky, jakými to můžete udělat, se liší prohlížeč od prohlížeče, prosím, navštivte menu ”Pomoc” ve Vašem webovém prohlížeči pro další podrobnosti. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete odmítnout naše soubory cookies, může to negativně ovlivnit některé funkce těchto Stránek a Služeb.

  5. Jak používáme Vaše údaje

  Údaje, které nám poskytnete, nebo které o Vás získáme, můžeme použít pro následující účely:

  1. Poskytování Služeb. Poskytování služeb. Data účtu, sledovací údaje a obsahové údaje mohou být námi shromažďovány a zpracovávány, abychom Vám poskytli Služby, které od nás požadujete, a naplňovali příslušné LSKU a Smluvní podmínky přijatých Vámi. Údaje shromážděné pro tento účel budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro poskytování požadovaných Služeb a v souladu s platnými zákony.
  2. Veškeré získané údaje můžeme zpracovat ve snaze odhalit, vyšetřovat a zabraňovat činnostem, které mohou být nezákonné, nebo které by mohly porušovat Smluvní podmínky nebo Pravidla fóra, nebo které by mohly porušovat příslušné LSKU v souvislosti s některou z Her. Takové údaje budou uchovávány pouze po dobu nejdéle šesti měsíců po ukončení Účtu.
  3. Vytváření další propagace a inzerce a vytváření profilů uživatelů:
  4. Když jsme Vás požádali o Váš souhlas s našimi Zásadami, souhlasíte s použitím Vašich osobních údajů pro následující účely:

   • Můžeme použít Vaši e-mailovou adresu registrovanou pro Váš účet k tomu, abychom Vám poskytovali informace o produktech a službách, které souvisejí se Službami, které od nás požadujete, ledaže tuto možnost odmítnete v okamžiku vytvoření Vašeho Účtu. Používání Vaší e-mailové adresy k těmto účelům můžete také zastavit , a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy registrované k Vašemu účtu na privacy@wargaming.net a uveďte, že si nepřejete dostávat takové informace. Případně můžete zrušit zasílání postupem dle pokynů k odhlášení odběru ve spodní části každého e-mailu, který od nás obdržíte.
   • Můžeme používat sledovací údaje k sledování, zlepšování a úpravě Služeb a našich operací.
   • Můžeme vytvořit „osobní uživatelský profil“ propojením údajů Vašeho Účtu se sledovacími údaji za účelem zlepšování nebo úpravy Služeb a našich operací a pro naši propagaci, reklamu a průzkum trhu.
  5. Rovněž smíme shromažďovat jisté údaje (např. IP adresu či uživatelské jméno), které jsou potřeba k odhalení a prošetření podvádění při hře a jejímu zamezení. Tyto údaje používáme jen za účelem odhalení, prošetření a zamezení podvodů při hře a 6 měsíců od jejich získání jsou mazány, ledaže by mohly být využity k prokázání podvodu.

  6. Sdílení Vašich údajů

  1. Nebudeme sdílet Vaše osobní údaje s nikým jiným, ledaže byste k tomu dali souhlas, jinak pouze za omezených okolností včetně následujícího:
   • Do té míry, jak je to vyžadováno příslušnými právními předpisy, vládními orgány nebo orgány činnými v trestním řízení nebo pro účely prevence kriminality.
   • Pokud je to nutné k prosazení Smluvních podmínek a Pravidel fóra, nebo LSKU nebo Pravidel fóra v souvislosti s některou z Her, k tomu, abychom poskytovali Služby, které od nás požadujete, k ochraně bezpečnosti našich uživatelů a třetích stran, k ochraně našich práv a majetku a práv a majetku ostatních účastníků a třetích stran, nebo v jiných případech, pokud věříme v dobré víře, že zveřejnění je vyžadováno zákonem.
   • Jsme oprávněni sdělovat informace shromažďované prostřednictvím našich Služeb a umožňovat k nim přístup, abychom usnadnili cílení, poskytování a měření reklamy v našich Službách a v souvislosti s nimi, jakož i cílení, poskytování a měření on-line reklamy ve službách třetích osob poskytovaných naším jménem, a abychom obecně usnadnili přenos informací, které mohou být pro naše uživatele užitečné, důležité, cenné nebo jinak zajímavé.
   • V případě nutnosti poskytnutí našich Služeb, které od nás žádáte, můžeme sdílet Vaše osobní údaje s třetími stranami, které nám tyto služby poskytují, včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Seznam těchto třetích stran najdete na http://worldoftanks.eu/cs/content/docs/disclosure/.
  2. Anonymní informace, tj. informace, které Vás přímo či nepřímo neidentifikují, a souhrnné údaje můžeme sdílet (což znamená, informace o skupinách a kategoriích uživatelů, včetně statistik a chování při hraní, která ale neumožňuje identifikaci a které nemohou být rozumně použity k identifikaci kteréhokoliv jednotlivého uživatele) s našimi reklamními partnery, jejichž seznam také naleznete na http://worldoftanks.eu/cs/content/docs/disclosure/. Můžeme také umožnit našim inzerentům shromažďovat anonymní informace a souhrnné údaje v rámci Služeb, a oni pak mohou tyto informace sdílet s námi. Naši inzerenti mohou shromažďovat informace pomocí monitorovacích technologií, jako jsou soubory cookie a webové majáky. To umožňuje našim inzerentům vyvíjet a dodávat cílené reklamy ve Službách a na webových stránkách třetích stran, takže se mohou pokusit sloužit Vám s reklamou na výrobky a služby, které pro Vás mohou být zajímavé. Inzerenti budou také používat tyto informace ke sledování, zlepšování, nebo upravování jejich činnosti.

  7. Děti

  Jsme si vědomi toho, že máme zvláštní povinnost chránit osobní údaje získané od dětí. Nebudeme vědomě získávat osobní údaje od žádných dětí, ani tyto údaje nebudeme zpracovávat, bez souhlasu rodičů. Pro účely těchto Zásad se dítětem rozumí fyzická osoba, která je mladší 18 let (nebo minimálního zákonného věku k vyjádření souhlasu ke shromažďování a zpracování osobních údajů, pokud se to různí podle platných právních předpisů).

  8. Zabezpečení

  1. Přijímáme přiměřená opatření, aby se zabránilo ztrátě, zneužití nebo změně Vašich osobních údajů. Naši zaměstnanci, dodavatelé a zástupci mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, které shromažďujeme, ale jejich použití musí být omezena na plnění svých povinností ve vztahu k usnadnění Vašeho používání Služeb. Naši zaměstnanci, dodavatelé a zástupci, kteří mají přístup k Vašim osobním údajům, jsou povinni udržovat tyto informace důvěrné a nesmí je používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny výše, nebo se zabývat žádostmi, které nám zašlete.
  2. Zavedli jsme veškerá přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně bezpečnosti Vašich údajů.

  9. Webové stránky třetích stran

  Služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované a služby poskytované třetími stranami, včetně těch prodejců, se kterými provádíte transakce. Vezměte prosím na vědomí, že tyto Zásady se vztahují pouze na osobní informace, které shromažďujeme prostřednictvím Služeb, a nemůžeme být odpovědni za osobní informace, které třetí strany mohou shromažďovat, ukládat a používat prostřednictvím svých internetových stránek nebo jejich služeb. Vždy byste si měli pečlivě přečíst zásady ochrany osobních údajů každé webové stránky, kterou navštívíte.

  10. Vaše práva

  Kromě Vašich práv o zrušení podle části 4.2 se můžete rozhodnout k využití následujících práv:

  • Můžete nás požádat o kopie osobních údajů, které o Vás máme, a o informace o zpracování těchto údajů.
  • Můžete nás požádat o aktualizaci nebo opravu jakýchkoli zastaralých nebo nesprávných osobních údajů, které o Vás máme.

  Chcete-li uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás prosím na privacy@wargaming.net. Pokud nás požádáte o vymazání Vašich osobních údajů, můžeme si ponechat archivovanou kopii s těmito informacemi, pokud je to vyžadováno zákonem.

  Máte rovněž právo podat stížnost k orgánu dohledu.

  11. Změny v těchto Zásadách

  Můžeme čas od času tyto Zásady změnit, z různých důvodů, jako jsou změny odrážející se v právních předpisech a regulaci, změny v průmyslových postupech a technologický vývoj. V případě, že máte zaregistrovaný Účet, budete informováni o případných změnách těchto Zásad prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu v souvislosti s Vaším Účtem. Nejnovější verze těchto Zásad bude vždy k dispozici na Webových stránkách. Každá nová verze těchto Zásad nabývá účinnosti: (i) okamžitě dnem, kdy obdržíte oznámení e-mailem, kde se změny v těchto Zásadách týkají nezávažných změn, které nesnižují Vaše práva; nebo (ii) ne méně než třicet (30) dní poté, kdy obdržíte oznámení e-mailem, kde změny v těchto Zásadách potenciálně snižují Vaše práva, nebo (iii) v případě, že nemáte zaregistrovaný Účet, ve chvíli,kdy jsou nahrány do našich Služeb.

  12. Otázky a poznámky

  Pokud máte nějaké otázky nebo poznámky k těmto Zásadám, kontaktujte nás prosím na privacy@wargaming.net

 • Smluvní podmínky

  Poslední aktualizace: 17.05.2016

  1. ÚVOD

  1.1 Tyto smluvní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“) upravují vztah mezi Vámi a

  Wargaming Group Limited,

  105, Agion Omologiton Avenue,

  Nicosia 1080, Kypr,

  nebo jakoukoli přidruženou stranou, včetně Wargaming World Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Kypr pro hry Xbox® a hry pro PlayStation®4 (dále také „Wargaming“, „my“, „naše“ a „nám“, „nás“, „námi“) ve vztahu k:

  1.2 Tyto Smluvní podmínky rovněž upravují vztah mezi Vámi a námi ve vztahu k užívání některého z fór, které provozujeme k Hrám (dále jen „Herní fóra“). Pravidla a pokyny vztahující se k Herním fórům (dále jen „Pravidla fóra“), jsou uvedena na:

  a jsou součástí těchto Smluvních podmínek.

  1.3 V těchto Smluvních podmínkách jsou Hry, Herní fóra a Doplňkové služby označovány společně jako „Služby“.

  2. UŽIVATELÉ MLADŠÍ 18 LET

  2.1 Pokud jste mladší 18-ti let, požádejte prosím své rodiče nebo zákonného zástupce, aby si přečetli a schválili tyto Smluvní podmínky za Vás před tím, než začnete Služby užívat. Pokud Vy (nebo tam, kde je to nutné, Vaši rodiče nebo zákonní zástupci) nesouhlasíte s těmito Smluvními podmínkami, pak Služby ani jejich části nesmíte užívat ani k nim mít přístup. Při přihlašování k účtu (viz níže, článek 5 „VÁŠ ÚČET U WARGAMING“) prohlašujete a zaručujete, že jste fyzická osoba, která je starší osmnácti (18) let nebo jejíž zákonní zástupci přijali tyto Smluvní podmínky a souhlasili s nimi.

  2.2 Souhlasíte s tím, že nenecháte vědomě žádnou fyzickou osobu mladší 18 let bez dozoru rodičů nebo zákonného zástupce Služby užívat nebo mít ke Službám jakkoli přístup.

  3. DODATKY K TĚMTO SMLUVNÍM PODMÍNKÁM A PRAVIDLŮM FÓRA

  3.1 Čas od času bude možná nutné pozměnit tyto Smluvní podmínky, např. zohlednit nové produkty či služby, zvýšit bezpečnost pro naše uživatele nebo provést změny v důsledku změn příslušných právních předpisů. Čas od času bude také nutné ze závažných důvodů pozměnit Pravidla fóra, např. zajistit, aby Herní fóra fungovala bezproblémově a zohlednit potřeby komunity užívající Herní fóra. V případě změny ve Smluvních podmínkách a/nebo v Pravidlech fóra Vás budeme nejpozději třicet (30) kalendářních dnů před vstupem takových změn v účinnost o těchto změnách informovat prostřednictvím e-mailu a bude se mít za to, že s těmito změnami souhlasíte, pokud (i) nám do třiceti (30) kalendářních dnů od okamžiku, kdy jste od nás na Váš e-mail obdrželi oznámení o změnách, neoznámíte Váš nesouhlas s těmito změnami, nebo (ii) budete po účinnosti změn Služby užívat. V oznámení na e-mail Vás budeme informovat o Vašem právu vyjádřit nesouhlas, o Vašem právu vypovědět tyto Smluvní podmínky v souladu s jejich ustanoveními a o příslušné výpovědní době a také o právních následcích, pokud svůj nesouhlas se změnami nevyjádříte.

  3.2 Pokud vyjádříte nesouhlas se změnami stanovenými v bodu 1 tohoto článku 3 „DODATKY K TĚMTO SMLUVNÍM PODMÍNKÁM A PRAVIDLŮM FÓRA“, budou Smluvní podmínky a Pravidla fóra nadále platná v předchozím znění. V takovém případě však máme právo zrušit Váš Účet a vypovědět tyto Smluvní podmínky s čtrnáctidenní (14) výpovědní dobou. V případě takového ukončení jste oprávněni ke kompenzaci v souladu s bodem 2 článku 13 „POZASTAVENÍ A ZRUŠENÍ VAŠEHO ÚČTU / UKONČENÍ TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK“.

  3.3 Nejnovější verze těchto Smluvních podmínek a Pravidel fóra bude vždy k dispozici na Stránkách, proto Vám doporučujeme zkontrolovat si vždy aktuální verzi Smluvních podmínek a Pravidel fóra při každém užití Služeb. Změny Smluvních podmínek a/nebo Pravidel fóra nebudou mít vliv na Vámi nabytá práva, nenaruší podstatným způsobem rovnováhu smluvního vztahu dle těchto Smluvních podmínek mezi námi a Vámi a nebudou mít zpětný účinek.

  4. SMLUVNÍ PODMÍNKY,

  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES A

  LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE

  4.1 Naše Zásady ochrany osobních údajů a používání souboru cookies stanoví, jakým způsobem budeme respektovat Vaše soukromí a jak zacházíme s údaji, které jsou shromažďovány pomocí Služeb.

  4.2 Abyste mohli získat přístup a užívat některou z našich Her, musíte přijmout tyto Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů a používání souboru cookies, a dále také Licenční smlouvu koncového uživatele (dále jen „LSKU“) vztahující se k příslušné Hře společně s příslušnými pravidly vztahujícími se k této Hře (dále jen „Pravidla Hry“) Níže uvádíme odkazy na LSKU:

  LSKU

  Musíte také přijmout a dodržovat všechna pravidla externích platforem platných pro konkrétní hru, mimo jiné Xbox® Games a dalších pravidel služeb Xbox®, licencí pro PlayStation®4 a ostatních pravidel společnosti Sony, pravidel Apple Appstore a Game Center a pravidel Google PlayTM. Jakékoli poručení pravidel externích platforem bude také považováno za zásadní porušení Smluvních podmínek z Vaší strany.

  4.3 Pokud nechcete přijmout Smluvní podmínky nebo Zásady ochrany osobních údajů a používání souboru cookies, pak nesmíte užívat jakékoli Služby nebo k nim mít přístup. Pokud nepřijmete LSKU a Pravidla Hry vztahující se ke Hře, pak nesmíte Hru ani stahovat ani užívat.

  5. VÁŠ ÚČET U WARGAMING

  Vytvoření účtu

  5.1 Abyste mohli užívat Služby, musíte si vytvořit u Wargaming účet (dále jen „Účet“).

  5.2 K vytvoření Účtu je potřeba, abyste měli emailovou adresu a poskytli určité informace. Podrobnosti o informacích, které je třeba poskytnout, jsou uvedeny v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souboru cookies. Je důležité, abyste tyto informace poskytli pravdivě a přesně, abychom měli správné údaje o Vás a Vašem Účtu.

  5.3 Při vytváření Účtu budete také muset zadat „uživatelské jméno“ a/nebo „přezdívku“, aby Vás reprezentovaly ve Hře a na našich Stránkách. Uživatelská jména a přezdívky jsou spojeny s Vaším Účtem (to znamená, že nemohou být převedena na někoho jiného). Nesmíte použít uživatelské jméno nebo přezdívku, která je používána někým jiným, je vulgární nebo urážlivá nebo jinak porušuje tyto Smluvní podmínky. Pokud máte dotazy ohledně registrace Účtu, kontaktujte nás prosím prostřednictvím https://eu.wargaming.net/support/.

  5.4 Konkrétně k používání služeb Xbox® 360 nebo her Xbox® One musíte navštívit tyto stránky a přihlásit se uživatelskými údaji Microsoft Xbox® Live. Váš Účet bude automaticky vytvořen na základě Vašich uživatelských údajů Microsoft Xbox® Live (e-mail a přezdívka (gamertag).

  Pro přístup ke službám pro hry na PlayStation®4 musíte mít účet Sony Entertainment Network.

  V některých případech, včetně některých her pro iOS nebo Android, se musíte přihlásit také přes systém třetí strany, pokud to je ve hře výslovně dovoleno.

  5.5 Pokud to společnost Wargaming výslovně dovoluje, je u některých her možné vytvořit si „demo účet“. V takovém případě nezískáte samostatné uživatelské jméno a heslo. Autorizace pro hru probíhá přes konkrétní technické zařízení (mobilní telefon, tablet atd.), který používáte. Důrazně Vám však doporučujeme založit si standardní Účet v souladu s výše uvedenými předpisy.

  Pokud používáte „demo účet“, neneseme odpovědnost za zachování Vašeho pokroku ve hře, zajištění dostupnosti položek hry a virtuálního zboží nebo zabezpečení peněžitých nebo hodnotných položek v Účtu. K případům, kdy může dojít k úplné ztrátě Účtu a souvisejících položek patří ztráta technického zařízení, ztráta hesla nebo neoprávněná úprava operačního systému (tzv. „jailbreak“) nebo softwaru.

  Sdílení účtu

  5.6 Se všemi informacemi týkajícími se Vašeho Účtu musíte nakládat jako s důvěrnými. V žádném případě byste neměli nikomu svěřovat ID Vašeho účtu, heslo, tajnou otázku nebo odpověď. A to ani Vašim přátelům, dětem, manželům, spolupracovníkům, členům skupiny či vedoucím skupiny.

  5.7 Dle okolností můžete být odpovědní za chování a jednání při užívání Vašeho Účtu a za všechna porušení těchto Smluvních podmínek způsobená při užívání Vašeho Účtu z důvodu Vašeho zaviněného opomenutí či konání ohledně informací na Vašem Účtu. Neneseme vůči Vám žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z jakéhokoli neoprávněného užití Vašeho Účtu nebo neoprávněného přístupu, užití, změny, úpravy a/nebo zveřejnění Vašich osobních údajů založených na Vašem zaviněném opomenutí nebo jednání, pokud jde o Vaše informace týkající se Účtu.

  Bezpečnost vašeho účtu

  5.8 Musíte zajistit zabezpečení svého Účtu, počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení proti přístupu třetích osob. Prosím, ihned nás informujte prostřednictvím https://eu.wargaming.net/support/, pokud zjistíte:

  • jakékoli neoprávněné užití Vašeho Účtu nebo jiné porušení bezpečnosti, nebo
  • použití nebo možné použití jakýchkoli hackerských nástrojů v souvislosti se Službami.

  5.9 Zavedli jsme fyzické, elektronické a řídící postupy, abychom pomohli zabezpečit a předcházet neoprávněnému přístupu, užívání, změnám, úpravám a/nebo zveřejnění Vašich osobních údajů. I když vynakládáme přiměřené úsilí, abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů, přenosy na nebo přes internet a osobní údaje uložené na našich serverech nebo serverech třetích osob, které používáme, jsou náchylné k útoku, a není možné zaručit jejich bezpečnost. Kromě toho, příspěvky prostřednictvím e-mailu nejsou chráněny šifrováním a jsou náchylné k zachycení při přenosu.

  6. POPLATKY A ÚČTOVÁNÍ

  6.1 Při vytvoření Účtu nemusíte platit žádné poplatky za registraci ani předplatné. Nicméně některé Služby mohou vyžadovat zaplacení poplatku. Rozhodnete-li se přihlásit k odběru takových Služeb, musíte splnit následující:

  • a) je Vám více než osmnáct (18) let, nebo pokud jste mladší osmnácti (18) let, Váš rodič nebo zákonný zástupce potvrdil příslušný nákup a tyto Smluvní podmínky Vaším jménem a souhlasil s nimi;
  • b) jste oprávněným držitelem Účtu ve vztahu k Účtu, ze kterého se přihlašujete k odběru Služeb;
  • c) jste oprávněn použít příslušnou kreditní kartu nebo jiné akceptované způsoby platby;
  • d) všechny informace, které poskytnete, jsou pravdivé a přesné; (a to především číslo Vaší kreditní karty a datum expirace platnosti, tudíž je důležité tyto údaje aktualizovat); a
  • e) souhlasíte se zaplacením všech vzniklých poplatků, dokud nezrušíte svůj Účet a neukončíte tyto Smluvní podmínky v souladu s těmito Smluvními podmínkami.

  6.2 Veškeré příslušné poplatky a další částky na Vašem Účtu za plně poskytnuté Služby jsou nevratné, s výjimkou situací, kdy je tak uvedeno v těchto Smluvních podmínkách nebo je vyžadováno příslušnými platnými právními předpisy.

  6.3 Mějte prosím na paměti, že Váš účet je osobní a nemůže být převeden na jiného uživatele nebo být jinak obchodován.

  6.4 POKUD HRAJETE NAŠE HRY NA EXTERNÍCH PLATFORMÁCH, JAKO JE MICROSOFT XBOX®, SONY PLAYSTATION®, APPLE IOS NEBO GOOGLE ANDROIDTM, MUSÍTE TAKÉ DODRŽOVAT VŠĚECHNY PODMÍNKY STANOVENÉ TĚMITO PLATFORMAMI TŘETÍCH STRAN. PLATBY A VYÚČTOVÁNÍ V TĚCHTO HRÁCH PODLÉHÁ PRAVIDLŮM TĚCHTO PLATFOREM. SPOLEČNOST WARGAMING SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI JAKÉKOLI POVAHY ZA KROKY TĚCHTO PLATFOREM.

  7. OBSAH

  7.1 Služby obsahují velké množství obsahu, který zahrnuje mimo jiné i software, technologie, text, příspěvky na fóru, příspěvky na chatu, profily, ovládací prvky, zprávy, odkazy, e‑maily, hudbu, zvuk, grafiku, obrázky nebo videa, jakož i design a vzhled našich Stránek a Her (dále jen „Obsah“). Některé části Obsahu mohou být přístupné pouze online a/nebo vyžadují k odblokování použití klíče či kódu, sériového kódu a/nebo jiného druhu online autorizace či dosažení úspěchů ve Hře.

  7.2 Obsah a všechna práva k duševnímu vlastnictví v Obsahu jsou našim vlastnictvím (popř. vlastnictvím s námi propojených společností či partnerů). Nicméně na dobu, kdy jsou tyto Smluvní podmínky mezi námi a Vámi účinné, Vám poskytujeme osobní právo (tzv. „licence“) užívat Obsah v souvislosti s Vaším přístupem a užíváním Služeb. Tato licence je:

  • 'nevýlučná' (čímž se rozumí, že stejné a podobné licence můžeme udělovat také jiným lidem);
  • 'odvolatelná' (čímž se rozumí, že tuto licenci můžeme za určitých níže uvedených okolností ukončit);
  • 'osobní' (čímž se rozumí, že nesmíte používat Obsah k žádným podnikatelským účelům);
  • 'nepřenosná' (čímž se rozumí, že tato licence slouží pouze k Vaší potřebě a nesmíte žádné z práv, které jsme Vám udělili, převést na jinou osobu nebo k němu poskytnout podlicenci); a
  • 'omezená' (čímž se rozumí, že můžete užívat Obsah pouze k účelům, které jsme stanovili v těchto Smluvních podmínkách); a
  • podmíněná Vaším dodržováním těchto Smluvních podmínek, Pravidel Hry, Pravidel fóra a LSKU.

  7.3 Následující věci můžete činit pouze s naším písemným souhlasem a v míře určené takovým písemným souhlasem:

  • kopírovat nebo stahovat jakýkoliv Obsah ze Služby či její části (s výjimkou situace, kdy se jedná o součást řádného užívání či fungování Služby);
  • distribuovat, veřejně předvádět nebo vystavovat, pronajímat, prodávat, přenášet, převádět, publikovat, upravovat, kopírovat, vytvářet odvozená díla, pronajímat, sublicencovat, distribuovat, dekompilovat, rozebírat, zpětně analyzovat nebo jinak neoprávněné používat Obsah;
  • komerčně využívat (např. pro zisk) Obsah; nebo
  • odstraňovat, skrývat či pozměňovat jakékoli doložky týkající se autorského práva, patentů, ochranných známek, nebo jiných podobných práv souvisejících s Obsahem.

  7.4 Wargaming udělá vše pro to, aby Vám byl Obsah k dispozici jako součást užívání Služeb, ale pouze za předpokladu dodržování určitých pravidel, která jsou nutná k zajištění účinného fungování těchto Služeb:

  • Obsah Vám dáváme k dispozici pouze v případě, že je ve Vaší domovské zemi legální, abyste měli přístup k tomuto Obsahu;
  • Obsah můžete získat pouze od nás (nebo od jiných osob, které mají pro tento účel oprávnění) a nesmíte získat Obsah od jiné osoby ani se o to pokoušet;
  • vyhrazujeme si právo odmítnout Vaši(e) žádost(i) získat Obsah, a také si vyhrazujeme právo omezit nebo zablokovat jakoukoli žádost získat či obdržet Obsah na základě našeho zdůvodněného uvážení, především pak z důvodu technických překážek a/nebo z právních důvodů vyplývajících např. z autorského práva, trestního práva, předpisů ohledně ochrany mladistvých apod.;
  • nezaručujeme, že všechen Obsah bude k dispozici kdykoli, ve všech zemích a/nebo ve všech geografických lokalitách nebo v jakoukoli danou dobu nebo že budeme i nadále nabízet konkrétní Obsah po určité časové období (pokud výslovně nestanovíme jinak jako součást Služeb);
  • Obsah, ke kterému máte přístup, není možné vrátit, vyměnit nebo nahradit za jiný Obsah nebo směnit za hotovost či za jiné zboží nebo služby, pokud není stanoveno jinak v aktuálních Smluvních podmínkách nebo dovoleno ve Službách; a
  • čas od času bude možná nutné změnit nebo aktualizovat Obsah, přičemž podrobnosti o jakýchkoli změnách zveřejníme v sekci novinky na příslušné/ých Stránce/kách.

  8. VIRTUÁLNÍ ZBOŽÍ

  8.1 Služby Vám mohou umožnit nákup virtuálních věcí, virtuální měny (tzv. „Zlato“) nebo časově omezeného prémiového členství (virtuální věci, virtuální měna a prémiové členství dále společně „Virtuální zboží“).

  8.2 Následující pravidla se uplatní při koupi Virtuálního zboží. K nákupu Virtuálního zboží musíte mít Účet.

  • Chcete-li provést nákup Virtuálního zboží na Stránkách, musíte kliknout na tlačítko „Get Gold“ neboli „získat zlato“. Pokud se dostanete do našeho prémiového obchodu, můžete si vybrat Virtuální zboží, které chcete zakoupit. U Virtuálního zboží, které chcete koupit, se zobrazí příslušná cena v eurech, amerických dolarech nebo v měně používané ve Vašem regionu. Poté si můžete zvolit způsob platby a zadat Vaše platební údaje. . Celková cena nákupu může být upravena o poplatek, pokud nějaký existuje a vztahuje se ke zvolenému způsobu platby, a o povinné daňové odvody, pokud nějaké existují a jsou vyžadovány zákonem. V případě úpravy, bude celková cena za nákup automaticky přepočítána a zobrazena před tím, než nákup potvrdíte. Pokud je vaše platba v jiné měně, než je ta, která je uvedena v nákupní částce na webové stránce, pak bude směnný kurz, použitý k datu platby, záviset na zvoleném způsobu platby.
  • Předtím, než potvrdíte svůj nákup kliknutím na tlačítko „purchase now“ neboli „koupit teď“ (nebo podobně označené tlačítko zakončující proces nákupu) nebo splněním jiných potřebných úkonů (např. posláním zprávy, apod.), budete mít příležitost zkontrolovat si údaje o svém nákupu, tj. příslušné Virtuální zboží včetně jeho množství (pokud je to možné) a příslušnou celkovou cenu včetně všech daní, a opravit případné chyby. Abyste mohli opravit případné chyby, musíte jít zpátky do prémiového obchodu.
  • Kliknutím na tlačítko „purchase now“ neboli „koupit teď“ (nebo podobně označené tlačítko zakončující proces nákupu) nebo splněním jiných potřebných úkonů (např. posláním zprávy, apod.) nám posíláte objednávku k zakoupení potvrzeného množství Virtuálního zboží. Pokud jste zadali platné platební údaje ve Vašem Účtu, Vaši objednávku zpracujeme. O přijetí nebo odmítnutí Vaší objednávky budete informováni na své obrazovce během několika minut od okamžiku kliknutí na tlačítko „purchase now“ neboli „koupit teď“ (nebo podobně označené tlačítko zakončující proces nákupu) nebo splnění jiných potřebných úkonů (např. poslání zprávy, apod.).
  • V případě, že Vaši objednávku přijmeme, připíšeme zakoupené Virtuální zboží na Váš Účet a strhneme Vám příslušnou částku prostřednictvím zvoleného způsobu platby. Obdržíte také email potvrzující Váš nákup, obsahující podrobnosti smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) a tyto Smluvní podmínky. Jinak znění Kupní smlouvy ukládat nebudeme a po uzavření Kupní smlouvy Vám nebude přístupné.
  • Kupní smlouva bude uzavřena v jazyce země, ve které bydlíte nebo v anglickém jazyce, pokud není v příslušných právních předpisech na ochranu spotřebitele stanoveno jinak.

  8.3 Níže uvádíme pravidla, která se vztahují k Virtuálnímu zboží:

  • Virtuální Zboží je možno směnit pouze za jiné Virtuální zboží, pokud je to povoleno ve Službách;
  • jakmile jste si koupili Virtuální zboží, toto Virtuální zboží je nevratné a nevyměnitelné (ať jej používáte či ne); s výjimkou případů stanovených v těchto Smluvních podmínkách nebo stanovují-li tak příslušné právní předpisy.
  • Virtuální zboží nemůže být prodáno nebo převedeno na nikoho jiného, ale můžete koupit Virtuální zboží pro jiného uživatele Hry přes dárkový obchod vztahující se k příslušné Hře;
  • Virtuální zboží nelze směnit za hotovost nebo jakékoli jiné zboží nebo služby (kromě jiného Virtuálního zboží, tak jak je to povoleno ve Službách);
  • neslibujeme, jak a kdy může být Virtuální zboží k dispozici, a můžeme Virtuální zboží dostupné ke koupi kdykoli aktualizovat nebo měnit;
  • Virtuální zboží můžete získat pouze od nás (nebo od jiných osob, které mají pro tento účel oprávnění) nebo od jiného uživatele Hry jako dárek přes dárkový obchod vztahující se k příslušné Hře, a nesmíte získat Virtuální zboží od jakékoli jiné osoby nebo jakýmkoli jiným způsobem, nebo se pokusit tak učinit; a
  • můžeme z jakéhokoli důvodu omezit nebo zablokovat žádost získat Virtuálního zboží.

  8.4 Informace týkající se uplatnění práva na odstoupení

  Máte právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 kalendářních dnech ode dne uzavření Kupní smlouvy.

  Abyste uplatnili právo na odstoupení, musíte nás informovat na

  Wargaming Group Limited

  105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Kypr

  e-mail: wf@wargaming.net

  telefon: +357 22 864444

  fax: +357 22 864454

  o Vašem rozhodnutí odstoupit od Kupní smlouvy jasným prohlášením (např. dopisem zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení, který je k nalezení na ftp://ftpplus.wargaming.net/Legal/Withdrawal Forms/Czech_WDF.docx, ale není to povinné.

  Můžete také elektronicky vyplnit a zaslat formulář pro odstoupení přes tento link: https://eu.wargaming.net/support/kb/articles/600. Pokud využijete této možnosti, oznámíme Vám bezodkladně na trvalém nosiči (např. e-mailem), že jsme takové odstoupení obdrželi.

  Abyste dodrželi lhůtu pro odstoupení, je dostačující, když odešlete Vaše oznámení týkající se uplatnění práva na odstoupení před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení.

  Důsledky odstoupení:

  Pokud odstoupíte od Kupní smlouvy, vrátíme Vám všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás podle této Kupní smlouvy obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si jako způsob doručení nevybrali námi nabízený nejlevnější způsob standardního doručení), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jsme se dozvěděli o Vašem rozhodnutí odstoupit od Kupní smlouvy. Úhradu provedeme použitím stejného způsobu platby, jaký jste použili Vy při prvotní transakci, pokud nebude výslovně domluveno jinak; v žádném případě Vám již nevzniknou žádné další náklady s tím spojené.

  Jestliže jste zažádali, aby bylo započato s výkonem služeb podle Kupní smlouvy již v průběhu lhůty pro odstoupení, musíte nám uhradit poměrnou část v Kupní smlouvě sjednané celkové ceny za tyto služby za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Kupní smlouvy.

  Vaše právo na odstoupení zaniká, pokud je Kupní smlouva smlouvou o poskytování služeb poté, co služby byly zcela splněny a jejich plnění započalo s Vaším předchozím výslovným souhlasem a bylo Vám známo, že vaše právo na odstoupení zanikne, pokud budou tyto služby námi zcela splněny.

  Vaše právo na odstoupení zaniká, pokud je Kupní smlouva smlouvou o dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči, toto plnění bylo započato s Vaším předchozím výslovným souhlasem a bylo Vám známo, že tímto Vaše právo na odstoupení zaniká.

  Na základě výše uvedeného je Vám zřejmé, že při koupi Virtuálního zboží souhlasíte s tím, že Vám dáváme k dispozici Virtuální zboží přímo poté, co obdržíme Vaši objednávku. Vaše právo na odstoupení zaniká, jakmile Vám dáme Virtuální zboží plně k dispozici. Avšak vaše právo na odstoupení nezaniká, jestliže koupíte Virtuální zboží, které je Vám zaručeno na určité časové období (např. časově omezené prémiové členství nebo balíček Virtuálního zboží, který zahrnuje také časově omezené prémiové členství).

  8.5 Prosím vezměte na vědomí, že kvůli technickým omezením nemůžeme zaručit, že platby uskutečněné Vámi prostřednictvím určitých způsobů platby budou vráceny prostřednictvím stejného způsobu platby:

  Souhlasíte, že vrácení těchto peněžních prostředků za takovéto platby může být pro usnadnění provedeno prostřednictvím jiných, běžných způsobů platby, např. převodem na Váš bankovní účet, pokud je vrácení peněžních prostředků těmito způsoby platby nemožné. V žádném případě Vám však již nevzniknou žádné další náklady s tím spojené.

  8.6 Příslušné právní předpisy na ochranu spotřebitele, především právo na odstoupení podle bodu 4 tohoto článku 8 „VIRTUÁLNÍ ZBOŽÍ A VIRTUÁLNÍ MĚNA“, nebudou těmito Smluvními podmínkami žádným způsobem dotčeny.

  8.7 Nákupy učiněné prostřednictvím Prémiového obchodu se řídí následujícími pravidly:

  • Od poslední aktualizace Smluvních podmínek jsou dary dostupné jen ve hrách World of Tanks a World of Warplanes. Zkontrolujte si aktualizace.
  • Upozorňujeme, že dary lze poskytnout jen ve stejném regionu herního serveru, tj. dary z účtu na serveru v EU nelze poskytnout hráčům na serveru v Severní Americe.
  • Do 24 hodin od odeslání daru dostane příjemce upozornění e-mailem. Aby mohl dar získat, musí příjemce otevřít stránku “My Gifts” (Moje dary) v části “Premium Shop” (Prémiový obchod) a dar přijmout.
  • Příjemce může dar přijmout nebo odmítnout. Příjemce má 30 dnů na přijetí daru. Pokud dar v této době nepřijme, obdrží odesilatel automaticky kompenzaci na svůj účet v herní měně a v hodnotě ceny odpovídající daru v době zakoupení.
  • Do 24 hodin od přijetí nebo odmítnutí daru příjemcem obdrží odesilatel upozornění e-mailem.
  • Pokud příjemce daru již vlastní vozidlo zahrnuté v daru, bude příjemci automaticky vykompenzována plná cena vozidla ve zlatě v době nákupu v části “Premium Shop” (Prémiový obchod). Vozidlo nebude přidáno na účet příjemce.
  • Jakékoli vozidlo zaslané jako dar bude převedeno spolu s příslušným garážovým místem.
  • Pokud odesilatel daru zruší platbu nebo nezaplatí poté, co příjemce přijme dar, budou oba účty zablokovány, dokud se nevyjasní související okolnosti. Nepřijímejte dary od neznámých dárců.

  9. FANOUŠKOVSKÉ WEBOVÉ STRÁNKY

  9.1 Tento článek se vztahuje na všechny fanouškovské webové stránky, které vytvoříte ohledně jedné z našich Her ​​(dále jen „Fanouškovské stránky“ a jednotlivě „Fanouškovská stránka“).

  9.2 Na některých našich Stránkách výslovně označujeme určitý Obsah, jako jsou obrázky, grafika nebo umělecká díla a ochranné známky související s hrami Wargaming, jako „for fansite use“ neboli „pro použití na fanouškovské stránce“ (viz například: http:///worldoftanks.eu/news/943-world-tanks-fankit). V těchto Smluvních podmínkách je tento specificky určený Obsah označen jako „Obsah Fanouškovské stránky“.

  9.3 Poskytneme Vám nevýhradní, odvolatelnou, osobní, nepřenosnou a omezenou licenci (jak jsou tyto pojmy definovány výše v bodu 2 článku 7 „OBSAH“) umožňující šířit a umisťovat Obsah Fanouškovské stránky na Fanouškovské stránky. Tato licence je podmíněna tím, že budete jednat v souladu s následujícími ustanoveními:

  • berete na vědomí a souhlasíte s tím, že si ponecháváme vlastnictví Obsahu Fanouškovské stránky a máme právo cokoli z něj kdykoli měnit, mazat, přidávat nebo jinak upravovat;
  • souhlasíte s tím, že při zobrazování Obsahu Fanouškovské stránky použijete doložky týkající se ochranných známek, autorských práv či obdobných práv společnosti Wargaming, pokud Vás o to požádáme, a to způsobem, o jaký Vás požádáme;
  • souhlasíte s tím, že budete jednat v souladu s veškerými pokyny pro užívání, které Vám čas od času můžeme dodat;
  • nebudete odstraňovat nebo měnit jakékoliv identifikační údaje nebo informace o správě práv k dílu sdělované v souvislosti s kopiemi Obsahu Fanouškovské stránky, včetně digitální podoby, ani zpochybňovat vlastnictví společnosti Wargaming (nebo vlastnictví jakékoli třetí osoby) k Obsahu Fanouškovské stránky;
  • nebudete používat nebo zavádět žádné ochranné známky, které by mohly být zaměnitelné s jakýmkoli Obsahem Fanouškovské stránky;
  • Fanouškovská stránka nebude zveřejňovat materiály, které jsou pohrdavé, nezákonné nebo porušují práva jakékoli třetí osoby nebo poškozují (nebo které by mohly poškodit) pověst společnosti Wargaming nebo některé z Her;
  • s výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Smluvních podmínkách, nesmíte najímat, pronajímat, reprodukovat, upravovat, překládat Obsah Fanouškovské stránky nebo provádět úpravy (včetně mimo jiné fikce nebo vizuálního umění) nebo jakýmkoliv způsobem zneužívat cokoli z Obsahu bez našeho výslovného písemného souhlasu, a
  • nesmíte nijak komerčně využívat nebo se snažit využívat či profitovat z Obsahu Fanouškovské stránky (například prodávat předplatné na Vaše Fanouškovské stránky) bez našeho předchozího písemného souhlasu.

  9.4 Pokud nedodržíte některou z podmínek stanovených v tomto článku, vyhrazujeme si právo ukončit Vaši licenci na Obsah Fanouškovských stránek a také zrušit Váš účet v souladu s článkem 13 „POZASTAVENÍ A ZRUŠENÍ VAŠEHO ÚČTU“.

  10. OBSAH VYTVÁŘENÝ UŽIVATELEM

  10.1 Některé Služby Vám povolují vytvořit nebo nahrávat obsah, který jste vytvořili (který v těchto Smluvních podmínkách označujeme jako „Obsah vytvářený uživatelem“ nebo „OVU“). OVU zahrnuje např. Účet přezdívek, příspěvky na fóru, příspěvky na chatu, hlasový chat, funkce typu messenger, obsah profilu a jakýkoli jiný Obsah, jakým přispěli uživatelé ke Službám.

  10.2 Uživatelé Služeb vytvářejí, stahují a používají Obsah vytvářený uživatelem na vlastní nebezpečí. Pokud nahrajete nebo zpřístupníte ostatním uživatelům Váš OVU prostřednictvím našich Služeb, nekontrolujeme, nemonitorujeme, nepodporujeme ani nevlastníme Váš OVU, a Vy nás pověřujete hostováním a zpřístupňováním tohoto OVU prostřednictvím našich Služeb a poskytujete nám příslušnou omezenou, nevýhradní a odvolatelnou licenci.

  10.3 Ve vztahu k jakémukoli Obsahu vytvářeném uživatelem, který vytvoříte nebo chcete dát k dispozici ostatním uživatelům, souhlasíte a budete jednat v souladu s následujícími podmínkami:

  • jakákoli část OVU, která se skládá nebo obsahuje některé z našich práv duševního vlastnictví, zůstává naším majetkem,
  • nesmíte nahrávat žádný OVU, který patří někomu jinému, pokud k tomu nemáte příslušné oprávnění od vlastníka,
  • nesmíte nahrávat žádný OVU, který porušuje práva duševního vlastnictví nebo práva na ochranu soukromí nebo jakákoliv jiná práva někoho jiného nebo který je nezákonný nebo porušuje tyto Smluvní podmínky;
  • souhlasíte s tím, že nebudete uplatňovat žádná osobnostní práva nebo podobná práva, která můžete mít k OVU a těchto práv se vzdáváte;
  • jen Vy jste zodpovědní za Váš OVU; neprověřujeme žádný OVU před jeho zveřejněním, nepodporujeme, neschvalujeme ani neprověřujeme předem jakýkoliv OVU, kterým Vy a ostatní uživatelé můžete přispívat do Služeb;
  • nesmíte v žádném případě prohlašovat nebo naznačovat, že jakýkoli OVU je námi schválen, podporován nebo jinak s námi spjat;
  • OVU musí být v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a nesmí obsahovat nic, co by bylo možné považovat za urážlivé, hanlivé, nezákonné nebo co by nám mohlo způsobit jakoukoli újmu na dobré pověsti nebo přivodit ostudu;
  • pokud vytvoříte jakýkoliv OVU, jste za něj zodpovědní a ručíte za něj, my, dle okolností, neneseme za OVU žádnou odpovědnost a ani neposkytujeme OVU žádnou podporu;
  • pokud dojdeme k názoru, že Vaše užívání nebo nahrávání OVU porušuje některou z těchto podmínek, pak společnost Wargaming může takový OVU odstranit, zablokovat, upravit, přesunout nebo zakázat; a pokud budete jednat v rozporu s některou z těchto podmínek, vyhrazujeme si právo pozastavit nebo trvale znepřístupnit Váš OVU či podniknout jakékoliv jiné kroky, které budeme považovat za vhodné.

  11. ZPĚTNÁ VAZBA A UŽIVATELSKÉ PŘÍSPĚVKY

  11.1 Jsme vždy potěšeni, když nám naši uživatelé sdělí postřehy a vítáme konkrétní připomínky k našim Službám. Bohužel, naše dlouholetá firemní politika nám neumožňuje přijmout nebo vzít v úvahu jiné kreativní nápady, návrhy nebo jiné podklady než ty, které jsme si výslovně vyžádali. Cílem této politiky je, aby se zabránilo možným budoucím nedorozuměním, kdy projekty, které vyvíjíme, by se jiným mohly zdát podobné jejich vlastní tvůrčí práci. Proto Vás musíme, bohužel, požádat, abyste nám neposílali žádné své originální kreativní návrhy, nápady, poznámky, kresby, koncepty nebo jiné informace, jako jsou herní nápady a originální umělecká díla (dále jen „Příspěvky“).

  11.2 Veškeré Příspěvky, které jste nám zaslali, ať už na naší zvláštní žádost nebo nehledě na naši žádost, abyste tak nečinili, budou považovány za náš majetek a zůstanou jím a to od okamžiku nahrání nebo přenosu.

  12. PRAVIDLA FÓRA

  12.1 Pravidla fóra stanovují, jak očekáváme, že se budete chovat při používání jakéhokoli Herního fóra. Prostudujte si prosím pečlivě Pravidla fóra před užitím jakéhokoli Herního fóra.

  12.2 Pokud budete jednat v rozporu s některými výše zmíněnými Pravidly fóra, pak můžeme jednat jedním nebo všemi následujícími způsoby (podle závažnosti takového porušení), a to bez jakéhokoli předchozího upozornění:

  • můžeme na krátkou dobu omezit Váš přístup k Herním fórům pouze na možnost čtení;
  • můžeme omezit Váš přístup k Herním fórům pouze na možnost čtení na delší dobu;
  • můžeme trvale omezit Váš přístup k Herním fórům pouze na možnost čtení; a
  • můžeme pozastavit nebo zrušit Váš Účet a vypovědět tyto Smluvní podmínky, tak jak je stanoveno v článku 13 „POZASTAVENÍ A ZRUŠENÍ VAŠEHO ÚČTU / UKONČENÍ TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK“.

  12.3 Pokud omezíme Váš přístup k Herním fórům pouze na možnost čtení, pak po dobu tohoto omezení si budete moci prohlížet Herní fóra, ale nebudete moci na Herních fórech zveřejňovat komentáře.

  12.4 Pokud narazíte na jiného uživatele, který jedná v rozporu s některým z Pravidel fóra, nahlaste prosím tuto činnost společnosti Wargaming pomocí funkcí „Help“ („Pomoc“) nebo „Report Abuse“ („Nahlásit porušení“) v příslušném Herním fóru, pokud jsou k dispozici, nebo jinak kontaktujte zákaznickou podporu prostřednictvím https://eu.wargaming.net/support/.

  13. POZASTAVENÍ A ZRUŠENÍ VAŠEHO ÚČTU / UKONČENÍ TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK

  Důvodné ukončení

  13.1 Naše a Vaše zákonem založená práva zrušit Váš Účet a ukončit tyto Smluvní podmínky zůstávají těmito Smluvními podmínkami nedotčená.

  13.2 Jestliže dojde k ukončení odůvodněnému porušením těchto Smluvních podmínek z naší strany, jste oprávněni (i) k náhradě za všechny platby uskutečněné Vámi za Zlato, které jste do okamžiku ukončení nepoužili jako výměnu za Virtuální zboží; a (ii) k poměrné náhradě za platby za jakékoli prémiové členství aktivní na Vašem účtu v okamžiku ukončení. Kromě těchto případů nejste k žádné další náhradě či kompenzaci oprávněni.

  Pozastavení a ukončení společností Wargaming

  13.3 V případě závěžného porušení těchto Smluvních podmínek můžeme, na základě našeho uvážení v závislosti na závažnosti takového porušení, jednat jedním nebo všemi následujícími způsoby:

  • na krátkou dobu pozastavit Váš Účet;
  • na delší dobu pozastavit Váš Účet; a
  • zrušit Váš Účet a ukončit tyto Smluvní podmínky.

  Je-li toto porušení Vaším prvním porušením, které nezpůsobí veřejné pohoršení, je-li zhojitelné a okolnosti nám dovolují tak učinit, zašleme Vám oznámení v textové podobě o hrozícím zrušení Vašeho Účtu a poskytneme Vám 14 (čtrnáct) kalendářních dnů, abyste mohli Vaše porušení během této doby napravit.

  Pokud pozastavíme Váš účet, pak se po dobu takového pozastavení nebudete moci prostřednictvím Vašeho Účtu přihlásit ani užívat žádnou ze Služeb. Když Váš Účet zrušíme, pak již nikdy nebudete mít přístup k Vašemu Účtu nebo používání Služeb v budoucnu.

  13.4 Můžeme také pozastavit Váš přístup k funkci Hry „herní chat“ a pokud tak učiníme, budete moci během této doby pozastavení hrát Hru a sledovat „herní chat“ ostatních hráčů, ale nebudete se ho moci zúčastnit.

  13.5 Váš účet a tyto Smluvní podmínky ukončíme jen ve velmi závažných případech, kdy se budeme domnívat, že pozastavení není dostačující. Například by se mohlo jednat o velmi vážné porušení těchto Smluvních podmínek, Pravidel fóra nebo Zásad ochrany osobních údajů a používání souboru cookies či pokud porušíte tyto Smluvní podmínky, Pravidla fóra nebo Zásady ochrany osobních údajů a používání souboru cookies opakovaně. To samé může platit i v případě velmi vážného porušení nebo opakovaného porušování (i) LSKU nebo (ii) konkrétních Pravidel hry, která jste přijali při instalaci Hry.

  13.6 Pokud si myslíte, že jsme pozastavili nebo zrušili Váš účet omylem, obraťte se na zákaznickou podporu na https://eu.wargaming.net/support/.

  14. VAŠE PRÁVO ZRUŠIT VÁŠ ÚČET A UKONČIT TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY BEZ UDÁNÍ DŮVODU

  14.1 Můžete kdykoli bez důvodu zrušit svůj Účet a ukončit tyto Smluvní podmínky kontaktováním zákaznické podpory na https://eu.wargaming.net/support/.

  14.2 Důležitá poznámka: Jakékoli Virtuální zboží, které od nás kupujete, přímo závisí na existencí Vašeho Účtu. Jestliže se bez důvodu rozhodnete uzavřít svůj Účet a ukončit tyto Smluvní podmínky, ztratíte veškeré Virtuální zboží přístupné z tohoto Účtu v okamžiku ukončení. Poté budete oprávněni pouze k poměrné náhradě peněžních prostředků za prémiové členství aktivní na Vašem Účtu v okamžiku ukončení. Kromě těchto případů nebudete k žádné další náhradě či kompenzaci oprávněni.

  14.3 Zákonná práva na odstoupení podle bodu 4 článku 8 „VIRTUÁLNÍ ZBOŽÍ A VIRTUÁLNÍ MĚNA“ zůstávají ustanovením článku 14 „VAŠE PRÁVO ZRUŠIT VÁŠ ÚČET A UKONČIT TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY BEZ UDÁNÍ DŮVODU“ nedotčena.

  15. PODSTATA SLUŽEB

  Tímto potvrzujete, uznáváte a jste srozuměni s tím, že soustavně pracujeme na rozvoji Hry a Služeb, zlepšujeme a updatujeme grafiku, charakter, průběh Hry a další Obsah Hry tak, aby pro Vás hraní bylo zábavné.

  16. ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH OSOB

  Služby mohou zahrnovat hypertextové odkazy na webové stránky provozované třetími osobami, včetně inzerentů a jiných poskytovatelů obsahu. Tyto stránky mohou shromažďovat data nebo od Vás vyžadovat osobní informace. Nekontrolujeme takové webové stránky a nejsme zodpovědní za jejich obsah, zásady ochrany osobních údajů, nebo za shromažďování, užití nebo zveřejnění jakýchkoliv informací, jež tyto stránky mohou shromažďovat.

  17. BETATESTOVÁNÍ

  17.1 Můžeme Vám dát příležitost k betatestování nových her ​​a funkcí Stránek. Vaše účast jako betatestera je podmíněna následujícími podmínkami.

  17.2 Uzavřené betatesty jsou důvěrné. Betaverze hry, včetně informací o vlastnostech a fungování, které mají být nabízeny jako součást her, jsou důvěrné. Pokud se zúčastníte uzavřeného betatestu, musíte předcházet a zabránit neoprávněnému přístupu ke kopírování, zveřejňování a neoprávněného použití betaverzí her. Budete provádět testování osobně a nebudete poskytovat přístup k betaverzím her jiným osobám. Vaše povinnost udržovat betaverze hry důvěrné bude platit, dokud každou z her a obsah, který testujete, nebudeme veřejně distribuovat nebo je jinak nezveřejníme bez Vašeho zavinění.

  17.3 Jako betatester jste zváni hrát betaverze hry výhradně pro účely hodnocení her a identifikace chyb. Nic v těchto Smluvních podmínkách nebo na Stránkách nesmí být vykládáno jako udělení práva nebo privilegia jakéhokoli druhu v souvislosti s betaverzemi her. Betaverze her jsou k dispozici pro testování na principu "tak jak jsou" a neposkytujeme Vám žádnou záruku jakéhokoli druhu, výslovnou ani implicitní.

  17.4 Při hraní některých betaverzí her můžete získat poklady, zkušenostní body, vybavení, nebo jiné hodnoty nebo indikátory stavu. Tyto údaje můžeme anulovat, když hra ukončí příslušnou testovací fázi nebo kdykoli během procesu testování. V tomto případě bude celá historie hráče a všechny údaje smazány a každý hráč se vrátí do stavu začátečníka.

  17.5 Při spuštění betaverze hry souhlasíte s tím, že:

  • hraní beta verzí her je na Vaším vlastním riziko, beta verze hry mohou obsahovat známé i neznámé chyby;
  • jakákoli hodnota nebo stavové indikátory, kterých dosáhnete prostřednictvím hraní hry, mohou být kdykoli vymazány;
  • nemáme povinnost učinit tyto beta verze her dostupné jako bezplatné na jakoukoli dobu, či vůbec tyto hry dát k dispozici;
  • tyto beta verze her mohou být k dispozici pouze na základě předplatného, a to jakmile je proces testování kompletní nebo kdykoliv v budoucnu;
  • tyto Smluvní podmínky se vztahují na Vaše užívání beta verzí her během testovací fáze; a
  • v případě, že beta test je ukončen, budete uchovávat veškeré informace o beta verzích her jako důvěrné tak, jak je uvedeno výše, a nebudete tyto informace předávat dalším osobám.

  18. UPOZORNĚNÍ NA EPILEPSII

  Někteří lidé jsou náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátám vědomí, pokud jsou vystaveni v běžném životě blikajícím světlům nebo světelným obrazcům. Tito lidé mohou dostat záchvat při sledování určitých obrázků na monitoru nebo hraní některých videoher. To se může stát, i když daná osoba nikdy epilepsií netrpěla nebo nikdy epileptický záchvat neměla. Pokud jste Vy nebo kdokoli ve Vaší rodině někdy měli příznaky spojené s epilepsií (záchvaty nebo ztráta vědomí) a jste vystaveni blikajícím světlům, poraďte se s Vaším lékařem předtím, než začnete hrát. Doporučujeme rodičům, aby sledovali užívání videoher svými dětmi. Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte objeví některý z následujících příznaků: závratě, rozostřené vidění, oční či svalové tiky, ztráta vědomí, dezorientace, nevědomé pohyby nebo křeče při hraní videohry, OKAMŽITĚ přerušte užívání videohry a poraďte se s lékařem. Vezměte také prosím na vědomí, že byste při hraní videohry měli dodržovat určitá opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti, včetně vyhnutí se hraní hry, když jste unavení a nevyspalí, dávat si 10-15 minutové přestávky každou hodinu, dodržovat přiměřenou vzdálenost od obrazovky a hrát hru v dobře osvětleném prostředí.

  19. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST

  Naše záruky

  19.1 Zaručujeme, že máme právo uzavřít tyto Smluvní podmínky a udělit Vám licenci k užívání Služeb, tak jak je stanoveno v článku 7 „OBSAH“.

  Naše odpovědnost

  19.2 Odpovídáme ze škody jen tehdy, pokud jde o ublížení na zdraví, těle nebo životě nebo za úmyslné škody způsobené námi, našimi zástupci, zaměstnanci nebo našimi pomocníky nebo v dalších případech vymezených příslušnými kogentními právními předpisy.

  19.3 Jestliže není jinak stanoveno příslušnými kogentnímu právními předpisy, vedle bodu 2 tohoto článku 19 „ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST“ jsme ve vztahu k Virtuálnímu zboží odpovědni za škodu, která vznikla z nedostatku zaručených vlastností nebo hrubé nedbalosti naší, našich zástupců nebo pomocníků.

  19.4 Jakákoli naše další odpovědnost za škodu se vylučuje v rozsahu připuštěném příslušnými kogentními právními předpisy.

  20. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

  20.1 Tyto Smluvní podmínky a jakýkoli spor, nárok nebo povinnost (ať smluvní nebo mimosmluvní) vzniklé z nich nebo ve spojitosti s nimi nebo jejich předmětem či jejich uzavíráním se řídí právem České republiky. Jestliže by však byl uživatel v důsledku použití práva České republiky připraven o ochranu, kterou mu poskytují kogentní ustanovení předpisů na ochranu spotřebitele právního řádu země, ve které má uživatel obvyklé bydliště, použije se právo této země.

  20.2 Všechny výše zmíněné spory spadají do příslušnosti soudů země, jejíž právo je rozhodné dle článku 20.1.

  21. OZNÁMENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH A OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

  “World of Tanks” (“Svět tanků”), “World of Warplanes” (“Svět vojenských letadel”), “World of Warships” („Svět válečných lodí“), “World of Tanks Blitz”, “Wargaming.net” a “Wargaming” a jejich příslušná loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Wargaming. Nesmíte tyto ochranné známky žádným způsobem používat nebo zobrazovat, s výjimkou způsobu výslovně dovoleného v těchto Smluvních podmínkách. Všechny ochranné známky či chráněná označení služeb („service marks“) třetích stran, které se objeví ve Hrách, jsou vlastnictvím příslušných majitelů a všechna práva k nim jsou vyhrazena.

  Total War: Arena je vyvinuta společností Creative Assembly. Creative Assembly, logo Creative Assembly, Total War, Total War: Arena a logo Total War jsou buď ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti Creative Assembly Limited. SEGA a logo SEGA jsou buď ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti SEGA Holdings Co., Ltd. nebo jejích poboček. SEGA je registrována v Patentovém a známkovém úřadu USA. Všechny ostatní ochranné známky, loga a autorská práva jsou vlastnictvím jejich příslušných majitelů.

  22. INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

  Na základě zákona o ochraně spotřebitele máte právo se v případě sporu s námi obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, a to na Českou obchodní inspekci. Více informací naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce: http://www.coi.cz/.

  23. ŽÁDNÁ OMEZENÍ NA SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁVECH

  Ustanovení těchto Smluvních podmínek nevylučují, neomezují ani jinak nezkracují práva spotřebitelů zaručená jim podle příslušných ustanovení platných právních předpisů a ani nesmí být nikým takto vykládána.

  24. KONTAKTUJTE NÁS

  Pokud máte nějaké dotazy, stížnosti nebo připomínky týkající se těchto Smluvních podmínek, kontaktujte nás na https://eu.wargaming.net/support/.

 • Pravidla Klanu pro World of Tanks a World of Warplanes

  Založením/připojením se a/nebo správou klanu hráči World of Tanks a World of Warplanes rozumí, přijímají a souhlasí s tím, že všechna pravidla, smlouvy, dohody a dalšími dokumenty, které hráči přijali při registraci (založení účtu) ve World of Tanks a World of Warplanes (dále jen „Uživatelská smlouva“), se vztahují na založení, vstup, správu a další využití klanů ve výše uvedených hrách.

  Vezměte prosím na vědomí, že pravidla a omezení nejsou podrobná a nepokrývají všechno možné urážlivé nebo hanlivé chování.

  1. Registrace klanu je nabízena na základě poplatku. Registrační poplatek bude z účtu hráče, zakládajícího klan, automaticky stržen v okamžiku registrace.
  2. Počet členů klanu nesmí překročit 100 lidí.
  3. Název klanu sestává z celého názvu a značky (zkratky).
  4. Celý název klanu může obsahovat malá a velká písmena latinky, azbuky a dalších národních abeced, mezery, číslice, spojovníky (-) a podtržítka (_).
  5. Celý název klanu nesmí přesahovat 70 znaků.
  6. Značka klanu může obsahovat pouze velká písmena latinky a číslice.
  7. Značka musí být 2 až 5 znaků dlouhá.
  8. Jak celý název, tak i značka jsou v rámci projektu jedinečné. V průběhu ověření názvu není brán ohled na rozdíl mezi velkými a malými písmeny.
  9. Zakladatel klanu může do příslušného pole zadat klanové motto. Klanové motto může obsahovat malá a velká písmena latinky, azbuky a dalších národních abeced, mezery, číslice, spojovníky (-) a podtržítka (_). Maximální délka klanového motta je 100 znaků.
  10. Zakladatel klanu může do příslušného pole zadat popis klanu. Popis klanu může obsahovat malá a velká písmena latinky, azbuky a dalších národních abeced, mezery, číslice, spojovníky (-) a podtržítka (_). Maximální délka popisu klanu je 1000 znaků.
  11. Celé ani zkrácené názvy klanů, klanová motta ani popisy nesmí:
   • Být přímo či nepřímo spojovány s jakýmikoliv organizacemi, historickými či politickými představiteli, včetně těch, kteří byli odsouzeni za zločiny proti lidskosti, a které tím pádem vyvolávají negativní reakce značného počtu lidí, nebo s jakýmikoliv představiteli či názvy teroristických organizací, včetně těch, které fungují v současné době. Příklad porušení: Nacistické atributy, zkratky nebo symboly jakéhokoliv druhu, např. „SS“, a také jména, příjmení a iniciály nacistických představitelů.
   • Obsahovat odkazy na rasovou nebo nacionální nadřazenost, stejně jako podporovat diskriminaci v jakékoliv podobě
   • Naznačovat jakoukoliv urážku či oplzlost
   • Souviset s pedofilií, zdravotním postižením nebo obtěžováním
   • Žádným způsobem napadat jakoukoliv etnickou či rasovou skupinu
   • Být přímo či nepřímo spojovány s pohlavním stykem či sexuálním násilím
   • Přímo či nepřímo propagovat nebo odkazovat na užívání alkoholu nebo drog
   • Zcela nebo částečně obsahovat prvky chráněné autorskými právy, nebo registrované ochranné známky
   • Obsahovat informace, které mohou vést k chybnému vnímání klanu jakožto klanu Správce.
   • Obsahovat vulgární zkratky, výrazy či fráze
   • Jakýmkoliv způsobem porušovat podmínky Licenční smlouvy mezi hráči a správcem projektu, včetně právních předpisů příslušné země projektu
   • Obsahovat odkazy na jiné internetové zdroje, s výjimkou odkazů na zdroje projektu, nebo jiné zdroje, které jsou správcem vymezeny jako vhodné.
   • Jak celý název tak i značka, a stejně tak i motta a popisy klanu nesmí porušovat výše uvedené body.
  12. Správce projektu sleduje dodržování pravidel a může podniknout specifické disciplinární kroky na základě vlastního uvážení. Klan, jehož celý název nebo značka porušuje pravidla, může být rozpuštěn bez nároku na vrácení registračního poplatku. Správce má právo, ale není povinen, poskytnout klanu porušujícímu pravidla až 24 hodin na nápravu.
  13. Jakékoliv porušení těchto pravidel má automaticky za následek porušení Uživatelské smlouvy, či jiného podobného dokumentu, který upravuje používání příslušné hry a může být důvodem k sankcím vůči zakladateli klanu, nebo jiné osobě, která má oprávnění ke správě klanu.
 • Pravidla Klanu pro World of Warships

  Založením/připojením se a/nebo správou klanu hráči World of Warships rozumí, přijímají a souhlasí s tím, že všechna pravidla, smlouvy, dohody a dalšími dokumenty, které hráči přijali při registraci (založení účtu) ve World of Warships (dále jen „Uživatelská smlouva“), se vztahují na založení, vstup, správu a další využití klanů ve výše uvedené hře.

  Vezměte prosím na vědomí, že pravidla a omezení nejsou podrobná a nepokrývají všechno možné urážlivé nebo hanlivé chování.

  1. Registrace klanu je nabízena na základě poplatku. Registrační poplatek bude z účtu hráče, zakládajícího klan, automaticky stržen v okamžiku registrace.
  2. Maximální počet členů nově založeného klanu je 30. Tento počet se následně může zvýšit pomocí metod dostupných ve hře.
  3. Název klanu sestává z celého názvu a značky (zkratky).
  4. Celý název klanu může obsahovat malá a velká písmena latinky, azbuky a dalších národních abeced, mezery, číslice, spojovníky (-) a podtržítka (_).
  5. Celý název klanu nesmí přesahovat 70 znaků.
  6. Značka klanu může obsahovat pouze velká písmena latinky, pomlčku, podtržítko a číslice.
  7. Značka musí být 2 až 5 znaků dlouhá.
  8. Jak celý název, tak i značka jsou v rámci projektu jedinečné. V průběhu ověření názvu není brán ohled na rozdíl mezi velkými a malými písmeny.
  9. Zakladatel klanu může do příslušného pole zadat popis klanu. Popis klanu může obsahovat malá a velká písmena latinky, azbuky a dalších národních abeced, mezery, číslice, spojovníky (-) a podtržítka (_). Maximální délka popisu klanu je 500 znaků.
  10. Celé ani zkrácené názvy a popisy klanů nesmí:
   • Být přímo či nepřímo spojovány s jakýmikoliv organizacemi, historickými či politickými představiteli, včetně těch, kteří byli odsouzeni za zločiny proti lidskosti, a které tím pádem vyvolávají negativní reakce značného počtu lidí, nebo s jakýmikoliv představiteli či názvy teroristických organizací, včetně těch, které fungují v současné době. Příklad porušení: Nacistické atributy, zkratky nebo symboly jakéhokoliv druhu, např. „SS“, a také jména, příjmení a iniciály nacistických představitelů
   • Obsahovat odkazy na rasovou nebo nacionální nadřazenost, stejně jako podporovat diskriminaci v jakékoliv podobě
   • Naznačovat jakoukoliv urážku či oplzlost
   • Souviset s pedofilií, zdravotním postižením nebo obtěžováním
   • Žádným způsobem napadat jakoukoliv etnickou či rasovou skupinu
   • Být přímo či nepřímo spojovány s pohlavním stykem či sexuálním násilím
   • Přímo či nepřímo propagovat nebo odkazovat na užívání alkoholu nebo drog
   • Zcela nebo částečně obsahovat prvky chráněné autorskými právy, nebo registrované ochranné známky
   • Obsahovat informace, které mohou vést k chybnému vnímání klanu jakožto klanu Správce
   • Obsahovat vulgární zkratky, výrazy či fráze
   • Jakýmkoliv způsobem porušovat podmínky Licenční smlouvy mezi hráči a správcem projektu, včetně právních předpisů příslušné země projektu
   • Obsahovat odkazy na jiné internetové zdroje, s výjimkou odkazů na zdroje projektu, nebo jiné zdroje, které jsou správcem vymezeny jako vhodné
   • Jak celý název tak i značka, a stejně tak i motta a popisy klanu nesmí porušovat výše uvedené body.
  11. Správce projektu sleduje dodržování pravidel a může podniknout specifické disciplinární kroky na základě vlastního uvážení. Klan, jehož celý název nebo značka porušuje pravidla, může být rozpuštěn bez nároku na vrácení registračního poplatku. Správce má právo, ale není povinen, poskytnout klanu porušujícímu pravidla až 24 hodin na nápravu.
  12. Jakékoliv porušení těchto pravidel má automaticky za následek porušení Uživatelské smlouvy, či jiného podobného dokumentu, který upravuje používání příslušné hry a může být důvodem k sankcím vůči zakladateli klanu, nebo jiné osobě, která má oprávnění ke správě klanu.
 • Pravidla Klanu pro World of Tanks Blitz

  Níže najdete pravidla pro zakládání, přidávání se a spravování klanu ve hře World of Tanks Blitz. Pravidla klanu jsou součástí pravidel hry.

  Vezměte prosím na vědomí, že pravidla a omezení nejsou zcela vyčerpávající a nezahrnují všechny možnosti nevhodného či vulgárního chování.

  1. Registrace klanu se nabízí za poplatek. V okamžiku registrace se registrační poplatek automaticky strhne z účtu hráče, který klan zakládá.
  2. Počet členů klanu nesmí přesáhnout 50 lidí.
  3. Název klanu se skládá z celého názvu a značky (zkratky).
  4. Celý název klanu může obsahovat malé a velké znaky latinky, azbuky a ostatních národních abeced, mezery, číslice, pomlčky (-) a podtržítka (_).
  5. Celý název klanu musí mít 2 - 25 znaků.
  6. Značka může obsahovat pouze velké znaky latinky, pomlčky (-), podtržítka (_) a číslice.
  7. Značka musí mít délku 2 až 5 znaků.
  8. Jak celý název klanu, tak jeho značka jsou v rámci projektu jedinečné. Během ověřování se neberou v potaz velké či malé znaky.
  9. Zakladatel klanu může do odpovídajícího pole zadat motto klanu. Motto klanu může obsahovat malé i velké znaky latinky, azbuky a ostatních národních abeced, mezery, číslice, pomlčky (-) a podtržítka (_). Maximální délka klanového motta je 100 znaků. Pro pokračování musí být sekce motta vyplněna.
  10. Zakladatel klanu může do odpovídajícího pole zadat popis klanu. Popis klanu může obsahovat malé i velké znaky latinky, azbuky a dalších národních abeced, mezery, číslice, pomlčky (-) a podtržítka (_). Maximální délka popis klanu je 1 000 znaků.
  11. Celé názvy a zkratky názvů klanů, klanové motta a popisy klanů nesmí:
   • Být přímo či nepřímo spojený s žádnými organizacemi, historickými či politickými představiteli, včetně těch, kteří byli odsouzeni za zločiny proti lidskosti, takže by mohli vyvolat negativní reakce značného množství lidí, nebo s jakýmikoliv názvy či představiteli teroristických organizací, včetně těch, které působí v současnosti. Příklad porušení: Nacistické atributy, zkratky nebo symboly jakéhokoliv druhu, např.: „SS“, stejně jako jména, příjemní nebo iniciály nacistických představitelů.
   • Obsahovat odkaz na rasovou nebo národnostní nadřazenost, stejně jako propagovat diskriminaci v jakékoliv formě.
   • Naznačovat jakoukoliv urážku nebo oplzlost.
   • Být spojován s pedofilií, nezpůsobilostí nebo následky obtěžování.
   • Jakkoliv urážet konkrétní etickou nebo rasovou skupinu.
   • Být přímo či nepřímo spojován se sexuálním stykem nebo násilím.
   • Přímo či nepřímo propagovat či odkazovat se na užívání alkoholu nebo drog.
   • Obsahovat zcela nebo částečně prvky chráněné autorskými právy či registrované ochranné známy.
   • Obsahovat informace, které by mohly vést k chybnému vnímání klanu jako správců projektu.
   • Obsahovat vulgární výrazy, zkratky nebo fráze.
   • Jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla podmínek licenční smlouvy mezi hráči a správci projektu, včetně pravomocných právních předpisů země projektu.
   • Obsahovat odkazy na jiné internetové zdroje, s výjimkou odkazů na zdroje z projektu, nebo jiné zdroje, které jsou správci projektu definovány jako vhodné. Název i značka klanu, a stejně tak i motta a popisy klanů nesmí porušovat výše uvedené body.
  12. Správci projektu sledují, zda hráči pravidla dodržují, a v případě, že pravidla poruší, vydávají disciplinární opatření na základě svého uvážení každého konkrétního případu. Klan, jehož plný či zkrácený název je považován za porušení pravidel, může být bez navrácení registračního poplatku rozpuštěn. Správci mají právo, ale nejsou povinní, dát klanu, který pravidla porušuje, až 24 hodin k odstranění tohoto porušení.
  13. Jakékoliv porušení těchto pravidel má za následek porušení licenční smlouvy koncového uživatele nebo podobných dokumentů, které upravují používání příslušné hry a zadává důvod k sankcím proti zakladateli klanu, nebo jiné osobě, která má ke správě klanu pravomoci.
 • Pravidla Klanu pro World of Tanks Console

  Below you can find the rules for creating, joining and managing a clan in World of Tanks on Console. The Clan rules are part of the set Game Rules.

  Please note that the rules and restrictions are not exhaustive and do not cover all possible offensive or abusive behavior therefore please refer to the game rules and EULA for a more comprehensive view.

  1. Clan registration is offered to you on a fee basis. The registration fee will be automatically charged from the account of the player creating a clan at the moment of registration.
  2. The number of clan members must not exceed 100 people. 
  3. The clan name consists of the full name and tag (abbreviation).
  4. The full clan name can contain lowercase and uppercase characters of the Latin, Cyrillic, and other national alphabets, spaces, digits, hyphens (-) and underscores (_).
  5. The full clan name must include 2-25 characters.
  6. The tag can contain only uppercase Latin characters, hyphens (-), underscores (_) and digits.
  7. The tag must be from 2 to 5 characters in length.
  8. Both the full name and tag are unique within the project. During name verification the case is not considered.
  9. Certain content for names, avatars, images/video, signatures & clan logos, have no place on the forums or within the Game, due to their extremely offensive, annoying or inappropriate nature. The following list is only a summary, but it gives some idea of names, images, signatures, avatars and clan logos which are not accepted with the Game environment:
  10. Names, Avatars, Images/Video, Signatures & Clan logos:
   • That contains profanity, including its abbreviated form.
   • That contains insults, personal attacks, abuse or harassment.
   • Which either in whole or partly contain copyrighted or registered trade mark elements.
   • Which have (in any way) racist or nationalistic implications which may create offense to a certain nation, ethnic, religious or racial group.
   • That contains an allusion of racial or national supremacy, as well as discriminative propaganda on any level.
   • Which contain insults or derogatory comments based on race, nationality, religion, culture, mental stature, sex, or sexual preference.
   • Which have an association with sexuality, pedophilia, sexual abuse, or have an offensive connection to the human body or bodily functions.
   • Which contain nudity, sexually explicit material or content that is otherwise deemed inappropriate.
   • Which contain excessive gore or violence, or are obscene/vulgar.
   • Which make reference to addictive or illegal substances or their use, or any other illegal activities.
   • That contains logotypes, symbols, emblems or figures connected in one way or another with organizations, which violate or were violating existing laws and rules; i.e. anything that may provoke strong negative reaction/association or promote national/ethnic/religious hatred. (For example, using different variations of Nazi symbolic, abridgments and signs [88, 14, 420, SS], or similar stylizing [such as, 55] as well as credentials, names and surnames of Nazi leaders.)
   • That contains reference to current mainstream religions that may create offense, i.e. names such as God, Jesus, Allah, etc.
   • That are connected with negative historical or political personalities, first of all those who are judged by international courts for crimes against humanity, those that generally arouse feelings of suffering or disgust in the majority of people, as well as members of currently existing terrorist organizations;
   • That negatively portrays the projects staff, or administration.
   • Which in any other manner violates the End User License Agreement or local laws, either implicitly or explicitly are prohibited. (This also contains links to websites containing the above).
  11. If names (Clan or Tag), avatars, signatures, images/video, clan logos within the forums or within the game violate these rules the offending account may be changed and/or the accounts may be sanctioned or suspended. Moreover, the administration reserves the right to delete, update or modify any names (Clan or Tag) and avatars, images or clan images which are considered inappropriate on the forums or within the game environment.
  12. If Wargaming has determined that a Clan Commander’s account has been inactive after 6 months, the entire Clan will be deemed as Inactive.
   • When a Clan is deemed Inactive, the Clan Commander will be sent a ticket via the Customer Support Center.  The Clan Commander will have 30 days to respond to the ticket and remove the Inactive status.
   • If a Clan Commander is aware that he/she will become Inactive, they can submit a ticket to the Customer Support Center requesting the name and tag be kept for an additional 6 months up to a year.
   • If a Clan Commander is deemed Inactive, their title and rank will be given to the highest ranking member of the Clan or tenure.
   • If there are two members of the same rank, the player who has been in the clan the longest will receive priority
  13. The Project Administration monitors players' compliance with the rules and dispenses disciplinary action specific to each case at their discretion. The clan whose full or abbreviated name is deemed violating the rules can be disbanded without reimbursement of the registration fee. The Administration has the right but is not obliged to give the clan violating the rules up to 24 hours to eliminate the violation.
  14. Any violation of these Rules automatically entail the violation of the User Agreement or other similar document governing the use of the respective game and shall give grounds for sanctions against the clan creator or other person having the authority to manage the clan.
 • Právní informace pro World of Warships

  PORTIONS OF THIS SOFTWARE INCLUDE THE FOLLOWING COPYRIGHTED MATERIAL, THE USE OF WHICH IS HEREBY ACKNOWLEDGED:

  This Software product includes Autodesk ® Scaleform ™ software, © 2011 Autodesk, Inc. All rights reserved.
  Portions of this Software utilize SpeedTree ® technology (© 2013 Interactive Data Vizualization, Inc. All rights reserved).
  Powered by Wwise © 2006-2015 Audiokinetic Inc. All rights reserved.
  Uses Gloox by © 2012 Jakob Shroter. All rights reserved.
  Powered by BigWorld Technology ™, © 2013 BigWorld Pty Limited. All rights reserved.

  Twitch Prime and the Twitch Prime logo are trademarks of Twitch Interactive, Inc. or its affiliates.

  PORTIONS OF THIS SOFTWARE ARE COPYRIGHT:

  OPENSSL-1.0.0D
  Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
  This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).
  This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

  EXPAT-2.1.0
  Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.
  Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  LIBPNG 1.6.2.
  Copyright © 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson.
  Contributing Authors: Cosmin Truta, Simon-Pierre Cadieux, Eric S. Raymond, Gilles Vollant, Tom Lane, Glenn Randers-Pehrson, Willem van Schaik, John Bowler, Kevin Bracey, Sam Bushell, Magnus Holmgren, Greg Roelofs, Tom Tanner, Andreas Dilger, Dave Martindale, Guy Eric Schalnat, Paul Schmidt, Tim Wegner.
  The PNG Reference Library is supplied “AS IS”. The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.
  Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:
  1. The origin of this source code must not be misrepresented.
  2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
  3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.
  The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.
  There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

  ZIP-1.2.8
  Copyright © 1995-2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler.

  PCRE-8.21
  Copyright © 2009-2015 Zoltan Herczeg. All rights reserved.
  1. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  2. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  3. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  4. Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  TINYXPATH
  www.sourceforge.net/projects/tinyxpath
  Copyright © 2002-2006 Yves Berquin (yvesb@users.sourceforge.net)
  This software is provided ‘as-is’, without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.
  Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:
  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

  PYTHON_2.7.
  Copyright © 2001-2014 Python Software Foundation; All Rights Reserved.
  Licensed details available at: https://docs.python.org/2/license.html.

  NEDALLOC
  Copyright © 2008 Niall Douglas.
  Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the "Software") to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:
  The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source language processor.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  CURL-7.29.0
  Copyright © 1996 - 2015, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se. All rights reserved.
  Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

  JPEG-8.4
  This software is copyright © 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as specified on http://dev.w3.org/cvsweb/Amaya/libjpeg/Attic/README?rev=1.2.
  This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
  Copyright © Ark Performance / Shonengahosha, Arpeggio partners
  Copyright © 2008-2015 Marshall A. Greenblatt.
  Portions Copyright © 2006-2015 Google Inc. All rights reserved.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name of Google Inc. nor the name Chromium Embedded Framework nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  RESIL
  This software uses code of RESIL (Resilient Image Library) licensed under the LGPL version 2.1 and its source can be downloaded here: https://github.com/wg-lesta/ResIL.

  GETTEXT
  This software uses code of GNU gettext runtime licensed under the LGPL version 2.1 and its source can be downloaded here: https://github.com/wg-lesta/gettext/tree/master/gettext-runtime.

  REACT SOFTWARE
  React software is distributed under the BSD license.
  Copyright © 2013-present, Facebook, Inc. All rights reserved.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name Facebook nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  CHEERIO
  Cheerio is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2016 Matt Mueller.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  DOMREADY
  Domready is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2013 Dustin Diaz.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  ENZYME
  Enzyme is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 Airbnb, Inc.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  ES6-PROMISE
  Es6-promise is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2014 Yehuda Katz, Tom Dale, Stefan Penner and contributors.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  I18NEXT
  i18next is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 i18next.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  ISOMORPHIC-FETCH
  isomorphic-fetch is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 Matt Andrews.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  JSON-LOADER
  json-loader is distributed is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2016.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  LODASH
  Copyright JS Foundation and other contributors https://js.foundation/.
  Based on Underscore.js, copyright Jeremy Ashkenas, DocumentCloud and Investigative Reporters & Editors http://underscorejs.org/.
  This software consists of voluntary contributions made by many individuals. For exact contribution history, see the revision history available at https://github.com/lodash/lodash.
  The following license applies to all parts of this software except as documented below:
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  Copyright and related rights for sample code are waived via CC0. Sample code is defined as all source code displayed within the prose of the documentation.
  CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
  Files located in the node modules and vendor directories are externally maintained libraries used by this software which have their own licenses; we recommend you read them, as their terms may differ from the terms above.

  MOMENT.JS
  Moment.js is distributed under The MIT License.
  Copyright © JS Foundation and other contributors.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REACT-DOM
  react-dom is distributed under the BSD license.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name Facebook nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  REACT-I18NEXT
  React-i18license is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 i18next.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REACT-REDUX
  react-redux is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 Dan Abramov.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REACT-ROUTER
  react-router is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015-present, Ryan Florence, Michael Jackson
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REACT-ROUTER-REDUX
  react-router-redux is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 James Long.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE

  REDUX
  Redux is distributed under The MIT License.
  Copyright (c) © 2015-present Dan Abramov.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REDUX-THUNK
  Redux-thunk is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 Dan Abramov
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  ROBOTO CONDENSED
  Copyright © 2011 Christian Robertson.
  Roboto Condensed font is distributed under the Apache License, version 2.0 available at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  CLASSNAMES
  Classnames is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2016 Jed Watson
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  TINYCOLOR
  TinyColor is distributed under The MIT License.
  Copyright © Brian Grinstead, http://briangrinstead.com.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  MATCHMEDIA() POLYFILL

  Test a CSS media type/query in JS.
  matchMedia() polyfill is distributed under The MIT License and BSD license.
  Copyright © 2012, Scott Jehl, Paul Irish, Nicholas Zakas, David Knight.
  The MIT License:
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  The BSD license:
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  Neither the name Facebook nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  HAMMER.JS - V2.0.7 - 2016-04-22
  http://hammerjs.github.io/
  Hammer.JS - v2.0.7 - 2016-04-22 is distributed under the MIT license.

  Copyright © 2016 Jorik Tangelder
  > Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  JQUERY MOUSEWHEEL 3.1.13
  jQuery Mousewheel 3.1.13 is distributed under the MIT license.
  Copyright © jQuery Foundation and other contributors
  http://jquery.org/license
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  VUE.JS V1.0.21
  Vue.js v1.0.21 is distributed under the MIT license.
  Copyright © 2016 Evan You
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  VUEX V0.8.2
  Vuex v0.8.2 is distributed under the MIT license.
  Copyright © 2016 Evan You
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  VUE-ROUTER V0.7.13
  vue-router v0.7.13 is distributed under the MIT license.
  Copyright © 2016 Evan You
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  TETHER 1.3.7
  es6-promise - a tiny implementation of Promises/A+.
  tether 1.3.7 is distributed under The MIT license.
  Copyright © 2014 Yehuda Katz, Tom Dale, Stefan Penner and contributors (Conversion to ES6 API by Jake Archibald).
  See https://raw.githubusercontent.com/jakearchibald/es6-promise/master/LICENSE.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  SCRIPT.JS
  script.js JS loader & dependency manager.
  https://github.com/ded/script.js.
  script.js is distributed under The MIT license.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  JQUERY JAVASCRIPT LIBRARY V2.2.3
  http://jquery.com/
  Includes Sizzle.js. http://sizzlejs.com/.
  jQuery JavaScript Library v2.2.3 is distributed under the MIT license.
  Copyright © jQuery Foundation and other contributors.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  SIZZLE CSS SELECTOR ENGINE V2.2.1
  http://sizzlejs.com/
  Sizzle CSS Selector Engine v2.2.1 is distributed under the MIT license.
  Copyright © jQuery Foundation and other contributors
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  JQUERY COOKIE PLUGIN V1.4.1
  https://github.com/carhartl/jquery-cookie
  jQuery Cookie Plugin v1.4.1 is distributed under the MIT license.
  Copyright © 2013 Klaus Hartl.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • Právní informace pro klanový portál

  PORTIONS OF THIS SOFTWARE ARE COPYRIGHT:

  Roboto

  Copyright © Christian Robertson

  Roboto is distributed under Apache 2.0. license as available at:http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  Nodeenv

  Copyright © 2011, Eugene Kalinin. Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms of the software as well as documentation, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  d3

  Copyright © 2010-2015, Michael Bostock. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The name Michael Bostock may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL MICHAEL BOSTOCK BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  jquery-mousewheel

  Copyright jQuery Foundation and other contributors https://jquery.org/.

  This software consists of voluntary contributions made by many individuals. For exact contribution history, see the revision history available at https://github.com/jquery/jquery-mousewheel.

  The following license applies to all parts of this software except as documented below:

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  All files located in the node_modules and external directories are externally maintained libraries used by this software which have their own licenses; we recommend you read them, as their terms may differ from the terms above.

  jqueryui

  Copyright © 2007, 2014, jQuery Foundation and other contributors, https://jquery.org/

  This software consists of voluntary contributions made by many individuals. For exact contribution history, see the revision history available at https://github.com/jquery/jquery-ui

  The following license applies to all parts of this software except as documented below:

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  Copyright and related rights for sample code are waived via CC0. Sample code is defined as all source code contained within the demos directory.

  URI.js

  Copyright © 2011, Rodney Rehm.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  moment

  Copyright © 2011-2015, Tim Wood, Iskren Chernev, Moment.js contributors.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  underscore

  Copyright © 2009-2015, Jeremy Ashkenas, DocumentCloud and Investigative Reporters & Editors.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  jquery

  Copyright © jQuery Foundation and other contributors, https://jquery.org/

  This software consists of voluntary contributions made by many individuals. For exact contribution history, see the revision history available at https://github.com/jquery/jquery

  The following license applies to all parts of this software except as documented below:

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  All files located in the node_modules and external directories are externally maintained libraries used by this software which have their own licenses; we recommend you read them, as their terms may differ from the terms above.

  backbone

  Copyright © 2010-2015, Jeremy Ashkenas, DocumentCloud

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  html5shiv

  Copyright © 2014, Alexander Farkas (aFarkas).

  This software is licensed under a dual license system (MIT or GPL version 2). This means you are free to choose with which of both licenses (MIT or GPL version 2) you want to use this library.

  The license texts of the MIT license and the GPL version 2 are as follows:

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  The text of the GNU GPL version 2 license is provided at the end of this file.

  jQuery.highlightRegex

  Copyright © 2007 Johann Burkard, http://johannburkard.de.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  Respond

  Copyright © 2012, Scott Jehl.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  jquery-cookie

  Copyright © 2014, Klaus Hartl.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  malihu-custom-scrollbar-plugin

  Copyright © Manos Malihutsakis, http://manos.malihu.gr

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  selection.js

  Copyright © 2011- 2012, Tim Cameron Ryan.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  jsonschema

  Copyright © 2013, Julian Berman.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  alabaster

  Copyright © 2015, Jeff Forcier.

  Based on original work copyright (c) 2011, Kenneth Reitz and copyright (c) 2010, Armin Ronacher.

  Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms of the theme, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS THEME IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS

  simplejson

  simplejson is dual-licensed software. It is available under the terms of the MIT license, or the Academic Free License version 2.1. The full text of each license agreement is included below. This code is also licensed to the Python Software Foundation (PSF) under a Contributor Agreement.

  MIT License

  Copyright © 2006, Bob Ippolito

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  Academic Free License v. 2.1

  Copyright © 2006, Bob Ippolito. All rights reserved.

  This Academic Free License (the "License") applies to any original work of authorship (the "Original Work") whose owner (the "Licensor") has placed the following notice immediately following the copyright notice for the Original Work:

  Licensed under the Academic Free License version 2.1

  1) Grant of Copyright License. Licensor hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive, perpetual, sublicenseable license to do the following:

  a) to reproduce the Original Work in copies;

  b) to prepare derivative works ("Derivative Works") based upon the Original Work;

  c) to distribute copies of the Original Work and Derivative Works to the public;

  d) to perform the Original Work publicly; and

  e) to display the Original Work publicly.

  2) Grant of Patent License. Licensor hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive, perpetual, sublicenseable license, under patent claims owned or controlled by the Licensor that are embodied in the Original Work as furnished by the Licensor, to make, use, sell and offer for sale the Original Work and Derivative Works.

  3) Grant of Source Code License. The term "Source Code" means the preferred form of the Original Work for making modifications to it and all available documentation describing how to modify the Original Work. Licensor hereby agrees to provide a machine-readable copy of the Source Code of the Original Work along with each copy of the Original Work that Licensor distributes. Licensor reserves the right to satisfy this obligation by placing a machine-readable copy of the Source Code in an information repository reasonably calculated to permit inexpensive and convenient access by You for as long as Licensor continues to distribute the Original Work, and by publishing the address of that information repository in a notice immediately following the copyright notice that applies to the Original Work.

  4) Exclusions From License Grant. Neither the names of Licensor, nor the names of any contributors to the Original Work, nor any of their trademarks or service marks, may be used to endorse or promote products derived from this Original Work without express prior written permission of the Licensor. Nothing in this License shall be deemed to grant any rights to trademarks, copyrights, patents, trade secrets or any other intellectual property of Licensor except as expressly stated herein. No patent license is granted to make, use, sell or offer to sell embodiments of any patent claims other than the licensed claims defined in Section 2. No right is granted to the trademarks of Licensor even if such marks are included in the Original Work. Nothing in this License shall be interpreted to prohibit Licensor from licensing under different terms from this License any Original Work that Licensor otherwise would have a right to license.

  5) This section intentionally omitted.

  6) Attribution Rights. You must retain, in the Source Code of any Derivative Works that You create, all copyright, patent or trademark notices from the Source Code of the Original Work, as well as any notices of licensing and any descriptive text identified therein as an "Attribution Notice." You must cause the Source Code for any Derivative Works that You create to carry a prominent Attribution Notice reasonably calculated to inform recipients that You have modified the Original Work.

  7) Warranty of Provenance and Disclaimer of Warranty. Licensor warrants that the copyright in and to the Original Work and the patent rights granted herein by Licensor are owned by the Licensor or are sublicensed to You under the terms of this License with the permission of the contributor(s) of those copyrights and patent rights. Except as expressly stated in the immediately proceeding sentence, the Original Work is provided under this License on an "AS IS" BASIS and WITHOUT WARRANTY, either express or implied, including, without limitation, the warranties of NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY OF THE ORIGINAL WORK IS WITH YOU. This DISCLAIMER OF WARRANTY constitutes an essential part of this License. No license to Original Work is granted hereunder except under this disclaimer.

  8) Limitation of Liability. Under no circumstances and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, shall the Licensor be liable to any person for any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or the use of the Original Work including, without limitation, damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses. This limitation of liability shall not apply to liability for death or personal injury resulting from Licensor's negligence to the extent applicable law prohibits such limitation. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this exclusion and limitation may not apply to You.

  9) Acceptance and Termination. If You distribute copies of the Original Work or a Derivative Work, You must make a reasonable effort under the circumstances to obtain the express assent of recipients to the terms of this License. Nothing else but this License (or another written agreement between Licensor and You) grants You permission to create Derivative Works based upon the Original Work or to exercise any of the rights granted in Section 1 herein, and any attempt to do so except under the terms of this License (or another written agreement between Licensor and You) is expressly prohibited by U.S. copyright law, the equivalent laws of other countries, and by international treaty. Therefore, by exercising any of the rights granted to You in Section 1 herein, You indicate Your acceptance of this License and all of its terms and conditions.

  10) Termination for Patent Action. This License shall terminate automatically and You may no longer exercise any of the rights granted to You by this License as of the date You commence an action, including a cross-claim or counterclaim, against Licensor or any licensee alleging that the Original Work infringes a patent. This termination provision shall not apply for an action alleging patent infringement by combinations of the Original Work with other software or hardware.

  11) Jurisdiction, Venue and Governing Law. Any action or suit relating to this License may be brought only in the courts of a jurisdiction wherein the Licensor resides or in which Licensor conducts its primary business, and under the laws of that jurisdiction excluding its conflict-of-law provisions. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. Any use of the Original Work outside the scope of this License or after its termination shall be subject to the requirements and penalties of the U.S. Copyright Act, 17 U.S.C. § 101 et seq., the equivalent laws of other countries, and international treaty. This section shall survive the termination of this License.

  12) Attorneys Fees. In any action to enforce the terms of this License or seeking damages relating thereto, the prevailing party shall be entitled to recover its costs and expenses, including, without limitation, reasonable attorneys' fees and costs incurred in connection with such action, including any appeal of such action. This section shall survive the termination of this License.

  13) Miscellaneous. This License represents the complete agreement concerning the subject matter hereof. If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable.

  14) Definition of "You" in This License. "You" throughout this License, whether in upper or lower case, means an individual or a legal entity exercising rights under, and complying with all of the terms of, this License. For legal entities, "You" includes any entity that controls, is controlled by, or is under common control with you. For purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

  15) Right to Use. You may use the Original Work in all ways not otherwise restricted or conditioned by this License or by law, and Licensor promises not to interfere with or be responsible for such uses by You.

  This license is Copyright (C) 2003-2004 Lawrence E. Rosen. All rights reserved. Permission is hereby granted to copy and distribute this license without modification. This license may not be modified without the express written permission of its copyright owner.

  snowball_py

  Copyright © 2013, Yoshiki Shibukawa. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  factory_boy

  Copyright © 2010, Mark Sandstrom.

  Copyright © 2011-2015, Raphaël Barrois

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  pytest-cov

  Copyright © 2010, Meme Dough

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  markupsafe

  Copyright © 2010, by Armin Ronacher and contributors. See AUTHORS for more details.

  Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms of the software as well as documentation, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  raven-python

  Copyright © 2015, Functional Software, Inc. and individual contributors. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • Neither the name of the Raven nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  sqltap

  Copyright © 2014, Alan Shreve.

  sqltap is distributed under Apache 2.0. license as available at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html. Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

  django-queryinspect

  Copyright © 2014 -2015, Good Code and Django Query Inspector contributors.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  kafka-python

  Copyright © 2015, David Arthur

  kafka-python is distributed under Apache 2.0. license as available at:http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  pyflakes

  Copyright © 2005-2011, Divmod, Inc. Copyright (c) 2013-2014, Florent Xicluna.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  HTTPretty

  Copyright © 2011-2015, Gabriel Falcão gabriel@nacaolivre.org

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  python-dateutils

  dateutil - Extensions to the standard Python datetime module.

  Copyright © 2003-2011, Gustavo Niemeyer gustavo@niemeyer.net.

  Copyright © 2012-2014 , Tomi Pieviläinen tomi.pievilainen@iki.fi.

  Copyright © 2014, Yaron de Leeuw me@jarondl.net.

  All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  py-amqp

  Copyright © Barry Pederson. 

  py-amqp is distributed under GNU Lesser General Public License v2.1 as available at: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.en.html.

  py-amqplib

  Copyright © Barry Pederson. 

  py-amqp lib is distributed under GNU Lesser General Public License v2.1 as available at: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.en.html.

  check-manifest

  Copyright © 2013, Marius Gedminas and contributors.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  mccabe

  Copyright © Ned Batchelder.

  Copyright © 2011-2013, Tarek Ziade tarek@ziade.org.

  Copyright © 2013, Florent Xicluna florent.xicluna@gmail.com.

  Licensed under the terms of the Expat License.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  cov-core

  Copyright © 2010, Meme Dough

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  sqlalchemy-utils

  Copyright © 2012, Konsta Vesterinen. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  python-mimeparse

  Copyright © DB Tsai.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  teamcity-messages

  Copyright © JetBrains.

  teamcity-messages is distributed under Apache 2.0. license as available at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  billiard

  Copyright © 2006-2008, R Oudkerk and Contributors. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • Neither the name of author nor the names of any contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  celery

  Copyright © 2015, Ask Solem & contributors. All rights reserved.

  Copyright © 2012-2014, GoPivotal, Inc. All rights reserved.

  Copyright © 2009, 2010, 2011, 2012, Ask Solem, and individual contributors. All rights reserved.

  Celery is licensed under The BSD License (3 Clause, also known as the new BSD license). The license is an OSI approved Open Source license and is GPL-compatible. The license text can also be found here: http://www.opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

  kombu

  Copyright © 2015, Ask Solem & contributors. All rights reserved.

  Copyright © 2012-2014, GoPivotal Inc & contributors. All rights reserved.

  Copyright © 2009-2012, Ask Solem & contributors. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • Neither the name of Ask Solem nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL Ask Solem OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  python-openid

  Copyright © JanRain.

  python-openid is distributed under Apache 2.0. license as available at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  itsdangerous

  Copyright © 2011, by Armin Ronacher and the Django Software Foundation. Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  spin.js

  The MIT License Copyright © 2011-2015, Felix Gnass fgnass@gmail.com.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  OwlCarousel2

  Copyright © 2014, Owl.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  jinja2

  Copyright © 2009, the Jinja Team, see AUTHORS for more details. Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  virtualenv

  Copyright © 2007, Ian Bicking and Contributors.

  Copyright © 2009, Ian Bicking, The Open Planning Project.

  Copyright © 2011-2015, The virtualenv developers.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  django-admin-tools

  copyright © 2010, David JEAN LOUIS.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • Pravidla Kampaně Holiday Ops

  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  A. TATO PRAVIDLA KAMPANĚ HOLIDAY OPS („PRAVIDLA KAMPANĚ“) STANOVUJÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO TUTO KAMPAŇ HOLIDAY OPS („KAMPAŇ“) POŘÁDANOU NA EVROPSKÉM KLASTRU (EU.WARGAMING.NET) V MASIVNÍ ONLINE HŘE PRO VÍCE HRÁČŮ „WORLD OF TANKS“. PRAVIDLA KAMPANĚ OBSAHUJÍ VŠEOBECNÁ PRAVIDLA KAMPANĚ (ČÁST A) A SPECIFICKÁ PRAVIDLA KAMPANĚ (ČÁST B).

  B. NA TUTO KAMPAŇ SE DÁLE VZTAHUJÍ TAKÉ LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE, PODMÍNKY SLUŽEB A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI USTANOVENÍMI LICENČNÍ SMLOUVY KONCOVÉHO UŽIVATELE, PODMÍNEK SLUŽEB A ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRAVIDLY KAMPANĚ, JSOU ROZHODNÁ PRAVIDLA KAMPANĚ.

  C. K ÚČASTI JE POTŘEBA PŘIPOJENÍ K INTERNETU.

  VŠEOBECNÁ PRAVIDLA KAMPANĚ

  Část A

  1. Organizátor

  Tuto kampaň – Holiday Ops - pořádá společnost Wargaming Group Limited, (dále jen „organizátor“), 105 Agion Omologiton Avenue, Nikósie, 1080, Kypr.

  2. Podmínky pro účast

  (a) Této kampaně se mohou zúčastnit pouze osoby, které se do ní zapojí podle těchto pravidel kampaně. Každá osoba, která splňuje tyto požadavky a účastní se kampaně, je účastníkem.

  (b) Bez ohledu na výše uvedené se této kampaně NEMOHOU ZÚČASTNIT tyto osoby: (i) zaměstnanci, řídicí pracovníci, členové statutárního orgánu a zástupci organizátora, držitelé jeho licencí a jeho dceřiné a sesterské společnosti (dále jen „strany spojené s organizátorem“), (ii) rodiče, manželé, manželky, děti a sourozenci stran spojených s organizátorem a (iii) osoby žijící ve společné domácnosti se stranami spojenými s organizátorem.

  (c) Účastníci musí být občany jedné z evropských zemí, musí mít vytvořeny účty na stránce eu.wargaming.net Wargaming (Wargaming ID) a musí přijmout licenční smlouvu koncového uživatele. Všichni účastníci musí mít v době účasti dovršeno 18 a více let. Neplnoletý účastník musí mít pro účast souhlas rodiče nebo zákonného zástupce. Každý účastník zodpovídá za předložení příslušného souhlasu na žádost organizátora. Účastník se nesmí kampaně účastnit, pokud požadovaný souhlas neposkytne, nebo bude-li poskytnutý souhlas falsifikovaný, neúplný nebo podvodný.

  3. Udělení práv účastníky Přijetím těchto pravidel kampaně poskytuje každý účastník organizátorovi a držitelům jeho licencí právo na využití jeho/její přezdívky a informací o výsledcích jeho/její účasti pro propagační a reklamní účely týkající se kampaně ve všech médiích kdekoli na světě, bez časového omezení, bez nároku na odměnu i bez předchozího oznámení nebo dalšího souhlasu ze strany účastníka.

  4. Vzdání se práv a zproštění odpovědnosti ze strany účastníka

  (a) Organizátor a/nebo strany spojené s organizátorem nesou odpovědnost za škody plynoucí ze smrti, tělesného úrazu, nebo škody na zdraví, které vznikly důsledkem neexistence zaručených charakteristik nebo v případě podvodného záměru.

  (b) Organizátor a/nebo strany spojené s organizátorem nesou odpovědnost za škody, způsobené organizátorem nebo stranami spojenými s organizátorem záměrně nebo hrubou nedbalostí.

  (c) V případě mírného nedbalostního porušení základní smluvní povinnosti bude organizátor a/nebo strany spojené s organizátorem odpovědný jen do výše obvykle předvídatelné škody, s výjimkou případů podle článku 4 (a) a 4 (d). Hlavní smluvní povinnosti jsou abstraktně ty povinnosti, jejichž splnění v prvé řadě umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž plnění se může smluvní strana pravidelně spoléhat.

  (d) Odpovědnost stanovená zákonem zůstává zachována.

  (e) Promlčecí doba pro nároky na náhradu škody je jeden (1) rok, s výjimkou článků 4 (a), 4 (b) a 4 (d), kde platí zákonná ustanovení o promlčecí době.

  5. Neoprávněné zasahování

  (a) Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit jakoukoli osobu z účasti v kampani a zabránit jí v další účasti, jestliže taková osoba provádí cokoli z následujícího nebo se o to pokouší: (i) neoprávněně zasahuje do webové stránky organizátora a/nebo do kterékoli z částí kampaně, (ii) pokouší se narušit řádné fungování kampaně podváděním, klamáním nebo jinými nepoctivými herními praktikami, (iii) má v úmyslu rozptylovat, zneužívat nebo obtěžovat jiné účastníky nebo strany spojené s organizátorem nebo jim vyhrožovat a/nebo (iv) jiným způsobem poruší tato pravidla kampaně nebo licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) organizátora, podle toho, co je relevantní.

  (b) ZA POKUS O ZÁMĚRNÉ POŠKOZENÍ WEBOVÉ STRÁNKY ORGANIZÁTORA NEBO JAKÉKOLI HRY ORGANIZÁTORA (NEBO JEJICH ČÁSTÍ) NEBO POKUS O NARUŠENÍ FUNGOVÁNÍ TÉTO KAMPANĚ MŮŽE HROZIT TRESTNĚPRÁVNÍ NEBO OBČANSKOPRÁVNÍ POSTIH. DOJDE-LI K TAKOVÉMU POKUSU, VYHRAZUJE SI ORGANIZÁTOR A PŘÍPADNÍ DRŽITELÉ JEHO LICENCÍ PRÁVO DOMÁHAT SE PO OSOBĚ (OSOBÁCH) ODPOVĚDNÉ ZA TAKOVÝ POKUS NÁHRADY ŠKODY A VYUŽÍT PROTI NÍ PŘÍPADNÉ DALŠÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDKY V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM ZE ZÁKONA. KAŽDÝ ÚČASTNÍK (NEBO, NENÍ-LI ÚČASTNÍK VE SVÉM STÁTĚ TRVALÉHO POBYTU PLNOLETÝM, JEHO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI) SOUHLASÍ S TÍM, ŽE ORGANIZÁTORA, STRANY SPOJENÉ S ORGANIZÁTOREM A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ODŠKODNÍ A BUDE JE CHRÁNIT PŘED VŠEMI NÁROKY, ZTRÁTAMI, ŠKODAMI A/NEBO ODPOVĚDNOSTÍ (VČETNĚ PŘIMĚŘENÝCH POPLATKŮ A VÝDAJŮ ADVOKÁTŮ), KTERÉ MOHOU BÝT PROTI NIM VZNESENY NEBO KTERÉ MOHOU KOMUKOLI Z NICH KDYKOLI VZNIKNOUT V SOUVISLOSTI S ÚČASTÍ ÚČASTNÍKA A/NEBO TÍM, ŽE ÚČASTNÍK PORUŠÍ JAKÉKOLI UJIŠTĚNÍ, ZÁRUKU NEBO ZÁVAZEK SPOJENÝ S TOUTO KAMPANÍ.

  6. Právo organizátora zamítnout účast a ukončit tuto kampaň Bude-li existovat skutečný důkaz o podvodném elektronickém nebo neelektronickém neoprávněném narušení, nebo neautorizovaném zásahu do této kampaně, nebo do kterékoli její části, nebo pokud bude kampaň narušena podvodem či technickými potížemi jakéhokoli druhu (např. počítačovým virem, chybou programu, nebo chybou serveru), vyhrazuje si organizátor právo podle vlastního uvážení prohlásit účast podezřelých účastníků za neplatnou a/nebo ukončit kampaň. Používání jakýchkoli automatických spouštěcích nebo přihlašovacích programů nebo jakýchkoli jiných mechanických či elektronických prostředků, které účastníkovi umožní automaticky se účastnit, je zakázáno. V případě sporu ohledně totožnosti účastníka na základě e-mailové adresy může být účastník diskvalifikován.

  7. Obecné podmínky

  (a) Tato kampaň se řídí těmito pravidly kampaně a zákony Kyperské republiky. Do rozsahu, v jakém místní právo zbavuje účastníka ochrany, která je mu dopřána ustanoveními, od kterých se nelze podle zákona země, ve které má účastník své obvyklé bydliště, odchýlit, platí právo dané země. Ustanovení těchto pravidel kampaně nevylučují, nevymezují ani jinak neomezují žádná práva udělená spotřebitelům na základě platných právních ustanovení, ani nemohou být tímto způsobem vykládána. Vstupem do kampaně se účastník (nebo rodič/zákonný zástupce účastníka, je-li mladší než hranice plnoletosti v zemi, kde má trvalý pobyt) zavazuje, že bude dodržovat tato pravidla kampaně a licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) organizátora, podle toho, co je relevantní.

  (b) Neplatnost nebo nevymahatelnost některého z ustanovení těchto pravidel kampaně nebude mít vliv na platnost či vymahatelnost jiných ustanovení. Bude-li některé z ustanovení shledáno neplatným nebo jinak nevymahatelným či nezákonným, zůstanou zbývající ustanovení těchto pravidel kampaně v platnosti a budou vykládána v souladu s podmínkami, které jsou v nich stanoveny, jako kdyby tato pravidla soutěže neplatné nebo nezákonné ustanovení neobsahovala.

  SPECIFICKÁ PRAVIDLA KAMPANĚ

  Část B

  1. Obsah kampaně Jak se zúčastnit

  Během kampaně bude obvyklá herní garáž účastníka přeměněna na speciální sváteční garáž s určitými interaktivními předměty (dále jen "sváteční předměty") Každý účastník si může ozdobit tyto sváteční předměty sváteční výzdobou, kterou získá v krabičkách (krabička).

  Jak může účastník obdržet krabičky:

  Účastník může krabičky (1) obdržet po splnění herního úkolu nebo si je (2) může zakoupit zde https://2018.worldoftanks.eu (stránka kampaně).

  (1) Účastník by měl splnit herní úkol před uplynutím lhůty stanovené ve hře. Podle obtížnosti úkolu, který účastník splní, získá jednu či více krabiček.

  Každá krabička, kterou účastník získá po splnění herního úkolu, bude obsahovat tři náhodně vybrané sváteční ozdoby a jeden dárek navíc.

  To, jakou sváteční výzdobu bude krabička obsahovat, bude záležet na těchto charakteristikách krabičky:

  • jaké kolekce je součástí (ozdoba může být spojena se sovětským Novým rokem, nebo s moderními Vánocemi, nebo s tradičními Vánocemi nebo s čínským Novým rokem);
  • úroveň výzdoby (existuje úroveň výzdoby 1, úroveň výzdoby 2, úroveň výzdoby 3, úroveň výzdoby 4 a úroveň výzdoby 5);
  • typ dekorace (závěsné svítidlo, girlanda, ozdobná podložka pod stromeček, venkovní girlandy, malá světýlka, výzdoba do interiéru, dekorační sněhulák, ozdoba na vrcholu stromečku).

  V každé krabičce jsou tři náhodně vybrané charakteristiky ozdob zmíněné výše. Na základě jejich náhodné kombinace se určí, která sváteční ozdoba vypadne z krabičky.

  V dárku bude obsažen jeden z následujících herních předmětů:

  • 1 malá lékárnička;
  • 2 malé lékárničky;
  • 3 malé lékárničky;
  • 1 malá sada nářadí;
  • 2 malé sady nářadí;
  • 3 malé sady nářadí;
  • 1 ruční hasicí přístroj;
  • 2 ruční hasicí přístroje;
  • 3 ruční hasicí přístroje;
  • 1 velká sada nářadí;
  • 1 velká lékárnička;
  • 1 automatický hasicí přístroj;
  • 3 000 kreditů;
  • 7 000 kreditů;
  • 10 000 kreditů.

  (2) Účastník si také může krabičky zakoupit. Účastník navštíví stránku kampaně a vybere si množství a typ krabiček, které jsou k dispozici. Účastník si může zakoupit krabičku/y pro sebe anebo pro jiného hráče.

  Typy krabiček, které si může účastník zakoupit:

  1. Krabička s náhodným obsahem Sovětský Nový rok;
  2. Krabička s náhodným obsahem Moderní Vánoce;
  3. Krabička s náhodným obsahem Tradiční Vánoce;
  4. Krabička s náhodným obsahem Čínský Nový rok;

  Obsah krabičky:

  1. Krabička s náhodným obsahem Sovětský Nový rok;

  Zaručený obsah

  1) Sváteční výzdoba (sváteční výzdoba na úrovni 5)

  Kolekce: Sovětský Nový rok

  Sváteční výzdoba na úrovni 5 zahrnuje jednu z těchto ozdob:

  • závěsné svítidlo
  • girlandu
  • ozdobnou podložku pod stromeček
  • ozdobu na vrchol stromečku
  • výzdobu do interiéru
  • dekoračního sněhuláka
  • venkovní girlandu
  • malá světýlka.

  2) 250 zlaťáků

  3) Dárek

  V dárku bude obsažena jedna z následujících herních položek:

  • 250 zlaťáků
  • 500 zlaťáků
  • 1 000 zlaťáků
  • 1 den prémiového účtu
  • 3 dny prémiového účtu
  • 7 dnů prémiového účtu
  • 100 000 kreditů
  • 500 000 kreditů
  • Tank nízké úrovně (vozidlo 4. úrovně): T-28E F-30 + místo bez posádky, nebo AC 1 Sentinel + místo bez posádky, nebo PzKpfw B2 740 (f) + místo bez posádky)
  • Tank vysoké úrovně (vozidlo 8. úrovně): Typ 59 + místo bez posádky, nebo T26E5 + místo bez posádky, nebo Lorraine 40 t + místo bez posádky, nebo Scorpion G + místo bez posádky).

  4) Druhý dárek (ozdoba)

  Kolekce: Sovětský Nový rok

  Ozdobou bude buď ozdoba na úrovni 1 nebo ozdoba na úrovni 2 nebo ozdoba na úrovni 3 nebo ozdoba na úrovni 4 nebo ozdoba na úrovni 5.

  Ozdoba, která vypadne, bude zahrnovat jeden z následujících předmětů: závěsné svítidlo, girlandu, ozdobnou podložku pod stromeček, ozdobu na vrchol stromečku, výzdobu do interiéru, dekoračního sněhuláka, venkovní girlandu, venkovní světla.

  Nezaručený obsah (může být zahrnuto v krabičce)

  Personifikační prvek

  Pokud vypadne z krabičky personifikační prvek, může se jednat o následující:

  • Nápis č. 1 "Happy New Year" (na všech vozidlech bývalého sovětského svazu);
  • Nápis č. 2 "Enjoy New Victories" (na všech vozidlech bývalého sovětského svazu);
  • Emblém "sněhulák" (na všech vozidlech bývalého sovětského svazu);
  • Emblém "salutování" (na všech vozidlech bývalého sovětského svazu).

  2. Krabička s náhodným obsahem Moderní Vánoce:

  Zaručený obsah

  1) Sváteční výzdoba (sváteční výzdoba na úrovni 5)

  Kolekce: Moderní Vánoce

  Sváteční výzdoba na úrovni 5 zahrnuje jednu z těchto ozdob:

  • závěsné svítidlo
  • girlandu
  • ozdobnou podložku pod stromeček
  • ozdobu na vrchol stromečku
  • výzdobu do interiéru
  • dekoračního sněhuláka
  • venkovní girlandu
  • malá světýlka.

  2) 250 zlaťáků

  3) Dárek

  V dárku bude obsažena jedna z následujících herních položek:

  • 250 zlaťáků
  • 500 zlaťáků
  • 1 000 zlaťáků
  • 1 den prémiového účtu
  • 3 dny prémiového účtu
  • 7 dnů prémiového účtu
  • 100 000 kreditů
  • 500 000 kreditů
  • Tank nízké úrovně (vozidlo 4. úrovně): T-28E F-30 + místo bez posádky, nebo AC 1 Sentinel + místo bez posádky, nebo PzKpfw B2 740 (f) + místo bez posádky)
  • Tank vysoké úrovně (vozidlo 8. úrovně): Typ 59 + místo bez posádky, nebo T26E5 + místo bez posádky, nebo Lorraine 40 t + místo bez posádky, nebo Scorpion G + místo bez posádky).

  4) Druhý dárek (ozdoba)

  Kolekce: Moderní Vánoce

  Ozdobou bude buď ozdoba na úrovni 1 nebo ozdoba na úrovni 2 nebo ozdoba na úrovni 3 nebo ozdoba na úrovni 4 nebo ozdoba na úrovni 5.

  Ozdoba, která vypadne, bude zahrnovat jeden z následujících předmětů: závěsné svítidlo, girlandu, ozdobnou podložku pod stromeček, ozdobu na vrchol stromečku, výzdobu do interiéru, dekoračního sněhuláka, venkovní girlandu, venkovní světla.

  Nezaručený obsah (může být zahrnuto v krabičce)

  Personifikační prvek

  Pokud vypadne z krabičky personifikační prvek, může se jednat o následující:

  • Nápis "Merry Christmas!" (na všechna vozidla USA a UK);
  • Nápis "God Jul"" (na všechna švédská vozidla);
  • Nápis “メリークリスマス!” (na všechna japonská vozidla);
  • Nápis "Happy Holidays" (na všechna vozidla USA a UK);
  • Nápis "Glad helg" (na všechna švédská vozidla);
  • Nápis “良い冬休みを!” (na všechna japonská vozidla);
  • Emblém "Santova čepice" (na všechna vozidla USA, UK, a na švédská a japonská vozidla);
  • Emblém "mrkající skřítek" (na všechna vozidla USA, UK, a na švédská a japonská vozidla).

  3. Krabička s náhodným obsahem Tradiční Vánoce:

  Zaručený obsah

  1) Sváteční výzdoba (sváteční výzdoba na úrovni 5)

  Kolekce: Tradiční Vánoce

  Sváteční výzdoba na úrovni 5 zahrnuje jednu z těchto ozdob:

  • závěsné svítidlo
  • girlandu
  • ozdobnou podložku pod stromeček
  • ozdobu na vrchol stromečku
  • výzdobu do interiéru
  • dekoračního sněhuláka
  • venkovní girlandu
  • malá světýlka.

  2) 250 zlaťáků

  3) Dárek

  V dárku bude obsažena jedna z následujících herních položek:

  • 250 zlaťáků
  • 500 zlaťáků
  • 1 000 zlaťáků
  • 1 den prémiového účtu
  • 3 dny prémiového účtu
  • 7 dnů prémiového účtu
  • 100 000 kreditů
  • 500 000 kreditů
  • Tank nízké úrovně (vozidlo 4. úrovně): T-28E F-30 + místo bez posádky, nebo AC 1 Sentinel + místo bez posádky, nebo PzKpfw B2 740 (f) + místo bez posádky)
  • Tank vysoké úrovně (vozidlo 8. úrovně): Typ 59 + místo bez posádky, nebo T26E5 + místo bez posádky, nebo Lorraine 40 t + místo bez posádky, nebo Scorpion G + místo bez posádky).

  4) Druhý dárek (ozdoba)

  Kolekce: Tradiční Vánoce

  Ozdobou bude buď ozdoba na úrovni 1 nebo ozdoba na úrovni 2 nebo ozdoba na úrovni 3 nebo ozdoba na úrovni 4 nebo ozdoba na úrovni 5.

  Ozdoba, která vypadne, bude zahrnovat jeden z následujících předmětů: závěsné svítidlo, girlandu, ozdobnou podložku pod stromeček, ozdobu na vrchol stromečku, výzdobu do interiéru, dekoračního sněhuláka, venkovní girlandu, venkovní světla.

  Nezaručený obsah (může být zahrnuto v krabičce)

  Personifikační prvek

  Pokud vypadne z krabičky personifikační prvek, může se jednat o následující:

  • Nápis “Frohes neues Jahr” (na všechna německá vozidla);
  • Nápis “Joyeux Noel!” (na všechna francouzská vozidla);
  • Nápis "Veselé Vánoce" (na všechna československá vozidla);
  • Nápis "Wesołych Świąt" (na všechna polská vozidla);
  • Nápis “Frohes Fest” (na všechna německá vozidla);
  • Nápis "Joyeuses Fêtes" (na všechna francouzská vozidla);
  • Nápis "Šťastné svátky" (na všechna československá vozidla);
  • Nápis "Szczęśliwe święta" (na všechna polská vozidla);
  • Emblém "zelený věnec" (na všechna německá, francouzská, polská a československá vozidla);
  • Emblém "jmelí" (na všechna německá, francouzská, polská a československá vozidla).

  4. Krabička s náhodným obsahem Čínský Nový rok:

  Zaručený obsah

  1) Sváteční výzdoba (sváteční výzdoba na úrovni 5)

  Kolekce: Čínský Nový rok

  Sváteční výzdoba na úrovni 5 zahrnuje jednu z těchto ozdob:

  • závěsné svítidlo
  • girlandu
  • dečku pod stromeček
  • ozdobu na vrchol stromečku
  • výzdobu do interiéru
  • dekoračního sněhuláka
  • venkovní girlandu
  • malá světýlka.

  2) 250 zlaťáků

  3) Dárek V dárku bude obsažena jedna z následujících herních položek:

  • 250 zlaťáků
  • 500 zlaťáků
  • 1 000 zlaťáků
  • 1 den prémiového účtu
  • 3 dny prémiového účtu
  • 7 dnů prémiového účtu
  • 100 000 kreditů
  • 500 000 kreditů
  • Tank nízké úrovně (vozidlo 4. úrovně): T-28E F-30 + místo bez posádky, nebo AC 1 Sentinel + místo bez posádky, nebo PzKpfw B2 740 (f) + místo bez posádky)
  • Tank vysoké úrovně (vozidlo 8. úrovně): Typ 59 + místo bez posádky, nebo T26E5 + místo bez posádky, nebo Lorraine 40 t + místo bez posádky, nebo Scorpion G + místo bez posádky).

  4) Druhý dárek (ozdoba)

  Kolekce: Čínský Nový rok

  Ozdobou bude buď ozdoba na úrovni 1 nebo ozdoba na úrovni 2 nebo ozdoba na úrovni 3 nebo ozdoba na úrovni 4 nebo ozdoba na úrovni 5.

  Ozdoba, která vypadne, bude zahrnovat jeden z následujících předmětů: závěsné svítidlo, girlandu, ozdobnou podložku pod stromeček, ozdobu na vrchol stromečku, výzdobu do interiéru, dekoračního sněhuláka, venkovní girlandu, venkovní světla.

  Nezaručený obsah (může být zahrnuto v krabičce)

  Personifikační prvek

  Pokud vypadne z krabičky personifikační prvek, může se jednat o následující:

  • Nápis “狗年大吉” (na všechna čínská vozidla);
  • Nápis “恭贺新禧” (na všechna čínská vozidla);
  • Emblém "červený kohout" (na všechna čínská vozidla);
  • Emblém "červený drak" (na všechna čínská vozidla).

  Množství a ceny krabic, které si může účastník zakoupit:

  1. Množství krabiček: 3. Počáteční cena: 5,99 EUR. Konečná cena: 5,99 EUR. Konečná sleva: 0%.
  2. Množství krabiček: 11. Počáteční cena: 22,00 EUR. Konečná cena: 21,96 EUR. Konečná sleva: 8.97%.
  3. Množství krabiček: 25. Počáteční cena: 50,00 EUR. Konečná cena: 49,92 EUR. Konečná sleva: 19.89%.
  4. Množství krabiček: 75. Počáteční cena: 150,00 EUR. Konečná cena: 149,75 EUR. Konečná sleva: 33.23%.

  Upozorňujeme, že konečná cena za krabičku/y se může lišit podle vybraného způsobu platby. Před dokončením transakce zkontrolujte konečnou částku, která bude uvedena na stránce způsobu platby.

  Všechny transakce a vrácení peněz se řídí licenční smlouvou s koncovým uživatelem.

  Převzetí krabičky:

  Příjemcem krabičky je účastník, nebo jiný hráč určený účastníkem.

  Pokud si účastník zakoupí krabičku/y pro sebe, obsah krabičky/ek bude s příslušným oznámením připsán na účet účastníka. Pokud účastník zakoupí dárek pro jiného hráče, příjemce dárku obdrží o tomto dárku oznámení. Dárek bude připsán na účet příjemce jen po jeho přijetí příjemcem. Účastník, který daruje dárek, obdrží rovněž oznámení s informací, jestli příjemce dárek přijímá nebo odmítá.

  Specifické podmínky darování dárků se řídí licenční smlouvou s koncovým uživatelem.

  Sváteční atmosféra:

  Za každou sváteční ozdobu získají účastníci, kteří ozdobu obdrželi, určitý počet bodů za sváteční atmosféru ("sváteční atmosféra"). Body za sváteční atmosféru mají vliv na úrovně atmosféry ("úrovně atmosféry"), kterých může účastník dosáhnout. Za dosažení každé 10. úrovně atmosféry získá účastník herní dárky.

  Pokud účastník nasbírá všechny sváteční ozdoby z jedné kolekce (kolekce Sovětský Nový rok, kolekce Moderní Vánoce, kolekce Tradiční Vánoce nebo Čínský Nový rok), bude odměněn emblémy, nápisy a styly.

  Účastník může získat sváteční ozdoby také tak, že mu bude umožněno své sváteční ozdoby rozbít a z jejich úlomků vytvořit nové sváteční ozdoby.

  Adventní kalendář:

  V garáži má účastník možnost zkontrolovat v adventním kalendáři, které předměty z kolekce mu chybí a jaké herní úkoly může momentálně splnit, aby získal krabičku v rámci kampaně.

  VEŠKERÉ SVÁTEČNÍ OZDOBY BUDOU K DISPOZICI JEN BĚHEM KAMPANĚ. PO SKONČENÍ KAMPANĚ VEŠKERÉ OZDOBY, KTERÉ ÚČASTNÍK ZÍSKAL V KRABIČKÁCH, ZMIZÍ. PO SKONČENÍ KAMAPNĚ BUDE MOCI ÚČASTNÍK POUŽÍVAT DÁRKY (HERNÍ PŘEDMĚTY), EMBLÉMY, NÁPISY A STYLY, KTERÉ ZÍSKAL V KRABIČKÁCH, V BITVÁCH.

  SLEVY A ODMĚNY ZA ŽENSKOU POSÁDKU MUSÍ BÝT AKTIVOVÁNY DO 1. BŘEZNA 2018. POTÉ JICH UŽ ÚČASTNÍCI NEBUDOU MOCI VYUŽÍT.

  5. Termín kampaně

  Kampaň začíná 15. prosince 2017 v 05:00 UTC a končí 15. ledna 2018 v 05:00 UTC.

  ÚČAST BUDE POVOLENA JEN v tomto konkrétním časovém období (dále jen „Období kampaně“).

 • Pravidla Maratonu Grand Extravaganza

  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  A. TATO PRAVIDLA MARATONU (DÁLE „PRAVIDLA MARATONU“) STANOVUJÍ OBECNÉ PODMÍNKY, KTERÝMI SE TENTO MARATON (DÁLE „MARATON“) ŘÍDÍ PO CELÉM SVĚTĚ. PRAVIDLA MARATONU OBSAHUJÍ OBECNÁ PRAVIDLA (ČÁST A) A ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA (ČÁST B).

  B. ÚČAST V MARATONU ANI VÝHRA V NĚM NEJSOU PODMÍNĚNY ŽÁDNÝM DALŠÍM NÁKUPEM NEBO PLATBOU. NÁKUPEM SE NEZVYŠUJÍ VAŠE ŠANCE NA VÝHRU.

  C. TOHOTO MARATONU SE MOHOU ZÚČASTNIT POUZE OSOBY, KTERÉ JSOU PODLE ZÁKONŮ PLATNÝCH V MÍSTĚ JEJICH BYDLIŠTĚ PLNOLETÉ. NEPLNOLETÉ OSOBY SE MOHOU MARATONU ZÚČASTNIT POUZE SE SOUHLASEM RODIČE NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE A/NEBO POD JEHO DOHLEDEM.

  OBECNÁ PRAVIDLA

  Část A

  1. Organizátor

  Tento MARATON pod názvem MARATON GRAND EXTRAVAGANZA pořádá společnost Wargaming Group Limited, (dále „organizátor”), se sídlem 105 Agion Omologiton Avenue, 1080 Nikósie, Kypr.

  2. Podmínky pro účast

  (a) Tohoto MARATONU se mohou zúčastnit pouze osoby, které se do něj zapojí podle těchto pravidel MARATONU.

  (b) Bez ohledu na výše uvedené se tohoto MARATONU NEMOHOU ZÚČASTNIT: (i) zaměstnanci, řídicí pracovníci, členové statutárního orgánu a zástupci organizátora, držitelé jeho licencí a jeho dceřiné a sesterské společnosti podílející se na organizaci MARATONU (dále jen „strany spojené s organizátorem“), (ii) rodiče, manželé, manželky, děti a sourozenci stran spojených s organizátorem a (iii) osoby žijící ve společné domácnosti se stranami spojenými s organizátorem.

  (c) Každý účastník odpovídá za včasné poskytnutí přesných údajů, např. jména, věku, e-mailové adresy, telefonního čísla, poštovní adresy a dalších údajů, pokud o ně organizátor požádá. Osoby, které požadované údaje neposkytnou nebo poskytnou neúplné, nesprávné nebo zavádějící údaje, se nebudou moci MARATONU zúčastnit nebo případně zvítězit a převzít cenu (pokud už se MARATONU účastní).

  3. Uplatnění nároku na cenu

  Výherci cen budou informováni na webu a/nebo e-mailem. Pravidla pro udělování cen jsou stanovena ve zvláštní části těchto pravidel MARATONU (část B).

  Organizátor si vyhrazuje právo nahradit cenu nebo její část jinou cenou nebo položkou stejné nebo vyšší hodnoty podle vlastního uvážení. Pokud výherce ceny poruší tato pravidla MARATONU, bude diskvalifikován. Jestliže výherce nesdělí údaje potřebné k zaslání ceny ve lhůtě určené organizátorem, ztratí právo na převzetí ceny.

  4. Udělení práv účastníky

  (a) Přijetím těchto pravidel MARATONU poskytuje účastník organizátorovi a držitelům jeho licencí právo na využití svého jména/přezdívky, fotografie/avataru a informací o získané ceně, včetně jejich částečného využití, pro propagační a reklamní účely týkající se MARATONU ve všech médiích kdekoli na světě, bez časového omezení, bez nároku na odměnu i bez předchozího oznámení nebo dalšího souhlasu ze strany účastníka.

  (b) Přijetím pravidel MARATONU účastník organizátorovi a jeho dceřiným a sesterským společnostem a případným dalším pověřeným osobám uděluje souhlas ke zpracování svých osobních dat poskytovaných organizátorovi jakýmkoli způsobem, včetně shromažďování, zaznamenávání, archivace, hromadění, uchovávání, aktualizace úpravy, pozměňování, elektronického kopírování, pořizování výtahů, využívání, předávání, odstraňování osobních údajů, předávání do dalších zemí, blokování, mazání nebo ničení, pro účely udělení ceny a plnění případných souvisejících zákonných povinností.

  5. Vzdání se práv a zproštění odpovědnosti ze strany účastníka

  (a) Organizátor a/nebo strany spojené s organizátorem nesou odpovědnost za škody plynoucí ze smrti, tělesného úrazu, nebo škody na zdraví, které vznikly důsledkem neexistence zaručených charakteristik nebo v případě podvodného záměru.

  (b) Organizátor a/nebo strany spojené s organizátorem nesou odpovědnost za škody, způsobené organizátorem nebo stranami spojenými s organizátorem záměrně nebo hrubou nedbalostí.

  (c) V případě bezvýznamného nedbalostního porušení základní smluvní povinnosti bude organizátor a/nebo strany spojené s organizátorem odpovědný jen do výše obvykle předvídatelné škody, s výjimkou případů podle článku 5 (a) a (d). Hlavní smluvní povinnosti jsou abstraktně takové povinnosti, jejichž dodržování především umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž plnění smluvní strana obvykle může očekávat.

  (d) Odpovědnost stanovená zákonem zůstává zachována.

  (e) Promlčecí doba pro nároky na náhradu škody je jeden (1) rok, s výjimkou článků 5 (a), (b) a (d), u nichž platí zákonná ustanovení o promlčecí době.

  6. Neoprávněné zasahování

  (a) Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit kohokoli a zabránit mu v účasti, jestliže taková osoba (i) neoprávněně zasáhne nebo se pokusí zasáhnout do organizátorova webu, hry nebo do kterékoli z částí MARATONU, (ii) pokusí se narušit řádné fungování MARATONU podváděním, klamáním nebo jinými nepoctivými herními praktikami, (iii) má v úmyslu rozptylovat, zneužívat nebo obtěžovat jiné účastníky nebo strany spojené s organizátorem nebo jim vyhrožovat nebo (iv) jiným způsobem poruší tato pravidla MARATONU nebo licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) uzavřenou s organizátorem.

  (b) ZA POKUS O ZÁMĚRNÉ POŠKOZENÍ ORGANIZÁTOROVA WEBU NEBO JAKÉKOLI JEHO HRY (NEBO JEJICH ČÁSTÍ) NEBO POKUS O NARUŠENÍ FUNGOVÁNÍ TOHOTO MARATONU MŮŽE HROZIT TRESTNĚPRÁVNÍ NEBO OBČANSKOPRÁVNÍ POSTIH. DOJDE-LI K TAKOVÉMU POKUSU, VYHRAZUJE SI ORGANIZÁTOR A PŘÍPADNÍ DRŽITELÉ JEHO LICENCÍ PRÁVO POŽADOVAT PO OSOBĚ (OSOBÁCH) ODPOVĚDNÉ ZA TAKOVÝ POKUS NÁHRADU ŠKODY A UPLATNIT PROTI NÍ PŘÍPADNÉ DALŠÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDKY V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM ZE ZÁKONA. ÚČASTNÍK SOUHLASÍ S TÍM, ŽE ORGANIZÁTORA, STRANY SPOJENÉ S ORGANIZÁTOREM A JEHO DCEŘINÉ A SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI BUDE BRÁNIT, ODŠKODNÍ JE A ZBAVÍ JE ODPOVĚDNOSTI V PŘÍPADĚ VEŠKERÝCH NÁROKŮ, ZTRÁT, ŠKOD A/NEBO ODPOVĚDNOSTI (VČETNĚ PŘIMĚŘENÝCH POPLATKŮ A VÝDAJŮ NA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ), KTERÉ PROTI NIM PŘÍPADNĚ BUDOU VZNESENY ČI UPLATNĚNY NEBO KTERÉ JIM PŘÍPADNĚ VZNIKNOU V SOUVISLOSTI S ÚČASTNÍKOVOU ÚČASTÍ ÚČASTNÍKA NEBO TÍM, ŽE ÚČASTNÍK PORUŠÍ JAKÉKOLI UJIŠTĚNÍ, ZÁRUKU NEBO ZÁVAZEK SPOJENÝ S TÍMTO MARATONEM.

  7. Právo organizátora zneplatnit účast a ukončit MARATON

  V případě faktického důkazu o podvodném elektronickém nebo neelektronickém neoprávněném narušení MARATONU nebo zásahu do něj nebo do kterékoli jeho části nebo v případě narušení MARATONU podvodem či technickými potížemi jakéhokoli druhu (např. počítačovým virem, chybou programu, nebo chybou serveru) si organizátor vyhrazuje právo zneplatnit účast účastníků, diskvalifikovat je, ukončit MARATON nebo udělit cenu podle vlastního uvážení. Používání automatických spouštěcích nebo přihlašovacích programů a jakýchkoli jiných mechanických či elektronických prostředků, které účastníkovi umožní automaticky vstupovat do soutěže, účastnit se jí nebo opakovaně hodnotit, je zakázáno. V případě sporu ohledně totožnosti účastníka na základě e-mailové adresy může být účastník diskvalifikován.

  8. Obecné podmínky

  (a) Tento MARATON se řídí těmito pravidly MARATONU a zákony Kyperské republiky.Pokud místní zákony účastníkovi neposkytují ochranu, která mu jinak náleží podle ustanovení zákonů země, ve které má účastník své obvyklé bydliště, od nichž se nelze odchýlit, platí v takovém rozsahu zákonná ustanovení dané země. Ustanovení těchto pravidel MARATONU nevylučují, neomezují ani jinak nezužují práva spotřebitelů podle platných právních ustanovení ani tak nikým nemohou být vykládána.

  (b) Vstupem do hry se účastník zavazuje, že bude dodržovat tato pravidla MARATONU a licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) uzavřenou s organizátorem.

  (c) Aby se mohl účastník řádně zúčastnit a přihlásit se o cenu, může být organizátorem požádán o sdělení určitých osobních údajů, například jména, adresy bydliště, e-mailové adresy, telefonního čísla nebo dalších kontaktních a daňových údajů. Tyto informace mohou být využity pro účely výslovně popsané v těchto pravidlech MARATONU. Organizátor je oprávněn sdělit tyto informace společnosti Intel Corporation (2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95052), která je může poskytnout doručovacím společnostem, aby mohla výhercům doručit ceny.

  (d) Neplatnost nebo nevymahatelnost některého z ustanovení těchto pravidel MARATONU nebude mít vliv na platnost či vymahatelnost jiných ustanovení. Bude-li některé z ustanovení shledáno neplatným nebo jinak nevymahatelným či nezákonným, zůstanou zbývající ustanovení těchto pravidel MARATONU v platnosti a budou vykládána v souladu s podmínkami, které jsou v nich stanoveny, jako kdyby tato pravidla neplatné nebo nezákonné ustanovení neobsahovala.

  (e) Povinnost uhradit případné daně, poplatky a příplatky z ceny má výhradně výherce ceny. V případě, že vybraný výherce ceny nesplní podmínky pro udělení ceny nebo cenu odmítne, cena propadne a organizátor bude moci podle vlastního uvážení zvolit, zda ji udělí jinému účastníkovi MARATONU.

  ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

  Část B

  1. Herní doba MARATONU

  Cluster zemí SNS: 23. března 2018 9:00 UTC až 6. dubna 2018 9:00 UTC
  Cluster zemí EU: 23. března 2018 10:00 UTC až 6. dubna 2018 10:00 UTC
  Severoamerický cluster: 23. března 2018 19:00 UTC až 6. dubna 2018 19:00 UTC
  Asijský a pacifický cluster: 29. března 2018 10:00 UTC až 12. dubna 2018 10:00 UTC

  2. Jak se zúčastnit:

  Během herní doby MARATONU se účastník může účastnit různých aktivit ve hře „World of Tanks“ (Svět tanků), např. bojových misí, maratonu nebo postupu clusteru, v nichž může plnit herní mise a za jejich splnění získávat žetony. Statistika získaných žetonů se bude zobrazovat na webu MARATONU www.wotonereward.eu a bude každou hodinu aktualizována.

  3. Jak budou vybíráni výherci

  Z každého ze 4 clusterů bude vybrán jeden nejlepší účastník, který v clusteru získal největší počet žetonů. Tito čtyři nejlepší účastníci získají první cenu. Pokud v clusteru získá stejný počet žetonů několik účastníků, bude první cena udělena účastníkovi, který žetony získal rychleji než ostatní účastníci ze stejného clusteru.

  Účastníci na 2. až 251. místě podle počtu získaných žetonů ve všech 4 clusterech získají zvláštní cenu. Pokud v clusteru získá stejný počet žetonů několik účastníků, bude na vyšší příčce účastník, který žetony získal rychleji než jeho spoluhráč ze stejného clusteru. Každou příčku může obsadit pouze jeden účastník.

  Výherci prvních i zvláštních cen budou zveřejněni na webu MARATONU do dvou (2) týdnů od skončení herní doby MARATONU:

  Cluster zemí SNS: do 20. dubna 2018
  Cluster zemí EU: do 20. dubna 2018
  Severoamerický cluster: do 20. dubna 2018
  Asijský a pacifický cluster: do 26. dubna 2018

  Organizátor ověří způsobilost výherce, a zda výherce neporušil pravidla MARATONU, a má právo vyřadit se seznamu výherců nezpůsobilé hráče nebo hráče, kteří porušili pravidla MARATONU.

  Při vyhlášení výsledků požádá organizátor výherce první i zvláštní ceny, aby navštívili web na odkaze, který bude uveden v e-mailu od organizátora, a sdělili údaje nutné pro doručení ceny. Tyto informace by měly být sděleny do 14 kalendářních dnů od doručení e-mailu.

  4. Ceny

  Ceny udělované v MARATONU jsou poskytovány jako součást leaderboardu Intel Trophy:

  První cena:

  17palcový herní notebook Alienware s procesorem Intel® Core™ i7
  Hodnota ceny je 3 299,99 USD. (Hodnota ceny se může lišit podle země).
  Organizátor udělí celkem čtyři první ceny. První cenu získá nejlepší účastník v každém ze čtyř clusterů (EU, SNS, Severní Amerika, Asie a pacifický region).

  Zvláštní cena:

  Procesor Intel® Core™ i7
  Hodnota ceny je 340 USD.(Hodnota ceny se může lišit podle země).
  Organizátor udělí celkem 1 000 zvláštních cen. Zvláštní cenu získá vždy 250 účastníků z každého ze čtyř clusterů (EU, SNS, Severní Amerika, Asie a pacifický region).

  První i zvláštní ceny výhercům dodá společnost Intel Corporation (2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95052) do 1. července 2018.