Yasal belgeler

Aşağıda, tüm Wargaming.net ürün ve hizmetler için yasal belgeleri bulacaksınız.

 • Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

  Son güncellenme tarihi: 2 Şubat 2016

  1. İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ HAKKINDA

  1.1 İşbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (veya "SKLS"), "World of Tanks", "World of Warplanes", "World of Warships", Xbox®360 ve Xbox®One üzerindeki "World of Tanks", PlayStation®4 üzerindeki "World of Tanks", "World of Tanks Blitz", "World of Warships Blitz" ile "Gods & Glory" (her biri bir "Oyun") ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere oyunlarımız ile ilgili olarak, sizinle Wargaming Group Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Lefkoşe 1080 Kıbrıs, Xbox oyunları için Wargaming World Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Lefkoşe 1080 Kıbrıs'ı da içeren iştirak kuruluşlarından herhangi biri ("Wargaming", "biz", "bizim" ve "bize") arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir.

  1.2 İşbu SKLS, Oyunu kullanımınız ile ilgili kural ve esasları içermektedir ("Oyun Kuralları"). Oyun Kuralları aşağıdaki adreslerde belirtilmiş olup, işbu SKLS'nin bir parçasını teşkil etmektedir:

  Ayrıca Xbox Oyunları ve diğer Xbox hizmetlerinin kuralları, Apple Appstore ve Game Center kuralları ile Google Play kurallarını da içerecek ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Oyuna özel olarak geçerli tüm dış platformların tüm kurallarını kabul edip, bu kurallara uyacağınızı da kabul edersiniz. Dış platformların herhangi bir kuralının ihlal edilmesi Hizmet Koşullarını esas ihlaliniz olarak da kabul edilecektir.

  Bu SKLS, üçüncü tarafların kuralları ve kabul ettiğiniz diğer dokümanlar ile birlikte, Oyunu oynarken nasıl davranmanızı beklediğimizi belirlemektedir. Lütfen oyunu oynamadan önce bu kuralları dikkatli bir şekilde okuyun.

  Oyunları PlayStation®4’te oynarken ve Sony hizmetlerini kullanırken, aşağıdaki kurallar geçerlidir. Oyun içi mağaza içinden satın alınan tüm içerik Sony Network Entertainment Europe Limited (“SNEE”) şirketinden satın alınacak olup, Playstation®Store’da bulunan Sony Entertainment Network Hizmet Şartları’na tabidir. Öğeden öğeye farklılık gösterebileceği için lütfen her satın almaya ilşkin kullanım haklarını control edin. Aksi belirtilmediği müddetçe mağazadan satın alınan içerik, oyun ile aynı yaş sınıflandırmasına sahiptir.

  2. İŞBU SKLS VE SİZ

  2.1 18 yaşından küçük iseniz, lütfen ebeveyninizden veya velinizden işbu SKLS'ini sizin adınıza gözden geçirmesini ve onaylamasını isteyin. Yukarıda belirtilen yaşın altındaysanız, bir ebeveyn veya velinin gözetiminde olmadan bu Oyunu kullanmamalı veya Oyuna erişim sahibi olmamalısınız.

  2.2 Oyunun kurulumu sürecinin bir parçası olarak (mevcut ise) veya Oyunu kullandığınızda Oyun Kuralları da dâhil olmak üzere işbu SKLS koşullarını kabul ettiğinizi onaylamaktasınız. İşbu SKLS'ini veya Oyun Kurallarını kabul etmiyorsanız, lütfen Oyunu kurma veya kullanma girişiminde bulunmayın.

  3. HİZMET KULLANIM ŞARTLARI, GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

  Bir Wargaming hesabı ( "Hesap") oluşturulması sürecinin bir parçası olarak, Hizmet Şartlarımızı ve Gizlilik ve Çerez Politikamızı okumuş ve kabul etmiş olduğunuzu onaylamaktasınız.

  4. SKLS VE OYUN KURALLARINDA YAPILAN TADİLLER

  4.1 Zaman zaman işbu SKLS'ini önemli sebeplerle; örneğin, Oyundaki yeni özellik ve fonksiyonları yansıtmak amacıyla veya kanunda yapılan değişikliklerden dolayı, tadil etmemiz gerekebilir.  İşbu SKLS'inde herhangi bir değişiklik yapmamız durumunda, söz konusu değişiklikler yürürlüğe girmeden dört (4) hafta önce değişiklikler ve söz konusu değişiklikleri kabul etmeme hakkınız size e-posta ile önceden bildirilecektir. SKLS’nin en son sürümünü her zaman Wargaming internet sitelerinde (“İnternet Siteleri”) bulabilirsiniz.  Lütfen, Oyunu her kullanışınızda işbu SKLS’ndeki güncellemeleri kontrol etmeyi unutmayınız. İşbu SKLS'inde yapılan değişiklikler, kazanılmış haklarınız etkilemeyecek olup, bu değişikliklerin geriye dönük bir etkisi de olmayacaktır.

  4.2 Zaman zaman Oyun Kurallarını da ciddi sebeplerle; örneğin, Oyun veya Oyunun oynanış şekli ile ilgili bir sorunu çözmek veya tüm kullanıcılar için Oyunun eğlenceli olmaya devam etmesini sağlamak için tadil etmemiz gerekebilmektedir. Bu Oyun Kurallarında herhangi bir değişiklik yapmamız durumunda, söz konusu değişiklikler yürürlüğe girmeden dört (4) hafta önce değişiklikler ve söz konusu değişiklikleri kabul etmeme hakkınız size e-posta ile önceden bildirilecektir. Oyun Kurallarının en son sürümünü her zaman İnternet Sitelerinde bulabilirsiniz. Oyun Kurallarında yapılan değişiklikler, kazanılmış haklarınızı etkilemeyecek olup, bu değişikliklerin geriye dönük bir etkisi de olmayacaktır.

  5. OYUNUN KULLANILMASI

  5.1 İşbu SKLS'ni kabul etmeniz mukabilinde, işbu SKLS sizinle aramızda yürürlükte olduğu süre boyunca Oyunu indirmeniz, kurmanız ve oynamanız için size kişisel hak ('lisans' olarak bilinmektedir) vermekteyiz.

  5.2 İşbu lisans:

  • 'gayri münhasırdır' (aynı ve benzer lisansları başkalarına da verebileceğimiz anlamına gelir);
  • 'geri alınabilir'  (aşağıda daha detaylı açıklanan bazı durumlarda bu lisansı feshedebileceğimiz anlamına gelir);
  • 'kişiseldir' (Oyunu hiçbir ticarî amaç için kullanamayacağınız anlamına gelir);
  • 'devir edilemez' (lisansın sadece sizin menfaatinize sunulduğu ve size tanımış olduğumuz haklardan hiçbirini başka bir kişiye devredemeyeceğiniz veya alt-lisans yoluyla temin edemeyeceğiniz anlamına gelir); ve
  • 'sınırlıdır' (Oyunu sadece işbu SKLS’nde belirtmiş olduğumuz amaçlar dâhilinde kullanabileceğiniz anlamına gelir); ve
  • işbu SKLS'ine riayet etmeniz koşuluna tâbidir.

  6. TEKNİK GEREKSİNİMLER

  Oyunu kullanabilmeniz için bazı donanım, yazılım ve imkânlara (uygun bir internet bağlantısı da dâhil) sahip olmanız gerekmektedir.

  7. YAMALAR, GÜNCELLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

  7.1 Zaman zaman, Oyuna yamalar, güncellemeler, ilave içerik veya diğer değişiklikler (örneğin çevrimiçi oyun oynamanın iyileştirilmesi, yeni veya güncel özelliklerin eklenmesi veya yazılım hatalarının düzeltilmesi için) uygulamamız veya sağlamamız gerekebilir.

  7.2 Oyun ve Hizmetlerin gelişimi için devamlı surette çalıştığımızı, oynanabilirliğin sizin için daha eğlenceli olması için Oyunların grafikleri, özellikleri, oynanabilirliği ve diğer herhangi bir İçeriğini geliştirdiğimizi, iyileştirdiğimizi ve güncellediğimizi kabul ve teyit etmekte ve anlamaktasınız.

  8. FİKRÎ MÜLKİYET

  8.1 Kod, grafikler, oyun oynama, kullanıcı arayüzü, sesli ve diğer içerikler de dâhil olmak üzere Oyun, herhangi bir sınırlama olmaksızın fikrî mülkiyet de dâhil, telif hakkı ve diğer kanunlarla korunan mülkiyete tâbi bilgi ve materyaller ihtiva etmektedir. Söz konusu mülkiyete tâbi bilgilerin ve materyallerin bizim mülkiyetimizde olduğunu veya bunların lisanslarına sahip olduğumuzu ve bunların hiçbirini iznimiz olmadan kullanamayacağınızı veya bunlardan faydalanamayacağınızı kabul etmektesiniz.

  8.2 "World of Tanks", "World of Warplanes", "World of Warships", "World of Tanks Blitz", "Wargaming.net" и “Wargaming" ve bunların ilgili logoları, Wargaming'in ticarî markaları veya tescilli ticarî markalarıdır. İşbu SKLS'nde açıkça belirtilmedikçe, bu ticarî markaları hiçbir şekilde kullanamaz veya teşhir edemezsiniz.  Oyunlarda görüntülenen üçüncü şahıslara ait tüm ticarî markalar ve hizmet markaları, ilgili üçüncü şahısların mülkiyetinde olup, bunlara ait tüm haklar saklıdır.

  9. OYUN KURALLARI

  9.1 Oyun Kuralları, Oyunu oynarken sizden beklediğimiz davranış şekillerini ortaya koymaktadır.  Oyunu oynamadan önce lütfen Oyun Kurallarını dikkatli bir şekilde inceleyin.  'Rol-yapmanın', Oyun Kurallarına aykırı hareket etmek için bir mazeret olmadığını lütfen unutmayın.

  9.2 Oyun Kurallarını esaslı bir şekilde ihlal ettiğiniz takdirde, söz konusu ihlalin ciddiyet düzeyine bağlı olarak, kendi makul takdirimizde aşağıdaki yollardan bazılarına veya hepsine başvurabiliriz:

  • Oyundaki 'oyun sohbet' özelliğine kısa bir süre boyunca erişiminizi askıya alabiliriz; 
  • Oyundaki 'oyun sohbet' özelliğine daha uzun bir süreyle erişiminizi askıya alabiliriz; ve
  • Hizmet Şartlarında öngörüldüğü gibi, Hesabınızı askıya alabilir veya kapatabiliriz.

  İhlalin, ilk ihlaliniz olması, pervasız olmaması, düzeltilebilir olması ve koşulların buna izin vermesi durumunda, verilen süre zarfında ihlali düzeltmenize fırsat tanımak için yakında gerçekleşecek olan Hesap kapama işlemi ile ilgili size on dört (14) takvim günü önceden yazılı bildirimde bulunacağız. Hesabınızı askıya aldığımız takdirde, askıya alındığı süre boyunca, Hesabınıza erişemez veya Hizmetlerden hiçbirini kullanamazsınız.  Hesabınızı kapattığımız takdirde ise, Hesabınız asla erişemezsiniz, bununla beraber gelecekte de Hizmetlere erişim veya kullanımınızı yasaklayabiliriz.

  9.3 Oyundaki 'oyun sohbeti' özelliğine erişiminizi askıya aldığımız takdirde, askıya alma süresi boyunca Oyunu oynayabilecek ve diğer oyuncuların 'oyun sohbeti'ni okuyabilecek, fakat 'oyun sohbetine' katılamayacaksınız.

  9.4 Oyun Kurallarından herhangi birini ihlal eden başka bir kullanıcı ile karşılaştığınızda, varsa Oyundaki "Yardım" veya "Kötüye Kullanım Bildir" fonksiyonlarını kullanarak lütfen bu faaliyeti Wargaming’e rapor edin, veya https://eu.wargaming.net/support/ adresinden Müşteri Desteği ile iletişime geçin.

  10. EPİLEPSİ UYARISI

  Bazı insanlar, günlük hayatta parlak ışıklara veya ışık desenlerine maruz kaldıklarında epileptik nöbetlere veya bilinç kaybına karşı duyarlılık göstermektedir. Bu tür insanlar, bazı ekran görüntülerini izlerken veya bazı bilgisayar oyunlarını oynarken nöbet yaşayabilir.  Söz konusu kişi, geçmişte herhangi bir epilepsi hastalığı geçmişi olmasa veya hiç epileptik nöbet yaşamamış olsa da bu tür bir durum meydana gelebilir. Parlak ışıklara maruz kalındığında sizde veya ailenizden herhangi bir kişide epilepsi ile ilgili belirtiler görüldüyse (nöbet veya bilinç kaybı), oyunu oynamadan önce doktorunuza danışın. Ebeveynlerin, çocuklarının bilgisayar oyunlarını kullanımını takip etmelerini öneririz. Sizde veya çocuklarınızda bilgisayar oyunu oynarken baş dönmesi, görüntü bulanıklığı, göz veya kas çekilmeleri, bilinç kaybı, dezoriyantasyon, herhangi bir istem dışı hareket veya kasılma belirtisi olursa, DERHAL bilgisayar oyununu bırakın ve doktorunuza başvurun.  Herhangi bir bilgisayar oyunu oynarken, oyunu yorgunken veya uykunuzu almadığınız zamanlarda oynamaktan kaçınmak, her saat 10 ila 15 dakika arasında ara vermek, ekrandan makul bir uzaklıkta oturmak ve oyunu iyi ışıklandırılmış bir ortamda oynamak da dâhil bazı standart sağlık ve güvenlik tedbirleri almanız gerektiğini de lütfen unutmayın.

  11. OYUN İLE İLGİLİ GARANTİLER VE SORUMLULUK

  11.1 İşbu SKLS'ini akdetmeye ve bölüm 5'te (“OYUNUN KULLANIMI”) belirtildiği şekilde Oyunun kullanımına ilişkin size lisanslar verme hakkına sahip olduğumuzu garanti ederiz;

  11.2 Bizim neden olduğumuz veya temsilcilerimizin, çalışanlarımızın veya bizi vekaleten temsil edenlerin neden olduğu sağlık sorunları, bedeni veya hayati yaralanmalardan doğan zararlar veya kasıtlı zararlardan dolayı veya Alman Ürün Sorumluluğu Kanununa göre tarafımız sorumlu olacaktır.

  11.3 Ücretiz olarak sunulan hizmetlerimize ilişkin olarak, bölüm 11.2’ye ek olarak tarafımız, sadece Almanya Medeni Kanununun §§ 598 ve devamı maddelerine göre sorumlu olacaktır.

  11.4 Satın almış olduğunuz sanal ürünler ile ilgili olarak, bölüm 11.2’ye ek olarak, garanti edilen niteliğin olmayışından veya tarafımızın, temsilcilerimizin veya belirlenmiş vekillerin ağır ihmalinden kaynaklanan zararlardan tarafımız sorumlu olacaktır.

  11.5 Satın almış olduğunuz sanal ürünler ile ilgili olarak, bölüm 11.2’ye ek olarak, temel akdî bir görevin hafif kusurla ihlal edilmesi halinde tarafımız sorumlu olacaktır, ancak bu sorumluluk genelde öngörülebilir zarar tutarı ile sınırlı olacaktır. Temel akdî görevler soyut olarak, ifası evvela sözleşmenin uygun şekilde yerine getirilmesini sağlayan ve bir sözleşme tarafının düzenli olarak ifasına bel bağladığı görevlerdir.

  11.6 Tarafımız bunlar dışında başka herhangi bir sorumluluktan muaf tutulacaktır.

  12. AMİR HUKUK VE YARGI YETKİSİ

  12.1 İşbu SKLS ve SKLS’nden veya SKLS’nin konusu veya teşekkülünden doğan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir ihtilaf, hak talebi veya yükümlülük (sözleşmeden doğsun veya doğmasın), Alman hukukuna tâbi olacaktır. 

  12.2 Yaşamakta olduğunuz ülke kanunlarında aksi belirtilmediği sürece, yukarıda anılan ihtilaflarda hem tarafımız hem de siz Alman mahkemelerinin yargı yetkisine teslim olmaktadır.

  13. GENEL

  13.1 Sizinle atamızdaki ilişki işbu SKLS'ne tâbidir. İşbu SKLS, işbu SKLS'nde aksi açıkça belirtilmedikçe, başka hiçbir kişi adına herhangi bir hak tesis etmez.

  13.2 İşbu SKLS'nin herhangi bir bölümünün icra edilemez olması durumunda, bu icra edilemezlik işbu SKLS'nin diğer herhangi bir bölümünün icra edilebilirliğini etkilemeyecektir. Ayrıca tarafımız ve siz, işbu SKLS'nin geri kalan kısmını, mümkün olduğunca tarafların SKLS'nde belirtilmiş olan niyetlerini yansıtacak şekilde yorumlamayı kabul etmektedir. 

  13.3 İşbu SKLS kapsamında size veya bize ait olabilecek herhangi bir hakkı kullanmamanız veya kullanmamamız (veya kullanmada gecikmeniz veya gecikmemiz) durumunda, söz konusu hakkın kullanılmaması veya geç kullanılması, bu hakkı kaybettiğimiz veya kaybettiğiniz anlamına gelmeyecektir. Herhangi bir hakkı kısmen veya bir defa kullanmanız veya kullanmamız durumunda, bu durum söz konusu hakkı gelecekte tekrar kullanmamızı veya kullanmanızı engellemeyecektir.

  14. Bize Ulaşın

  İşbu SKLS ile ilgili herhangi bir sorunuz, şikâyetiniz veya görüşleriniz varsa, lütfen https://eu.wargaming.net/support/  adresinden bize ulaşınız.

 • Wargamıng gizlilik politikası

  Yürürlük tarihi: 25 mayıs 2018

  Gizliliğinizi korumayı ve gizliliğinize saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz. Bu Gizlilik Politikası ("Politika"), sizin temin ettiğiniz veya bizim sizin hakkınızda topladığımız bilgileri nasıl işlediğimizi açıklamaktadır.

  Kişisel Veri” ile kimliği tanımlanmış veya tanımlanabilecek gerçek bir kişi olarak sizinle ilgili verileri kastediyoruz. “Kişisel Veriler”; adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, yaşınız, cinsiyetiniz, oyun tercihleriniz gibi bilgileri içerebilir. Sizinle ilişkilendiremeyeceğimiz anonim bilgiler, "Kişisel Veri" sayılmaz.

  1. VERİ SORUMLUSUNUN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

  "World of Tanks", "World of Warplanes", "World of Warships", "World of Tanks Blitz", "World of Warships Blitz", "Total War: Arena", bunlarla ilgili web siteleri, örneğin http://worldoftanks.asia, http://worldofwarplanes.asia, http://worldofwarships.asia, https://wotblitz.asia, https://wowsblitz.asia, http://totalwararena.net, http://wargaming.net ve bu Politika’nın yayınlandığı başka her türlü Wargaming oyunu ve Wargaming web sitesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, mobil ve çevrimiçi oyunlarımızı kapsayan Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation - GDPR), Avrupa Birliği Üye Devletlerindeki başka veri koruma ve veri gizliliği yasaları ile verilerin korunması niteliği taşıyan başka kılavuzlar veya ilkeler kapsamındaki veri sorumlusu:

  Wargaming Group Limited
  105, Agion Omologiton Avenue
  Lefkoşa 1080
  Kıbrıs
  E-posta: privacy@wargaming.net

  Xbox 360 ve Xbox One platformundaki "World of Tanks", PlayStation®4 platformundaki "World of Tanks" (“Konsol Oyunları”) ve örneğin https://console.worldoftanks.com/ gibi bunlarla ilgili web sitelerini kapsayan Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation -GDPR), Avrupa Birliği Üye Devletlerindeki başka veri koruma ve veri gizliliği yasaları ile verilerin korunması niteliği taşıyan başka kılavuzlar veya ilkeler kapsamındaki veri sorumlusu:

  Wargaming World Limited
  105, Agion Omologiton Avenue
  Lefkoşa 1080
  Kıbrıs
  E-posta: privacy@wargaming.net

  Bu Politika'da iki kuruluş da "Wargaming", "biz", "bizim", "bize", "bizden", "bizde" şeklinde anılmaktadır. “Hizmetler” terimi, yukarıda anılan oyunlar (“Oyunlar”), web siteleri (“Siteler”), Wargaming hesabı ("Hesap"), destek hizmetleri ve forumlar dahil olmak üzere Oyunlarla ilgili başka her türlü ürün ve hizmetlerimizi ("Yan Hizmetler") (örneğin “World of Tanks Assistant” uygulaması) kullanmanıza olanak tanıma eylemi anlamına gelir.

  2. VERİ KORUMA GÖREVLİSİNİN (DPO) İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Wargaming'in Veri Koruma Görevlisi'nin iletişim bilgileri şu şekildedir:

  Wargaming Veri Koruma Görevlisi
  105, Agion Omologiton Avenue
  Lefkoşa 1080
  Kıbrıs
  E-posta: dpo@wargaming.net

  3. ÖZET GENEL BİLGİ

  Ancak ve ancak sizinle düzenlediğimiz bir sözleşmenin ifası için gerektiğinde kişisel verileri işleriz. Veri işleme, tabi olduğumuz kanuni zorunluluklara uymamız için ya da meşru menfaatlerimiz nedeniyle gereklidir; ancak size ait Kişisel Verilerin korunmasını gerektiren menfaatler veya temel haklar ve özgürlüklerin söz konusu menfaatleri hükümsüz kıldığı haller istisnadır.

  Meşru menfaatlerimiz, Hizmetlerimizi etkin, güvenli ve zararsız biçimde sağlamaktan ibarettir. Hizmetlerimizi kullanan herkese adil ve dengeli bir deneyim yaşatmak istiyoruz.

  3.1. SİZİN TERCİHLERİNİZ

  Hesap Yönetim Aracı'nı kullanarak, Kişisel Verilerinizi nasıl kullanabileceğimizi seçebilirsiniz. Kişisel Verilerin kullanımı konusundaki talimatlarınıza uymadan önce kimliğinizi doğrulamamız gerektiğinden, Hesap Yönetim Aracı'na erişmek için kayıtlı bir Hesap açmanız gerekir. Açıklamak gerekirse, Hesabın demo sürümünü kullanıyorsanız, verilerinizin bizim tarafımızca kullanımını tam olarak denetleyebilmek için öncelikle hesabı burada tamamlamanız gerekmektedir.

  Örnek vermek gerekirse, Hesap Yönetim Aracı sayesinde şunları yapabilirsiniz:

  • e-posta yoluyla, Oyunların içinde ve çevrimiçi ortamda sunulan doğrudan pazarlama içeriklerini almaktan vazgeçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki "Doğrudan Pazarlama İçerikleri Almaktan Vazgeçme ve İtiraz Hakkı" başlıklı Bölüm 7.1'i okuyun.
  • sakladığımız Kişisel Verilerinize erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki "Erişim Hakkı" başlıklı Bölüm 7.2'yi okuyun.
  • Hesabınızı ve ilgili Kişisel Verileri sildirtebilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki "Sildirme Hakkı" başlıklı Bölüm 7.4'ü okuyun.

  3.2. BİLGİ GÜVENLİĞİ

  Biz ve çalışanlarımız, kullanıcıların gizlilik ihtiyacını anlıyoruz ve Kişisel Verilerin tabiatına ve bunların işlenmesine ilişkin riskleri layıkıyla hesaba katmak suretiyle, bilgilerinizi kaybolma, kötü amaçla kullanılma, yetkisiz erişim, ifşa, değiştirme ve imha etme eylemlerine karşı korumak için makul ve uygun güvenlik prosedürlerini uyguluyoruz.

  3.3. VERİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA İŞLENMESİ

  Kişisel Verileri, işbu Politika'da belirtilen amaçlar doğrultusunda bizim adımıza çalışan iştiraklerimiz, ortaklıklarımız, satıcılarımız veya temsilcilerimizle paylaşabiliriz. Örneğin, sistemlerimizin veya hizmetlerimizin korunmasına ve muhafaza edilmesine yardımcı olmak üzere başka şirketlerden hizmet alabiliriz. İlişki tesis ettiğimiz her satıcı veya temsilci, bizim veri gizliliği ve güvenliği kurallarımıza uymak zorundadır ve bizlerden aldıkları kişisel verileri başka bir amaçla kullanmalarına izin verilmez. Söz konusu şirketler Avrupa Ekonomik Alanı dışında bulunabilirler. Daha fazla bilgi için "Bilgilerinizi nasıl paylaşıyoruz?" başlıklı Bölüm 6'yı okuyun.

  3.4. ÇOCUKLAR

  Çocuklardan elde edilen kişisel bilgilerin korunması konusunda özel yükümlülüğümüz olduğunu kabul ediyoruz. Ebeveyninin izni olmaksızın, bilerek hiçbir çocuktan Kişisel Veri toplamayacağız ve böylesi verileri işlemeyeceğiz. İşbu Politika kapsamında çocuk, 18 yaşından küçük (veya yürürlükteki kanunlara göre bunun farklı olduğu yerlerde, Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesine rıza göstermek için belirlenmiş asgari rüşt yaşı) herhangi bir birey anlamına gelir.

  3.5. VERİ SAKLAMA

  Kişisel Verilerinizin çoğunu işbu Politika’da açıklanan amaçlar kapsamında ve bizim Hizmetlerimizi kullanmaya devam ettikçe, yani Oyunlarımızdan birinde aktif bir Hesabınız olduğu müddetçe, topluyor ve işliyoruz. Siz hesabınızın silinmesini talep ettikten ve 45 (kırk beş) takvim gününden oluşan cayma süresi (bu süre içinde hesabınızı tekrar aktif hale getirebiliriz) dolduktan sonra, Kişisel Verilerinizi sileceğiz. Kişisel Verilerinizi silme süreci, cayma süresinin bitiminden sonra bir ayı bulabilir ve taleplerin arz ettiği sorunlara ve sayısına bağlı olarak ilave iki ay daha uzatılabilir. Daha fazla bilgi için "Silme Hakkı" başlıklı Bölüm 7.3'ü okuyun.

  3.6. HESABI KULLANMAYAN OYUNLAR

  Oyunlardan bazıları Hesabı kullanmaz. Bu oyunlarla ilgili haklarınızı, Hesap Yönetim aracılığıyla kullanamayacaksınız. Bu nedenle, Kişisel Verilerinizi dışa aktarmanız, Kişisel Verilerinizi silmeniz, "Haklarınız" başlıklı Bölüm 7 uyarınca Kişisel Verilerinizin tarafımızca kullanılmasına itiraz etmeniz ve aboneliklerinizi yönetmeniz için size başka araçlar sunuyoruz.

  Buna ek olarak, oynanması için Hesabın oluşturulduğu Oyunların kullanıcıları ve başka Oyunların kullanıcıları hakkında topladığımız Kişisel Veri listesinde birtakım farklılıklar mevcuttur. Örnek vermek gerekirse, oynamak için Hesabı oluşturmadığınız Oyunları kullanmanız durumunda, telefon numaranız ve e-posta adresinizi toplamayız.

  Hesabın kullanılmadığı Oyunlarla ilgili olarak, Müşteri Destek birimine haklarınızı kullanmak istediğinize dair bir yazı göndererek veya ilgili Oyun içinde belirtildiği şekilde haklarınızı kullanabilirsiniz.

  Son olarak, Hesabın kullanılmadığı bazı Oyunların kayıt girdisini Hesaba bağlayabilirsiniz (böyle bir işlevin mümkün olduğu durumlarda). Bu Oyunlar içinde bulunan Kişiler Verileriniz üzerindeki denetimin, Hesap ile ilgili Kişisel Verileriniz üzerindeki denetimden ayrı olduğunu vurgulamak isteriz. Örnek vermek gerekirse, "World of Warships Blitz" oyunundaki Kişisel Verilerinizi silmek için, bu oyunun içinde belirtildiği şekilde Müşteri Destek Hizmetleri ile irtibata geçmeniz gerekecektir, ancak Hesap ile ilgili Kişisel Verilerin silinmesi, Hesap Yönetim Aracı üzerinden gerçekleştirilmelidir.

  4. TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

  Hizmetlerimizi kullanmanızla ilgili olarak, ya doğrudan sizden (bize bilgi temin ettiğiniz durumlarda) ya da dolaylı yollardan (örneğin Sitemizde kullanılan teknolojiler aracılığıyla) bilgi toplarız.

  4.1. DOĞRUDAN TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

  Sizin gönüllü olarak temin ettiğiniz Kişisel Verileri ve diğer bilgileri toplarız. Talep edilen bilgileri temin edip etmemek tamamen size kalmıştır. Bununla birlikte, belirli Hizmetleri ancak ve ancak gerekli bilgileri temin etmeniz halinde (örneğin Hesap oluştururken) kullanmanız mümkündür.

  Hesap Verileri

  Bir Hesap oluştururken, adınızı, e-posta adresinizi ve telefon numaranızı içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan Kişisel Veriler temin etmeniz istenebilir.

  İçerik Verileri

  Hesap oluşturduğunuz ve başka Hizmetlerimizi kullandığınız zaman (örneğin oyun forumları, sohbetler ya da Hizmetlerimiz konusunda geri bildirimde bulunduğunuz zaman) Kişisel Verilerinizi elde edebiliriz. Bu veriler arasında şunlar sayılabilir:

  • Oyun Forumları ve Sitelerine girdiğiniz, buralarda yorumladığınız veya beğendiğiniz bilgiler;
  • Oyunlardaki "oyun içi sohbet" fonksiyonu kullanılarak gönderilen bilgiler;
  • Bizden bilgi veya destek talep ederken ya da bizden bir ürün veya hizmet satın alırken temin ettiğiniz bilgiler; Siparişlerinizi tamamlamak üzere ilgili ödeme kuruluşuna iletmek için gereken bilgiler bunlara dahildir. Bu bilgiler herhangi bir işlemin meblağını içerebilir ancak sizin finansal bilgilerinizi içermez, yalnızca ödeme kuruluşuna güvenli protokollerle doğrudan iletilir;
  • Yarışmalara, mücadelelere ve turnuvalara katılırken, anketlere cevap verirken bize temin ettiğiniz, Hesap Verileri dışındaki bilgiler (örneğin iletişim bilgileriniz);
  • İlgili sosyal ağ siteleriyle entegrasyona izin vermek amacıyla, sosyal ağ sitelerindeki profillerinize ilişkin bilgiler.

  4.2. DOLAYLI YOLLARDAN TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

  Web sitelerimizle etkileşiminiz ve bu siteleri kullanmanız sayesinde, çeşitli bilgileri dolaylı yollardan toplarız. Böylesi bilgiler, tarayıcı ve cihaz bilgileri, otomatik elektronik etkileşimler yoluyla toplanan veriler, uygulama kullanım verileri, demografik bilgiler, coğrafi bilgiler, coğrafi konum bilgileri, istatistiksel ve toplulaştırılmış bilgiler (“Diğer Bilgiler”) içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir. İstatistiksel veya toplulaştırılmış bilgiler doğrudan belirli bir kişiyi tanımlamaz, ancak Kişisel Verilerden türetilebilir. Örneğin, belirli bir ülkedeki kullanıcıların oranını hesaplamak için Kişisel Verileri toplulaştırabiliriz. Diğer Bilgiler ile Kişisel Verileri birleştirdiğimiz takdirde, birleştirilen bilgilere Kişisel Veri muamelesi yaparız.

  4.2.1. İzleme Verileri ve Çerezler

  Biz, pazarlama ortakları ve site analizi tedarikçileri gibi ortaklarımız, kullanıcıların Hizmetlerimizi ve benzeri teknolojileri (örneğin web işaretçileri, pikseller, reklam etiketleri ve cihaz tanımlayıcılar) nasıl kullandıklarını analiz etmemize, farklı cihazlar ve farklı Hizmetlerimizde sizi ve/veya cihazlarınızı tanımamıza, sunduğumuz Hizmetleri iyileştirmemize, pazarlama, site analizi ve web sitesi işlevlerini iyileştirmemize yardımcı olmak üzere bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan “Çerezler” kullanıyoruz. Çerez kullanımı internette standarttır. Çoğu web tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul etse de, çerezleri kabul edip etmeme kararı size aittir. Çerezlerin alınmasını önlemek ya da size çerez gönderildiğinde bildirim almak üzere tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz. Tarayıcınızdaki ilgili ayarları seçmek suretiyle, çerez kullanımını reddedebilirsiniz. Bununla birlikte, çerez kullanımını reddetmeniz halinde, Sitelerimizin işlevlerinin bir kısmına erişemeyebileceğinizi unutmayın.

  Belirli bir siteye veya sayfaya her gün giren ziyaretçi sayısı gibi web sitesi trafik hacmi ve örüntülerine genellikle “İzleme Verisi” adı verilir. Dolaylı yollardan derlenen böylesi bilgiler, internette her gezindiğinizde bilgisayarınıza otomatik atanan bir numara olan IP adresi gibi çeşitli araçlar veya yöntemlerle toplanır. Web sayfalarını "barındıran" bilgisayarlar olan web sunucuları, kullandığı IP adresi sayesinde bilgisayarınızı otomatik olarak tanır. Sitelerimizden herhangi birini ziyaret ettiğiniz zaman, sunucularımız bilgisayarınızın IP adresini kaydeder.

  Site Analizi Çerezleri. Google Analytics, Google Optimize, Doubleclick ve Yandex.Metrica (hep birlikte “Üçüncü Taraf Site Analizi Tedarikçileri ” şeklinde anılacaktır) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, üçüncü taraf site analizi tedarikçilerinden faydalanırız. Söz konusu Üçüncü Taraf Site Analizi Tedarikçileri, Sitelerimizde Çerez kullanırlar. Wargaming kimliğiniz (Wargaming ID) dahil olmak üzere, Sitelerimizi kullanmanıza ilişkin Çerezlerin ürettiği bilgiler, Üçüncü Taraf Site Analizi Tedarikçileri’nin sunucularına aktarılabilir ve buralarda saklanabilir; bu sunucular aynı zamanda Avrupa Ekonomik Alanı dışında da bulunabilir. Üçüncü Taraf Site Analizi Tedarikçileri, sizin Sitelerimizi nasıl kullandığınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği konusunda raporlar hazırlamak ve web sitesi etkinliğine ilişkin başka hizmetler temin etmek amacıyla bu bilgileri bizim adımıza kullanacaktır.

  Aşağıda sıralanan Google Analytics çerezlerini kullanıyoruz:

  _ga (_rollupGa adıyla da bilinir). Bu çerez, bilgi toplamak ve web sitesi kullanım istatistiklerini raporlamak için kullanılır. 2 yıl sonra silinir.

  _gid (_rollupGa_gid adıyla da bilinir). Bu çerez, kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. 24 saat sonra silinir.

  _gat. Bu çerez, talep miktarını azaltmak için kullanılır. 1 dakika sonra silinir.

  _gac_. Bu çerez, kullanıcıya yönelik kampanyayla ilgili bilgiler içerir. AdWords web sitesi dönüştürme etiketleri, bu çerezi anonim halde okur. 90 gün sonra silinir.

  _dc_gtm_. Bu çerez, anonim biçimdeki talep miktarını azaltmak için kullanılır. 1 dakika sonra silinir.

  Bir deneye katılıp katılmadığınızı (örneğin, kullanıcıların arayüzlerimizdeki deneyimini iyileştirmek için kullandığımız, kullanıcılarımızın tercih ettiği buton renkleri konusunda yapılan A/B testleri) ve bir kullanıcının dahil olduğu deneylerin sonlanıp sonlanmadığını belirlemek amacıyla, aşağıda sıralanan Google Optimize çerezlerini kullanırız.

  __utmx. 18 ay sonra silinir.

  __utmxx. 18 ay sonra silinir.

  _gaexp. Genelde 90 gün sonra silinir.

  Aşağıda sıralanan Doubleclick çerezlerini kullanırız:

  IDE ve DSIS. Bu çerez, Google Analytics'te standart uygulamaların sunmadığı özelliklere olanak tanır. Reklam özellikleri arasında şunlar sayılabilir: Google Analytics’le tekrar pazarlama, Google Display Network İzlenim Raporları, Google Analytics Demografi ve İlgi Alanı Raporları ile entegre olan, reklam çerezleri ve tanımlayıcıları sayesinde verilerin toplanması dahil olmak üzere, reklam amaçları kapsamında veri toplamak için Google Analytics gerektiren hizmetler. Çerezler 2 yıl sonra silinir.

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresinde bulabileceğiniz tarayıcı eklentisini indirmek ve tarayıcınıza kurmak suretiyle, Google’ın veri (çerezler ve IP adresi) toplamasını ve kullanmasını engelleyebilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgiye http://www.google.com/analytics/terms/gb.html (Google Analytics Kullanım Koşulları & Gizlilik) adresinden erişebilirsiniz. Sitelerimizde, Google Analytics, Google Optimize ve Doubleclick kodunun, IP adreslerinin anonim şekilde (IP-maskeleme adı verilen yöntemle) toplanmasını sağlamak amacıyla "gat._anonymizeIp();" ile sağlandığını lütfen dikkate alın. Ayrıca Google Analytics, Google Optimize ve Doubleclick'in bu tür verileri Wargaming adına toplamasını şu bağlantıya tıklayarak önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Aşağıda sıralanan Yandex.Metrica çerezlerini kullanıyoruz:

  _ym_isad. Bu çerez, kullanıcının tarayıcısında reklam engelleme özelliğinin veya yazılımının etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol etmeye yardımcı olur. 24 saat sonra silinir.

  _ym_uid. Bu çerez, bilgi toplamak ve web sitesi kullanım istatistiklerini raporlamak için kullanılır. Bu çerezleri, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanıyoruz. Çerezler, siteye giren ziyaretçi sayısı, site ziyaretçilerinin nereden geldiği ve ziyaret ettikleri sayfalar dahil olmak üzere, anonim biçimde bilgiler toplar. 2 yıl sonra silinir.

  _ym_visorc. Bu çerez, oyundaki bölümlerin yeniden oynanmasına olanak tanır. Bu çerezler, Yandex.Metrica raporlarında bulunan "Oturumları yeniden oynat" işlevini etkinleştiren Webvisor özelliği için kullanılır. (https://yandex.com/support/metrica/general/counter-webvisor.html). Yandex, toplanan bütün bilgilerin anonim hale getirilmesini temin eder. Bu çerez 1 günden kısa bir süre içinde silinir.

  Bunun yanı sıra başka Yandex.Metrica çerezleri de kullanırız ve bunların silinme süreleri şöyledir: sync_cookie_csrf 1 gün sonra silinir, i 10 yıl sonra silinir, yandexuid 10 yıl sonra silinir, yp 10 yıl sonra silinir, sync_cookie_ok 2 gün sonra silinir.

  Kullandığınız tarayıcı ayarlarından Yandex.Metrica çerezlerini devre dışı bırakabileceğiniz gibi, sizinle ilgili herhangi bir verinin toplanmasını şu eklentiyi kullanarak da engelleyebilirsiniz: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html.

  Wargaming Çerezleri. Sitelerimizden bazıları, Sitelerimize tekrar katılırken bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalmamanız için hesap bilgilerinizi saklamak üzere Çerezler kullanır. Aşağıda sıralanan Wargaming Çerezlerini kullanırız: wguid. Bu çerez, benzersiz değerlendirmeler, tıklamalar ve dönüştürme analizine yönelik tarayıcı tanımlayıcısıdır. 5 yıl sonra silinir.

  tspaid. Bu çerez, tek bir tıklamayla bir kullanıcının kimliğinin belirlenmesine olanak tanır ve bir reklama tıklayan kişinin zaten kayıtlı bir Hesabı bulunup bulunmadığını belirler. 1000 gün sonra silinir.

  enctid. Bu çerez, kullanıcıların tıklamaları ile daha sonraki hesap oluşturmaları arasında bağlantı kurmayı kolaylaştırır. 30 gün sonra silinir.

  stidrefferal. Bu çerez, bir dizi SPA ID (Tek Sayfa Uygulama Kimliği) ve Wargaming izleme kimliği gönderilmesi için kullanılır. 30 gün sonra silinir.

  slpsets. Sunucu bu çerezi yeni açılış sayfası ayarları yapmak için kullanır. 30 gün sonra silinir.

  teclient. Bir bilgisayardan (tarayıcıdan) kaç hesap oluşturulduğunu takip etmemiz için bu çerez gereklidir. 10 yıl sonra silinir.

  Üçüncü Taraf Çerezleri. Bunların yanı sıra, bizim adımıza reklam yayınlamaları için Facebook, Adform, Auditorius, Holimetrics, Criteo, Bing, AdRoll, Quatcast, Pinterest, Reddit, Accelirize Inc. ve myTarget dahil olmak üzere, üçüncü taraf reklam şirketlerinin hizmetlerinden yararlanabiliriz. Bu şirketler, reklamların etkinliğini ölçmek ve daha etkili hedeflenmiş reklamlara olanak tanımak amacıyla çerezler ve aksiyon etiketleri kullanabilirler. Üçüncü taraf çerezlerinin alınmasını önlemek ya da bu türden herhangi bir çerez size gönderildiği zaman bildirim almak için tarayıcı ayarlarınızı kullanabilirsiniz.

  4.2.2. Oyunla İlgili Bilgiler, Cihaz Bilgileri, Coğrafi Konum

  Size iyi hizmet sunabilmemiz için, Oyunlarımızdaki faaliyetleriniz veya eylemleriniz konusunda çeşitli bilgileri toplamamız, saklamamız ve kullanmamız gerekir. “Oyunla İlgili Bilgiler” arasında, çoğu oyunumuzda “Wargaming Kimliği” veya “Wargaming ID” olarak bilinen oyun içi kimliğiniz ve genellikle “oyun istatistikleri” adı verilen bilgiler bulunmaktadır. Oyun istatistikleri şu anlama gelir: Oyunlar konusundaki tercihleriniz, Oyunlardaki ilerleme düzeyiniz, klanlara katılımınız, oynama sıklığınıza ilişkin bilgilerin yanında, cihaz türü, kullandığınız işletim sistemi, cihaz ayarları, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve çökme verileri dahil olmak üzere Hizmetlere erişmek için kullandığınız cihaza ilişkin bilgiler. Bu bilgilerin bir kısmını veya tamamını toplamamız genellikle, kullandığınız cihaz türüne ve cihaz ayarlarına bağlıdır. Mobil cihazlardan elde edilen kesin GPS konumu ancak ve ancak sizin izninizle toplanır. Kullandığınız tarayıcı veya cihazdan elde edilen Wi-Fi ve IP adresleri, yaklaşık konumunuzu belirlemek için kullanılabilir.

  4.2.3. Dolandırıcılık ve ihlallerin tespit edilmesi için gereken bilgiler

  Aynı zamanda Oyunda yapılan hileleri ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (SKLS) ihlallerini tespit etmek, araştırmak ve önlemek için gereken belirli verileri (örneğin IP adresi, kullanıcı adı, vs.) toplayabiliriz. Bu veriler sadece Oyunda yapılan hileleri tespit etmek, araştırmak ve önlemek amacıyla kullanılabilir ve Oyunda hile yapıldığını ispat etmek için kullanılamadığı takdirde bu veriler toplandıktan altı ay sonra silinir. Bu veriler Oyunda hile veya başka bir dolandırıcılık yapıldığını veya Son Kullanıcı Lisans Anlaşmalarının ihlal edildiğini ispatlamak için kullanılabildiği takdirde, hukuki hak taleplerinin oluşturulması, kullanılması veya savunulması için bu verileri yasal zaman aşımı süresince saklarız. Bu amaçlar kapsamında saklanan belirli verilerin size veya herhangi bir üçüncü tarafa ifşa edilemeyeceğini çünkü ifşasının Oyunda yapılan hilelerinin yanında başka SKLS ihlallerini tespit etmek, araştırmak ve önlemek için başvurduğumuz mekanizmaları tehlikeye atacağını unutmayın.

  4.2.4. Kamuya mal olmuş çevrimiçi kaynaklardan edinilen bilgiler

  Hizmetlerimizi iyileştirirken veya geliştirirken hesaba katmak üzere Oyunlar ve Hizmetler hakkındaki görüşlerinizi öğrenmek amacıyla, örneğin YouTube, vk.com, Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformlardaki kamuya mal olmuş bilgileri kullanabiliriz.

  4.2.5. Ortaklarımızın temin ettiği bilgiler

  SKLS kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ve tabi olduğumuz bir kanuni zorunluluğa uymak için veri işlemenin gerektiği hallerde, ödeme ve reklam ortaklarımız gibi ortaklarımızdan da sizin hakkınızda bilgiler edinebiliriz. Bunun yanında, oyunlarımızı bu platformlarda da oynayabilmeniz için, PlayStation®4, Xbox 360 ve Xbox One gibi başka platformlarda da size ait tanımlayıcıları kullanırız. Ortaklarımızın kontrolündeki verileri ancak ve ancak onların talimatları ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde kullanırız. Kredi kartınızla sanal mallar, sanal paralar (“altın” adı verilen paralar) veya sınırlı süreli premium üyelik satın aldığınız zaman, ödeme ortaklarımızdan kredi kartı numaranızın bir kısmını, kredi kartınızı veren kuruluş bilgisini ve posta adresinizi fatura düzenlemek amacıyla alabilir ve işleyebiliriz.

  5. BİLGİLERİNİZİ NASIL KULLANIYORUZ?

  Sizinle aramızdaki sözleşmeyi Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün 6(1) Maddesinin (b) bendi uyarınca ifa edebilmek için, size ait Kişisel Verileri işlememiz gerekir. Yasalarca yasaklanmadığı müddetçe, kullanıcı sıfatıyla sizin hakkınızda edindiğimiz Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanırız:

  • talep ettiğiniz Hizmetleri size temin etmek;
  • Hesabınız veya bizimle gerçekleştirdiğiniz işlemler konusunda sizinle iletişim kurmak için ve Sitelerimizdeki özellikler ya da politikalarımızdaki değişiklikler konusunda size bilgi göndermek;
  • ürün güncellemeleri, ürün yamaları ve düzeltmeleri ile başka benzer iletiler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla destek sunmak;
  • bir çevrimdışı yarışmayı ve benzerlerini kazanmak suretiyle hak edebileceğiniz seyahati, hediye veya ödül gönderimlerini ayarlamak.

  5.1. İLETİŞİM AMAÇLARI

  Kişisel Verilerinizi Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün 6(1) Maddesinin (f) bendi uyarınca ve meşru menfaatlerimiz doğrultusunda Sitelerimizdeki özellikler, yeni çıkan ürünler ve yeni sunulan hizmetler konusunda sizi haberdar etmek ve size bilgi temin etmek ve işbu Politika uyarınca ürün ve hizmetlerimizin reklamını yapmak için kullanacağız. Örnek vermek gerekirse, bir Hesap oluşturduğunuz zaman, e-posta adresiniz, takma adınız, IP adresiniz ve cep telefonu numaranızı size e-posta, mesajlar ve Oyunlarla ilgili hedefli oyun içi ve çevrimiçi teklifler göndermek için kullanabiliriz. Bunun yanında, onay vermeniz halinde, Wargaming çevrimdışı etkinlikler, Wargaming ve ortaklarının birlikte yaptığı projelerin yanında Wargaming ID kullanılmayan Wargaming oyunları hakkında e-postalar, mesajlar ve hedefli oyun içi ve çevrimiçi teklifler göndereceğiz.

  5.2. HİZMETLERİ İYİLEŞTİRME AMAÇLARI

  Genel anlamda oyuncularımızın daha çok ilgisini çekmesini sağlamak üzere Hizmetlerimizi ve faaliyetlerimizi iyileştirmenin yollarını tespit etmek amacıyla İzleme Verilerini, İçerik Verilerini ve Oyunla İlgili Bilgileri analiz ederiz. Oylama veya anketlere katılmak zorunda değilsiniz ve temin ettiğiniz bilgiler konusunda seçenekleriniz vardır.

  5.3. HEDEFLİ OYUN İÇİ TEKLİFLER

  Oyunla İlgili Bilgileri aynı zamanda, sizin için çok yararlı olduğuna kanaat getirdiğimiz belirli oyun içi teklifleri size göndermek için de kullanabiliriz. Teklifi yapmak için öncelikle farklı oyunculardan Oyunla İlgili Bilgiler toplarız, davranışlardaki örüntüleri tespit ederiz ve bu örüntüye uyup uymadığınızı belirlemek için algoritmalar oluştururuz, algoritmayı uyguladığımızda gerçekten de örüntüye uyduğunuzu söylerse, oyun içi teklifi size göndeririz. Böylesi tekliflerin sizin üzerinizde veya başka oyuncular üzerinde asla ciddi bir etki yaratmaması için gerekeni yapıyoruz. Örneğin, Fransız taşıtlarla çok iyi oynayan bir oyuncu olduğunuzu ve hesabınızı beş yıldan uzun bir süre önce açtığınızı fark edebiliriz: Böylelikle yeni Fransız taşıtı size kiralık olarak özellikle teklif edebiliriz ancak her ne olursa olsun, başka kullanıcılara teklif edilenden daha yüksek bir fiyata asla teklif etmeyiz. Hesap Yönetim Aracı'nı kullanarak oyun içi teklifler aboneliğinden çıkabilirsiniz.

  5.4. DOLANDIRICILIK VE SKLS İHLALLERİNİN TESPİT EDİLMESİ

  Oyunda yapılan hileleri ve Son Kullanıcı Lisans Anlaşmalarının, Oyun kurallarının ve/veya politikalarının ihlal edildiği durumları tespit etmek, araştırmak ve önlemek için gerekli olan bilgileri, sadece söz konusu tespit, araştırma ve önleme amaçları doğrultusunda kullanırız. Bu veriler Oyunda hile veya başka bir dolandırıcılık yapıldığını veya Son Kullanıcı Lisans Anlaşmalarının ihlal edildiğini ispatlamak için kullanılabildiği takdirde, hukuki hak taleplerinin oluşturulması, kullanılması veya savunulması için bu verileri yasal zaman aşımı süresince saklarız.

  6. BİLGİLERİNİZİ NASIL PAYLAŞIYORUZ?

  Sizinle aramızdaki bir sözleşmenin ifası, tabi olduğumuz bir kanuni zorunluluğa uymak için ya da meşru menfaatlerimize dayanarak, size ait kişisel verileri aşağıdaki kategorilerdeki üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:

  1. Ödeme ortakları: E-posta adresiniz, IP adresiniz, Wargaming web sitelerinde sizin tarafınızdan talep edilen oyun için satın almalar hakkında bilgiler ve satın alma taleplerinizi karşılamak amacıyla bize temin ettiğiniz başka bilgileri Adyen BV, PW Inc., PayPal (Europe) Sarl gibi şirketlerle paylaşırız& Cie, "Yandex.Money", NBCO LLC;
  2. Reklam ve reklam ölçüm ortakları: E-posta adresiniz, IP adresiniz ile üçüncü taraf hizmetler üzerindeki çevrimiçi reklamların hedeflenmesi, dağıtımı ve ölçümünü kolaylaştırmak ya da size faydalı veya uygun olabilecek, sizin ilginizi çekebilecek bilgilerin iletimini kolaylaştırmak amacıyla bize temin ettiğiniz başka bilgileri Emarsys UK Ltd, Unity Technologies APS gibi şirketlerle paylaşırız;
  3. Veri saklama ortakları: Bilgilerinizin bir kısmını üçüncü taraflara ait saklama hizmetlerini kullanarak saklarız; örneğin, oyun içi anketlere verdiğiniz yanıtları Widgix, LLC dba Survey Gizmo hizmetlerini kullanarak saklarız ve size ait oyun istatistiklerinin bir kısmı Amazon Web Services, Inc. hizmetleri kullanılarak saklanır;
  4. Araştırma ortakları: Pazarlamayla ilgili ve başka araştırmalar yaptırmak için, size ait Oyun istatistikleri gibi bazı verilerinize erişim olanağı tanıyabiliriz. Kişisel verileriniz talep edilen hizmet veya araştırma için gerekmedikçe, ortaklarımızla anonim veriler paylaşırız;
  5. Müşteri destek hizmetleri ortakları: Sizlere layık müşteri destek hizmetlerini temin edebilmek için bazı bölgelerde ve ürünlerde üçüncü tarafları sürece dahil ederiz. Böylesi şirketler, müşteri destek hizmeti taleplerinizde sizin temin edebileceğiniz kişisel veriler dahil olmak üzere, size ait kişisel verilere erişebilir. Böylesi ortaklar arasında Zendesk Inc, iOpex Technologies Inc. bulunmaktadır;
  6. Oyuna dayalı uygulamaların geliştiricileri: Takma adınızı ve size ait Oyun istatistiklerinin bir kısmını, Açık Uygulama Programlama Arayüzü (Public API) aracılığıyla başka oyunculara ve ortaklarımıza temin ederiz. Bu veriler, Oyun topluluğunun oluşturduğu uygulamaların, mobil uygulamaların (örneğin World of Tanks Assistant) geliştirilmesi ve desteklenmesi için kullanılabilir. Açık Uygulama Programlama Arayüzü (Public API), sizin oyun deneyiminizi iyileştirmemize, oyun topluluğumuzun potansiyelini gerçekleştirmemize ve oyuncularımızın istatistiklerinin başka oyuncular ve topluluklar tarafından kullanılması konusunda kurallar ve şartlar yaratmak suretiyle oyuncularımızın istatistiklerinin kullanımını kontrol etmemize olanak tanır.
  7. Kamuya mal olmuş bilgiler: Sitelerimizde aynı zamanda mesaj panoları, forumlar ve/veya sohbet alanları olabilir ve kullanıcılar buralarda fikir alışverişinde bulunabilir ve birbirleriyle iletişim kurabilir. Bir panoda veya sohbet alanında bir ileti yayınlarken, bu bilgilerin internet ortamında kamuya açık hale geldiğini unutmayın; dolayısıyla, bununla ilgili riskleri kabul ederek ileti yayınlamış olursunuz. Kişisel bilgileriniz topluluk forumlarından birinde yayınlanırsa, lütfen silinmesi için Hesap Yönetim Aracı'nı kullanın. Kişisel bilgilerinizin derhal silinmesini başaramazsak, bunun nedenleri konusunda sizi bilgilendireceğiz.
  8. Harici moderatörler ve oyun test eden kişiler: Sizinle ilgili bazı kısıtlı veriler (örneğin takma adınız, müşteri destek çağrı kaydının içeriği), size daha iyi Hizmetler (örneğin Oyunlara ilişkin sorularınıza hızlıca cevap verilmesi) sağlanmasına katıda bulunan üçüncü taraf gönüllü moderatörlere ve oyun test eden kişilere temin edilebilir.
  9. Hile ve dolandırıcılıkla mücadele şirketleri: Oyunda yapılan hileleri ve SKLS ihlallerini tespit etmek, araştırmak ve önlemek için gereken bilgileri, sadece ve sadece Oyundaki hileleri tespit etmek, araştırmak ve önlemek amacıyla paylaşabiliriz.
  10. Wargaming iştirakleri ve ortaklıkları: Küresel bir şirket olarak, dünyanın dört bir yanındaki ofislerimizde işlenebilecek bilgiler topluyoruz. Bilgileriniz, örnek vermek gerekirse, ABD, Beyaz Rusya Cumhuriyeti gibi Avrupa Ekonomik Alanı dışında ya da bizim, ortaklarımızın veya iştiraklerimizin faaliyet gösterdiği başka herhangi bir ülkede de işlenebilir.
  11. Kontrolün el değiştirmesi: Şirketimizin satılması, başka bir şirketle birleşmesi veya kontrolün el değiştirmesi ya da bunlardan herhangi birine yönelik hazırlık sürecinin parçası olarak bilgilerinizi paylaşabiliriz. Şirketimizi ya da bir kısmını satın alan herhangi bir kuruluş, verilerinizi kullanmaya devam etme hakkına sahip olacaktır fakat sadece ve sadece siz başka türlüsüne onay vermedikçe bu Gizlilik Politikasında belirtilen şekillerde kullanabilecektir.

  Wargaming; kişisel verileriniz Wargaming ortakları veya iştiraklerinin yanında Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki üçüncü taraflarla paylaşıldığı zaman, Wargaming ortakları ve iştiraklerinin yanında söz konusu üçüncü taraflarla ilgili olarak Avrupa Komisyonu tarafından benimsenen standart veri koruma hükümlerini uygulamak dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel verilere yönelik makul ve yeterli bir koruma düzeyi uygulamayı taahhüt eder. Talep etmeniz halinde, standart veri koruma hükümlerinin bir nüshasını size temin edeceğiz.

  Anonim bilgilerin paylaşılması. Aynı zamanda anonim, yani doğrudan veya dolaylı yollardan sizin kimliğinizi ifşa etmeyen bilgiler ile toplulaştırılmış bilgileri (oyun istatistikleri ve davranışlar dahil olmak üzere gruplar ve kullanıcı gruplarına ilişkin bilgilerdir ancak herhangi bir tekil kullanıcının kimliğini belirlemez ve belirlemek için makul surette kullanılamaz) reklam ortaklarımızla paylaşabiliriz. Aynı zamanda reklam verenlerimizin Hizmetler içinde anonim bilgiler ve birleştirilmiş bilgiler toplamasına izin verebiliriz ve reklam verenlerimiz daha sonra bu bilgileri bizimle paylaşabilirler. Reklam verenlerimiz, bu bilgileri çerezler ve web işaretçileri gibi izleme teknolojilerini kullanarak toplayabilirler. Bu da reklam verenlerimizin, Hizmetler ve üçüncü taraf web sitelerinde hedefli reklam hizmetlerini geliştirmesine ve sunmasına izin vererek, ilginizi en çok çekebilecek ürün ve hizmetler hakkındaki reklamların size ulaştırılmasını sağlar. Reklam verenler bu bilgileri aynı zamanda kendi faaliyetlerini izlemek, iyileştirmek ve değiştirmek için kullanacaktır.

  7. HAKLARINIZ

  Veri koruma haklarınızı kolayca kullanmanıza olanak sağlamak için, buradan ve – Konsol Oyunları için – buradan erişebileceğiniz Hesap Yönetim Araçlarını geliştirdik. Açıklamak gerekirse, Hesabın demo sürümünü kullanıyorsanız, verilerinizin bizim tarafımızca kullanımını tam olarak denetleyebilmek için öncelikle hesabı burada tamamlamanız gerekmektedir. Lütfen burada açıklandığı şekliyle hangi tür doğrudan iletileri almak istediğinize karar vermek üzere ve verilere erişme, verileri sildirme ve veri işlenmesine itiraz etme haklarınızı kullanmak için Hesap Yönetim Araçları sayfasını ziyaret edin.

  7.1. DOĞRUDAN PAZARLAMA İÇERİKLERİ ALMAKTAN VAZGEÇME VE İTİRAZ HAKKI Doğrudan pazarlama içerikleri alma konusundaki tercihinizi Hesabınızı oluştururken ya da daha sonra Hesap Yönetim Aracımız üzerinden belirleyebilirsiniz. Gönderdiğimiz tüm e-postaları, mesajları, oyun içi ve web tekliflerini almaktan vazgeçseniz bile, Hesabınızdaki satın alımları veya değişiklikleri teyit etmek, garanti veya güvenlik konusunda bilgi vermek, Son Kullanıcı Lisans Anlaşması, Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası’ndaki değişiklikler konusunda bilgilendirmek amacıyla size yine de bazı bildirimler (bunlara genellikle “işlemsel” bilgiler adı veriyoruz) gönderebileceğimizi vurgulamak isteriz. Her türlü bildirim veya haberleşmeyi ancak ve ancak hesabınızı silindikten sonra durdurabileceğiz. Bunun yanı sıra, oyun içi ve çevrimiçi teklif içerikleri almaktan vazgeçseniz bile, Oyun içinde ve bazı web sayfalarında bu teklifleri yine de görebilirsiniz: Bu, söz konusu tekliflerin herkese gösterildiği ve özellikle sizi hedeflemedikleri anlamına gelir. Android veya iOS cihazınızın gizlilik ayarlarını kontrol etmek ve "reklam takibini kısıtla" (Apple iOS) veya "ilgiye dayalı reklam almaktan vazgeç" (Android) seçeneklerini işaretlemek suretiyle, mobil uygulamalardaki ilgiye dayalı reklamları almayı durdurabilirsiniz. Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün 6(1) maddesinin (f) bendi uyarınca Kişisel Verilerinizin işlenmesi meşru menfaatlere dayandığı takdirde, itiraz hakkınızı dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. İtiraz etmeniz durumunda, verilerin işlenmesi için zorlayıcı ve hakim yasal gerekçeler bulunmadıkça veya veriler kanuni hak taleplerinin oluşturulması, kullanılması veya savunulması için gerekmedikçe, Kişisel Verilerinizi işlemeye son vereceğiz.

  7.2. ERİŞİM HAKKI

  Elimizde bulunan size ait Kişisel Verilere erişme hakkınız, yani (i) size ait Kişisel Verilerin saklanıp saklanmadığı konusunda bilgi edinme, (ii) bunlara erişme ve/veya (iii) saklanan Kişisel Verilerin nüshasını ücretsiz talep etme hakkınız vardır. Buradan ve – Konsol Oyunları için– buradan erişebileceğiniz Hesap Yönetim Araçlarında bulabileceğiniz “Verileri Dışa Aktarma” aracı sayesinde Kişisel Verilerinize erişme hakkınızı kullanabilirsiniz. Olağan koşullarda, talep etmeniz halinde, saklanan Kişisel Verilerinizin nüshasını 30 (otuz) gün içinde temin ederiz. Sakladığımız Kişisel Veri arşivi hazır olduğunda, kaynaklarımızdan indirebileceksiniz. Talebiniz başkalarının hak ve özgürlüklerini etkiliyorsa ya da açıkça dayanaksızsa veya aşırıya kaçıyorsa, makul bir ücret talep etme (bilgilerin temin edilmesi, haberleşme veya gereken eylemlerde bulunmakla ilgili idari maliyetler göz önünde bulundurulur) ya da talebin gereğini yerine getirmeyi reddetme hakkımız saklıdır. Bunun yanında, belirli bir alan, web sitesi ve benzerine Kişisel Verilerinizi girmeme veya temin etmeme konusundaki ricamıza rağmen Hizmetlerimizi kullanmak suretiyle yayınlayabileceğiniz veya temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin bir kısmını size temin edemeyebiliriz.

  7.3. DÜZELTME HAKKI

  Hangi takma adı, e-posta adresi, telefon numarası, ülke, sosyal ağ hesapları, güvenilir siteler ve ödeme yöntemlerini Hesabınızla ilişkilendireceğimizi siz kontrol edersiniz. Değişmesi halinde, lütfen bu bilgileri doğrudan Kişisel Hesabınızda değiştirin. Sizinle ilgili sakladığımız herhangi bir Kişisel Verinin yanlış veya eksik olması halinde lütfen bizi bilgilendirin.

  7.4. SİLME HAKKI

  Buradan ve – Konsol Oyunları için – buradan erişebileceğiniz Hesap Yönetim Araçları içinde bulabileceğiniz “Hesap Silme” aracını kullanarak Hesabınızı silmek suretiyle, sizinle ilgili Kişisel Verilerin tarafımızca silinmesini sağlama hakkınız vardır.

  Hesabınızın silinmesi sonucunda, Hesap ve Hesabınızla bağlantılı Oyunla İlgili Bilgiler, Wargaming forumları abonelikleri ve Hesabı kullandığınız diğer hizmetlere erişim olanağı dahil olmak üzere, çoğu Hizmete erişim olanağınızı kaybedeceksiniz.

  Cayma süresi. Hesabınızın silinmesini talep ettiğiniz andan sonraki 45 (kırk-beş) günden oluşan cayma süresi içinde hesabınızı tekrar aktif hale getirmenize olanak tanıyoruz. Bu özellik, birtakım Oyunla İlgili Bilgileri ve başka önemli bilgi ve seçenekleri kazara kaybetmemenize fırsat sunuyor. Bu ara dönemde, Hesap silme talebini göndermeden önce başlatmış olabileceğiniz finansal ve başka faaliyetleri sonlandırabileceğiz.

  Hesap silinmesinde sorun. Bazı durumlarda, hesabınızın silinmesi ve dolayısıyla Kişisel Bilgilerinizin silinmesinde sorun yaşanabilir. Örnek vermek gerekirse, Oyunlarda klan komutanıysanız, Hesabınızı büyük ihtimalle klanı transfer ettikten ve başka bir kullanıcının komutasına verdikten sonra ya da klanı dağıttıktan sonra silebileceksiniz. Bazı durumlarda, taleplerin arz ettiği sorunlar ve sayısına bağlı olarak, Kişisel Verilerin silinme süresi uzatılabilir, ancak ilave iki aydan daha fazla uzatılamaz.

  Kişisel Verilerin Erken silinmesi. Buradan ve – Konsol Oyunları için– buradan erişebileceğiniz Hesap Yönetim Araçlarıyla siz Hesabınızın silinmesini talep edene kadar, elimizde bulunan sizinle ilgili Kişisel Verilerin çoğunu saklarız. Bununla birlikte, belirli Kişisel Veriler geçerli bir Hesabınız olduğu zaman bile silinir. Bu şekilde silinen verilere şunlar örnek verilebilir:

  • Kişiselleştirme amacıyla temin ettiğiniz ya da size bir ödül göndermemiz ya da bir etkinliğe katılmak üzere seyahatinizi ayarlamamız için bize temin ettiğiniz İletişim Verileriniz, kıyafet beden bilgileriniz, renk tercihleriniz ve benzerleri, söz konusu ödül adresinize gönderildikten 30 (otuz) gün sonra silinir;
  • Alfa testleri, süper testler, kullanıcı deneyimi testleri, anketler, YouTube, Facebook, vk.com gibi sosyal ağlardaki kamuya mal olmuş fikirlere ilişkin analizler sürecinde sizin hakkınızda topladığımız veriler,
  • Hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik raporları düzenlediğimiz dönemde ve bundan sonraki 30 (otuz) gün içinde silinir; Hizmetler, erişim günlükleri, hata günlükleri arasındaki iletişim kayıtları gibi teknik kütükler veya günlükler olağan koşullarda oluşturulduktan sonraki 30 (otuz) gün içinde silinir.

  Sakladığımız veriler. Ara dönemin sona ermesinin ardından, yürürlükteki kanunların şart koştuğu gerekliliklere (örneğin vergi ve muhasebe gereklilikleri) uymamız veya Oyunlardaki hileleri ve SKLS ihlallerini tespit etmemiz, araştırmamız ve önlememiz için ihtiyaç duyulan veriler hariç olmak kaydıyla, sizinle ilgili bütün Kişisel Verileri sileceğiz. Hesabınız kapatıldıktan sonra, anonim hale getirilmiş bilgileri saklayacağız. Başkalarıyla (örneğin Oyun içi sohbetler, güncellemeler veya grup iletileri yoluyla) paylaştığınız bilgiler, siz hesabınızı kapattıktan veya kendi profilinizden veya posta kutunuzdan bilgileri sildikten sonra da görünür olacaktır ve başka Üyelerin Hizmetlerimiz üzerinden kopyaladığı verilerin kontrolü bizde değildir. Kapatılan hesaplarla ilişkili grup içeriklerinde kaynak olarak, bilinmeyen kullanıcı görünecektir. Profiliniz başkalarının hizmetlerinde (örneğin arama motoru sonuçları), bunların ön bellekleri yenilenene kadar görünmeye devam edebilir.

  Ayrıca denetleyici kurumlara şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

  8. BU POLİTİKAYI DEĞİŞTİREBİLİRİZ

  Kanun veya düzenlemelerdeki değişiklikler, sektör uygulamalarındaki değişiklikler ve yansıtılması gereken teknolojik gelişmeler gibi çeşitli gerekçelerle, bu Politika’yı muhtelif zamanlarda değiştirebiliriz.

 • Hizmet Şartları

  Son güncellenme tarihi: 2 Şubat 2016

  1. GİRİŞ

  1.1 İşbu Hizmet Şartları, aşağıdakiler ile ilgili olarak sizinle

  Wargaming Group Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Lefkoşe 1080, Kıbrıs veya Xbox ve PlayStation®4 oyunları oyunları için Wargaming World Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Lefkoşe 1080, Kıbrıs'ı da içeren iştirak kuruluşlarından herhangi biri ("Wargaming", "biz", "bizim" ve "bize") arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir:

  bir üçüncü taraf platformu, web yoluyla erişim sağlanabilecek diğer ürün ve hizmetlerimizin (destek hizmetleri de dâhil)  herhangi biri

  1.2 Ayrıca, Oyunlar ile ilgili olarak işlettiğimiz herhangi bir forumun sizin tarafınızda kullanılması ("Oyun Forumları") ile ilgili olarak sizinle bizim aramızdaki ilişki de bu Hizmet Şartlarına tâbi olacaktır.  Oyun Forumları ("Forum Kuralları") ile ilgili geçerli olan kural ve yönergeler:

  adresinde belirtilmekte olup, işbu Hizmet Şartlarının ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.

  1.3 Bu Hizmet Şartları çerçevesinde, Oyunlar, Oyun Forumları ve Yardımcı Hizmetler’i hep birlikte "Hizmetler" olarak anmaktayız.

  2. 18 YAŞINDAN KÜÇÜK KULLANICILAR

  2.1 18 yaşından küçükseniz, Hizmetleri kullanmadan önce ebeveyn veya velinizden sizin adınıza bu Hizmet Şartlarını gözden geçirmesini ve onaylamasını isteyin.  Bu Hizmet Şartlarını kabul etmiyorsanız (veya duruma göre, ebeveyn veya veliniz kabul etmiyorsa), bu durumda Hizmetleri kullanamaz veya Hizmetlere erişemezsiniz. Bir Hesap oluşturarak (bakınız aşağıda Bölüm 5 “WARGAMING HESABINIZ”), on sekiz (18) yaşından büyük veya kanuni velisinin işbu Hizmet Şartlarını kabul ettiği bir "gerçek kişi" olduğunuzu beyan ve taahhüt edersiniz.

  2.2 18 yaşından küçük hiçbir kişinin, ebeveyn veya velilerinin gözetimi olmadan Hizmetleri kullanmasına veya Hizmetlere erişmesine bilerek izin vermeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

  3. HİZMET KULLANIM ŞARTLARINDA VE FORUM KURALLARINDA YAPILACAK TADİLLER

  3.1 Zaman zaman işbu Hizmet Şartlarını tadil etmemiz gerekebilir; örneğin, yeni ürün veya hizmetleri yansıtmak veya eklemek için, kullanıcılarımız için güvenliği iyileştirmek için veya kanunlarda yapılan değişikliklerden dolayı tadil gerekebilir; Ayrıca, Forum Kurallarını ciddi sebeplerden ötürü zaman zaman tadil etmemiz gerekebilir; örneğin Oyun Forumlarının düzgün çalışmasını sağlamak ve Oyun Forumlarını kullanan toplulukların ihtiyaçlarını yansıtmak için. İşbu Hizmet Şartlarında ve/veya Forum Kurallarında herhangi böyle bir değişiklik yapmamız durumunda, söz konusu değişiklikler yürürlüğe girmeden en geç otuz (30) takvim günü önce bu değişiklikler ve (i) tarafımızdan gönderilen e-posta bildirimini aldığınız andan itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde söz konusu değişikliklere karşı itirazlarını bize bildirmediğiniz, veya (ii) değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Hizmetleri kullandığınız takdirde bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacağınız e-posta yoluyla size önceden tarafımızca bildirilecektir. E-posta bildiriminde, itiraz hakkınız, geçerli bildirim süresi ve itiraz etmemenizin yasal sonuçları size bildirilecektir.

  3.2 “HİZMET KULLANIM ŞARTLARINDA VE FORUM KURALLARINDA YAPILACAK TADİLLER” başlıklı işbu 3. bölümün 1. maddesinde belirtilen şekilde herhangi bir değişikliğe itiraz etmeniz halinde, ilgili Hizmet Şartlarının ve/veya Forum Kurallarının önceki versiyonu uygulanmaya devam edecektir. Ancak, böyle bir durumda on dört (14) takvim günü önceden bildirimde bulunarak Hesabınızı kapatma ve işbu Hizmet Şartlarını feshetme hakkına sahip olacağız. Böyle bir fesih halinde “HESABINIZIN ASKIYA ALINMASI VE KAPATILMASI / İŞBU HİZMET KULLANIM ŞARTLARININ FESHİ” başlıklı 13. bölümün 2. maddesi doğrultusunda iade hakkına sahip olacaksınız.

  3.3 İşbu Hizmet Şartlarının ve Forum Kurallarının en son sürümünü her zaman İnternet Sitelerinde bulabilirsiniz; bu nedenle, Hizmetleri her kullanışınızda işbu Hizmet Şartlarındaki ve Forum Kurallarındaki güncellemeleri kontrol etmenizi öneririz. Hizmet Şartlarında ve/veya Forum Kurallarındaki değişiklikler, kazanılmış haklarınızı etkilemeyecek, bu Hizmet Şartları tahtında sizinle aramızda olan sözleşmesel dengeyi önemli ölçüde bozmayacak ve bu değişikliklerin geriye dönük bir etkisi olmayacaktır. 

  4. HİZMET KULLANIM ŞARTLARI,

  GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI VE

  SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

  4.1 Gizlilik ve Çerez Politikamız, gizliliğinize nasıl saygı göstereceğimizi ve Hizmetler tarafından toplanan verileri nasıl kullandığımızı belirtmektedir.

  4.2 Oyunlarımızdan herhangi birine ulaşabilmek ve bunlardan herhangi birini kullanabilmek için, Hizmet Şartlarını ve Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul etmekle beraber, ilgili Oyun için geçerli olan oyun kuralları ("Oyun Kuralları") ile birlikte, ilgili Oyun için geçerli olan Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini ("SKLS") de kabul etmeniz gerekmektedir.  Aşağıda, her bir Oyunumuz ile ilgili SKLS ve Oyun Kuralları bağlantılarını sunmaktayız:

  SKLS.

  Ayrıca Xbox Oyunları ve diğer Xbox hizmetlerinin kuralları, Apple Appstore ve Game Center kuralları ile Google Play kurallarını da içerecek ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Oyuna özel olarak geçerli tüm dış platformların tüm kurallarını kabul edip, bu kurallara uyacağınızı da kabul edersiniz. Dış platformların herhangi bir kuralının ihlal edilmesi Hizmet Koşullarını esas ihlaliniz olarak da kabul edilecektir.

  4.3 Hizmet Şartlarını veya Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul etmek istemediğiniz takdirde, Hizmetlerden hiçbirini kullanamaz veya Hizmetlerden hiçbirine erişemezsiniz.  Herhangi bir Oyun için geçerli olan SKLS'ini ve Oyun Kurallarını kabul etmediğiniz takdirde, söz konusu Oyunu indiremez veya kullanamazsınız.

  5. WARGAMİNG HESABINIZ

  Hesap Oluşturma

  5.1 Hizmetleri kullanabilmek için, bir Wargaming hesabı ("Hesap") oluşturmanız gerekecektir.

  5.2 Hesap oluşturmak için bir e-posta adresinizin olması gerekmekte olup, bazı bilgileri vermeniz gerekecektir.  Vermeniz gereken bilgilere ilişkin ayrıntılar Gizlilik ve Çerez Politikamızda belirtilmektedir.  Sizin hakkınızda ve Hesabınız ile ilgili doğru bilgilere sahip olabilmemiz için bu bilgileri doğru ve tam olarak vermeniz önemlidir.

  5.3 Hesap oluştururken, Oyunda ve İnternet Sitelerimizde sizi temsil edecek bir 'kullanıcı adı' ve/veya 'karakter' vermeniz de gerekecektir. Kullanıcı isimleri ve karakterler Hesabınıza bağlıdır (yani, hiç kimseye devredilemezler).  Başkası tarafından kullanılan, kaba veya hakaret içeren veya işbu Hizmet Şartlarını ihlal eden kullanıcı adı veya karakter kullanamazsınız.  Hesap kaydı ile ilgili sorularınız varsa, lütfen bize https://eu.wargaming.net/support/ adresinden ulaşınız.

  5.4 Özellikle Xbox 360 ve Xbox One Oyunlarına yönelik Hizmetleri kullanmak için siteyi ziyaret edip Microsoft Xbox Live ID giriş bilgilerinizi kullanarak giriş yapmanız gerekmektedir. Microsoft Xbox Live ID giriş bilgileriniz (e-posta ve kullanıcı adı (oyun etiketi) kullanılarak Hesap otomatik olarak oluşturulur.

  PlayStation®4 Oyunlarının Hizmet erişimleri için, bir Sony Entertainment Network hesabınız olmalıdır.

  Bazı iOS ve Android Oyunlarını da içerecek şekilde bazı durumlarda Oyunda açık bir şekilde belirtilmesi durumunda bazı üçüncü taraf sistemler yoluyla da giriş yapabilirsiniz.

  5.5 Ayrıca Wargaming tarafından açık bir şekilde belirtilmesi durumunda bazı Oyunlarda bir "demo hesabı" kullanılabilir. Bu durumda size ayrı bir kullanıcı adı veya şifre verilmemektedir. Oyun izni kullandığınız spesifik teknik cihaz (cep telefonu, tablet vb.) yoluyla verilir.

  Ancak yukarıdaki provizyonlara uygun şekilde standart bir Hesap oluşturmanız önemle tavsiye edilir. "Demo hesabı" kullanılıyorsa Oyundaki gelişmenizi takip etmekten, oyun öğelerinin ve Sanal Ürünlerin kullanılabilirliğini veya Hesaptaki parasal veya değerli varlıkların güvenliğini sağlamaktan sorumlu olmayız. Hesabın ve bağlı tüm varlıkların tamamen kaybedilebileceği durumlar teknik cihazın kaybı, şifrenin kaybı veya işletim sisteminin modifiye edilmesini ("jailbreak") ya da yazılımın modifiye edilmesini içerebilir.

  Hesap Paylaşma

  5.6 Hesabınız ile ilgili tüm bilgileri gizli tutmanız gerekmektedir.  Hesap Kimliğinizi veya şifrenizi, gizli soru veya cevabınızı hiçbir zaman hiç kimseye ifşa etmemelisiniz. İfşa etmemeniz gereken kişilere arkadaşlarınız, çocuklarınız, eşleriniz, çalışma arkadaşlarınız, kabile üyeleri ve/veya kabile liderleri de dâhildir

  5.7 Hesap bilgilerinize ilişkin kusurlu ihmalleriniz veya eylemleriniz nedeniyle Hesabınız kullanılarak yapılan tüm eylem ve hareketlerden, ve Hesabınız kullanılarak gerçekleştirilen Hizmet Şartlarının tüm ihlallerinden her durumda siz sorumlu olabilirsiniz.  Hesabınızın izinsiz kullanımından veya Hesap bilgilerinize ilişkin kusurlu ihmalleriniz veya eylemlerinizden ötürü kişisel bilgilerinize izinsiz erişim, kişisel bilgilerinizin izinsiz kullanımı, değiştirilmesi, tadil edilmesi ve/veya ifşa edilmesinden doğan herhangi bir zarar ve kayıptan hiçbir şekilde sorumlu olmayacağız.

  Hesabınızın Güvenliği

  5.8 Hesabınızın, bilgisayarınızın cep telefonunuzun veya diğer cihazlarınızın üçüncü şahısların erişimine karşı güvenliğini sağlamalısınız.  Aşağıda belirtilen durumları öğrenir öğrenmez https://eu.wargaming.net/support/ adresini kullanarak lütfen durumu derhal bize bildiriniz:

  • Hesabınızın izinsiz şekilde kullanılması veya başka bir güvenlik ihlali; veya
  • Hizmetler ile ilgili kullanılan veya kullanılabilecek olan hekleme (bilgisayar korsanlığı) araçları.

  5.9 Kişisel bilgilerinizin korunmasına ve kişisel bilgilerinize izinsiz erişim, kişisel bilgilerinizin izinsiz şekilde kullanılması, değiştirilmesi ve/veya ifşa edilmesinin önlenmesine yardımcı olmak için gerekli tüm fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler tarafımızca uygulanmaktadır. Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için makul çaba gösteriyor olmamıza karşın, İnternet üzerinden veya vasıtasıyla yapılan iletimler ve sunucularımızda veya kullandığımız üçüncü şahıs sunucularında depolanmış olan kişisel bilgiler saldırılara karşı hassastır ve tamamen güvende oldukları garanti edilemez. Bununla beraber, e-posta yolu ile yapılan teslimatlar şifreleme ile korunmamakta olup, iletim sırasında bu bilgilerin ele geçirilmesi ihtimali söz konusudur.

  6. ÜCRETLER VE FATURALANDIRMA

  6.1 Hesap oluşturmak için herhangi bir kayıt veya abonelik ücreti ödemeniz gerekmemektedir.  Ancak, bazı Hizmetler, bir ücret ödemenizi gerekebilmektedir. Bu tür herhangi bir Hizmete abone olmaya karar verdiğinizde aşağıdaki hususları sağlamanız gerekmektedir:

  • On sekiz (18) yaşından büyük olmanız veya on sekiz (18) yaşından küçükseniz, ebeveyn veya velinizin ilgili satın alma işlemini ve işbu Hizmet Şartlarını sizin adınıza kabul etmesi, 
  • bu Hizmetlere abonelik yaptırdığınız Hesabın yetkili Hesap sahibi olmanız;
  • ilgili kredi kartını veya diğer kabul edilen ödeme yöntemlerini kullanma yetkinizin olması;
  • verdiğiniz tüm bilgilerin doğru ve gerçek olması; (herhangi bir sınırlama olmaksızın, kredi kartı numarası ve son kullanma tarihi de buna dâhildir, o nedenle bu bilgilerin güncel tutulması önemlidir); ve
  • İşbu Hizmet Şartları uyarınca Hesabınızı kapatana ve işbu Hizmet Şartlarını feshedene kadar tarafınıza tahakkuk ettirilen tüm ücretleri ödemeyi kabul etmeniz.

  6.2 İşbu Hizmet Şartlarında belirtilen haller dışında, tarafımızca tamamen sunulan Hizmetlere ilişkin Hesabınıza tahakkuk ettirilen herhangi bir geçerli ücretin ve diğer tutarların iadesi mümkün değildir.

  6.3 Hesabınızın size özgü olduğunu ve başka herhangi bir kullanıcıya devredilemeyeceği veya satılamayacağını lütfen unutmayınız.

  6.4 OYUNLARIMIZI MICROSOFT XBOX, SONY PLAYSTATION, APPLE IOS VEYA GOOGLE ANDROID GİBİ DIŞ PLATFORMLAR ÜZERİNDE OYNUYORSANIZ, BU ÜÇÜNCÜ TARAF PLATFORMLAR TARAFINDAN BELİRLENEN TÜM KOŞUL VE ŞARTLARA DA UYMANIZ GEREKMEKTEDİR. BU OYUNLARDAKİ ÜCRETLENDİRME VE FATURALANDIRMA BU PLATFORMLARIN KURALLARINA TABİDİR. WARGAMING BU PLATFORMLARIN EYLEMLERİ İÇİN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR.

  7. İÇERİK

  7.1 Hizmetler, yazılım, teknoloji, metin, forum gönderileri, sohbet gönderileri, profiller, widget'lar, mesajlar, linkler, e-postalar, müzik, ses, grafikler, resimler veya görüntü malzemeleri ile birlikte İnternet Sitelerimizin ve Oyunların tasarım ve görünümü de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın birçok içerik (“İçerik”) ihtiva etmektedir. Hizmetlerin bazı bölümlerine sadece çevrimiçi erişim sağlanabilir ve/veya kilitlerinin açılması için anahtarlar veya kodlar, seri kodları ve/veya herhangi bir tipte çevrimiçi doğrulama ve oyun içi başarılara erişmeniz gerekebilir. 

  7.2 İçerik ve İçerikteki tüm fikrî mülkiyet hakları tarafımıza (veya duruma göre ilgili bağlı kuruluşlarımıza ve ortaklarımıza) aittir.  Ancak, sizinle aramızdaki işbu Hizmet Şartları yürürlükte olduğu sürece Hizmetlere erişiminiz ve Hizmetleri kullanabilmeniz ile bağlantılı olarak size İçeriği kullanmanız için kişisel bir hak ("lisans" olarak bilinmektedir) vermekteyiz. İşbu lisans:

  • 'gayri münhasırdır' (aynı ve benzer lisansları başkalarına da verebileceğimiz anlamına gelir); 
  • 'geri alınabilir'  (aşağıda daha detaylı açıklanan bazı durumlarda bu lisansı feshedebileceğimiz anlamına gelir);
  • 'kişiseldir' (İçeriği hiçbir ticarî amaç için kullanamayacağınız anlamına gelir);
  • 'devir edilemez' (lisansın sadece sizin menfaatinize sunulduğu ve size tanımış olduğumuz haklardan hiçbirini başka bir kişiye devredemeyeceğiniz veya alt-lisans yoluyla temin edemeyeceğiniz anlamına gelir); ve
  • 'sınırlıdır' (İçeriği sadece işbu Hizmet Şartlarında belirtmiş olduğumuz amaçlar dâhilinde kullanabileceğiniz anlamına gelir); ve
  • işbu Hizmet Şartlarına, Oyun Kurallarına, Forum Kurallarına ve SKLS'ine riayet etmeniz koşuluna tâbidir.

  7.3 Size açıkça yazılı şekilde yetki vermediğimiz sürece veya verdiğimiz ölçüde:

  • Herhangi bir İçeriği Hizmet veya herhangi bir bölümü üzerinden kopyalamamalı veya indirmemelisiniz (Hizmetin uygun şekilde kullanımı veya işletiminin bir parçası olması durumu hariç);
  • İçeriği dağıtmamalı, halka açık şekilde icra veya teşhir etmemeli, kiralamamalı, satmamalı, iletmemeli, devretmemeli, yayınlamamalı, düzenlememeli, kopyalamamalı, İçerikten türev işler oluşturmamalı, İçeriği kiralamamalı, alt-lisans yoluyla temin etmemeli, dağıtmamalı, kaynak koduna dönüştürmemeli, parçalarına ayırmamalı, ters mühendislik uygulamamalı veya İçeriği başka türlü yetkisiz şekilde kullanmamalısınız;
  • Herhangi bir İçeriği ticari bir amaçla kullanmamalı (örneğin kâr amacıyla); veya 
  • İçeriğe iliştirilmiş telif hakkı, patent, ticarî marka veya diğer mülkiyete tâbi hak bildirilerini kaldırmamalı, belirsizleştirmemeli veya değiştirmemelisiniz.

  7.4 Wargaming, Hizmetlerden faydalanabilmenizin bir parçası olarak İçeriği size sunmak için elinden gelenin en iyisini yapacaktır, ancak bu durum Hizmetlerin etkin şekilde çalışmasını sağlamak için ihtiyacımız olan bazı kurallara tabidir:

  • İçeriği, ancak yerleşik bulunduğunuz ülkede İçeriğe erişiminizin yasal olması şartıyla sunabiliriz;
  • İçeriği sadece bizden (veya bu amaçla yetkilendirdiğimiz herhangi bir kişiden) temin edebilirsiniz ve İçeriği başka hiç kimseden temin etmemeli veya buna teşebbüs etmemelisiniz;
  • İçeriği elde etme yönündeki talebinizi/taleplerinizi reddetme hakkını saklı tutarız, ve ayrıca makul takdirimize tabi olarak, ve özellikle teknik konular ve/veya örneğin telif hakkı kanunları, ceza kanunu, gençleri koruma kanunu vs. gibi yasal sınırlamalar olduğu ölçüde, herhangi bir İçeriği elde etme veya temin etme talebini sınırlama veya engelleme hakkını da saklı tutarız.
  • Herhangi bir İçeriğin her zaman, her ülkede ve/veya her coğrafi bölgede veya herhangi bir belirli zamanda mevcut olacağını veya belirli bir süreyle belirli bir İçeriği sunmaya devam edeceğimizi (Hizmetler kapsamında aksini açıkça belirtmediğimiz sürece) garanti etmemekteyiz;
  • Mevcut Hizmet Şartlarında aksi belirtilmedikçe veya Hizmetler kapsamında izin verilmedikçe, erişimizin olan İçerik, başka bir İçerik veya nakit, veya diğer emtia veya hizmetler karşılığında iade edilemez, değiştirilemez veya geri ödenemez; ve
  • zaman zaman İçeriği değiştirmemiz veya güncellememiz gerekebilecektir, fakat olası değişiklikler ilgili İnternet Sitesinin/Sitelerinin haberler bölümünde tarafımızca yayınlanacaktır. 

  8. SANAL ÜRÜNLER

  8.1 Hizmetler, sanal ürün, sanal para birimi (“Altın” denilmektedir”) veya süre ile sınırlı ayrıcalıklı üyelikler (sanal ürünler, sanal para birimi ve ayrıcalıklı üyelik hep birlikte "Sanal Ürün" olarak anılmaktadır) satın almanıza izin verebilir.

  8.2 Sanal Ürünlerin satın alımlarına aşağıdaki hükümler uygulanmaktadır. Sanal Ürün satın almak için bir Hesabınızın olması gerekir.

  • (a) İnternet Sitelerimizden Sanal Ürün satın alabilmeniz için "Altın Al" düğmesine tıklamanız gerekir. Ayrıcalıklı mağazamıza geldiğinizde, satın almak istediğiniz Sanal Ürünleri seçebilirsiniz. Satın almak istediğiniz Sanal Ürün için Euro, Amerikan Doları veya bölgenizde geçerli para birimi üzerinden ilgili ücret görünecektir. Bundan sonra bir ödeme yöntemi seçebilir ve ilgili ödeme detaylarınızı girebilirsiniz. Alışverişinizin toplam tutarı, seçtiğiniz ödeme yönteminin, varsa, ek ücreti ve kanunen zorunlu vergi tutarı kadar değişebilir. Eğer tutar değişirse, alışveriş toplam tutarınız otomatik olarak yeniden hesaplanır ve alışverişinizi onaylamadan önce gösterilir. Ödemeniz web sitesinde gösterilen alışveriş tutarından farklı bir para birimindeyse, ödeme gününde geçerli olacak döviz kuru seçtiğiniz ödeme yöntemine göre değişecektir.
  • (b) "Şimdi satın al" düğmesine (veya satın alma işlemini tamamlayan bariz benzer bir düğmeye) tıklayarak veya gerekli başka bir eylemi gerçekleştirerek (örneğin mesaj gönderme, vs.) satın alma işleminizi onaylamadan önce, örneğin miktarı da dahil belirli Sanal Ürünler, eğer uygulanıyorsa, vergiler dahil ilgili toplam fiyat gibi satın alma detaylarınızı gözden geçirme ve herhangi bir hatayı düzeltme imkanınız olacaktır. Herhangi bir hatayı düzeltmek için ayrıcalıklı mağazamıza, örneğin tarayıcınızın “geri” tuşuna tıklayarak, geri dönmeniz gerekmektedir.
  • (c) "Şimdi satın al" tuşuna (veya satın alma işlemini tamamlayan bariz benzer bir düğmeye) tıkladığınızda veya gerekli başka bir eylemi gerçekleştirdiğinizde (örneğin mesaj gönderme, vs.), onaylanmış Sanal Ürün miktarını satın almak için bize bir sipariş göndermiş olursunuz. Hesabınızda geçerli ödeme detaylarını verdiyseniz, siparişinizi işleme alacağız. "Şimdi satın al" tuşuna (veya satın alma işlemini tamamlayan bariz benzer bir düğmeye) tıkladığınız veya gerekli başka bir ilgili eylemi gerçekleştirdiğiniz (örneğin mesaj gönderme, vs.) andan itibaren birkaç dakika içerisinde siparişinizin kabul edildiği veya reddedildiği ile ilgili olarak tarafımızdan size bildirimde bulunulacaktır.
  • (d) Siparişinizi kabul etmemiz durumunda, satın alınmış Sanal Ürünleri Hesabınıza doğrudan borç kaydedeceğiz ve seçilen ödeme yöntemi aracılığı ile size ücretlendireceğiz. Ayrıca, sözleşme bilgileri (“Satın Alma Sözleşmesi”) ve işbu Hizmet Şartlarını içeren satın alma işleminizin teyidini de e-posta yolu ile alacaksınız. Bunun dışında, Satın Alma Sözleşmesi metni ve içeriği tarafımızca saklanmayacak olup, Satın Alma Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra da tarafınızca erişilebilir olmayacaktır.
  • (e) Geçerli tüketici koruma kanununda aksi belirtilmedikçe, Satın Alma Sözleşmesi ikamet ettiğiniz ülke dilinde veya İngilizce dilinde akdedilecektir.

  8.3 Sanal Ürünlere uygulanan kuralları aşağıda belirtmekteyiz:

  • (a) Sanal Ürünler, Hizmetlerde izin verilmesi durumunda sadece diğer Sanal Ürünler karşılığında geri alınabilir;
  • (b) Sanal Ürünleri satın aldığınızda, işbu Hizmet Şartlarında belirtilen haller hariç olmak üzere, bu Sanal Ürünler (bunları kullanıp kullanmamanıza bakılmaksızın) iade edilemez veya değiştirilemez;
  • (c) Sanal Ürünler, hiç kimseye satılamaz veya devredilemez, ancak başka bir Oyun kullanıcısına, bu Oyun için geçerli hediye mağazasını kullanarak Sanal Ürünler satın alabilirsiniz;
  • (d) Sanal Ürünler, nakit veya (Hizmetlerde izin verilen diğer Sanal Ürünler hariç) herhangi bir mal veya hizmet ile değiştirilemez;
  • (e) Sanal Ürünlerin nasıl veya ne zaman satın almak için mevcut olacağı konusunda herhangi bir vaatte bulunmamaktayız ve satın alınabilecek Sanal Ürünleri her zaman güncelleyebilir veya değiştirebiliriz;
  • (f) Sanal Ürünleri sadece bizden (veya bu amaçla yetkilendirdiğimiz herhangi bir kişiden) veya başka bir Oyun kullanıcısından hediye olarak ilgili Oyun için geçerli hediye mağazasını kullanarak temin edebilirsiniz, ve Sanal Ürünleri başka hiç kimseden veya başka hiçbir şekilde temin etmemeli veya buna teşebbüs etmemelisiniz; ve
  • (g) herhangi bir nedenle Sanal Ürün alma talebini sınırlayabilir veya engelleyebiliriz.

  8.4 Cayma hakkının kullanımına ilişkin bilgi

  Cayma hakkı

  Herhangi bir neden belirtmeksizin 14 takvim günü içerisinde herhangi bir Satın Alma Sözleşmesinden cayma hakkına sahipsiniz. Cayma süresi, Satın Alma Sözleşmesinin akdedildiği günden itibaren 14 takvim günü sonra sona erecektir. Cayma hakkını kullanmak için, bizi (Wargaming Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Lefkoşe 1080, Kıbrıs, e-posta: wf@wargaming.net, telefon: +357 22 864444, faks: +357 22 864454) Satın Alma Sözleşmesinden cayma kararınıza ilişkin açık bir beyan ile (örneğin posta, faks veya e-posta yoluyla gönderilen bir mektup) bilgilendirmeniz gerekmektedir. Ekte sunulan örnek cayma formunu da ( ftp://ftpplus.wargaming.net/Legal/Withdrawal Forms/Turkish_WDF.docx) kullanabilirsiniz, ancak bu formu kullanmanız zorunlu değildir.

  Ayrıca, https://eu.wargaming.net/support/ bağlantısı aracılığıyla da internet sitemizden elektronik olarak bir cayma formu doldurabilir ve ibraz edebilirsiniz. Bu seçeneği kullanmanız durumunda, söz konusu cayma hakkı kullanımını aldığımızın teyidini dayanıklı bir ortamda (örneğin e-posta ile) gecikmeksizin size bildireceğiz.

  Cayma son tarihine uymak adına, cayma hakkınızı kullandığınıza ilişkin bildiriminizi cayma süresi sona ermeden önce göndermeniz yeterli olacaktır.

  Caymanın sonuçları:

  Satın Alma Sözleşmesinden caymanız halinde, işbu Satın Alma Sözleşmesi tahtında sizden almış olduğumuz, teslimat masrafları (tarafımızca sunulan en az pahalı türdeki standart teslimattan başka bir teslimat türü seçmenizden doğan ilave masraflar hariç olmak üzere) tüm ödemeleri gecikmeksizin ve her halükarda işbu Satın Alma Sözleşmesinden cayma kararınıza ilişkin bilgilendirildiğimiz günden itibaren 14 takvim günü içinde size iade edeceğiz. Aksini açıkça kabul etmediğiniz sürece, söz konusu iadeyi, ilk işlem için kullandığınız ödeme yöntemini kullanarak gerçekleştireceğiz; her halükarda tarafınıza söz konusu iade nedeniyle herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmeyecektir.

  Cayma süresi içinde bir Satın Alma Sözleşmesi tahtındaki hizmetlerin ifasının başlamasını talep ettiyseniz, Satın Alma Sözleşmesi tahtındaki bu hizmetlerin tam kapsamına kıyasla söz konusu Satın Alma Sözleşmesinden caydığınızı bize bildirene kadar tarafınıza sunulan hizmetlerle orantılı olan bir tutarı bize ödeyeceksiniz.

  Özel notlar:

  Satın Alma Sözleşmesi bir hizmet sözleşmesi olduğu ölçüde, hizmet tamamen ifa edildikten sonra ve ifanın sizin açık ön onayınız ve hizmet tarafımızca tamamen ifa edildiğinde cayma hakkınızı kaybedeceğinizin ikrarıyla başlamış olması halinde cayma hakkını kaybedersiniz.

  Satın Alma Sözleşmesi somut bir ortamda sağlanmayan dijital içeriklerin tedarikini içerdiği ölçüde, ifanın sizin açık ön onayınız ile ve bu şekilde cayma hakkını kaybettiğinizin ikrarıyla başlamış olması halinde cayma hakkını kaybedersiniz.

  Yukarıda belirtilenler temelinde, Sanal Ürünleri satın alarak, bu Sanal Ürünleri size doğrudan siparişinizi kabul ettikten sonra sunmamıza muvafakat ettiğinizi anlamaktasınız. Sanal Ürünler tarafınıza tamamen sunulduğunda cayma hakkınızı kaybedeceksiniz. Ancak, size belirli bir süreyle sunulan Sanal Ürünleri (örneğin süre ile sınırlı ayrıcalıklı üyelikler) satın almanız halinde cayma hakkınız kaybolmaz.

  8.5 .Belirtmek isteriz ki, teknik kısıtlamalar nedeniyle, tarafınızca aşağıdaki ödeme yöntemleriyle yapılan ödemelerin, aynı ödeme yöntemiyle size iade edileceğini garanti edememekteyiz

  İadelerin bu ödeme yöntemleriyle teknik olarak mümkün olmaması halinde, söz konusu ödemelerin iadelerinin tarafımızca başka bir yaygın ödeme yöntemiyle, örneğin banka hesabınıza para transferi yoluyla yapılacağını kabul etmektesiniz. Her halükarda, söz konusu iade nedeniyle herhangi bir ücrete maruz kalmayacaksınız. 

  8.6 Geçerli tüketici koruma kanunu, özellikle de “SANAL ÜRÜNLER VE SANAL PARA BİRİMİ” başlıklı 8. bölümün 4. maddesi tahtındaki cayma hakkınız hiçbir şekilde işbu Hizmet Şartlarınca kısıtlanmayacaktır.

  8.7 Premium Mağaza yoluyla sağlanan hediyelerle ilgili olarak aşağıdaki kurallar geçerlidir:

   En yeni Hizmet Şartları güncellemesinden itibaren hediyeler yalnızca World of Tanks ve World of Warplanes'te mevcuttur. Lütfen güncellemeleri kontrol edin.

   Lütfen hediyelerin yalnızca aynı oyun sunucusu bölgesi dahilinde sağlanabileceğini dikkate alın. Bu durum, bir AB sunucusu üzerindeki bir hesaptan, Kuzey Amerika sunucusundaki oyunculara hediye gönderilemeyeceği anlamına gelmektedir.

   Hediye gönderildikten sonra 24 saat içinde hediyenin alıcısı e-posta yoluyla bir bildirim alır. Hediyeyi almak için hediyenin sahibi Premium Mağazadaki Hediyelerim sayfasına gitmeli ve hediyeyi kabul etmelidir.

   Hediyenin alıcısı hediyeyi kabul etme veya reddetme yetkisine sahiptir. Hediyenin sahibinin hediyeyi kabul etmek için 30 günü vardır. Hediye bu süre içinde kabul edilmediği takdirde hediyenin göndericisi otomatik olarak, satın alma sırasında hediyenin fiyatına eşdeğerde oyun içi para olarak iade alır.

   Hediyenin alıcısı hediyeyi kabul ettikten veya reddettikten sonra 24 saat içinde hediyeyi gönderen kişi e-posta yoluyla bir bildirim alır.

   Hediyenin alıcısı hediyenin içindeki araca zaten sahipse, aracın Premium Mağazadaki satın alma tarihinde altın cinsinden tam ücreti otomatik olarak alıcıya iade edilir. Araç alıcının hesabına transfer edilmez.

   Hediye olarak gönderilen araçlar ilgili Garaj Slotuna birlikte transfer edilir.

   Hediyenin göndericisinin ödemeyi iptal etmesi veya alıcı hediyeyi kabul ettikten sonra ödemeyi yapmaması durumunda durum açıklığa kavuşturulana kadar her iki hesap da engellenir. Lütfen tanımadığınız kişilerden hediye kabul etmeyin.

  9. Fan Siteleri

  9.1 Bu bölüm, herhangi bir Oyunumuz ile ilgili oluşturabileceğiniz fan internet siteleri ile alakalıdır ("Fan Siteleri" ve her biri "Fan Sitesi"). 

  9.2 İnternet Sitelerimizin bazılarında, Wargaming oyunu ile ilgili resimler, grafikler veya çizimler ve ticari markalar gibi bazı İçeriklerin "fan sitesi kullanımı için" olduğunu açıkça belirliyoruz (örnek olarak: http:///worldoftanks.eu/news/943-world-tanks-fankit adresine bakınız). İşbu Hizmet Şartları kapsamında, bu özel olarak belirlenmiş İçerik "Fan Sitesi İçeriği" olarak anılmaktadır. 

  9.3 Fan Siteleri üzerinde Fan Sitesi İçeriklerini çoğaltmanız ve tekrar dağıtmanız için size tarafımızca münhasır olmayan, geri alınabilir, kişisel, devredilemez ve sınırlı bir lisans vermekteyiz (bu koşullar, yukarıda “İçerik” başlıklı bölüm 7 madde 2’de tanımlanmıştır).  İşbu lisans, aşağıdaki hükümlere uymanız şartına bağlıdır:

  • Fan Sitesi İçeriğinin mülkiyetinin bize ait olduğunu ve bu içerikten herhangi birini istediğimiz zaman tadil etme, silme, ekleme veya diğer türlü değiştirme hakkına sahip olduğumuzu kabul ve ikrar etmektesiniz;
  • sizden talep etmemiz halinde ve sizden talep ettiğimiz şekilde, Fan Sitesi İçeriğini teşhir ederken Wargaming ticarî markasını, telif hakkı ve diğer mülkiyete tabi haklarla ilgili bildirileri kullanmayı kabul etmektesiniz;
  • zaman zaman size temin edebileceğimiz kullanım esaslarına uymayı kabul etmektesiniz;
  • dijital formda olması da dâhil, Fan Sitesi İçeriklerinin kopyaları ile ilgili iletilen hiçbir tanımlayıcı bilgiyi veya telif hakkı yönetimi ile ilgili bilgileri kaldırmayacaksınız veya değiştirmeyeceksiniz veya Fan Sitesi İçeriğinin Wargaming'in mülkiyetinde (veya herhangi bir üçüncü şahsın mülkiyetinde) olduğuna karşı çıkmayacaksınız;
  • herhangi bir Fan Sitesi İçeriği ile karıştırılacak düzeyde benzerlik gösteren hiçbir ticarî markayı kullanmayacak veya benimsemeyeceksiniz;
  • Fan Sitesinde, aşağılayıcı, yasa dışı veya üçüncü şahısların haklarını ihlal edici veya Wargaming'in veya herhangi bir Oyunun itibarını zedeleyici (veya zedeleyebilecek) hiçbir materyal yayınlanmayacaktır; 
  • işbu Hizmet Şartlarında açıkça izin verilmediği sürece, Fan Sitesi İçeriğini hiçbir şekilde kiralamayacak, kiraya vermeyecek, çoğaltmayacak, değiştirmeyecek, tercüme etmeyecek veya açıkça yazılı iznimiz olmaksızın İçeriğin hiçbirini uyarlamayacak (herhangi bir sınırlama olmaksızın kurgu ve görsel sanatlar da dâhil olmak üzere) veya başka şekilde kullanmayacaksınız; ve
  • yazılı ön iznimiz olmaksızın Fan Sitesi İçeriğini hiçbir şekilde ticarî bir amaç veya kâr amacı güderek kullanmamalısınız veya kullanmaya çalışmamalısınız (örneğin, Fan Sitenizin aboneliklerini satmak suretiyle yapılan kullanımlar da dâhil).

  9.4 Bu bölümde belirtilen hüküm ve koşullardan herhangi birine uymadığınız takdirde, “HESABINIZIN ASKIYA ALINMASI VE KAPATILMASI / İŞBU HİZMET KULLANIM ŞARTLARININ FESHİ” başlıklı 13. bölüm uyarınca Fan Sitesi İçeriği üzerinde sahip olduğunuz lisansı iptal etme ve ayrıca Hesabınızı kapatma hakkımız mahfuzdur.

  10. KULLANICI TARAFINDAN OLUŞTURULAN İÇERİK

  10.1 Bazı Hizmetler, içerik oluşturmanıza veya oluşturduğunuz içerikleri yüklemenize izin vermektedir (işbu Hizmet Şartları çerçevesinde bunlar "Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik" veya "KTOİ" olarak anılmaktadır).  Örneğin KTOİ'ler şunları içerir: Hesap karakterleri, forum gönderileri, sohbet gönderileri, sesli sohbet, messenger tipi özellikler, profil içeriği ve kullanıcıların Hizmetlere veya Hizmetler üzerinden temin ettiği her türlü diğer İçerik.

  10.2 Risk kendilerine ait olmak üzere Hizmet Kullanıcıları, Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik oluşturabilir, bunları indirebilir ve kullanabilir. Hizmetlerimiz aracılığı ile size ait KTOİ'leri yüklemeniz veya diğer kullanıcılara temin etmeniz hâlinde, size ait olan KTOİ'ler tarafımızca kontrol edilmemekte, onaylanmamakta veya bize ait bulunmamakta olup, bu tür KTOİ'leri barındırmak veya Hizmetlerimiz üzerinde kullanıma sunmamız için bize yetki vermekte ve ilgili sınırlı, münhasır olmayan ve geri alınabilir lisansı bize vermektesiniz.

  10.3 Oluşturduğunuz veya diğer kullanıcılara sunmak istediğiniz herhangi bir Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik ile ilgili olarak, aşağıdaki şart ve koşulları kabul etmekte ve bu şart ve koşullara uymayı kabul etmektesiniz:

  • fikrî mülkiyet haklarımızın herhangi birini içeren veya kapsayan KTOİ'in her parçası, bizim mülkiyetimizde kalmaktadır;
  • ilgili hak sahibinden bu yönde izin almadığınız sürece, başka bir kişiye ait hiçbir KTOİ'i yüklememelisiniz;
  • Başkalarının fikrî mülkiyet haklarını veya gizliliğini veya diğer haklarını ihlal eden veya yasa dışı olan veya işbu Hizmet Şartlarını ihlal eden hiçbir KTOİ'i yüklememelisiniz;
  • KTOİ ile ilgili sahip olabileceğiniz her nevi manevi hak veya benzer haklardan feragat etmekte ve bunlara ilişkin olarak bize karşı hak iddia ve talebinde bulunmayacağınızı kabul etmektesiniz;
  • KTOİ'inizden sadece siz sorumlu bulunmaktasınız; tüm KTOİ'ler bizim tarafımızdan ön kontrole tâbi tutulmamakta olup, sizin veya diğer kullanıcıların Hizmetlere sağladığı hiçbir KTOİ tarafımızdan onaylanmamakta, teyit edilmemekte veya ön kontrole tâbi tutulmamaktadır;
  • herhangi bir KTOİ'in bizim tarafımızdan onaylandığı, desteklendiği veya bizimle bağlantılı olduğunu hiçbir şekilde iddia etmemeli veya böyle bir iddiayı ortaya atmamalısınız;
  • KTOİ'ler, tüm ilgili mevzuata uygun olmalı ve hakaret içeren, küçük düşürücü, yasa dışı kabul edilebilecek veya bizim açımızdan bir itibar kaybı veya mahcubiyete neden olabilecek hiçbir materyali içermemelidir;
  • Herhangi bir KTOİ oluşturduğunuzda, bundan siz sorumlu olursunuz; hiçbir koşulda KTOİ'ler ile ilgili tarafımızca herhangi bir sorumluluk veya mes'uliyet kabul edilmeyecek olup, KTOİ'lere tarafımızca herhangi bir destek de sağlanmayacaktır; 
  • KTOİ'leri kullanmanızın veya yüklemenizin işbu koşullardan herhangi birini ihlal edeceği kanaatine varmamız durumunda, Wargaming bu tür KTOİ'leri kaldırabilir, engelleyebilir, düzenleyebilir, taşıyabilir veya devre dışı bırakabilir; ve
  • Bu hükümlerden herhangi birine aykırı hareket ettiğiniz takdirde, KTOİ'lerinizi askıya alma veya kalıcı olarak kaldırma ve uygun göreceğimiz diğer adımları atma hakkına sahibiz.

  11. GERİ BİLDİRİM VE KULLANICI ÖNERİLERİ

  11.1 Kullanıcılarımızın görüşlerini duymak bizi her zaman memnun eder ve Hizmetlerimiz ile ilgili belirli bazı görüşlerinizi memnuniyetle karşılarız. Fakat maalesef çok uzun süredir devam eden şirket politikamız, özel olarak talep ettiklerimiz dışındaki yaratıcı fikir, öneri veya malzemeleri kabul etmemize veya dikkate almamıza izin vermemektedir. Bu politikanın amacı, geliştirdiğimiz projelerin başkaları tarafından kendilerinin oluşturduğu yaratıcı eserlere benziyor şekilde algılanması ile ilgili gelecekte oluşabilecek yanlış anlaşılmalar ihtimalinin önüne geçmektir.  Buna göre, herhangi bir orijinal yaratıcı öneri, fikir, not, çizim, konsept veya oyun fikirleri veya orijinal eserler gibi diğer bilgileri ("Öneriler") bize göndermemenizi üzülerek rica ederiz.

  11.2 Bize göndermiş olduğunuz her türlü Öneri, ister özel talebimizle isterse bize göndermemenize ilişkin talebimize rağmen olsun, yüklendiği veya tarafımıza iletildiği andan itibariyle bizim mülkiyetimiz olarak kabul edilecek ve öyle de kalacaktır. 

  12. FORUM KURALLARI

  12.1 Forum Kuralları, Oyun Forumlarından herhangi birini kullanırken sizden beklediğimiz davranış şekillerini ortaya koymaktadır.  Oyun Forumlarından herhangi birini kullanmadan önce lütfen Forum Kurallarını dikkatlice inceleyin. 

  12.2 Forum Kurallarına aykırı hareket etmeniz durumunda, size herhangi bir ihbarda bulunmadan aşağıda belirtilen yollardan bazılarına veya hepsine başvurabiliriz (ihlalin ciddiyet düzeyine bağlı olarak):

  • kısa bir süre boyunca Oyun Forumlarına erişiminizi sadece salt okunur statüsü ile sınırlayabiliriz;
  • daha uzun bir süre boyunca Oyun Forumlarına erişiminizi sadece salt okunur statüsü ile sınırlayabiliriz;
  • Oyun Forumlarına erişiminizi kalıcı olarak sadece salt okunur statüsü ile sınırlayabiliriz; ve
  • “HESABINIZIN ASKIYA ALINMASI VE KAPATILMASI / İŞBU HİZMET KULLANIM ŞARTLARININ FESHİ” başlıklı 13. bölümde belirtildiği gibi Hesabınızı askıya alabilir veya kapatabiliriz ve işbu Hizmet Şartlarını feshedebiliriz.

  12.3 Oyun Forumlarına erişiminizi sadece salt okunur statüsü ile sınırlamamız durumunda, bu sınırlama süresi boyunca Oyun Forumlarını görüntüleyebileceksiniz, fakat Oyun Forumlarına yorum giremeyeceksiniz.

  12.4 Forum Kurallarından herhangi birini ihlal eden başka bir kullanıcı ile karşılaştığınızda, varsa ilgili Oyun Forumundaki "Yardım" veya "Kötüye Kullanım Bildir" fonksiyonlarını kullanarak lütfen bu faaliyeti bize rapor edin, veya https://eu.wargaming.net/support/ adresinden Müşteri Desteği ile iletişime geçin.

  13. HESABINIZIN ASKIYA ALINMASI VE KAPATILMASI / İŞBU HİZMET KULLANIM ŞARTLARININ FESHİ

  Haklı Sebeple Fesih

  13.1 Hesabınızın kapatılması ve işbu Hizmet Şartlarının haklı sebeple feshine ilişkin tarafımızın yasal haklarıyla ve sizin yasal haklarınız işbu Hizmet Şartlarından etkilenmemektedir.

  13.2 Haklı sebeple bu şekilde bir feshin, işbu Hizmet Şartları tahtındaki bir sözleşmesel yükümlülüğün tarafımızca ihlalinden kaynaklanması halinde, (i) fesih sırasında henüz kullanmamış olduğunuz Altınlar için tarafınızca yapılan herhangi bir ödemenin diğer Sanal Ürünler karşılığında iadesine; ve (ii) fesih sırasında Hesabınız için aktif olan herhangi bir ayrıcalıklı üyeliğe ilişkin yapılan ödemelerin orantılı iadesine hak kazanırsınız. Bunlar dışında herhangi bir iade veya tazminat hakkına sahip olmayacaksınız.

  Wargaming tarafından askıya alma veya fesih

  13.3 İşbu Hizmet Şartlarını veya SKLA'yı esaslı şekilde ihlal ettiğiniz takdirde, söz konusu ihlalin ciddiyet düzeyine bağlı olarak, kendi makul takdirimizde aşağıdaki yollardan bazılarına veya tamamına başvurabiliriz:

  • Hesabınızı kısa bir süre askıya alabiliriz; 
  • Hesabınızı daha uzun bir süre askıya alabiliriz; ve
  • Hesabınızı kapatılabilir ve işbu Hizmet Şartlarını feshedebiliriz.

  İşbu Hizmet Şartlarının ihlalinin ilk ihlaliniz olması, pervasız olmaması, düzeltilebilir olması ve koşulların buna izin vermesi durumunda, verilen süre zarfında ihlali düzeltmenize fırsat tanımak için yakında gerçekleşecek olan Hesap kapama işlemi ile ilgili size on dört (14) takvim günü önceden yazılı bildirimde bulunacağız.

  Hesabınızı askıya aldığımız takdirde, askıya alındığı süre boyunca, Hesabınıza erişemez veya Hizmetlerden hiçbirini kullanamazsınız.  Hesabınızı kapattığımız ve işbu Hizmet Şartlarını feshettiğimiz takdirde ise, Hesabınız asla erişemezsiniz, bununla beraber gelecekte de Hizmetlere erişim veya kullanımınızı yasaklayabiliriz.

  13.4 Ayrıca, Oyundaki “oyun sohbeti” fonksiyonuna olan erişiminizi de askıya alabiliriz, ve bunu yapmamız durumunda, söz konusu askıya alma dönemi boyunca Oyun oynayabilirsiniz ve diğer oyuncuların “oyun sohbeti”ni okuyabilirsiniz ancak “oyun sohbeti”ne katılamazsınız.

  13.5 Hesabınız, sadece askıya almanın yeterli olmadığını düşündüğümüz çok ciddi durumlarda kapatılacak ve işbu Hizmet Şartları feshedilecektir. Bu durumlara örnek olarak, Hizmet Şartları, Forum Kuralları veya Gizlilik ve Çerez Politikasının çok ciddi şekilde ihlal edilmesi veya Hizmet Şartlarının, Forum Kurallarının, Gizlilik ve Çerez Politikasının veya bunlardan herhangi birinin birçok defa ihlal edilmesi verilebilir. Aynı hüküm, Oyunu kurarken kabul etmiş olduğunuz (i) SKLS'inin veya (ii) belirli Oyun Kurallarının tarafınızca çok ciddi şekilde ihlal edilmesi veya çok defa ihlal edilmesi durumları için de geçerli olabilecektir.

  13.6 Hesabınızı yanlışlıkla askıya aldığımızı veya kapattığımızı düşünüyorsanız, lütfen https://eu.wargaming.net/support/ adresinden Müşteri Desteği ile irtibat kurunuz.

  14. HESABINIZI KAPATMA VE İŞBU HİZMET KULLANIM ŞARTLARINI SEBEPSİZ FESHETME HAKKINIZ

  14.1 Hesabınızı https://eu.wargaming.net/support/ adresinden Müşteri Destek birimi ile bağlantı kurmak suretiyle kapatabilir ve işbu Hizmet Şartlarını sebep göstermeksizin her zaman feshedebilirsiniz.

  14.2 Önemli not: Tarafımızdan satın aldığınız herhangi bir Sanal Ürün doğrudan Hesabınızın mevcudiyetiyle bağlantılıdır. Hesabınızı kapatmaya ve işbu Hizmet Şartlarını sebepsiz feshetmeye karar vermeniz durumunda, söz konusu Hesaptan erişilebilen Sanal Ürünleri fesih sırasında kaybedeceksiniz. Bu durumda sadece, fesih sırasında Hesabınız için aktif olan ayrıcalıklı üyeliğe ilişkin yaptığınız herhangi bir ödemenin orantılı iadesine hak kazanacaksınız. Bunun dışında herhangi bir iade veya tazminat hakkına sahip olmayacaksınız. 

  14.3 İşbu “HESABINIZI KAPATMA VE İŞBU HİZMET KULLANIM ŞARTLARINI SEBEPSİZ FESHETME HAKKINIZ” başlıklı bölüm 14; “SANAL ÜRÜNLER VE SANAL PARA BİRİMİ” başlıklı bölüm 8 madde 4 tahtındaki yasal cayma haklarınızı sınırlamaz.

  15. HİZMETLERİN MAHİYETİ

  15.1 Oyun ve Hizmetlerin gelişimi için devamlı surette çalıştığımızı, oynanabilirliğin sizin için daha eğlenceli olması için Oyunların grafikleri, özellikleri, oynanabilirliği ve diğer herhangi bir İçeriğini geliştirdiğimizi, iyileştirdiğimizi ve güncellediğimizi kabul ve teyit etmekte ve anlamaktasınız.

  16. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İNTERNET SİTELERİNE AİT BAĞLANTILAR

  Hizmetler, reklamcılar ve diğer içerik tedarikçileri de dâhil üçüncü şahıslarca işletilen internet sitelerine ait köprüler içerebilmektedir.  Bu internet siteleri, sizden kişisel bilgi toplayabilir veya kişisel bilgilerinizi isteyebilir. Bu tür internet siteleri tarafımızca kontrol edilmemekte olup, bunların içeriğinden, gizlilik politikalarından veya bu sitelerin topladığı bilgilerin toplanması, kullanılması veya ifşasından hiçbir şekilde sorumlu değiliz.

  17. BETA TESTLERİ

  17.1 Yeni oyunları veya İnternet sitelerinin yeni özelliklerini test edebilmeniz için size fırsat verebiliriz. Beta test edici olarak katılımınız, aşağıdaki şart ve koşullara tâbidir:

  17.2 Kapalı beta testleri gizlidir. Oyunların bir parçası olarak sunulacak özellik ve fonksiyonlar hakkındaki bilgiler de dâhil beta oyunlar gizlidir.  Kapalı bir beta testine katılmanız durumunda, beta oyunlara yetkisiz erişimi, beta oyunların kopyalanması, ifşası ve beta oyunlarının yetkisiz kullanımını önlemeli ve bunlara karşı koruma sağlamalısınız. Sınama sizin tarafınızdan kişisel olarak yürütülecek olup, başka hiçbir kişinin beta oyunlarına erişmesine izin vermemelisiniz.  Beta oyunlarının gizliliğini koruma yükümlülüğünüz, her bir test ettiğiniz oyun ve içerik sizin hatanız olmaksızın tarafımızca kamuya açık şekilde dağıtılana ve diğer türlü kamuya ifşa edilene kadar devam edecektir.

  17.3 Beta sınayıcı olarak, oyunları oynamaya yalnızca oyunları değerlendirmek ve hataları saptamak için davet edilmektesiniz. Bu Hizmet Şartlarındaki veya İnternet Sitelerindeki hiçbir husus, beta oyunlar ile ilgili size herhangi bir türde hak veya imtiyaz veriyor şeklinde yorumlanmayacaktır. Beta oyunları, "olduğu şekliyle" test edilme amacıyla sunulmakta olup, sarih veya zımni size tarafımızca herhangi bir türde garanti verilmemektedir.

  17.4 Bazı beta oyunlarını oynarken, hazine, tecrübe puanları, ekipman veya diğer değer veya statü göstergeleri biriktirebilirsiniz. İlgili oyun bu test aşamasını geçtikten sonra veya test süresi içerisinde herhangi bir zamanda bu veriyi sıfırlayabiliriz.  Bu durumda, tüm oyuncu geçmişi ve verileri silinecek ve her bir oyuncu acemi statüsüne geçecektir.

  17.5 Bir beta oyununu başlatarak:

  • (a) beta oyunlarının oynanması ile ilgili risklerin size ait olduğunu ve oyunların bilinen veya bilinmeyen hatalar içerebileceğini;
  • (b) oyunu oynarken elde ettiğiniz her türlü değer ve statü göstergelerinin her zaman silinebileceğini;
  • (c) bu oyunları herhangi bir süre boyunca ücretsiz olarak oyuna sunmak veya bunları herhangi bir surette kullanıma sunmak gibi bir yükümlülüğümüzün bulunmadığını;
  • (d) bu oyunların, test süreci tamamlandıktan sonra veya gelecekte herhangi bir zamanda sadece abonelik yoluyla kullanılabileceğini;
  • (e) bu Hizmet Şartlarının, test aşaması sırasında beta oyunları kullanımınız için de geçerli olduğunu; ve
  • (f) beta testinin kapalı bir beta testi olması durumunda, beta oyunları ile ilgili tüm bilgileri yukarıda belirtildiği gibi gizli tutacağınızı ve bu bilgileri başka hiç kimseye ifşa etmeyeceğinizi

  kabul etmektesiniz.

  18. EPİLEPSİ UYARISI

  Bazı insanlar, günlük hayatta parlak ışıklara veya ışık desenlerine maruz kaldıklarında epileptik nöbetlere veya bilinç kaybına karşı duyarlılık göstermektedir. Bu tür insanlar, bazı ekran görüntülerini izlerken veya bazı bilgisayar oyunlarını oynarken nöbet yaşayabilir.  Söz konusu kişi, geçmişte herhangi bir epilepsi hastalığı geçmişi olmasa veya hiç epileptik nöbet yaşamamış olsa da bu tür bir durum meydana gelebilir. Parlak ışıklara maruz kalındığında sizde veya ailenizden herhangi bir kişide epilepsi ile ilgili belirtiler görüldüyse (nöbet veya bilinç kaybı), oyunu oynamadan önce doktorunuza danışın. Ebeveynlerin, çocuklarının bilgisayar oyunlarını kullanımını takip etmelerini öneririz. Sizde veya çocuklarınızda bilgisayar oyunu oynarken baş dönmesi, görüntü bulanıklığı, göz veya kas çekilmeleri, bilinç kaybı, dezoriyantasyon, herhangi bir istem dışı hareket veya kasılma belirtisi olursa, DERHAL bilgisayar oyununu bırakın ve doktorunuza başvurun.  Herhangi bir bilgisayar oyunu oynarken, oyunu yorgunken veya uykunuzu almadığınız zamanlarda oynamaktan kaçınmak, her saat 10 ila 15 dakika arasında ara vermek, ekrandan makul bir uzaklıkta oturmak ve oyunu iyi ışıklandırılmış bir ortamda oynamak da dâhil bazı standart sağlık ve güvenlik tedbirleri almanız gerektiğini de lütfen unutmayın.

  19. HİZMETLER İLE İLGİLİ GARANTİLER VE SORUMLULUK

  Garantilerimiz

  19.1 İşbu Hizmet Şartlarını akdetmeye ve “İÇERİK” başlıklı bölüm 7'de belirtildiği şekilde Hizmetlerin kullanımına ilişkin lisanslar verme hakkına sahip olduğumuzu garanti ederiz.

  Sorumluluğumuz

  19.2 Bizim neden olduğumuz veya temsilcilerimizin, çalışanlarımızın veya bizi vekaleten temsil edenlerin neden olduğu sağlık sorunları, bedeni veya hayati yaralanmalardan doğan zararlar veya kasıtlı zararlardan dolayı veya uygulanan kanunlara göre diğer durumlarda tarafımız sorumlu olacaktır.

  19.3 Ücretiz olarak sunulan herhangi bir Hizmete ilişkin olarak, işbu “HİZMETLER İLE İLGİLİ GARANTİLER VE SORUMLULUK” başlıklı 19. bölümün 2. maddesine ek olarak tarafımız, sadece Almanya Medeni Kanununun §§ 598 ve devamı maddelerine göre sorumlu olacaktır.

  19.4 Sanal Ürünler ile ilgili olarak, işbu “HİZMETLER İLE İLGİLİ GARANTİLER VE SORUMLULUK” başlıklı 19. bölümün 2. maddesine ek olarak, garanti edilen niteliğin olmayışından veya tarafımızın, temsilcilerimizin veya belirlenmiş vekillerin ağır ihmalinden kaynaklanan zararlardan tarafımız sorumlu olacaktır.

  19.5 Sanal Ürünler ile ilgili olarak, işbu “HİZMETLER İLE İLGİLİ GARANTİLER VE SORUMLULUK” başlıklı 19. bölümün 2. Maddesine ek olarak, temel akdî bir görevin hafif kusurla ihlal edilmesi halinde tarafımız sorumlu olacaktır, ancak bu sorumluluk genelde öngörülebilir zarar tutarı ile sınırlı olacaktır. Temel akdî görevler soyut olarak, ifası evvela sözleşmenin uygun şekilde yerine getirilmesini sağlayan ve bir sözleşme tarafının düzenli olarak ifasına bel bağladığı görevlerdir.

  19.6 Tarafımız bunlar dışında başka herhangi bir sorumluluktan muaf tutulacaktır.

  20. AMİR (UYGULANAN) HUKUK VE YARGI YETKİSİ

  20.1 İşbu Hizmet Şartları ve Hizmet Şartlarından veya Hizmet Şartlarının konusu veya teşekkülünden doğan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir ihtilaf, hak talebi veya yükümlülük (sözleşmeden doğsun veya doğmasın), Alman hukukuna tâbi olacaktır. 

  20.2 Yaşamakta olduğunuz ülke kanunlarında aksi belirtilmediği sürece, yukarıda anılan tüm ihtilaflarda hem tarafımız hem de siz Alman mahkemelerinin yargı yetkisine teslim olmaktadır.

  21. TELİF HAKKI VE TİCARİ MARKA UYARILARI

  "World of Tanks", "World of Warplanes", "World of Warships", "World of Tanks Blitz", "Wargaming.net" ve "Warmaming" ile bunların ilgili logoları, Wargaming'in ticarî markaları veya tescilli ticarî markalarıdır. İşbu Hizmet Şartlarında açıkça belirtilmedikçe, bu ticarî markaları hiçbir şekilde kullanamaz veya teşhir edemezsiniz.  Oyunlarda görüntülenen üçüncü şahıslara ait tüm ticarî markalar ve hizmet markaları, ilgili üçüncü şahısların mülkiyetinde olup, bunlara ait tüm haklar saklıdır.

  22. BİZE ULAŞIN

  İşbu Hizmet Şartları ile ilgili herhangi bir sorunuz, şikâyetiniz veya görüşünüz varsa, lütfen bize https://eu.wargaming.net/support/ adresinden ulaşınız.

 • World of Tanks ve World of Warplanes İçin Klan Kurallari

  Bir klan oluşturarak/katılarak ve/veya yöneterek World of Tanks ve World of Warplanes oyuncuları tüm kuralları, anlaşmaları, prensipleri ve World of Tanks ve World of Warplanes'e kaydolurken (oluşturulan hesaplar) kabul ettikleri diğer dokümanların (bundan sonra "Kullanıcı Sözleşmesi" olarak anılacaktır) yukarıda belirtilen oyunlarda klanların oluşturulması, girilmesi, yönetimi ve diğer kullanımlarında da geçerli olacağını kabul ederler.

  Yukarıdaki kurallar ve sınırlamalar tam kapsamlı değildir ve her türlü olası saldırgan ve kötü davranışı kapsamamaktadır.

  1. Klan kaydı ücret karşılığı sunulmaktadır. Kayıt ücreti, kayıt sırasında klanı yaratan üyenin hesabından otomatik olarak düşülecektir.
  2. Klan mevcudu 100 kişiyi geçmemelidir.
  3. Klan ismi tam isim ve (kısaltılmış) etiketten oluşur.
  4. Tam klan ismi Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabelerinin büyük ve küçük harfleri, boşluk, sayılar, tire (-) ve altçizgi (_) içerebilir.
  5. Tam klan ismi 70 harfi aşmamalıdır.
  6. Etiket sadece büyük harf Latin harfleri ve sayılar içerebilir.
  7. Etiket 2'den 5 karatere kadar uzunlukta olmalıdır.
  8. Hem tam isim hem de etiket proje dahilinde tektir. İsim doğrulaması sırasında büyük küçük harf ayrımı yapılmaz.
  9. Klan yaratıcısı ilgili alana bir Klan Mottosu girebilir. Klan Mottosu Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabelerin büyük ve küçük harfleri, boşluk, sayılar, tire (-) ve altçizgi (_) harfleri içerebilir. Klan Mottosu için maksimum uzunluk 100 harftir.
  10. Klan yaratıcısı ilgili alana bir Klan Tanımı girebilir. Klan Tanımı Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabelerin büyük ve küçük harfleri, boşluk, sayılar, tire (-) ve altçizgi (_) harflerini içerebilir. Klan Tanımı için maksimum uzunluk 1000 harftir.
  11. Tam ve kısaltılmış klan isimleri ve klan mottoları ve tanımları şunları içermemelidir:
   • Çok sayıda insanın tepkisine yol açacak insanlığa karşı suçlardan hüküm giymiş kurumlara, tarihsel veya politik temsilcilere, halen işlevsel olanlar dahil her türlü terörist organizasyonun ismi veya temsilcisine zımnen veya açıkça bağlı olmak. İhlal örneği: Nazi atıfları, kısaltmaları veya her türlü sembolleri, örneğin "SS", Nazi temsilcilerinin soyadları veya baş harfleri.
   • Irkçı veya ulusal üstünlük atıfı taşımak ve herhangi bir şekilde ayrımcılığı kışkırtmak
   • Hakaret veya müstehcenlik ima etmek
   • Pedofili ile ilgili olmak, acizlik veya taciz sonucu
   • Belirli bir etnik grup veya ırka herhangi bir şekilde hakaret etmek
   • Zımnen veya açıkça cinsel birleşme veya şiddet ile ilişkili olmak
   • Zımnen veya açıkça alkol veya uyuşturucu kullanımını teşvik etmek veya bahsetmek
   • Telifli veya tescilli ticari markayı tamamen veya kısmen içermek
   • Klanın hatalı bir şekilde Yönetimin klanı sanılmasına yol açacak bilgi içermek
   • Müstehcen kısaltmalar, ifadeler veya deyişler içermek
   • Projenin ülkesindeki yargı mevzuatı dahil Oyuncular ve Proje Yönetimi arasındaki Lisans Sözleşmesinin şartlarını ihlal etmek
   • Proje kaynaklarına referanslar veya Yönetim tarafından uygun olduğu belirtilen diğer kaynaklar haricinde diğer Internet kaynaklarına linkler içermek
   • Hem tam isim hem de etiket ve mottolar ve klan tanımları yukarıdaki maddeleri ihlal etmemelidir.
  12. Proje Yönetimi oyuncuların kurallara uyumunu takip eder ve kendi takdirine bağlı olarak her duruma özel disiplin işlemi uygular. Tam veya kısaltılmış adı kuralları ihlal ettiği düşünülen klan kayıt ücreti geri ödenmeden dağıtılabilir. Yönetim kuralları ihlal eden klana ihlali düzeltmesi için 24 saate kadar süre tanıma hakkına sahiptir ancak vermek zorunda değildir.
  13. Bu kuralların ihlali otomatik olarak Kullanıcı Sözleşmesi ve ilgili oyuna ilişkin diğer benzer dokümanların ihlali anlamına gelir ve klan yaratıcısı ve klanı yönetmeye yetkili diğer kişi hakkında yaptırım uygulanmasına yol açacaktır.
 • World of Warships İçin Klan Kurallari

  Bir klan oluşturarak/katılarak ve/veya yöneterek World of Warships oyuncuları tüm kuralları, anlaşmaları, prensipleri ve World of Warships’e kaydolurken (oluşturulan hesaplar) kabul ettikleri diğer dokümanların (bundan sonra "Kullanıcı Sözleşmesi" olarak anılacaktır) yukarıda belirtilen oyunda klanların oluşturulması, girilmesi, yönetimi ve diğer kullanımlarında da geçerli olacağını kabul ederler.

  Yukarıdaki kurallar ve sınırlamalar tam kapsamlı değildir ve her türlü olası saldırgan ve kötü davranışı kapsamamaktadır.

  1. Klan kaydı ücret karşılığı sunulmaktadır. Kayıt ücreti, kayıt sırasında klanı yaratan üyenin hesabından otomatik olarak düşülecektir.
  2. Yeni oluşturulmuş bir klanın maksimum üye sayısı 30’dur. Bu sayı daha sonra oyunda geçerli yöntemler kullanılarak artırılabilir.
  3. Klan ismi tam isim ve (kısaltılmış) etiketten oluşur.
  4. Tam klan ismi Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabelerinin büyük ve küçük harfleri, boşluk, sayılar, tire (-) ve altçizgi (_) içerebilir.
  5. Tam klan ismi 70 harfi aşmamalıdır.
  6. Etiket sadece büyük harf Latin harfleri, tire, altçizgi ve sayılar içerebilir.
  7. Etiket 2'den 5 karatere kadar uzunlukta olmalıdır.
  8. Hem tam isim hem de etiket proje dahilinde tektir. İsim doğrulaması sırasında büyük küçük harf ayrımı yapılmaz.
  9. Klan yaratıcısı ilgili alana bir Klan Tanımı girebilir. Klan Tanımı Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabelerin büyük ve küçük harfleri, boşluk, sayılar, tire (-) ve altçizgi (_) harflerini içerebilir. Klan Tanımı için maksimum uzunluk 500 harftir.
  10. Tam ve kısaltılmış klan isimleri ve tanımları şunları içermemelidir:
   • Çok sayıda insanın tepkisine yol açacak insanlığa karşı suçlardan hüküm giymiş kurumlara, tarihsel veya politik temsilcilere, halen işlevsel olanlar dahil her türlü terörist organizasyonun ismi veya temsilcisine zımnen veya açıkça bağlı olmak. İhlal örneği: Nazi atıfları, kısaltmaları veya her türlü sembolleri, örneğin "SS", Nazi temsilcilerinin soyadları veya baş harfleri
   • Irkçı veya ulusal üstünlük atıfı taşımak ve herhangi bir şekilde ayrımcılığı kışkırtmak
   • Hakaret veya müstehcenlik ima etmek
   • Pedofili ile ilgili olmak, acizlik veya taciz sonucu
   • Belirli bir etnik grup veya ırka herhangi bir şekilde hakaret etmek
   • Zımnen veya açıkça cinsel birleşme veya şiddet ile ilişkili olmak
   • Zımnen veya açıkça alkol veya uyuşturucu kullanımını teşvik etmek veya bahsetmek
   • Telifli veya tescilli ticari markayı tamamen veya kısmen içermek
   • Klanın hatalı bir şekilde Yönetimin klanı sanılmasına yol açacak bilgi içermek
   • Müstehcen kısaltmalar, ifadeler veya deyişler içermek
   • Projenin ülkesindeki yargı mevzuatı dahil Oyuncular ve Proje Yönetimi arasındaki Lisans Sözleşmesinin şartlarını ihlal etmek
   • Proje kaynaklarına referanslar veya Yönetim tarafından uygun olduğu belirtilen diğer kaynaklar haricinde diğer Internet kaynaklarına linkler içermek
   • Hem tam isim hem de etiket ve mottolar ve klan tanımları yukarıdaki maddeleri ihlal etmemelidir.
  11. Proje Yönetimi oyuncuların kurallara uyumunu takip eder ve kendi takdirine bağlı olarak her duruma özel disiplin işlemi uygular. Tam veya kısaltılmış adı kuralları ihlal ettiği düşünülen klan kayıt ücreti geri ödenmeden dağıtılabilir. Yönetim kuralları ihlal eden klana ihlali düzeltmesi için 24 saate kadar süre tanıma hakkına sahiptir ancak vermek zorunda değildir.
  12. Bu kuralların ihlali otomatik olarak Kullanıcı Sözleşmesi ve ilgili oyuna ilişkin diğer benzer dokümanların ihlali anlamına gelir ve klan yaratıcısı ve klanı yönetmeye yetkili diğer kişi hakkında yaptırım uygulanmasına yol açacaktır.
 • World of Tanks Blitz İçin Klan Kurallari

  Aşağıda World of Tanks Blitz’de klan oluşturma, katılma ve yönetme ile ilgili kuralları bulabilirsiniz. Klan kuralları Oyun Kurallarının bir parçasıdır.

  Lütfen aşağıdaki kural ve sınırlamaların eksiksiz olmadığını ve olası her türlü saldırgan ve mütecaviz davranışı kapsamadığını unutmayın.

  1. Klan kaydı size ücret karşılığında sunulmaktadır. Kayıt ücreti klanı oluşturan oyuncunun hesabından kayıt anında otomatik olarak alınır.
  2. Klan üyesi sayısı 50 kişiyi geçmemelidir.
  3. Klan adı tam isim ve etiketten (kısaltma) oluşur.
  4. Tam klan ismi Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabelerin küçük ve büyük harfleri, boşluklar, rakamlar, tireler (-) ve alt çizgiler (_) içerebilir.
  5. Tam klan ismi 2-25 karakter arası olmalıdır.
  6. Etiket sadece büyük Latin harfleri, tireler(-), alt çizgiler (_) ve rakamlar içerebilir.
  7. Etiket uzunluğu 2-5 karakter olmalıdır.
  8. Hem tan isim hem de etiket proje içerisinde eşsizdir. İsim doğrulama sırasında büyük/küçük harf dikkate alınmaz.
  9. Klanı oluşturan kişi ilgili alana Klan Sloganı girebilir. Klan Sloganı Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabeleri küçük ve büyük harfleri, boşluklar, rakamlar, tireler (-) ve alt çizgiler (_) içerebilir. Klan Sloganının maksimum uzunluğu 100 karakterdir. Devam etmek için slogan bölümü doldurulmalıdır.
  10. Klanı oluşturan kişi ilgili alana Klan Tanımı girebilir. Klan Tanımı Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabeleri küçük ve büyük harfleri, boşluklar, rakamlar, tireler (-) ve alt çizgiler (_) içerebilir. Klan Sloganının maksimum uzunluğu 1000 karakterdir.
  11. Tam ve kısaltılmış klan isimleri ve klan sloganları şu kurallara uymalıdır:
   • Herhangi bir organizasyona, çok sayıda insanda olumsuz tepki doğuracak insanlığa karşı suçlardan hüküm giymiş olduklarından tarihsel veya politik temsilcilere veya halen faal olanlar dâhil terörist oluşumların isimlerine veya temsilcilerine açıkça veya dolaylı yoldan ilişkili olamaz. İhlal örneği: her türlü Nazi özellikleri, kısaltma veya sembolleri, örn. “SS” ve Nazi temsilcilerinin adları, soyadları veya baş harfleri.
   • Irkçı veya ulusal üstünlüğe atıf içeremez veya herhangi bir ayrımcılığı ön plana çıkaramaz
   • Herhangi bir hakaret veya müstehcenlik ifade edemez
   • Pedofili, acizlik veya taciz sonucu ile ilişkili olamaz
   • Belirli bir etnik veya ırk grubuna hakaret edemez
   • Cinsel ilişki veya şiddet ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olamaz
   • Açıkça veya dolaylı olarak alkol veya madde kullanımına atıfta bulunamaz, yüceltemez.
   • Kısmen veya tamamen tescilli veya kayıtlı marka ve alametifarikalar içeremez
   • Klanın hatalı bir şekilde Yönetimin bir klanı olduğu fikrine yönlendirecek bilgiler içeremez
   • Müstehcen kısaltmalar, ifadeler veya sözler içeremez
   • Oyuncular ve Proje Yönetimi arasındaki lisans anlaşması şartlarını Projenin geçerli olduğu hukuk ülke dâhil asla ihlal edemez.
   • Projenin kaynakları veya Yönetim tarafından uygun olarak tanımlanmış diğer kaynaklar dışında dış Internet kaynaklarına linkler içeremez.

   Hem tam isim hem de etiket, sloganlar ve klan tanımları yukarıdaki noktaları ihlal etmemelidir.

  12. Proje Yönetimi oyuncuların kurallara uyumunu izler ve her durumda kendi takdirlerinde konu bazında disiplin uygulamasında bulunur. Tam veya kısa ismi kurallara aykırı bulunan klan kayıt ücreti iade edilmeden dağıtılabilir. Yönetimin kurallara uymayan klana ihlali düzeltmesi için 24 saate kadar süre verme hakkı vardır ancak zorunluluğu yoktur.
  13. Bu Kuralların herhangi bir ihlali Kullanıcı Anlaşması ve ilgili oyunun kullanımı ile ilgili diğer belgelerin otomatik ihlali sayılır ve klan oluşturucu veya klanı yönetme yetkisine dahil diğer kişilere karşı yaptırım için gerekçe oluşturur.
 • World of Tanks Console İçin Klan Kurallari

  Aşağıda World of Tanks Blitz’de klan oluşturma, katılma ve yönetme ile ilgili kuralları bulabilirsiniz. Klan kuralları Oyun Kurallarının bir parçasıdır.

  Lütfen aşağıdaki kural ve sınırlamaların eksiksiz olmadığını ve olası her türlü saldırgan ve mütecaviz davranışı kapsamadığını unutmayın bu yüzden lütfen daha kapsamlı bir görüntüleme için oyun kurallarına ve SKLS’ye bakın.

  1. Klan kaydı size ücret karşılığında sunulmaktadır. Kayıt ücreti klanı oluşturan oyuncunun hesabından kayıt anında otomatik olarak alınır.
  2. Klan üyesi sayısı 100 kişiyi geçmemelidir.
  3. Klan adı tam isim ve etiketten (kısaltma) oluşur.
  4. Tam klan ismi Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabelerin küçük ve büyük harfleri, boşluklar, rakamlar, tireler (-) ve alt çizgiler (_) içerebilir.
  5. Tam klan ismi 2-25 karakter arası olmalıdır.
  6. Etiket sadece büyük Latin harfleri, tireler(-), alt çizgiler (_) ve rakamlar içerebilir.
  7. Etiket uzunluğu 2-5 karakter olmalıdır.
  8. Hem tam isim hem de etiket proje içerisinde eşsizdir. İsim doğrulama sırasında büyük/küçük harf dikkate alınmaz.
  9. Klanı oluşturan kişi ilgili alana Klan Sloganı girebilir. Klan Sloganı Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabeleri küçük ve büyük harfleri, boşluklar, rakamlar, tireler (-) ve alt çizgiler (_) içerebilir. Klan Sloganının maksimum uzunluğu 100 karakterdir. Devam etmek için slogan bölümü doldurulmalıdır. İsimler, avatarlar, görseller/videolar, imzalar & klan simgelerindeki belli içeriklerin, aşırı saldırgan, rahatsız edici veya uygunsuz nitelikleri sebebiyle forumlar ve oyunda yerleri yoktur. Aşağıdaki liste sadece bir özettir ancak Oyun ortamında kabulü olmayan isimler, görseller, imzalar, avatarlar ve klan simgeleriyle ilgili bir fikir vermektedir.
  10. İsimler, Avatarlar, Görseller/Videolar, İmzalar & Klan logoları:
   • Kısaltılmış hali de dail olmak üzere küfür içerenler.
   • Hakaret, kişisel saldırı, istismar veya taciz içerenler.
   • Tam veya kısmi olarak telif hakkı alınmış veya tescilli marka unsurları içerenler.
   • Belli bir ulusa, etniğe, dine veya ırk birliğine karşı saldırı niteliği taşıyabilecek (her türden) ırkçı veya aşırı milliyetçi imalar içerenler.
   • Irksal veya ulusal üstünlükle ilgili kinayeler içerenlerin yanı sıra her seviyeden ayrılıkçı propoganda içerenler.
   • Irk, ulus, din, kültür, akli durum veya cinsel tercihle ilgili hakaret veya aşağılayıcı yorumlar içerenler.
   • Cinsellik, pedofili, cinsel istismar veya insan vücudu veya fonksiyonlarıyla ilgili saldırgan bağlantılı çağırışımlar içerenler.
   • Çıplaklık, cinsel içerikli veya uygunsuz bulunan içerik içerenler.
   • Aşırı şiddet veya kavga veya müstehcenlik/kabalık içerenler.
   • Uyuşturucu özellikli veya yasadışı maddelere veya kullanımlarına gönderme yapanları veya diğer tüm yasadışı aktiviteleri içerenler.
   • Varolan yasaları ve kuralları çiğneyen veya çiğnemiş olan organizasyonlarla ilgili herhangi bir şekilde bağlantılı olan logo türleri, semboller, amblemler veya figürler içerenler; örneğin şiddetli şekilde olumsuz tepki/çağrışımı veya ulusal/etnik/dini kini provoke eden herşey. (Örneğin, Nazi sembolleri,kısaltmaları ve işaretlerinin [88, 14, 420, SS]  farklı çeşitlerini  veya benzer stillerin yanı sıra [55 gibi], Nazi liderlerinin kimlik bilgilerini, isim ve soyisimlerini kullananlar.)
   • Mevcut yaygın dinlere karşı hakaret içerebilecek gönderim içerenler. Örneğin Tanrı, İsa, Allah gibi isimler içerenler.
   • Olumsuz tarihsel veye politik kişiliklerle bağlantı içerenler. Öncelikle insanlığa karşı suçlardan hüküm giymiş olanlar, insanlığın çoğunluğunda ızdırap veya iğreti hissiyatı yaratanların yanı sıra, mevcut terörist organizasyonların üyeleri.
   • Proje çalışanlarını veya yönetimi olumsuz gösteren içerikliler.
   • Herhangi bir şekilde Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi veya yerel yasaları, dolaylı ya da dolaysız olarak çiğneyen içerikler yasaktır. (Bu aynı zamanda yukarda yer alanları içeren websayfası linklerini de içermektedir.)
  11. Eğer forumlardaki veya oyundaki isimler (Klan veya Etiket), avatarlar, imzalar, görseller/videolar, klan logoları bu kuralları çiğnerse, suçu işleyen hesap değiştirilebilir ve/veya hesaplar ceza alabilir veya dondurulabilir. Ek olarak yönetim, forumlarda veya oyun ortamında uygun bulunmayan tüm isimleri (Klan vye Etiket) ve avatarları, görselleri veya klan görsellerini silme, güncelleme veya değiştirme hakkını saklı tutar.
  12. Tam ve kısaltılmış klan isimleri ve klan sloganları şu kurallara uymalıdır: Eğer Wargaming bir Klan Komutanı’nın hesabının 6 ay boyunca aktif olmadığını tespit ederse, tüm Klan’ın aktif olmadığı kabul edilir.
   • Bir Klan’ın aktif olmadığı kabul edildiğinde, Klan Komutanı’na Müşteri Hizmet Merkezi tarafından bir kayıt gönderilecektir. Klan Komutanı’nın açılan kayda cevap vermesi ve Aktif olmama durumunu kaldırması için 30 günü olacaktır.
   • Eğer Klan Komutanı aktif olmadığının farkındaysa, ek olarak 6 aydan bir yıla kadar ismin ve etiketin saklanması için Müşteri Hizmet Merkezine bu isteklerini bir kayıtla gönderebilir.
   • Eğer bir Klan Komutanı’nın aktif olmadığı tespit edilirse, ünvan ve rütbesi Klan veya kadrodaki en yüksek rütbeliye verilecektir.
   • Eğer iki üye aynı rütbeye sahipse, klanda en uzun süre kalmış olan oyuncu önceliklidir
  13. Proje Yönetimi oyuncuların kurallara uyumunu izler ve her durumda kendi takdirlerinde konu bazında disiplin uygulamasında bulunur. Tam veya kısa ismi kurallara aykırı bulunan klan kayıt ücreti iade edilmeden dağıtılabilir. Yönetimin kurallara uymayan klana ihlali düzeltmesi için 24 saate kadar süre verme hakkı vardır ancak zorunluluğu yoktur.
  14. Bu Kuralların herhangi bir ihlali Kullanıcı Anlaşması ve ilgili oyunun kullanımı ile ilgili diğer belgelerin otomatik ihlali sayılır ve klan oluşturucu veya klanı yönetme yetkisine dahil diğer kişilere karşı yaptırım için gerekçe oluşturur.
 • World of Warships Hakkında Yasal Bilgi

  PORTIONS OF THIS SOFTWARE INCLUDE THE FOLLOWING COPYRIGHTED MATERIAL, THE USE OF WHICH IS HEREBY ACKNOWLEDGED:

  This Software product includes Autodesk ® Scaleform ™ software, © 2011 Autodesk, Inc. All rights reserved.
  Portions of this Software utilize SpeedTree ® technology (© 2013 Interactive Data Vizualization, Inc. All rights reserved).
  Powered by Wwise © 2006-2015 Audiokinetic Inc. All rights reserved.
  Uses Gloox by © 2012 Jakob Shroter. All rights reserved.
  Powered by BigWorld Technology ™, © 2013 BigWorld Pty Limited. All rights reserved.

  Twitch Prime and the Twitch Prime logo are trademarks of Twitch Interactive, Inc. or its affiliates.

  PORTIONS OF THIS SOFTWARE ARE COPYRIGHT:

  OPENSSL-1.0.0D
  Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
  This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).
  This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

  EXPAT-2.1.0
  Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.
  Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  LIBPNG 1.6.2.
  Copyright © 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson.
  Contributing Authors: Cosmin Truta, Simon-Pierre Cadieux, Eric S. Raymond, Gilles Vollant, Tom Lane, Glenn Randers-Pehrson, Willem van Schaik, John Bowler, Kevin Bracey, Sam Bushell, Magnus Holmgren, Greg Roelofs, Tom Tanner, Andreas Dilger, Dave Martindale, Guy Eric Schalnat, Paul Schmidt, Tim Wegner.
  The PNG Reference Library is supplied “AS IS”. The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.
  Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:
  1. The origin of this source code must not be misrepresented.
  2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
  3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.
  The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.
  There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

  ZIP-1.2.8
  Copyright © 1995-2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler.

  PCRE-8.21
  Copyright © 2009-2015 Zoltan Herczeg. All rights reserved.
  1. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  2. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  3. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  4. Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  TINYXPATH
  www.sourceforge.net/projects/tinyxpath
  Copyright © 2002-2006 Yves Berquin (yvesb@users.sourceforge.net)
  This software is provided ‘as-is’, without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.
  Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:
  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

  PYTHON_2.7.
  Copyright © 2001-2014 Python Software Foundation; All Rights Reserved.
  Licensed details available at: https://docs.python.org/2/license.html.

  NEDALLOC
  Copyright © 2008 Niall Douglas.
  Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the "Software") to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:
  The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source language processor.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  CURL-7.29.0
  Copyright © 1996 - 2015, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se. All rights reserved.
  Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

  JPEG-8.4
  This software is copyright © 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as specified on http://dev.w3.org/cvsweb/Amaya/libjpeg/Attic/README?rev=1.2.
  This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
  Copyright © Ark Performance / Shonengahosha, Arpeggio partners
  Copyright © 2008-2015 Marshall A. Greenblatt.
  Portions Copyright © 2006-2015 Google Inc. All rights reserved.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name of Google Inc. nor the name Chromium Embedded Framework nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  RESIL
  This software uses code of RESIL (Resilient Image Library) licensed under the LGPL version 2.1 and its source can be downloaded here: https://github.com/wg-lesta/ResIL.

  GETTEXT
  This software uses code of GNU gettext runtime licensed under the LGPL version 2.1 and its source can be downloaded here: https://github.com/wg-lesta/gettext/tree/master/gettext-runtime.

  REACT SOFTWARE
  React software is distributed under the BSD license.
  Copyright © 2013-present, Facebook, Inc. All rights reserved.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name Facebook nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  CHEERIO
  Cheerio is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2016 Matt Mueller.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  DOMREADY
  Domready is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2013 Dustin Diaz.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  ENZYME
  Enzyme is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 Airbnb, Inc.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  ES6-PROMISE
  Es6-promise is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2014 Yehuda Katz, Tom Dale, Stefan Penner and contributors.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  I18NEXT
  i18next is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 i18next.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  ISOMORPHIC-FETCH
  isomorphic-fetch is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 Matt Andrews.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  JSON-LOADER
  json-loader is distributed is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2016.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  LODASH
  Copyright JS Foundation and other contributors https://js.foundation/.
  Based on Underscore.js, copyright Jeremy Ashkenas, DocumentCloud and Investigative Reporters & Editors http://underscorejs.org/.
  This software consists of voluntary contributions made by many individuals. For exact contribution history, see the revision history available at https://github.com/lodash/lodash.
  The following license applies to all parts of this software except as documented below:
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  Copyright and related rights for sample code are waived via CC0. Sample code is defined as all source code displayed within the prose of the documentation.
  CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
  Files located in the node modules and vendor directories are externally maintained libraries used by this software which have their own licenses; we recommend you read them, as their terms may differ from the terms above.

  MOMENT.JS
  Moment.js is distributed under The MIT License.
  Copyright © JS Foundation and other contributors.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REACT-DOM
  react-dom is distributed under the BSD license.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name Facebook nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  REACT-I18NEXT
  React-i18license is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 i18next.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REACT-REDUX
  react-redux is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 Dan Abramov.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REACT-ROUTER
  react-router is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015-present, Ryan Florence, Michael Jackson
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REACT-ROUTER-REDUX
  react-router-redux is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 James Long.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE

  REDUX
  Redux is distributed under The MIT License.
  Copyright (c) © 2015-present Dan Abramov.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REDUX-THUNK
  Redux-thunk is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 Dan Abramov
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  ROBOTO CONDENSED
  Copyright © 2011 Christian Robertson.
  Roboto Condensed font is distributed under the Apache License, version 2.0 available at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  CLASSNAMES
  Classnames is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2016 Jed Watson
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  TINYCOLOR
  TinyColor is distributed under The MIT License.
  Copyright © Brian Grinstead, http://briangrinstead.com.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  MATCHMEDIA() POLYFILL

  Test a CSS media type/query in JS.
  matchMedia() polyfill is distributed under The MIT License and BSD license.
  Copyright © 2012, Scott Jehl, Paul Irish, Nicholas Zakas, David Knight.
  The MIT License:
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  The BSD license:
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  Neither the name Facebook nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  HAMMER.JS - V2.0.7 - 2016-04-22
  http://hammerjs.github.io/
  Hammer.JS - v2.0.7 - 2016-04-22 is distributed under the MIT license.

  Copyright © 2016 Jorik Tangelder
  > Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  JQUERY MOUSEWHEEL 3.1.13
  jQuery Mousewheel 3.1.13 is distributed under the MIT license.
  Copyright © jQuery Foundation and other contributors
  http://jquery.org/license
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  VUE.JS V1.0.21
  Vue.js v1.0.21 is distributed under the MIT license.
  Copyright © 2016 Evan You
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  VUEX V0.8.2
  Vuex v0.8.2 is distributed under the MIT license.
  Copyright © 2016 Evan You
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  VUE-ROUTER V0.7.13
  vue-router v0.7.13 is distributed under the MIT license.
  Copyright © 2016 Evan You
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  TETHER 1.3.7
  es6-promise - a tiny implementation of Promises/A+.
  tether 1.3.7 is distributed under The MIT license.
  Copyright © 2014 Yehuda Katz, Tom Dale, Stefan Penner and contributors (Conversion to ES6 API by Jake Archibald).
  See https://raw.githubusercontent.com/jakearchibald/es6-promise/master/LICENSE.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  SCRIPT.JS
  script.js JS loader & dependency manager.
  https://github.com/ded/script.js.
  script.js is distributed under The MIT license.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  JQUERY JAVASCRIPT LIBRARY V2.2.3
  http://jquery.com/
  Includes Sizzle.js. http://sizzlejs.com/.
  jQuery JavaScript Library v2.2.3 is distributed under the MIT license.
  Copyright © jQuery Foundation and other contributors.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  SIZZLE CSS SELECTOR ENGINE V2.2.1
  http://sizzlejs.com/
  Sizzle CSS Selector Engine v2.2.1 is distributed under the MIT license.
  Copyright © jQuery Foundation and other contributors
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  JQUERY COOKIE PLUGIN V1.4.1
  https://github.com/carhartl/jquery-cookie
  jQuery Cookie Plugin v1.4.1 is distributed under the MIT license.
  Copyright © 2013 Klaus Hartl.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • Klan Portalı Hakkında Yasal Bilgiler

  PORTIONS OF THIS SOFTWARE ARE COPYRIGHT:

  Roboto

  Copyright © Christian Robertson

  Roboto is distributed under Apache 2.0. license as available at:http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  Nodeenv

  Copyright © 2011, Eugene Kalinin. Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms of the software as well as documentation, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  d3

  Copyright © 2010-2015, Michael Bostock. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The name Michael Bostock may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL MICHAEL BOSTOCK BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  jquery-mousewheel

  Copyright jQuery Foundation and other contributors https://jquery.org/.

  This software consists of voluntary contributions made by many individuals. For exact contribution history, see the revision history available at https://github.com/jquery/jquery-mousewheel.

  The following license applies to all parts of this software except as documented below:

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  All files located in the node_modules and external directories are externally maintained libraries used by this software which have their own licenses; we recommend you read them, as their terms may differ from the terms above.

  jqueryui

  Copyright © 2007, 2014, jQuery Foundation and other contributors, https://jquery.org/

  This software consists of voluntary contributions made by many individuals. For exact contribution history, see the revision history available at https://github.com/jquery/jquery-ui

  The following license applies to all parts of this software except as documented below:

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  Copyright and related rights for sample code are waived via CC0. Sample code is defined as all source code contained within the demos directory.

  URI.js

  Copyright © 2011, Rodney Rehm.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  moment

  Copyright © 2011-2015, Tim Wood, Iskren Chernev, Moment.js contributors.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  underscore

  Copyright © 2009-2015, Jeremy Ashkenas, DocumentCloud and Investigative Reporters & Editors.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  jquery

  Copyright © jQuery Foundation and other contributors, https://jquery.org/

  This software consists of voluntary contributions made by many individuals. For exact contribution history, see the revision history available at https://github.com/jquery/jquery

  The following license applies to all parts of this software except as documented below:

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  All files located in the node_modules and external directories are externally maintained libraries used by this software which have their own licenses; we recommend you read them, as their terms may differ from the terms above.

  backbone

  Copyright © 2010-2015, Jeremy Ashkenas, DocumentCloud

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  html5shiv

  Copyright © 2014, Alexander Farkas (aFarkas).

  This software is licensed under a dual license system (MIT or GPL version 2). This means you are free to choose with which of both licenses (MIT or GPL version 2) you want to use this library.

  The license texts of the MIT license and the GPL version 2 are as follows:

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  The text of the GNU GPL version 2 license is provided at the end of this file.

  jQuery.highlightRegex

  Copyright © 2007 Johann Burkard, http://johannburkard.de.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  Respond

  Copyright © 2012, Scott Jehl.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  jquery-cookie

  Copyright © 2014, Klaus Hartl.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  malihu-custom-scrollbar-plugin

  Copyright © Manos Malihutsakis, http://manos.malihu.gr

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  selection.js

  Copyright © 2011- 2012, Tim Cameron Ryan.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  jsonschema

  Copyright © 2013, Julian Berman.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  alabaster

  Copyright © 2015, Jeff Forcier.

  Based on original work copyright (c) 2011, Kenneth Reitz and copyright (c) 2010, Armin Ronacher.

  Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms of the theme, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS THEME IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS

  simplejson

  simplejson is dual-licensed software. It is available under the terms of the MIT license, or the Academic Free License version 2.1. The full text of each license agreement is included below. This code is also licensed to the Python Software Foundation (PSF) under a Contributor Agreement.

  MIT License

  Copyright © 2006, Bob Ippolito

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  Academic Free License v. 2.1

  Copyright © 2006, Bob Ippolito. All rights reserved.

  This Academic Free License (the "License") applies to any original work of authorship (the "Original Work") whose owner (the "Licensor") has placed the following notice immediately following the copyright notice for the Original Work:

  Licensed under the Academic Free License version 2.1

  1) Grant of Copyright License. Licensor hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive, perpetual, sublicenseable license to do the following:

  a) to reproduce the Original Work in copies;

  b) to prepare derivative works ("Derivative Works") based upon the Original Work;

  c) to distribute copies of the Original Work and Derivative Works to the public;

  d) to perform the Original Work publicly; and

  e) to display the Original Work publicly.

  2) Grant of Patent License. Licensor hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive, perpetual, sublicenseable license, under patent claims owned or controlled by the Licensor that are embodied in the Original Work as furnished by the Licensor, to make, use, sell and offer for sale the Original Work and Derivative Works.

  3) Grant of Source Code License. The term "Source Code" means the preferred form of the Original Work for making modifications to it and all available documentation describing how to modify the Original Work. Licensor hereby agrees to provide a machine-readable copy of the Source Code of the Original Work along with each copy of the Original Work that Licensor distributes. Licensor reserves the right to satisfy this obligation by placing a machine-readable copy of the Source Code in an information repository reasonably calculated to permit inexpensive and convenient access by You for as long as Licensor continues to distribute the Original Work, and by publishing the address of that information repository in a notice immediately following the copyright notice that applies to the Original Work.

  4) Exclusions From License Grant. Neither the names of Licensor, nor the names of any contributors to the Original Work, nor any of their trademarks or service marks, may be used to endorse or promote products derived from this Original Work without express prior written permission of the Licensor. Nothing in this License shall be deemed to grant any rights to trademarks, copyrights, patents, trade secrets or any other intellectual property of Licensor except as expressly stated herein. No patent license is granted to make, use, sell or offer to sell embodiments of any patent claims other than the licensed claims defined in Section 2. No right is granted to the trademarks of Licensor even if such marks are included in the Original Work. Nothing in this License shall be interpreted to prohibit Licensor from licensing under different terms from this License any Original Work that Licensor otherwise would have a right to license.

  5) This section intentionally omitted.

  6) Attribution Rights. You must retain, in the Source Code of any Derivative Works that You create, all copyright, patent or trademark notices from the Source Code of the Original Work, as well as any notices of licensing and any descriptive text identified therein as an "Attribution Notice." You must cause the Source Code for any Derivative Works that You create to carry a prominent Attribution Notice reasonably calculated to inform recipients that You have modified the Original Work.

  7) Warranty of Provenance and Disclaimer of Warranty. Licensor warrants that the copyright in and to the Original Work and the patent rights granted herein by Licensor are owned by the Licensor or are sublicensed to You under the terms of this License with the permission of the contributor(s) of those copyrights and patent rights. Except as expressly stated in the immediately proceeding sentence, the Original Work is provided under this License on an "AS IS" BASIS and WITHOUT WARRANTY, either express or implied, including, without limitation, the warranties of NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY OF THE ORIGINAL WORK IS WITH YOU. This DISCLAIMER OF WARRANTY constitutes an essential part of this License. No license to Original Work is granted hereunder except under this disclaimer.

  8) Limitation of Liability. Under no circumstances and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, shall the Licensor be liable to any person for any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or the use of the Original Work including, without limitation, damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses. This limitation of liability shall not apply to liability for death or personal injury resulting from Licensor's negligence to the extent applicable law prohibits such limitation. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this exclusion and limitation may not apply to You.

  9) Acceptance and Termination. If You distribute copies of the Original Work or a Derivative Work, You must make a reasonable effort under the circumstances to obtain the express assent of recipients to the terms of this License. Nothing else but this License (or another written agreement between Licensor and You) grants You permission to create Derivative Works based upon the Original Work or to exercise any of the rights granted in Section 1 herein, and any attempt to do so except under the terms of this License (or another written agreement between Licensor and You) is expressly prohibited by U.S. copyright law, the equivalent laws of other countries, and by international treaty. Therefore, by exercising any of the rights granted to You in Section 1 herein, You indicate Your acceptance of this License and all of its terms and conditions.

  10) Termination for Patent Action. This License shall terminate automatically and You may no longer exercise any of the rights granted to You by this License as of the date You commence an action, including a cross-claim or counterclaim, against Licensor or any licensee alleging that the Original Work infringes a patent. This termination provision shall not apply for an action alleging patent infringement by combinations of the Original Work with other software or hardware.

  11) Jurisdiction, Venue and Governing Law. Any action or suit relating to this License may be brought only in the courts of a jurisdiction wherein the Licensor resides or in which Licensor conducts its primary business, and under the laws of that jurisdiction excluding its conflict-of-law provisions. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. Any use of the Original Work outside the scope of this License or after its termination shall be subject to the requirements and penalties of the U.S. Copyright Act, 17 U.S.C. § 101 et seq., the equivalent laws of other countries, and international treaty. This section shall survive the termination of this License.

  12) Attorneys Fees. In any action to enforce the terms of this License or seeking damages relating thereto, the prevailing party shall be entitled to recover its costs and expenses, including, without limitation, reasonable attorneys' fees and costs incurred in connection with such action, including any appeal of such action. This section shall survive the termination of this License.

  13) Miscellaneous. This License represents the complete agreement concerning the subject matter hereof. If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable.

  14) Definition of "You" in This License. "You" throughout this License, whether in upper or lower case, means an individual or a legal entity exercising rights under, and complying with all of the terms of, this License. For legal entities, "You" includes any entity that controls, is controlled by, or is under common control with you. For purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

  15) Right to Use. You may use the Original Work in all ways not otherwise restricted or conditioned by this License or by law, and Licensor promises not to interfere with or be responsible for such uses by You.

  This license is Copyright (C) 2003-2004 Lawrence E. Rosen. All rights reserved. Permission is hereby granted to copy and distribute this license without modification. This license may not be modified without the express written permission of its copyright owner.

  snowball_py

  Copyright © 2013, Yoshiki Shibukawa. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  factory_boy

  Copyright © 2010, Mark Sandstrom.

  Copyright © 2011-2015, Raphaël Barrois

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  pytest-cov

  Copyright © 2010, Meme Dough

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  markupsafe

  Copyright © 2010, by Armin Ronacher and contributors. See AUTHORS for more details.

  Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms of the software as well as documentation, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  raven-python

  Copyright © 2015, Functional Software, Inc. and individual contributors. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • Neither the name of the Raven nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  sqltap

  Copyright © 2014, Alan Shreve.

  sqltap is distributed under Apache 2.0. license as available at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html. Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

  django-queryinspect

  Copyright © 2014 -2015, Good Code and Django Query Inspector contributors.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  kafka-python

  Copyright © 2015, David Arthur

  kafka-python is distributed under Apache 2.0. license as available at:http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  pyflakes

  Copyright © 2005-2011, Divmod, Inc. Copyright (c) 2013-2014, Florent Xicluna.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  HTTPretty

  Copyright © 2011-2015, Gabriel Falcão gabriel@nacaolivre.org

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  python-dateutils

  dateutil - Extensions to the standard Python datetime module.

  Copyright © 2003-2011, Gustavo Niemeyer gustavo@niemeyer.net.

  Copyright © 2012-2014 , Tomi Pieviläinen tomi.pievilainen@iki.fi.

  Copyright © 2014, Yaron de Leeuw me@jarondl.net.

  All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  py-amqp

  Copyright © Barry Pederson. 

  py-amqp is distributed under GNU Lesser General Public License v2.1 as available at: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.en.html.

  py-amqplib

  Copyright © Barry Pederson. 

  py-amqp lib is distributed under GNU Lesser General Public License v2.1 as available at: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.en.html.

  check-manifest

  Copyright © 2013, Marius Gedminas and contributors.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  mccabe

  Copyright © Ned Batchelder.

  Copyright © 2011-2013, Tarek Ziade tarek@ziade.org.

  Copyright © 2013, Florent Xicluna florent.xicluna@gmail.com.

  Licensed under the terms of the Expat License.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  cov-core

  Copyright © 2010, Meme Dough

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  sqlalchemy-utils

  Copyright © 2012, Konsta Vesterinen. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  python-mimeparse

  Copyright © DB Tsai.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  teamcity-messages

  Copyright © JetBrains.

  teamcity-messages is distributed under Apache 2.0. license as available at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  billiard

  Copyright © 2006-2008, R Oudkerk and Contributors. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • Neither the name of author nor the names of any contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  celery

  Copyright © 2015, Ask Solem & contributors. All rights reserved.

  Copyright © 2012-2014, GoPivotal, Inc. All rights reserved.

  Copyright © 2009, 2010, 2011, 2012, Ask Solem, and individual contributors. All rights reserved.

  Celery is licensed under The BSD License (3 Clause, also known as the new BSD license). The license is an OSI approved Open Source license and is GPL-compatible. The license text can also be found here: http://www.opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

  kombu

  Copyright © 2015, Ask Solem & contributors. All rights reserved.

  Copyright © 2012-2014, GoPivotal Inc & contributors. All rights reserved.

  Copyright © 2009-2012, Ask Solem & contributors. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • Neither the name of Ask Solem nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL Ask Solem OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  python-openid

  Copyright © JanRain.

  python-openid is distributed under Apache 2.0. license as available at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  itsdangerous

  Copyright © 2011, by Armin Ronacher and the Django Software Foundation. Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  spin.js

  The MIT License Copyright © 2011-2015, Felix Gnass fgnass@gmail.com.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  OwlCarousel2

  Copyright © 2014, Owl.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  jinja2

  Copyright © 2009, the Jinja Team, see AUTHORS for more details. Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  virtualenv

  Copyright © 2007, Ian Bicking and Contributors.

  Copyright © 2009, Ian Bicking, The Open Planning Project.

  Copyright © 2011-2015, The virtualenv developers.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  django-admin-tools

  copyright © 2010, David JEAN LOUIS.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • WORLD OF TANKS ŞENLİK OPERASYONLARI KAMPANYA KURALLARI

  GİRİŞ

  A. BU ŞENLİK OPERASYONLARI KAMPANYASI KURALLARI (“KAMPANYA KURALLARI”), DEVASA ÇOK OYUNCULU ÇEVRİMİÇİ OYUN “WORLD OF TANKS”IN AVRUPA BÖLÜMÜNDE (EU.WARGAMİNG.NET) DÜZENLENEN BU ŞENLİK OPERASYONLARI KAMPANYASI (“KAMPANYA”) İÇİN GENEL ŞARTLARI VE KOŞULLARI BELİRLER. KAMPANYA KURALLARI, GENEL KAMPANYA KURALLARI (BÖLÜM A) VE ÖZEL KAMPANYA KURALLARINDAN (BÖLÜM B) OLUŞUR.

  B. BU KAMPANYADA İLAVE OLARAK SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ, HİZMET ŞARTLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI DA UYGULANMAKTADIR. SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ, HİZMET ŞARTLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASININ KAMPANYA KURALLARIYLA ÇELİŞMESİ HALİNDE KAMPANYA KURALLARI GEÇERLİ OLACAKTIR.

  C. KAMPANYAYA KATILABİLMEK İÇİN İNTERNET BAĞLANTISI GEREKİR.

  GENEL KAMPANYA KURALLARI

  Bölüm A

  1. Yarışmayı Düzenleyen Kurum

  Bu Kampanya – Şenlik Operasyonları – 105 Agion Omologiton Caddesi Lefkoşa 1080 Kıbrıs adresinde mukim Wargaming Group Limited (“Organizatör”) tarafından düzenlenmektedir.

  2. Uygunluk

  (a) Bu Kampanyaya katılım yalnızca bu Kampanya Kurallarına göre katılan kişilere açıktır. Bu gereksinimlere uyan ve Kampanyaya katılan her kişi Katılımcı olarak adlandırılır.

  (b) Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, burada sayılan kişiler bu Kampanyaya katılmaya UYGUN DEĞİLDİR: (i) Organizatörün çalışanları, yetkilileri, direktörleri ve temsilcileri, Organizatörün lisans sahipleri ve bunların ilgili iştirakleri ve temsilcileri (“Organizatör Taraflar”); (ii) Organizatör Tarafların ebeveynleri, eşleri, çocukları, erkek ve kız kardeşleri ve (iii) Organizatör Taraflarla aynı evde yaşayan kişiler.

  (c) Katılımcıların Avrupa ülkelerinden birinde ikamet etmeleri, eu.wargaming.net adresinde oluşturulmuş Wargaming hesapları olması (Wargaming ID) ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini kabul etmeleri gerekmektedir. Tüm katılımcılar katılım sırasında 18 yaşında veya daha büyük olmalıdır. Uygunluk gerekliliklerini karşılayan reşit olmayanlar, ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin izni ile katılabilirler. Her Katılımcı, Organizatör tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili izni göstermekle mükelleftir. Gerekli olan izin gösterilmediği takdirde ya da gösterilen izin sahte, eksik veya aldatıcı ise katılımcı Kampanyaya katılma hakkı kazanamaz.

  3. Katılımcılarla ilgili olarak Hakların Tanınması

  Her Katılımcı, bu Kampanya Kurallarını kabul ederek, Organizatöre ve onun lisans sahiplerine kendi takma adını ve katılım sonuçlarıyla ilgili bilgileri herhangi bir mecrada, tüm dünyada ve daimi olarak, Katılımcıya herhangi bir ücret ödemeden veya bildirimde bulunmadan ya da Katılımcının ayrıca rızasını alarak Kampanyayla ilgili tanıtım, reklam ve/veya duyuru amaçları doğrultusunda kullanma hakkı vermektedir.

  4. Katılımcıların Feragat ve İbra Etmesi

  (a) Ölüm, fiziksel yaralanma ya da sağlık koşullarından kaynaklanan hasarların yanı sıra garanti edilen bir karakteristiğin eksikliği ya da hileli maksat sebebiyle meydana gelen hasarlarda Organizatörün ve/veya Organizatör Tarafların sorumluluğu sınırsızdır.

  (b) Organizatör veya Organizatör Tarafların kasıtlı ya da ağır ihmallerinden kaynaklanan hasarlarda Organizatörün ve/veya Organizatör Tarafların sorumluluğu sınırsızdır.

  (c) Madde 4 (a) ve 4 (d) kapsamındaki durumlar hariç olmak üzere, sözleşmeye bağlı temel bir yükümlülüğün hafif ihmalle ihlal edilmesi durumunda Organizatör ve/veya Organizatör Taraflar yalnızca tipik olarak öngörülebilen hasar miktarı kadar sorumlu olacaktır. Sözleşmeye bağlı sorumluluklar asıl olarak öncelikle sözleşmenin yerine getirilmesi için düzgün şekilde gerçekleştirilmesi gereken sorumluluklar ve sözleşme taraflarından birinin bunun yerine getirilmesine güvenmesidir.

  (ç) Yürürlükteki yasalar sebebiyle şart koşulmuş sorumluluklar etkilenmez.

  (d) Hasarlar için yapılacak taleplerde zaman sınırlaması bir (1) yıldır, ancak 4 (a), 4(b) ve 4 (d) maddeleri bu kapsamın dışındadır ve bunlar için yasal sınırlamalar geçerlidir.

  5. Onaysız Değişiklik Yapma

  (a) Organizatör: (i) Organizatörün web sitesini ve/veya Kampanyanın herhangi bir bölümünü kurcalayan veya kurcalamaya çalışan, (ii) hile, yanıltma veya diğer adil olmayan oynama biçimleriyle Kampanyanın meşru operasyonuna zarar vermeye çalışan, (iii) diğer Katılımcıları veya Organizatör Tarafları huzursuz etme, taciz etme, tehdit etme veya rahatsız etme niyeti taşıyan ve/veya (iv) bu Kampanya Kurallarını veya eğer geçerliyse Organizatörün Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini (EULA) diğer yollar ihlal eden kişileri diskalifiye etme ve katılımdan men etme hakkını saklı tutar.

  (b) ORGANİZATÖRÜN WEB SİTESİNE VEYA ORGANİZATÖRÜN OYUNLARININ HERHANGİ BİRİNE (YA DA HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNE) KASTEN HASAR VERME VEYA BU KAMPANYANIN OPERASYONUNU BOZMA GİRİŞİMLERİ, CEZA KANUNLARI VE MEDENİ KANUNLARIN İHLALİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR. BU TÜR GİRİŞİMLERİN YAPILMASI DURUMUNDA, YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM VE LİSANS VERDİĞİ İŞLETMELER (VARSA) BU TÜR GİRİŞİMLERDEN SORUMLU KİŞİLERDEN ZARARIN TAZMİNİ VE BAŞKA HER TÜRLÜ ÇARE KONUSUNDA YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN KAPSAMLI ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMA HAKKINA SAHİPTİR. HER KATILIMCI (YA DA KATILIMCI İKAMET ETTİĞİ YERDEKİ REŞİT OLMA YAŞINA ERİŞMEMİŞSE ONUN YASAL VASİLERİ), KATILIMCININ KAMPANYAYA KATILIMI YA DA KAMPANYA MATERYALLERİNİ KULLANIMI VE/VEYA KATILIMCININ BU KAMPANYA İLE İLGİLİ BEYANLAR, GARANTİLER VEYA TAAHHÜTLERİ İHLAL ETMESİYLE BAĞLANTILI OLARAK HERHANGİ BİR ZAMANDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEK YA DA ORTAYA ÇIKABİLECEK HER TÜR TALEP, KAYIP, HASAR VE/VEYA MESULİYETE (MAKUL AVUKATLIK ÜCRETLERİ VE MASRAFLARI DÂHİLDİR) KARŞI ORGANİZATÖRÜ, ORGANİZATÖR TARAFLARI VE İŞTİRAKLERİNİ MUAF TUTMAYI VE BERİ KILMAYI KABUL EDER.

  6. Organizatörün Katılımı Geçersiz Kılma ve Bu Kampanyayı Sonlandırma Hakkı

  Bu Kampanyanın herhangi bir bölümünde sahtecilik, elektronik veya elektronik olmayan kurcalama veya izinsiz müdahale yapıldığına ilişkin fiili kanıt olması ya da sahtecilik veya türü ne olursa olsun teknik sorunların (ör. bilgisayar virüsleri, arızalar, sunucu hataları) Kampanyanın bütünlüğünü riske atması durumunda Organizatör, takdir yetkisi kendisinde olmak üzere şüpheli Katılımcıların katılımını geçersiz kılma ve/veya Kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar. Katılımcının otomatik katılımına olanak tanıyan, otomatik başlatma veya giriş yazılımı veya başka her türlü mekanik veya elektronik araçların kullanılması yasaktır. E-posta adresine dayalı olarak Katılımcının kimliği ile ilgili bir anlaşmazlık olması durumunda, Katılımcı diskalifiye edilebilir.

  7. Genel Hükümler

  (a) Bu Kampanya, bu Kampanya Kurallarına tabidir ve Kıbrıs Cumhuriyeti yasalarına tabidir.Katılımcının ikamet ettiği ülkenin yasaları gereğince indirgenemeyecek hükümlerce kendisine sunulan korumadan yerel yasaların Katılımcıyı mahrum ettiği durumlarda , o ülkenin yasaları uygulanır. İşbu Kampanya Kuralları; yürürlükteki yasaların ilgili hükümleri uyarınca tüketicilere tanınan hakları hariç tutmaz, sınırlamaz veya kısıtlamaz ve kimse tarafından bu şekilde yorumlanamaz. Her Katılımcı (ya da katılımcı ikamet ettiği yerdeki reşit olma yaşına erişmemişse onun ebeveyni ve/veya yasal vasisi) Kampanyaya katılmak suretiyle bu Kampanya Kurallarına ve eğer geçerliyse Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesine (EULA) uymayı kabul eder.

  (b) Bu Kampanya Kurallarının herhangi bir hükmünün geçersizliği veya uygulanamaması, başka bir hükmün geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Herhangi bir hükmün geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı olduğunun belirlenmesi durumunda, bu Kampanya Kuralları geçerli olmaya devam edecek ve geçersiz veya yasadışı hükmün burada geçmediği farz edilerek koşullarına uygun şekilde yorumlanacaktır.

  ÖZEL KAMPANYA KURALLARI

  Bölüm B

  1. Kampanya içeriği Nasıl katılırım

  Kampanya sırasında Katılımcının normal oyun garajı bazı etkileşimli öğelerin (“Şenlik Öğeleri”) bulunduğu özel şenlik garajına dönüştürülecektir. Her Katılımcı söz konusu Şenlik Öğelerini kutularda (“Kutu/Kutular”) alacağı Şenlik süslemeleriyle süsleyebilir.

  Katılımcı Kutuları nasıl alabilir:

  Katılımcı (1) Kutuları oyun görevini tamamlayarak alabilir ya da (2) https://2018.worldoftanks.eu (“Kampanya sayfası”) adresinden satın alabilir.

  (1) Katılımcı ilgili oyun görevini oyunda belirlenen son tarihten önce tamamlamalıdır. Katılımcı tamamladığı görevin karmaşıklığına bağlı olarak bir veya daha fazla Kutu alabilir.

  Katılımcının oyun görevini tamamladıktan sonra alacağı her Kutu, rastgele üç Şenlik süslemesi ve bir Ekstra ödül içerecektir.

  Kutuya dâhil edilecek olan Şenlik süslemesi, Kutunun sahip olduğu aşağıdaki süsleme özelliklerine bağlıdır:

  • Koleksiyonun aidiyeti (süsleme Sovyet Yeni Yılı'na, Modern Noel'e veya Geleneksel Noel'e ya da Çin Yeni Yılı'na ait olabilir);
  • süsleme seviyesi (Süsleme Seviyesi 1, Süsleme Seviyesi 2, Süsleme Seviyesi 3, Süsleme Seviyesi 4, Süsleme Seviyesi 5 şeklindedir);
  • süsleme türü (avize, çelenk, ağaç altlığı süsü, açık hava çelenkleri, küçük ışıklar, ev süslemesi, kardan adam süsü, ağaç tepesi süsü).

  Her Kutuda yukarıda belirtilenler arasından rastgele yerleştirilmiş üç süsleme özelliği vardır. Bunların rastgele birleşimi Kutudan hangi Şenlik süslemesinin çıkacağını belirleyecektir.

  Ekstra ödül aşağıdaki oyun içi öğelerden birini içerecektir:

  • 1 küçük ilk yardım seti;
  • 2 küçük ilk yardım seti;
  • 3 küçük ilk yardım seti;
  • 1 küçük onarım seti;
  • 2 küçük onarım seti;
  • 3 küçük onarım seti;
  • 1 manuel yangın söndürücü;
  • 2 manuel yangın söndürücü;
  • 3 manuel yangın söndürücü;
  • 1 büyük onarım seti;
  • 1 büyük ilk yardım seti;
  • 1 otomatik yangın söndürücü;
  • 3000 kredi;
  • 7000 kredi;
  • 10 000 kredi.

  (2) Katılımcı ayrıca Kutu satın alabilir. Katılımcı Kampanya sayfasına gitmeli, miktarı seçmeli ve sunulan Kutu türleri arasından seçim yapmalıdır. Katılımcı Kutuyu/Kutuları kendisi veya başka bir oyuncu için satın alabilir.

  Katılımcının satın alabileceği Kutu türleri:

  1. Rastgele bir Sovyet Yeni Yılı içeriği olan kutu;
  2. Rastgele bir Modern Noel içeriği olan kutu;
  3. Rastgele bir Geleneksel Noel içeriği olan kutu;
  4. Rastgele bir Çin Yeni Yılı içeriği olan kutu.

  Kutunun içindekiler:

  1. Rastgele bir Sovyet Yeni Yılı içeriği olan kutu:

  Garanti edilen içerik

  1) Şenlik süslemesi (Şenlik süslemesi Seviye 5)

  Koleksiyon: Sovyet Yeni Yılı

  Şenlik süslemesi Seviye 5 aşağıdaki süslemelerden birini içerir:

  • Avize
  • Çelenk
  • Ağaç altlığı süsü
  • Ağaç tepesi süsü
  • Ev süslemesi
  • Kardan adam süsü
  • Açık hava çelengi
  • Küçük ışıklar.

  2) 250 Altın

  3) Ekstra ödül

  Ekstra ödül aşağıdaki oyun içi içeriklerden birini içerir:

  • 250 Altın
  • 500 Altın
  • 1000 Altın
  • 1 günlük Premium hesap süresi
  • 3 günlük Premium hesap süresi
  • 7 günlük Premium hesap süresi
  • 100 000 kredi
  • 500 000 kredi
  • Düşük Kademeli tank (IV. Kademe araç): T-28E F-30 + personelsiz garaj yuvası ya da AC 1 Gözcü + personelsiz garaj yuvası veya PzKpfw B2 740 (f) + personelsiz garaj yuvası)
  • Yüksek Kademeli tank (VII. Kademe araç): Type 59 + personelsiz garaj yuvası ya da T26E5 + personelsiz garaj yuvası veya Lorraine 40 t + personelsiz garaj yuvası ya da Scorpion G + personelsiz garaj yuvası).

  4) İkinci Ekstra ödül (Süsleme)

  Koleksiyon: Sovyet Yeni Yılı

  Süsleme ya Süsleme Seviye 1 ya Süsleme Seviye 2 ya Süsleme Seviye 3 ya Süsleme Seviye 4 ya da Süsleme Seviye 5 olacaktır.

  Çıkacak süsleme aşağıdaki öğelerden birini içerecektir: Avize, Çelenk, Ağaç altlığı süsü, Ağaç tepesi süsü, Ev süslemesi, Kardan adam süsü, Açık hava çelengi, Açık hava ışıkları.

  Garanti edilmeyen içerik (Kutuya dâhil olabilir)

  Kişiselleştirme elementi

  Kutudan Kişiselleştirme elementi çıkarsa bu element şu öğelerden birini içerebilir:

  • Yazı No.1: “Happy New Year” (SSCB ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı No.2: “Enjoy New Victories” (SSCB ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Amblem: “Kardan Adam” (SSCB ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Amblem: “Selam” (SSCB ulusuna ait tüm araçlar için).

  2. Rastgele bir Modern Noel içeriği olan kutu:

  Garanti edilen içerik

  1) Şenlik süslemesi (Şenlik süslemesi Seviye 5)

  Koleksiyon: Modern Noel

  Şenlik süslemesi Seviye 5 aşağıdaki süslemelerden birini içerir:

  • Avize
  • Çelenk
  • Ağaç altlığı süsü
  • Ağaç tepesi süsü
  • Ev süslemesi
  • Kardan adam süsü
  • Açık hava çelengi
  • Küçük ışıklar.

  2) 250 Altın

  3) Ekstra ödül

  Ekstra ödül aşağıdaki oyun içi içeriklerden birini içerir:

  • 250 Altın
  • 500 Altın
  • 1000 Altın
  • 1 günlük Premium hesap süresi
  • 3 günlük Premium hesap süresi
  • 7 günlük Premium hesap süresi
  • 100 000 kredi
  • 500 000 kredi
  • Düşük Kademeli tank (IV. Kademe araç): T-28E F-30 + personelsiz garaj yuvası ya da AC 1 Gözcü + personelsiz garaj yuvası veya PzKpfw B2 740 (f) + personelsiz garaj yuvası)
  • Yüksek Kademeli tank (VII. Kademe araç): Type 59 + personelsiz garaj yuvası ya da T26E5 + personelsiz garaj yuvası veya Lorraine 40 t + personelsiz garaj yuvası ya da Scorpion G + personelsiz garaj yuvası).

  4) İkinci Ekstra ödül (Süsleme)

  Koleksiyon: Modern Noel

  Süsleme ya Süsleme Seviye 1 ya Süsleme Seviye 2 ya Süsleme Seviye 3 ya Süsleme Seviye 4 ya da Süsleme Seviye 5 olacaktır.

  Çıkacak süsleme aşağıdaki öğelerden birini içerecektir: Avize, Çelenk, Ağaç altlığı süsü, Ağaç tepesi süsü, Ev süslemesi, Kardan adam süsü, Açık hava çelengi, Açık hava ışıkları.

  Garanti edilmeyen içerik (Kutuya dâhil olabilir)

  Kişiselleştirme elementi

  Kutudan Kişiselleştirme elementi çıkarsa bu element şu öğelerden birini içerebilir:

  • Yazı: “Merry Christmas!” (ABD ve Birleşik Krallık uluslarına ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “God Jul!” (İsveç ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “メリークリスマス!” (Japon ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “Happy Holidays” (ABD ve Birleşik Krallık uluslarına ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “Glad helg” (İsveç ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “良い冬休みを!” (Japon ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Amblem: “Noel Baba'nın Şapkası” (ABD, Birleşik Krallık, İsveç ve Japon uluslarına ait tüm araçlar için);
  • Amblem: “Göz Kırpan Elf” (ABD, Birleşik Krallık, İsveç ve Japon uluslarına ait tüm araçlar için).

  3. Rastgele bir Geleneksel Noel içeriği olan kutu:

  Garanti edilen içerik

  1) Şenlik süslemesi (Şenlik süslemesi Seviye 5)

  Koleksiyon: Geleneksel Noel

  Şenlik süslemesi Seviye 5 aşağıdaki süslemelerden birini içerir:

  • Avize
  • Çelenk
  • Ağaç altlığı süsü
  • Ağaç tepesi süsü
  • Ev süslemesi
  • Kardan adam süsü
  • Açık hava çelengi
  • Küçük ışıklar.

  2) 250 Altın

  3) Ekstra ödül

  Ekstra ödül aşağıdaki oyun içi içeriklerden birini içerir:

  • 250 Altın
  • 500 Altın
  • 1000 Altın
  • 1 günlük Premium hesap süresi
  • 3 günlük Premium hesap süresi
  • 7 günlük Premium hesap süresi
  • 100 000 kredi
  • 500 000 kredi
  • Düşük Kademeli tank (IV. Kademe araç): T-28E F-30 + personelsiz garaj yuvası ya da AC 1 Gözcü + personelsiz garaj yuvası veya PzKpfw B2 740 (f) + personelsiz garaj yuvası)
  • Yüksek Kademeli tank (VII. Kademe araç): Type 59 + personelsiz garaj yuvası ya da T26E5 + personelsiz garaj yuvası veya Lorraine 40 t + personelsiz garaj yuvası ya da Scorpion G + personelsiz garaj yuvası).

  4) İkinci Ekstra ödül (Süsleme)

  Koleksiyon: Geleneksel Noel

  Süsleme ya Süsleme Seviye 1 ya Süsleme Seviye 2 ya Süsleme Seviye 3 ya Süsleme Seviye 4 ya da Süsleme Seviye 5 olacaktır.

  Çıkacak süsleme aşağıdaki öğelerden birini içerecektir: Avize, Çelenk, Ağaç altlığı süsü, Ağaç tepesi süsü, Ev süslemesi, Kardan adam süsü, Açık hava çelengi, Açık hava ışıkları.

  Garanti edilmeyen içerik (Kutuya dâhil olabilir)

  Kişiselleştirme elementi

  Kutudan Kişiselleştirme elementi çıkarsa bu element şu öğelerden birini içerebilir:

  • Yazı: “Frohes neues Jahr” (Alman ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “Joyeux Noel!” (Fransız ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “Veselé Vánoce” (Çek ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “Wesołych Świąt” (Leh ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “Frohes Fest” (Alman ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “Joyeuses Fêtes” (Fransız ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “Šťasné svátkyt” (Çek ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “Szczęśliwe święta” (Leh ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Amblem: “Yeşil Çelenk” (Alman, Fransız, Leh ve Çek uluslarına ait tüm araçlar için);
  • Amblem: “Ökse Otu” (Alman, Fransız, Leh ve Çek uluslarına ait tüm araçlar için).

  4. Rastgele bir Çin Yeni Yılı içeriği olan kutu:

  Garanti edilen içerik

  1) Şenlik süslemesi (Şenlik süslemesi Seviye 5)

  Koleksiyon: Çin Yeni Yılı

  Şenlik süslemesi Seviye 5 aşağıdaki süslemelerden birini içerir:

  • Avize
  • Çelenk
  • Ağaç altlığı süsü
  • Ağaç tepesi süsü
  • Ev süslemesi
  • Kardan adam süsü
  • Açık hava çelengi
  • Küçük ışıklar.

  2) 250 Altın

  3) Ekstra ödül

  Ekstra ödül aşağıdaki oyun içi içeriklerden birini içerir:

  • 250 Altın
  • 500 Altın
  • 1000 Altın
  • 1 günlük Premium hesap süresi
  • 3 günlük Premium hesap süresi
  • 7 günlük Premium hesap süresi
  • 100 000 kredi
  • 500 000 kredi
  • Düşük Kademeli tank (IV. Kademe araç): T-28E F-30 + personelsiz garaj yuvası ya da AC 1 Gözcü + personelsiz garaj yuvası veya PzKpfw B2 740 (f) + personelsiz garaj yuvası)
  • Yüksek Kademeli tank (VII. Kademe araç): Type 59 + personelsiz garaj yuvası ya da T26E5 + personelsiz garaj yuvası veya Lorraine 40 t + personelsiz garaj yuvası ya da Scorpion G + personelsiz garaj yuvası).

  4) İkinci Ekstra ödül (Süsleme)

  Koleksiyon: Çin Yeni Yılı

  Süsleme ya Süsleme Seviye 1 ya Süsleme Seviye 2 ya Süsleme Seviye 3 ya Süsleme Seviye 4 ya da Süsleme Seviye 5 olacaktır.

  Çıkacak süsleme aşağıdaki öğelerden birini içerecektir: Avize, Çelenk, Ağaç altlığı süsü, Ağaç tepesi süsü, Ev süslemesi, Kardan adam süsü, Açık hava çelengi, Açık hava ışıkları.

  Garanti edilmeyen içerik (Kutuya dâhil olabilir)

  Kişiselleştirme elementi

  Kutudan Kişiselleştirme elementi çıkarsa bu element şu öğelerden birini içerebilir:

  • Yazı: “狗年大吉” (Çin ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “恭贺新禧” (Çin ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Amblem: “Kızıl Horoz” (Çin ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Amblem: “Kızıl Ejder” (Çin ulusuna ait tüm araçlar için).

  Katılımcının satın alabileceği Kutu miktarları ve fiyatları:

  1. Kutu Miktarı 3. Başlangıç Fiyatı, Euro 5.99. Son Fiyat, Euro 5.99. Son İndirim, % 0.
  2. Kutu Miktarı 11. Başlangıç Fiyatı, Euro 22.00. Son Fiyat, Euro 21.96. Son İndirim, % 8.97.
  3. Kutu Miktarı 25. Başlangıç Fiyatı, Euro 50.00. Son Fiyat, Euro 49.92. Son İndirim, % 19.89.
  4. Kutu Miktarı 75. Başlangıç Fiyatı, Euro 150.00. Son Fiyat, Euro 149.75. Son İndirim, % 33.23.

  Kutunun/Kutuların son fiyatının seçilen ödeme yöntemine göre değişebileceğini lütfen unutmayın. İşlemi tamamlamadan önce, ödeme metodu sayfasında gösterilen son fiyatı lütfen kontrol edin.

  Tüm işlemler ve ücret iadeleri Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasına tabidir.

  Kutunun Alınması:

  Kutunun alıcısı ya Katılımcı ya da Katılımcı tarafından belirtilen başka bir oyuncu olacaktır.

  Katılımcı Kutuyu/Kutuları kendisi için satın alırsa, Kutunun/Kutuların içeriği ilgili bildirimle birlikte Katılımcının hesabına yüklenecektir. Katılımcı başka bir oyuncu için hediye satın aldıysa, hediyenin alıcısı bu hediye hakkında bir bildirim alacaktır. Hediye, sadece alıcı hediyeyi kabul ettikten sonra alıcının hesabına yüklenecektir. Hediyeyi alan Katılımcı da alıcının hediyeyi kabul edip etmediğine ilişkin bir bildirim alacaktır.

  Hediye verme ile ilgili özel şartlar ve kurallar Son Kullanıcı Lisans Anlaşması kapsamındadır.

  Şenlik Havası:

  Her Şenlik süslemesi onları alan Katılımcılara belirli miktarda şenlik havası puanı (“Şenlik Havası”) kazandıracaktır. Şenlik Havası puanları Katılımcının ulaşabileceği hava seviyelerini (“Hava Seviyeleri”) etkiler. Her 10. Hava Seviyesine ulaştığında Katılımcı oyun içi ödüller kazanır.

  Katılımcı koleksiyonlardan birindeki (Sovyet Yeni Yılı koleksiyonu, Modern Noel koleksiyonu, Geleneksel Noel koleksiyonu veya Çin Yeni Yılı) tüm Şenlik süslemelerini toplarsa ayrıca amblemler, yazılar ve tarzlarla ödüllendirilecektir.

  Şenlik süslemelerini alabilmek için Katılımcı ayrıca sahip olduğu Şenlik süslemelerini parçalarına ayırabilecek ve parçalardan yeni Şenlik süslemeleri yaratmak için zanaat ustalarını kullanabilecektir.

  Advent takvimi:

  Katılımcı garajdaki Advent takviminden hangi koleksiyon öğelerinin eksik olduğunu ve Kampanya kapsamında bir Kutu alabilmek için hangi oyun görevlerini tamamlayabileceğini kontrol edebilecektir.

  TÜM ŞENLİK SÜSLEMELERİ YALNIZCA KAMPANYA BOYUNCA SUNULACAKTIR. KAMPANYANIN ARDINDAN KUTULARDA ALINAN TÜM ŞENLİK SÜSLEMELERİ YOK OLACAKTIR. KATILIMCI, KUTULARDA ALDIĞI EKSTRA ÖDÜLLERİ (OYUN İÇİ ÖĞELER), AMBLEMLERİ, YAZILARI VE TARZLARI KAMPANYADAN SONRA ÇARPIŞMALARDA KULLANABİLECEKTİR.

  İNDİRİMLER VE KADIN PERSONEL ÖDÜLLERİ MART 2018'DEN ÖNCE ETKİNLEŞTİRİLMELİDİR. AKSİ TAKDİRDE KATILIMCI BUNLARI KULLANAMAYACAKTIR.

  5. Kampanya Tarihleri

  Kampanya 15 Aralık 2017 saat 05:00'te (UTC) başlayacak ve 15 Ocak 2018 saat 05:00'te (UTC) sona erecektir.

  KATILIM SADECE bu zaman dilimi içinde KABUL EDİLECEKTİR (“Kampanya Dönemi”).

 • Büyük Çılgınlık Maratonu Kuralları

  GİRİŞ

  A. BU MARATON KURALLARI ("MARATON KURALLARI"), DÜNYA ÇAPINDAKİ BU MARATONUN GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARINI belirlemektedir. MARATON KURALLARI, GENEL KURALLAR (BÖLÜM A) VE ÖZEL KURALLARDAN (BÖLÜM B) OLUŞMAKTADIR.

  B. BU MARATONA KATILMAK VEYA BU MARATONU KAZANMAK İÇİN HERHANGİ BİR TÜRDEN EK SATIN ALMA VEYA ÖDEME GEREKLİ DEĞİLDİR. SATIN ALIM İŞLEMİ, KAZANMA ŞANSINIZI ARTTIRMAZ.

  C. BU MARATON SADECE İKAMET EDİLEN ÜLKE KANUNLARINA GÖRE REŞİT OLAN BİREYLERE AÇIKTIR. REŞİT DEĞİLSENİZ, MARATONA ANCAK VE ANCAK EBEVEYNİNİZ YA DA VASİNİZDEN ONAY ALDIKTAN SONRA VE/VEYA ONLARIN GÖZETİMİ ALTINDA KATILABİLİRSİNİZ.

  GENEL KURALLAR

  Bölüm A

  1. Yarışmayı Düzenleyen Kurum

  Bu MARATON – BÜYÜK ÇILGINLIK MARATONU – 105 Agion Omologiton Avenue Lefkoşa 1080 Kıbrıs adresinde bulunan Wargaming Group Limited ("Yarışmayı Düzenleyen Kurum") tarafından düzenlenmektedir.

  2. Uygunluk

  (a) Bu MARATON'a katılım, yalnızca bu MARATON Kurallarına göre katılan kişilere açıktır.

  (b) Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, şu kişiler bu MARATON'a katılmaya UYGUN DEĞİLDİR: (i) Yarışmayı Düzenleyen Kurum'un MARATON'un düzenlenmesinde payı ve görevi olan çalışanları, yetkilileri, direktörleri ve temsilcileri, lisans verdiği kişiler ve bunların ilgili iştirakleri ve temsilcileri (“Yarışmayı Düzenleyen Kurum Tarafları”); (ii) Yarışmayı Düzenleyen Kurum Tarafları'nın ebeveynleri, eşleri, çocukları, kardeşleri ve (iii) Yarışmayı Düzenleyen Kurum Tarafları'yla aynı evde yaşayan kişiler.

  (c) Yarışmayı Düzenleyen Kurum tarafından talep edilmesi halinde, her Katılımcı, adı, yaşı, e-posta adresi, telefon numarası veya posta adresi ile ilgili doğru bilgileri ve başka bilgileri zamanında temin etmekten sorumludur. Gerekli bilgileri temin etmeyen ya da eksik, yanlış yahut aldatıcı bilgi temin eden bireyler, yarışmaya katılmaya ya da (yarışmaya çoktan katılmışlarsa) MARATON'u kazanmaya veya ödülü almaya uygun sayılmayacaktır.

  3. Ödüllerin Talep Edilmesi

  Ödül kazananlara, web siteleri üzerinden ve/veya e-postayla bildirimde bulunulacaktır. Ödüllerin verilmesiyle ilgili hükümler, bu MARATON Kuralları'nın Bölüm B başlıklı ayrı kısmında açıklanmıştır.

  Yarışmayı Düzenleyen Kurum'un tamamen kendi takdirinde olmak kaydıyla, bir ödülü veya herhangi bir parçasını, eş veya daha yüksek değere sahip bir ödülle veya unsurla değiştirme hakkı saklıdır. Bir Ödül kazananın işbu MARATON Kuralları'nı ihlal etmesi halinde, söz konusu Ödül kazanan diskalifiye edilecektir. Ödül kazanan, Ödül'ün gönderilmesi için gereken bilgileri Yarışmayı Düzenleyen Kurum tarafından belirlenen süre içinde göndermediği takdirde, Ödül kazanan Ödül'ü alma hakkını kaybedecektir.

  4. Katılımcılarla ilgili olarak Hakların Verilmesi

  (a) Her Katılımcı, bu MARATON Kuralları’nı kabul etmek suretiyle, Yarışmayı Düzenleyen Kurum ve lisans verdiği kişilere, Katılımcı'nın adını/takma adını, resmini/avatarını ve/veya Ödül bilgilerini ve/veya bunların herhangi bir kısmını MARATON ile ilgili tanıtım, reklam ve/veya duyuru amaçları çerçevesinde herhangi bir mecrada, tüm dünyada ve daimi olarak, Katılımcı'ya herhangi bir ücret ödemeden veya bildirimde bulunmadan ya da Katılımcı'nın ayrıca rızasını alarak kullanma hakkı tanır.

  (b) Her Katılımcı, bu MARATON Kuralları’nı kabul etmek suretiyle, Ödül'ün verilmesi ve bununla ilgili her türlü yasal gerekliliğin yerine getirilmesi amacıyla, derleme, kaydetme, dosyalama, biriktirme, saklama, güncelleme, ayrıntılandırma, değiştirme, elektronik kopyalama, özütleme, kullanma, nakletme, kişiliksizleştirme, sınır ötesine nakletme, engelleme, silme, yok etme dahil olmak üzere herhangi bir şekilde Yarışmayı Düzenleyen Kurum’a temin edilen kişisel verilerini işleme konusunda Yarışmayı Düzenleyen Kurum ve iştiraklerine ve/veya yetkili taraflarına izin vermiş sayılır.

  5. Katılımcıların Feragat ve İbra Etmesi

  (a) Ölüm, fiziksel yaralanma ya da sağlık koşullarından kaynaklanan hasarların yanı sıra garanti edilen bir karakteristiğin eksikliği ya da hileli maksat sebebiyle meydana gelen hasarlarda Yarışmayı Düzenleyen Kurum'un ve/veya Yarışmayı Düzenleyen Kurum Tarafları'nın sorumluluğu sınırsızdır.

  (b) Yarışmayı Düzenleyen Kurum veya Yarışmayı Düzenleyen Kurum Tarafları'nın kasıtlı ya da ağır ihmallerinden kaynaklanan hasarlarda Yarışmayı Düzenleyen Kurum ve/veya Yarışmayı Düzenleyen Kurum Tarafları'nın sorumluluğu sınırsızdır.

  (c) Madde 5 (a) ve 5 (d) kapsamındaki durumlar hariç olmak kaydıyla, sözleşmeden doğan temel bir yükümlülüğün hafif ihmalden dolayı ihlal edilmesi durumunda, Yarışmayı Düzenleyen Kurum ve/veya Yarışmayı Düzenleyen Kurum Tarafları yalnızca tipik olarak öngörülebilen hasar miktarı kadar sorumlu olacaktır. Sözleşmeye bağlı sorumluluklar asıl olarak öncelikle sözleşmenin yerine getirilmesi için düzgün şekilde gerçekleştirilmesi gereken sorumluluklar ve sözleşme taraflarından birinin bunun yerine getirilmesine güvenmesidir.

  (ç) Yürürlükteki yasalar sebebiyle şart koşulmuş sorumluluklar etkilenmez.

  (d) Tazminat taleplerindeki zaman aşımı bir (1) yıldır ancak 5 (a), 5 (b) ve 5 (d) maddeleri bu kapsamın dışındadır ve bu maddeler için yasal zaman aşımı geçerlidir.

  6. Onaysız Değişiklik Yapma

  (a) Yarışmayı Düzenleyen Kurum’un (i) Yarışmayı Düzenleyen Kurum’un web sitesini, oyunu ve/veya MARATON’un herhangi bir parçasını kurcalayan veya kurcalamaya çalışan, (ii) hile, yanıltma veya diğer haksız oynama biçimleriyle MARATON’un meşru işleyişine zarar vermeye çalışan, (iii) diğer Katılımcıları veya Yarışmayı Düzenleyen Kurum Tarafları'nı huzursuz etme, taciz etme, tehdit etme veya rahatsız etme niyeti taşıyan ve/veya (iv) bu MARATON Kuralları’nı veya Yarışmayı Düzenleyen Kurum’un Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini (SKLS) başka şekilde ihlal eden kişileri diskalifiye etme ve katılımdan men etme hakkı saklıdır.

  (b) YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM'UN WEB SİTESİNE VEYA HERHANGİ BİR OYUNUNA (YA DA SİTENİN VEYA OYUNUN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNE) KASTEN HASAR VERME VEYA BU MARATONUN İŞLEYİŞİNİ BOZMA GİRİŞİMLERİ, CEZA HUKUKU VE MEDENİ HUKUKUN İHLAL EDİLMESİ ANLAMINA GELEBİLİR. BU TÜR GİRİŞİMLERİN YAPILMASI DURUMUNDA, YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM VE LİSANS VERDİĞİ İŞLETMELER (VARSA) BU TÜR GİRİŞİMLERDEN SORUMLU KİŞİLERDEN ZARARIN TAZMİNİ VE BAŞKA HER TÜRLÜ ÇARE KONUSUNDA YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN KAPSAMLI ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMA HAKKINA SAHİPTİR. HER KATILIMCI, BU MARATONLA İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR BEYANI, TAAHHÜDÜ VEYA ŞARTI İHLAL ETMESİNDEN DOLAYI, HERHANGİ BİR ZAMANDA YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM, YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM TARAFLARI VE BUNLARIN İŞTİRAKLERİNDEN HERHANGİ BİRİNE YÖNELTİLEN VEYA HERHANGİ BİRİNİN MARUZ KALDIĞI HER TÜRLÜ HAK, ZARAR, ZİYAN VE/VEYA YÜKÜMLÜLÜK (MAKUL AVUKATLIK ÜCRETLERİ VE MASRAFLARI DA BUNA DAHİLDİR) İDDİASI KARŞISINDA YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM, YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM TARAFLARI VE BUNLARIN İŞTİRAKLERİNİ TAZMİN ETMEYİ VE BERİ KILMAYI KABUL EDER.

  7. Yarışmayı Düzenleyen Kurum'un Katılımı Geçersiz Kılma ve Bu MARATON'u Sonlandırma Hakkı

  Bu MARATON’un herhangi bir bölümünde sahtecilik, elektronik veya elektronik olmayan kurcalama veya izinsiz müdahale yapıldığına ilişkin herhangi bir fiili kanıt bulunması ya da sahtecilik veya her türlü teknik sorunun (ör. bilgisayar virüsleri, yazılım hataları, sunucu hataları) MARATON’un bütünlüğünü riske atması durumunda, Yarışmayı Düzenleyen Kurum, Katılımcıların katılımını geçersiz kılma, Katılımcıları diskalifiye etme ve/veya tamamen kendi takdir yetkisi doğrultusunda MARATON’u sonlandırma ve Ödül'ü verme hakkını saklı tutar. Katılımcının oyuna otomatik girmesine, katılmasına veya oyunu tekrar tekrar değerlendirmesine olanak tanıyan, otomatik başlatma veya giriş yazılımı veya başka her türlü mekanik veya elektronik araçların kullanılması yasaktır. E-posta adresine dayalı olarak Katılımcının kimliği ile ilgili bir anlaşmazlık olması durumunda, Katılımcı diskalifiye edilebilir.

  8. Genel Hükümler

  (a) Bu MARATON, MARATON Kuralları ve Kıbrıs Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Yerel yasaların, Katılımcı’nın ikamet ettiği ülkenin yasaları uyarınca ihlal edilemeyen veya kısıtlanamayan hükümlerin Katılımcı’ya sağladığı korumadan Katılımcı’yı mahrum bırakması halinde, Katılımcı'nın ikamet ettiği ülkenin yasaları uygulanır. Bu MARATON Kuralları'nın hükümleri, yürürlükteki yasaların ilgili hükümlerinin tüketicilere tanıdığı hakları hariç tutmaz, sınırlamaz veya kısıtlamaz ve kimse tarafından bu şekilde yorumlanamaz.

  (b) Her Katılımcı, yarışmaya katılmak suretiyle bu MARATON Kuralları ve Yarışmayı Düzenleyen Kurum’un Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne (SKLS) uymayı kabul eder.

  (c) Geçerli bir şekilde yarışmaya katılmak ve Ödülü alabilmek için Katılımcının ad, ikamet adresi, e-posta adresi ve telefon numarası ve/veya başka irtibat bilgileri ve/veya vergi kimlik numarası gibi kişiye özgü belirli bilgileri Yarışmayı Düzenleyen Kurum'a sağlaması şart koşulabilir. Bu bilgiler, bu MARATON Kuralları'nda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Yarışmayı Düzenleyen Kurum, söz konusu bilgileri Intel Corporation'a (2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95052) ifşa edebilir ve Intel Corporation kazananlara ödüllerini temin etmek üzere söz konusu bilgileri dağıtım şirketlerine aktarabilir.

  (ç) Bu MARATON Kuralları'nın herhangi bir koşulunun geçersiz veya uygulanamaz olması, başka herhangi bir koşulun geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Herhangi bir koşulun geçersiz, uygulanamaz veya yasalara aykırı olduğunun belirlenmesi durumunda, bu MARATON Kuralları geçerliliğini koruyacak, geçersiz veya yasalara aykırı koşula MARATON Kuralları'nda yer verilmemiş gibi, içerdiği diğer hükümler doğrultusunda yorumlanacaktır.

  (d) Ödüle ilişkin tüm vergiler, ücretler ve sürşarj yalnızca Ödülü kazananın sorumluluğundadır. Ödül'ün seçilen kazananının Ödül'ü almaya uygun olmaması veya Ödül'ü reddetmesi durumunda Ödül kaybedilir ve Yarışmayı Düzenleyen Kurum takdir yetkisi tamamen kendisinde olmak kaydıyla, Ödül'ü MARATON'daki başka bir Katılımcı'ya verip vermeyeceğine karar verebilir.

  ÖZEL KURALLAR

  Bölüm B

  1. MARATON Dönemi

  Bağımsız Devletler Topluluğu kümesi: 23 Mart 2018, 9:00 UTC – 6 Nisan 2018, 9:00 UTC;
  Avrupa Birliği kümesi: 23 Mart 2018, 10:00 UTC – 6 Nisan 2018, 10:00 UTC;
  Kuzey Amerika kümesi: 23 Mart 2018, 19:00 UTC – 6 Nisan 2018, 19:00 UTC;
  Asya Pasifik kümesi: 30 Mart 2018, 10:00 UTC – 10 Nisan 2018, 10:00 UTC;

  2. Katılma Yöntemi:

  MARATON Dönemi içinde, Katılımcılar "World of Tanks" oyunu içinde Çarpışma görevleri, Maraton ve Küme ilerlemesi gibi eylemlerde bulunabilirler ve bu süreçte oyun görevlerini tamamlamalı ve ödül olarak jetonlar kazanmalıdır. Kazanılan jetonlara ilişkin istatistikler, saat başı güncellemelerle www.wotonereward.eu adresindeki “MARATON Web Sitesinde” yayınlanacaktır.

  3. Kazananları seçme yöntemi

  4 kümenin her birinden, kümedeki en çok jetonu kazanan en iyi birer katılımcı seçilecektir. Bu dört en iyi Katılımcı, Birincilik Ödülü'nü alacaktır. Aynı kümede birkaç katılımcı eşit miktarda jeton kazanırsa, aynı kümedeki diğer Katılımcılara göre jetonları daha hızlı kazanan Katılımcı Birincilik Ödülü'nü alacaktır.

  4 kümenin her birinde kazanılan jeton bakımından 2 ile 251. sırayı alan Katılımcılara Ekstra Ödül verilecektir. Aynı kümede birkaç katılımcı eşit miktarda jeton kazanırsa, aynı kümedeki rakibine göre jetonları daha hızlı kazanan Katılımcı üst sırayı alacaktır. Her sırada yalnızca bir Katılımcı bulunacaktır.

  Birincilik Ödülü ve Ekstra Ödül kazananları, MARATON Dönemi sona erdikten iki (2) hafta sonra MARATON Web Sitesinde yayınlanacaktır:

  Bağımsız Devletler Topluluğu kümesi: en geç 20 Nisan 2018'de;
  Avrupa Birliği kümesi: en geç 20 Nisan 2018'de;
  Kuzey Amerika kümesi: en geç 20 Nisan 2018'de;
  Asya Pasifik kümesi: en geç 26 Nisan 2018'de.

  Yarışmayı Düzenleyen Kurum, kazananın uygunluğunu ve MARATON Kuralları'nı ihlal edip etmediğini kontrol edecektir; Yarışmayı Düzenleyen Kurum'un uygun olmayan veya MARATON Kuralları'nı ihlal eden oyuncuları kazanan listesinden çıkarma hakkı saklıdır.

  Yarışmayı Düzenleyen Kurum, sonuçların açıklanmasından sonra, Birincilik Ödülü ve Ekstra Ödül kazananlarından, göndereceği e-postadaki bağlantıyı ziyaret etmelerini ve ödül teslimi için gereken bilgileri temin etmelerini isteyecektir. Ödül teslimi için gereken bilgiler, ilgili e-posta alındıktan sonraki 14 takvim günü içinde temin edilmelidir.

  4. Ödüller

  MARATON sonucunda Intel Trophy Leadeboard çerçevesinde verilecek ödüller şunlardır:

  Birincilik Ödülü:

  Intel® Core™ i7 işlemciyle donatılmış, 17 inçlik Alienware taşınabilir oyun bilgisayarı
  Bu ödülün değeri 3.299,99 Amerikan dolarıdır. (Fiyatı farklı yargı çevrelerinde değişiklik gösterebilir).
  Yarışmayı Düzenleyen Kurum, dört kümenin (Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik) her birinden seçilen en iyi Katılımcının her birine toplam dört Birincilik Ödülü verecektir.

  Ekstra ödül:

  Intel® Core™ i7 işlemci
  Değeri 340 Amerikan dolarıdır. (Fiyatı farklı yargı çevrelerinde değişiklik gösterebilir).
  Yarışmayı Düzenleyen Kurum, dört kümenin (Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik) her birinden seçilen 250'şer Katılımcıya toplam 1.000 Ekstra Ödül verecektir.

  Birincilik Ödülleri ve Ekstra Ödüller Intel Corporation (2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95052) tarafından, 1 Temmuz 2018 tarihine kadar kazananlara gönderilecektir.