Dokumentacja prawna

Poniżej można znaleźć dokumenty prawne wszystkich produktów i usług Wargaming.net.

 • Umowa licencyjna użytkownika końcowego

  Ostatnia aktualizacja: 02 lutego 2016

  1. O Umowie licencyjnej użytkownika końcowego

  1.1 Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego (lub „EULA”) reguluje Twoje relacje ze spółką Wargaming Group Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nikozja 1080, Cypr, lub którąkolwiek z jej spółek stowarzyszonych, w tym Wargaming World Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nikozja 1080, Cypr, odnośnie gier Xbox® oraz gier PlayStation® („Wargaming”, „my”, „nasz” i „nas”) w odniesieniu do naszych gier, obejmuje to, lecz nie ogranicza się do, „World of Tanks”, „World of Warplanes”, „World of Warships”, „World of Tanks” dla Xbox® 360 oraz Xbox® One, „World of Tanks” dla PlayStation®4, „World of Tanks Blitz”, „World of Warships Blitz”, „Gods & Glory”, „Total War: Arena” (każda z nich określana jako „Gra”).

  1.2 Niniejsza umowa EULA zawiera zasady i wytyczne dotyczące korzystania przez Ciebie z Gry („Zasady gry”). Zasady gry są określone na stronie:

  i stanowią część niniejszej umowy EULA.

  Musisz również zaakceptować i stosować się do wszystkich zasad, którym podlegają platformy zewnętrzne dotyczące konkretnej Gry. Obejmuje to, lecz nie ogranicza się do Gier Xbox® oraz innych zasad usług Xbox®, licencji PlayStation® 4 oraz innych zasad Sony, zasad Apple Appstore oraz Game Center, jak również zasad Google PlayTM. Wszelkie złamanie przez Ciebie dowolnej zasady dotyczącej platform zewnętrznych zostanie uznane za poważne naruszenie Warunków Świadczenia Usług.

  Niniejsza umowa EULA, wraz z zaakceptowanymi przez Ciebie zasadami osób trzecich oraz innymi dokumentami, określa nasze oczekiwania wobec Ciebie, jeśli chodzi o zachowanie w trakcie rozgrywania Gry. Prosimy o staranne zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem rozgrywania Gry.

  Grając w gry na PlayStation®4 oraz używając serwisów Sony, zgadzasz się na następujące zasady. Zawartość zakupiona za pośrednictwem sklepu udostępnionego w grze oznacza, że została ona zakupiona od firmy Sony Network Entertainment Europe Limited („SNEE”) i podlega Warunkom świadczenia usług obowiązującym w sieci Sony Entertainment Network, z którymi można zapoznać się w sklepie PlayStation®Store. Prawa użytkownika należy sprawdzać przy każdym zakupie, ponieważ mogą one być różne w zależności od pozycji. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zawartość dostępna w dowolnym sklepie udostępnionym w grze jest objęta tą samą klasyfikacją co gra

  2. Niniejsza umowa EULA i Ty

  2.1 Jeżeli masz mniej niż 18 lat, poproś rodzica lub opiekuna o przeczytanie i akceptację niniejszej umowy EULA w Twoim imieniu. Jeżeli nie jesteś pełnoletni/a, nie wolno Ci korzystać z Gry ani mieć do niej dostępu bez nadzoru rodzica lub opiekuna.

  2.2 Poprzez proces instalacji Gry (jeżeli dotyczy) lub korzystanie z Gry wyrażasz zgodę na warunki niniejszej umowy EULA, w tym Zasady Gry. Jeżeli nie wyrażasz zgody na warunki niniejszej umowy EULA lub Zasady Gry, nie powinieneś/powinnaś podejmować prób instalacji lub korzystania z Gry.

  3. Warunki świadczenia usług oraz Polityka prywatności oraz plików cookie

  Potwierdzasz, że w ramach procesu zakładania konta Wargaming („Konto”) przeczytałeś/aś nasze Warunki Świadczenia Usług oraz naszą Politykę prywatności oraz plików cookie i wyrażasz na nie zgodę.

  4. Zmiany niniejszej umowy EULA i Zasad gry

  4.1 Okresowo możemy być zmuszeni do wprowadzania zmian do niniejszej umowy EULA z ważnych przyczyn, na przykład w celu uwzględnienia nowych funkcji i funkcjonalności w Grze lub w związku ze zmianami w prawie. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej umowy EULA, nie później niż 4 tygodnie przed wejściem takich zmian w życie poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej o Twoim prawie do nie zaakceptowania ich. Najnowsza wersja niniejszej umowy EULA będzie dostępna na stronach internetowych firmy Wargaming („Strony internetowe”). Proszę upewnij się za każdym razem, kiedy korzystasz z Gry, czy nie pojawiła się aktualizacja  niniejszej umowy EULA. Zmiany postanowień niniejszej umowy EULA nie naruszają Twoich nabytych praw i nie mają mocy wstecznej.

  4.2 Okresowo możemy być również zmuszeni do zmiany Zasad Gry z ważnych przyczyn, na przykład w celu rozwiązania problemu, który może pojawić się w Grze lub sposobie grania, i upewnienia się, że Gra nadal jest atrakcyjna dla wszystkich użytkowników. W przypadku wprowadzenia zmian do Zasad gry, nie później niż 4 tygodnie przed wejściem takich zmian w życie poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej o Twoim prawie do nie zaakceptowania ich. Najnowsza wersja Zasad gry będzie dostępna na Stronach internetowych. Zmiany Zasad gry nie naruszają Twoich nabytych praw i nie mają mocy wstecznej.

  5. Korzystanie z Gry

  5.1 W zamian za Twoją akceptację niniejszej umowy EULA, udzielamy Ci osobistego prawa (zwanego „licencją”) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy EULA na pobieranie, instalowanie i granie w Grę.

  5.2 Niniejsza licencja ma charakter:

  • niewyłączny” (co oznacza, że tej samej licencji oraz licencji podobnej możemy udzielać również innym osobom),
  • odwołalny” (co oznacza, że możemy wypowiedzieć niniejszą licencję w określonych okolicznościach, które zostały wyjaśnione poniżej),
  • osobisty” (co oznacza, że nie możesz korzystać z Gry w jakimkolwiek celu komercyjnym),
  • nieprzenoszalny” (co oznacza, że licencja zostaje udzielona wyłącznie na Twój użytek i że nie możesz przenosić niniejszej licencji ani udzielać sublicencji jakiejkolwiek innej osobie na jakiekolwiek prawa, które Tobie przyznajemy), oraz
  • ograniczony” (co oznacza, że możesz korzystać z Gry wyłącznie w celach określonych w niniejszej umowie EULA), i
  • zależny od przestrzegania przez Ciebie niniejszej umowy EULA.

  6. Wymagania techniczne

  Do korzystania z Gry wymagany jest określony sprzęt, oprogramowanie i możliwości (w tym odpowiednie łącze internetowe).

  7. Łatki (patches), aktualizacje i zmiany

  Okresowo możemy być zmuszeni do wdrażania lub dostarczania łatek (patches), aktualizacji, dodatkowych treść lub innych modyfikacji Gry (na przykład w celu poprawienia grywalności (gameplay) online, dodania nowych funkcji lub usunięcia błędów oprogramowania). Niniejszym akceptujesz, przyznajesz i rozumiesz, że stale pracujemy nad dalszym rozwojem Gry i Usług, poprawiamy, wprowadzamy nowe wersje (upgrades) i aktualizacje grafiki, funkcjonalności, grywalności (gameplay) jak również jakiejkolwiek innej Treści Gry, w celu zwiększenia Twojej satysfakcji z korzystania z Gry.

  8. Własność intelektualna

  8.1 Gra, w tym kod, grafika, sposób działania gry, interfejs użytkownika, zawartość audio i inna zawartość, zawiera informacje zastrzeżone oraz materiały chronione prawem autorskim lub innymi prawami, w szczególności prawami własności intelektualnej. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że takie informacje zastrzeżone oraz materiały są naszą własnością lub że posiadamy licencje do nich i że nie wolno Ci ich używać bez uzyskania naszej zgody.

  8.2 „World of Tanks”, “World of Warplanes”, “World of Warships”, “World of Tanks Blitz”, “Wargaming.net” oraz “Wargaming”  i ich loga stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Wargaming. Nie wolno Ci wykorzystywać ani prezentować takich znaków towarowych w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej umowie EULA. Wszelkie znaki towarowe i usługowe osób trzecich, które pojawią się w Grze, stanowią własność ich właścicieli, a wszelkie prawa do nich są zastrzeżone.

  Twórcą Total War: Arena jest Creative Assembly. Creative Assembly, logo Creative Assembly, Total War, Total War: Arena oraz logo Total War są są zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi firmy Creative Assembly Limited. SEGA oraz logo SEGA są zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi firmy SEGA Holdings Co., Ltd. lub jej filii. SEGA jest zarejestrowana w Amerykańskim Biurze Patentów i Znaków Towarowych. Wszystkie pozostałe znaki handlowe, logo i prawa autorskie należą do ich prawnych właścicieli.

  9. Zasady Gry

  9.1 Zasady Gry określają oczekiwane przez nas zachowania podczas grania w Grę. Przed rozpoczęciem Gry uważnie przeczytaj Zasady Gry. Pamiętaj, że „odgrywanie roli” (role-playing) nie jest wytłumaczeniem dla nieprzestrzegania Zasad Gry.

  9.2 Jeżeli dopuścisz się istotnego naruszenia Zasad Gry, możemy, wedle naszego rozsądnego uznania i zależnie od wagi naruszenia, podjąć niektóre lub wszystkie z następujących czynności:

  • zawieszenie Twojego dostępu do funkcjonalności „czat w grze” w Grze przez krótki okres czasu,
  • zawieszenie Twojego dostępu do funkcjonalności „czat w grze” w Grze przez dłuższy okres czasu, oraz
  • zawieszenie lub zlikwidowanie Twojego Konta zgodnie z Warunkami Świadczenia Usług.

  Jeżeli popełniłeś naruszenie pierwszy raz, a naruszenie to można usunąć, nie jest ono rażące, a okoliczności nam na to pozwalają, otrzymasz od nas pisemne zawiadomienie (np. e-mail, fax, list) o takim zamknięciu Konta 14 (czternaście) dni kalendarzowych wcześniej, abyś miał/a możliwość usunięcia naruszenia w trakcie tego okresu. Jeżeli zawiesimy Twoje Konto, w okresie tego zawieszenia nie będziesz miał/a dostępu do Konta ani do Usług. Jeżeli zamkniemy Twoje Konto, nigdy nie będziesz miał/a dostępu do Konta i możemy również zabronić Ci dostępu do lub użytkowania Usług w przyszłości.

  9.3 Jeżeli zawiesimy Twój dostęp do funkcji „czat w grze”, w czasie trwania tego zawieszenia będziesz mógł/mogła grać w Grę i czytać wiadomości innych graczy na „czacie w grze”, lecz nie będziesz mógł/mogła brać w nim udziału.

  9.4 Jeżeli stwierdzisz, że inny użytkownik narusza którąkolwiek z Zasad Gry, zgłoś proszę ten fakt firmie Wargaming używając funkcji „Pomoc” lub „Zgłoś nadużycie” w Grze, jeżeli są one dostępne, lub skontaktuj się z Działem pomocy za pośrednictwem strony https://eu.wargaming.net/support/.

  10. Ostrzeżenie dotyczące padaczki

  Niektóre osoby są podatne na ataki padaczki lub utratę przytomności podczas ekspozycji na migające światła lub wzory świetlne. U takich osób w wyniku oglądania pewnych obrazów na monitorze lub w wyniku grania w pewne gry wideo może nastąpić atak. Może się to zdarzyć nawet wówczas, gdy taka osoba nie ma żadnej historii choroby w tym zakresie i nigdy nie miała ataków padaczki. Jeżeli jakikolwiek członek Twojej rodziny wykazywał kiedykolwiek objawy związane z padaczką (ataki lub utrata przytomności) w wyniku ekspozycji na migające światła, przed rozpoczęciem gry powinieneś/powinnaś skontaktować się z lekarzem. Sugerujemy, aby rodzice monitorowali wykorzystanie gier wideo przez dzieci. Jeżeli Ty lub Twoje dziecko podczas gry w grę wideo doświadczy następujących objawów: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, skurcze mięśni lub powiek, utrata przytomności, dezorientacja, ruchy mimowolne lub drgawki, należy NATYCHMIAST przerwać grę i skonsultować się z lekarzem. Pamiętaj, że podczas korzystania z gry wideo konieczne jest zapewnienie standardowych środków ostrożności dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, takich jak unikanie gry w razie zmęczenia lub niewyspania, zachowywanie 10–15 minutowych przerw co godzinę, siedzenie we właściwej odległości od ekranu i granie w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.

  11. Zapewnienia i zakres odpowiedzialności odnośnie Gry

  11.1 Zapewniamy, że mamy prawo do zawarcia niniejszej umowy EULA i udzielenia Ci licencji na korzystanie z Gry jak wskazano w punkcie 5 (KORZYSTANIE Z GRY).

  11.2 Ponosimy odpowiedzialność za szkody związane z obrażeniami ciała lub narażeniem życia lub zdrowia, lub za szkody wyrządzone przez nas umyślnie, naszych przedstawicieli, pracowników lub naszych wykonawców, lub zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego dotyczącymi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

  11.3 W odniesieniu do nabywanych przez Ciebie towarów wirtualnych, oprócz odpowiedzialności określonej w punkcie 11.2, ponosimy odpowiedzialność za szkody wynikające z braku gwarantowanej cechy lub rażącego zaniedbania z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli lub wyznaczonych przedstawicieli.

  11.4 Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z naszej strony zostaje wyłączona w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy obowiązującego prawa.

  12. Obowiązujące prawo i właściwość sądów

  12.1 Niniejsza umowa EULA oraz wszelkie spory, roszczenia lub zobowiązania (umowne lub pozaumowne) wynikające z niniejszej umowy, ich przedmiotu lub treści i z nimi związane podlegają przepisom prawa polskiego.

  12.2 Jeżeli prawo obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania nie stanowi inaczej, wszelkie wspomniane wyżej spory zostają poddane jurysdykcji sądów polskich.

  13. Postanowienia ogólne

  13.1 Niniejsza umowa EULA reguluje nasze relacje z Tobą. Nie jest ona podstawą jakichkolwiek praw dla jakichkolwiek innych osób, chyba że co innego wynika wyraźnie z treści niniejszej Umowy EULA.

  13.2 Jeżeli jakakolwiek część niniejszej umowy EULA uznana zostanie za niewykonalną, nie wpłynie to na wykonalność jakiejkolwiek jej innej części. Wspólnie z Tobą zobowiązujemy się interpretować pozostałą część niniejszej umowy EULA w sposób odzwierciedlający w możliwie największym zakresie Twoje i nasze intencje w związku z niniejszą umową EULA.

  13.3 Jeżeli Ty lub my nie skorzystamy (lub opóźnimy korzystanie) z jakiegokolwiek prawa należnego Tobie lub nam na mocy niniejszej umowy EULA, taki brak korzystania lub opóźnienie nie oznacza utraty takiego prawa. Jeżeli Ty lub my skorzystamy z tego prawa tylko częściowo lub jednorazowo, nie uniemożliwia to Tobie bądź nam ponownego skorzystania z niego w przyszłości.

  14. Brak naruszenia praw konsumentów

  Postanowienia niniejszej Umowy EULA nie wyłączają, nie ograniczają oraz w żaden inny sposób nie naruszają praw przysługujących konsumentom zgodnie z przepisami obowiązującego prawa jak również nie mogą być przez kogokolwiek w ten sposób interpretowane.

  15. Skontaktuj się z nami

  W razie jakichkolwiek pytań, skarg lub uwag dotyczących niniejszej umowy EULA skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony https://eu.wargaming.net/support/.

 • Polityka prywatności spółki Wargaming

  Obowiązująca od 25 maja 2018 r.

  Dokładamy wszelkich starań, aby chronić i szanować prywatność użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) określa sposoby przetwarzania informacji przekazywanych nam przez użytkownika oraz informacji, które sami pozyskujemy na jego temat.

  Przez „Dane osobowe” użytkownika rozumiemy informacje dotyczące osoby fizycznej, której tożsamość jest znana lub możliwa do ustalenia. Dane osobowe obejmują, między innymi, imię i nazwisko użytkownika, adres, numer telefonu, adres e-mail, wiek, płeć oraz preferencje dotyczące gier. Informacje anonimowe, których nie jesteśmy w stanie powiązać z użytkownikiem, nie są uznawane za „Dane osobowe”.

  1. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ DANE KONTAKTOWE KONTROLERA

  Kontrolerem w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz innych ustaw i regulacji o ochronie danych Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz innych dyrektyw w zakresie ochrony danych w odniesieniu do naszych gier online i mobilnych, w tym, między innymi: „World of Tanks”, „World of Warplanes”, „World of Warships”, „World of Tanks Blitz”, „World of Warships Blitz”, „Total War: Arena”, a także powiązanych z nimi stron internetowych: http://worldoftanks.asia, http://worldofwarplanes.asia, http://worldofwarships.asia, https://wotblitz.asia, https://wowsblitz.asia, http://totalwararena.net, http://wargaming.net, jak również wszelkich innych gier oraz stron internetowych Spółki Wargaming, na których znajduje się niniejsza Polityka, jest:

  Wargaming Group Limited, z siedzibą pod adresem:
  105, Agion Omologiton Avenue
  Nikozja 1080
  Cypr
  E-mail: privacy@wargaming.net

  Kontrolerem w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (OROD) oraz innych ustaw i regulacji o ochronie danych Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz innych dyrektyw w zakresie ochrony danych w odniesieniu do gier „World of Tanks” na konsolę Xbox 360 oraz Xbox One, „World of Tanks” na konsolę PlayStation®4 („Gry na konsole”), oraz, między innymi, w odniesieniu do strony internetowej https://console.worldoftanks.com/ jest:

  Wargaming World Limited
  105, Agion Omologiton Avenue
  Nikozja 1080
  Cypr
  E-mail: privacy@wargaming.net

  Oba podmioty określane są w niniejszym dokumencie jako „Spółka Wargaming”, „my" oraz „nasz”. Termin „Usługi” obejmuje działania polegające na zapewnieniu możliwości korzystania z określonych gier („Gry”), stron internetowych („Strony internetowe”), konta Wargaming („Konto”), wszelkich innych produktów oraz usług Wargaming (w tym usług wsparcia użytkownika i for internetowych) związanych z Grami („Usługi dodatkowe”), np. aplikacja „World of Tanks Assistant”.

  2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (DPO)

  Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych spółki Wargaming:

  Inspektor ochrony danych spółki Wargaming
  105, Agion Omologiton Avenue
  Nikozja 1080
  Cypr
  E-mail: dpo@wargaming.net

  3. PODSUMOWANIE OGÓLNYCH INFORMACJI

  Przetwarzamy dane osobowe tylko wówczas, gdy jest to konieczne w celu realizacji umowy z użytkownikiem. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu spełnienia nałożonego na nas obowiązku prawnego oraz z uwagi na uzasadnione interesy, za wyjątkiem sytuacji, w których pierwszeństwo mają interesy użytkownika lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony Danych osobowych użytkownika.

  Naszym uzasadnionym interesem jest świadczenie Usług w sposób wydajny, bezpieczny i nieszkodliwy. Dążymy do zapewnienia każdemu użytkownikowi możliwości korzystania z naszych Usług w sposób sprawiedliwy i zrównoważony.

  3.1. PREFERENCJE UŻYTKOWNIKA

  Korzystając z narzędzia do zarządzania kontem, użytkownik ma możliwość wprowadzenia zmian w zakresie sposobu wykorzystania jego Danych osobowych. Jesteśmy w stanie zrealizować polecenia użytkownika dotyczące sposobu przetwarzania jego Danych osobowych dopiero po zweryfikowaniu jego tożsamości, zatem użytkownik będzie mógł skorzystać z funkcji zarządzania kontem dopiero po zarejestrowaniu Konta. Oznacza to, że użytkownik posiadający Konto demonstracyjne będzie mógł w pełnym zakresie kontrolować wykorzystanie przez nas jego danych osobowych dopiero po utworzeniu Konta tutaj.

  Narzędzie do zarządzania kontem pozwala użytkownikowi:

  • zrezygnować z otrzymywania wiadomości związanych z marketingiem bezpośrednim, które przesyłane są drogą e-mailową w ramach Gier lub online. Więcej informacji można znaleźć poniżej, w ust. 7.1 „Prawo do rezygnacji z marketingu bezpośredniego oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu”;
  • uzyskać dostęp do własnych Danych osobowych, które przechowujemy. Więcej informacji można znaleźć poniżej, w ust. 7.2 „Prawo dostępu do danych”;
  • usunąć Konto oraz powiązane z nim Dane osobowe. Więcej informacji można znaleźć poniżej, w ust. 7.4 „Prawo do usunięcia danych”.

  3.2. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

  Rozumiejąc potrzebę prywatności użytkownika, realizujemy zasadne, należyte procedury w celu ochrony informacji użytkownika przed ich utratą, wykorzystaniem niezgodnym z przeznaczeniem, dostępem bez autoryzacji, ujawnieniem, zmianami oraz zniszczeniem, uwzględniając ryzyko, z jakim wiąże się przetwarzanie Danych osobowych oraz ich naturę.

  3.3. PRZETWARZANIE INFORMACJI PRZEZ STRONY TRZECIE

  Spółka Wargaming ma prawo udostępniać Dane osobowe jednostkom stowarzyszonym, jednostkom zależnym, dostawcom oraz przedstawicielom działającym w naszym imieniu do celów opisanych w niniejszej Polityce. Dla przykładu, mamy prawo skorzystać z usług zewnętrznych podmiotów w zakresie ochrony naszych systemów i usług. Każdy dostawca oraz przedstawiciel, z którym współpracujemy, ma obowiązek spełniać nasze wymagania w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, jednak nie ma prawa wykorzystywać otrzymanych danych do żadnych innych celów. Siedziba tych podmiotów może znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w ust. 6: „Sposoby udostępniania informacji użytkownika przez Spółkę Wargaming”.

  3.4. DZIECI

  Zdajemy sobie sprawę z posiadania szczególnego obowiązku chronienia informacji osobowych uzyskanych od dzieci. Zobowiązujemy się bez zgody rodziców świadomie nie gromadzić ani nie przetwarzać Danych osobowych pochodzących od dzieci. Na potrzeby niniejszej Polityki uznaje się, że dzieckiem jest każda osoba w wieku poniżej 18 lat (lub, w przypadku krajów, w których wiek ten jest inny w świetle obowiązujących przepisów prawnych, poniżej minimalnego wieku uprawniającego osobę fizyczną do wyrażania zgody na gromadzenie i przetwarzanie Danych osobowych).

  3.5. PRZECHOWYWANIE DANYCH

  Większość Danych osobowych użytkownika przechowujemy oraz przetwarzamy w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce wyłącznie w okresie, w którym użytkownik korzysta z naszych usług, np. posiada aktywne Konto związane z jedną z naszych Gier. Zobowiązujemy się usunąć Dane osobowe użytkownika po otrzymaniu żądania usunięcia Konta użytkownika oraz upływie 45 (czterdziestu pięciu) dni kalendarzowych od zgłoszenia tego żądania, w trakcie których możliwe będzie przywrócenie Konta. Proces usunięcia Danych osobowych może zająć maksymalnie miesiąc od momentu wygaśnięcia wyżej określonego terminu oraz, w zależności od stopnia złożoności i liczby żądań, może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. Więcej informacji można znaleźć w ust. 7.3 „Prawo do usunięcia danych”.

  3.6. GRY NIEKORZYSTAJĄCE Z KONTA

  Niektóre z Gier nie korzystają z Konta. Użytkownik nie będzie mógł realizować swoich uprawnień do tych Gier za pośrednictwem narzędzi do zarządzania kontem. Z tego względu udostępniamy użytkownikowi inne narzędzia umożliwiające eksportowanie i usuwanie jego Danych osobowych oraz wyrażanie sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas jego Danych osobowych, zgodnie z ust. 7 „Prawa użytkownika”, a także zarządzanie subskrypcjami.

  Występują ponadto pewne różnice w wykazie Danych osobowych gromadzonych przez nas o użytkownikach Gier, dla których tworzone są Konta, oraz o użytkownikach innych Gier. Na przykład na potrzeby korzystania z Gier, dla których nie jest tworzone Konto, nie gromadzimy numeru telefonu i adresu e-mail użytkownika.

  W odniesieniu do Gier, które nie wykorzystują Konta, użytkownik może realizować swoje uprawnienia poprzez przekazanie właściwego zgłoszenia do działu ds. Wsparcia Klienta lub w inny sposób wskazany w ramach danej Gry.

  Użytkownik może także powiązać z Kontem wpisy do rejestru dotyczące niektórych Gier niewykorzystujących Konta (pod warunkiem dostępności takiej funkcji). Uwaga: kontrola nad Danymi osobowymi użytkownika w ramach takich Gier jest odrębna od kontroli nad Danymi osobowymi powiązanymi z Kontem. Na przykład w celu usunięcia swoich Danych osobowych w ramach „World of Warships Blitz”, użytkownik musi skontaktować się z działem ds. Wsparcia Klienta, zgodnie z sugestią zawartą w tej Grze, zaś usunięcie Danych osobowych powiązanych z Kontem odbędzie się za pośrednictwem narzędzi do zarządzania Kontem.

  4. GROMADZONE PRZEZ NAS INFORMACJE

  Gromadzimy dane użytkowników korzystających z naszych Usług w sposób bezpośredni (w przypadku, gdy użytkownik sam przekazuje nam informacje) oraz pośredni (np. za pomocą rozwiązań technologicznych naszej strony internetowej).

  4.1. INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY BEZPOŚREDNIO

  Gromadzimy Dane osobowe oraz inne informacje dobrowolnie przekazywane przez użytkownika. Decyzja dotycząca przekazania żądanych informacji należy całkowicie do użytkownika. Niemniej jednak korzystanie z niektórych Usług jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik przekazał wymagane informacje, np. podczas zakładania Konta.

  Dane Konta

  Podczas zakładania Konta, użytkownik może zostać poproszony o podanie Danych osobowych, m.in. imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

  Dane gromadzone na podstawie treści

  Dane osobowe możemy również gromadzić w momencie, gdy użytkownik dokonuje rejestracji, aby korzystać z naszych innych Usług oraz podczas korzystania z tych Usług, np. forów gamingowych, chatów lub w momencie udzielenia przez użytkownika informacji zwrotnych na temat naszych Usług. Dane te obejmują:

  • Informacje, które użytkownik zamieszcza w postach, komentarzach bądź lajkuje na naszych forach gamingowych oraz stronach internetowych,
  • Informacje przesyłane za pośrednictwem funkcji „game-chat” naszych Gier,
  • Informacje podane przez użytkownika w momencie żądania informacji lub pomocy bądź zakupu produktu lub usługi, w tym informacje niezbędne do obsługi zamówień użytkownika przez danego akceptanta płatności, które mogą obejmować kwotę transakcji, ale nie obejmują informacji finansowych użytkownika, które zostaną przekazane wyłącznie akceptantowi płatności w ramach zabezpieczonego protokołu.
  • Informacje inne niż Dane konta, przekazane nam przez użytkownika przy okazji udziału w konkursach, turniejach oraz ankietach, np. dane kontaktowe użytkownika,
  • Informacje dotyczące profili użytkownika na stronach społecznościowych, w celu umożliwienia integracji z takimi stronami społecznościowymi.

  4.2. INFORMACJE GROMADZONE PRZEZ NAS POŚREDNIO

  W sposób pośredni gromadzimy różnorodne informacje w czasie komunikacji odbywającej się za pośrednictwem naszych stron internetowych oraz korzystania z tych stron. Informacje te obejmują, między innymi, informacje o przeglądarce internetowej oraz urządzeniu użytkownika, dane gromadzone dzięki zautomatyzowanej komunikacji elektronicznej, dane o wykorzystaniu aplikacji, informacje demograficzne, geograficzne, informacje geolokalizacyjne, informacje statystyczne i informacje zagregowane („Inne informacje”). Informacje statystyczne oraz informacje zagregowane nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację danej osoby, choć informacje te można określić na podstawie Danych osobowych. Dla przykładu, możemy zagregować Dane osobowe, aby określić odsetek użytkowników w danym kraju. Po ewentualnym powiązaniu Innych informacji z Danymi osobowymi, powiązane ze sobą informacje będziemy traktować jak Dane osobowe.

  4.2.1. Dane monitorowania strony oraz Ciasteczka

  Spółka Wargaming oraz podmioty z nią współpracujące, np. firmy marketingowe oraz analityczne, korzystają z „Ciasteczek” – plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, do analizy wykorzystania naszych Usług, oraz podobnych technologii (np. beaconów internetowych, pikseli, tagów reklamowych oraz identyfikatorów urządzeń) w celu rozpoznania użytkownika bez względu na Usługę i urządzenie, z którego korzysta, rozpoznania jego urządzenia, a także poprawy jakości naszych Usług, działań marketingowych, analiz oraz funkcjonalności strony internetowej. Wykorzystanie Ciasteczek jest standardowym rozwiązaniem stosowanym w sieci. Mimo, iż większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje ciasteczka, decyzja o akceptacji należy do użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, aby zablokować ciasteczka bądź otrzymywać powiadomienia w momencie wysłania ciasteczek do użytkownika. Użytkownik ma prawo odmówić akceptacji stosowania ciasteczek, odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Należy jednak zauważyć, iż wybranie takich ustawień może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcjonalności naszych Stron internetowych.

  Natężenie ruchu na stronie oraz wzorce zachowań użytkowników, jak również liczba użytkowników codziennie odwiedzających daną stronę internetową to dane określane jako „Dane monitorowania”. Tego rodzaju pośrednio gromadzone informacje pozyskujemy za pomocą różnych rozwiązań, np. adresu IP, który jest numerem automatycznie przypisywanym do komputera w czasie korzystania z sieci. Serwery internetowe, czyli komputery obsługujące strony internetowe, automatycznie identyfikują komputer użytkownika na podstawie adresu IP. W momencie odwiedzenia przez użytkownika naszej dowolnej Strony internetowej, nasze serwery rejestrują numer IP komputera użytkownika.

  Ciasteczka usług analitycznych Korzystamy z usług niezależnych podmiotów świadczących usługi analityczne takich jak Google Analytics, Google Optimize, Doubleclick oraz Yandex.Metrica (łącznie określanych „Niezależnymi dostawcami usług analitycznych”). Niezależni dostawcy usług analitycznych stosują na naszych Stronach Ciasteczka. Informacje gromadzone przez Ciasteczka na temat użytkowania przez użytkownika naszych Stron internetowych, w tym numer Wargaming ID użytkownika, mogą być przekazane Niezależnym dostawcom usług analitycznych i przechowane na ich serwerach, które mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Niezależni dostawcy usług analitycznych wykorzystują te informacje na nasze zlecenie w celu analizy użytkowania przez użytkownika naszych Stron internetowych, sporządzania dla nas raportów o ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z działaniami na stronach internetowych.

  Korzystamy z następujących ciasteczek w ramach usługi Google Analytics:

  _ga (znane również jako _rollupGa). To ciasteczko stosowane jest do gromadzenia informacji oraz tworzenia podsumowań statystycznych na temat wykorzystania stron internetowych. Plik wygasa po upływie 2 lat.

  _gid (znany również jako _rollupGa_gid). To ciasteczko stosowane jest w celu odróżniania użytkowników. Plik wygasa po upływie 24 godzin.

  _gat. To ciasteczko stosowane jest do kontrolowania wskaźnika zapytań. Plik wygasa po 1 minucie.

  _gac_.To ciasteczko zawiera informacje dla użytkownika dotyczące kampanii reklamowych. Tagi śledzenia konwersji AdWords korzystają z informacji zawartych w tym ciasteczku w formie anonimowej. Plik wygasa po upływie 90 dni.

  _dc_gtm_. To ciasteczko wykorzystywane jest do anonimowej kontroli wskaźnika zapytań. Plik wygasa po 1 minucie.

  Stosujemy następujące ciasteczka Google Optimize, które informują nas o tym, czy użytkownik wziął udział w teście (np. teście A/B dotyczącym kolorów przycisków preferowanych przez użytkowników, który stosujemy, aby poprawić komfort korzystania z naszej strony internetowej) oraz o ukończeniu testu, do którego przystąpił użytkownik.

  __utmx. Plik wygasa po 18 miesiącach.

  __utmxx. Plik wygasa po 18 miesiącach.

  _gaexp. Plik zazwyczaj wygasa po upływie 90 dni.

  Korzystamy z następujących ciasteczek Doubleclick:

  IDE oraz DSIS. To ciasteczko aktywuje funkcje Google Analytics, które nie są dostępne w przypadku standardowych implementacji. Funkcje reklamowe obejmują: remarketing z wykorzystaniem zintegrowanych usług Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting oraz Google Analytics Demographics and Interest Reporting, które wymagają usługi Google Analytics w celu gromadzenia danych dla celów reklamowych, w tym gromadzenia danych za pomocą ciasteczek oraz identyfikatorów. Ciasteczka wygasają po upływie 2 lat.

  Użytkownik może zablokować gromadzenie i wykorzystywanie przez Google danych (ciasteczek oraz adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dalsze informacje można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/gb.html (Regulamin świadczenia usługi i warunki prywatności Google Analytics &). Uwaga: na Stronach Spółki Wargaming kod Google Analytics, Google Optimize oraz Doubleclick został uzupełniony o „gat._anonymizeIp();” w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowania numerów IP). Użytkownik może ponadto uniemożliwić serwisowi Google Analytics, Google Optimize oraz Doubleclick gromadzenie takich danych na rzecz spółki Wargaming klikając link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Korzystamy z następujących ciasteczek Yandex.Metrica:

  _ym_isad. To ciasteczko pozwala sprawdzić, czy w przeglądarce użytkownika aktywowana została funkcja AdBlock. Plik wygasa po upływie 24 godzin.

  _ym_uid. To ciasteczko stosowane jest do gromadzenia informacji oraz tworzenia podsumowań statystyk na temat wykorzystania stron internetowych. Korzystamy z tych ciasteczek, aby usprawnić komfort korzystania ze strony. Ciasteczka gromadzą informacje w formie anonimowej, w tym informacje o liczbie osób odwiedzających stronę internetową, kraju pochodzenia użytkowników oraz odwiedzonych przez nich witrynach. Plik wygasa po upływie 2 lat.

  _ym_visorc. To ciasteczko umożliwia odtworzenie sesji użytkownika. Te pliki cookies wykorzystywane są w kontekście funkcji Webvisor w podsumowaniach narzędzia Yandex.Metrica, która umożliwia „odtwarzanie sesji użytkownika” (https://yandex.com/support/metrica/general/counter-webvisor.html). Yandex dba o depersonalizację wszelkich gromadzonych informacji. To ciasteczko wygasa w czasie krótszym niż 1 dzień.

  Korzystamy również z dodatkowych ciasteczek Yandex.Metrica, które wygasają w następujących terminach: plik sync_cookie_csrf wygasa po 1 dniu, plik i wygasa po 10 latach, plik yandexuid wygasa po 10 latach, plik yp wygasa po 10 latach, plik sync_cookie_ok wygasa po 2 dniach.

  Użytkownik może zablokować ciasteczka Yandex.Metrica zmieniając ustawienia przeglądarki bądź zablokować gromadzenie wszelkich danych na swój temat za pomocą wtyczki: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html.

  Ciasteczka Spółki Wargaming. Część naszych Stron internetowych obejmuje nasze własne Ciasteczka, aby użytkownik nie musiał ponownie podawać informacji odwiedzając nasze Strony internetowe. Wargaming stosuje następujące własne Ciasteczka: wguid. To ciasteczko identyfikuje przeglądarkę, umożliwiając ustalenie liczby unikalnych wyświetleń i kliknięć oraz analizę konwersji. Plik wygasa po upływie 5 lat.

  tspaid. Plik ten pozwala zidentyfikować użytkownika na podstawie jednego kliknięcia oraz stwierdzić, czy osoba, która kliknęła w reklamę posiada zarejestrowane Konto. Plik wygasa po upływie 1000 dni.

  enctid. To ciasteczko ułatwia kojarzenie kliknięć użytkowników z późniejszym utworzeniem Konta. Plik wygasa po upływie 30 dni.

  stidrefferal. To ciasteczko przesyła nam informacje o numerze identyfikacyjnym SPA ID oraz numerze Wargaming ID, który umożliwia monitorowanie. Plik wygasa po upływie 30 dni.

  slpsets. Serwer korzysta z tego pliku do zmiany ustawień strony landing page. Plik wygasa po upływie 30 dni.

  teclient. To ciasteczko jest dla nas niezbędne, aby określić liczbę kont utworzonych za pomocą jednego komputera (przeglądarki). Plik wygasa po upływie 10 lat.

  Pliki cookies osób trzecich. Ponadto możemy korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych takich jak Facebook, Adform, Auditorius, Holimetrics, Criteo, Bing, AdRoll, Quatcast, Pinterest, Reddit, Accelerize Inc. oraz myTarget, które wyświetlają nasze reklamy. Podmioty te mogą korzystać z ciasteczek oraz action tagów w celu pomiaru skuteczności reklam oraz usprawnienia skuteczności reklam kierowanych do określonych odbiorców. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, aby uniemożliwić otrzymywanie ciasteczek stron trzecich bądź otrzymywać powiadomienia w momencie wysłania ciasteczka należącego do strony trzeciej.

  4.2.2. Informacje dotyczące gier, informacje o urządzeniu oraz geolokalizacja

  W celu wydajnego świadczenia usług, gromadzimy, przechowujemy oraz wykorzystujemy rozmaite informacje na temat działań, które użytkownik wykonuje, korzystając z naszych gier. „Informacje dotyczące Gier” obejmują stosowany w grze identyfikator, określany w większości naszych gier jako Wargaming ID, jak również statystyki gry. Przez statystyki gry rozumiemy informacje o ustawieniach użytkownika, postępach w Grze, członkostwie w klanach, częstości grania, jak również informacje o urządzeniu, za pomocą którego użytkownik korzysta z naszych Usług, w tym rodzaju urządzenia, systemu operacyjnego, ustawień urządzenia, unikalnych identyfikatorów urządzenia, oraz danych na temat awarii. Zakres gromadzonych przez nas informacji często zależy od rodzaju urządzenia oraz jego ustawień. Dane GPS o dokładnej lokalizacji urządzenia mobilnego gromadzone są wyłącznie za zgodą użytkownika. Możemy jednak określić przybliżoną lokalizację użytkownika na podstawie adresu Wi-Fi oraz numeru IP przekazanych przez przeglądarkę.

  4.2.3. Informacje niezbędne do wykrycia oszustw i naruszeń

  Możemy również gromadzić dane (np. adres IP oraz nazwa użytkownika), które są niezbędne do wykrywania oszustw w trakcie Gry, podejmowania czynności dochodzeniowych oraz zapobiegania oszustwom w trakcie Gry i naruszeniom postanowień umowy EULA. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu wykrywania oszustw w trakcie Gry, podejmowania czynności dochodzeniowych oraz zapobiegania oszustwom. Po upływie sześciu miesięcy od momentu ich uzyskania są one usuwane, o ile nie mogą posłużyć do udowodnienia oszustwa. Jeżeli dane można wykorzystać do udowodnienia oszustwa lub naruszenia postanowień umowy EULA, będziemy je przechowywać przez dłuższy okres w celu wniesienia, dochodzenia bądź obrony roszczeń prawnych przez okres przedawnienia. Uwaga: ujawnienie użytkownikowi lub stronom trzecim danych, które są przechowywane w wyżej określonym celu, może nie być możliwe, ponieważ ich ujawnienie mogłoby wpłynąć na funkcjonowanie mechanizmu wykrywania oszustw w trakcie Gry, podejmowania czynności dochodzeniowych oraz zapobiegania takim oszustwom czy naruszeniom postanowień umowy EULA.

  4.2.4. Informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł internetowych

  Wykorzystujemy informacje dostępne publicznie, np. na platformach YouTube, vk.com, Facebook, Instagram oraz Twitter, aby poznać opinię użytkowników na temat naszych Gier i Usług. Dzięki nim możemy usprawniać swoje Usługi.

  4.2.5. Informacje pochodzące od naszych partnerów

  W celu spełnienia naszego obowiązku wynikającego z postanowień umowy EULA oraz w przypadku, gdy przetwarzanie określonych informacji jest konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego, możemy również zażądać od naszych partnerów, np. od naszych partnerów płatniczych lub reklamowych, aby przekazali nam informacje na temat użytkownika. Identyfikatory użytkownika stosujemy również na innych platformach, np. PlayStation®4, Xbox 360 oraz Xbox One, dzięki czemu użytkownik może grać w daną grę na różnych platformach. Z danych otrzymywanych od naszych partnerów korzystamy zgodnie z poleceniami partnerów i stosownymi ustawami. W przypadku zakupu wirtualnych przedmiotów, wirtualnej waluty (tzw. „złota”) lub okresowego członkostwa premium przy użyciu karty kredytowej, mamy prawo otrzymać od partnera płatniczego oraz przetwarzać fragment numeru karty kredytowej użytkownika, informacje na temat jednostki, która wydała jego kartę kredytową, jak również pełne dane adresowe stosowane przez użytkownika do celów rozliczenia płatności.

  5. SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

  Spółka Wargaming przetwarza Dane osobowe użytkownika w celu wykonywania umowy zgodnie z art. 6(1)(b) RODO. O ile nie jest to sprzeczne z prawem, Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy:

  • w celu świadczenia Usług zamawianych przez użytkownika,
  • w celu komunikacji z użytkownikiem w sprawie jego Konta oraz transakcji realizowanych ze Spółką Wargaming oraz przesyłania użytkownikowi informacji na temat funkcji naszych Stron internetowych oraz wszelkich zmian w naszych politykach,
  • w celu zapewnienia wsparcia w zakresie, m.in.: aktualizacji produktowych, łatek oraz innych rozwiązań naprawczych, a także przesyłania wiadomości o podobnym charakterze,
  • w celu zaplanowania podróży użytkownika, odbioru prezentów oraz nagród, do których użytkownik będzie uprawniony w przypadku wygrania konkursu offline itp.

  5.1. CELE KOMUNIKACYJNE

  Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy wyłącznie w związku z naszymi uzasadnionymi interesami w rozumieniu art. 6(1)(f) RODO: w celu informowania użytkownika o funkcjach naszych Stron internetowych, premierach nowych produktów oraz usprawnianiu naszych usług, a także w celu reklamowania naszych produktów i usług zgodnie z niniejszą Polityką. Po utworzeniu przez użytkownika Konta, mamy prawo wykorzystywać jego adres e-mail, pseudonim, adres IP, numer telefonu komórkowego, aby przesyłać użytkownikowi e-maile, wiadomości oraz opracowane z myślą o danym użytkowniku oferty dotyczące gier, zarówno za pośrednictwem samej Gry, jak i naszej strony internetowej. Ponadto w przypadku zgody użytkownika będziemy przesyłać mu e-maile, wiadomości oraz dostosowane do niego oferty na temat organizowanych przez Wargaming wydarzeń offline, projektów realizowanych przez Wargaming we współpracy z partnerami, jak również gier Spółki Wargaming, nie stosując identyfikatora Wargaming ID.

  5.2. CELE ZWIĄZANE Z USPRAWNIENIEM USŁUG

  Analizujemy Dane monitorowania, Dane gromadzone na podstawie treści oraz Informacje dotyczące gier, aby dowiedzieć się, jak możemy usprawnić nasze Usługi oraz działania i sprawić, że będą bardziej interesujące dla ogółu graczy. Użytkownik nie ma obowiązku odpowiadania na przesyłane przez nas ankiety i badania oraz ma prawo udzielać informacji w sposób wybiórczy.

  5.3. OFERTY DOSTOSOWANE DO UŻYTKOWNIKA PRZESYŁANE ZA POŚREDNICTWEM GRY

  Możemy ponadto wykorzystać Informacje dotyczące gier w celu przesyłania użytkownikom interesujących ich ofert za pośrednictwem gry. W celu opracowania ofert, gromadzimy Informacje dotyczące gier od różnych graczy, określamy wzorce zachowań oraz tworzymy algorytmy, które pozwalają określić, czy dany użytkownik postępuje zgodnie ze wzorcem. Jeżeli zastosowany algorytm wskazuje na taką korelację, prześlemy użytkownikowi ofertę za pośrednictwem gry. Dokładamy wszelkich starań, aby żadna z przesyłanych ofert nie miała znaczącego wpływu na odbiorcę lub innych graczy. Przykładowo, jeżeli zauważymy, że dany użytkownik osiąga dobre wyniki w przypadku francuskich pojazdów, a jego konto zostało założone ponad pięć lat temu, możemy mu przesłać ofertę wynajmu francuskiego samochodu, jednak koszt nie będzie wyższy, niż w przypadku innych użytkowników. Użytkownik może anulować opcję otrzymywania ofert w ramach gry, korzystając z narzędzia do zarządzania kontem.

  5.4. WYKRYWANIE OSZUSTW ORAZ NARUSZEŃ POSTANOWIEŃ UMOWY EULA

  Informacje niezbędne do wykrywania przez nas oszustw związanych z grą i umową EULA, podjęcia czynności dochodzeniowych oraz zapobiegania oszustwom związanym z Grą oraz naruszeniom postanowień umowy EULA wykorzystujemy wyłącznie w celu wykrywania oszustw związanych z Grą, podjęcia czynności dochodzeniowych oraz zapobiegania oszustwom związanym z Grą. Jeżeli dane można wykorzystać do udowodnienia oszustwa lub naruszenia postanowień umowy EULA, będziemy je przechowywać przez dłuższy okres w celu wniesienia, dochodzenia bądź obrony roszczeń prawnych przez okres przedawnienia.

  6. SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI UŻYTKOWNIKA PRZEZ SPÓŁKĘ WARGAMING

  Gdy jest to konieczne w celu realizacji umowy z użytkownikiem, spełnienia nałożonego na nas obowiązku prawnego lub gdy wynika to z naszych uzasadnionych interesów, dane osobowe użytkownika możemy udostępnić następującym stronom trzecim:

  1. Partnerzy obsługujący płatności: adres e-mail użytkownika, jego numer IP, informacje dotyczące zakupów związanych z grą zamówionych poprzez strony internetowe Spółki Wargaming, oraz wszelkie inne informacje, które otrzymamy od użytkownika w celu realizacji zakupów udostępniamy firmom takim jak Adyen BV, PW Inc. oraz PayPal (Europe) Sarl & Cie, "Yandex.Money", NBCO LLC;
  2. Partnerzy reklamowi oraz mierzący skuteczność reklam: podmiotom takim jak Emarsys UK Ltd oraz Unity Technologies APS możemy udostępniać adres e-mail użytkownika, jego pseudonim, numer IP oraz inne informacje, które otrzymaliśmy od użytkownika w celu umożliwienia określenia grupy docelowej, realizacji reklamy i pomiaru skuteczności reklam wyświetlanych na zewnętrznych serwisach oraz umożliwienia przekazywania innych informacji, które mogą być przydatne, istotne bądź interesujące dla użytkownika.
  3. Partnerzy przechowujący dane: do przechowywania niektórych informacji dotyczących użytkownika korzystamy z usług niezależnych dostawców. Dla przykładu, odpowiedzi użytkownika na pytania kwestionariuszy dotyczących gier przechowujemy korzystając z usług Widgix oraz LLC dba Survey Gizmo, natomiast niektóre statystyki gry przechowywane są za pomocą usługi Amazon Web Services, Inc.;
  4. Partnerzy ds. badań: do niektórych danych użytkownika, np. statystyk Gry, udzielamy dostępu w celu realizacji badań marketingowych oraz innych badań. Partnerom udostępniamy dane anonimowe, o ile w przypadku zamawianych usług lub badań nie jest konieczne udostępnienie danych osobowych użytkownika.
  5. Partnerzy ds. wsparcia klienta: w przypadku niektórych terytoriów oraz produktów podejmujemy współpracę ze stronami trzecimi, aby zapewnić użytkownikowi odpowiednie wsparcie. Partnerzy mogą mieć dostęp do danych osobowych, w tym danych osobowych, które użytkownik przekazuje, prosząc o pomoc. Partnerami tymi są, między innymi: Zendesk Inc oraz iOpex Technologies Inc.
  6. Producenci aplikacji opartych na Grze: pseudonim gracza oraz niektóre statystyki Gry udostępniamy innym graczom oraz naszym partnerom poprzez publiczny API. Dane mogą służyć do opracowania i wspierania aplikacji tworzonych przez społeczność graczy oraz aplikacji mobilnych, np. World of Tanks Assistant. Publiczny API pozwala nam usprawnić grę, realizować potencjał naszej społeczności oraz kontrolować wykorzystanie danych statystycznych graczy za pomocą naszych reguł i wymogów dotyczących korzystania z tych danych przez innych graczy oraz społeczność.
  7. Informacje dostępne publicznie: na naszych stronach internetowych znajdują się również fora dyskusyjne i/lub chaty umożliwiające użytkownikom wymianę pomysłów oraz wzajemną komunikację. Publikując wiadomość na forum dyskusyjnym lub czacie, użytkownik udostępnia informacje w sieci publicznie na własne ryzyko. W przypadku opublikowania własnych informacji osobowych na jednym z naszych forów społecznościowych, użytkownik może je usunąć za pomocą narzędzia do zarządzania kontem (Account Management Tool). Jeżeli nie będziemy w stanie natychmiast usunąć informacji osobowych użytkownika, poinformujemy go o przyczynach.
  8. Niezależni moderatorzy i testerzy: niektóre dane użytkownika, takie jak pseudonim oraz treść procesu wsparcia klienta, mogą być udostępniane niezależnym moderatorom oraz testerom, którzy pomagają nam poprawić jakość Usług, np. w celu szybkiej odpowiedzi na pytania użytkownika dotyczące Gry.
  9. Jednostki przeciwdziałające oszustwom: niektóre dane niezbędne do wykrywania oszustw w ramach gry, podjęcia czynności dochodzeniowych oraz zapobiegania oszustwom w grze oraz naruszeniom postanowień umowy EULA mogą zostać przez nas udostępnione w celu wykrycia oszustwa związanego z Grą, podjęcia czynności dochodzeniowych oraz zapobiegania oszustwom w Grze.
  10. Jednostki zależne oraz stowarzyszone Spółki Wargaming: jako spółka globalna, gromadzimy informacje, które mogą być przetwarzane w siedzibach naszej spółki na całym świecie. Informacje użytkownika mogą być przetwarzane poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. w USA, na Białorusi i we wszelkich innych krajach, w których działa Spółka Wargaming jej jednostki zależne oraz stowarzyszone.
  11. Zmiany w zakresie kontroli nad spółką: dane użytkownika mogą zostać przez nas udostępnione w przypadku sprzedaży spółki, fuzji bądź przejęcia kontroli nad spółką, a także podczas przygotowań do tych procesów. W takim przypadku potencjalny nabywca naszej spółki bądź części naszej spółki zachowa prawo do korzystania z danych użytkownika w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności, o ile nie uzgodniono inaczej.

  W przypadku udostępnienia przez Spółkę Wargaming danych osobowych użytkownika jej podmiotom zależnym, podmiotom stowarzyszonym lub stronom trzecim, których siedziba znajduje się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, Spółka Wargaming zagwarantuje należyty poziom ochrony danych osobowych, między innymi uwzględniając w umowach z podmiotami zależnymi oraz stowarzyszonymi, a także osobami trzecimi, standardowe postanowienia o ochronie danych przyjętych przez Komisję Europejską. Na żądanie użytkownika zobowiązujemy się przedstawić mu kopię wyżej określonych postanowień o ochronie danych

  Udostępnianie informacji anonimowych. Spółka Wargaming może udostępniać informacje anonimowe, tzn. takie, które nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni, oraz informacje zagregowane (tzn. informacje o grupach i kategoriach użytkowników, w tym statystyki gry oraz informacje o zachowaniach użytkowników, które nie identyfikują i nie mogą zostać wykorzystane do identyfikacji konkretnego użytkownika) swoim partnerom reklamowym. Możemy także zezwalać naszym reklamodawcom na gromadzenie w ramach tych Usług informacji anonimowych oraz zagregowanych, które następnie mogą zostać nam przekazane. Nasi reklamodawcy mogą gromadzić te informacje z wykorzystaniem technologii śledzących, jak pliki cookie oraz internetowe sygnały nawigacyjne. Pozwala to naszym reklamodawcom rozwijać i zapewniać w obrębie tych Usług i stron osób trzecich ukierunkowane reklamy, dzięki czemu mogą oni dostarczać użytkownikowi reklamy produktów i usług, które najprawdopodobniej go zainteresują. Reklamodawcy będą ponadto korzystać z tych informacji do nadzorowania, usprawniania oraz modyfikowania swoich działań.

  7. PRAWA UŻYTKOWNIKA

  W celu zapewnienia użytkownikowi możliwości swobodnego korzystania z jego praw do ochrony danych, wprowadziliśmy usprawnienia narzędzi do zarządzania Kontem dostępnych tutaj lub – w przypadku Gier na konsole – tutaj. Oznacza to, że użytkownik posiadający Konto demonstracyjne będzie mógł w pełnym zakresie kontrolować wykorzystanie przez nas jego danych osobowych dopiero po utworzeniu Konta tutaj. W tym miejscu użytkownik może decydować o zakresie bezpośredniej komunikacji (zgodnie z poniższym opisem), a także korzystać z prawa do uzyskania dostępu do danych, usunięcia danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  7.1. PRAWO DO REZYGNACJI Z MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU Użytkownik może określić swoje subskrypcje ofert marketingu bezpośredniego w momencie tworzenia Konta lub w terminie późniejszym, za pośrednictwem narzędzia do zarządzania Kontem. Uwaga: nawet w przypadku anulowania subskrypcji wszystkich e-maili, wiadomości, ofert przesyłanych za pośrednictwem gier oraz stron internetowych, możemy w dalszym ciągu przesyłać użytkownikowi powiadomienia („powiadomienia transakcyjne”), np. w celu potwierdzenia zakupu lub zmian dotyczących Konta, udzielenia informacji na temat gwarancji lub bezpieczeństwa, informacji o zmianach w umowie EULA, Regulaminie świadczenia usługi bądź Polityce prywatności. Komunikację wstrzymamy całkowicie wyłącznie w przypadku usunięcia Konta użytkownika. Ponadto nawet po rezygnacji z subskrypcji naszych ofert przesyłanych za pośrednictwem gier oraz stron internetowych, mogą one w dalszym ciągu wyświetlać się w ramach Gier i na niektórych witrynach. Oznacza to, że oferty te są udostępniane wszystkim użytkownikom i nie są skierowane wyłącznie do jednego użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania reklam dostosowanych do zainteresowań w ramach aplikacji mobilnych, w tym naszych Gier mobilnych. W tym celu należy zweryfikować ustawienia prywatności na urządzeniu z systemem Android lub iOS oraz wybrać funkcję ograniczenia śledzenia przez reklamodawców („limit ad tracking”) na Apple iOS lub zrezygnować z otrzymywania reklam dostosowanych do zainteresowań („opt out of interest-based ads”) na urządzeniach z systemem Android. W przypadkach, gdy Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6(1)(f) RODO, użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych osobowych. Jeżeli użytkownik wyrazi sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania jego Danych osobowych, o ile nie ma istotnych, dominujących, zasadnych podstaw ku dalszemu przetwarzaniu danych. Przetwarzania danych nie zaprzestaniemy również w przypadku, gdy są one konieczne do określenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń prawnych.

  7.2. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

  Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu do przechowywanych przez nas Danych osobowych na swój temat, tj. prawo do żądania bezpłatnego uzyskania (i) informacji o tym, czy Spółka Wargaming przechowuje jego Dane osobowe, (ii) uzyskania dostępu i/lub (iii) zestawienia przechowywanych Danych osobowych. Użytkownik może skorzystać z prawa do uzyskania dostępu do swoich Danych osobowych za pomocą narzędzia „Data Export” (eksport danych) dostępnego z poziomu narzędzi do zarządzania kontem znajdujących się tutaj lub – w przypadku Gier na konsole – tutaj. Zazwyczaj użytkownik otrzyma od nas zestawienie przechowywanych przez nas Danych osobowych w terminie 30 (trzydziestu) dni od terminu żądania. W momencie, gdy archiwum przechowywanych przez nas Danych osobowych będzie gotowe, użytkownik otrzyma możliwość pobrania ich kopii. Jeżeli jego żądanie ma wpływ na prawa oraz swobody innych osób lub jest w sposób oczywisty bezzasadne lub przesadne, zastrzegamy sobie prawo do pobrania należytej opłaty (na podstawie kosztów administracyjnych udostępnienia informacji, komunikacji oraz podjętych działań) lub odmowy podjęcia działań będących przedmiotem żądania. Ponadto Spółka Wargaming nie udostępnia użytkownikom kopii Danych osobowych, które publikują oni w ramach Usług spółki wbrew naszemu żądaniu, aby nie zamieszczać Danych osobowych w danym polu lub na stronie.

  7.3. PRAWO DO KOREKTY DANYCH

  Użytkownik może dokonywać zmian dotyczących jego pseudonimu, adresu e-mail, numeru telefonu, kraju, konta w sieciach społecznościowych, zaufanych stron internetowych oraz metod płatności powiązanych z jego Kontem. Użytkownik może wprowadzić zmiany w danych bezpośrednio za pomocą swojego Konta. Prosimy o informację w przypadku, gdy jakiekolwiek przechowywane przez nas Dane osobowe są nieprawidłowe.

  7.4. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

  Użytkownik może skorzystać z prawa do usunięcia przez nas swoich Danych osobowych poprzez usunięcie swojego Konta za pomocą narzędzia „Account Deletion” (usunięcie konta) dostępnego z poziomu narzędzi do zarządzania Kontem znajdujących się tutaj lub – w przypadku Gier na konsole – tutaj.

  W wyniku usunięcia konta użytkownik traci dostęp do większości usług, w tym Konta oraz przypisanych do Konta Informacji dotyczących gier, subskrypcji forów Spółki Wargaming oraz możliwości uzyskania dostępu do innych usług, do których niezbędne jest posiadanie Konta.

  Okres karencji. W okresie 45 (czterdziestu pięciu) dni od momentu, gdy użytkownik zażądał usunięcia Konta, możliwe jest przywrócenie Konta. Dzięki tej funkcji w przypadku pomyłki użytkownik nie traci różnych Informacji dotyczących gier oraz innych istotnych informacji i opcji. Przez okres zawieszenia Konta będziemy w stanie sfinalizować czynności finansowe oraz inne czynności, które użytkownik zainicjował do momentu zgłoszenia żądania.

  Skomplikowane przypadki usuwania Konta W niektórych przypadkach, usunięcie Konta użytkownika, a zatem jego Danych osobowych, może być bardziej skomplikowane. Dla przykładu, użytkownik pełniący w Grze rolę przywódcy klanu najprawdopodobniej będzie mógł usunąć swoje Konto wyłącznie w przypadku, gdy wcześniej przekaże klan oraz dowództwo innemu użytkownikowi lub dokona rozwiązania klanu. W niektórych przypadkach, z uwagi na złożoność i liczbę zapytań okres usuwania Danych osobowych może zostać przedłużony, jednak nie dłużej niż o kolejne dwa miesiące.

  Wcześniejsze usunięcie Danych osobowych. Większość Danych osobowych użytkownika przechowujemy do momentu, gdy użytkownik zażąda usunięcia Konta za pomocą narzędzi do zarządzania Kontem dostępnych tutaj lub – w przypadku Gier na konsole – tutaj. Jednakże niektóre Dane osobowe są usuwane w czasie, gdy użytkownik posiada aktywne Konto. Przykładowo:

  • Dane kontaktowe użytkownika, informacje o rozmiarach ubrań i preferencjach dotyczących barwy, które użytkownik przekazał nam, abyśmy mogli przesłać mu nagrodę bądź zaplanować przejazd na jedną z naszych imprez usuwamy w ciągu 30 dni od przesłania nagrody na adres użytkownika,
  • dane, które zgromadziliśmy na temat użytkownika w trakcie testów alfa, super testów, testów UX, ankiet, analizy publicznego nastroju na podstawie informacji publicznie dostępnych w mediach społecznościowych takich jak YouTube, Facebook oraz vk.com usuwamy w okresie
  • tworzenia raportów, których celem jest usprawnienie naszych Usług bądź w terminie 30 (trzydziestu) dni od ich ukończenia, techniczne rejestry, takie jak zapis komunikacji między Usługami, rejestrem dostępu oraz rejestrem błędów, usuwamy zazwyczaj w ciągu 30 (trzydziestu) dni od momentu utworzenia.

  Informacje, które zachowujemy. W momencie wygaśnięcia terminu zawieszenia konta, usuniemy wszelkie Dane osobowe za wyjątkiem danych, które są niezbędne w celu spełnienia wymogów ustawowych (np. wymogów podatkowo-księgowych) lub do wykrycia oszustwa w Grze, podjęcia czynności dochodzeniowych oraz zapobieżenia oszustwu w Grze bądź naruszenia postanowień umowy EULA. Co więcej po usunięciu Konta użytkownika zachowamy również informacje anonimowe. Informacje, które użytkownik udostępnił innym użytkownikom (np. na czacie Gry, w wiadomości lub poście grupowym) będą widoczne dla innych użytkowników również po zamknięciu konta lub usunięciu informacji z profilu lub skrzynki pocztowej. Nie mamy kontroli nad danymi skopiowanymi przez innych użytkowników z naszych Usług. Źródło treści grupowych powiązanych z zamkniętym kontem będzie określone jako nieznane. Profil użytkownika może być w dalszym ciągu wyświetlany w usługach innych użytkowników (np. w wynikach wyszukiwarki) do momentu odświeżenia pamięci podręcznej.

  Użytkownik ma ponadto prawo wnieść zażalenie do organu nadzorczego.

  8. MODYFIKOWANIE NINIEJSZEJ POLITYKI

  Możemy okresowo z różnych przyczyn wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce, np. w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawnych lub praktykach branżowych oraz odzwierciedlenia postępów technologicznych.

 • Warunki świadczenia usług

  Ostatnia aktualizacja: 02 lutego 2016

  1. Wstęp

  1.1 Niniejsze Warunki świadczenia usług regulują Twoje relacje ze spółką

  Wargaming Group Limited,

  105, Agion Omologiton Avenue,

  Nikozja 1080, Cypr

  lub którąkolwiek z jej spółek stowarzyszonych, w tym Wargaming World Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nikozja 1080, Cypr, odnośnie gier Xbox® oraz gier PlayStation®4

  („Wargaming”, „my”, „nasz” oraz „nas”) w odniesieniu do:

  1.2 Niniejsze Warunki świadczenia usług regulują również Twoje relacje z nami dotyczące korzystania przez Ciebie z wszelkich forów obsługiwanych przez nas w związku z Grami („Fora gier”). Zasady i wytyczne dotyczące Forów gier („Regulamin forum”) podano na stronie:

  i stanowią one część niniejszych Warunków świadczenia usług.

  1.3 W niniejszych Warunkach świadczenia usług odwołujemy się do Gier, Forów gier oraz Usług dodatkowych łącznie zwanych „Usługami”.

  2. Użytkownicy poniżej 18. roku życia

  2.1 Jeżeli masz mniej niż osiemnaście (18) lat, poproś rodzica lub opiekuna o przeczytanie i akceptację niniejszych Warunków świadczenia usług w Twoim imieniu, zanim zaczniesz korzystać z Usług. Jeżeli Ty sam/a (lub w razie konieczności Twój rodzic bądź opiekun) nie wyrażasz zgody na niniejsze Warunki świadczenia usług, nie możesz korzystać z Usług lub jakiejkolwiek ich części ani uzyskać do nich dostępu. Rejestrując się w celu utworzenia Konta (patrz punkt 5 „Twoje konto Wargaming” poniżej), oświadczasz, że jesteś „osobą fizyczną”, która ma więcej niż osiemnaście (18) lat lub której opiekun prawny zaakceptował i zgodził się na niniejsze Warunki świadczenia usług.

  2.2 Potwierdzasz, że świadomie nie pozwolisz jakiejkolwiek osobie poniżej osiemnastego (18) roku życia korzystać z Usług i nie umożliwisz jej dostępu do nich bez nadzoru rodzica lub opiekuna prawnego takiej osoby.

  3. Zmiany Warunków świadczenia usług oraz Regulaminu forum

  3.1 Okresowo możemy być zmuszeni do wprowadzania zmian do niniejszych Warunków świadczenia usług z ważnych przyczyn, na przykład w celu uwzględnienia nowych produktów lub usług, czy też w wyniku zmian w prawie. W razie wprowadzenia zmian do niniejszych Warunków świadczenia usług, nie później niż na 4 tygodnie przed wejściem takich zmian w życie poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej o takich zmianach oraz o Twoim prawie do nie zaakceptowania ich. Na Stronach internetowych dostępna będzie najnowsza wersja niniejszych Warunków świadczenia usług, więc zalecamy, by podczas każdego korzystania z Usług sprawdzać, czy nie pojawiła się aktualizacja Warunków. Zmiany Warunków świadczenia usług nie naruszają Twoich praw nabytych i nie mają mocy wstecznej. (Ten punkt nie dotyczy zmian Regulaminu forum, które omówiono w artykule 2 niniejszego punku 3 „Zmiany Warunków świadczenia usług oraz Regulaminu forum”).

  3.2 Okresowo możemy wprowadzać również zmiany do Regulaminu forum z ważnych przyczyn, na przykład w celu zapewnienia bezproblemowego działania Forów gier oraz celem wyjścia naprzeciw potrzebom społeczności korzystającej z Forów gier. W razie wprowadzenia zmian do Regulaminu forum, nie później niż na 4 tygodnie przed wejściem takich zmian w życie poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej o takich zmianach oraz o Twoim prawie do nie zaakceptowania ich. Najnowsza wersja Regulaminu forum będzie dostępna na Stronach internetowych. Zmiany Regulaminu forum nie naruszają Twoich praw nabytych i nie mają mocy wstecznej.

  3.3 W przypadku gdy nie zgodzisz się na jakiekolwiek zmiany określone w artykule 1 niniejszego punktu 3 „Zmiany Warunków świadczenia usług oraz Regulaminu forum”, poprzednia wersja Warunków świadczenia usług i/lub Regulaminu forum nadal będzie miała zastosowanie. Jednakże, w takim przypadku mamy prawo zamknąć Twoje Konto i wypowiedzieć Warunki świadczenia usług z zachowaniem okresu wypowiedzenia czternastu (14) dni kalendarzowych. W przypadku takiego wypowiedzenia, masz prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy zgodnie z artykułem 2 punktu 13.

  4. Warunki świadczenia usług, Polityka prywatności oraz plików cookie oraz Umowa licencyjna użytkownika końcowego

  4.1 Nasza Polityka prywatności oraz plików cookie określa sposób, w jaki zapewnimy poszanowanie Twojej prywatności i będziemy wykorzystywać dane zebrane w ramach Usług.

  4.2 Aby uzyskać dostęp do naszych Gier i z nich korzystać, należy zaakceptować nie tylko niniejsze Warunki świadczenia usług oraz Politykę prywatności oraz plików cookie, lecz również Umowę licencyjną użytkownika końcowego („EULA”) dotyczącą konkretnej Gry oraz zasady gry dotyczące tej Gry („Zasady gry”). Poniżej znajdują się linki do umowy EULA:

  EULA

  Musisz również zaakceptować i stosować się do wszystkich zasad, którym podlegają platformy zewnętrzne dotyczące konkretnej Gry. Obejmuje to, lecz nie ogranicza się do Gier Xbox® oraz innych zasad usług Xbox®, licencji PlayStation®4 i innych zasad Sony, zasad Apple Appstore oraz Game Center, jak również zasad Google PlayTM. Wszelkie złamanie przez Ciebie dowolnej zasady dotyczącej platform zewnętrznych zostanie uznane za poważne naruszenie Warunków Świadczenia Usług.

  4.3 Jeżeli nie chcesz zaakceptować Warunków świadczenia usług lub Polityki prywatności oraz plików cookie, nie możesz korzystać z jakichkolwiek Usług lub mieć do nich dostępu. Jeżeli nie zaakceptujesz umowy EULA i Zasad gry dotyczących konkretnej Gry, nie możesz takiej Gry pobrać ani z niej korzystać.

  5. Twoje konto Wargaming

  Tworzenie konta

  5.1 Aby korzystać z Usług, musisz utworzyć konto Wargaming („Konto”).

  5.2 Aby utworzyć Konto, musisz mieć adres e-mail oraz podać pewne informacje. Szczegóły dotyczące informacji, które musisz podać, określono w naszej Polityce prywatności oraz plików cookie. Ważne jest, aby podawać te informacje zgodnie z prawdą i dokładnie, tak abyśmy dysponowali prawdziwymi informacjami dotyczącymi Ciebie i Twojego Konta.

  5.3 Podczas tworzenia Konta należy również podać „nazwę użytkownika” i/lub „postać”, która będzie Cię reprezentować w Grze i na naszych Stronach internetowych. Nazwy użytkownika i postacie są powiązane z Twoim Kontem (co oznacza, że nie można ich przenieść na inną osobę). Nie możesz używać nazwy użytkownika lub postaci, która jest używana przez kogoś innego, jest wulgarna lub obraźliwa, lub w inny sposób narusza niniejsze Warunki świadczenia usług. W razie pytań dotyczących rejestracji Konta skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony https://eu.wargaming.net/support/.

  5.4 W szczególności, w celu skorzystania z Usług dotyczących Gier Xbox® 360 lub Xbox® One, należy wejść na stronę i zalogować się przy użyciu swoich danych Microsoft Xbox® Live. Konto zostanie utworzone automatycznie przy użyciu Twoich danych Microsoft Xbox Live (e-mail oraz nick (gamertag)).

  By uzyskać dostęp do Usług dla Gier PlayStation®4, potrzebujesz konta Sony Entertainment Network.

  W pewnych przypadkach, w tym w przypadku niektórych Gier iOS i Android, możesz także zalogować się za pośrednictwem systemu osoby trzeciej, jeśli wyraźnie zezwalają na to zasady Gry.

  5.5 Ponadto, jeśli wyraźnie zezwala na to firma Wargaming, w ramach niektórych Gier dostępna jest funkcja „konta demo”. W takim przypadku nie otrzymasz odrębnej nazwy użytkownika ani hasła. Autoryzacja dostępu do Gry odbywa się za pośrednictwem konkretnego, używanego przez Ciebie urządzenia (telefonu komórkowego, tabletu itp.).

  Zdecydowanie zalecamy jednak utworzenie standardowego Konta, zgodnie z ww. postanowieniami. W razie skorzystania z „konta demo” nie będziemy ponosić odpowiedzialności za zachowywanie Twoich postępów w Grze, zapewnienie dostępności artykułów dotyczących gry bądź Towarów Wirtualnych, lub zabezpieczenie wszelkich zasobów pieniężnych lub wartościowych na Koncie. Przypadki całkowitej utraty Konta i wszystkich powiązanych z nim zasobów obejmują utratę urządzenia lub hasła, lub wszelką nieuprawnioną modyfikację systemu operacyjnego („jailbreaking”) lub oprogramowania.

  Dzielenie Konta

  5.6 Powinieneś zapewnić poufność wszystkich informacji dotyczących Twojego Konta. Nigdy nie ujawniaj swojego ID Konta lub hasła, tajnego pytania lub odpowiedzi na nie nikomu innemu. Dotyczy to również Twoich przyjaciół, krewnych, rodziców, dzieci, współmałżonka, współpracowników, członków klanu i przywódców klanu.

  5.7 W pewnych okolicznościach możesz ponosić odpowiedzialność za postępowanie i czynności związane z Twoim Kontem oraz za naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług popełnione przy jego użyciu, które zaistniały w wyniku Twojego zawinionego zaniedbania lub działania w odniesieniu do informacji o Twoim Koncie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z nieuprawnionego korzystania z Twojego Konta lub nieuprawnionego dostępu, zmiany, modyfikacji i/lub ujawnienia Twoich danych osobowych wynikających z Twoich zawinionych zaniedbań lub zachowań w odniesieniu do informacji o Koncie.

  Bezpieczeństwo Twojego Konta

  5.8 Powinieneś zabezpieczyć swoje Konto, komputer, telefon komórkowy oraz inne urządzenia przed dostępem osób trzecich. Za pośrednictwem strony https://eu.wargaming.net/support/ powiadom nas bezzwłocznie, jeżeli dowiesz się o:

  • jakimkolwiek nieuprawnionym wykorzystaniu Twojego Konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa, lub
  • korzystaniu lub potencjalnym korzystaniu z jakichkolwiek narzędzi hakerskich w związku z Usługami.

  5.9 Wdrożyliśmy procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, w celu zapobiegania i zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą, modyfikacją i/lub ujawnieniem Twoich danych osobowych. Choć dokładamy należytych starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, przesyłanie danych w Internecie lub za jego pośrednictwem oraz przechowywanie danych osobowych na naszych serwerach lub serwerach osób trzecich, z których korzystamy, czyni je podatnymi na ataki i uniemożliwia udzielenie gwarancji bezpieczeństwa. Oprócz tego dane przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie są chronione za pomocą szyfrowania i są podatne na przechwycenie podczas przesyłania.

  6. Opłaty i rachunki

  6.1 Do utworzenia Konta nie jest konieczna jakakolwiek opłata rejestracyjna ani subskrypcja. Niektóre Usługi mogą jednakże wymagać uiszczenia opłaty. Jeżeli zdecydujesz się na subskrypcję takich Usług, musisz zapewnić, że:

  • masz skończone osiemnaście (18) lat lub, jeśli nie masz skończonych osiemnastu (18) lat, że Twój rodzic lub opiekun zgodził się na dany zakup oraz przeczytał i zaakceptował niniejsze Warunki świadczenia usług w Twoim imieniu,
  • jesteś uprawnionym posiadaczem Konta, z którego dokonujesz subskrypcji Usług,
  • jesteś uprawniony/a do korzystania z konkretnej karty kredytowej lub innej dopuszczonej metody płatności,
  • d) wszelkie informacje przekazane przez Ciebie są prawdziwe i dokładne (co w szczególności dotyczy numeru Twojej karty kredytowej oraz jej daty ważności, dlatego ważne jest by dbać o aktualność tych informacji), oraz
  • e) wyrażasz zgodę na uiszczenie wszelkich opłat, o ile i dopóki nie zamkniesz Konta i nie wypowiesz niniejszych Warunków świadczenia usług zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług.

  6.2 Wszelkie obowiązujące opłaty i inne kwoty dotyczące Twojego Konta za Usługi w pełni wykonane przez nas są bezzwrotne, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług, lub jeśli zwrot jest wymagany zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

  6.3 Pamiętaj, że Twoje konto ma charakter imienny i nie można go przenosić na innego użytkownika ani takiemu użytkownikowi sprzedawać.

  6.4 JEŚLI ROZGRYWASZ NASZE GRY NA PLATFORMACH ZEWNĘTRZNYCH, JAK MICROSOFT XBOX®, SONY PLAYSTATION®, APPLE IOS LUB GOOGLE ANDROIDTM, MUSISZ RÓWNIEŻ STOSOWAĆ SIĘ DO WSZELKICH ZASAD I WARUNKÓW USTANOWIONYCH PRZEZ TE PLATFORMY OSÓB TRZECICH. NALICZANIE OPŁAT I FAKTUROWANIE W ODNIESIENIU DO TAKICH GIER PODLEGA ZASADOM TYCH PLATFORM. FIRMA WARGAMING ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA KTÓREJKOLWIEK Z TYCH PLATFORM.

  7. Treść

  7.1 Usługi zawierają obszerne zasoby treści, w tym między innymi oprogramowanie, technologię, tekst, wpisy na forum, wpisy na czacie, profile, widżety, komunikaty, linki, wiadomości e-mail, muzykę, dźwięki, grafikę, zdjęcia lub filmy, a także projekt i wygląd naszych Stron internetowych oraz Gier („Treść”). Niektóre części Treści mogą być dostępne wyłącznie online i/lub wymagać użycia kluczy lub kodów, kodów seryjnych i/lub uwierzytelnień online dowolnego rodzaju oraz osiągnięć w grze, aby zostały odblokowane.

  7.2 Treść i wszelkie związane z nią prawa własności intelektualnej są naszą własnością (lub własnością naszych podmiotów powiązanych i partnerów). Jednakże, na okres obowiązywania niniejszych Warunków świadczenia usług, udzielamy Ci osobistego prawa (zwanego „licencją”) do wykorzystania Treści w związku z Twoim dostępem do Usług i korzystaniem z nich. Niniejsza licencja ma charakter:

  • „niewyłączny” (co oznacza, że tej samej licencji oraz licencji podobnej możemy udzielać również innym osobom),
  • „odwołalny” (co oznacza, że możemy ją wypowiedzieć w pewnych okolicznościach określonych poniżej),
  • „osobisty” (co oznacza, że nie możesz używać Treści do celów komercyjnych),
  • „nieprzenoszalny” (co oznacza, że licencja jest na Twój użytek i że nie możesz przenosić jej na inną osobę ani udzielać sublicencji na jakiekolwiek prawa, które przyznajemy Tobie),
  • „ograniczony” (co oznacza, że możesz wykorzystywać Treść wyłącznie w celach określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług), a także
  • zależna od przestrzegania przez Ciebie Warunków świadczenia usług, Zasad gry, Regulaminów forum oraz umowy EULA.

  7.3 O ile nie udzieliliśmy Ci wyraźnego upoważnienia na piśmie i poza zakresem w nim wskazanym, nie wolno Ci:

  • kopiować ani pobierać jakiejkolwiek Treści Usługi lub jakiejkolwiek jej części (chyba że w ramach właściwego użytkowania lub obsługi Usług),
  • rozpowszechniać, publicznie wykonywać lub wyświetlać, dzierżawić, sprzedawać, transmitować, publikować, edytować, kopiować, tworzyć dzieł pochodnych, wynajmować, udzielać sublicencji, dystrybuować, dekompilować, deasemblować, poddawać inżynierii wstecznej lub w inny nieuprawniony sposób wykorzystywać Treści,
  • wykorzystywać jakiejkolwiek Treści do jakichkolwiek celów komercyjnych (tj. dla zysku), lub
  • usuwać, zasłaniać lub zmieniać praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub innych informacji o prawach majątkowych powiązanych z Treścią.

  7.4 Wargaming dołoży wszelkich starań, aby udostępnić Ci Treść w ramach Twojego korzystania z Usług, lecz podlega to kilku zasadom niezbędnym do zapewnienia sprawnego działania Usług:

  • treść możemy udostępniać jedynie wówczas, gdy dostęp do takiej Treści jest zgodny z prawem w Twoim kraju,
  • Treść możesz uzyskać wyłącznie od nas (lub od jakiejkolwiek innej osoby upoważnionej przez nas w tym celu) i nie wolno Ci uzyskiwać jej od jakiejkolwiek innej osoby ani podejmować prób takiego pozyskania,
  • zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia Twoich wniosków o pozyskanie Treści, a także do ograniczenia lub zablokowania jakichkolwiek wniosków o pozyskanie lub uzyskanie Treści z jakichkolwiek przyczyn,
  • nie gwarantujemy, że którakolwiek z Treści będzie dostępna nieustannie, we wszystkich krajach i/lub wszystkich lokalizacjach geograficznych, czy też w każdym konkretnym czasie, ani że będziemy kontynuować oferowanie którejkolwiek konkretnej Treści przez określony okres (o ile wyraźnie nie wskażemy inaczej w ramach Usług),
  • Treści, do której uzyskujesz dostęp, nie można zwrócić lub wymienić na inną Treść lub gotówkę, inne towary lub usługi ani uzyskać zwrotu kosztów, chyba że niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią inaczej lub jest to dozwolone w ramach Usług; a także
  • możemy być zmuszeni do okresowej zmiany lub aktualizacji Treści, lecz szczegóły zmian umieścimy w sekcji wiadomości na odpowiednich Stronach internetowych.

  8. Towary wirtualne

  8.1 Usługi mogą umożliwiać zakup wirtualnych przedmiotów lub wirtualnej waluty (nazywanej „Złotem”) lub ograniczonych czasowo premiowanych członkostw (wirtualnych przedmiotów, wirtualnej waluty lub ograniczonych czasowo premiowanych członkostw nazywanych łącznie „Towarami wirtualnymi”).

  8.2 Poniższe postanowienia mają zastosowanie do zakupu Towarów wirtualnych. Aby nabyć Towary wirtualne, musisz mieć Konto.

  • W celu przeprowadzenia zakupu Towarów wirtualnych na Stronach internetowych, musisz kliknąć przycisk „Kup Złoto”. Po dostaniu się do naszego premiowanego sklepu możesz wybrać Towary wirtualne, które chcesz zakupić. Zostanie wyświetlona odpowiednia cena w Euro, USD lub innej walucie mającej zastosowanie w Twoim regionie. Możesz wtedy wybrać sposób płatności i uzyskać dostęp do szczegółów danej płatności. Ostateczna kwota może okazać się wyższa ze względu na opłatę związaną z wybraną metodą płatności lub ewentualny podatek wymagany przez prawo. W takim wypadku całkowity koszt zakupu zostanie obliczony automatycznie i wyświetlony przed potwierdzeniem operacji. Jeśli zapłacisz nam w innej walucie, niż ta wyświetlona na stronie, opłata zostanie przeliczona według kursu zależnego od wybranej metody płatności.
  • Przed potwierdzeniem zakupu poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz” (lub innego równoważnie i jednoznacznie oznaczonego przycisku finalizującego proces zakupu), lub poprzez dokonanie innej wymaganej czynności (np. wysłanie wiadomości), będziesz miał/a możliwość sprawdzenia szczegółów zakupu, tj. danego Towaru wirtualnego i jego ilości (odpowiednio), oraz odpowiedniej całkowitej ceny zawierającej wszelkie podatki, jak również skorygowania ewentualnych błędów. W celu skorygowania błędów należy powrócić do naszego premiowanego sklepu, np. poprzez kliknięcie przycisku „powrotu” w przeglądarce.
  • Poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz” (lub innego równoważnie i jednoznacznie oznaczonego przycisku finalizującego proces zakupu), lub poprzez dokonanie innej wymaganej czynności (np. wysłanie wiadomości) wysyłasz do nas zamówienie dotyczące zakupu potwierdzonego Towaru wirtualnego. Jeśli podałeś prawidłowe dane do płatności w swoim koncie, zrealizujemy Twoje zamówienie. Zostaniesz powiadomiony/a o naszej akceptacji lub odrzuceniu Twojego zamówienia na Twoim ekranie w ciągu kilku minut od momentu kliknięcia przycisku „Kup teraz” (lub innego równoważnie i jednoznacznie oznaczonego przycisku finalizującego proces zakupu), lub dokonania innej wymaganej czynności (np. wysłania wiadomości).
  • Jeśli zaakceptujemy Twoje zamówienie, bezpośrednio potem zasilimy Twoje Konto zakupionym Towarem wirtualnym oraz pobierzemy opłatę za pomocą wybranego sposobu płatności. Otrzymasz także potwierdzenie dokonania zakupu za pośrednictwem wiadomości e-mail, zawierającej szczegóły umowy (zwanej „Umową Zakupu”) i niniejsze Warunki świadczenia usług. Umowa Zakupu będzie uważana za zawartą od momentu otrzymania przez Ciebie wiadomości e-mail, zawierającej Umowę Zakupu.
  • Umowa Zakupu zostanie zawarta w języku polskim.

  8.3 Poniżej przedstawiamy zasady, które odnoszą się do Towarów wirtualnych:

  • Towary wirtualne można wymienić na inne Towary wirtualne jedynie wówczas, gdy jest to dopuszczone w ramach Usług.
  • Zakupione Towary wirtualne nie podlegają możliwości zwrotu kosztów ani wymiany (niezależnie od tego, czy z nich korzystasz, czy nie), z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług, lub jeśli zwrot jest wymagany zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  • Towarów wirtualnych nie można sprzedać ani przenieść na jakąkolwiek osobę, lecz możesz zakupić Towary wirtualne dla innego użytkownika Gry za pośrednictwem sklepu z prezentami dotyczącego danej Gry.
  • Towarów wirtualnych nie można wymienić na gotówkę ani jakiekolwiek towary lub usługi (z wyjątkiem innych Towarów wirtualnych, jeżeli Usługi na to zezwalają).
  • Aby nabyć Towary wirtualne, musisz przestrzegać instrukcji zawartej w Usługach. Może to obejmować dokonanie płatności i podanie danych osobowych i finansowych (które powinny być pełne i dokładne).
  • Cena za Towary wirtualne (w tym podatek VAT lub inne obowiązujące podatki lub cła) zostanie podana na naszych Stronach internetowych lub w Usługach (zależnie od sytuacji).
  • Nie składamy żadnych obietnic odnośnie sposobu i daty dostępności Towarów wirtualnych do zakupu i możemy w dowolnej chwili aktualizować lub zmieniać Towary wirtualne dostępne do zakupu.
  • Towary wirtualne możesz uzyskać wyłącznie od nas (lub od osoby upoważnionej przez nas do tego celu) lub od innego użytkownika Gry w charakterze prezentu za pośrednictwem sklepu z prezentami dla danej Gry. Towarów wirtualnych nie można pozyskiwać od jakiejkolwiek innej osoby lub w inny sposób; nie można też podejmować takich prób.
  • Możemy ograniczyć lub zablokować wnioski o pozyskanie Towarów wirtualnych z jakichkolwiek przyczyn.

  8.4. Informacja dotycząca wykonania prawa do odstąpienia

  Prawo do odstąpienia

  Masz prawo do odstąpienia od każdej Umowy Zakupu w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. Okres, w którym można wykonać prawo do odstąpienia upływa po 14 dniach kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Zakupu.

  W celu wykonania prawa do odstąpienia, należy poinformować nas,

  Wargaming Group Limited

  105, Agion Omologiton Avenue, Nikozja 1080, Cypr

  e-mail: wf@wargaming.net

  numer telefonu: +357 22 864444

  faks: +357 22 864454

  o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Zakupu poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, fax lub e-mail). Możesz posłużyć się wzorem formularza odstąpienia od umowy, który znajdziesz pod adresem ftp://ftpplus.wargaming.net/Legal/Withdrawal Forms/Polish_WDF.docx, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Możesz również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy w formie elektronicznej na naszej stronie pod tym adresem: https://eu.wargaming.net/support/kb/articles/600. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie potwierdzimy odbiór takiego oświadczenia o odstąpieniu na trwałym nośniku (np. poprzez e-mail).

  Termin na wykonanie prawa do odstąpienia uznaje się za dochowany w przypadku wysłania przez Ciebie oświadczenia o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy zanim termin ten upłynął.

  Skutki odstąpienia

  W razie odstąpienia od Umowy Zakupu, zwrócimy Ci wszystkie płatności otrzymane od Ciebie w ramach Umowy Zakupu, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikłych z Twojego wyboru sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Zakupu.  Dokonamy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jak pierwotnie użyty przez Ciebie, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób zwrotu; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony jakimikolwiek opłatami w wyniku takiego zwrotu.

  Jeśli zamówiłeś rozpoczęcie wykonywania usług w ramach Umowy Zakupu w trakcie okresu, w którym można odstąpić od umowy, musisz zapłacić nam kwotę w wysokości proporcjonalnej do zakresu świadczenia spełnionego do momentu poinformowania nas o Twoim odstąpieniu od Umowy Zakupu, w porównaniu do pełnego pokrycia takich usług na podstawie Umowy Zakupu.

  Prawo do odstąpienia nie przysługuje, o ile Umowa Zakupu stanowi umowę o świadczenie usług, usługa została w pełni wykonana, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą i z przyjęciem do wiadomości, że utracisz prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania przez nas usługi.

  Prawo do odstąpienia nie przysługuje, o ile Umowa Zakupu stanowi umowę, której przedmiotem jest dostawa treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą i z przyjęciem do wiadomości, że utracisz tym samym prawo do odstąpienia od umowy.

  Zgodnie z powyższym rozumiesz, że dokonując zakupu Towarów wirtualnych wyrażasz zgodę na udostępnienie Ci tych Towarów wirtualnych bezpośrednio po zaakceptowaniu przez nas Twojego zamówienia. Utracisz prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego udostępnienia Ci Towarów wirtualnych przez nas. Jednakże, nie utracisz prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zakupu Towarów wirtualnych, które przyznane są Ci na określony okres (np. ograniczone czasowo premiowane członkostwa).

  8.5. Należy mieć na uwadze, że z uwagi na ograniczenia techniczne nie możemy zagwarantować, że płatności dokonane przy użyciu konkretnych sposobów płatności zostaną Ci zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu płatności.

  Wyrażasz zgodę, że zwroty takich płatności mogą zostać przez nas dokonane przy użyciu innych zwykłych środków płatności, np. poprzez przelew pieniędzy na Twoje konto bankowe, w przypadku gdy zwroty przy użyciu takich sposobów płatności są technicznie niemożliwe. W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony jakimikolwiek opłatami w wyniku takiego zwrotu.

  8.6 Przepisy obowiązującego prawa ochrony konsumentów, w tym w szczególności dotyczące Twojego prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z artykułem 4 punktu 8 „Towary wirtualne”, nie zostaną w żaden sposób ograniczone przez niniejsze Warunki świadczenia usług.8.7  Następujące zasady mają zastosowanie w odniesieniu do upominków przekazanych za pośrednictwem Premium Shop:

  • Na moment ostatniej aktualizacji ToS, upominki są dostępne wyłącznie w ramach World of Tanks oraz World of Warplanes. Prosimy sprawdzać, czy dostępne są aktualne informacje.
  • Uwaga: upominki można przekazywać wyłącznie w tym samym regionie, w którym zlokalizowany jest serwer gry, np. upominki z konta na serwerze w regionie UE nie mogą zostać przekazane graczom korzystającym z serwera w Ameryce Północnej.
  • W ciągu 24 godzin od przesłania upominku odbiorca otrzyma powiadomienie e-mailem. W celu odebrania upominku odbiorca musi wejść na stronę Moje Upominki w Premium Shop i zaakceptować prezent.
  • Odbiorca może zaakceptować lub odrzucić upominek. Odbiorca ma 30 dni na zaakceptowanie upominku. W razie niezaakceptowania go w tym okresie nadawca otrzyma automatycznie zwrot na swoje konto w formie waluty gry, w kwocie równowartości ceny upominku na moment jego zakupienia.
  • W ciągu 24 godzin od zaakceptowania lub odrzucenia upominku przez odbiorcę, nadawca otrzyma powiadomienie e-mailem.
  • Jeśli odbiorca upominku dysponuje już pojazdem wchodzącym w zakres upominku, całkowity koszt tego pojazdu w złocie na moment jego zakupu w Premium Shop zostanie automatycznie zwrócony odbiorcy. Pojazd nie zostanie przekazany na konto odbiorcy.
  • Wszelkie pojazdy wysłane jako upominki zostaną przekazane wraz z odpowiednim Miejscem Garażowym (Garage Slot).
  • Jeśli nadawca upominku anuluje płatność lub nie dokona płatności po zaakceptowaniu upominku przez odbiorcę, obydwa konta zostaną zablokowane do czasu wyjaśnienia sytuacji. Nie należy przyjmować upominków od nieznanych nadawców.

  9. Strony dla fanów

  9.1 Ten punkt dotyczy jakiejkolwiek utworzonej przez Ciebie strony dla fanów związanej z naszymi Grami („Strony dla fanów”, pojedynczo zwane „Stroną dla fanów”).

  9.2 Na niektórych Stronach internetowych wyraźnie wskazujemy pewną Treść, taką jak obrazy związane z grą Wargaming, grafikę lub szatę graficzną i znaki towarowe, jako przeznaczone „do użytku na Stronach dla fanów” (patrz na przykład: http://worldoftanks.eu/pl/news/46/world-tanks-fankit/). W niniejszych Warunkach świadczenia usług taką Treść ze specjalnym oznaczeniem nazywamy „Treścią do użytku na Stronach dla fanów”.

  9.3 Udzielamy niewyłącznej, odwołalnej, osobistej, nieprzenoszalnej i ograniczonej licencji (zgodnie ze znaczeniem tych terminów podanym w artykule 2 punktu 7 „Treść” powyżej) na reprodukcję i redystrybucję Treści do użytku na Stronach dla fanów na takich stronach. Niniejsza licencja wymaga przestrzegania przez Ciebie następujących postanowień:

  • przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na to, że zachowamy prawo własności Treści do użytku na Stronach dla fanów oraz prawo do wprowadzania do niej zmian oraz do usuwania, uzupełniania lub innej jej modyfikacji w każdym czasie,
  • wyrażasz zgodę na dołączenie znaku towarowego Wargaming, informacji o prawach majątkowych lub innych prawach zastrzeżonych podczas wyświetlania Treści do użytku na Stronach dla fanów, we wskazany przez nas sposób, jeżeli o to poprosimy,
  • zobowiązujesz się przestrzegać wszelkich wytycznych dotyczących użytkowania, które możemy Ci okresowo przekazywać,
  • nie będziesz usuwać ani zmieniać informacji identyfikacyjnych ani związanych z zarządzaniem prawami autorskimi przekazanych w związku z kopiami Treści do użytku na Stronach dla fanów, w tym w formie cyfrowej, ani podważać praw własności Wargaming (ani jakichkolwiek osób trzecich) do Treści do użytku na Stronach dla fanów,
  • nie będziesz wykorzystywać ani przyjmować jakichkolwiek znaków towarowych, które mogą być myląco podobne do jakiejkolwiek Treści do użytku na Stronach dla fanów,
  • Strona dla fanów nie będzie zawierać materiałów obraźliwych, niezgodnych z prawem lub naruszających prawa jakichkolwiek osób trzecich lub szkodzących (lub mogących szkodzić) reputacji Wargaming lub którejkolwiek z Gier,
  • z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wyraźnie dopuszczone w niniejszych Warunkach świadczenia usług, nie będziesz wynajmować, dzierżawić, powielać, modyfikować ani tłumaczyć Treści do użytku na Stronach dla fanów ani nie będziesz dokonywać ich adaptacji (w szczególności dotyczy to fikcji literackiej lub sztuk plastycznych) ani w jakikolwiek sposób wykorzystywać bez naszej wyraźnej zgody na piśmie, oraz
  • nie wolno Ci wykorzystywać ani podejmować prób wykorzystania Treści do użytku na Stronach dla fanów do celów komercyjnych (w szczególności w celu np. sprzedaży subskrypcji na Twoją Stronę dla fanów) bez uzyskania naszej uprzedniej zgody na piśmie.

  9.4 Jeżeli nie będziesz przestrzegać jakichkolwiek warunków określonych w niniejszym punkcie, zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia Twojej licencji na korzystanie z Treści do użytku na stronach dla fanów, jak również do zamknięcia Twojego Konta zgodnie z punktem 13 „Zawieszenie i zamknięcie Twojego Konta / Wypowiedzenie niniejszych Warunków świadczenia usług”.

  10. Treść wygenerowana przez użytkownika

  10.1 Niektóre Usługi umożliwiają Ci tworzenie lub wysyłanie utworzonej przez Ciebie treści (którą w niniejszych Warunkach świadczenia usług nazywamy „Treścią wygenerowaną przez użytkownika” lub „TWU”). TWU obejmuje na przykład: Postaci przypisane do konta, wpisy na forum, wpisy na czacie, czat głosowy, funkcje o charakterze komunikatora, treść profilu oraz inną Treść wniesioną przez użytkowników do Usług lub w ich ramach.

  10.2 Użytkownicy Usług tworzą, pobierają i wykorzystują Treść wygenerowaną przez użytkownika na własne ryzyko. W sytuacji, gdy prześlesz lub udostępnisz innym użytkownikom swoją TWU za pośrednictwem naszych Usług, nie kontrolujemy, aprobujemy ani nie jesteśmy właścicielem Twojej TWU, i uprawniasz nas do hostowania i udostępniania takiej TWU w naszych Usługach oraz udzielasz nam odpowiedniej ograniczonej, niewyłącznej i odwołalnej licencji.

  10.3 W związku z jakąkolwiek Treścią wygenerowaną przez użytkownika, którą utworzysz lub pragniesz udostępnić innym użytkownikom, wyrażasz zgodę na następujące warunki i zobowiązujesz się ich przestrzegać:

  • jakakolwiek część TWU, która zawiera lub obejmuje którekolwiek z naszych praw własności intelektualnej, pozostaje naszą własnością,
  • nie wolno Ci przesyłać TWU należącej do innych osób, jeżeli nie masz stosownego upoważnienia od posiadacza danego prawa,
  • nie wolno Ci przesyłać TWU naruszającej prawa własności intelektualnej, prywatności lub inne prawa jakichkolwiek innych osób ani TWU o charakterze niezgodnym z prawem lub naruszających niniejsze Warunki świadczenia usług,
  • zrzekasz się wszelkich praw osobistych lub podobnych do TWU i zobowiązujesz powstrzymać od dochodzenia takich praw,
  • ponosisz wyłączną odpowiedzialność za własną TWU; nie dokonujemy wstępnej selekcji całości TWU i nie aprobujemy, zatwierdzamy ani nie dokonujemy selekcji TWU wnoszonej przez Ciebie lub innych użytkowników do Usług,
  • nie wolno Ci w jakikolwiek sposób twierdzić ani sugerować, że TWU jest przez nas aprobowana, wspierana lub z nami powiązana,
  • TWU musi być zgodna z wszelkimi obowiązującymi przepisami i nie może zawierać jakichkolwiek materiałów, które można uznać za obraźliwe, szkalujące, niezgodne z prawem, lub które mogą zaszkodzić naszej reputacji albo być dla nas źródłem kompromitacji,
  • tworząc jakąkolwiek TWU, jesteś za nią odpowiedzialny/a; w określonych okolicznościach możemy nie ponosić odpowiedzialności za TWU ani nie zapewniamy wsparcia z nią związanego,
  • jeżeli uznamy, że TWU wykorzystywana lub wysyłana przez Ciebie narusza jakiekolwiek z niniejszych postanowień, firma Wargaming może taką TWU usunąć, zablokować, poddać edycji, przenieść lub wyłączyć, a także
  • jeżeli naruszysz jakiekolwiek z niniejszych postanowień, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub trwałego zablokowania dostępności Twojej TWU oraz do podjęcia innych kroków uznanych przez nas za właściwe.

  11. Informacje zwrotne i informacje przesłane przez użytkowników

  11.1 Zawsze cieszą nas informacje zwrotne otrzymane od użytkowników. Zachęcamy do przesyłania uwag odnośnie do naszych Usług. Niestety długoletnia polityka naszej firmy nie pozwala nam przyjąć ani uwzględnić pomysłów, sugestii ani materiałów innych niż te, o które prosiliśmy. Polityka ta pozwala nam uniknąć ewentualnych przyszłych nieporozumień w przypadku, gdy opracowywane przez nas projekty wydadzą się komuś podobne do jego własnego dzieła. Tym samym musimy niestety prosić, abyś nie przesyłał/a nam żadnych twórczych sugestii, pomysłów, uwag, rysunków, koncepcji ani innych informacji, takich jak pomysły na grę lub oryginalną szatę graficzną („Przesłane informacje”).

  11.2 Wszelkie Przesłane informacje dostarczone nam na naszą prośbę lub wbrew naszej prośbie, by takich informacji nie przesyłać, uznaje się i pozostaje naszą własnością od chwili wysłania lub przesłania.

  12. Regulamin forum

  12.1 Regulamin forum określa, jakiego zachowania oczekujemy od Ciebie podczas korzystania z jakiegokolwiek Forum gier. Przed rozpoczęciem używania Forum gier uważnie przeczytaj niniejszy Regulamin forum.

  12.2 W razie naruszenia Regulaminu forum możemy podjąć którąś lub wszystkie z poniższych czynności (zależnie od wagi naruszenia), nie powiadamiając Cię o tym fakcie:

  • możemy ograniczyć dostęp do Forum gier do statusu „tylko do odczytu” przez krótki okres czasu,
  • możemy ograniczyć dostęp do Forum gier do statusu „tylko do odczytu” przez dłuższy okres czasu,
  • możemy ograniczyć dostęp do Forum gier do statusu „tylko do odczytu” na stałe, a także
  • możemy zawiesić lub zamknąć Twoje Konto i wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług zgodnie z postanowieniami punktu 13 („Zawieszenie i zamknięcie Twojego Konta / Wypowiedzenie niniejszych Warunków świadczenia usług”).

  12.3 Jeżeli ograniczymy Twój dostęp do Forów gier do statusu „tylko do odczytu”, w czasie trwania tego ograniczenia będziesz mógł/mogła przeglądać Fora gier, lecz nie będziesz mógł/mogła dodawać na nich wpisów.

  12.4 Jeżeli stwierdzisz, że inny użytkownik narusza jakiekolwiek postanowienia Regulaminu forum, zgłoś nam ten fakt za pomocą funkcji „Pomoc” lub „Zgłoś nadużycie” na odpowiednim Forum gier, jeżeli są one dostępne, lub skontaktuj się z Działem pomocy za pośrednictwem strony https://eu.wargaming.net/support/.

  13. Zawieszenie i zamknięcie Twojego Konta / Wypowiedzenie niniejszych Warunków świadczenia usług

  Wypowiedzenie z określonych przyczyn

  13.1 Niniejsze Warunki świadczenia usług nie wpływają na nasze i Twoje ustawowe prawa do zamknięcia Twojego Konta i wypowiedzenia niniejszych Warunków świadczenia usług z uzasadnionych powodów.

  13.2 Jeśli wypowiedzenie z określonych przyczyn zostało spowodowane przez naruszenie obowiązków umownych wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług po naszej stronie, przysługuje Ci prawo do otrzymania (i) zwrotu wszelkich płatności dokonanych za Złoto, które do chwili wypowiedzenia nie zostało przez Ciebie wykorzystane w zamian za inne Towary wirtualne; oraz (ii) proporcjonalnego zwrotu płatności dokonanych za jakiekolwiek premiowane członkostwa aktywne dla Twojego Konta w chwili wypowiedzenia.

  Zawieszenie lub wypowiedzenie przez Wargaming

  13.3 Jeżeli istotnie naruszysz niniejsze Warunki świadczenia usług lub EULA, możemy, wedle naszego uzasadnionego uznania i zależnie od wagi naruszenia, podjąć niektóre lub wszystkie z następujących czynności:

  • zawiesić Twoje Konto przez krótki okres czasu,
  • zawiesić Twoje Konto przez dłuższy okres czasu, oraz
  • zamknąć Twoje Konto i wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług.

  Jeżeli popełniłeś naruszenie pierwszy raz, a naruszenie to można usunąć, nie jest ono rażące, a okoliczności nam na to pozwalają, otrzymasz od nas pisemne zawiadomienie (np. e-mail, fax, list) o zbliżającym się zamknięciu Konta 14 (czternaście) dni kalendarzowych wcześniej, abyś miał/a możliwość usunięcia naruszenia w trakcie tego okresu.

  13.4 Jeżeli zawiesimy Twoje Konto, w okresie tego zawieszenia nie będziesz miał/a dostępu do Konta ani do Usług. Jeżeli zamkniemy Twoje Konto i wypowiemy niniejsze Warunki świadczenia usług, nigdy nie będziesz miał/a dostępu do Konta i możemy również zabronić Ci dostępu do lub użytkowania Usług w przyszłości.

  13.5 Twoje Konto zamkniemy i wypowiemy niniejsze Warunki świadczenia usług jedynie w razie bardzo poważnych okoliczności, kiedy uznamy, że zawieszenie jest niewystarczające. Na przykład może to dotyczyć bardzo poważnego naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług, Regulaminu forum lub Polityki prywatności oraz plików cookie albo przypadków, w których dopuściłeś/aś się naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług, Regulaminu forum, Polityki prywatności oraz plików cookie lub któregokolwiek z powyższych wielokrotnie. To samo może mieć zastosowanie w przypadku bardzo poważnego naruszenia lub naruszeń wielokrotnych (i) umowy EULA, lub (ii) konkretnych Zasad gry zaakceptowanych przez Ciebie podczas instalacji Gry.

  13.6 Jeżeli sądzisz, że zawiesiliśmy lub zamknęliśmy Twoje Konto przez pomyłkę, skontaktuj się z Działem pomocy za pośrednictwem strony https://eu.wargaming.net/support/.

  14. Twoje prawo do zamknięcia Twojego Konta i wypowiedzenia niniejszych Warunków świadczenia usług bez powodu

  14.1 Możesz w każdym czasie zamknąć swoje Konto i wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług bez powodu, kontaktując się z Działem pomocy za pośrednictwem strony https://eu.wargaming.net/support/.

  Ważna uwaga: Wszelkie Wirtualne towary, które od nas zakupiłeś/łaś są bezpośrednio powiązane z istnieniem Twojego Konta. Jeśli zdecydujesz się zamknąć Twoje Konto i wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług bez powodu, utracisz wszelkie Towary wirtualne dostępne z poziomu tego Konta w chwili wypowiedzenia. Będzie Ci wtedy przysługiwał jedynie proporcjonalny zwrot płatności dokonanych za jakiekolwiek premiowane członkostwa aktywne dla Twojego Konta w chwili wypowiedzenia. Poza wskazanym przypadkiem, nie będzie przysługiwało Ci prawo do otrzymania jakichkolwiek zwrotów lub rekompensaty.

  14.2 Niniejszy punkt 14 „Twoje prawo do zamknięcia Twojego Konta i wypowiedzenia niniejszych Warunków świadczenia usług bez powodu” nie ogranicza Twojego ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z artykułem 4 punku 8 „Towary wirtualne”.

  15. Charakter usługi

  Niniejszym akceptujesz, uznajesz i rozumiesz, że nieustannie pracujemy nad rozwojem Gier i Usług, ulepszamy, modernizujemy i aktualizujemy grafiki, funkcjonalności, sposób gry i każdą inną Treść Gry w celu uczynienia jej dla Ciebie bardziej satysfakcjonującą.

  16. Linki do stron internetowych osób trzecich

  Usługi mogą obejmować hiperłącza do stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie, w tym reklamodawców i dostawców innych treści. Strony te mogą gromadzić dane lub namawiać do podania danych osobowych. Nie kontrolujemy takich stron i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść, polityki prywatności ani za gromadzenie przez nie jakichkolwiek informacji, wykorzystywanie tych informacji lub ich ujawnianie.

  17. Testy beta

  17.1 Możemy dać Ci możliwość testowania wersji beta nowych gier oraz funkcji Stron internetowych. Twój udział w testach wersji beta podlega następującym warunkom.

  17.2 Zamknięte testy wersji beta są poufne. Gry w wersji beta, w tym informacje na temat funkcji i funkcjonalności oferowanych w ramach gier, są poufne. Jeżeli weźmiesz udział w zamkniętym teście wersji beta, musisz uniemożliwić nieuprawniony dostęp do gier w wersji beta, ich kopiowanie, ujawnienie i nieuprawnione wykorzystanie. Testy będziesz prowadzić osobiście i nie umożliwisz innej osobie dostępu do gier w wersji beta. Twój obowiązek zapewnienia poufności gier w wersji beta trwa do chwili publicznej dystrybucji lub innego publicznego ujawnienia bez Twojej winy każdej z testowanych przez Ciebie gier i treści.

  17.3 Jako tester wersji beta otrzymujesz zaproszenie do grania w gry w wersji beta wyłącznie w celu oceny gier i wykrycia błędów. Żadne z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług nie daje Ci jakichkolwiek praw bądź przywilejów odnośnie do gier w wersji beta. Gry w wersji beta dostarczamy w celu testowania w istniejącej postaci i nie udzielamy Ci jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej bądź dorozumianej.

  17.4 Podczas grania w niektóre gry w wersji beta możesz gromadzić skarby, punkty doświadczenia, sprzęt lub inne wskaźniki wartości lub statusu. Możemy zresetować te dane, kiedy dana gra zakończy etap testów lub w dowolnej chwili w czasie trwania testów. W takim przypadku cała historia gracza zostanie wyczyszczona i każdy gracz powróci do statusu nowicjusza.

  17.5 Rozpoczynając grę w wersji beta, przyjmujesz do wiadomości, że:

  • grasz w grę w wersji beta na własne ryzyko i wiesz, że taka gra w wersji beta może zawierać znane lub nieznane błędy programu,
  • wszelkie wskaźniki wartości lub statusu, które uzyskasz w grze, mogą zostać wyczyszczone w dowolnym czasie,
  • nie mamy obowiązku udostępniać takiej gry w wersji beta do użytku bez opłat na jakikolwiek okres czasu ani udostępniać jej w ogóle,
  • taka gra w wersji beta może być dostępna jedynie na zasadach subskrypcji po zakończeniu testów lub w dowolnej chwili w przyszłości,
  • niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują podczas użytkowania gry w wersji beta na etapie testów, oraz
  • jeżeli test beta jest testem zamkniętym, zapewnisz poufność wszystkich informacji na temat gry w wersji beta, jak wskazano powyżej, i nie ujawnisz takich informacji jakiejkolwiek innej osobie.

  18. Ostrzeżenie na wypadek padaczki

  Niektóre osoby są podatne na ataki padaczki lub utratę przytomności podczas ekspozycji na migające światła lub wzory świetlne. U takich osób w wyniku oglądania pewnych obrazów na monitorze lub w wyniku grania w pewne gry wideo może nastąpić atak. Może się to zdarzyć nawet wówczas, gdy taka osoba nie ma żadnej historii choroby w tym zakresie i nigdy nie miała ataków padaczki. Jeżeli jakikolwiek członek Twojej rodziny wykazywał kiedykolwiek objawy związane z padaczką (ataki lub utrata przytomności) w wyniku ekspozycji na migające światła, przed rozpoczęciem gry powinieneś/powinnaś skontaktować się z lekarzem. Sugerujemy, aby rodzice monitorowali wykorzystanie gier wideo przez dzieci. Jeżeli Ty lub Twoje dziecko podczas gry w grę wideo doświadczy następujących objawów: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, skurcze mięśni lub powiek, utrata przytomności, dezorientacja, ruchy mimowolne lub drgawki, należy NATYCHMIAST przerwać grę i skonsultować się z lekarzem. Pamiętaj, że podczas korzystania z gry wideo konieczne jest zapewnienie standardowych środków ostrożności dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, takich jak unikanie gry w razie zmęczenia lub niewyspania, zachowywanie 10–15 minutowych przerw co godzinę, siedzenie we właściwej odległości od ekranu i granie w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.

  19. Zapewnienia i zakres odpowiedzialności odnośnie Usług

  Nasze zapewnienia

  19.1 Zapewniamy, że mamy prawo do egzekwowania niniejszych Warunków świadczenia usług i udzielenia Ci licencji na korzystanie z Usług zgodnie z punktem 7 „Treść”.

  Zakres naszej odpowiedzialności

  19.2 Ponosimy odpowiedzialność za szkody związane z obrażeniami ciała lub narażeniem życia lub zdrowia, lub za celowe szkody spowodowane przez nas, naszych przedstawicieli, pracowników lub naszych wykonawców, lub zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego dotyczącymi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

  19.3 Oprócz odpowiedzialności określonej w artykule 2 punktu 19 „Zapewnienia i zakres odpowiedzialności odnośnie Usług„, w odniesieniu do Towarów wirtualnych, ponosimy odpowiedzialność za szkody wynikające z braku gwarantowanej cechy lub rażącego zaniedbania z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli lub wyznaczonych przedstawicieli.

  19.4 Wszelka dalsza odpowiedzialność z naszej strony jest uchylona w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa.

  20. Prawo właściwe (mające zastosowanie) i właściwość sądów

  20.1 Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie spory, roszczenia lub zobowiązania (umowne lub pozaumowne) wynikające z tych Warunków, ich przedmiotu lub treści lub z nimi związane podlegają przepisom prawa polskiego.

  20.2 O ile prawo obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania nie stanowi inaczej, wszelkie spory rozstrzygać będą sądy Rzeczypospolitej Polskiej.

  21. Informacje o prawie autorskim i znakach towarowych

  „World of Tanks”, „World of Warplanes”, „World of Warships”, “World of Tanks Blitz”, “Wargaming.net” i “Wargaming”  oraz ich loga stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Wargaming. Nie wolno Ci wykorzystywać ani wyświetlać takich znaków towarowych w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług. Wszelkie znaki towarowe i usługowe osób trzecich, które pojawią się w Grach, stanowią własność ich właścicieli i wszelkie prawa do nich są zastrzeżone.

  Twórcą Total War: Arena jest Creative Assembly. Creative Assembly, logo Creative Assembly, Total War, Total War: Arena oraz logo Total War są są zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi firmy Creative Assembly Limited. SEGA oraz logo SEGA są zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi firmy SEGA Holdings Co., Ltd. lub jej filii. SEGA jest zarejestrowana w Amerykańskim Biurze Patentów i Znaków Towarowych. Wszystkie pozostałe znaki handlowe, logo i prawa autorskie należą do ich prawnych właścicieli.

  22. Brak naruszenia praw konsumentów

  Postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie wyłączają, nie ograniczają oraz w żaden inny sposób nie naruszają praw przysługujących konsumentom zgodnie z przepisami obowiązującego prawa jak również nie mogą być przez kogokolwiek w ten sposób interpretowane.

  23. Skontaktuj się z nami

  W razie jakichkolwiek pytań, skarg lub uwag dotyczących niniejszych Warunków świadczenia usług skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony https://eu.wargaming.net/support/.

 • Zasady funkcjonowania Klanu w World of Tanks i World of Warplanes

  Tworząc, dołączając do i/lub zarządzając klanem, gracze World of Tanks i World of Warplanes rozumieją i przyjmują, że wszystkie zasady, umowy, polityki i inne dokumenty zaakceptowane przez graczy w momencie rejestracji (tworzenia konta) w World of Tanks i World of Warplanes (odtąd oznaczone jako "Umowa użytkownika") będą miały zastosowanie do tworzenia, wprowadzania, zarządzania i innych operacjach na klanie w powyżej wymienionych grach.

  Proszę zauważyć, że zasady i ograniczenia nie wyczerpują i nie pokrywają wszystkich możliwych obraźliwych zachowań i nadużyć.

  1. Rejestracja klanu wiąże się z opłatą. Zostanie ona automatycznie pobrana w momencie rejestracji z konta gracza tworzącego klan.
  2. Liczba członków klanu nie może przekroczyć 100 ludzi.
  3. Nazwa klanu składa się z pełnej nazwy i znacznika (skrótu).
  4. Pełna nazwa klanu może zawierać małe i wielkie litery łacińskie, Cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, łączniki (-) i podkreślnik (_).
  5. Pełna nazwa klanu nie może przekraczać 70 znaków.
  6. Znacznik klanu może zawierać tylko wielkie litery łacińskie i cyfry.
  7. Znacznik musi mieć długość od 2 do 5 znaków.
  8. Zarówno pełna nazwa jak i znacznik są niepowtarzalne w całym projekcie. Podczas sprawdzania, wielkość liter nie jest brana pod uwagę.
  9. Twórca klanu może wpisać motto w odpowiednim polu. Motto klanu może zawierać małe i wielkie litery łacińskie, Cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, łączniki (-) i podkreślniki (_). Maksymalna długość motta klanu wynosi 100 znaków.
  10. Twórca klanu może wpisać opis klanu w odpowiednim polu. Opis może zawierać małe i wielkie litery łacińskie, Cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, łączniki (-) i podkreślniki (_). Maksymalna długość opisu klanu wynosi 1000 znaków.
  11. Pełne i skrócone nazwy klanów i ich motta i opisy nie mogą:
   • Mieć pośredni lub bezpośredni związek z organizacjami historycznymi lub politycznymi, wliczając te uznane za winne zbrodni przeciwko ludzkości, co powoduje negatywną reakcję większej liczby ludzi, lub z jakimikolwiek reprezentantami lub nazwiskami organizacji terrorystycznych, wliczając aktualnie działające. Przykłady naruszenia: atrybuty nazistowskie, powiązane skróty i symbole, np. “SS”, jak również nazwiska i imiona oraz inicjały reprezentantów nazizmu.
   • Zawierać wzmiankę o rasowej lub narodowej wyższości, lub promować dyskryminację w jakiejkolwiek formie
   • Implikować obrazę lub obsceniczność
   • Być związany z pedofilią, niepełnosprawnością lub skutkami molestowania
   • Obrażać w jakikolwiek sposób grupy etniczne lub rasowe
   • Być pośrednio lub bezpośrednio powiązane ze stosunkiem seksualnym lub przemocą
   • Pośrednio lub bezpośrednio promować lub odnosić się do spożywania alkoholu i używania narkotyków
   • Zawierać elementy objęte prawem autorskim lub zarejestrowane znaki handlowe w całości lub w części
   • Zawierać informacje, które mogłyby prowadzić do błędnego postrzegania klanu jako klanu Administracji
   • Zawierać obsceniczne skróty, wyrażenia, lub zdania
   • Naruszać warunki Umowy licencyjnej między graczami i Administracją projektu w jakikolwiek sposób, włączając ustawodawstwo jurysdykcji państwa Projektu
   • Zawierać odnośniki internetowe, oprócz odnośników do zasobów Projektu lub innych zasobów określonych przez Administrację jako odpowiednie.
   • Zarówno pełna nazwa jak i znacznik oraz motto i opis klanu nie mogą naruszać powyższych punktów.
  12. Administracja projektu monitoruje stosowanie się graczy do zasad i podejmuje kroki dyscyplinarne odpowiednie do każdej sprawy wedle uznania. Klan, którego pełna lub skrócona nazwa zostanie uznana za sprzeczną z zasadami, może zostać rozwiązany bez zwrotu kosztów opłaty rejestracyjnej. Administracja ma prawo, ale nie jest zobligowana do dania klanowi 24 godzin na wyeliminowanie niezgodności z zasadami.
  13. Wszelkie naruszenia tych Zasad, automatycznie oznaczają naruszenie Umowy użytkownika lub innego podobnego dokumentu dotyczącego użycia odpowiedniej gry i dają podstawy do sankcji przeciwko twórcy klanu lub innej osobie mającej uprawnienia do zarządzania klanem.
 • Zasady funkcjonowania Klanu w World of Warships

  Tworząc, dołączając do i/lub zarządzając klanem, gracze World of Warships rozumieją i przyjmują, że wszystkie zasady, umowy, polityki i inne dokumenty zaakceptowane przez graczy w momencie rejestracji (tworzenia konta) w World of Warships (odtąd oznaczone jako "Umowa użytkownika") będą miały zastosowanie do tworzenia, wprowadzania, zarządzania i innych operacji na klanie w wymienionej grze.

  Proszę zauważyć, że zasady i ograniczenia nie wyczerpują i nie pokrywają wszystkich możliwych obraźliwych zachowań i nadużyć.

  1. Rejestracja klanu wiąże się z opłatą. Zostanie ona automatycznie pobrana w momencie rejestracji z konta gracza tworzącego klan.
  2. Maksymalna liczba członków nowo utworzonego klanu wynosi 30. Liczba ta może zostać zwiększona różnymi sposobami dostępnymi w grze.
  3. Nazwa klanu składa się z pełnej nazwy i znacznika (skrótu).
  4. Pełna nazwa klanu może zawierać małe i wielkie litery łacińskie, Cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, łączniki (-) i podkreślnik (_).
  5. Pełna nazwa klanu nie może przekraczać 70 znaków.
  6. Znacznik klanu może zawierać tylko wielkie litery łacińskie, myślnik, podkreślnik i cyfry.
  7. Znacznik musi mieć długość od 2 do 5 znaków.
  8. Zarówno pełna nazwa jak i znacznik są niepowtarzalne w całym projekcie. Podczas sprawdzania, wielkość liter nie jest brana pod uwagę.
  9. Twórca klanu może wpisać opis klanu w odpowiednim polu. Opis może zawierać małe i wielkie litery łacińskie, Cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, łączniki (-) i podkreślniki (_). Maksymalna długość opisu klanu wynosi 500 znaków.
  10. Pełne i skrócone nazwy klanów i opisy nie mogą:
   • Mieć pośredni lub bezpośredni związek z organizacjami historycznymi lub politycznymi, wliczając te uznane za winne zbrodni przeciwko ludzkości, co powoduje negatywną reakcję większej liczby ludzi, lub z jakimikolwiek reprezentantami lub nazwiskami organizacji terrorystycznych, wliczając aktualnie działające. Przykłady naruszenia: atrybuty nazistowskie, powiązane skróty i symbole, np. “SS”, jak również nazwiska i imiona oraz inicjały reprezentantów nazizmu
   • Zawierać wzmiankę o rasowej lub narodowej wyższości, lub promować dyskryminację w jakiejkolwiek formie
   • Implikować obrazę lub obsceniczność
   • Być związany z pedofilią, niepełnosprawnością lub skutkami molestowania
   • Obrażać w jakikolwiek sposób grupy etniczne lub rasowe
   • Być pośrednio lub bezpośrednio powiązane ze stosunkiem seksualnym lub przemocą
   • Pośrednio lub bezpośrednio promować lub odnosić się do spożywania alkoholu i używania narkotyków
   • Zawierać elementy objęte prawem autorskim lub zarejestrowane znaki handlowe w całości lub w części
   • Zawierać informacje, które mogłyby prowadzić do błędnego postrzegania klanu jako klanu Administracji
   • Zawierać obsceniczne skróty, wyrażenia, lub zdania
   • Naruszać warunki Umowy licencyjnej między graczami i Administracją projektu w jakikolwiek sposób, włączając ustawodawstwo jurysdykcji państwa Projektu
   • Zawierać odnośniki internetowe, oprócz odnośników do zasobów Projektu lub innych zasobów określonych przez Administrację jako odpowiednie
   • Zarówno pełna nazwa jak i znacznik oraz motto i opis klanu nie mogą naruszać powyższych punktów.
  11. Administracja projektu monitoruje stosowanie się graczy do zasad i podejmuje kroki dyscyplinarne odpowiednie do każdej sprawy wedle uznania. Klan, którego pełna lub skrócona nazwa zostanie uznana za sprzeczną z zasadami, może zostać rozwiązany bez zwrotu kosztów opłaty rejestracyjnej. Administracja ma prawo, ale nie jest zobligowana do dania klanowi 24 godzin na wyeliminowanie niezgodności z zasadami.
  12. Wszelkie naruszenia tych Zasad, automatycznie oznaczają naruszenie Umowy użytkownika lub innego podobnego dokumentu dotyczącego użycia odpowiedniej gry i dają podstawy do sankcji przeciwko twórcy klanu lub innej osobie mającej uprawnienia do zarządzania klanem.
 • Zasady funkcjonowania Klanu w World of Tanks Blitz

  Poniżej znajdują się zasady tworzenia, dołączania i zarządzania klanem w World of Tanks Blitz. Zasady funkcjonowania klanu są częścią Zasad Gry.

  Zwróć uwagę na to, że zasady i obostrzenia nie są wyczerpujące i nie pokrywają wszystkich możliwych obraźliwych lub znieważających zachowań.

  1. Za rejestrację klanu wymagane jest uiszczenie podstawowej opłaty. Opłata rejestracyjna zostanie automatycznie pobrana z konta gracza tworzącego klan w momencie rejestracji.
  2. Liczba członków klanu nie może przekraczać 50 osób.
  3. Nazwa klanu składa się z pełnej nazwy i tagu (skrót).
  4. Pełna nazwa klanu może zawierać małe i wielkie litery alfabetu łacińskiego, cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, łączniki (-) i podkreślenia (_).
  5. Pełna nazwa klanu musi zawierać od 2 do 25 znaków.
  6. Tag może zawierać jedynie wielkie litery alfabetu łacińskiego, łączniki (-), podkreślenia (_) i cyfry.
  7. Tag musi mieć od 2 do 5 znaków.
  8. Zarówno pełna nazwa, jak i tag są unikatowe. Podczas weryfikacji nazwy, pomyłka nie jest brana pod uwagę.
  9. Twórca klanu może wpisać motto klanu w odpowiednim polu. Motto klanu może zawierać małe i wielkie litery alfabetu łacińskiego, cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, łączniki (-) i podkreślenia (_). Maksymalna długość klanowego motto to 100 znaków. Sekcja motta musi być wypełniona, by kontynuować.
  10. Twórca klanu może wpisać opis klanu w odpowiednim polu. Opis klanu może zawierać małe i wielkie litery alfabetu łacińskiego, cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, łączniki (-) i podkreślenia (_). Maksymalna długość opisu klanu to 1000 znaków.
  11. Pełna i skrócona nazwa klanu i motta klanu nie mogą:
   • Być związane jawnie bądź ukrycie z jakąkolwiek organizacją, postacią historyczną czy polityczną, włączając osoby uwikłane w zbrodnie przeciwko ludzkości, powodujące negatywne reakcje znacznej liczby osób lub członków i nazw organizacji terrorystycznych, włączając w to aktualnie istniejące. Przykład naruszenia: nazistowskie atrybuty, skróty lub symbole wszelkiego rodzaju, np. „SS”, tak jak również imiona, nazwiska lub inicjały przedstawicieli nazistów,
   • nawiązywać do wyższości rasowej lub narodowościowej, tak jak i promować dyskryminację w jakikolwiek sposób,
   • zawierać jakichkolwiek obelg lub nieprzyzwoitości,
   • nawiązywać do pedofilii, niepełnosprawności lub konsekwencji nękania,
   • obrażać w jakikolwiek sposób pewną grupę etniczną lub rasową,
   • być powiązane w sposób jawny bądź ukryty ze współżyciem seksualnym lub przemocą,
   • promować w sposób jawny bądź ukryty spożycie alkoholu lub zażywanie narkotyków,
   • zawierać (w całości lub części) elementy znaku towarowego chronionego prawami autorskimi,
   • zawierać informacje, które mogą prowadzić do mylnego postrzegania klanu jako klan Administracji,
   • zawierać nieprzyzwoite akronimy, wyrażenia oraz frazy,
   • w jakikolwiek sposób łamać warunki Umowy Licencyjnej pomiędzy Graczami a Administracją projektu, w tym łamać ustawodawstwo, pod którego jurysdykcją jest Projekt,
   • zawierać odnośniki do innych zasobów Internetu, z wyjątkiem odnoszących się do zasobów Projektu lub innych zasobów, które są uważane za odpowiednie przez Administrację. Zarówno pełna nazwa, tag, tak jak motta i opisy klanu nie mogą łamać powyższych punktów.
    • Administracja Projektu monitoruje stosowanie się graczy do zasad i zapewnia indywidualne podejście do każdej sprawy dyscyplinarnej. Klan, którego pełna lub skrócona nazwa łamie zasady może zostać rozwiązany bez zwrotu kosztów opłaty rejestracyjnej. Administracja ma prawo, lecz nie jest zobligowana do dania klanowi łamiącego zasady 24 godzin na wyeliminowanie wykroczenia.
    • Jakiekolwiek złamanie tych Zasad automatycznie pociąga za sobą złamanie zasad Umowy Użytkownika lub innego, podobnego dokumentu zarządzającego funkcjonowaniem odpowiedniej gry i daje podstawy do wyciągania konsekwencji od twórcy klanu lub innej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie klanem.
 • Zasady funkcjonowania Klanu w World of Tanks na Konsole

  Poniżej znajdują się  zasady tworzenia, dołączania i zarządzania klanem w World of Tanks na konsole. Zasady funkcjonowania klanu są częścią Zasad Gry.

  Zwróć uwagę na to, że zasady i obostrzenia nie są wyczerpujące i nie pokrywają wszystkich możliwych obraźliwych lub znieważających zachowań, więc korzystaj również z zasad gry oraz Umowy licencyjnej użytkownika końcowego, by uzyskać pełniejszy pogląd na  sprawę.

  1. Za rejestrację klanu wymagane jest uiszczenie podstawowej opłaty. Opłata rejestracyjna zostanie automatycznie pobrana z konta gracza tworzącego klan w momencie rejestracji.
  2. Liczba członków klanu nie może przekraczać 100 osób. 
  3. Nazwa klanu składa się z pełnej nazwy i tagu (skrót).
  4. Pełna nazwa klanu może zawierać małe i wielkie litery alfabetu łacińskiego, cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, łączniki (-) i podkreślenia (_).
  5. Pełna nazwa klanu musi zawierać od 2 do 25 znaków.
  6. Tag może zawierać jedynie wielkie litery alfabetu łacińskiego, łączniki (-), podkreślenia (_) i cyfry.
  7. Tag musi mieć od 2 do 5 znaków.
  8. Zarówno pełna nazwa, jak i tag są unikatowe. Podczas weryfikacji nazwy, pomyłka nie jest brana pod uwagę.
  9. Pewne treści nie są dopuszczalne w nazwach, awatarach, obrazach/filmach, podpisach i logach klanów na forach gry, ze względu na ich skrajnie obraźliwy, denerwujący lub niestosowny charakter. Następująca lista jest tylko podsumowaniem, ale daje pewne pojęcie na temat nazw, obrazów, podpisów, awatarów i log klanowych, które nie są akceptowane w środowisku gry:
  10. Nazwy, awatary, obrazy/filmy, podpisy i loga klanów:
   • zawierające przekleństwa, również w postaci skróconej,
   • zawierające obelgi, ataki osobiste, nadużycia i molestowanie,
   • w części lub w całości zawierające elementy objęte prawem autorskim lub zarejestrowane znaki handlowe,
   • niosące (w jakikolwiek sposób) rasistowskie lub nacjonalistyczne implikacje i mogące obrazić konkretną narodowość lub grupę etniczną, religijną lub rasową,
   • zawierające aluzje do rasowej lub narodowej wyższości, jak również dyskryminującą propagandę,
   • zawierające obelgi lub poniżające komentarze dotyczące rasy, religii, kultury, niepełnosprawności, płci lub orientacji seksualnej,
   • mające związek z seksem, pedofilią, wykorzystywaniem seksualnym, lub w sposób obraźliwy odnoszące się do ludzkiego ciała i jego funkcji,
   • zawierające nagość, materiały erotyczne lub zawartość w inny sposób uznawaną za nieodpowiednią,
   • zawierające nadmierną ilość krwi lub przemocy, obsceniczne/wulgarne,
   • odnoszące się do substancji uzależniających lub nielegalnych lub ich użycia oraz wszelkich innych nielegalnych czynności,
   • zawierające logotypy, symbole, emblematy lub kształty w jakikolwiek sposób powiązane z organizacjami naruszającymi aktualnie lub w przeszłości istniejące prawa i zasady; czyli wszystko, co może wywołać silne negatywne reakcje/powiązania lub promować nienawiść narodową/etniczną/religijną. (Na przykład używanie różnych wersji symboliki nazistowskiej, skrótów i znaków [88, 14, 420, SS] lub przypominających je [takich jak 55] jak również identyfikatorów, imion i nazwisk przywódców nazistowskich),
   • zawierające odwołania do istniejących głównych religii, mogące kogoś urazić, np. Bóg, Jezus, Allah, itp.,
   • powiązane z negatywnymi postaciami historycznymi lub politycznymi, przede wszystkim tymi skazanymi przez sądy międzynarodowe za zbrodnie przeciwko ludzkości, budzącymi odczucia cierpienia i obrzydzenia u większości ludzi, jak również członkami aktualnie istniejących organizacji terrorystycznych,
   • przedstawiające w złym świetle moderatorów, personel lub administrację projektu,
   • w jakikolwiek inny sposób naruszające Umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) lub lokalne prawa w sposób bezpośredni lub pośredni (to obejmuje również odnośniki do stron internetowych zawierających powyższe).
  11. Jeśli nazwy (klanu lub tagu), awatary, podpisy, obrazy/filmy, loga klanu na forach lub w grze naruszają te zasady, dane konto może zostać zmienione i/lub zawieszone lub mogą względem niego zostać wyciągnięte inne konsekwencje. Co więcej, administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia, uaktualnienia lub zmiany wszelkich nazw (klanu lub tagu), awatarów lub obrazów klanu, które uzna za niestosowne na forach lub w grze.
  12. Jeśli Wargaming stwierdzi, że konto dowódcy klanu było nieaktywne przez 6 miesięcy, cały klan zostanie uznany za nieaktywny.
   • Gdy klan zostanie uznany za nieaktywny, jego dowódca otrzyma zgłoszenie przez Dział obsługi klienta. Dowódca klanu będzie miał 30 dni na odpowiedź i usunięcie statusu nieaktywny.
   • Jeśli dowódca klanu wie, że będzie nieaktywny, może przesłać zgłoszenie do Działu obsługi klienta z prośbą o przetrzymanie nazwy i tagu przez dodatkowe 6 miesięcy do roku.
   • Jeśli dowódca klanu zostanie uznany za nieaktywnego, jego tytuł i stopień zostaną przekazane członkowi klanu z najwyższym stopniem, bądź stażem.
   • Jeśli dwóch członków klanu posiada ten sam stopień, gracz który był w klanie dłużej ma pierwszeństwo.
  13. Administracja Projektu monitoruje stosowanie się graczy do zasad i zapewnia indywidualne podejście do każdej sprawy dyscyplinarnej. Klan, którego pełna lub skrócona nazwa łamie zasady może zostać rozwiązany bez zwrotu kosztów opłaty rejestracyjnej. Administracja ma prawo, lecz nie jest zobligowana do dania klanowi łamiącego zasady 24 godzin na wyeliminowanie wykroczenia.
  14. Jakiekolwiek złamanie tych Zasad automatycznie pociąga za sobą złamanie zasad Umowy Użytkownika lub innego, podobnego dokumentu zarządzającego funkcjonowaniem odpowiedniej gry i daje podstawy do wyciągania konsekwencji od twórcy klanu lub innej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie klanem.
 • Informacje prawne dla World of Warships

  PORTIONS OF THIS SOFTWARE INCLUDE THE FOLLOWING COPYRIGHTED MATERIAL, THE USE OF WHICH IS HEREBY ACKNOWLEDGED:

  This Software product includes Autodesk ® Scaleform ™ software, © 2011 Autodesk, Inc. All rights reserved.
  Portions of this Software utilize SpeedTree ® technology (© 2013 Interactive Data Vizualization, Inc. All rights reserved).
  Powered by Wwise © 2006-2015 Audiokinetic Inc. All rights reserved.
  Uses Gloox by © 2012 Jakob Shroter. All rights reserved.
  Powered by BigWorld Technology ™, © 2013 BigWorld Pty Limited. All rights reserved.

  Twitch Prime and the Twitch Prime logo are trademarks of Twitch Interactive, Inc. or its affiliates.

  PORTIONS OF THIS SOFTWARE ARE COPYRIGHT:

  OPENSSL-1.0.0D
  Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
  This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).
  This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

  EXPAT-2.1.0
  Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.
  Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  LIBPNG 1.6.2.
  Copyright © 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson.
  Contributing Authors: Cosmin Truta, Simon-Pierre Cadieux, Eric S. Raymond, Gilles Vollant, Tom Lane, Glenn Randers-Pehrson, Willem van Schaik, John Bowler, Kevin Bracey, Sam Bushell, Magnus Holmgren, Greg Roelofs, Tom Tanner, Andreas Dilger, Dave Martindale, Guy Eric Schalnat, Paul Schmidt, Tim Wegner.
  The PNG Reference Library is supplied “AS IS”. The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.
  Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:
  1. The origin of this source code must not be misrepresented.
  2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
  3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.
  The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.
  There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

  ZIP-1.2.8
  Copyright © 1995-2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler.

  PCRE-8.21
  Copyright © 2009-2015 Zoltan Herczeg. All rights reserved.
  1. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  2. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  3. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  4. Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  TINYXPATH
  www.sourceforge.net/projects/tinyxpath
  Copyright © 2002-2006 Yves Berquin (yvesb@users.sourceforge.net)
  This software is provided ‘as-is’, without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.
  Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:
  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

  PYTHON_2.7.
  Copyright © 2001-2014 Python Software Foundation; All Rights Reserved.
  Licensed details available at: https://docs.python.org/2/license.html.

  NEDALLOC
  Copyright © 2008 Niall Douglas.
  Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the "Software") to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:
  The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source language processor.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  CURL-7.29.0
  Copyright © 1996 - 2015, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se. All rights reserved.
  Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

  JPEG-8.4
  This software is copyright © 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as specified on http://dev.w3.org/cvsweb/Amaya/libjpeg/Attic/README?rev=1.2.
  This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
  Copyright © Ark Performance / Shonengahosha, Arpeggio partners
  Copyright © 2008-2015 Marshall A. Greenblatt.
  Portions Copyright © 2006-2015 Google Inc. All rights reserved.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name of Google Inc. nor the name Chromium Embedded Framework nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  RESIL
  This software uses code of RESIL (Resilient Image Library) licensed under the LGPL version 2.1 and its source can be downloaded here: https://github.com/wg-lesta/ResIL.

  GETTEXT
  This software uses code of GNU gettext runtime licensed under the LGPL version 2.1 and its source can be downloaded here: https://github.com/wg-lesta/gettext/tree/master/gettext-runtime.

  REACT SOFTWARE
  React software is distributed under the BSD license.
  Copyright © 2013-present, Facebook, Inc. All rights reserved.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name Facebook nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  CHEERIO
  Cheerio is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2016 Matt Mueller.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  DOMREADY
  Domready is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2013 Dustin Diaz.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  ENZYME
  Enzyme is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 Airbnb, Inc.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  ES6-PROMISE
  Es6-promise is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2014 Yehuda Katz, Tom Dale, Stefan Penner and contributors.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  I18NEXT
  i18next is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 i18next.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  ISOMORPHIC-FETCH
  isomorphic-fetch is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 Matt Andrews.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  JSON-LOADER
  json-loader is distributed is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2016.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  LODASH
  Copyright JS Foundation and other contributors https://js.foundation/.
  Based on Underscore.js, copyright Jeremy Ashkenas, DocumentCloud and Investigative Reporters & Editors http://underscorejs.org/.
  This software consists of voluntary contributions made by many individuals. For exact contribution history, see the revision history available at https://github.com/lodash/lodash.
  The following license applies to all parts of this software except as documented below:
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  Copyright and related rights for sample code are waived via CC0. Sample code is defined as all source code displayed within the prose of the documentation.
  CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
  Files located in the node modules and vendor directories are externally maintained libraries used by this software which have their own licenses; we recommend you read them, as their terms may differ from the terms above.

  MOMENT.JS
  Moment.js is distributed under The MIT License.
  Copyright © JS Foundation and other contributors.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REACT-DOM
  react-dom is distributed under the BSD license.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name Facebook nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  REACT-I18NEXT
  React-i18license is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 i18next.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REACT-REDUX
  react-redux is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 Dan Abramov.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REACT-ROUTER
  react-router is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015-present, Ryan Florence, Michael Jackson
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REACT-ROUTER-REDUX
  react-router-redux is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 James Long.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE

  REDUX
  Redux is distributed under The MIT License.
  Copyright (c) © 2015-present Dan Abramov.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REDUX-THUNK
  Redux-thunk is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 Dan Abramov
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  ROBOTO CONDENSED
  Copyright © 2011 Christian Robertson.
  Roboto Condensed font is distributed under the Apache License, version 2.0 available at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  CLASSNAMES
  Classnames is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2016 Jed Watson
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  TINYCOLOR
  TinyColor is distributed under The MIT License.
  Copyright © Brian Grinstead, http://briangrinstead.com.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  MATCHMEDIA() POLYFILL

  Test a CSS media type/query in JS.
  matchMedia() polyfill is distributed under The MIT License and BSD license.
  Copyright © 2012, Scott Jehl, Paul Irish, Nicholas Zakas, David Knight.
  The MIT License:
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  The BSD license:
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  Neither the name Facebook nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  HAMMER.JS - V2.0.7 - 2016-04-22
  http://hammerjs.github.io/
  Hammer.JS - v2.0.7 - 2016-04-22 is distributed under the MIT license.

  Copyright © 2016 Jorik Tangelder
  > Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  JQUERY MOUSEWHEEL 3.1.13
  jQuery Mousewheel 3.1.13 is distributed under the MIT license.
  Copyright © jQuery Foundation and other contributors
  http://jquery.org/license
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  VUE.JS V1.0.21
  Vue.js v1.0.21 is distributed under the MIT license.
  Copyright © 2016 Evan You
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  VUEX V0.8.2
  Vuex v0.8.2 is distributed under the MIT license.
  Copyright © 2016 Evan You
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  VUE-ROUTER V0.7.13
  vue-router v0.7.13 is distributed under the MIT license.
  Copyright © 2016 Evan You
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  TETHER 1.3.7
  es6-promise - a tiny implementation of Promises/A+.
  tether 1.3.7 is distributed under The MIT license.
  Copyright © 2014 Yehuda Katz, Tom Dale, Stefan Penner and contributors (Conversion to ES6 API by Jake Archibald).
  See https://raw.githubusercontent.com/jakearchibald/es6-promise/master/LICENSE.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  SCRIPT.JS
  script.js JS loader & dependency manager.
  https://github.com/ded/script.js.
  script.js is distributed under The MIT license.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  JQUERY JAVASCRIPT LIBRARY V2.2.3
  http://jquery.com/
  Includes Sizzle.js. http://sizzlejs.com/.
  jQuery JavaScript Library v2.2.3 is distributed under the MIT license.
  Copyright © jQuery Foundation and other contributors.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  SIZZLE CSS SELECTOR ENGINE V2.2.1
  http://sizzlejs.com/
  Sizzle CSS Selector Engine v2.2.1 is distributed under the MIT license.
  Copyright © jQuery Foundation and other contributors
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  JQUERY COOKIE PLUGIN V1.4.1
  https://github.com/carhartl/jquery-cookie
  jQuery Cookie Plugin v1.4.1 is distributed under the MIT license.
  Copyright © 2013 Klaus Hartl.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • Informacje prawne dla portalu klanów

  PORTIONS OF THIS SOFTWARE ARE COPYRIGHT:

  Roboto

  Copyright © Christian Robertson

  Roboto is distributed under Apache 2.0. license as available at:http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  Nodeenv

  Copyright © 2011, Eugene Kalinin. Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms of the software as well as documentation, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  d3

  Copyright © 2010-2015, Michael Bostock. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The name Michael Bostock may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL MICHAEL BOSTOCK BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  jquery-mousewheel

  Copyright jQuery Foundation and other contributors https://jquery.org/.

  This software consists of voluntary contributions made by many individuals. For exact contribution history, see the revision history available at https://github.com/jquery/jquery-mousewheel.

  The following license applies to all parts of this software except as documented below:

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  All files located in the node_modules and external directories are externally maintained libraries used by this software which have their own licenses; we recommend you read them, as their terms may differ from the terms above.

  jqueryui

  Copyright © 2007, 2014, jQuery Foundation and other contributors, https://jquery.org/

  This software consists of voluntary contributions made by many individuals. For exact contribution history, see the revision history available at https://github.com/jquery/jquery-ui

  The following license applies to all parts of this software except as documented below:

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  Copyright and related rights for sample code are waived via CC0. Sample code is defined as all source code contained within the demos directory.

  URI.js

  Copyright © 2011, Rodney Rehm.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  moment

  Copyright © 2011-2015, Tim Wood, Iskren Chernev, Moment.js contributors.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  underscore

  Copyright © 2009-2015, Jeremy Ashkenas, DocumentCloud and Investigative Reporters & Editors.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  jquery

  Copyright © jQuery Foundation and other contributors, https://jquery.org/

  This software consists of voluntary contributions made by many individuals. For exact contribution history, see the revision history available at https://github.com/jquery/jquery

  The following license applies to all parts of this software except as documented below:

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  All files located in the node_modules and external directories are externally maintained libraries used by this software which have their own licenses; we recommend you read them, as their terms may differ from the terms above.

  backbone

  Copyright © 2010-2015, Jeremy Ashkenas, DocumentCloud

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  html5shiv

  Copyright © 2014, Alexander Farkas (aFarkas).

  This software is licensed under a dual license system (MIT or GPL version 2). This means you are free to choose with which of both licenses (MIT or GPL version 2) you want to use this library.

  The license texts of the MIT license and the GPL version 2 are as follows:

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  The text of the GNU GPL version 2 license is provided at the end of this file.

  jQuery.highlightRegex

  Copyright © 2007 Johann Burkard, http://johannburkard.de.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  Respond

  Copyright © 2012, Scott Jehl.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  jquery-cookie

  Copyright © 2014, Klaus Hartl.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  malihu-custom-scrollbar-plugin

  Copyright © Manos Malihutsakis, http://manos.malihu.gr

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  selection.js

  Copyright © 2011- 2012, Tim Cameron Ryan.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  jsonschema

  Copyright © 2013, Julian Berman.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  alabaster

  Copyright © 2015, Jeff Forcier.

  Based on original work copyright (c) 2011, Kenneth Reitz and copyright (c) 2010, Armin Ronacher.

  Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms of the theme, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS THEME IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS

  simplejson

  simplejson is dual-licensed software. It is available under the terms of the MIT license, or the Academic Free License version 2.1. The full text of each license agreement is included below. This code is also licensed to the Python Software Foundation (PSF) under a Contributor Agreement.

  MIT License

  Copyright © 2006, Bob Ippolito

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  Academic Free License v. 2.1

  Copyright © 2006, Bob Ippolito. All rights reserved.

  This Academic Free License (the "License") applies to any original work of authorship (the "Original Work") whose owner (the "Licensor") has placed the following notice immediately following the copyright notice for the Original Work:

  Licensed under the Academic Free License version 2.1

  1) Grant of Copyright License. Licensor hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive, perpetual, sublicenseable license to do the following:

  a) to reproduce the Original Work in copies;

  b) to prepare derivative works ("Derivative Works") based upon the Original Work;

  c) to distribute copies of the Original Work and Derivative Works to the public;

  d) to perform the Original Work publicly; and

  e) to display the Original Work publicly.

  2) Grant of Patent License. Licensor hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive, perpetual, sublicenseable license, under patent claims owned or controlled by the Licensor that are embodied in the Original Work as furnished by the Licensor, to make, use, sell and offer for sale the Original Work and Derivative Works.

  3) Grant of Source Code License. The term "Source Code" means the preferred form of the Original Work for making modifications to it and all available documentation describing how to modify the Original Work. Licensor hereby agrees to provide a machine-readable copy of the Source Code of the Original Work along with each copy of the Original Work that Licensor distributes. Licensor reserves the right to satisfy this obligation by placing a machine-readable copy of the Source Code in an information repository reasonably calculated to permit inexpensive and convenient access by You for as long as Licensor continues to distribute the Original Work, and by publishing the address of that information repository in a notice immediately following the copyright notice that applies to the Original Work.

  4) Exclusions From License Grant. Neither the names of Licensor, nor the names of any contributors to the Original Work, nor any of their trademarks or service marks, may be used to endorse or promote products derived from this Original Work without express prior written permission of the Licensor. Nothing in this License shall be deemed to grant any rights to trademarks, copyrights, patents, trade secrets or any other intellectual property of Licensor except as expressly stated herein. No patent license is granted to make, use, sell or offer to sell embodiments of any patent claims other than the licensed claims defined in Section 2. No right is granted to the trademarks of Licensor even if such marks are included in the Original Work. Nothing in this License shall be interpreted to prohibit Licensor from licensing under different terms from this License any Original Work that Licensor otherwise would have a right to license.

  5) This section intentionally omitted.

  6) Attribution Rights. You must retain, in the Source Code of any Derivative Works that You create, all copyright, patent or trademark notices from the Source Code of the Original Work, as well as any notices of licensing and any descriptive text identified therein as an "Attribution Notice." You must cause the Source Code for any Derivative Works that You create to carry a prominent Attribution Notice reasonably calculated to inform recipients that You have modified the Original Work.

  7) Warranty of Provenance and Disclaimer of Warranty. Licensor warrants that the copyright in and to the Original Work and the patent rights granted herein by Licensor are owned by the Licensor or are sublicensed to You under the terms of this License with the permission of the contributor(s) of those copyrights and patent rights. Except as expressly stated in the immediately proceeding sentence, the Original Work is provided under this License on an "AS IS" BASIS and WITHOUT WARRANTY, either express or implied, including, without limitation, the warranties of NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY OF THE ORIGINAL WORK IS WITH YOU. This DISCLAIMER OF WARRANTY constitutes an essential part of this License. No license to Original Work is granted hereunder except under this disclaimer.

  8) Limitation of Liability. Under no circumstances and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, shall the Licensor be liable to any person for any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or the use of the Original Work including, without limitation, damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses. This limitation of liability shall not apply to liability for death or personal injury resulting from Licensor's negligence to the extent applicable law prohibits such limitation. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this exclusion and limitation may not apply to You.

  9) Acceptance and Termination. If You distribute copies of the Original Work or a Derivative Work, You must make a reasonable effort under the circumstances to obtain the express assent of recipients to the terms of this License. Nothing else but this License (or another written agreement between Licensor and You) grants You permission to create Derivative Works based upon the Original Work or to exercise any of the rights granted in Section 1 herein, and any attempt to do so except under the terms of this License (or another written agreement between Licensor and You) is expressly prohibited by U.S. copyright law, the equivalent laws of other countries, and by international treaty. Therefore, by exercising any of the rights granted to You in Section 1 herein, You indicate Your acceptance of this License and all of its terms and conditions.

  10) Termination for Patent Action. This License shall terminate automatically and You may no longer exercise any of the rights granted to You by this License as of the date You commence an action, including a cross-claim or counterclaim, against Licensor or any licensee alleging that the Original Work infringes a patent. This termination provision shall not apply for an action alleging patent infringement by combinations of the Original Work with other software or hardware.

  11) Jurisdiction, Venue and Governing Law. Any action or suit relating to this License may be brought only in the courts of a jurisdiction wherein the Licensor resides or in which Licensor conducts its primary business, and under the laws of that jurisdiction excluding its conflict-of-law provisions. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. Any use of the Original Work outside the scope of this License or after its termination shall be subject to the requirements and penalties of the U.S. Copyright Act, 17 U.S.C. § 101 et seq., the equivalent laws of other countries, and international treaty. This section shall survive the termination of this License.

  12) Attorneys Fees. In any action to enforce the terms of this License or seeking damages relating thereto, the prevailing party shall be entitled to recover its costs and expenses, including, without limitation, reasonable attorneys' fees and costs incurred in connection with such action, including any appeal of such action. This section shall survive the termination of this License.

  13) Miscellaneous. This License represents the complete agreement concerning the subject matter hereof. If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable.

  14) Definition of "You" in This License. "You" throughout this License, whether in upper or lower case, means an individual or a legal entity exercising rights under, and complying with all of the terms of, this License. For legal entities, "You" includes any entity that controls, is controlled by, or is under common control with you. For purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

  15) Right to Use. You may use the Original Work in all ways not otherwise restricted or conditioned by this License or by law, and Licensor promises not to interfere with or be responsible for such uses by You.

  This license is Copyright (C) 2003-2004 Lawrence E. Rosen. All rights reserved. Permission is hereby granted to copy and distribute this license without modification. This license may not be modified without the express written permission of its copyright owner.

  snowball_py

  Copyright © 2013, Yoshiki Shibukawa. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  factory_boy

  Copyright © 2010, Mark Sandstrom.

  Copyright © 2011-2015, Raphaël Barrois

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  pytest-cov

  Copyright © 2010, Meme Dough

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  markupsafe

  Copyright © 2010, by Armin Ronacher and contributors. See AUTHORS for more details.

  Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms of the software as well as documentation, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  raven-python

  Copyright © 2015, Functional Software, Inc. and individual contributors. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • Neither the name of the Raven nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  sqltap

  Copyright © 2014, Alan Shreve.

  sqltap is distributed under Apache 2.0. license as available at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html. Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

  django-queryinspect

  Copyright © 2014 -2015, Good Code and Django Query Inspector contributors.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  kafka-python

  Copyright © 2015, David Arthur

  kafka-python is distributed under Apache 2.0. license as available at:http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  pyflakes

  Copyright © 2005-2011, Divmod, Inc. Copyright (c) 2013-2014, Florent Xicluna.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  HTTPretty

  Copyright © 2011-2015, Gabriel Falcão gabriel@nacaolivre.org

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  python-dateutils

  dateutil - Extensions to the standard Python datetime module.

  Copyright © 2003-2011, Gustavo Niemeyer gustavo@niemeyer.net.

  Copyright © 2012-2014 , Tomi Pieviläinen tomi.pievilainen@iki.fi.

  Copyright © 2014, Yaron de Leeuw me@jarondl.net.

  All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  py-amqp

  Copyright © Barry Pederson. 

  py-amqp is distributed under GNU Lesser General Public License v2.1 as available at: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.en.html.

  py-amqplib

  Copyright © Barry Pederson. 

  py-amqp lib is distributed under GNU Lesser General Public License v2.1 as available at: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.en.html.

  check-manifest

  Copyright © 2013, Marius Gedminas and contributors.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  mccabe

  Copyright © Ned Batchelder.

  Copyright © 2011-2013, Tarek Ziade tarek@ziade.org.

  Copyright © 2013, Florent Xicluna florent.xicluna@gmail.com.

  Licensed under the terms of the Expat License.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  cov-core

  Copyright © 2010, Meme Dough

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  sqlalchemy-utils

  Copyright © 2012, Konsta Vesterinen. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  python-mimeparse

  Copyright © DB Tsai.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  teamcity-messages

  Copyright © JetBrains.

  teamcity-messages is distributed under Apache 2.0. license as available at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  billiard

  Copyright © 2006-2008, R Oudkerk and Contributors. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • Neither the name of author nor the names of any contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  celery

  Copyright © 2015, Ask Solem & contributors. All rights reserved.

  Copyright © 2012-2014, GoPivotal, Inc. All rights reserved.

  Copyright © 2009, 2010, 2011, 2012, Ask Solem, and individual contributors. All rights reserved.

  Celery is licensed under The BSD License (3 Clause, also known as the new BSD license). The license is an OSI approved Open Source license and is GPL-compatible. The license text can also be found here: http://www.opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

  kombu

  Copyright © 2015, Ask Solem & contributors. All rights reserved.

  Copyright © 2012-2014, GoPivotal Inc & contributors. All rights reserved.

  Copyright © 2009-2012, Ask Solem & contributors. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • Neither the name of Ask Solem nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL Ask Solem OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  python-openid

  Copyright © JanRain.

  python-openid is distributed under Apache 2.0. license as available at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  itsdangerous

  Copyright © 2011, by Armin Ronacher and the Django Software Foundation. Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  spin.js

  The MIT License Copyright © 2011-2015, Felix Gnass fgnass@gmail.com.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  OwlCarousel2

  Copyright © 2014, Owl.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  jinja2

  Copyright © 2009, the Jinja Team, see AUTHORS for more details. Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  virtualenv

  Copyright © 2007, Ian Bicking and Contributors.

  Copyright © 2009, Ian Bicking, The Open Planning Project.

  Copyright © 2011-2015, The virtualenv developers.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  django-admin-tools

  copyright © 2010, David JEAN LOUIS.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • Zasady Kampanii: Operacje Świąteczne World of Tanks

  PREAMBUŁA

  A. NINIEJSZE ZASADY KAMPANII OPERACJE ŚWIĄTECZNE („ZASADY KAMPANII”) OKREŚLAJĄ OGÓLNE ZASADY I WARUNKI NINIEJSZEJ KAMPANII OPERACJE ŚWIĄTECZNE („KAMPANII”) ORGANIZOWANEJ W EUROPEJSKIEJ GRUPIE GRY (EU.WARGAMING.NET) ONLINE DLA WIELU GRACZY „WORLD OF TANKS”. ZASADY KAMPANII OBEJMUJĄ ZASADY OGÓLNE (CZĘŚĆ A) ORAZ ZASADY SZCZEGÓŁOWE (CZĘŚĆ B).

  B. DO NINIEJSZEJ KAMPANII MAJĄ DODATKOWO ZASTOSOWANIE: UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO, WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI. W RAZIE SPRZECZNOŚCI MIĘDZY POSTANOWIENIAMI UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO, WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ POLITYKI PRYWATNOŚCI A ZASADAMI KAMPANII, PIERWSZEŃSTWO BĘDĄ MIAŁY ZASADY KAMPANII.

  C. DO UDZIAŁU NIEZBĘDNE JEST ŁĄCZE INTERNETOWE.

  ZASADY OGÓLNE KAMPANII

  Część A

  1. Organizator Niniejsza Kampania – Holiday Ops – jest organizowana przez Wargaming Group Limited, („Organizatora”), z siedzibą pod adresem: 105 Agion Omologiton Avenue, Nikozja 1080, Cypr.

  2. Kwalifikowalność

  (a) Prawo udziału w tej Kampanii przysługuje tylko osobom, które przystąpią do niej zgodnie z niniejszymi Zasadami Kampanii. Uczestnikiem jest każda osoba, która spełnia niniejsze wymagania i bierze udział w Kampanii.

  (b) Niezależnie od powyższego następujące osoby NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ do udziału w tej Kampanii: (i) pracownicy, członkowie zarządu, dyrektorzy oraz przedstawiciele Organizatora, jego licencjobiorcy oraz ich jednostki stowarzyszone i przedstawiciele („Strony Organizatora”); (ii) rodzice, małżonkowie, dzieci, bracia i siostry osób będących Stronami Organizatora; oraz (iii) osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym co osoby będące Stroną Organizatora.

  (c) Uczestnicy muszą zamieszkiwać w jednym z krajów europejskich, muszą utworzyć konta Wargaming pod adresem eu.wargaming.net (Wargaming ID) oraz zaakceptować Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego. Wszyscy Uczestnicy muszą w momencie uczestnictwa mieć ukończone 18 lat. Uprawniony nieletni powinien posiadać zgodę na uczestnictwo wydaną przez rodzica lub opiekuna prawnego. Każdy Uczestnik ponosi odpowiedzialność za przekazanie odpowiedniej zgody, jeżeli Organizator tego zażąda. Uczestnik nie kwalifikuje się do uczestnictwa w Kampanii, jeśli nie przekaże wymaganej zgody lub przekazana zgoda jest fałszywa, niepełna lub nosi znamiona oszustwa.

  3. Przyznanie praw w odniesieniu do Uczestników

  Akceptując niniejsze Zasady Kampanii, każdy Uczestnik udziela Organizatorowi i jego licencjobiorcom prawa do używania swojego nicka oraz informacji o swoich wynikach osiągniętych w związku z uczestnictwem, w materiałach promocyjnych, reklamowych i/lub informacyjnych dotyczących Kampanii we wszelkich mediach na całym świecie w sposób bezterminowy, bez wynagrodzenia ani uprzedniego zawiadomienia ani dalszej zgody Uczestnika.

  4. Rezygnacja z uprawnień i zwolnienie z odpowiedzialności przez Uczestnika

  (a) Odpowiedzialność Organizatora i/lub Osób powiązanych z Organizatorem jest nieograniczona w przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu śmierci, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, jak również odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z braku gwarantowanej cechy lub w przypadku zamiaru oszustwa.

  (b) Odpowiedzialność Organizatora i/lub Osób powiązanych z Organizatorem jest nieograniczona w zakresie szkód spowodowanych przez Organizatora lub Osoby powiązanej z Organizatorem w sposób umyślny lub w wyniku rażącego zaniedbania.

  (c) W przypadku pomniejszego naruszenia podstawowych obowiązków umownych na skutek zaniedbania, Organizator i/lub Osoby powiązane z Organizatorem będą, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 4 (a) i 4 (d), ponosić odpowiedzialność jedynie do kwoty zwykłych możliwych do przewidzenia szkód. Do podstawowych obowiązków umownych należą obowiązki, których wykonanie umożliwia realizację umowy i na których wykonanie strona umowy może liczyć.

  (d) Nie wpływają one na odpowiedzialność określoną przez właściwe przepisy obowiązującego prawa.

  (e) Okres przedawnienia roszczeń o odszkodowanie wynosi jeden (1) rok, z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 4 (a), 4 (b) i 4 (d), w których stosuje się ustawowe przepisy o przedawnieniu.

  5. Ingerencja

  (a) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia i wydania zakazu uczestnictwa każdej osobie, która dopuszcza się lub podejmuje próbę: (i) ingerencji w witrynę internetową Organizatora i/lub dowolną część Kampanii; (ii) podważenia zgodnego z prawem funkcjonowania Kampanii w drodze oszustwa, wprowadzenia w błąd lub innych nieuczciwych praktyk gry, (iii) szkodzenia, nadużywania, grożenia lub nękania innych Uczestników lub Osób powiązanych z Organizatorem; i/lub (iv) w inny sposób naruszenia, gdzie stosowne, niniejszych Zasad Kampanii lub Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA) Organizatora.

  (b) KAŻDA PRÓBA CELOWEGO WYRZĄDZENIA SZKODY NA WITRYNIE INTERNETOWEJ ORGANIZATORA LUB W JAKICHKOLWIEK GRACH ORGANIZATORA (LUB DOWOLNEJ ICH CZĘŚCI) BĄDŹ W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA NINIEJSZEJ KAMPANII MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO. W RAZIE PODJĘCIA SIĘ PRZEZ UCZESTNIKA PRÓBY TAKICH CZYNNOŚCI, ORGANIZATOR ORAZ JEGO LICENCJOBIORCY (JEŚLI TAKOWI ISTNIEJĄ) ZASTRZEGA(JĄ) SOBIE PRAWO DO WYSTĄPIENIA O ODSZKODOWANIE ORAZ WSZCZĘCIA WSZELKICH INNYCH DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH OD OSOBY/OSÓB ODPOWIEDZIALNEJ(-YCH) ZA PODJĘCIE SIĘ PRÓBY TAKICH CZYNNOŚCI, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO. KAŻDY UCZESTNIK (LUB, JEŚLI UCZESTNIK JEST NIELETNI W ŚWIETLE PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W MIEJSCU JEGO ZAMIESZKANIA, JEGO OPIEKUNOWIE PRAWNI) WYRAŻA ZGODĘ NA ZABEZPIECZENIE I ZWOLNIENIE ORGANIZATORA, OSÓB POWIĄZANYCH Z ORGANIZATOREM ORAZ ICH JEDNOSTEK POWIĄZANYCH Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ROSZCZENIA, STRATY, SZKODY I/LUB ZOBOWIĄZANIA (W TYM ZASADNE OPŁATY I KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ), JAKIE MOGĄ ZOSTAĆ PODNIESIONE PRZECIWKO LUB PONIESIONE PRZEZ KTÓRYCHKOLWIEK Z POWYŻSZYCH W DOWOLNYM MOMENCIE, W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM UCZESTNIKA LUB JEGO WYKORZYSTANIEM I/LUB W NASTĘPSTWIE NARUSZENIA PRZEZ UCZESTNIKA KTÓREGOKOLWIEK Z OŚWIADCZEŃ, ZAPEWNIEŃ LUB ZOBOWIĄZAŃ W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ KAMPANIĄ.

  6. Prawo Organizatora do unieważnienia uczestnictwa i zakończenia niniejszej Kampanii W razie zaistnienia faktycznego dowodu na oszustwo, elektroniczną bądź inną ingerencję bądź nieupoważnioną interwencję w jakąkolwiek część tej Kampanii bądź w przypadku, gdy oszustwo lub trudności techniczne dowolnego rodzaju (np. wirusy komputerowe, błędy, awarie serwera) zakłócą należyte funkcjonowanie Kampanii, Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia uczestnictwa podejrzanego Uczestnika i/lub zakończenia Kampanii wedle swojego wyłącznego uznania. Korzystanie z jakiegokolwiek automatycznego oprogramowania uruchamiającego lub rejestrującego bądź wszelkich innych środków mechanicznych lub elektronicznych pozwalających Uczestnikowi na automatyczne uczestnictwo jest zabronione. W przypadku sporu co do tożsamości Uczestnika w oparciu o adres e-mail, Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany.

  7. Warunki ogólne

  (a) Niniejsza Kampania podlega uregulowaniom zawartym w Zasadach Kampanii i przepisom prawa cypryjskiego. W zakresie, w jakim lokalne prawo pozbawia Uczestnika ochrony przyznanej mu na mocy przepisów, których nie można wyłączyć w drodze derogacji na podstawie prawa kraju, w którym Uczestnik ma swoje zwyczajowe miejsce zamieszkania, zastosowanie ma prawo takiego kraju. Postanowienia niniejszych Zasad Kampanii nie wyłączają, nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na prawa przysługujące konsumentom na mocy odpowiednich przepisów obowiązującego prawa ani nie będą przez nikogo w ten sposób interpretowane. Dokonując rejestracji, każdy Uczestnik (lub jeśli Uczestnik jest nieletni w świetle prawa obowiązującego w miejscu jego zamieszkania, jego rodzic i/lub opiekun prawny) wyraża zgodę na przestrzeganie, odpowiednio, niniejszych Zasad Kampanii oraz Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA) Organizatora.

  (b) Nieważność lub niewykonalność jakichkolwiek postanowień niniejszych Zasad Kampanii nie wpływa na ważność ani wykonalność wszelkich pozostałych postanowień. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieważne lub w inny sposób niewykonalne bądź niezgodne z prawem, wówczas niniejsze Zasady Kampanii będą pozostawać w mocy i będą interpretowane zgodnie z ich warunkami w taki sposób, jak gdyby nieważne lub niezgodne z prawem postanowienie nie stanowiło ich części.

  SZCZEGÓŁOWE ZASADY KAMPANII

  Część B

  1. Treść Kampanii. Zasady uczestnictwa.

  W trakcie trwania Kampanii zwyczajowy garaż gry Uczestnika zostanie zastąpiony specjalnym garażem świątecznym zawierającym pewne elementy interaktywne („Elementy świąteczne”). Każdy Uczestnik może udekorować te Elementy świąteczne Dekoracjami świątecznymi, które otrzyma w pudełkach („Pudełkach”).

  Oto jak Uczestnik może otrzymać Pudełka:

  Uczestnik może (1) otrzymać Pudełka po zakończeniu misji lub (2) zakupić je na stronie https://2018.worldoftanks.eu („Stronie Kampanii”).

  (1) Uczestnik powinien ukończyć misję w czasie określonym w ramach gry. Zależnie od stopnia złożoności ukończonej misji Uczestnik będzie mógł otrzymać jedno lub więcej Pudełek.

  Każde Pudełko, otrzymane przez Uczestnika po ukończeniu misji, będzie zawierało trzy losowe Dekoracje świąteczne i jedną Nagrodę dodatkową.

  Dekoracje świąteczne zawarte w Pudełku będą uzależnione od następujących cech dekoracji Pudełka:

  • Przynależność kolekcji (dekoracja może należeć do kategorii Radzieckiego Nowego Roku, Nowoczesnych świąt, Tradycyjnych świąt lub Chińskiego Nowego Roku);
  • poziom dekoracji (dostępne są Dekoracje poziomu I, II, III, IV i V);
  • rodzaj dekoracji (dostępne są: Proporczyk, Girlandy, Dekoracje pod choinkę, Lampy i podwórze, Światełka, Dekoracje domowe, Dekoracje bałwanków, szpic na choinkę).

  Każde Pudełko zawiera trzy losowe elementy dekoracyjne spośród wymienionych powyżej. Ich losowa kombinacja zadecyduje o tym, jaka Dekoracja świąteczna wypadnie z Pudełka.

  Dodatkowa nagroda obejmuje jeden z następujących elementów gry:

  • 1 Mała apteczka;
  • 2 Małe apteczki;
  • 3 Małe apteczki;
  • 1 Mały zestaw naprawczy;
  • 2 Małe zestawy naprawczy;
  • 3 Małe zestawy naprawczy;
  • 1 Gaśnica ręczna;
  • 2 Gaśnice ręczne;
  • 3 Gaśnice ręczne;
  • 1 Duży zestaw naprawczy;
  • 1 Duża apteczka;
  • 1 Automatyczny system gaśniczy;
  • 3000 kredytów;
  • 7000 kredytów;
  • 10 000 kredytów.

  (2) Uczestnik może także kupować Pudełka. W tym celu należy wejść na stronę Kampanii i wybrać liczbę oraz rodzaj dostępnych Pudełek. Uczestnik może kupić Pudełko/Pudełka zarówno dla siebie, jak i dla innego gracza.

  Oto rodzaje Pudełek dostępnych do zakupu:

  1. Pudełko z losową zawartością „Radziecki Nowy Rok”;
  2. Pudełko z losową zawartością „Nowoczesne święta”;
  3. Pudełko z losową zawartością „Tradycyjne święta”;
  4. Pudełko z losową zawartością „Chiński Nowy Rok”.

  Zawartość pudełka:

  1. Pudełko z losową zawartością „Radziecki Nowy Rok”:

  Zawartość gwarantowana

  1) Dekoracja świąteczna (Dekoracja świąteczna poziomu V)

  Kolekcja: Radziecki Nowy Rok

  Dekoracja świąteczna poziomu 5 obejmuje jedną z następujących dekoracji:

  • Proporczyk
  • Girlandy
  • Dekoracje pod choinkę
  • Szpic na choinkę
  • Dekoracje domowe
  • Dekoracje bałwanków
  • Lampy i podwórze
  • Światełka.

  2) 250 złota

  3) Dodatkowa nagroda

  Dodatkowa nagroda obejmuje jeden z następujących elementów gry:

  • 250 złota
  • 500 złota
  • 1000 złota
  • 1 dzień premium
  • 3 dni premium
  • 7 dni premium
  • 100 000 kredytów
  • 500 000 kredytów
  • Czołg niskiego poziomu (pojazd poziomu 4) T-28E F-30 + miejsce w garażu bez załogi, lub AC 1 Sentinel + miejsce w garażu bez załogi, lub PzKpfw B2 740 (f) + miejsce w garażu bez załogi)
  • Czołg wysokiego poziomu (pojazd poziomu VIII): Typ 59 + miejsce w garażu bez załogi, lub T26E5 + miejsce w garażu bez załogi, lub Lorraine 40 t + miejsce w garażu bez załogi, lub Scorpion G + miejsce w garażu bez załogi).

  4) Druga nagroda dodatkowa (dekoracja)

  Kolekcja: Radziecki Nowy Rok

  Dekoracją będzie Dekoracja poziomu 1 lub Dekoracja poziomu 2 lub Dekoracja poziomu 3 lub Dekoracja poziomu 4, lub Dekoracja poziomu 5.

  Dekoracja, która wypadnie z pudełka, będzie obejmować jeden z poniższych elementów: Proporczyk, Girlandy, Dekoracje pod choinkę, Szpic na choinkę, Dekoracje domowe, Dekoracje bałwanków, Lampy i podwórze, Lampki zewnętrzne.

  Zawartość niegwarantowana (może znajdować się w pudełku)

  Element personalizacyjny

  Jeśli z Pudełka wypadnie element personalizacyjny, może on obejmować jeden z poniższych:

  • Napis nr 1 „Happy New Year” (dotyczy wszystkich pojazdów radzieckich);
  • Napis nr 2: „Enjoy New Victories” (dotyczy wszystkich pojazdów radzieckich);
  • Emblemat „Bałwanek” (dotyczy wszystkich pojazdów radzieckich);
  • Emblemat „Salutowanie” (dotyczy wszystkich pojazdów radzieckich).

  2. Pudełko z losową zawartością „Nowoczesne święta”:

  Zawartość gwarantowana

  1) Dekoracja świąteczna (Dekoracja świąteczna poziomu 5)

  Kolekcja: Nowoczesne święta

  Dekoracja świąteczna poziomu 5 obejmuje jedną z następujących dekoracji:

  • Proporczyk
  • Girlandy
  • Dekoracje pod choinkę
  • Szpic na choinkę
  • Dekoracje domowe
  • Dekoracje bałwanków
  • Lampy i podwórze
  • Światełka.

  2) 250 złota

  3) Dodatkowa nagroda

  Dodatkowa nagroda obejmuje jeden z następujących elementów gry:

  • 250 złota
  • 500 złota
  • 1000 złota
  • 1 dzień premium
  • 3 dni premium
  • 7 dni premium
  • 100 000 kredytów
  • 500 000 kredytów
  • Czołg niskiego poziomu (pojazd poziomu 4) T-28E F-30 + miejsce w garażu bez załogi, lub AC 1 Sentinel + miejsce w garażu bez załogi, lub PzKpfw B2 740 (f) + miejsce w garażu bez załogi)
  • Czołg wysokiego poziomu (pojazd poziomu VIII): Typ 59 + miejsce w garażu bez załogi, lub T26E5 + miejsce w garażu bez załogi, lub Lorraine 40 t + miejsce w garażu bez załogi, lub Scorpion G + miejsce w garażu bez załogi).

  4) Druga nagroda dodatkowa (dekoracja)

  Kolekcja: Nowoczesne święta

  Dekoracją będzie Dekoracja poziomu 1 lub Dekoracja poziomu 2 lub Dekoracja poziomu 3 lub Dekoracja poziomu 4, lub Dekoracja poziomu 5.

  Dekoracja, która wypadnie z pudełka, będzie obejmować jeden z poniższych elementów: Proporczyk, Girlandy, Dekoracje pod choinkę, Szpic na choinkę, Dekoracje domowe, Dekoracje bałwanków, Lampy i podwórze, Lampki zewnętrzne.

  Zawartość niegwarantowana (może znajdować się w pudełku)

  Element personalizacyjny

  Jeśli z Pudełka wypadnie element personalizacyjny, może on obejmować jeden z poniższych:

  • Napis „Merry Christmas!” (dotyczy wszystkich pojazdów amerykańskich i brytyjskich);
  • Napis „God Jul!” (dotyczy wszystkich pojazdów szwedzkich);
  • Napis „メリークリスマス!” (dotyczy wszystkich pojazdów japońskich);
  • Napis „Happy Holidays” (dotyczy wszystkich pojazdów amerykańskich i brytyjskich);
  • Napis „Glad helg” (dotyczy wszystkich pojazdów szwedzkich);
  • Napis „良い冬休みを!” (dotyczy wszystkich pojazdów japońskich);
  • Emblemat „Czapka Mikołaja” (dotyczy wszystkich pojazdów amerykańskich, brytyjskich, szwedzkich i japońskich);
  • Emblemat „Mrugający elf” (dotyczy wszystkich pojazdów amerykańskich, brytyjskich, szwedzkich i japońskich).

  3. Pudełko z losową zawartością „Tradycyjne święta”:

  Zawartość gwarantowana

  1) Dekoracja świąteczna (Dekoracja świąteczna poziomu 5)

  Kolekcja: Tradycyjne święta

  Dekoracja świąteczna poziomu 5 obejmuje jedną z następujących dekoracji:

  • Proporczyk
  • Girlandy
  • Dekoracje pod choinkę
  • Szpic na choinkę
  • Dekoracje domowe
  • Dekoracje bałwanków
  • Lampy i podwórze
  • Światełka.

  2) 250 złota

  3) Dodatkowa nagroda

  Dodatkowa nagroda obejmuje jeden z następujących elementów gry:

  • 250 złota
  • 500 złota
  • 1000 złota
  • 1 dzień premium
  • 3 dni premium
  • 7 dni premium
  • 100 000 kredytów
  • 500 000 kredytów
  • Czołg niskiego poziomu (pojazd poziomu 4) T-28E F-30 + miejsce w garażu bez załogi, lub AC 1 Sentinel + miejsce w garażu bez załogi, lub PzKpfw B2 740 (f) + miejsce w garażu bez załogi)
  • Czołg wysokiego poziomu (pojazd poziomu VIII): Typ 59 + miejsce w garażu bez załogi, lub T26E5 + miejsce w garażu bez załogi, lub Lorraine 40 t + miejsce w garażu bez załogi, lub Scorpion G + miejsce w garażu bez załogi).

  4) Druga nagroda dodatkowa (dekoracja)

  Kolekcja: Tradycyjne święta

  Dekoracją będzie Dekoracja poziomu 1 lub Dekoracja poziomu 2 lub Dekoracja poziomu 3 lub Dekoracja poziomu 4, lub Dekoracja poziomu 5.

  Dekoracja, która wypadnie z pudełka, będzie obejmować jeden z poniższych elementów: Proporczyk, Girlandy, Dekoracje pod choinkę, Szpic na choinkę, Dekoracje domowe, Dekoracje bałwanków, Lampy i podwórze, Lampki zewnętrzne.

  Zawartość niegwarantowana (może znajdować się w pudełku)

  Element personalizacyjny

  Jeśli z Pudełka wypadnie element personalizacyjny, może on obejmować jeden z poniższych:

  • Napis „Frohes neues Jahr” (dotyczy wszystkich pojazdów niemieckich);
  • Napis „Joyeux Noel!” (dotyczy wszystkich pojazdów francuskich);
  • Napis „Veselé Vánoce” (dotyczy wszystkich pojazdów czeskich);
  • Napis „Wesołych Świąt” (dotyczy wszystkich pojazdów polskich);
  • Napis „Frohes Fest” (dotyczy wszystkich pojazdów niemieckich);
  • Napis „Joyeuses Fêtes ” (dotyczy wszystkich pojazdów francuskich);
  • Napis „Šťasné svátkyt” (dotyczy wszystkich pojazdów czeskich);
  • Napis „Szczęśliwe święta” (dotyczy wszystkich pojazdów polskich);
  • Emblemat „Zielony wieniec” (dotyczy wszystkich pojazdów niemieckich, francuskich, polskich i czeskich);
  • Emblemat „Jemioła” (dotyczy wszystkich pojazdów niemieckich, francuskich, czeskich i polskich).

  4. Pudełko z losową zawartością „Chiński Nowy Rok”:

  Zawartość gwarantowana

  1) Dekoracja świąteczna (Dekoracja świąteczna poziomu 5)

  Kolekcja: Chiński Nowy Rok

  Dekoracja świąteczna poziomu 5 obejmuje jedną z następujących dekoracji:

  • Proporczyk
  • Girlandy
  • Dekoracje pod choinkę
  • Szpic na choinkę
  • Dekoracje domowe
  • Dekoracje bałwanków
  • Lampy i podwórze
  • Światełka.

  2) 250 złota

  3) Dodatkowa nagroda

  Dodatkowa nagroda obejmuje jeden z następujących elementów gry:

  • 250 złota
  • 500 złota
  • 1000 złota
  • 1 dzień premium
  • 3 dni premium
  • 7 dni premium
  • 100 000 kredytów
  • 500 000 kredytów
  • Czołg niskiego poziomu (pojazd poziomu 4) T-28E F-30 + miejsce w garażu bez załogi, lub AC 1 Sentinel + miejsce w garażu bez załogi, lub PzKpfw B2 740 (f) + miejsce w garażu bez załogi)
  • Czołg wysokiego poziomu (pojazd poziomu VIII): Typ 59 + miejsce w garażu bez załogi, lub T26E5 + miejsce w garażu bez załogi, lub Lorraine 40 t + miejsce w garażu bez załogi, lub Scorpion G + miejsce w garażu bez załogi).

  4) Druga nagroda dodatkowa (dekoracja)

  Kolekcja: Chiński Nowy Rok

  Dekoracją będzie Dekoracja poziomu 1 lub Dekoracja poziomu 2 lub Dekoracja poziomu 3 lub Dekoracja poziomu 4, lub Dekoracja poziomu 5.

  Dekoracja, która wypadnie z pudełka, będzie obejmować jeden z poniższych elementów: Proporczyk, Girlandy, Dekoracje pod choinkę, Szpic na choinkę, Dekoracje domowe, Dekoracje bałwanków, Lampy i podwórze, Lampki zewnętrzne.

  Zawartość niegwarantowana (może znajdować się w pudełku)

  Element personalizacyjny

  Jeśli z Pudełka wypadnie element personalizacyjny, może on obejmować jeden z poniższych:

  • Napis „狗年大吉” (dotyczy wszystkich pojazdów chińskich);
  • Napis „恭贺新禧” (dotyczy wszystkich pojazdów chińskich);
  • Emblemat „Czerwony Kogut” (dotyczy wszystkich pojazdów chińskich);
  • Emblemat „Czerwony smok” (dotyczy wszystkich pojazdów chińskich).

  Liczba i ceny Pudełek, które może zakupić Uczestnik:

  1. Liczba Pudełek – 3. Cena początkowa w euro – 5.99. Cena końcowa w euro – 5.99. Zniżka końcowa, % - 0.
  2. Liczba Pudełek – 11. Cena początkowa w euro – 22.00. Cena końcowa w euro – 21.96. Zniżka końcowa, % - 8.97.
  3. Liczba Pudełek – 25. Cena początkowa w euro – 50.00. Cena końcowa w euro – 49.92. Zniżka końcowa, % - 19.89.
  4. Liczba Pudełek – 75. Cena początkowa w euro – 150.00. Cena końcowa w euro – 149.75. Zniżka końcowa, % - 33.23.

  Należy pamiętać, że końcowa cena Pudełek może się różnić w zależności od wybranej metody płatności. Przed dokonaniem transakcji prosimy sprawdzić ostateczny koszt podany na stronie metody płatności.

  Wszystkie transakcje i zwroty podlegają postanowieniom Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego.

  Otrzymanie Pudełka:

  Odbiorcą Pudełka jest Uczestnik lub inny gracz wskazany przez Uczestnika.

  Jeżeli Uczestnik kupuje Pudełko/Pudełka dla siebie, zawartość Pudełka/Pudełek zostanie zapisana na konto Uczestnika wraz z odpowiednim powiadomieniem. Jeśli Uczestnik kupuje Pudełko dla innego gracza, wówczas odbiorca Pudełka otrzyma powiadomienie o Pudełku. Pudełko zostanie przypisane do konta odbiorcy dopiero po przyjęciu Pudełka przez odbiorcę. Uczestnik, który przekazuje Pudełko, również otrzyma powiadomienie z informacją, że odbiorca przyjął bądź odrzucił Pudełko.

  Szczegółowe zasady przekazywania Pudełek podlegają uregulowaniom zawartym w Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego.

  Atmosfera świąteczna:

  Każda Dekoracja świąteczna zapewni Uczestnikowi, który ją otrzymuje, pewną liczbę punktów atmosfery świątecznej („Atmosfery świątecznej”). Punkty Atmosfery świątecznej wpływają na poziomy atmosfery („Poziomy atmosfery”), które Uczestnik może osiągnąć. Po osiągnięciu każdego co dziesiątego Poziomu atmosfery Uczestnik otrzyma nagrody w ramach gry.

  Po zebraniu wszystkich Dekoracji świątecznych z jednej z kolekcji (Radzieckiego Nowego Roku, Nowoczesnych świąt, Tradycyjnych świąt lub Chińskiego Nowego Roku) Uczestnik otrzyma również emblematy, napisy i style.

  Aby otrzymać Dekoracje świąteczne, Uczestnik będzie także mógł rozbijać posiadane przez siebie Dekoracje świąteczne na skorupki i tworzyć z nich nowe Dekoracje w oparciu o swoją wiedzę o mechanice.

  Kalendarz adwentowy:

  Na kalendarzu adwentowym w garażu Uczestnik będzie mógł sprawdzać, jakich elementów kolekcji jeszcze nie posiada i jakie misje gry są obecnie dostępne, aby otrzymać Pudełko w ramach Kampanii.

  WSZYSTKIE DEKORACJE ŚWIĄTECZNE BĘDĄ DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE W TRAKCIE KAMPANII. PO ZAKOŃCZENIU KAMPANII WSZYSTKIE DEKORACJE ŚWIĄTECZNE OTRZYMANE W PUDEŁKACH ZNIKNĄ. PO ZAKOŃCZENIU KAMPANII UCZESTNIK BĘDZIE MÓGŁ WYKORZYSTAĆ W POJEDYNKACH OTRZYMANE PRZEZ SIEBIE W PUDEŁKACH DODATKOWE NAGRODY (ELEMENTY GRY), EMBLEMATY, NAPISY I STYLE.

  ZNIŻKI I NAGRODY DLA CZŁONKIŃ ZAŁOGI ZOSTANĄ AKTYWOWANE DO MARCA 2018 R. POZA TYM UCZESTNIK NIE BĘDZIE JUŻ MÓGŁ Z NICH KORZYSTAĆ.

  5. Terminy Kampanii

  Kampania rozpocznie się 15 grudnia 2017 r. o godz. 5:00 rano czasu UTC i zakończy się 15 stycznia 2018 r. o godz. 5:00 rano czasu UTC. REJESTRACJE NA POTRZEBY UCZESTNICTWA BĘDĄ PRZYJMOWANE tylko w tym konkretnym przedziale czasowym („Czas trwania Kampanii”).

 • Zasady Maratonu Grand Extravaganza

  PREAMBUŁA

  A. NINIEJSZE ZASADY MARATONU („ZASADY MARATONU”) OKREŚLAJĄ OGÓLNE ZASADY I WARUNKI DOTYCZĄCE TEGO MARATONU („MARATONU”) NA CAŁYM ŚWIECIE. ZASADY MARATONU OBEJMUJĄ ZASADY OGÓLNE (CZĘŚĆ A) ORAZ ZASADY SZCZEGÓŁOWE (CZĘŚĆ B).

  B. DO WZIĘCIA UDZIAŁU W MARATONIE LUB WYGRANIA MARATONU NIE JEST WYMAGANE DOKONANIE ŻADNEGO ZAKUPU ANI PŁATNOŚCI. DOKONANIE ZAKUPU NIE ZWIĘKSZY SZANS NA WYGRANĄ.

  C. PRAWO UDZIAŁU W TYM MARATONIE PRZYSŁUGUJE TYLKO OSOBOM PEŁNOLETNIM W ŚWIETLE PRAWA KRAJU ICH ZAMIESZKANIA. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W MARATONIE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY RODZICA LUB OPIEKUNA I/LUB POD ICH NADZOREM.

  ZASADY OGÓLNE

  Część A

  1. Organizator

  Niniejszy MARATON – MARATON GRAND EXTRAVAGANZA – jest organizowany przez Wargaming Group Limited, („Organizatora”), z siedzibą pod adresem: 105 Agion Omologiton Avenue, Nikozja 1080, Cypr.

  2. Kwalifikowalność

  (a) Prawo udziału w tym MARATONIE przysługuje tylko osobom, które przystąpią do niego zgodnie z niniejszymi Zasadami MARATONU.

  (b) Niezależnie od powyższego, następujące osoby NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ do udziału w tym MARATONIE: (i) pracownicy, członkowie zarządu, dyrektorzy oraz przedstawiciele Organizatora, jego licencjobiorcy oraz ich jednostki stowarzyszone i przedstawiciele zaangażowani w organizację MARATONU („Strony Organizatora”); (ii) rodzice, małżonkowie, dzieci, bracia i siostry osób będących Stronami Organizatora; oraz (iii) osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym co osoby będące Stroną Organizatora.

  (c) Na żądanie Organizatora każdy Uczestnik jest zobowiązany do terminowego podania poprawnych informacji, tzn. swojego imienia i nazwiska, wieku, adresu mailowego, numeru telefonu, fizycznego adresu zamieszkania oraz innych danych. Osoby, które nie przekazały wymaganych informacji lub podały informacje niepełne, fałszywe lub zwodnicze, nie będą mogły uczestniczyć lub (jeśli wzięły już udział) nie będą uprawnione do wygrania MARATONU bądź do otrzymania nagrody.

  3. Wystąpienie o Nagrodę

  Zdobywcy Nagród zostaną powiadomieni za pośrednictwem witryn internetowych i/lub wiadomości e-mailowej. Zasady przyznawania nagród są podane w części szczegółowej niniejszych Zasad MARATONU, Część B.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody lub jakiejkolwiek jej części nagrodą lub elementem o takiej samej lub wyższej wartości, według swojego wyłącznego uznania. Zdobywca Nagrody, który nie stosuje się do niniejszych Zasad MARATONU, zostanie zdyskwalifikowany. Jeśli zwycięzca nie przekaże informacji niezbędnych do przesłania Nagrody w czasie określonym przez Organizatora, zwycięzca utraci prawo do otrzymania Nagrody.

  4. Przyznanie praw w odniesieniu do Uczestników

  (a) Akceptując niniejsze Zasady MARATONU, każdy Uczestnik udziela Organizatorowi i jego licencjobiorcom prawa do używania swojego imienia/nicka, wizerunku/avatara i/lub informacji o Nagrodzie i/lub jakiegokolwiek aspektu powyższych informacji, w materiałach promocyjnych, reklamowych i/lub informacyjnych dotyczących MARATONU we wszelkich mediach na całym świecie w sposób bezterminowy, bez wynagrodzenia ani uprzedniego zawiadomienia, ani dalszej zgody Uczestnika.

  (b) Akceptując niniejsze Zasady MARATONU, każdy Uczestnik udziela Organizatorowi i jego jednostkom stowarzyszonym i/lub stronom upoważnionym zgody do przetwarzania swoich danych osobowych przekazanych Organizatorowi w dowolnej formie, w tym drogą gromadzenia, nagrania, archiwizowania, kumulowania, przechowywania, aktualizacji, opisu, zmiany, kopii elektronicznej, wyciągu, użytkowania, transferu, depersonalizacji, transferu międzynarodowego, blokowania, usuwania, zniszczenia, na cele przyznania Nagrody i realizacji wszelkich powiązanych wymogów prawnych.

  5. Rezygnacja z uprawnień i zwolnienie z odpowiedzialności przez Uczestnika

  (a) Odpowiedzialność Organizatora i/lub Stron Organizatora jest nieograniczona w przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu śmierci, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, jak również odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z braku gwarantowanej cechy lub w przypadku zamiaru oszustwa.

  (b) Odpowiedzialność Organizatora i/lub Stron Organizatora jest nieograniczona w zakresie szkód spowodowanych przez Organizatora lub Strony Organizatora w sposób umyślny lub w wyniku rażącego zaniedbania.

  (c) W przypadku pomniejszego naruszenia podstawowych obowiązków umownych na skutek zaniedbania, Organizator i/lub Strony Organizatora będą, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 5 (a) i 5 (d), ponosić odpowiedzialność jedynie do kwoty zwykłych możliwych do przewidzenia szkód. Do podstawowych obowiązków umownych należą obowiązki, których wykonanie umożliwia realizację umowy i na których wykonanie strona umowy może liczyć.

  (d) Nie wpływają one na odpowiedzialność określoną przez właściwe przepisy obowiązującego prawa.

  (e) Okres przedawnienia roszczeń o odszkodowanie wynosi jeden (1) rok, z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 5 (a), 5 (b) i 5 (d), w których stosuje się ustawowe przepisy o przedawnieniu.

  6. Ingerencja

  (a) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia i wydania zakazu uczestnictwa każdej osobie, która dopuszcza się lub podejmuje próbę: (i) ingerencji w witrynę internetową Organizatora, grę i/lub dowolną część MARATONU; (ii) podważenia zgodnego z prawem funkcjonowania MARATONU w drodze oszustwa, wprowadzenia w błąd lub innych nieuczciwych praktyk gry, (iii) zamiaru szkodzenia, nadużywania, grożenia lub nękania innych Uczestników lub Stron Organizatora; i/lub (iv) w inny sposób naruszenia niniejszych Zasad MARATONU lub Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA) Organizatora.

  (b) KAŻDA PRÓBA CELOWEGO WYRZĄDZENIA SZKODY NA WITRYNIE INTERNETOWEJ ORGANIZATORA LUB W JAKICHKOLWIEK GRACH ORGANIZATORA (LUB DOWOLNEJ ICH CZĘŚCI), BĄDŹ W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA NINIEJSZEGO MARATONU MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO. W RAZIE PODJĘCIA SIĘ PRZEZ UCZESTNIKA PRÓBY TAKICH CZYNNOŚCI, ORGANIZATOR ORAZ JEGO LICENCJOBIORCY (JEŚLI TAKOWI ISTNIEJĄ) ZASTRZEGA(JĄ) SOBIE PRAWO DO WYSTĄPIENIA O ODSZKODOWANIE ORAZ WSZELKIE INNE DOSTĘPNE ŚRODKI ZARADCZE OD OSOBY/OSÓB ODPOWIEDZIALNEJ(-YCH) ZA PODJĘCIE SIĘ PRÓBY TAKICH CZYNNOŚCI, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO. KAŻDY UCZESTNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZABEZPIECZENIE I ZWOLNIENIE ORGANIZATORA, STRON ORGANIZATORA ORAZ ICH JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ROSZCZENIA, STRATY, SZKODY I/LUB ZOBOWIĄZANIA (W TYM ZASADNE OPŁATY I KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ), JAKIE MOGĄ ZOSTAĆ PODNIESIONE PRZECIWKO LUB PONIESIONE PRZEZ KTÓRYCHKOLWIEK Z POWYŻSZYCH W DOWOLNYM MOMENCIE, W NASTĘPSTWIE NARUSZENIA PRZEZ UCZESTNIKA KTÓREGOKOLWIEK Z OŚWIADCZEŃ, ZAPEWNIEŃ LUB ZOBOWIĄZAŃ W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM MARATONEM.

  7. Prawo Organizatora do unieważnienia uczestnictwa i zakończenia niniejszego MARATONU

  W razie zaistnienia faktycznego dowodu na oszustwo, elektroniczną bądź inną ingerencję, bądź nieupoważnioną interwencję w jakąkolwiek część tego MARATONU, bądź w przypadku, gdy oszustwo lub trudności techniczne dowolnego rodzaju (np. wirusy komputerowe, błędy, awarie serwera) zakłócą należyte funkcjonowanie MARATONU, Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia uczestnictwa Uczestnika, dyskwalifikacji Uczestnika i/lub zakończenia MARATONU oraz przyznania Nagrody wedle swojego wyłącznego uznania. Korzystanie z oprogramowania umożliwiającego automatyczne uruchamianie lub wzięcie udziału, lub wszelkich innych metod mechanicznych bądź elektronicznych, które pozwalają Uczestnikowi na automatyczne wzięcie udziału lub wielokrotne ocenianie wyników, jest zabronione. W przypadku sporu co do tożsamości Uczestnika w oparciu o adres e-mail, Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany.

  8. Warunki ogólne

  (a) Niniejszy MARATON podlega regulacjom zawartym w niniejszych Zasadach MARATONU i przepisom prawa cypryjskiego. W zakresie, w jakim lokalne prawo pozbawia Uczestnika ochrony przyznanej mu/jej na mocy przepisów, których nie można wyłączyć w drodze derogacji na podstawie prawa kraju, w którym Uczestnik ma swoje zwyczajowe miejsce zamieszkania, zastosowanie ma prawo takiego kraju. Postanowienia niniejszych Zasad MARATONU nie wyłączają, nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na prawa przysługujące konsumentom na mocy odpowiednich przepisów obowiązującego prawa, ani nie będą przez nikogo w ten sposób interpretowane.

  (b) Dokonując rejestracji, każdy Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Zasad MARATONU oraz Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA) Organizatora.

  (c) Aby móc zgodnie z prawem wziąć udział i wystąpić o Nagrodę, Organizator może zażądać od Uczestnika przekazania pewnych informacji umożliwiających identyfikację tożsamości, takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu i/lub inne dane kontaktowe i/lub informacje podatkowe. Informacje takie mogą zostać wykorzystane do celów określonych w niniejszych Zasadach MARATONU. Organizator jest upoważniony do ujawnienia tych informacji firmie Intel Corporation (2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95052), która może je przekazać firmom kurierskim w celu dostarczenia nagród zwycięzcom.

  (d) Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszych Zasad MARATONU nie wpłynie na ważność lub wykonalność jakichkolwiek innych postanowień. W razie uznania dowolnego postanowienia za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, treść niniejszych Zasad MARATONU pozostanie nadal w mocy i będzie podlegać interpretacji zgodnie z ich postanowieniami tak, jak gdyby treści uznane za nieważne lub nielegalne nie były w nich zawarte.

  (e) Zdobywca Nagrody ponosi odpowiedzialność za wszelkie podatki, opłaty i dopłaty związane z Nagrodą. Jeżeli wyłoniony zdobywca Nagrody nie będzie się kwalifikować do jej otrzymania lub odmówi jej odbioru, nastąpi przepadek Nagrody, natomiast Organizator może według własnego uznania postanowić o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi MARATONU.

  ZASADY SPECJALNE

  Część B

  1. Okres trwania MARATONU

  Obszar Wspólnoty Niepodległych Państw: 23 marca 2018 r., godz. 9:00 czasu UTC – 6 kwietnia 2018 r., godz. 9:00 czasu UTC;
  Obszar UE: 23 marca 2018 r., godz. 10:00 czasu UTC – 6 kwietnia 2018 r., godz. 10:00 czasu UTC;
  Obszar Ameryki Północnej: 23 marca 2018 r., godz. 19:00 czasu UTC – 6 kwietnia 2018 r., godz. 19:00 czasu UTC;
  Obszar Azji i Pacyfiku: 30 marca 2018 r., godz. 10:00 czasu UTC – 10 kwietnia 2018 r., godz. 10:00 czasu UTC;

  2. Zasady uczestnictwa:

  W okresie trwania MARATONU, Uczestnik może brać udział w takich czynnościach w ramach gry „World of Tanks” jak Misje bojowe, Maraton i Cluster Progress, polegające na realizowaniu misji gry i otrzymywaniu w nagrodę kuponów. Statystyki otrzymanych kuponów będą przedstawiane na stronie www.wotonereward.eu „Witrynie MARATONU” i aktualizowane co godzinę.

  3. Sposób wyłonienia zwycięzców

  Wybrany zostanie jeden najlepszy Uczestnik z każdego z 4 obszarów, który uzyskał najwięcej kuponów z całego obszaru. Wyłonieni w ten sposób czterej najlepsi Uczestnicy otrzymają Pierwszą Nagrodę. Jeśli więcej niż jeden Uczestnik w ramach tego samego obszaru otrzyma jednakową liczbę kuponów, Pierwsza Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który zdobył kupony szybciej od innych Uczestników w ramach tego samego obszaru.

  Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 2. do 251. pod względem zdobytych kuponów w każdym z 4 obszarów, otrzymają Nagrodę Dodatkową. Jeśli więcej niż jeden Uczestnik w ramach tego samego obszaru otrzyma jednakową liczbę kuponów, wyższe miejsce zostanie przyznane Uczestnikowi, który zdobył kupony szybciej od swojego współzawodnika w ramach tego samego obszaru. Jedno miejsce przypadnie na jednego Uczestnika.

  Zdobywcy Pierwszej Nagrody i Nagród Dodatkowych zostaną ogłoszeni na Witrynie MARATONU w ciągu dwóch (2) tygodni po zakończeniu okresu trwania MARATONU.

  Obszar Wspólnoty Niepodległych Państw: do 20 kwietnia 2018 r.;
  Obszar UE: do 20 kwietnia 2018 r.;
  Obszar Ameryki Północnej: do 20 kwietnia 2018 r.;
  Obszar Azji i Pacyfiku: do 26 kwietnia 2018 r.;

  Organizator sprawdzi kwalifikowalność zwycięzcy oraz jego poszanowanie Zasad MARATONU; ponadto Organizator będzie upoważniony do wyłączenia z listy zwycięzców tych graczy, którzy się nie kwalifikowali lub którzy naruszyli Zasady MARATONU.

  Po ogłoszeniu wyników Organizator poprosi zdobywców Pierwszej Nagrody i Nagród Dodatkowych o kliknięcie łącza w e-mailu od Organizatora i podanie informacji niezbędnych do doręczenia nagrody. Informacje należy podać w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania e-maila.

  4. Nagrody

  Nagrody przyznane w MARATONIE są zapewnione w ramach Tablicy Wyników Intel Trophy:

  Pierwsza Nagroda:

  17-calowy laptop do gier Alienware z procesorem Intel® Core™ i7.
  Wartość: 3299,99 USD. (Cena może różnić się w poszczególnych obszarach).
  Organizator przyzna cztery Pierwsze Nagrody każdemu najlepszemu Uczestnikowi w każdym z czterech obszarów (UE, Wspólnota Niepodległych Państw, Ameryka Północna, Azja i Pacyfik).

  Dodatkowa nagroda:

  Procesor Intel® Core™ i7.
  Wartość: 340 USD. (Cena może różnić się w poszczególnych obszarach).
  Organizator przyzna 1000 Nagród Dodatkowych 250 Uczestnikom wybranym w każdym z czterech obszarów (UE, Wspólnota Niepodległych Państw, Ameryka Północna, Azja i Pacyfik).

  Pierwsze Nagrody i Nagrody Dodatkowe zostaną dostarczone zwycięzcom przez firmę Intel Corporation (2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95052) do dnia 1 lipca 2018 r.

 • Umowa licencyjna użytkownika końcowego

  Ostatnia aktualizacja: 02 lutego 2016

  1. O Umowie licencyjnej użytkownika końcowego

  1.1 Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego (lub „EULA”) reguluje Twoje relacje ze spółką Wargaming Group Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nikozja 1080, Cypr, lub którąkolwiek z jej spółek stowarzyszonych, w tym Wargaming World Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nikozja 1080, Cypr, odnośnie gier Xbox® oraz gier PlayStation® („Wargaming”, „my”, „nasz” i „nas”) w odniesieniu do naszych gier, obejmuje to, lecz nie ogranicza się do, „World of Tanks”, „World of Warplanes”, „World of Warships”, „World of Tanks” dla Xbox® 360 oraz Xbox® One, „World of Tanks” dla PlayStation®4, „World of Tanks Blitz”, „World of Warships Blitz”, „Gods & Glory”, „Total War: Arena” (każda z nich określana jako „Gra”).

  1.2 Niniejsza umowa EULA zawiera zasady i wytyczne dotyczące korzystania przez Ciebie z Gry („Zasady gry”). Zasady gry są określone na stronie:

  i stanowią część niniejszej umowy EULA.

  Musisz również zaakceptować i stosować się do wszystkich zasad, którym podlegają platformy zewnętrzne dotyczące konkretnej Gry. Obejmuje to, lecz nie ogranicza się do Gier Xbox® oraz innych zasad usług Xbox®, licencji PlayStation® 4 oraz innych zasad Sony, zasad Apple Appstore oraz Game Center, jak również zasad Google PlayTM. Wszelkie złamanie przez Ciebie dowolnej zasady dotyczącej platform zewnętrznych zostanie uznane za poważne naruszenie Warunków Świadczenia Usług.

  Niniejsza umowa EULA, wraz z zaakceptowanymi przez Ciebie zasadami osób trzecich oraz innymi dokumentami, określa nasze oczekiwania wobec Ciebie, jeśli chodzi o zachowanie w trakcie rozgrywania Gry. Prosimy o staranne zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem rozgrywania Gry.

  Grając w gry na PlayStation®4 oraz używając serwisów Sony, zgadzasz się na następujące zasady. Zawartość zakupiona za pośrednictwem sklepu udostępnionego w grze oznacza, że została ona zakupiona od firmy Sony Network Entertainment Europe Limited („SNEE”) i podlega Warunkom świadczenia usług obowiązującym w sieci Sony Entertainment Network, z którymi można zapoznać się w sklepie PlayStation®Store. Prawa użytkownika należy sprawdzać przy każdym zakupie, ponieważ mogą one być różne w zależności od pozycji. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zawartość dostępna w dowolnym sklepie udostępnionym w grze jest objęta tą samą klasyfikacją co gra

  2. Niniejsza umowa EULA i Ty

  2.1 Jeżeli masz mniej niż 18 lat, poproś rodzica lub opiekuna o przeczytanie i akceptację niniejszej umowy EULA w Twoim imieniu. Jeżeli nie jesteś pełnoletni/a, nie wolno Ci korzystać z Gry ani mieć do niej dostępu bez nadzoru rodzica lub opiekuna.

  2.2 Poprzez proces instalacji Gry (jeżeli dotyczy) lub korzystanie z Gry wyrażasz zgodę na warunki niniejszej umowy EULA, w tym Zasady Gry. Jeżeli nie wyrażasz zgody na warunki niniejszej umowy EULA lub Zasady Gry, nie powinieneś/powinnaś podejmować prób instalacji lub korzystania z Gry.

  3. Warunki świadczenia usług oraz Polityka prywatności oraz plików cookie

  Potwierdzasz, że w ramach procesu zakładania konta Wargaming („Konto”) przeczytałeś/aś nasze Warunki Świadczenia Usług oraz naszą Politykę prywatności oraz plików cookie i wyrażasz na nie zgodę.

  4. Zmiany niniejszej umowy EULA i Zasad gry

  4.1 Okresowo możemy być zmuszeni do wprowadzania zmian do niniejszej umowy EULA z ważnych przyczyn, na przykład w celu uwzględnienia nowych funkcji i funkcjonalności w Grze lub w związku ze zmianami w prawie. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej umowy EULA, nie później niż 4 tygodnie przed wejściem takich zmian w życie poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej o Twoim prawie do nie zaakceptowania ich. Najnowsza wersja niniejszej umowy EULA będzie dostępna na stronach internetowych firmy Wargaming („Strony internetowe”). Proszę upewnij się za każdym razem, kiedy korzystasz z Gry, czy nie pojawiła się aktualizacja  niniejszej umowy EULA. Zmiany postanowień niniejszej umowy EULA nie naruszają Twoich nabytych praw i nie mają mocy wstecznej.

  4.2 Okresowo możemy być również zmuszeni do zmiany Zasad Gry z ważnych przyczyn, na przykład w celu rozwiązania problemu, który może pojawić się w Grze lub sposobie grania, i upewnienia się, że Gra nadal jest atrakcyjna dla wszystkich użytkowników. W przypadku wprowadzenia zmian do Zasad gry, nie później niż 4 tygodnie przed wejściem takich zmian w życie poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej o Twoim prawie do nie zaakceptowania ich. Najnowsza wersja Zasad gry będzie dostępna na Stronach internetowych. Zmiany Zasad gry nie naruszają Twoich nabytych praw i nie mają mocy wstecznej.

  5. Korzystanie z Gry

  5.1 W zamian za Twoją akceptację niniejszej umowy EULA, udzielamy Ci osobistego prawa (zwanego „licencją”) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy EULA na pobieranie, instalowanie i granie w Grę.

  5.2 Niniejsza licencja ma charakter:

  • niewyłączny” (co oznacza, że tej samej licencji oraz licencji podobnej możemy udzielać również innym osobom),
  • odwołalny” (co oznacza, że możemy wypowiedzieć niniejszą licencję w określonych okolicznościach, które zostały wyjaśnione poniżej),
  • osobisty” (co oznacza, że nie możesz korzystać z Gry w jakimkolwiek celu komercyjnym),
  • nieprzenoszalny” (co oznacza, że licencja zostaje udzielona wyłącznie na Twój użytek i że nie możesz przenosić niniejszej licencji ani udzielać sublicencji jakiejkolwiek innej osobie na jakiekolwiek prawa, które Tobie przyznajemy), oraz
  • ograniczony” (co oznacza, że możesz korzystać z Gry wyłącznie w celach określonych w niniejszej umowie EULA), i
  • zależny od przestrzegania przez Ciebie niniejszej umowy EULA.

  6. Wymagania techniczne

  Do korzystania z Gry wymagany jest określony sprzęt, oprogramowanie i możliwości (w tym odpowiednie łącze internetowe).

  7. Łatki (patches), aktualizacje i zmiany

  Okresowo możemy być zmuszeni do wdrażania lub dostarczania łatek (patches), aktualizacji, dodatkowych treść lub innych modyfikacji Gry (na przykład w celu poprawienia grywalności (gameplay) online, dodania nowych funkcji lub usunięcia błędów oprogramowania). Niniejszym akceptujesz, przyznajesz i rozumiesz, że stale pracujemy nad dalszym rozwojem Gry i Usług, poprawiamy, wprowadzamy nowe wersje (upgrades) i aktualizacje grafiki, funkcjonalności, grywalności (gameplay) jak również jakiejkolwiek innej Treści Gry, w celu zwiększenia Twojej satysfakcji z korzystania z Gry.

  8. Własność intelektualna

  8.1 Gra, w tym kod, grafika, sposób działania gry, interfejs użytkownika, zawartość audio i inna zawartość, zawiera informacje zastrzeżone oraz materiały chronione prawem autorskim lub innymi prawami, w szczególności prawami własności intelektualnej. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że takie informacje zastrzeżone oraz materiały są naszą własnością lub że posiadamy licencje do nich i że nie wolno Ci ich używać bez uzyskania naszej zgody.

  8.2 „World of Tanks”, “World of Warplanes”, “World of Warships”, “World of Tanks Blitz”, “Wargaming.net” oraz “Wargaming”  i ich loga stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Wargaming. Nie wolno Ci wykorzystywać ani prezentować takich znaków towarowych w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej umowie EULA. Wszelkie znaki towarowe i usługowe osób trzecich, które pojawią się w Grze, stanowią własność ich właścicieli, a wszelkie prawa do nich są zastrzeżone.

  Twórcą Total War: Arena jest Creative Assembly. Creative Assembly, logo Creative Assembly, Total War, Total War: Arena oraz logo Total War są są zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi firmy Creative Assembly Limited. SEGA oraz logo SEGA są zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi firmy SEGA Holdings Co., Ltd. lub jej filii. SEGA jest zarejestrowana w Amerykańskim Biurze Patentów i Znaków Towarowych. Wszystkie pozostałe znaki handlowe, logo i prawa autorskie należą do ich prawnych właścicieli.

  9. Zasady Gry

  9.1 Zasady Gry określają oczekiwane przez nas zachowania podczas grania w Grę. Przed rozpoczęciem Gry uważnie przeczytaj Zasady Gry. Pamiętaj, że „odgrywanie roli” (role-playing) nie jest wytłumaczeniem dla nieprzestrzegania Zasad Gry.

  9.2 Jeżeli dopuścisz się istotnego naruszenia Zasad Gry, możemy, wedle naszego rozsądnego uznania i zależnie od wagi naruszenia, podjąć niektóre lub wszystkie z następujących czynności:

  • zawieszenie Twojego dostępu do funkcjonalności „czat w grze” w Grze przez krótki okres czasu,
  • zawieszenie Twojego dostępu do funkcjonalności „czat w grze” w Grze przez dłuższy okres czasu, oraz
  • zawieszenie lub zlikwidowanie Twojego Konta zgodnie z Warunkami Świadczenia Usług.

  Jeżeli popełniłeś naruszenie pierwszy raz, a naruszenie to można usunąć, nie jest ono rażące, a okoliczności nam na to pozwalają, otrzymasz od nas pisemne zawiadomienie (np. e-mail, fax, list) o takim zamknięciu Konta 14 (czternaście) dni kalendarzowych wcześniej, abyś miał/a możliwość usunięcia naruszenia w trakcie tego okresu. Jeżeli zawiesimy Twoje Konto, w okresie tego zawieszenia nie będziesz miał/a dostępu do Konta ani do Usług. Jeżeli zamkniemy Twoje Konto, nigdy nie będziesz miał/a dostępu do Konta i możemy również zabronić Ci dostępu do lub użytkowania Usług w przyszłości.

  9.3 Jeżeli zawiesimy Twój dostęp do funkcji „czat w grze”, w czasie trwania tego zawieszenia będziesz mógł/mogła grać w Grę i czytać wiadomości innych graczy na „czacie w grze”, lecz nie będziesz mógł/mogła brać w nim udziału.

  9.4 Jeżeli stwierdzisz, że inny użytkownik narusza którąkolwiek z Zasad Gry, zgłoś proszę ten fakt firmie Wargaming używając funkcji „Pomoc” lub „Zgłoś nadużycie” w Grze, jeżeli są one dostępne, lub skontaktuj się z Działem pomocy za pośrednictwem strony https://eu.wargaming.net/support/.

  10. Ostrzeżenie dotyczące padaczki

  Niektóre osoby są podatne na ataki padaczki lub utratę przytomności podczas ekspozycji na migające światła lub wzory świetlne. U takich osób w wyniku oglądania pewnych obrazów na monitorze lub w wyniku grania w pewne gry wideo może nastąpić atak. Może się to zdarzyć nawet wówczas, gdy taka osoba nie ma żadnej historii choroby w tym zakresie i nigdy nie miała ataków padaczki. Jeżeli jakikolwiek członek Twojej rodziny wykazywał kiedykolwiek objawy związane z padaczką (ataki lub utrata przytomności) w wyniku ekspozycji na migające światła, przed rozpoczęciem gry powinieneś/powinnaś skontaktować się z lekarzem. Sugerujemy, aby rodzice monitorowali wykorzystanie gier wideo przez dzieci. Jeżeli Ty lub Twoje dziecko podczas gry w grę wideo doświadczy następujących objawów: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, skurcze mięśni lub powiek, utrata przytomności, dezorientacja, ruchy mimowolne lub drgawki, należy NATYCHMIAST przerwać grę i skonsultować się z lekarzem. Pamiętaj, że podczas korzystania z gry wideo konieczne jest zapewnienie standardowych środków ostrożności dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, takich jak unikanie gry w razie zmęczenia lub niewyspania, zachowywanie 10–15 minutowych przerw co godzinę, siedzenie we właściwej odległości od ekranu i granie w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.

  11. Zapewnienia i zakres odpowiedzialności odnośnie Gry

  11.1 Zapewniamy, że mamy prawo do zawarcia niniejszej umowy EULA i udzielenia Ci licencji na korzystanie z Gry jak wskazano w punkcie 5 (KORZYSTANIE Z GRY).

  11.2 Ponosimy odpowiedzialność za szkody związane z obrażeniami ciała lub narażeniem życia lub zdrowia, lub za szkody wyrządzone przez nas umyślnie, naszych przedstawicieli, pracowników lub naszych wykonawców, lub zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego dotyczącymi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

  11.3 W odniesieniu do nabywanych przez Ciebie towarów wirtualnych, oprócz odpowiedzialności określonej w punkcie 11.2, ponosimy odpowiedzialność za szkody wynikające z braku gwarantowanej cechy lub rażącego zaniedbania z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli lub wyznaczonych przedstawicieli.

  11.4 Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z naszej strony zostaje wyłączona w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy obowiązującego prawa.

  12. Obowiązujące prawo i właściwość sądów

  12.1 Niniejsza umowa EULA oraz wszelkie spory, roszczenia lub zobowiązania (umowne lub pozaumowne) wynikające z niniejszej umowy, ich przedmiotu lub treści i z nimi związane podlegają przepisom prawa polskiego.

  12.2 Jeżeli prawo obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania nie stanowi inaczej, wszelkie wspomniane wyżej spory zostają poddane jurysdykcji sądów polskich.

  13. Postanowienia ogólne

  13.1 Niniejsza umowa EULA reguluje nasze relacje z Tobą. Nie jest ona podstawą jakichkolwiek praw dla jakichkolwiek innych osób, chyba że co innego wynika wyraźnie z treści niniejszej Umowy EULA.

  13.2 Jeżeli jakakolwiek część niniejszej umowy EULA uznana zostanie za niewykonalną, nie wpłynie to na wykonalność jakiejkolwiek jej innej części. Wspólnie z Tobą zobowiązujemy się interpretować pozostałą część niniejszej umowy EULA w sposób odzwierciedlający w możliwie największym zakresie Twoje i nasze intencje w związku z niniejszą umową EULA.

  13.3 Jeżeli Ty lub my nie skorzystamy (lub opóźnimy korzystanie) z jakiegokolwiek prawa należnego Tobie lub nam na mocy niniejszej umowy EULA, taki brak korzystania lub opóźnienie nie oznacza utraty takiego prawa. Jeżeli Ty lub my skorzystamy z tego prawa tylko częściowo lub jednorazowo, nie uniemożliwia to Tobie bądź nam ponownego skorzystania z niego w przyszłości.

  14. Brak naruszenia praw konsumentów

  Postanowienia niniejszej Umowy EULA nie wyłączają, nie ograniczają oraz w żaden inny sposób nie naruszają praw przysługujących konsumentom zgodnie z przepisami obowiązującego prawa jak również nie mogą być przez kogokolwiek w ten sposób interpretowane.

  15. Skontaktuj się z nami

  W razie jakichkolwiek pytań, skarg lub uwag dotyczących niniejszej umowy EULA skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony https://eu.wargaming.net/support/.