Yasal belgeler

Aşağıda, tüm Wargaming.net ürün ve hizmetler için yasal belgeleri bulacaksınız.

 • WORLD OF TANKS ŞENLİK OPERASYONLARI KAMPANYA KURALLARI
 • WORLD OF TANKS ŞENLİK OPERASYONLARI KAMPANYA KURALLARI

  GİRİŞ

  A. BU ŞENLİK OPERASYONLARI KAMPANYASI KURALLARI (“KAMPANYA KURALLARI”), DEVASA ÇOK OYUNCULU ÇEVRİMİÇİ OYUN “WORLD OF TANKS”IN AVRUPA BÖLÜMÜNDE (EU.WARGAMİNG.NET) DÜZENLENEN BU ŞENLİK OPERASYONLARI KAMPANYASI (“KAMPANYA”) İÇİN GENEL ŞARTLARI VE KOŞULLARI BELİRLER. KAMPANYA KURALLARI, GENEL KAMPANYA KURALLARI (BÖLÜM A) VE ÖZEL KAMPANYA KURALLARINDAN (BÖLÜM B) OLUŞUR.

  B. BU KAMPANYADA İLAVE OLARAK SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ, HİZMET ŞARTLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI DA UYGULANMAKTADIR. SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ, HİZMET ŞARTLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASININ KAMPANYA KURALLARIYLA ÇELİŞMESİ HALİNDE KAMPANYA KURALLARI GEÇERLİ OLACAKTIR.

  C. KAMPANYAYA KATILABİLMEK İÇİN İNTERNET BAĞLANTISI GEREKİR.

  GENEL KAMPANYA KURALLARI

  Bölüm A

  1. Yarışmayı Düzenleyen Kurum

  Bu Kampanya – Şenlik Operasyonları – 105 Agion Omologiton Caddesi Lefkoşa 1080 Kıbrıs adresinde mukim Wargaming Group Limited (“Organizatör”) tarafından düzenlenmektedir.

  2. Uygunluk

  (a) Bu Kampanyaya katılım yalnızca bu Kampanya Kurallarına göre katılan kişilere açıktır. Bu gereksinimlere uyan ve Kampanyaya katılan her kişi Katılımcı olarak adlandırılır.

  (b) Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, burada sayılan kişiler bu Kampanyaya katılmaya UYGUN DEĞİLDİR: (i) Organizatörün çalışanları, yetkilileri, direktörleri ve temsilcileri, Organizatörün lisans sahipleri ve bunların ilgili iştirakleri ve temsilcileri (“Organizatör Taraflar”); (ii) Organizatör Tarafların ebeveynleri, eşleri, çocukları, erkek ve kız kardeşleri ve (iii) Organizatör Taraflarla aynı evde yaşayan kişiler.

  (c) Katılımcıların Avrupa ülkelerinden birinde ikamet etmeleri, eu.wargaming.net adresinde oluşturulmuş Wargaming hesapları olması (Wargaming ID) ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini kabul etmeleri gerekmektedir. Tüm katılımcılar katılım sırasında 18 yaşında veya daha büyük olmalıdır. Uygunluk gerekliliklerini karşılayan reşit olmayanlar, ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin izni ile katılabilirler. Her Katılımcı, Organizatör tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili izni göstermekle mükelleftir. Gerekli olan izin gösterilmediği takdirde ya da gösterilen izin sahte, eksik veya aldatıcı ise katılımcı Kampanyaya katılma hakkı kazanamaz.

  3. Katılımcılarla ilgili olarak Hakların Tanınması

  Her Katılımcı, bu Kampanya Kurallarını kabul ederek, Organizatöre ve onun lisans sahiplerine kendi takma adını ve katılım sonuçlarıyla ilgili bilgileri herhangi bir mecrada, tüm dünyada ve daimi olarak, Katılımcıya herhangi bir ücret ödemeden veya bildirimde bulunmadan ya da Katılımcının ayrıca rızasını alarak Kampanyayla ilgili tanıtım, reklam ve/veya duyuru amaçları doğrultusunda kullanma hakkı vermektedir.

  4. Katılımcıların Feragat ve İbra Etmesi

  (a) Ölüm, fiziksel yaralanma ya da sağlık koşullarından kaynaklanan hasarların yanı sıra garanti edilen bir karakteristiğin eksikliği ya da hileli maksat sebebiyle meydana gelen hasarlarda Organizatörün ve/veya Organizatör Tarafların sorumluluğu sınırsızdır.

  (b) Organizatör veya Organizatör Tarafların kasıtlı ya da ağır ihmallerinden kaynaklanan hasarlarda Organizatörün ve/veya Organizatör Tarafların sorumluluğu sınırsızdır.

  (c) Madde 4 (a) ve 4 (d) kapsamındaki durumlar hariç olmak üzere, sözleşmeye bağlı temel bir yükümlülüğün hafif ihmalle ihlal edilmesi durumunda Organizatör ve/veya Organizatör Taraflar yalnızca tipik olarak öngörülebilen hasar miktarı kadar sorumlu olacaktır. Sözleşmeye bağlı sorumluluklar asıl olarak öncelikle sözleşmenin yerine getirilmesi için düzgün şekilde gerçekleştirilmesi gereken sorumluluklar ve sözleşme taraflarından birinin bunun yerine getirilmesine güvenmesidir.

  (ç) Yürürlükteki yasalar sebebiyle şart koşulmuş sorumluluklar etkilenmez.

  (d) Hasarlar için yapılacak taleplerde zaman sınırlaması bir (1) yıldır, ancak 4 (a), 4(b) ve 4 (d) maddeleri bu kapsamın dışındadır ve bunlar için yasal sınırlamalar geçerlidir.

  5. Onaysız Değişiklik Yapma

  (a) Organizatör: (i) Organizatörün web sitesini ve/veya Kampanyanın herhangi bir bölümünü kurcalayan veya kurcalamaya çalışan, (ii) hile, yanıltma veya diğer adil olmayan oynama biçimleriyle Kampanyanın meşru operasyonuna zarar vermeye çalışan, (iii) diğer Katılımcıları veya Organizatör Tarafları huzursuz etme, taciz etme, tehdit etme veya rahatsız etme niyeti taşıyan ve/veya (iv) bu Kampanya Kurallarını veya eğer geçerliyse Organizatörün Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini (EULA) diğer yollar ihlal eden kişileri diskalifiye etme ve katılımdan men etme hakkını saklı tutar.

  (b) ORGANİZATÖRÜN WEB SİTESİNE VEYA ORGANİZATÖRÜN OYUNLARININ HERHANGİ BİRİNE (YA DA HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNE) KASTEN HASAR VERME VEYA BU KAMPANYANIN OPERASYONUNU BOZMA GİRİŞİMLERİ, CEZA KANUNLARI VE MEDENİ KANUNLARIN İHLALİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR. BU TÜR GİRİŞİMLERİN YAPILMASI DURUMUNDA, YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM VE LİSANS VERDİĞİ İŞLETMELER (VARSA) BU TÜR GİRİŞİMLERDEN SORUMLU KİŞİLERDEN ZARARIN TAZMİNİ VE BAŞKA HER TÜRLÜ ÇARE KONUSUNDA YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN KAPSAMLI ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMA HAKKINA SAHİPTİR. HER KATILIMCI (YA DA KATILIMCI İKAMET ETTİĞİ YERDEKİ REŞİT OLMA YAŞINA ERİŞMEMİŞSE ONUN YASAL VASİLERİ), KATILIMCININ KAMPANYAYA KATILIMI YA DA KAMPANYA MATERYALLERİNİ KULLANIMI VE/VEYA KATILIMCININ BU KAMPANYA İLE İLGİLİ BEYANLAR, GARANTİLER VEYA TAAHHÜTLERİ İHLAL ETMESİYLE BAĞLANTILI OLARAK HERHANGİ BİR ZAMANDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEK YA DA ORTAYA ÇIKABİLECEK HER TÜR TALEP, KAYIP, HASAR VE/VEYA MESULİYETE (MAKUL AVUKATLIK ÜCRETLERİ VE MASRAFLARI DÂHİLDİR) KARŞI ORGANİZATÖRÜ, ORGANİZATÖR TARAFLARI VE İŞTİRAKLERİNİ MUAF TUTMAYI VE BERİ KILMAYI KABUL EDER.

  6. Organizatörün Katılımı Geçersiz Kılma ve Bu Kampanyayı Sonlandırma Hakkı

  Bu Kampanyanın herhangi bir bölümünde sahtecilik, elektronik veya elektronik olmayan kurcalama veya izinsiz müdahale yapıldığına ilişkin fiili kanıt olması ya da sahtecilik veya türü ne olursa olsun teknik sorunların (ör. bilgisayar virüsleri, arızalar, sunucu hataları) Kampanyanın bütünlüğünü riske atması durumunda Organizatör, takdir yetkisi kendisinde olmak üzere şüpheli Katılımcıların katılımını geçersiz kılma ve/veya Kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar. Katılımcının otomatik katılımına olanak tanıyan, otomatik başlatma veya giriş yazılımı veya başka her türlü mekanik veya elektronik araçların kullanılması yasaktır. E-posta adresine dayalı olarak Katılımcının kimliği ile ilgili bir anlaşmazlık olması durumunda, Katılımcı diskalifiye edilebilir.

  7. Genel Hükümler

  (a) Bu Kampanya, bu Kampanya Kurallarına tabidir ve Kıbrıs Cumhuriyeti yasalarına tabidir.Katılımcının ikamet ettiği ülkenin yasaları gereğince indirgenemeyecek hükümlerce kendisine sunulan korumadan yerel yasaların Katılımcıyı mahrum ettiği durumlarda , o ülkenin yasaları uygulanır. İşbu Kampanya Kuralları; yürürlükteki yasaların ilgili hükümleri uyarınca tüketicilere tanınan hakları hariç tutmaz, sınırlamaz veya kısıtlamaz ve kimse tarafından bu şekilde yorumlanamaz. Her Katılımcı (ya da katılımcı ikamet ettiği yerdeki reşit olma yaşına erişmemişse onun ebeveyni ve/veya yasal vasisi) Kampanyaya katılmak suretiyle bu Kampanya Kurallarına ve eğer geçerliyse Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesine (EULA) uymayı kabul eder.

  (b) Bu Kampanya Kurallarının herhangi bir hükmünün geçersizliği veya uygulanamaması, başka bir hükmün geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Herhangi bir hükmün geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı olduğunun belirlenmesi durumunda, bu Kampanya Kuralları geçerli olmaya devam edecek ve geçersiz veya yasadışı hükmün burada geçmediği farz edilerek koşullarına uygun şekilde yorumlanacaktır.

  ÖZEL KAMPANYA KURALLARI

  Bölüm B

  1. Kampanya içeriği Nasıl katılırım

  Kampanya sırasında Katılımcının normal oyun garajı bazı etkileşimli öğelerin (“Şenlik Öğeleri”) bulunduğu özel şenlik garajına dönüştürülecektir. Her Katılımcı söz konusu Şenlik Öğelerini kutularda (“Kutu/Kutular”) alacağı Şenlik süslemeleriyle süsleyebilir.

  Katılımcı Kutuları nasıl alabilir:

  Katılımcı (1) Kutuları oyun görevini tamamlayarak alabilir ya da (2) https://2018.worldoftanks.eu (“Kampanya sayfası”) adresinden satın alabilir.

  (1) Katılımcı ilgili oyun görevini oyunda belirlenen son tarihten önce tamamlamalıdır. Katılımcı tamamladığı görevin karmaşıklığına bağlı olarak bir veya daha fazla Kutu alabilir.

  Katılımcının oyun görevini tamamladıktan sonra alacağı her Kutu, rastgele üç Şenlik süslemesi ve bir Ekstra ödül içerecektir.

  Kutuya dâhil edilecek olan Şenlik süslemesi, Kutunun sahip olduğu aşağıdaki süsleme özelliklerine bağlıdır:

  • Koleksiyonun aidiyeti (süsleme Sovyet Yeni Yılı’na, Modern Noel’e veya Geleneksel Noel’e ya da Çin Yeni Yılı’na ait olabilir);
  • süsleme seviyesi (Süsleme Seviyesi 1, Süsleme Seviyesi 2, Süsleme Seviyesi 3, Süsleme Seviyesi 4, Süsleme Seviyesi 5 şeklindedir);
  • süsleme türü (avize, çelenk, ağaç altlığı süsü, açık hava çelenkleri, küçük ışıklar, ev süslemesi, kardan adam süsü, ağaç tepesi süsü).

  Her Kutuda yukarıda belirtilenler arasından rastgele yerleştirilmiş üç süsleme özelliği vardır. Bunların rastgele birleşimi Kutudan hangi Şenlik süslemesinin çıkacağını belirleyecektir.

  Ekstra ödül aşağıdaki oyun içi öğelerden birini içerecektir:

  • 1 küçük ilk yardım seti;
  • 2 küçük ilk yardım seti;
  • 3 küçük ilk yardım seti;
  • 1 küçük onarım seti;
  • 2 küçük onarım seti;
  • 3 küçük onarım seti;
  • 1 manuel yangın söndürücü;
  • 2 manuel yangın söndürücü;
  • 3 manuel yangın söndürücü;
  • 1 büyük onarım seti;
  • 1 büyük ilk yardım seti;
  • 1 otomatik yangın söndürücü;
  • 3000 kredi;
  • 7000 kredi;
  • 10 000 kredi.

  (2) Katılımcı ayrıca Kutu satın alabilir. Katılımcı Kampanya sayfasına gitmeli, miktarı seçmeli ve sunulan Kutu türleri arasından seçim yapmalıdır. Katılımcı Kutuyu/Kutuları kendisi veya başka bir oyuncu için satın alabilir.

  Katılımcının satın alabileceği Kutu türleri:

  1. Rastgele bir Sovyet Yeni Yılı içeriği olan kutu;
  2. Rastgele bir Modern Noel içeriği olan kutu;
  3. Rastgele bir Geleneksel Noel içeriği olan kutu;
  4. Rastgele bir Çin Yeni Yılı içeriği olan kutu.

  Kutunun içindekiler:

  1. Rastgele bir Sovyet Yeni Yılı içeriği olan kutu:

  Garanti edilen içerik

  1) Şenlik süslemesi (Şenlik süslemesi Seviye 5)

  Koleksiyon: Sovyet Yeni Yılı

  Şenlik süslemesi Seviye 5 aşağıdaki süslemelerden birini içerir:

  • Avize
  • Çelenk
  • Ağaç altlığı süsü
  • Ağaç tepesi süsü
  • Ev süslemesi
  • Kardan adam süsü
  • Açık hava çelengi
  • Küçük ışıklar.

  2) 250 Altın

  3) Ekstra ödül

  Ekstra ödül aşağıdaki oyun içi içeriklerden birini içerir:

  • 250 Altın
  • 500 Altın
  • 1000 Altın
  • 1 günlük Premium hesap süresi
  • 3 günlük Premium hesap süresi
  • 7 günlük Premium hesap süresi
  • 100 000 kredi
  • 500 000 kredi
  • Düşük Kademeli tank (IV. Kademe araç): T-28E F-30 + personelsiz garaj yuvası ya da AC 1 Gözcü + personelsiz garaj yuvası veya PzKpfw B2 740 (f) + personelsiz garaj yuvası)
  • Yüksek Kademeli tank (VII. Kademe araç): Type 59 + personelsiz garaj yuvası ya da T26E5 + personelsiz garaj yuvası veya Lorraine 40 t + personelsiz garaj yuvası ya da Scorpion G + personelsiz garaj yuvası).

  4) İkinci Ekstra ödül (Süsleme)

  Koleksiyon: Sovyet Yeni Yılı

  Süsleme ya Süsleme Seviye 1 ya Süsleme Seviye 2 ya Süsleme Seviye 3 ya Süsleme Seviye 4 ya da Süsleme Seviye 5 olacaktır.

  Çıkacak süsleme aşağıdaki öğelerden birini içerecektir: Avize, Çelenk, Ağaç altlığı süsü, Ağaç tepesi süsü, Ev süslemesi, Kardan adam süsü, Açık hava çelengi, Açık hava ışıkları.

  Garanti edilmeyen içerik (Kutuya dâhil olabilir)

  Kişiselleştirme elementi

  Kutudan Kişiselleştirme elementi çıkarsa bu element şu öğelerden birini içerebilir:

  • Yazı No.1: “Happy New Year” (SSCB ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı No.2: “Enjoy New Victories” (SSCB ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Amblem: “Kardan Adam” (SSCB ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Amblem: “Selam” (SSCB ulusuna ait tüm araçlar için).

  2. Rastgele bir Modern Noel içeriği olan kutu:

  Garanti edilen içerik

  1) Şenlik süslemesi (Şenlik süslemesi Seviye 5)

  Koleksiyon: Modern Noel

  Şenlik süslemesi Seviye 5 aşağıdaki süslemelerden birini içerir:

  • Avize
  • Çelenk
  • Ağaç altlığı süsü
  • Ağaç tepesi süsü
  • Ev süslemesi
  • Kardan adam süsü
  • Açık hava çelengi
  • Küçük ışıklar.

  2) 250 Altın

  3) Ekstra ödül

  Ekstra ödül aşağıdaki oyun içi içeriklerden birini içerir:

  • 250 Altın
  • 500 Altın
  • 1000 Altın
  • 1 günlük Premium hesap süresi
  • 3 günlük Premium hesap süresi
  • 7 günlük Premium hesap süresi
  • 100 000 kredi
  • 500 000 kredi
  • Düşük Kademeli tank (IV. Kademe araç): T-28E F-30 + personelsiz garaj yuvası ya da AC 1 Gözcü + personelsiz garaj yuvası veya PzKpfw B2 740 (f) + personelsiz garaj yuvası)
  • Yüksek Kademeli tank (VII. Kademe araç): Type 59 + personelsiz garaj yuvası ya da T26E5 + personelsiz garaj yuvası veya Lorraine 40 t + personelsiz garaj yuvası ya da Scorpion G + personelsiz garaj yuvası).

  4) İkinci Ekstra ödül (Süsleme)

  Koleksiyon: Modern Noel

  Süsleme ya Süsleme Seviye 1 ya Süsleme Seviye 2 ya Süsleme Seviye 3 ya Süsleme Seviye 4 ya da Süsleme Seviye 5 olacaktır.

  Çıkacak süsleme aşağıdaki öğelerden birini içerecektir: Avize, Çelenk, Ağaç altlığı süsü, Ağaç tepesi süsü, Ev süslemesi, Kardan adam süsü, Açık hava çelengi, Açık hava ışıkları.

  Garanti edilmeyen içerik (Kutuya dâhil olabilir)

  Kişiselleştirme elementi

  Kutudan Kişiselleştirme elementi çıkarsa bu element şu öğelerden birini içerebilir:

  • Yazı: “Merry Christmas!” (ABD ve Birleşik Krallık uluslarına ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “God Jul!” (İsveç ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “メリークリスマス!” (Japon ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “Happy Holidays” (ABD ve Birleşik Krallık uluslarına ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “Glad helg” (İsveç ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “良い冬休みを!” (Japon ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Amblem: “Noel Baba’nın Şapkası” (ABD, Birleşik Krallık, İsveç ve Japon uluslarına ait tüm araçlar için);
  • Amblem: “Göz Kırpan Elf” (ABD, Birleşik Krallık, İsveç ve Japon uluslarına ait tüm araçlar için).

  3. Rastgele bir Geleneksel Noel içeriği olan kutu:

  Garanti edilen içerik

  1) Şenlik süslemesi (Şenlik süslemesi Seviye 5)

  Koleksiyon: Geleneksel Noel

  Şenlik süslemesi Seviye 5 aşağıdaki süslemelerden birini içerir:

  • Avize
  • Çelenk
  • Ağaç altlığı süsü
  • Ağaç tepesi süsü
  • Ev süslemesi
  • Kardan adam süsü
  • Açık hava çelengi
  • Küçük ışıklar.

  2) 250 Altın

  3) Ekstra ödül

  Ekstra ödül aşağıdaki oyun içi içeriklerden birini içerir:

  • 250 Altın
  • 500 Altın
  • 1000 Altın
  • 1 günlük Premium hesap süresi
  • 3 günlük Premium hesap süresi
  • 7 günlük Premium hesap süresi
  • 100 000 kredi
  • 500 000 kredi
  • Düşük Kademeli tank (IV. Kademe araç): T-28E F-30 + personelsiz garaj yuvası ya da AC 1 Gözcü + personelsiz garaj yuvası veya PzKpfw B2 740 (f) + personelsiz garaj yuvası)
  • Yüksek Kademeli tank (VII. Kademe araç): Type 59 + personelsiz garaj yuvası ya da T26E5 + personelsiz garaj yuvası veya Lorraine 40 t + personelsiz garaj yuvası ya da Scorpion G + personelsiz garaj yuvası).

  4) İkinci Ekstra ödül (Süsleme)

  Koleksiyon: Geleneksel Noel

  Süsleme ya Süsleme Seviye 1 ya Süsleme Seviye 2 ya Süsleme Seviye 3 ya Süsleme Seviye 4 ya da Süsleme Seviye 5 olacaktır.

  Çıkacak süsleme aşağıdaki öğelerden birini içerecektir: Avize, Çelenk, Ağaç altlığı süsü, Ağaç tepesi süsü, Ev süslemesi, Kardan adam süsü, Açık hava çelengi, Açık hava ışıkları.

  Garanti edilmeyen içerik (Kutuya dâhil olabilir)

  Kişiselleştirme elementi

  Kutudan Kişiselleştirme elementi çıkarsa bu element şu öğelerden birini içerebilir:

  • Yazı: “Frohes neues Jahr” (Alman ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “Joyeux Noel!” (Fransız ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “Veselé Vánoce” (Çek ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “Wesołych Świąt” (Leh ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “Frohes Fest” (Alman ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “Joyeuses Fêtes” (Fransız ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “Šťasné svátkyt” (Çek ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “Szczęśliwe święta” (Leh ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Amblem: “Yeşil Çelenk” (Alman, Fransız, Leh ve Çek uluslarına ait tüm araçlar için);
  • Amblem: “Ökse Otu” (Alman, Fransız, Leh ve Çek uluslarına ait tüm araçlar için).

  4. Rastgele bir Çin Yeni Yılı içeriği olan kutu:

  Garanti edilen içerik

  1) Şenlik süslemesi (Şenlik süslemesi Seviye 5)

  Koleksiyon: Çin Yeni Yılı

  Şenlik süslemesi Seviye 5 aşağıdaki süslemelerden birini içerir:

  • Avize
  • Çelenk
  • Ağaç altlığı süsü
  • Ağaç tepesi süsü
  • Ev süslemesi
  • Kardan adam süsü
  • Açık hava çelengi
  • Küçük ışıklar.

  2) 250 Altın

  3) Ekstra ödül

  Ekstra ödül aşağıdaki oyun içi içeriklerden birini içerir:

  • 250 Altın
  • 500 Altın
  • 1000 Altın
  • 1 günlük Premium hesap süresi
  • 3 günlük Premium hesap süresi
  • 7 günlük Premium hesap süresi
  • 100 000 kredi
  • 500 000 kredi
  • Düşük Kademeli tank (IV. Kademe araç): T-28E F-30 + personelsiz garaj yuvası ya da AC 1 Gözcü + personelsiz garaj yuvası veya PzKpfw B2 740 (f) + personelsiz garaj yuvası)
  • Yüksek Kademeli tank (VII. Kademe araç): Type 59 + personelsiz garaj yuvası ya da T26E5 + personelsiz garaj yuvası veya Lorraine 40 t + personelsiz garaj yuvası ya da Scorpion G + personelsiz garaj yuvası).

  4) İkinci Ekstra ödül (Süsleme)

  Koleksiyon: Çin Yeni Yılı

  Süsleme ya Süsleme Seviye 1 ya Süsleme Seviye 2 ya Süsleme Seviye 3 ya Süsleme Seviye 4 ya da Süsleme Seviye 5 olacaktır.

  Çıkacak süsleme aşağıdaki öğelerden birini içerecektir: Avize, Çelenk, Ağaç altlığı süsü, Ağaç tepesi süsü, Ev süslemesi, Kardan adam süsü, Açık hava çelengi, Açık hava ışıkları.

  Garanti edilmeyen içerik (Kutuya dâhil olabilir)

  Kişiselleştirme elementi

  Kutudan Kişiselleştirme elementi çıkarsa bu element şu öğelerden birini içerebilir:

  • Yazı: “狗年大吉” (Çin ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Yazı: “恭贺新禧” (Çin ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Amblem: “Kızıl Horoz” (Çin ulusuna ait tüm araçlar için);
  • Amblem: “Kızıl Ejder” (Çin ulusuna ait tüm araçlar için).

  Katılımcının satın alabileceği Kutu miktarları ve fiyatları:

  1. Kutu Miktarı 3. Başlangıç Fiyatı, Euro 5.99. Son Fiyat, Euro 5.99. Son İndirim, % 0.
  2. Kutu Miktarı 11. Başlangıç Fiyatı, Euro 22.00. Son Fiyat, Euro 21.96. Son İndirim, % 8.97.
  3. Kutu Miktarı 25. Başlangıç Fiyatı, Euro 50.00. Son Fiyat, Euro 49.92. Son İndirim, % 19.89.
  4. Kutu Miktarı 75. Başlangıç Fiyatı, Euro 150.00. Son Fiyat, Euro 149.75. Son İndirim, % 33.23.

  Kutunun/Kutuların son fiyatının seçilen ödeme yöntemine göre değişebileceğini lütfen unutmayın. İşlemi tamamlamadan önce, ödeme metodu sayfasında gösterilen son fiyatı lütfen kontrol edin.

  Tüm işlemler ve ücret iadeleri Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasına tabidir.

  Kutunun Alınması:

  Kutunun alıcısı ya Katılımcı ya da Katılımcı tarafından belirtilen başka bir oyuncu olacaktır.

  Katılımcı Kutuyu/Kutuları kendisi için satın alırsa, Kutunun/Kutuların içeriği ilgili bildirimle birlikte Katılımcının hesabına yüklenecektir. Katılımcı başka bir oyuncu için hediye satın aldıysa, hediyenin alıcısı bu hediye hakkında bir bildirim alacaktır. Hediye, sadece alıcı hediyeyi kabul ettikten sonra alıcının hesabına yüklenecektir. Hediyeyi alan Katılımcı da alıcının hediyeyi kabul edip etmediğine ilişkin bir bildirim alacaktır.

  Hediye verme ile ilgili özel şartlar ve kurallar Son Kullanıcı Lisans Anlaşması kapsamındadır.

  Şenlik Havası:

  Her Şenlik süslemesi onları alan Katılımcılara belirli miktarda şenlik havası puanı (“Şenlik Havası”) kazandıracaktır. Şenlik Havası puanları Katılımcının ulaşabileceği hava seviyelerini (“Hava Seviyeleri”) etkiler. Her 10. Hava Seviyesine ulaştığında Katılımcı oyun içi ödüller kazanır.

  Katılımcı koleksiyonlardan birindeki (Sovyet Yeni Yılı koleksiyonu, Modern Noel koleksiyonu, Geleneksel Noel koleksiyonu veya Çin Yeni Yılı) tüm Şenlik süslemelerini toplarsa ayrıca amblemler, yazılar ve tarzlarla ödüllendirilecektir.

  Şenlik süslemelerini alabilmek için Katılımcı ayrıca sahip olduğu Şenlik süslemelerini parçalarına ayırabilecek ve parçalardan yeni Şenlik süslemeleri yaratmak için zanaat ustalarını kullanabilecektir.

  Advent takvimi:

  Katılımcı garajdaki Advent takviminden hangi koleksiyon öğelerinin eksik olduğunu ve Kampanya kapsamında bir Kutu alabilmek için hangi oyun görevlerini tamamlayabileceğini kontrol edebilecektir.

  TÜM ŞENLİK SÜSLEMELERİ YALNIZCA KAMPANYA BOYUNCA SUNULACAKTIR. KAMPANYANIN ARDINDAN KUTULARDA ALINAN TÜM ŞENLİK SÜSLEMELERİ YOK OLACAKTIR. KATILIMCI, KUTULARDA ALDIĞI EKSTRA ÖDÜLLERİ (OYUN İÇİ ÖĞELER), AMBLEMLERİ, YAZILARI VE TARZLARI KAMPANYADAN SONRA ÇARPIŞMALARDA KULLANABİLECEKTİR.

  İNDİRİMLER VE KADIN PERSONEL ÖDÜLLERİ MART 2018’DEN ÖNCE ETKİNLEŞTİRİLMELİDİR. AKSİ TAKDİRDE KATILIMCI BUNLARI KULLANAMAYACAKTIR.

  5. Kampanya Tarihleri

  Kampanya 15 Aralık 2017 saat 05:00’te (UTC) başlayacak ve 15 Ocak 2018 saat 05:00’te (UTC) sona erecektir.

  KATILIM SADECE bu zaman dilimi içinde KABUL EDİLECEKTİR (“Kampanya Dönemi”).