Yasal belgeler

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Wargamıng gizlilik politikası
 • Wargamıng gizlilik politikası

  Yürürlük tarihi: 25 mayıs 2018

  Gizliliğinizi korumayı ve gizliliğinize saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz. Bu Gizlilik Politikası (“Politika“), sizin temin ettiğiniz veya bizim sizin hakkınızda topladığımız bilgileri nasıl işlediğimizi açıklamaktadır.

  Kişisel Veri” ile kimliği tanımlanmış veya tanımlanabilecek gerçek bir kişi olarak sizinle ilgili verileri kastediyoruz. “Kişisel Veriler”; adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, yaşınız, cinsiyetiniz, oyun tercihleriniz gibi bilgileri içerebilir. Sizinle ilişkilendiremeyeceğimiz anonim bilgiler, “Kişisel Veri” sayılmaz.

  1. VERİ SORUMLUSUNUN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

  World of Tanks“, “World of Warplanes“, “World of Warships“, “World of Tanks Blitz“, “World of Warships Blitz“, “Total War: Arena“, bunlarla ilgili web siteleri, örneğin http://worldoftanks.asia, http://worldofwarplanes.asia, http://worldofwarships.asia, https://wotblitz.asia, https://wowsblitz.asia, http://totalwararena.net, http://wargaming.net ve bu Politika’nın yayınlandığı başka her türlü Wargaming oyunu ve Wargaming web sitesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, mobil ve çevrimiçi oyunlarımızı kapsayan Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation – GDPR), Avrupa Birliği Üye Devletlerindeki başka veri koruma ve veri gizliliği yasaları ile verilerin korunması niteliği taşıyan başka kılavuzlar veya ilkeler kapsamındaki veri sorumlusu:

  Wargaming Group Limited

  105, Agion Omologiton Avenue

  Lefkoşa 1080

  Kıbrıs

  E-posta: privacy@wargaming.net

  Xbox 360 ve Xbox One platformundaki “World of Tanks”, PlayStation®4 platformundaki “World of Tanks” (“Konsol Oyunları”) ve örneğin https://console.worldoftanks.com/ gibi bunlarla ilgili web sitelerini kapsayan Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation -GDPR), Avrupa Birliği Üye Devletlerindeki başka veri koruma ve veri gizliliği yasaları ile verilerin korunması niteliği taşıyan başka kılavuzlar veya ilkeler kapsamındaki veri sorumlusu:

  Wargaming World Limited

  105, Agion Omologiton Avenue

  Lefkoşa 1080

  Kıbrıs

  E-posta: privacy@wargaming.net

  Bu Politika’da iki kuruluş da “Wargaming”, “biz”, “bizim”, “bize”, “bizden”, “bizde” şeklinde anılmaktadır. “Hizmetler” terimi, yukarıda anılan oyunlar (“Oyunlar”), web siteleri (“Siteler”), Wargaming hesabı (“Hesap“), destek hizmetleri ve forumlar dahil olmak üzere Oyunlarla ilgili başka her türlü ürün ve hizmetlerimizi (“Yan Hizmetler“) (örneğin “World of Tanks Assistant” uygulaması) kullanmanıza olanak tanıma eylemi anlamına gelir.

  2. VERİ KORUMA GÖREVLİSİNİN (DPO) İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Wargaming’in Veri Koruma Görevlisi’nin iletişim bilgileri şu şekildedir:

  Wargaming Veri Koruma Görevlisi

  105, Agion Omologiton Avenue

  Lefkoşa 1080

  Kıbrıs

  E-posta: dpo@wargaming.net

  3. ÖZET GENEL BİLGİ

  Ancak ve ancak sizinle düzenlediğimiz bir sözleşmenin ifası için gerektiğinde kişisel verileri işleriz. Veri işleme, tabi olduğumuz kanuni zorunluluklara uymamız için ya da meşru menfaatlerimiz nedeniyle gereklidir; ancak size ait Kişisel Verilerin korunmasını gerektiren menfaatler veya temel haklar ve özgürlüklerin söz konusu menfaatleri hükümsüz kıldığı haller istisnadır.

  Meşru menfaatlerimiz, Hizmetlerimizi etkin, güvenli ve zararsız biçimde sağlamaktan ibarettir. Hizmetlerimizi kullanan herkese adil ve dengeli bir deneyim yaşatmak istiyoruz.

  3.1. SİZİN TERCİHLERİNİZ

  Hesap Yönetim Aracı’nı kullanarak, Kişisel Verilerinizi nasıl kullanabileceğimizi seçebilirsiniz. Kişisel Verilerin kullanımı konusundaki talimatlarınıza uymadan önce kimliğinizi doğrulamamız gerektiğinden, Hesap Yönetim Aracı’na erişmek için kayıtlı bir Hesap açmanız gerekir. Açıklamak gerekirse, Hesabın demo sürümünü kullanıyorsanız, verilerinizin bizim tarafımızca kullanımını tam olarak denetleyebilmek için öncelikle hesabı burada tamamlamanız gerekmektedir.

  Örnek vermek gerekirse, Hesap Yönetim Aracı sayesinde şunları yapabilirsiniz:

  • e-posta yoluyla, Oyunların içinde ve çevrimiçi ortamda sunulan doğrudan pazarlama içeriklerini almaktan vazgeçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki “Doğrudan Pazarlama İçerikleri Almaktan Vazgeçme ve İtiraz Hakkı” başlıklı Bölüm 7.1’i okuyun.
  • sakladığımız Kişisel Verilerinize erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki “Erişim Hakkı” başlıklı Bölüm 7.2’yi okuyun.
  • Hesabınızı ve ilgili Kişisel Verileri sildirtebilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki “Sildirme Hakkı” başlıklı Bölüm 7.4’ü okuyun.

  3.2. BİLGİ GÜVENLİĞİ

  Biz ve çalışanlarımız, kullanıcıların gizlilik ihtiyacını anlıyoruz ve Kişisel Verilerin tabiatına ve bunların işlenmesine ilişkin riskleri layıkıyla hesaba katmak suretiyle, bilgilerinizi kaybolma, kötü amaçla kullanılma, yetkisiz erişim, ifşa, değiştirme ve imha etme eylemlerine karşı korumak için makul ve uygun güvenlik prosedürlerini uyguluyoruz.

  3.3. VERİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA İŞLENMESİ

  Kişisel Verileri, işbu Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda bizim adımıza çalışan iştiraklerimiz, ortaklıklarımız, satıcılarımız veya temsilcilerimizle paylaşabiliriz. Örneğin, sistemlerimizin veya hizmetlerimizin korunmasına ve muhafaza edilmesine yardımcı olmak üzere başka şirketlerden hizmet alabiliriz. İlişki tesis ettiğimiz her satıcı veya temsilci, bizim veri gizliliği ve güvenliği kurallarımıza uymak zorundadır ve bizlerden aldıkları kişisel verileri başka bir amaçla kullanmalarına izin verilmez. Söz konusu şirketler Avrupa Ekonomik Alanı dışında bulunabilirler. Daha fazla bilgi için “Bilgilerinizi nasıl paylaşıyoruz?” başlıklı Bölüm 6’yı okuyun.

  3.4. ÇOCUKLAR

  Çocuklardan elde edilen kişisel bilgilerin korunması konusunda özel yükümlülüğümüz olduğunu kabul ediyoruz. Ebeveyninin izni olmaksızın, bilerek hiçbir çocuktan Kişisel Veri toplamayacağız ve böylesi verileri işlemeyeceğiz. İşbu Politika kapsamında çocuk, 18 yaşından küçük (veya yürürlükteki kanunlara göre bunun farklı olduğu yerlerde, Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesine rıza göstermek için belirlenmiş asgari rüşt yaşı) herhangi bir birey anlamına gelir.

  3.5. VERİ SAKLAMA

  Kişisel Verilerinizin çoğunu işbu Politika’da açıklanan amaçlar kapsamında ve bizim Hizmetlerimizi kullanmaya devam ettikçe, yani Oyunlarımızdan birinde aktif bir Hesabınız olduğu müddetçe, topluyor ve işliyoruz. Siz hesabınızın silinmesini talep ettikten ve 45 (kırk beş) takvim gününden oluşan cayma süresi (bu süre içinde hesabınızı tekrar aktif hale getirebiliriz) dolduktan sonra, Kişisel Verilerinizi sileceğiz. Kişisel Verilerinizi silme süreci, cayma süresinin bitiminden sonra bir ayı bulabilir ve taleplerin arz ettiği sorunlara ve sayısına bağlı olarak ilave iki ay daha uzatılabilir. Daha fazla bilgi için “Silme Hakkı” başlıklı Bölüm 7.3’ü okuyun.

  3.6. HESABI KULLANMAYAN OYUNLAR

  Oyunlardan bazıları Hesabı kullanmaz. Bu oyunlarla ilgili haklarınızı, Hesap Yönetim aracılığıyla kullanamayacaksınız. Bu nedenle, Kişisel Verilerinizi dışa aktarmanız, Kişisel Verilerinizi silmeniz, “Haklarınız” başlıklı Bölüm 7 uyarınca Kişisel Verilerinizin tarafımızca kullanılmasına itiraz etmeniz ve aboneliklerinizi yönetmeniz için size başka araçlar sunuyoruz.

  Buna ek olarak, oynanması için Hesabın oluşturulduğu Oyunların kullanıcıları ve başka Oyunların kullanıcıları hakkında topladığımız Kişisel Veri listesinde birtakım farklılıklar mevcuttur. Örnek vermek gerekirse, oynamak için Hesabı oluşturmadığınız Oyunları kullanmanız durumunda, telefon numaranız ve e-posta adresinizi toplamayız.

  Hesabın kullanılmadığı Oyunlarla ilgili olarak, Müşteri Destek birimine haklarınızı kullanmak istediğinize dair bir yazı göndererek veya ilgili Oyun içinde belirtildiği şekilde haklarınızı kullanabilirsiniz.

  Son olarak, Hesabın kullanılmadığı bazı Oyunların kayıt girdisini Hesaba bağlayabilirsiniz (böyle bir işlevin mümkün olduğu durumlarda). Bu Oyunlar içinde bulunan Kişiler Verileriniz üzerindeki denetimin, Hesap ile ilgili Kişisel Verileriniz üzerindeki denetimden ayrı olduğunu vurgulamak isteriz. Örnek vermek gerekirse, “World of Warships Blitz” oyunundaki Kişisel Verilerinizi silmek için, bu oyunun içinde belirtildiği şekilde Müşteri Destek Hizmetleri ile irtibata geçmeniz gerekecektir, ancak Hesap ile ilgili Kişisel Verilerin silinmesi, Hesap Yönetim Aracı üzerinden gerçekleştirilmelidir.

  4. TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

  Hizmetlerimizi kullanmanızla ilgili olarak, ya doğrudan sizden (bize bilgi temin ettiğiniz durumlarda) ya da dolaylı yollardan (örneğin Sitemizde kullanılan teknolojiler aracılığıyla) bilgi toplarız.

  4.1. DOĞRUDAN TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

  Sizin gönüllü olarak temin ettiğiniz Kişisel Verileri ve diğer bilgileri toplarız. Talep edilen bilgileri temin edip etmemek tamamen size kalmıştır. Bununla birlikte, belirli Hizmetleri ancak ve ancak gerekli bilgileri temin etmeniz halinde (örneğin Hesap oluştururken) kullanmanız mümkündür.

  Hesap Verileri

  Bir Hesap oluştururken, adınızı, e-posta adresinizi ve telefon numaranızı içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan Kişisel Veriler temin etmeniz istenebilir.

  İçerik Verileri

  Hesap oluşturduğunuz ve başka Hizmetlerimizi kullandığınız zaman (örneğin oyun forumları, sohbetler ya da Hizmetlerimiz konusunda geri bildirimde bulunduğunuz zaman) Kişisel Verilerinizi elde edebiliriz. Bu veriler arasında şunlar sayılabilir:

  • Oyun Forumları ve Sitelerine girdiğiniz, buralarda yorumladığınız veya beğendiğiniz bilgiler;
  • Oyunlardaki “oyun içi sohbet” fonksiyonu kullanılarak gönderilen bilgiler;
  • Bizden bilgi veya destek talep ederken ya da bizden bir ürün veya hizmet satın alırken temin ettiğiniz bilgiler; Siparişlerinizi tamamlamak üzere ilgili ödeme kuruluşuna iletmek için gereken bilgiler bunlara dahildir. Bu bilgiler herhangi bir işlemin meblağını içerebilir ancak sizin finansal bilgilerinizi içermez, yalnızca ödeme kuruluşuna güvenli protokollerle doğrudan iletilir;
  • Yarışmalara, mücadelelere ve turnuvalara katılırken, anketlere cevap verirken bize temin ettiğiniz, Hesap Verileri dışındaki bilgiler (örneğin iletişim bilgileriniz);
  • İlgili sosyal ağ siteleriyle entegrasyona izin vermek amacıyla, sosyal ağ sitelerindeki profillerinize ilişkin bilgiler.

  4.2. DOLAYLI YOLLARDAN TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

  Web sitelerimizle etkileşiminiz ve bu siteleri kullanmanız sayesinde, çeşitli bilgileri dolaylı yollardan toplarız. Böylesi bilgiler, tarayıcı ve cihaz bilgileri, otomatik elektronik etkileşimler yoluyla toplanan veriler, uygulama kullanım verileri, demografik bilgiler, coğrafi bilgiler, coğrafi konum bilgileri, istatistiksel ve toplulaştırılmış bilgiler (“Diğer Bilgiler”) içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir. İstatistiksel veya toplulaştırılmış bilgiler doğrudan belirli bir kişiyi tanımlamaz, ancak Kişisel Verilerden türetilebilir. Örneğin, belirli bir ülkedeki kullanıcıların oranını hesaplamak için Kişisel Verileri toplulaştırabiliriz. Diğer Bilgiler ile Kişisel Verileri birleştirdiğimiz takdirde, birleştirilen bilgilere Kişisel Veri muamelesi yaparız.

  4.2.1. İzleme Verileri ve Çerezler

  Biz, pazarlama ortakları ve site analizi tedarikçileri gibi ortaklarımız, kullanıcıların Hizmetlerimizi ve benzeri teknolojileri (örneğin web işaretçileri, pikseller, reklam etiketleri ve cihaz tanımlayıcılar) nasıl kullandıklarını analiz etmemize, farklı cihazlar ve farklı Hizmetlerimizde sizi ve/veya cihazlarınızı tanımamıza, sunduğumuz Hizmetleri iyileştirmemize, pazarlama, site analizi ve web sitesi işlevlerini iyileştirmemize yardımcı olmak üzere bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan “Çerezler” kullanıyoruz. Çerez kullanımı internette standarttır. Çoğu web tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul etse de, çerezleri kabul edip etmeme kararı size aittir. Çerezlerin alınmasını önlemek ya da size çerez gönderildiğinde bildirim almak üzere tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz. Tarayıcınızdaki ilgili ayarları seçmek suretiyle, çerez kullanımını reddedebilirsiniz. Bununla birlikte, çerez kullanımını reddetmeniz halinde, Sitelerimizin işlevlerinin bir kısmına erişemeyebileceğinizi unutmayın.

  Belirli bir siteye veya sayfaya her gün giren ziyaretçi sayısı gibi web sitesi trafik hacmi ve örüntülerine genellikle “İzleme Verisi” adı verilir. Dolaylı yollardan derlenen böylesi bilgiler, internette her gezindiğinizde bilgisayarınıza otomatik atanan bir numara olan IP adresi gibi çeşitli araçlar veya yöntemlerle toplanır. Web sayfalarını “barındıran” bilgisayarlar olan web sunucuları, kullandığı IP adresi sayesinde bilgisayarınızı otomatik olarak tanır. Sitelerimizden herhangi birini ziyaret ettiğiniz zaman, sunucularımız bilgisayarınızın IP adresini kaydeder.

  Site Analizi Çerezleri. Google Analytics, Google Optimize, Doubleclick ve Yandex.Metrica (hep birlikte “Üçüncü Taraf Site Analizi Tedarikçileri ” şeklinde anılacaktır) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, üçüncü taraf site analizi tedarikçilerinden faydalanırız. Söz konusu Üçüncü Taraf Site Analizi Tedarikçileri, Sitelerimizde Çerez kullanırlar. Wargaming kimliğiniz (Wargaming ID) dahil olmak üzere, Sitelerimizi kullanmanıza ilişkin Çerezlerin ürettiği bilgiler, Üçüncü Taraf Site Analizi Tedarikçileri’nin sunucularına aktarılabilir ve buralarda saklanabilir; bu sunucular aynı zamanda Avrupa Ekonomik Alanı dışında da bulunabilir. Üçüncü Taraf Site Analizi Tedarikçileri, sizin Sitelerimizi nasıl kullandığınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği konusunda raporlar hazırlamak ve web sitesi etkinliğine ilişkin başka hizmetler temin etmek amacıyla bu bilgileri bizim adımıza kullanacaktır.

  Aşağıda sıralanan Google Analytics çerezlerini kullanıyoruz:

  _ga (_rollupGa adıyla da bilinir). Bu çerez, bilgi toplamak ve web sitesi kullanım istatistiklerini raporlamak için kullanılır. 2 yıl sonra silinir.

  _gid (_rollupGa_gid adıyla da bilinir). Bu çerez, kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. 24 saat sonra silinir.

  _gat. Bu çerez, talep miktarını azaltmak için kullanılır. 1 dakika sonra silinir.

  _gac_. Bu çerez, kullanıcıya yönelik kampanyayla ilgili bilgiler içerir. AdWords web sitesi dönüştürme etiketleri, bu çerezi anonim halde okur. 90 gün sonra silinir.

  _dc_gtm_. Bu çerez, anonim biçimdeki talep miktarını azaltmak için kullanılır. 1 dakika sonra silinir.

  Bir deneye katılıp katılmadığınızı (örneğin, kullanıcıların arayüzlerimizdeki deneyimini iyileştirmek için kullandığımız, kullanıcılarımızın tercih ettiği buton renkleri konusunda yapılan A/B testleri) ve bir kullanıcının dahil olduğu deneylerin sonlanıp sonlanmadığını belirlemek amacıyla, aşağıda sıralanan Google Optimize çerezlerini kullanırız.

  __utmx. 18 ay sonra silinir.

  __utmxx. 18 ay sonra silinir.

  _gaexp. Genelde 90 gün sonra silinir.

  Aşağıda sıralanan Doubleclick çerezlerini kullanırız:

  IDE ve DSIS. Bu çerez, Google Analytics’te standart uygulamaların sunmadığı özelliklere olanak tanır. Reklam özellikleri arasında şunlar sayılabilir: Google Analytics’le tekrar pazarlama, Google Display Network İzlenim Raporları, Google Analytics Demografi ve İlgi Alanı Raporları ile entegre olan, reklam çerezleri ve tanımlayıcıları sayesinde verilerin toplanması dahil olmak üzere, reklam amaçları kapsamında veri toplamak için Google Analytics gerektiren hizmetler. Çerezler 2 yıl sonra silinir.

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresinde bulabileceğiniz tarayıcı eklentisini indirmek ve tarayıcınıza kurmak suretiyle, Google’ın veri (çerezler ve IP adresi) toplamasını ve kullanmasını engelleyebilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgiye http://www.google.com/analytics/terms/gb.html (Google Analytics Kullanım Koşulları & Gizlilik) adresinden erişebilirsiniz. Sitelerimizde, Google Analytics, Google Optimize ve Doubleclick kodunun, IP adreslerinin anonim şekilde (IP-maskeleme adı verilen yöntemle) toplanmasını sağlamak amacıyla “gat._anonymizeIp();” ile sağlandığını lütfen dikkate alın. Ayrıca Google Analytics, Google Optimize ve Doubleclick’in bu tür verileri Wargaming adına toplamasını şu bağlantıya tıklayarak önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Aşağıda sıralanan Yandex.Metrica çerezlerini kullanıyoruz:

  _ym_isad. Bu çerez, kullanıcının tarayıcısında reklam engelleme özelliğinin veya yazılımının etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol etmeye yardımcı olur. 24 saat sonra silinir.

  _ym_uid. Bu çerez, bilgi toplamak ve web sitesi kullanım istatistiklerini raporlamak için kullanılır. Bu çerezleri, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanıyoruz. Çerezler, siteye giren ziyaretçi sayısı, site ziyaretçilerinin nereden geldiği ve ziyaret ettikleri sayfalar dahil olmak üzere, anonim biçimde bilgiler toplar. 2 yıl sonra silinir.

  _ym_visorc. Bu çerez, oyundaki bölümlerin yeniden oynanmasına olanak tanır. Bu çerezler, Yandex.Metrica raporlarında bulunan “Oturumları yeniden oynat” işlevini etkinleştiren Webvisor özelliği için kullanılır. (https://yandex.com/support/metrica/general/counter-webvisor.html). Yandex, toplanan bütün bilgilerin anonim hale getirilmesini temin eder. Bu çerez 1 günden kısa bir süre içinde silinir.

  Bunun yanı sıra başka Yandex.Metrica çerezleri de kullanırız ve bunların silinme süreleri şöyledir: sync_cookie_csrf 1 gün sonra silinir, i 10 yıl sonra silinir, yandexuid 10 yıl sonra silinir, yp 10 yıl sonra silinir, sync_cookie_ok 2 gün sonra silinir.

  Kullandığınız tarayıcı ayarlarından Yandex.Metrica çerezlerini devre dışı bırakabileceğiniz gibi, sizinle ilgili herhangi bir verinin toplanmasını şu eklentiyi kullanarak da engelleyebilirsiniz: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html.

  Wargaming Çerezleri. Sitelerimizden bazıları, Sitelerimize tekrar katılırken bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalmamanız için hesap bilgilerinizi saklamak üzere Çerezler kullanır. Aşağıda sıralanan Wargaming Çerezlerini kullanırız:
  wguid. Bu çerez, benzersiz değerlendirmeler, tıklamalar ve dönüştürme analizine yönelik tarayıcı tanımlayıcısıdır. 5 yıl sonra silinir.

  tspaid. Bu çerez, tek bir tıklamayla bir kullanıcının kimliğinin belirlenmesine olanak tanır ve bir reklama tıklayan kişinin zaten kayıtlı bir Hesabı bulunup bulunmadığını belirler. 1000 gün sonra silinir.

  enctid. Bu çerez, kullanıcıların tıklamaları ile daha sonraki hesap oluşturmaları arasında bağlantı kurmayı kolaylaştırır. 30 gün sonra silinir.

  stidrefferal. Bu çerez, bir dizi SPA ID (Tek Sayfa Uygulama Kimliği) ve Wargaming izleme kimliği gönderilmesi için kullanılır. 30 gün sonra silinir.

  slpsets. Sunucu bu çerezi yeni açılış sayfası ayarları yapmak için kullanır. 30 gün sonra silinir.

  teclient. Bir bilgisayardan (tarayıcıdan) kaç hesap oluşturulduğunu takip etmemiz için bu çerez gereklidir. 10 yıl sonra silinir.

  Üçüncü Taraf Çerezleri. Bunların yanı sıra, bizim adımıza reklam yayınlamaları için Facebook, Adform, Auditorius, Holimetrics, Criteo, Bing, AdRoll, Quatcast, Pinterest, Reddit, Accelirize Inc. ve myTarget dahil olmak üzere, üçüncü taraf reklam şirketlerinin hizmetlerinden yararlanabiliriz. Bu şirketler, reklamların etkinliğini ölçmek ve daha etkili hedeflenmiş reklamlara olanak tanımak amacıyla çerezler ve aksiyon etiketleri kullanabilirler. Üçüncü taraf çerezlerinin alınmasını önlemek ya da bu türden herhangi bir çerez size gönderildiği zaman bildirim almak için tarayıcı ayarlarınızı kullanabilirsiniz.

  4.2.2. Oyunla İlgili Bilgiler, Cihaz Bilgileri, Coğrafi Konum

  Size iyi hizmet sunabilmemiz için, Oyunlarımızdaki faaliyetleriniz veya eylemleriniz konusunda çeşitli bilgileri toplamamız, saklamamız ve kullanmamız gerekir. “Oyunla İlgili Bilgiler” arasında, çoğu oyunumuzda “Wargaming Kimliği” veya “Wargaming ID” olarak bilinen oyun içi kimliğiniz ve genellikle “oyun istatistikleri” adı verilen bilgiler bulunmaktadır. Oyun istatistikleri şu anlama gelir: Oyunlar konusundaki tercihleriniz, Oyunlardaki ilerleme düzeyiniz, klanlara katılımınız, oynama sıklığınıza ilişkin bilgilerin yanında, cihaz türü, kullandığınız işletim sistemi, cihaz ayarları, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve çökme verileri dahil olmak üzere Hizmetlere erişmek için kullandığınız cihaza ilişkin bilgiler. Bu bilgilerin bir kısmını veya tamamını toplamamız genellikle, kullandığınız cihaz türüne ve cihaz ayarlarına bağlıdır. Mobil cihazlardan elde edilen kesin GPS konumu ancak ve ancak sizin izninizle toplanır. Kullandığınız tarayıcı veya cihazdan elde edilen Wi-Fi ve IP adresleri, yaklaşık konumunuzu belirlemek için kullanılabilir.

  4.2.3. Dolandırıcılık ve ihlallerin tespit edilmesi için gereken bilgiler

  Aynı zamanda Oyunda yapılan hileleri ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (SKLS) ihlallerini tespit etmek, araştırmak ve önlemek için gereken belirli verileri (örneğin IP adresi, kullanıcı adı, vs.) toplayabiliriz. Bu veriler sadece Oyunda yapılan hileleri tespit etmek, araştırmak ve önlemek amacıyla kullanılabilir ve Oyunda hile yapıldığını ispat etmek için kullanılamadığı takdirde bu veriler toplandıktan altı ay sonra silinir. Bu veriler Oyunda hile veya başka bir dolandırıcılık yapıldığını veya Son Kullanıcı Lisans Anlaşmalarının ihlal edildiğini ispatlamak için kullanılabildiği takdirde, hukuki hak taleplerinin oluşturulması, kullanılması veya savunulması için bu verileri yasal zaman aşımı süresince saklarız. Bu amaçlar kapsamında saklanan belirli verilerin size veya herhangi bir üçüncü tarafa ifşa edilemeyeceğini çünkü ifşasının Oyunda yapılan hilelerinin yanında başka SKLS ihlallerini tespit etmek, araştırmak ve önlemek için başvurduğumuz mekanizmaları tehlikeye atacağını unutmayın.

  4.2.4. Kamuya mal olmuş çevrimiçi kaynaklardan edinilen bilgiler

  Hizmetlerimizi iyileştirirken veya geliştirirken hesaba katmak üzere Oyunlar ve Hizmetler hakkındaki görüşlerinizi öğrenmek amacıyla, örneğin YouTube, vk.com, Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformlardaki kamuya mal olmuş bilgileri kullanabiliriz.

  4.2.5. Ortaklarımızın temin ettiği bilgiler

  SKLS kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ve tabi olduğumuz bir kanuni zorunluluğa uymak için veri işlemenin gerektiği hallerde, ödeme ve reklam ortaklarımız gibi ortaklarımızdan da sizin hakkınızda bilgiler edinebiliriz. Bunun yanında, oyunlarımızı bu platformlarda da oynayabilmeniz için, PlayStation®4, Xbox 360 ve Xbox One gibi başka platformlarda da size ait tanımlayıcıları kullanırız. Ortaklarımızın kontrolündeki verileri ancak ve ancak onların talimatları ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde kullanırız. Kredi kartınızla sanal mallar, sanal paralar (“altın” adı verilen paralar) veya sınırlı süreli premium üyelik satın aldığınız zaman, ödeme ortaklarımızdan kredi kartı numaranızın bir kısmını, kredi kartınızı veren kuruluş bilgisini ve posta adresinizi fatura düzenlemek amacıyla alabilir ve işleyebiliriz.

  5. BİLGİLERİNİZİ NASIL KULLANIYORUZ?

  Sizinle aramızdaki sözleşmeyi Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün 6(1) Maddesinin (b) bendi uyarınca ifa edebilmek için, size ait Kişisel Verileri işlememiz gerekir. Yasalarca yasaklanmadığı müddetçe, kullanıcı sıfatıyla sizin hakkınızda edindiğimiz Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanırız:

  • talep ettiğiniz Hizmetleri size temin etmek;
  • Hesabınız veya bizimle gerçekleştirdiğiniz işlemler konusunda sizinle iletişim kurmak için ve Sitelerimizdeki özellikler ya da politikalarımızdaki değişiklikler konusunda size bilgi göndermek;
  • ürün güncellemeleri, ürün yamaları ve düzeltmeleri ile başka benzer iletiler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla destek sunmak;
  • bir çevrimdışı yarışmayı ve benzerlerini kazanmak suretiyle hak edebileceğiniz seyahati, hediye veya ödül gönderimlerini ayarlamak.

  5.1. İLETİŞİM AMAÇLARI

  Kişisel Verilerinizi Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün 6(1) Maddesinin (f) bendi uyarınca ve meşru menfaatlerimiz doğrultusunda Sitelerimizdeki özellikler, yeni çıkan ürünler ve yeni sunulan hizmetler konusunda sizi haberdar etmek ve size bilgi temin etmek ve işbu Politika uyarınca ürün ve hizmetlerimizin reklamını yapmak için kullanacağız. Örnek vermek gerekirse, bir Hesap oluşturduğunuz zaman, e-posta adresiniz, takma adınız, IP adresiniz ve cep telefonu numaranızı size e-posta, mesajlar ve Oyunlarla ilgili hedefli oyun içi ve çevrimiçi teklifler göndermek için kullanabiliriz. Bunun yanında, onay vermeniz halinde, Wargaming çevrimdışı etkinlikler, Wargaming ve ortaklarının birlikte yaptığı projelerin yanında Wargaming ID kullanılmayan Wargaming oyunları hakkında e-postalar, mesajlar ve hedefli oyun içi ve çevrimiçi teklifler göndereceğiz.

  5.2. HİZMETLERİ İYİLEŞTİRME AMAÇLARI

  Genel anlamda oyuncularımızın daha çok ilgisini çekmesini sağlamak üzere Hizmetlerimizi ve faaliyetlerimizi iyileştirmenin yollarını tespit etmek amacıyla İzleme Verilerini, İçerik Verilerini ve Oyunla İlgili Bilgileri analiz ederiz. Oylama veya anketlere katılmak zorunda değilsiniz ve temin ettiğiniz bilgiler konusunda seçenekleriniz vardır.

  5.3. HEDEFLİ OYUN İÇİ TEKLİFLER

  Oyunla İlgili Bilgileri aynı zamanda, sizin için çok yararlı olduğuna kanaat getirdiğimiz belirli oyun içi teklifleri size göndermek için de kullanabiliriz. Teklifi yapmak için öncelikle farklı oyunculardan Oyunla İlgili Bilgiler toplarız, davranışlardaki örüntüleri tespit ederiz ve bu örüntüye uyup uymadığınızı belirlemek için algoritmalar oluştururuz, algoritmayı uyguladığımızda gerçekten de örüntüye uyduğunuzu söylerse, oyun içi teklifi size göndeririz. Böylesi tekliflerin sizin üzerinizde veya başka oyuncular üzerinde asla ciddi bir etki yaratmaması için gerekeni yapıyoruz. Örneğin, Fransız taşıtlarla çok iyi oynayan bir oyuncu olduğunuzu ve hesabınızı beş yıldan uzun bir süre önce açtığınızı fark edebiliriz: Böylelikle yeni Fransız taşıtı size kiralık olarak özellikle teklif edebiliriz ancak her ne olursa olsun, başka kullanıcılara teklif edilenden daha yüksek bir fiyata asla teklif etmeyiz. Hesap Yönetim Aracı’nı kullanarak oyun içi teklifler aboneliğinden çıkabilirsiniz.

  5.4. DOLANDIRICILIK VE SKLS İHLALLERİNİN TESPİT EDİLMESİ

  Oyunda yapılan hileleri ve Son Kullanıcı Lisans Anlaşmalarının, Oyun kurallarının ve/veya politikalarının ihlal edildiği durumları tespit etmek, araştırmak ve önlemek için gerekli olan bilgileri, sadece söz konusu tespit, araştırma ve önleme amaçları doğrultusunda kullanırız. Bu veriler Oyunda hile veya başka bir dolandırıcılık yapıldığını veya Son Kullanıcı Lisans Anlaşmalarının ihlal edildiğini ispatlamak için kullanılabildiği takdirde, hukuki hak taleplerinin oluşturulması, kullanılması veya savunulması için bu verileri yasal zaman aşımı süresince saklarız.

  6. BİLGİLERİNİZİ NASIL PAYLAŞIYORUZ?

  Sizinle aramızdaki bir sözleşmenin ifası, tabi olduğumuz bir kanuni zorunluluğa uymak için ya da meşru menfaatlerimize dayanarak, size ait kişisel verileri aşağıdaki kategorilerdeki üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:

  1. Ödeme ortakları: E-posta adresiniz, IP adresiniz, Wargaming web sitelerinde sizin tarafınızdan talep edilen oyun için satın almalar hakkında bilgiler ve satın alma taleplerinizi karşılamak amacıyla bize temin ettiğiniz başka bilgileri Adyen BV, PW Inc., PayPal (Europe) Sarl gibi şirketlerle paylaşırız& Cie, “Yandex.Money”, NBCO LLC;
  2. Reklam ve reklam ölçüm ortakları: E-posta adresiniz, IP adresiniz ile üçüncü taraf hizmetler üzerindeki çevrimiçi reklamların hedeflenmesi, dağıtımı ve ölçümünü kolaylaştırmak ya da size faydalı veya uygun olabilecek, sizin ilginizi çekebilecek bilgilerin iletimini kolaylaştırmak amacıyla bize temin ettiğiniz başka bilgileri Emarsys UK Ltd, Unity Technologies APS gibi şirketlerle paylaşırız;
  3. Veri saklama ortakları: Bilgilerinizin bir kısmını üçüncü taraflara ait saklama hizmetlerini kullanarak saklarız; örneğin, oyun içi anketlere verdiğiniz yanıtları Widgix, LLC dba Survey Gizmo hizmetlerini kullanarak saklarız ve size ait oyun istatistiklerinin bir kısmı Amazon Web Services, Inc. hizmetleri kullanılarak saklanır;
  4. Araştırma ortakları: Pazarlamayla ilgili ve başka araştırmalar yaptırmak için, size ait Oyun istatistikleri gibi bazı verilerinize erişim olanağı tanıyabiliriz. Kişisel verileriniz talep edilen hizmet veya araştırma için gerekmedikçe, ortaklarımızla anonim veriler paylaşırız;
  5. Müşteri destek hizmetleri ortakları: Sizlere layık müşteri destek hizmetlerini temin edebilmek için bazı bölgelerde ve ürünlerde üçüncü tarafları sürece dahil ederiz. Böylesi şirketler, müşteri destek hizmeti taleplerinizde sizin temin edebileceğiniz kişisel veriler dahil olmak üzere, size ait kişisel verilere erişebilir. Böylesi ortaklar arasında Zendesk Inc, iOpex Technologies Inc. bulunmaktadır;
  6. Oyuna dayalı uygulamaların geliştiricileri: Takma adınızı ve size ait Oyun istatistiklerinin bir kısmını, Açık Uygulama Programlama Arayüzü (Public API) aracılığıyla başka oyunculara ve ortaklarımıza temin ederiz. Bu veriler, Oyun topluluğunun oluşturduğu uygulamaların, mobil uygulamaların (örneğin World of Tanks Assistant) geliştirilmesi ve desteklenmesi için kullanılabilir. Açık Uygulama Programlama Arayüzü (Public API), sizin oyun deneyiminizi iyileştirmemize, oyun topluluğumuzun potansiyelini gerçekleştirmemize ve oyuncularımızın istatistiklerinin başka oyuncular ve topluluklar tarafından kullanılması konusunda kurallar ve şartlar yaratmak suretiyle oyuncularımızın istatistiklerinin kullanımını kontrol etmemize olanak tanır.
  7. Kamuya mal olmuş bilgiler: Sitelerimizde aynı zamanda mesaj panoları, forumlar ve/veya sohbet alanları olabilir ve kullanıcılar buralarda fikir alışverişinde bulunabilir ve birbirleriyle iletişim kurabilir. Bir panoda veya sohbet alanında bir ileti yayınlarken, bu bilgilerin internet ortamında kamuya açık hale geldiğini unutmayın; dolayısıyla, bununla ilgili riskleri kabul ederek ileti yayınlamış olursunuz. Kişisel bilgileriniz topluluk forumlarından birinde yayınlanırsa, lütfen silinmesi için Hesap Yönetim Aracı’nı kullanın. Kişisel bilgilerinizin derhal silinmesini başaramazsak, bunun nedenleri konusunda sizi bilgilendireceğiz.
  8. Harici moderatörler ve oyun test eden kişiler: Sizinle ilgili bazı kısıtlı veriler (örneğin takma adınız, müşteri destek çağrı kaydının içeriği), size daha iyi Hizmetler (örneğin Oyunlara ilişkin sorularınıza hızlıca cevap verilmesi) sağlanmasına katıda bulunan üçüncü taraf gönüllü moderatörlere ve oyun test eden kişilere temin edilebilir.
  9. Hile ve dolandırıcılıkla mücadele şirketleri: Oyunda yapılan hileleri ve SKLS ihlallerini tespit etmek, araştırmak ve önlemek için gereken bilgileri, sadece ve sadece Oyundaki hileleri tespit etmek, araştırmak ve önlemek amacıyla paylaşabiliriz.
  10. Wargaming iştirakleri ve ortaklıkları: Küresel bir şirket olarak, dünyanın dört bir yanındaki ofislerimizde işlenebilecek bilgiler topluyoruz. Bilgileriniz, örnek vermek gerekirse, ABD, Beyaz Rusya Cumhuriyeti gibi Avrupa Ekonomik Alanı dışında ya da bizim, ortaklarımızın veya iştiraklerimizin faaliyet gösterdiği başka herhangi bir ülkede de işlenebilir.
  11. Kontrolün el değiştirmesi: Şirketimizin satılması, başka bir şirketle birleşmesi veya kontrolün el değiştirmesi ya da bunlardan herhangi birine yönelik hazırlık sürecinin parçası olarak bilgilerinizi paylaşabiliriz. Şirketimizi ya da bir kısmını satın alan herhangi bir kuruluş, verilerinizi kullanmaya devam etme hakkına sahip olacaktır fakat sadece ve sadece siz başka türlüsüne onay vermedikçe bu Gizlilik Politikasında belirtilen şekillerde kullanabilecektir.

  Wargaming; kişisel verileriniz Wargaming ortakları veya iştiraklerinin yanında Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki üçüncü taraflarla paylaşıldığı zaman, Wargaming ortakları ve iştiraklerinin yanında söz konusu üçüncü taraflarla ilgili olarak Avrupa Komisyonu tarafından benimsenen standart veri koruma hükümlerini uygulamak dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel verilere yönelik makul ve yeterli bir koruma düzeyi uygulamayı taahhüt eder. Talep etmeniz halinde, standart veri koruma hükümlerinin bir nüshasını size temin edeceğiz.

  Anonim bilgilerin paylaşılması. Aynı zamanda anonim, yani doğrudan veya dolaylı yollardan sizin kimliğinizi ifşa etmeyen bilgiler ile toplulaştırılmış bilgileri (oyun istatistikleri ve davranışlar dahil olmak üzere gruplar ve kullanıcı gruplarına ilişkin bilgilerdir ancak herhangi bir tekil kullanıcının kimliğini belirlemez ve belirlemek için makul surette kullanılamaz) reklam ortaklarımızla paylaşabiliriz. Aynı zamanda reklam verenlerimizin Hizmetler içinde anonim bilgiler ve birleştirilmiş bilgiler toplamasına izin verebiliriz ve reklam verenlerimiz daha sonra bu bilgileri bizimle paylaşabilirler. Reklam verenlerimiz, bu bilgileri çerezler ve web işaretçileri gibi izleme teknolojilerini kullanarak toplayabilirler. Bu da reklam verenlerimizin, Hizmetler ve üçüncü taraf web sitelerinde hedefli reklam hizmetlerini geliştirmesine ve sunmasına izin vererek, ilginizi en çok çekebilecek ürün ve hizmetler hakkındaki reklamların size ulaştırılmasını sağlar. Reklam verenler bu bilgileri aynı zamanda kendi faaliyetlerini izlemek, iyileştirmek ve değiştirmek için kullanacaktır.

  7. HAKLARINIZ

  Veri koruma haklarınızı kolayca kullanmanıza olanak sağlamak için, buradan ve – Konsol Oyunları için – buradan erişebileceğiniz Hesap Yönetim Araçlarını geliştirdik. Açıklamak gerekirse, Hesabın demo sürümünü kullanıyorsanız, verilerinizin bizim tarafımızca kullanımını tam olarak denetleyebilmek için öncelikle hesabı burada tamamlamanız gerekmektedir. Lütfen burada açıklandığı şekliyle hangi tür doğrudan iletileri almak istediğinize karar vermek üzere ve verilere erişme, verileri sildirme ve veri işlenmesine itiraz etme haklarınızı kullanmak için Hesap Yönetim Araçları sayfasını ziyaret edin.

  7.1. DOĞRUDAN PAZARLAMA İÇERİKLERİ ALMAKTAN VAZGEÇME VE İTİRAZ HAKKI
  Doğrudan pazarlama içerikleri alma konusundaki tercihinizi Hesabınızı oluştururken ya da daha sonra Hesap Yönetim Aracımız üzerinden belirleyebilirsiniz. Gönderdiğimiz tüm e-postaları, mesajları, oyun içi ve web tekliflerini almaktan vazgeçseniz bile, Hesabınızdaki satın alımları veya değişiklikleri teyit etmek, garanti veya güvenlik konusunda bilgi vermek, Son Kullanıcı Lisans Anlaşması, Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası’ndaki değişiklikler konusunda bilgilendirmek amacıyla size yine de bazı bildirimler (bunlara genellikle “işlemsel” bilgiler adı veriyoruz) gönderebileceğimizi vurgulamak isteriz. Her türlü bildirim veya haberleşmeyi ancak ve ancak hesabınızı silindikten sonra durdurabileceğiz. Bunun yanı sıra, oyun içi ve çevrimiçi teklif içerikleri almaktan vazgeçseniz bile, Oyun içinde ve bazı web sayfalarında bu teklifleri yine de görebilirsiniz: Bu, söz konusu tekliflerin herkese gösterildiği ve özellikle sizi hedeflemedikleri anlamına gelir.
  Android veya iOS cihazınızın gizlilik ayarlarını kontrol etmek ve “reklam takibini kısıtla” (Apple iOS) veya “ilgiye dayalı reklam almaktan vazgeç” (Android) seçeneklerini işaretlemek suretiyle, mobil uygulamalardaki ilgiye dayalı reklamları almayı durdurabilirsiniz.
  Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün 6(1) maddesinin (f) bendi uyarınca Kişisel Verilerinizin işlenmesi meşru menfaatlere dayandığı takdirde, itiraz hakkınızı dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. İtiraz etmeniz durumunda, verilerin işlenmesi için zorlayıcı ve hakim yasal gerekçeler bulunmadıkça veya veriler kanuni hak taleplerinin oluşturulması, kullanılması veya savunulması için gerekmedikçe, Kişisel Verilerinizi işlemeye son vereceğiz.

  7.2. ERİŞİM HAKKI

  Elimizde bulunan size ait Kişisel Verilere erişme hakkınız, yani (i) size ait Kişisel Verilerin saklanıp saklanmadığı konusunda bilgi edinme, (ii) bunlara erişme ve/veya (iii) saklanan Kişisel Verilerin nüshasını ücretsiz talep etme hakkınız vardır. Buradan ve – Konsol Oyunları için– buradan erişebileceğiniz Hesap Yönetim Araçlarında bulabileceğiniz “Verileri Dışa Aktarma” aracı sayesinde Kişisel Verilerinize erişme hakkınızı kullanabilirsiniz. Olağan koşullarda, talep etmeniz halinde, saklanan Kişisel Verilerinizin nüshasını 30 (otuz) gün içinde temin ederiz. Sakladığımız Kişisel Veri arşivi hazır olduğunda, kaynaklarımızdan indirebileceksiniz. Talebiniz başkalarının hak ve özgürlüklerini etkiliyorsa ya da açıkça dayanaksızsa veya aşırıya kaçıyorsa, makul bir ücret talep etme (bilgilerin temin edilmesi, haberleşme veya gereken eylemlerde bulunmakla ilgili idari maliyetler göz önünde bulundurulur) ya da talebin gereğini yerine getirmeyi reddetme hakkımız saklıdır. Bunun yanında, belirli bir alan, web sitesi ve benzerine Kişisel Verilerinizi girmeme veya temin etmeme konusundaki ricamıza rağmen Hizmetlerimizi kullanmak suretiyle yayınlayabileceğiniz veya temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin bir kısmını size temin edemeyebiliriz.

  7.3. DÜZELTME HAKKI

  Hangi takma adı, e-posta adresi, telefon numarası, ülke, sosyal ağ hesapları, güvenilir siteler ve ödeme yöntemlerini Hesabınızla ilişkilendireceğimizi siz kontrol edersiniz. Değişmesi halinde, lütfen bu bilgileri doğrudan Kişisel Hesabınızda değiştirin. Sizinle ilgili sakladığımız herhangi bir Kişisel Verinin yanlış veya eksik olması halinde lütfen bizi bilgilendirin.

  7.4. SİLME HAKKI

  Buradan ve – Konsol Oyunları için – buradan erişebileceğiniz Hesap Yönetim Araçları içinde bulabileceğiniz “Hesap Silme” aracını kullanarak Hesabınızı silmek suretiyle, sizinle ilgili Kişisel Verilerin tarafımızca silinmesini sağlama hakkınız vardır.

  Hesabınızın silinmesi sonucunda, Hesap ve Hesabınızla bağlantılı Oyunla İlgili Bilgiler, Wargaming forumları abonelikleri ve Hesabı kullandığınız diğer hizmetlere erişim olanağı dahil olmak üzere, çoğu Hizmete erişim olanağınızı kaybedeceksiniz.

  Cayma süresi. Hesabınızın silinmesini talep ettiğiniz andan sonraki 45 (kırk-beş) günden oluşan cayma süresi içinde hesabınızı tekrar aktif hale getirmenize olanak tanıyoruz. Bu özellik, birtakım Oyunla İlgili Bilgileri ve başka önemli bilgi ve seçenekleri kazara kaybetmemenize fırsat sunuyor. Bu ara dönemde, Hesap silme talebini göndermeden önce başlatmış olabileceğiniz finansal ve başka faaliyetleri sonlandırabileceğiz.

  Hesap silinmesinde sorun. Bazı durumlarda, hesabınızın silinmesi ve dolayısıyla Kişisel Bilgilerinizin silinmesinde sorun yaşanabilir. Örnek vermek gerekirse, Oyunlarda klan komutanıysanız, Hesabınızı büyük ihtimalle klanı transfer ettikten ve başka bir kullanıcının komutasına verdikten sonra ya da klanı dağıttıktan sonra silebileceksiniz. Bazı durumlarda, taleplerin arz ettiği sorunlar ve sayısına bağlı olarak, Kişisel Verilerin silinme süresi uzatılabilir, ancak ilave iki aydan daha fazla uzatılamaz.

  Kişisel Verilerin Erken silinmesi. Buradan ve – Konsol Oyunları için– buradan erişebileceğiniz Hesap Yönetim Araçlarıyla siz Hesabınızın silinmesini talep edene kadar, elimizde bulunan sizinle ilgili Kişisel Verilerin çoğunu saklarız. Bununla birlikte, belirli Kişisel Veriler geçerli bir Hesabınız olduğu zaman bile silinir. Bu şekilde silinen verilere şunlar örnek verilebilir:

  • Kişiselleştirme amacıyla temin ettiğiniz ya da size bir ödül göndermemiz ya da bir etkinliğe katılmak üzere seyahatinizi ayarlamamız için bize temin ettiğiniz İletişim Verileriniz, kıyafet beden bilgileriniz, renk tercihleriniz ve benzerleri, söz konusu ödül adresinize gönderildikten 30 (otuz) gün sonra silinir;
  • Alfa testleri, süper testler, kullanıcı deneyimi testleri, anketler, YouTube, Facebook, vk.com gibi sosyal ağlardaki kamuya mal olmuş fikirlere ilişkin analizler sürecinde sizin hakkınızda topladığımız veriler,
  • Hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik raporları düzenlediğimiz dönemde ve bundan sonraki 30 (otuz) gün içinde silinir;
   Hizmetler, erişim günlükleri, hata günlükleri arasındaki iletişim kayıtları gibi teknik kütükler veya günlükler olağan koşullarda oluşturulduktan sonraki 30 (otuz) gün içinde silinir.

  Sakladığımız veriler. Ara dönemin sona ermesinin ardından, yürürlükteki kanunların şart koştuğu gerekliliklere (örneğin vergi ve muhasebe gereklilikleri) uymamız veya Oyunlardaki hileleri ve SKLS ihlallerini tespit etmemiz, araştırmamız ve önlememiz için ihtiyaç duyulan veriler hariç olmak kaydıyla, sizinle ilgili bütün Kişisel Verileri sileceğiz. Hesabınız kapatıldıktan sonra, anonim hale getirilmiş bilgileri saklayacağız. Başkalarıyla (örneğin Oyun içi sohbetler, güncellemeler veya grup iletileri yoluyla) paylaştığınız bilgiler, siz hesabınızı kapattıktan veya kendi profilinizden veya posta kutunuzdan bilgileri sildikten sonra da görünür olacaktır ve başka Üyelerin Hizmetlerimiz üzerinden kopyaladığı verilerin kontrolü bizde değildir. Kapatılan hesaplarla ilişkili grup içeriklerinde kaynak olarak, bilinmeyen kullanıcı görünecektir. Profiliniz başkalarının hizmetlerinde (örneğin arama motoru sonuçları), bunların ön bellekleri yenilenene kadar görünmeye devam edebilir.

  Ayrıca denetleyici kurumlara şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

  8. BU POLİTİKAYI DEĞİŞTİREBİLİRİZ

  Kanun veya düzenlemelerdeki değişiklikler, sektör uygulamalarındaki değişiklikler ve yansıtılması gereken teknolojik gelişmeler gibi çeşitli gerekçelerle, bu Politika’yı muhtelif zamanlarda değiştirebiliriz.