Právní Dokumenty

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Zásady ochrany osobních údajů společnosti Wargaming
 • Zásady ochrany osobních údajů společnosti Wargaming

  K 25. květnu 2018

  Zakládáme si na tom, že chráníme a respektujeme vaše soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) popisují, jak nakládáme s informacemi, které nám poskytnete a které o vás shromažďujeme.

  Osobními údaji míníme údaje, které se k vám vztahují jako k identifikované nebo identifikovatelné osobě. Osobní údaje zahrnují kupříkladu vaše jméno, vaši adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, věk, pohlaví a nastavení ve hře. Anonymní informace, které k vám nelze vztáhnout, nejsou považovány za osobní údaje.

  1. NÁZEV A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  Správcem ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších předpisů členských států EU o ochraně osobních údajů i jiných předpisů vztahujících se k této problematice je ve vztahu k našim internetovým a mobilním hrám, zejména pak „World of Tanks“, „World of Warplanes“, „World of Warships“, „World of Tanks Blitz“, „World of Warships Blitz“, „Total War: Arena“, a ve vztahu k našim stránkám jako http://worldoftanks.asia, http://worldofwarplanes.asia, http://worldofwarships.asia, https://wotblitz.asia, https://wowsblitz.asia, http://totalwararena.net, http://wargaming.net i k jiným hrám a stránkám Wargaming, na kterých jsou tyto Zásady zveřejněny:

  Wargaming Group Limited

  105, Agion Omologiton Avenue

  Nikósie 1080

  Kypr

  E-mail: privacy@wargaming.net

  Správcem ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších předpisů členských států EU o ochraně osobních údajů i jiných předpisů vztahujících se k této problematice je ve vztahu ke hrám „World of Tanks“ na Xbox 360 a Xbox One, „World of Tanks“ na PlayStation ®4 („konzolové hry“) např. ve vztahu ke stránce https://console.worldoftanks.com/:

  Wargaming World Limited

  105, Agion Omologiton Avenue

  Nikósie 1080

  Kypr

  E-mail: privacy@wargaming.net

  Na oba tyto subjekty se v těchto Zásadách odkazuje pomocí výrazů „Wargaming“ a „my“ včetně veškerých skloňovaných, odvozených a nevyjádřených tvarů. Výraz „služby“ se vztahuje k aktu nabídky možnosti využívat uvedené hry („hry“), stránky („stránky“), účet u společnosti Wargaming („účet“), naše další produkty a služby (včetně podpory a fóra) týkající se her („vedlejší služby“), kupříkladu aplikaci „World of Tanks Assistant”.

  2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPO)

  Kontaktní údaje pověřence společnosti Wargaming pro ochranu osobních údajů jsou:

  Wargaming Data Protection Officer

  105, Agion Omologiton Avenue

  Nikósie 1080

  Kypr

  E-mail: dpo@wargaming.net

  3. VŠEOBECNÉ INFORMACE V KOSTCE

  Osobní údaje zpracováváme jen v případě, že je to nezbytné pro plnění smlouvy s vámi. Jejich zpracování je nutné, abychom mohli dostát povinnosti, kterou nám ukládá zákon, či na základě našich oprávněných zájmů, s výjimkou případů, kdy mají před těmito zájmy přednost vaše zájmy či základní práva a svobody, jež vyžadují ochranu vašich osobních údajů.

  Naším oprávněným zájmem je poskytovat služby způsobem, který je účinný, bezpečný a nikoho nepoškozuje. Naším cílem je, aby se všem zúčastněným při využívání našich služeb dostalo férového a vyváženého přístupu.

  3.1. VAŠE PREFERENCE

  Pomocí našeho nástroje pro správu účtu můžete nastavit, jakým způsobem smíme používat vaše osobní údaje. Abychom se mohli začít řídit vašimi pokyny o používání vašich osobních údajů, musíme ověřit vaši totožnost. Musíte u nás tedy mít registrovaný účet, abyste mohl používat nástroj pro správu účtu. Pokud tedy používáte demoúčet, získáte plnou kontrolu nad využíváním svých údajů až po zřízení účtu zde.

  V nástroji pro správu účtu například můžete:

  • zrušit příjem sdělení přímého marketingu, které zasíláme e-mailem nebo zobrazujeme ve hrách a online. Více se o tomto tématu dozvíte níže v oddíle 7.1 Deaktivace přímého marketingu a právo na námitky,
  • získat přístup k osobním údajům, které o vás ukládáme. Více se o tomto tématu dozvíte v oddíle 7.2 Právo na přístup,
  • nechat smazat svůj účet a související osobní údaje. Více se o tomto tématu dozvíte v oddíle 7.4 Právo na výmaz.

  3.2. ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ

  My i naši zaměstnanci chápeme nutnost ochrany soukromí uživatelů a uplatňujeme rozumné, vhodné bezpečnostní postupy, abychom vaše informace ochránili před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním a zničením, přičemž zohledňujeme rizika spojená se zpracováním osobních údajů a jejich povahou.

  3.3. ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ TŘETÍMI STRANAMI

  Je možné, že osobní údaje budeme pro účely popsané v těchto Zásadách sdílet se svými přidruženými společnostmi, pobočkami, dodavateli či zástupci, kteří pro nás pracují. Můžeme kupříkladu využít služby společností, které nám pomohou ochránit a zabezpečit naše systémy či služby. Libovolný dodavatel či agent, jehož služby využíváme, musí dodržovat naše požadavky na ochranu a zabezpečení osobních údajů a nesmí používat osobní údaje, které od nás získá, pro jiné účely. Tyto společnosti mohou sídlit mimo Evropský hospodářský prostor. Další informace najdete v oddíle 6 Jak sdílíme vaše informace.

  3.4. DĚTI

  Jsme si vědomi toho, že máme zvláštní povinnost ochránit osobní údaje získané od dětí. Nebudeme vědomě shromažďovat osobní údaje od žádného dítěte nebo takové informace zpracovávat bez souhlasu rodičů. Pro účely těchto Zásad dítě znamená jakoukoli osobu, které je méně než 18 let (nebo nedosáhla minimálního věku, kdy je osoba způsobilá souhlasit se sběrem a zpracováním osobních údajů v případě, že se tento věk dle platného práva liší).

  3.5. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

  Většinu osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme pro účely popsané v těchto Zásadách, uchováváme po dobu, po kterou používáte naše služby, tj. máte aktivovaný účet v některé z našich her. Na základě vaší žádosti smažeme vaše osobní údaje po uplynutí odkladného období 45 (čtyřiceti pěti) kalendářních dní, během nichž je možné váš účet obnovit. Smazání vašich osobních údajů může nastat až měsíc po uplynutí tohoto odkladného období. S ohledem na složitost a počet žádostí se tato doba může prodloužit o další dva měsíce. Více se o tomto tématu dozvíte v oddíle 7.3 Právo na výmaz.

  3.6. HRY NEVÁZANÉ NA ÚČET

  Některé hry nejsou spojeny s účtem. Svá práva ve vztahu k těmto hrám nemůžete uplatnit v nástroji pro správu účtu. Z tohoto důvodu vám nabízíme jiné nástroje k exportu osobních údajů, k jejich smazání, ke vznesení námitky vůči tomu, jak vaše osobní údaje používáme, v souladu s oddílem 7 Vaše práva a dále ke správě předplatného.

  Existují také jisté rozdíly v seznamu osobních údajů, jež shromažďujeme o uživatelích her, pro které je nutné vytvořit účet, a o uživatelích jiných her. V případě her, které nejsou spojeny s účtem, například neshromažďujeme telefonní číslo a e-mailovou adresu.

  Co se týče takových her, můžete svá práva uplatnit zasláním příslušného požadavku naší zákaznické podpoře či jiným způsobem, který je uveden v příslušné hře.

  Registrační údaje k některým hrám, které nejsou spojeny s účtem, můžete navíc s účtem propojit (je-li taková funkce k dispozici). Upozorňujeme, že správa osobních údajů v takových hrách je oddělena od správy osobních údajů spojených s účtem. Chcete-li kupříkladu smazat své osobní údaje ve hře World of Warships Blitz, musíte se obrátit na zákaznickou podporu, jak je uvedeno ve hře, zatímco osobní údaje spojené s účtem se provádí v nástroji pro správu účtu.

  4. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

  V souvislosti s tím, že používáte naše služby, shromažďujeme informace přímo od vás (pokud nám je poskytnete) či nepřímo (např. prostřednictvím technologií na naší stránce).

  4.1. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME PŘÍMO

  Shromažďujeme osobní údaje a další informace, které dobrovolně poskytnete. To, zda je poskytnete, je čistě na vás. Jisté služby však můžete používat, jen pokud poskytnete požadované informace, např. při založení účtu.

  Údaje v účtu

  Když si zřizujete účet, můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů, zejména jména, e-mailové adresy a telefonního čísla.

  Data související s obsahem

  Můžeme získat vaše osobní údaje, jakmile se zaregistrujete a použijete naše další služby, např. fóra či chaty, nebo pokud poskytnete zpětnou vazbu k našim službám. Tyto údaje zahrnují:

  • informace, které zveřejníte, komentáře nebo laiky v herních fórech a stránkách,
  • informace odeslané pomocí chatu ve hrách,
  • informace, které poskytnete, když požadujete informace nebo podporu od nás, nebo když si od nás zakoupíte produkt nebo službu, včetně potřebných informací pro zpracování vaší objednávky s příslušným zprostředkovatelem platby, což může zahrnovat částku transakce, avšak nikoli platební údaje, které budou odeslány přímo zprostředkovateli platby pomocí zabezpečených protokolů,
  • jiné informace než údaje o účtu, které nám poskytnete, když se budete účastnit soutěží, závodů a turnajů a odpovídat na průzkumy, např. vaše kontaktní údaje,
  • informace vztahující se k vašim profilům na stránkách sociálních sítí, aby byla umožněna integrace s těmito stránkami.

  4.2. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME NEPŘÍMO

  Nepřímo shromažďujeme řadu informací díky tomu, že používáte naši stránku. Tyto informace zahrnují zejména informace o prohlížeči a přístroji, data shromažďovaná při automatické elektronické interakci, údaje o používání aplikace, demografické informace, geografické a geolokační informace, statistické a souhrnné informace („další informace“). Statistické a souhrnné informace nemohou přímo vést k určení totožnosti konkrétní osoby, ale mohou být odvozeny z osobních údajů. Například můžeme shrnovat osobní údaje, abychom vypočítali procento uživatelů v konkrétní zemi. Pokud spojujeme další informace s osobními údaji, přistupujeme k takto spojeným informacím jako k osobním údajům.

  4.2.1. Sledovací data a soubor cookies

  My a naši partneři, jako jsou marketingoví partneři a poskytovatelé analytických služeb, používáme soubory „cookie“, což jsou textové soubory uložené na vašem počítači, které nám pomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatelé používají naše služby a podobné technologie (např. webové beacons, pixely, reklamní tagy a identifikátory přístrojů), abychom vás rozpoznali na různých přístrojích a v různých službách a abychom mohli zlepšit služby, které nabízíme, a dále abychom zlepšili marketing, analytické služby či funkci stránky. Používání souborů cookie je na internetu standardem. Ačkoli většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky, konečné rozhodnutí je na vás. Můžete upravit nastavení prohlížeče a zamezit ukládání souborů cookie nebo si nechat zobrazit oznámení, kdykoli se ukládá soubor cookie. Volbou příslušného nastavení v prohlížeči můžete odmítnout použití souborů cookie. Upozorňujeme však, že v takovém případě nemusíte mít přístup k plné funkčnosti našich stránek.

  Sledovací data“ znamenají objem a zákonitosti provozu stránek, jako je každodenní počet návštěvníků na stránce. Tento typ nepřímo shromažďovaných informací získáváme různými způsoby. Jedná se např. o IP adresu, což je číslo automaticky přidělené vašemu počítači, když si prohlížíte stránky na internetu. Webové servery, počítače, které „obsluhují“ webové stránky, automaticky identifikují váš počítač podle jeho IP adresy. Pokud navštívíte některou z našich stránek, naše servery zaznamenají IP adresu našeho počítače.

  Analytické soubory cookie. Využíváme služby externích poskytovatelů analytických služeb, zejména Google Analytics, Google Optimize, Doubleclick a Yandex.Metrica (souhrnně „externí poskytovatelé analytických služeb“). Tito externí poskytovatelé analytických služeb používají na našich stránkách. Informace, které soubory cookie generují o vašem používání našich stránek, včetně vašeho ID na stránkách Wargaming, mohou být přenášeny na servery externích poskytovatelů analytických služeb a ukládány na nich, přičemž tyto servery se mohou nacházet mimo Evropský hospodářský prostor. Externí poskytovatelé analytických služeb použijí tyto informace k vyhodnocení vašeho používání našich stránek, vytvářejí pro nás zprávy o webové aktivitě a poskytují nám další služby související s webovou aktivitou.

  Používáme tyto soubory cookie Google Analytics:

  _ga (také _rollupGa). Tento soubor cookie shromažďuje informace a vytváří statistiku o používání stránky. Vyprší po 2 letech.

  _gid (také _rollupGa_gid). Tento soubor cookie rozlišuje uživatele. Vyprší po 24 hodinách.

  _gat. Tento soubor cookie brzdí rychlost procházení stránek. Vyprší po 1 minutě.

  _gac_. Tento soubor cookie obsahuje informace související s kampaní pro uživatele. Konverzní tagy AdWords budou tyto soubory cookie číst anonymně. Vyprší po 90 dnech.

  _dc_gtm_. Tento soubor cookie brzdí rychlost procházení stránek v anonymní podobě. Vyprší po 1 minutě.

  Používáme následující soubory cookie Google Optimize, které určují, zda jste zahrnuti do experimentu (např. test A/B ohledně barvy tlačítek, které naši uživatelé preferují; tento test používáme k vylepšení našeho rozhraní), a udávají vypršení experimentů, do nichž byl uživatel začleněn.

  __utmx. Vyprší po 18 měsících.

  __utmxx. Vyprší po 18 měsících.

  _gaexp. Obvykle vyprší po 90 dnech.

  Používáme tyto soubory cookie Doubleclick.

  IDE a DSIS. Tento soubor cookie aktivuje v Google Analytics funkce, které se standardní implementací nejsou k dispozici. Reklamní funkce zahrnují: remarketing s Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, integrované služby Google Analytics Demographics a Interest Reporting, které požadují, aby služba Google Analytics shromažďovala data pro reklamní účely (včetně shromažďování dat prostřednictvím reklamních souborů cookie a identifikátorů). Tyto soubory cookie vyprší po 2 letech.

  Tomu, aby společnost Google shromažďovala a používala data (soubory cookies a adresu IP), můžete zabránit stažením a instalací rozšíření do prohlížeče na stránce https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Další informace lze nalézt na http://www.google.com/analytics/terms/gb.html (Pravidla použití služby a zásady &soukromí služby Google Analytics). Všimněte si prosím, že na našich stránkách je kód služby Google Analytics a Doubleclick doplněn funkcí „gat._anonymizeIp();“ , aby byl zajištěn anonymizovaný sběr adres IP (takzvané maskování adres IP). Službě Google Analytics můžete ve shromažďování údajů pro společnost Wargaming zabránit také kliknutím na následující odkaz https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Používáme tyto soubory cookie Yandex.Metrica:

  _ym_isad. Tento soubor cookie kontroluje, zda je v prohlížeči aktivován AdBlock. Vyprší po 24 hodinách.

  _ym_uid. Tento soubor cookie shromažďuje informace a vytváří statistiku o používání stránky. Pomocí těchto souborů cookie zlepšujeme uživatelský prožitek. Tyto soubory cookie shromažďují informace anonymně. Patří k nim počet návštěvníků stránky, to, odkud návštěvníci přišli a které podstránky navštívili. Vyprší po 2 letech.

  _ym_visorc. Tento soubor cookie umožňuje replikaci vaší relace. Tyto soubory cookie se používají pro funkci Webvisor ve zprávách Yandex.Metrica, která umožňuje replikaci relace (https://yandex.com/support/metrica/general/counter-webvisor.html). Yandex zaručuje, že veškeré shromážděné informace jsou depersonalizované. Tento soubor cookie vyprší za méně než 1 den.

  Používáme také další soubory cookie Yandex.Metrica s následujícími dobami vypršení: sync_cookie_csrf vyprší za 1 den, i vyprší za 10 let, yandexuid vyprší za 10 let, yp vyprší za 10 let, sync_cookie_ok vyprší za 2 dny.

  Soubory cookie Yandex.Metrica můžete v nastavení svého prohlížeče deaktivovat a můžete také zablokovat shromažďování libovolných dat, která se vás týkají, pomocí tohoto rozšíření: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html.

  Soubory cookie Wargaming. Některé naše stránky používají soubory cookie k uložení údajů o vašem účtu, abyste je při příští návštěvě stránky nemuseli zadávat znovu. Používáme tyto soubory cookie Wargaming:
  wguid. Tento soubor cookie je identifikátor prohlížeče pro výpočet jedinečných hodnocení, kliknutí a konverzní analýzu. Vyprší po 5 letech.

  tspaid. Tento soubor cookie umožňuje identifikaci uživatele kliknutím a určuje, zda osoba, která klikla na reklamu, již má účet. Vyprší po 1 000 dnech.

  enctid. Tento soubor cookie usnadňuje propojení kliknutí uživatelů s následným zřízením účtu. Vyprší po 30 dnech.

  stidrefferal. Tento soubor cookie nám posílá kombinaci SPA ID a sledovacího ID Wargaming. Vyprší po 30 dnech.

  slpsets. Server tento soubor cookie používá k vytvoření nového nastavení úvodní stránky. Vyprší po 30 dnech.

  teclient. Tento soubor cookie potřebujeme, abychom mohli sledovat, kolik účtu je vytvořeno z jednoho počítače (prohlížeče). Vyprší po 10 dnech.

  Externí soubory cookie. Dále můžeme využívat externí poskytovatele reklamy včetně společností Facebook, Adform, Auditorius, Holimetrics, Criteo, Bing, AdRoll, Quatcast, Pinterest, Reddit, Accelerize Inc. a myTarget, které pro nás zobrazují reklamy. Tyto společnosti mohou využívat soubory cookie a akční tagy k měření efektivity reklamy a k jejímu účinnějšímu zacílení. Můžete upravit nastavení prohlížeče a zamezit přijímání externích souborů cookie nebo si nechat zobrazit oznámení, kdykoli se ukládá externí soubor cookie.

  4.2.2. Herní informace, informace o přístrojích, geolokace

  Abychom vám mohli poskytovat efektivní služby, musíme shromažďovat, ukládat a používat různé informace o vaší aktivitě v našich hrách. „Herní informace“ zahrnují váš herní identifikátor, což je ve většině našich her Wargaming ID, a také to, čemu se obvykle říká „herní statistiky“. Herními statistikami rozumíme informace o vašich herních preferencích, dosažených výsledcích, účasti v klanech a frekvenci hraní a informace o přístrojích, na nichž služby používáte, včetně typu přístroje, operačního systému, nastavení přístroje, jedinečných identifikátorů a údajů o selhání stránky. To, zda všechny či některé tyto informace shromažďujeme, často závisí na typu a nastavení vašeho přístroje. Přesné určení místa pomocí GPS na mobilních přístrojích shromažďujeme jen s vaším svolením. K určení vaší přibližné polohy lze použít také Wi-Fi a IP adresy, které nám zašle váš prohlížeč.

  4.2.3. Informace potřebné pro odhalení podvodu a porušení podmínek

  Rovněž smíme shromažďovat jisté údaje (např. IP adresu či uživatelské jméno), které jsou potřebné k odhalení, prošetření a zamezení podvodů při hře a porušení podmínek licenční dohody. Tyto údaje používáme jen za účelem odhalení, prošetření a zamezení podvodů při hře a šest měsíců od získání jsou mazány, ledaže by mohly být využity k prokázání podvodu. Pokud mohou být údaje použity k prokázání podvodu či porušení podmínek licenční dohody, budeme je ukládat dále pro účel vypracování, uplatnění či obhajoby nároků, dokud neuběhne zákonná promlčecí lhůta. Upozorňujeme, že konkrétní data uložená pro tento účel nemusejí být sdělena vám či třetím stranám, jelikož jejich sdělení by odhalilo mechanismus, s jehož pomocí odhalujeme a vyšetřujeme podvody ve hře a jiná porušení podmínek licenční dohody.

  4.2.4. Informace z veřejně přístupných internetových zdrojů

  Informace, které zveřejníte např. na stránkách Youtube, vk.com, Facebook, Instagram a Twitter, můžeme použít ke zjištění vašeho názoru na hry a služby, abychom jej mohli zohlednit při zlepšování služeb.

  4.2.5. Informace od našich partnerů

  Můžeme o vás také získávat informace od našich partnerů (poskytujících platební a reklamní služby), abychom splnili povinnosti z licenční smlouvy a také v případě, že údaje musíme zpracovávat, abychom dostáli svým zákonným závazkům. Vaše identifikátory rovněž používáme na jiných platformách jako PlayStation®4, Xbox 360 and Xbox One, kde tedy rovněž můžete hrát naše hry. Údaje, které jsou pod kontrolou našich partnerů, používáme výlučně v souladu s jejich pokyny a platnými zákony. Pokud pomocí kreditní karty kupujete virtuální zboží, virtuální měnu (tzv. zlaťáky) či časově omezené prémiové služby, je možné, že od platebních partnerů obdržíme a budeme zpracovávat část čísla této karty, informace o jejím emitentovi i vaši úplnou fakturační adresu.

  5. JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE

  Vaše osobní údaje jsme povinni zpracovávat, abychom mohli plnit smlouvu s vámi dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše osobní údaje coby uživatele použijeme pro následující účely, ledaže to zakazuje zákon:

  • abychom vám poskytli požadované služby,
  • abychom s vámi komunikovali o vašem účtu či transakcích s námi a zaslali vám informace o funkcích naší stránky či změnách našich zásad,
  • abychom vám poskytli podporu, zejména pak produktové aktualizace, záplaty a opravy a další podobná sdělení,
  • abychom zajistili vaši cestu a předání darů a ocenění, na něž můžete mít nárok jako výherce soutěže probíhající offline, apod.

  5.1. KOMUNIKAČNÍ ÚČELY

  Vaše osobní údaje použijeme pro své oprávněné účely dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, abychom vás vyrozuměli a informovali o funkcích na našich stránkách, nově vydaných produktech a rozvoji služeb a abychom inzerovali své produkty a služby v souladu s těmito Zásadami. Jakmile si vytvoříte účet, můžeme konkrétně využít vaši e-mailovou adresu, přezdívku, IP adresu a číslo mobilního telefonu k zasílání e-mailů, zpráv a cílených nabídek her ve hře i na webu. Pokud tuto možnost zvolíte, budeme vám rovněž zasílat e-maily, zprávy a cílené nabídky ve hře i na webu, které se týkají offline událostí organizovaných společností Wargaming, projektů, na nichž se podílíme, našich partnerů a her Wargaming, přičemž nepoužijeme ID, které používáte ve hrách Wargaming.

  5.2. ÚČEL ZLEPŠOVÁNÍ SLUŽEB

  Analyzujeme sledovací data, data o obsahu a herní informace, abychom určili, jak vylepšit fungování naší společnosti a poskytované služby, aby byly pro naše hráče obecně zajímavější. Nemáte povinnost účastnit se anket či průzkumů a máte volbu ohledně informací, které poskytnete.

  5.3. CÍLENÉ NABÍDKY VE HŘE

  Herní informace můžeme používat k tomu, abychom vám přímo ve hře zasílali jisté nabídky, které pro vás podle našeho názoru jsou užitečné. Před zasláním nabídky nashromáždíme herní informace od různých hráčů, určíme zákonitosti jejich chování a vytvoříme algoritmy, s jejichž pomocí zjistíme, zda tyto zákonitosti platí i pro vás. Pokud je tomu tak, zašleme vám příslušnou nabídku přímo ve hře. Vždy zajišťujeme, aby tyto nabídky neměly výrazný dopad na vás či jiné hráče. Pokud kupříkladu zjistíme, že jste si zaregistrovali účet před více než pěti lety a jste velmi dobří ve hrách s francouzskými vozy, můžeme vám nabídnout pronájem nového francouzského vozu, ale v žádném případě nikoli za vyšší cenu než jiným hráčům. Nabídky zasílané přímo ve hře můžete deaktivovat v nástroji pro správu účtu.

  5.4. ODHALOVÁNÍ PODVODŮ A PORUŠENÍ PODMÍNEK LICENČNÍ SMLOUVY

  Informace potřebné k odhalování, prošetření a zamezení podvodů ve hře a porušení podmínek licenční smlouvy, herních pravidel a zásad používáme výlučně pro tyto účely. Pokud mohou být údaje použity k prokázání podvodu či porušení podmínek licenční dohody, budeme je ukládat dále pro účel vypracování, uplatnění či obhajoby nároků, dokud neuběhne zákonná promlčecí lhůta.

  6. JAK SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE

  K plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, k dodržení svých zákonných povinností a v souladu se svými oprávněnými zájmy smíme sdílet vaše osobní údaje s následujícími kategoriemi třetích stran:

  1. Partneři pro platby: se společnostmi jako Adyen BV, PW Inc. a PayPal (Europe) Sarl sdílíme vaši e-mailovou adresu, IP adresu, informace o herních nákupech, které zadáte na stránkách Wargaming, a další informace, které nám pro účel naplnění svých nákupních požadavků posíláte. & Cie, “Yandex.Money”, NBCO LLC;
  2. Partneři pro reklamu a měření její účinnosti: se společnostmi jako Emarsys UK Ltd, Unity Technologies APS sdílíme váš e-mail, přezdívku, IP adresu a další informace, které nám poskytnete, abychom mohli zajistit cílení, poskytování a měření online reklamy na služby třetích stran či jinak zajistit přenos informací, které pro vás mohou být užitečné, relevantní a zajímavé.
  3. Partneři poskytující datová úložiště: některé vaše údaje ukládáme v externích úložištích, např. vaše odpovědi na herní dotazníky ukládáme pomocí služeb Widgix a LLC dba Survey Gizmo, zatímco některé herní statistiky se ukládají na službě Amazon Web Services, Inc.
  4. Výzkumní partneři: poskytujeme přístup k některým vašim datům, například k herním statistikám, pro marketingové a jiný výzkum. S partnery sdílíme anonymní data, ledaže jsou pro požadovanou službu či výzkum zapotřebí vaše osobní údaje.
  5. Partneři pro zákaznickou podporu: pro některé regiony a produkty využíváme služby třetích stran, které poskytují patřičnou zákaznickou podporu. Tyto společnosti mohou získat přístup k vašim osobním údajům včetně těch, které poskytnete v žádosti o podporu. Patří k nim Zendesk Inc a iOpex Technologies Inc.
  6. Vývojáři aplikací založených na hře: vaši přezdívku a některé vaše herní statistiky zpřístupníme jiným hráčům pomocí veřejného API. Tato data lze použít pro vývoj a podporu aplikaci vytvořených herní komunitou a mobilních aplikací, např. World of Tanks Assistant. Veřejné API nám umožňuje zlepšit váš herní prožitek, naplnit potenciál naší komunity a mít využití statistiky našich hráčů pod kontrolou díky vytvoření pravidel a požadavků, za kterých je mohou využívat jiní hráči a komunita.
  7. Veřejně dostupné informace: Naše stránky mohou mít diskusní fóra a/nebo chatové místnosti, kde si uživatelé mohou vyměňovat názory a komunikovat spolu. Když odesíláte vzkaz na fóru či v chatu, mějte na paměti, že veškeré informace zveřejňujete online. Činíte tak tedy na vlastní riziko. Pokud v některém komunitním fóru jsou zveřejněny vaše osobní údaje, požádejte o jejich odstranění prostřednictvím nástroje pro správu účtu. Pokud nebudeme schopni vaše osobní údaje odstranit neprodleně, sdělíme vám důvody.
  8. Externí moderátoři a testeři: Jisté omezené údaje o vás (jako vaše přezdívka či obsah požadavku na podporu) mohou být k dispozici externím dobrovolným moderátorům a testerům, kteří přispívají k poskytování lepších služeb, např. rychle odpovídají na vaše otázky o hrách.
  9. Společnosti potírající podvody: Informace potřebné k odhalování, prošetření a zamezení podvodů ve hře a porušení podmínek licenční smlouvy můžeme sdílet výlučně pro tyto účely.
  10. Přidružené společnosti a pobočky Wargaming: Jako globální společnost shromažďujeme informace, které mohou být zpracovávány v našich kancelářích na celém světě. Vaše informace mohou být rovněž zpracovány mimo Evropský hospodářský prostor, např. ve Spojených státech, v Bělorusku či v jiné zemi, kde naše přidružené společnosti či pobočky působí.
  11. Změna ovládání: Je možné, že vaše údaje budeme sdílet ve spojení s prodejem naší společnosti, fúzí či změnou ovládání či s přípravou na tyto události. Libovolná entita, která koupí naši společnost či její část, bude mít právo dále používat vaše údaje, avšak pouze způsobem uvedeným v těchto zásadách soukromí, ledaže vyjádříte souhlas s něčím jiným.

  Pokud budou vaše osobní údaje sdíleny s přidruženými společnostmi a pobočkami Wargaming či třetími stranami mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, zaručujeme odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, zejména pak tím, že se svými přidruženými společnostmi a pobočkami i třetími stranami uzavřeme standardní doložky o ochraně údajů přijaté Evropskou komisí. Na požádání vám poskytneme kopii standardní doložky o ochraně údajů.

  Sdílení anonymních informací. Můžeme sdílet anonymní informace, tj. informace, které přímo nebo nepřímo odhalují vaši identitu a agregované informace (informace o skupinách a kategoriích uživatelů, včetně herních statistik a chování, které neidentifikují a které nelze rozumně použít k identifikaci jakéhokoliv jednotlivého uživatele) s našimi inzertními partnery. Také můžeme umožnit našim inzerentům sbírat anonymní informace a agregované informace v rámci našich služeb a ti potom mohou tyto informace sdílet. Naši inzerenti mohou sbírat informace za pomocí technologií sledování, jako jsou soubory cookies a webové majáky. To umožňuje našim inzerentům vyvinout a dodat cílenou reklamu ve službách a na webových stránkách třetích stran tak, že se mohou pokusit vám nabídnout reklamu na produkty a služby, které vás s největší pravděpodobností budou zajímat. Inzerenti také tyto informace použijí k monitorování, zlepšení a úpravě své činnosti.

  7. VAŠE PRÁVA

  Abyste svá práva v oblasti ochrany svých osobní údajů mohli jednoduše uplatnit, vylepšili jsme nástroje pro správu účtu, které jsou k dispozici zde a pro konzolové hry zde. Pokud tedy používáte demoúčet, získáte plnou kontrolu nad využíváním svých údajů až po zřízení účtu zde. Když navštívíte svůj účet, můžete zvolit, která přímá sdělení chcete dostávat (dle vysvětlení zde), nastavit si práva na přístup k údajům, smazat své údaje a vznést námitku vůči zpracování údajů.

  7.1. DEAKTIVACE PŘÍMÉHO MARKETINGU A PRÁVO NA NÁMITKY
  Odběr sdělení přímého marketingu můžete nastavit při vytvoření účtu nebo později v nástroji pro správu účtu. Upozorňujeme, že pokud deaktivujete příjem veškerých našich e-mailů, zpráv a nabídek ve hře i na webu, můžeme vám i tak zasílat jistá vyrozumění (ta často označujeme jako „transakční“), např. potvrzení o nákupu či změnách ve vašem účtu, informace o záruce či zabezpečení, informace o změnách licenční smlouvy, obchodních podmínek a zásad soukromí. Příjem veškerých sdělení bude zastaven, jen pokud bude váš účet smazán. Pokud jste deaktivovali naše nabídky ve hře i na webu, je možné, že je přesto uvidíte jak ve hrách, tak na některých našich stránkách. Znamená to, že takové nabídky se zobrazují všem a nejsou zacíleny konkrétně na vás.
  V mobilních aplikacích včetně našich mobilních her můžete zobrazování reklamy založené na vašich zájmech deaktivovat v nastavení soukromí svého přístroje s operačním systémem iOS (nabídka „limit ad tracking“) či Android (nabídka „opt out of interest-based ads“).
  Je-li zpracování vašich osobních údajů založeno na oprávněných zájmech dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, můžete kdykoli využít své právo na námitku. Pokud vznesete námitku, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje, ledaže k tomu existují pádné důvody, které nad vaší námitkou převažují, nebo ledaže zpracování údajů je potřebné ke zjištění, uplatnění či obhajobě právních nároků.

  7.2. PRÁVO NA PŘÍSTUP

  Máte právo na přístup k osobních údajů, které o vás máme, tj. právo požadovat bezplatně (i) informaci o tom, které vaše osobní údaje uchováváme, (ii) přistupovat k nim a/nebo k (iii) duplikátům osobních údajů, které uchováváme. Právo na přístup k osobním údajům můžete získat prostřednictvím nástroje Data Export, jenž je k dispozici v nástroji pro správu účtu, který najdete zde a – pro konzolové účty – zde. Duplikát uchovávaných osobních údajů obvykle poskytneme do 30 (třiceti) dnů od vašeho požadavku. Jakmile bude soubor s vašimi osobním údaji připraven, můžete si jej stáhnout z našich zdrojů. Pokud se váš požadavek dotýká práv a svobod jiných osob nebo je zjevně neodůvodněný či přehnaný, vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek (s ohledem na administrativní náklady spojené s poskytováním informací či komunikací či podniknutím požadovaného kroku) nebo odmítnout vyhovět. Rovněž nebudeme schopni poskytnout vám jisté osobní údaje, které případně zveřejníte či poskytnete prostřednictvím našich služeb, ačkoli jsme vás žádali, abyste do daného pole či na danou stránku osobní údaje nepsali apod.

  7.3. PRÁVO NA OPRAVU

  Máte kontrolu nad tím, které jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, zemi, účty na sociálních sítích, důvěryhodné stránky a platební metody spojujeme s vaším účtem. Pokud se tyto údaje změní, změňte je přímo ve svém osobním účtu. Informujte nás, pokud jsou osobní údaje, které o vás uchováváme, nesprávné.

  7.4. PRÁVO NA VÝMAZ

  Máte právo zajistit smazání osobních údajů, které se vás týkají, smazáním svého účtu prostřednictvím nabídky Account Deletion v nástroji pro správu účtu, který najdete zde a – pro konzolové účty – zde.

  V důsledku smazání účtu ztratíte přístup k většině služeb včetně informací o něm a herních informací, členství ve fórech wargaming a přístupu k dalším službám, pro které účet využíváte.

  Odkladné období. Umožňujeme vám obnovit účet během odkladného období 45 (čtyřiceti pěti) dní od okamžiku, kdy požádáte o smazání svého účtu. Tato funkce zajišťuje, že o různé herní informace a další důležité údaje a možnosti nepřijdete omylem. Během tohoto dodatečného období budeme moci dovršit finanční a jiné aktivity, které jste zahájili před zasláním požadavku na smazání účtu.

  Složité případy mazání účtu. V některých případech může být smazání vašeho účtu – a tedy i osobních údajů – složité. Pokud jste ve hře velitelem klanu, s nejvyšší pravděpodobností budeme moci váš účet smazat, až když klan předáte pod velení jiného uživatele či jej rozpustíte. V některých případech se doba do smazání údajů s ohledem na složitost a počet žádostí může prodloužit, avšak nikoli o více než o dva měsíce.

  Dřívější smazání osobních údajů Většinu osobních údajů, které o vás máme, ukládáme, dokud nepožádáte o smazání účtu v nástroji pro správu účtu, který najdete zde a – pro konzolové hry – zde. Jisté osobní údaje však mažeme, i když máte platný účet. Například smažeme:

  • vaše kontaktní údaje, konfekční velikost, preferované barvy apod., které jste nám poslali kvůli individuálním úpravám či kvůli tomu, abychom vám mohli zaslat cenu či zajistit dopravu na naši akci, mažeme do 30 (třiceti) dní od zaslání ceny na vaši adresu,
  • údaje o vás, které jsme nashromáždili při alfa testech, supertestech, UX testech, průzkumech, analýze nálady z veřejných zdrojů na sociálních sítích jako YouTube, Facebook, vk.com pro období, kdy
  • generujeme zprávy pro zlepšení našich služeb, a po 30 (třicet) dní poté,
   technické protokoly, jako jsou záznamy o komunikaci mezi službami, přístupové protokoly, protokoly chyb: obvykle 30 (třicet) dní po jejich vytvoření.

  Informace, které uchováváme. Po vypršení odkladného období vymažeme veškeré vaše osobní údaje s výjimkou těch, které potřebujeme k dodržení zákonných požadavků (např. účetních a daňových) či k odhalení, vyšetřování a prevenci podvodů ve hře a porušení podmínek licenční smlouvy. Po zrušení vašeho účtu si ponecháme anonymní informace. Informace, které jste sdíleli s ostatními (např. v herním chatu, aktualizacích či příspěvcích ve skupinách), zůstanou přístupné po zrušení účtu či smazání informací z profilu či e-mailové schránky. Nemáme kontrolu nad údaji, které si jiní členové zkopírovali z našich služeb. U obsahu, který je spojen se zrušeným účtem, se ve skupinách zobrazí jako autor neznámý uživatel. Je možné, že váš profil bude nadále zobrazen ve službách používaných jinými osobami (např. výsledky vyhledávání), dokud si neaktualizují cache.

  Máte rovněž právo podat stížnost k dozorovému orgánu.

  8. PRÁVO NA ZMĚNU ZÁSAD

  Tyto Zásady můžeme dle potřeby upravit z různých důvodů, jako jsou legislativní a regulační změny, změny v odvětvových postupech a technologický rozvoj.