Právní Dokumenty

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Podmínky používání Platformy
 • Podmínky používání Platformy

  1. Působnost

  1.1. Tyto Podmínky používání (dále jen „Podmínky“) jsou právně závaznou dohodou mezi vámi a společností Wargaming Group Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Kypr (dále jen „společnost Wargaming“, „my“, „naše“ a „nás“), kterou se řídí vaše používání herního centra Wargaming Game Center a prémiového obchodu Wargaming Premium Shop (společně jen „platforma“), pokud je používáte k přístupu ke hrám vydávaným vývojáři třetích stran (společně v těchto Podmínkách dále jen „Hry“).

  1.2. BODY 6.8–6.9 A ČLÁNEK 11 TĚCHTO PODMÍNEK OBSAHUJÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ, KTERÁ SE NA VÁS VZTAHUJÍ, POKUD JSTE Z EVROPSKÉ UNIE. BOD 12.2 OBSAHUJE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ, KTERÁ SE NA VÁS VZTAHUJÍ, POKUD JSTE Z AUSTRÁLIE A NOVÉHO ZÉLANDU. BOD 12.3 OBSAHUJE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ, KTERÁ SE NA VÁS VZTAHUJÍ, POKUD JSTE Z KALIFORNIE, USA.

  1.3. TYTO PODMÍNKY ROVNĚŽ OBSAHUJÍ ZÁVAZNOU ROZHODČÍ DOLOŽKU A ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY V ČLÁNKU 14. MAJÍ DOPAD NA ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ. PŘEČTĚTE SI JE POZORNĚ.

  1.4. PLATFORMU NESMÍTE POUŽÍVAT PRO PŘÍSTUP K HRÁM, POKUD NECHCETE PŘIJMOUT TYTO PODMÍNKY.

  2. Další dokumenty, které přijímáte

  2.1. Společnost Wargaming vám poskytne přístup k Hrám prostřednictvím Platformy. Vaše používání Her se však bude řídit samostatnou smlouvou s vývojářem Hry, kterou jste zakoupili („Smlouva s vývojářem“). Obsah těchto Smluv s vývojářem a způsob přijímání těchto smluv určuje výhradně vývojář. Společnost Wargaming nekontroluje obsah ani přijímání Smluv s vývojářem.

  2.2. Při stahování, přístupu a/nebo hraní Her prostřednictvím naší Platformy souhlasíte se sběrem, zpracováním a používáním svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů vývojáře Her. Vaše osobní údaje neshromažďujeme, nezpracováváme ani nepoužíváme při stahování, přístupu a/nebo hraní Her prostřednictvím naší Platformy. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů uvedené zde, abyste pochopili, jak shromažďujeme vaše osobní údaje a jak s nimi nakládáme, když používáte naši Platformu.

  3. Dodatky k této smlouvě

  Čas od času můžeme z důvodu změny zákonů tyto Podmínky upravit, změnit nebo nahradit, aby například odrážely nové funkce Platformy. Pokud tyto Podmínky upravíme, uvědomíme vás o tom předem a vyžádáme si váš souhlas, pokud to vyžadují platné zákony. Aktuální verze Podmínek bude vždy k dispozici na Platformě nebo na webových stránkách společnosti Wargaming. Pravidelně kontrolujte aktualizace těchto Podmínek. Pokud budete nadále používat Platformu pro přístup ke Hrám poté, co vstoupí v platnost nová verze těchto Podmínek, bude se mít za to, že jste přijali nejnovější verzi těchto Podmínek (pokud váš souhlas není vyžadován zákonem).

  4. Přístup ke Hrám

  4.1. Společnost Wargaming vám může poskytnout přístup ke Hrám prostřednictvím Platformy za podmínek stanovených v těchto Podmínkách. „Přístup“ znamená možnost přečíst si informace o Hrách a zakoupit a stáhnout Hry.

  4.2. Přijmete-li tyto Podmínky, během doby platnosti těchto Podmínek mezi námi a vámi vám společnost Wargaming poskytne osobní právo (známé jako „licence“) pro použití Platformy pro přístup ke Hrám, jak je popsáno v těchto Podmínkách.

  4.3 Tato licence je:

  • (a) „nevýhradní“ (čímž se rozumí, že stejné a podobné licence můžeme udělovat také jiným lidem);
  • (b) „odvolatelná“ (čímž se rozumí, že tuto licenci můžeme za určitých níže uvedených okolností ukončit);
  • (c) „osobní“ (čímž se rozumí, že tuto Platformu nesmíte používat k žádným podnikatelským účelům);
  • (d) „nepřenosná“ (čímž se rozumí, že tato licence slouží pouze k vaší potřebě a nesmíte žádné z práv, které jsme Vám udělili, převést na jinou osobu nebo k němu poskytnout podlicenci);
  • (e) „omezená“ (čímž se rozumí, že tuto Platformu můžete používat pouze k účelům, které jsme stanovili v těchto Podmínkách);
  • (f) „bez licenčních poplatků“ (čímž se rozumí, že tuto Platformu můžete používat bez nutnosti platit autorské nebo licenční poplatky; zatímco licence na Hry jsou placené licence); a
  • (g) podmíněná vaším dodržováním těchto Podmínek.

  5. Informace o Hrách

  Společnost Wargaming zveřejňuje informace o Hrách na Platformě, zejména popis Her a minimální technické požadavky („Popis Hry“). Před zakoupením Her vám doporučujeme, abyste si přečetli Popisy Hry. Společnost Wargaming nenese odpovědnost za nemožnost používat Hry, pokud váš hardware nesplňuje minimální technické požadavky uvedené v Popisu Hry nebo z důvodu jiných překážek, které by uvážlivá osoba měla pochopit po přečtení Popisu Hry.

  6. Nákup Her

  6.1. Pokud se rozhodnete pro zakoupení Her, musíte zajistit, že:

  • (a) je Vám nejméně 13 let. Je-li vám 13 až 18 let (nebo jiný věk plnoletosti v zemi vašeho bydliště), požádali jste svého rodiče nebo zákonného zástupce, aby zkontroloval a přijal tyto Podmínky vaším jménem;
  • (b) jste oprávněným držitelem účtu Wargaming, ze kterého provádíte nákup;
  • (c) jste oprávněn/a používat konkrétní kreditní kartu nebo jinou akceptovanou platební metodu;
  • (d) všechny informace, které poskytnete v době nákupu, jsou pravdivé a přesné.

  6.2. Jakmile si Hru zakoupíte, je nevratná a nevyměnitelná (bez ohledu na to, zda ji používáte nebo ne), s výjimkou případů uvedených v těchto Podmínkách nebo případů, kdy to vyžaduje platný zákon.

  6.3. Dostupné platební metody můžeme čas od času bez předchozího upozornění upravovat, měnit nebo doplňovat. Tyto změny zveřejníme v příslušné části Platformy.

  6.4. Konečná cena za Hry se může lišit podle vybraného způsobu platby. Konečnou cenu zobrazíte kliknutím na tlačítko vybraného způsobu platby. Pokud se měna liší od měny vybraného způsobu platby, ověřte prosím poplatky za směnu.

  6.5. Ceny za Hry jsou zveřejněny v příslušné sekci Platformy. Společnost Wargaming si vyhrazuje právo kdykoli změnit cenu provedením příslušné změny na Platformě. Uskutečněním nákupu máme za to, že vyjadřujete souhlas s cenou.

  6.6. Nečiníme žádné sliby ohledně toho, jak nebo kdy budou Hry k dispozici pro nákup.
  Snažíme se Hry a jejich ceny co nejpřesněji popsat. Jsme však lidé, a proto nezaručujeme, že specifikace produktu, ceny nebo jiný obsah jsou úplné, přesné, spolehlivé, aktuální nebo bezchybné. V případě jakýchkoli chyb týkajících se cen nebo specifikací má společnost Wargaming právo odmítnout nebo zrušit jakýkoli nákup podle vlastního uvážení. Pokud jsme vaši kreditní kartu nebo jiný účet zatížili před zrušením z naší strany, vrátíme vám částku v hodnotě této platby. Pokud jste již Hru využili, společnost Wargaming si vyhrazuje právo zablokovat vám přístup k této Hře, dokud nevrátíte její plnou cenu.

  6.7. Upozorňujeme, že pokud banka, která je vydavatelem vaší karty, nabízí služby automatické aktualizace účtu (Visa Account Updater, Mastercard Automatic Billing Updater apod.), mohou tyto služby automaticky aktualizovat údaje o vaší platební kartě v našem akceptačním systému, a to bez jakékoliv akce z vaší strany. Pokud nechcete, aby byly údaje o vaší kartě automaticky aktualizovány, obraťte se prosím na banku, která je vydavatelem vaší karty.

  BODY 6.8–6.9 SE NA VÁS VZTAHUJÍ, POUZE POKUD JSTE Z EVROPSKÉ UNIE.

  6.8. Pokud vaši objednávku přijmeme, ihned poté vám umožníme stáhnout a nainstalovat zakoupenou Hru a provedeme vyúčtování prostřednictvím vybrané platební metody. Potvrzení o svém nákupu obdržíte také e-mailem, s údaji o smlouvě (dále jen „Kupní smlouva“) a těmito Podmínkami. Jiným než tímto způsobem nebudeme text a znění Kupní smlouvy ukládat a tyto údaje nebudou přístupné po uzavření Kupní smlouvy.

  Kupní smlouva bude uzavřena v jazyce země, ve které žijete, nebo v anglickém jazyce, není-li v platných zákonech na ochranu spotřebitele stanoveno jinak.

  6.9. Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy:

  Právo na odstoupení od smlouvy

  • Máte právo odstoupit od jakékoli Kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení uplyne 14 kalendářních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.

   Chcete-li uplatnit právo odstoupit od smlouvy, musíte nás informovat na

   Wargaming Group Limited
   105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Kypr
   E-mail: wf@wargaming.net
   Tel.: +357 22 864444
   Fax: +357 22 864454

   o svém rozhodnutí odstoupit od Kupní smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení, který naleznete na adrese http://content.wargaming.net/Withdrawal%20Form.docx, ale není povinný.

  • Můžete také elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy na našich webových stránkách, prostřednictvím tohoto odkazu: https://eu.wargaming.net/support/kb/articles/600. Pokud využijete této možnosti, potvrdíme Vám bezodkladně na trvalém nosiči (např. e-mailem), že jsme takové odstoupení obdrželi.
  • Ke splnění lhůty pro odstoupení postačuje, abyste oznámení o výkonu práva na odstoupení zaslali před uplynutím lhůty pro odstoupení.

  Účinky odstoupení od smlouvy

  • Pokud odstoupíte od Kupní smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od vás podle této Kupní smlouvy obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si jako způsob doručení nevybrali námi nabízený nejlevnější způsob standardního doručení), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jsme se dozvěděli o vašem rozhodnutí odstoupit od této Kupní smlouvy. Vrácení prostředků provedeme stejnou platební metodou, jakou jste použili při prvotní transakci, pokud nebudete výslovně souhlasit s jiným postupem; v souvislosti s tímto vrácením vám v žádném případě nevzniknou žádné poplatky.
  • Jestliže jste zažádali, aby bylo započato s poskytováním služeb podle Kupní smlouvy již v průběhu lhůty pro odstoupení, musíte nám uhradit poměrnou část celkové ceny sjednané za tyto služby v Kupní smlouvě za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Kupní smlouvy.
  • Pokud je Kupní smlouva smlouvou o poskytování služeb, vaše právo na odstoupení zaniká, poté, co byly služby v plném rozsahu poskytnuty a jejich poskytování započalo s vaším předchozím výslovným souhlasem a bylo Vám známo, že vaše právo na odstoupení zanikne, pokud budou tyto služby námi poskytnuty v plném rozsahu..
  • Vaše právo na odstoupení zaniká, pokud je Kupní smlouva smlouvou o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, toto plnění bylo započato s vaším předchozím výslovným souhlasem a bylo vám známo, že tímto vaše právo na odstoupení zaniká.

  Na základě výše uvedeného je vám zřejmé, že zakoupením Hry souhlasíte s tím, abychom vám Hru dali k dispozici bezprostředně poté, kdy přijmeme vaši objednávku. VAŠE PRÁVO NA ODSTOUPENÍ ZANIKÁ, JAKMILE VÁM DÁME HRU PLNĚ K DISPOZICI.

  Vezměte prosím na vědomí, že kvůli technickým omezením nemůžeme zaručit, aby vám platby, které jste uskutečnili určitou platební metodou, byly vráceny stejnou platební metodou:

  Souhlasíte, že vrácení peněžních prostředků za takovéto platby může být provedeno prostřednictvím jiných, běžných platebních metod, např. převodem na váš bankovní účet, pokud je vrácení peněžních prostředků těmito platebními metodami nemožné. V souvislosti s tímto vrácením vám v žádném případě nevzniknou žádné poplatky.

  Příslušné právní předpisy na ochranu spotřebitele, především vaše právo na odstoupení podle odstavce 6.9 článku 6 „Nákup Her“, nebudou těmito Podmínkami používání žádným způsobem dotčeny.

  7. Stahování Her

  Poté, co si zakoupíte Hru, si ji můžete stáhnout do svého zařízení. Souhlasíte s tím, že zakoupenou Hru vám dáme k dispozici bezprostředně poté, co přijmeme vaši objednávku, a to i v případě, že si Hru po zakoupení nestáhnete.

  8. Podpora společnosti Wargaming

  Vzhledem k tomu, že váš vztah k Hrám je navázán přímo s jejich vývojáři, může vám hráčská podpora společnosti Wargaming poskytovat pouze rady ohledně fungování Platformy, ale nikoli ohledně Her. Jakékoliv dotazy týkající se Her by měly být směřovány na vývojáře příslušné Hry.

  9. Vyloučení odpovědnosti; neexistence záruky

  9.1. NENÍ-LI V TOMTO DOKUMENTU STANOVENO JINAK, PLATFORMA JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ A „TAK, JAK JE K DISPOZICI“, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY. SPOLEČNOST WARGAMING A JEJÍ SUBJEKTY VÝSLOVNĚ (ALE BEZ OMEZENÍ) VYLUČUJÍ ODPOVĚDNOST ZA VŠECHNY ZÁRUKY V SOUVISLOSTI S PLATFORMOU, AŤ UŽ JSOU JAKÉHOKOLI DRUHU, ZÁKONNÉ, VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ ČI JINÉ, ZEJMÉNA (i) JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL, NÁZEV, NERUŠENÉ UŽÍVÁNÍ NEBO NEZASAHOVÁNÍ A (ii) JAKÉKOLI ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z JEDNÁNÍ, UŽITÍ NEBO OBCHODU. SPOLEČNOST WARGAMING A JEJÍ SUBJEKTY NEZARUČUJÍ, ŽE PLATFORMA NEBO JAKÁKOLI JEJÍ ČÁST BUDE FUNGOVAT NEPŘETRŽITĚ, BEZPEČNĚ NEBO BEZ CHYB, VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENT, ANI NEZARUČUJÍ, ŽE VÝŠE ZMÍNĚNÉ BUDE OPRAVENO.

  9.2. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PLATFORMU POUŽÍVÁTE PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO, A NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY NA SVÉM MAJETKU (VČETNĚ SVÉHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU POUŽÍVANÉHO V SOUVISLOSTI S PLATFORMOU) NEBO ZA ZTRÁTU DAT VZNIKLOU V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY.

  9.3. NĚKTERÉ JURISDIKCE MOHOU ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY ZAKÁZAT A VY MŮŽETE MÍT JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE MOHOU LIŠIT OD JURISDIKCE K JURISDIKCI. SPOLEČNOST WARGAMING A JEJÍ SUBJEKTY NEVYLUČUJÍ ANI NEOMEZUJÍ ODPOVĚDNOST, KTEROU NELZE PODLE PLATNÝCH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ VYLOUČIT NEBO OMEZIT.

  ČLÁNEK 10 SE NA VÁS NEVZTAHUJE, POKUD JSTE Z EVROPSKÉ UNIE. MÍSTO NĚJ SI PROSÍM NÍŽE PŘEČTĚTE ČLÁNEK 11.

  10. Omezení odpovědnosti

  10.1. Společnost Wargaming neprohlíží obsah Her a nepřebírá za něj žádnou odpovědnost. Váš vztah ohledně používání vámi zakoupené Hry je výhradně vztahem s vývojářem této Hry. Společnost Wargaming nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé tím nebo v souvislosti s tím, že používáte Hru.

  10.2. V NEJVYŠŠÍ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY VÁM SPOLEČNOST WARGAMING A JEJÍ SUBJEKTY NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO REPRESIVNÍ ŠKODY (ZEJMÉNA ŠKODY NA UŠLÉM ZISKU, DOBRÉM JMÉNĚ, POUŽITÍ, DATECH NEBO ZA JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY NEBO NÁKLADY NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍCH STATKŮ NEBO ZDROJŮ), KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU K PLATFORMĚ ČI JEJÍHO POUŽÍVÁNÍ, NEBO Z VAŠÍ NESCHOPNOSTI PŘISTOUPIT K NÍ ČI JI POUŽÍVAT, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PRÁVNÍHO PŘEDPISU NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLY SPOLEČNOST WARGAMING A JEJÍ SUBJEKTY INFORMOVÁNY O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY.

  10.3. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI WARGAMING A JEJÍCH SUBJEKTŮ VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM PLATFORMY NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT JI PODLE TĚCHTO PODMÍNEK, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JE OMEZENA VYŠŠÍ HODNOTOU Z NÁSLEDUJÍCÍCH ČÁSTEK: (i) ČÁSTEK, KTERÉ JSTE SPOLEČNOSTI WARGAMING ZAPLATILI ZA PŘÍSTUP K PLATFORMĚ A JEJÍ POUŽITÍ V POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCÍCH PŘED UPLATNĚNÍM NÁROKU NEBO (ii) 100 $.

  10.4. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY. PROTO SE VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ TÝKAT.

  10.5. KAŽDÉ USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK, KTERÉ STANOVÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, VYLOUČENÍ ZÁRUK NEBO ŠKOD, ROZDĚLUJE RIZIKA PODLE TĚCHTO PODMÍNEK MEZI STRANY. TOTO ROZDĚLENÍ JE ZÁKLADNÍM PRVKEM DOHODY MEZI STRANAMI. KAŽDÉ Z TĚCHTO USTANOVENÍ JE ODDĚLITELNÉ A NEZÁVISLÉ NA VŠECH OSTATNÍCH USTANOVENÍCH TĚCHTO PODMÍNEK. OMEZENÍ UVEDENÁ V TOMTO ČLÁNKU 10 SE POUŽIJÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE JAKÝKOLI OMEZENÝ PRÁVNÍ PROSTŘEDEK NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

  11. Omezení odpovědnosti: Zvláštní ustanovení, která se na vás vztahují, pokud jste z Evropské unie

  11.1. Společnost Wargaming nese odpovědnost za jakékoli újmy na zdraví, životě či tělesná zranění nebo jakoukoliv úmyslnou škodu, kterou způsobíme my, naši zástupci, zaměstnanci nebo naši pověření zástupci, nebo v jakýchkoli jiných případech podle platného práva.

  11.2. Další naší odpovědnosti se zříkáme v nejširším smyslu povoleném příslušnými ustanoveními platného práva.

  12. Žádná omezení na spotřebitelských právech

  12.1. Žádné ustanovení těchto Podmínek nemá za cíl nebo nemá za následek vyloučení, omezení nebo změnu použití jakéhokoli platného práva jakékoli místní jurisdikce, které nemůže být vyloučeno, omezeno nebo změněno dohodou mezi námi (společně dále jen „Nevylučitelná práva“).

  12.2. Pro uživatele z Austrálie a Nového Zélandu mohou Nevylučitelná práva zahrnovat práva na výměnu, náhradu, kompenzaci nebo jiné právní prostředky, na které mohou mít spotřebitelé nárok a které nemohou být vyloučeny, omezeny nebo změněny podle: (a) oddílu 1 části 3-2 australského spotřebitelského zákona (příloha 2 zákona o hospodářské soutěži a spotřebiteli z roku 2010) (Cth); nebo (b) zákona o zárukách pro spotřebitele na Novém Zélandu z roku 1993.

  12.3. Obyvatelé Kalifornie mají nárok na následující konkrétní informace o právech spotřebitelů: můžete kontaktovat Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the Department of Consumer Affairs, poštou na adrese: 400 R St., Suite 1080, Sacramento, California, 95814, nebo telefonicky na čísle (916) 445-1254. Jejich webová stránka má adresu: http://www.dca.ca.gov. Pokud máte bydliště v Kalifornii, můžete si tyto Podmínky používání nechat zaslat elektronicky; na výše uvedenou adresu odešlete dopis se svou e-mailovou adresou a žádostí o tyto Podmínky.

  13. Ukončení

  13.1. Tyto Podmínky můžete kdykoli ukončit uzavřením svého účtu Wargaming.

  13.2. Společnost Wargaming může tyto Podmínky kdykoli ukončit, pokud společnost Wargaming přestane poskytovat vámi zakoupenou Hru (zakoupené Hry) (v takovém případě předem zašleme písemné oznámení, jak to vyžadují platné zákony) nebo pokud porušíte tyto Podmínky.

  14. Rozhodné právo a řešení sporů

  Právo rozhodné pro tyto Podmínky a proces řešení sporů jsou určeny licenční smlouvou, kterou jste přijali při vytváření svého účtu Wargaming, zejména:

  • články 24–25 smlouvy LSKU, pokud hrajete na klastru NA.WARGAMING.NET;
  • článkem 12 smlouvy LSKU, pokud hrajete na klastru EU.WARGAMING.NET;
  • články 24–25 smlouvy LSKU, pokud hrajete na klastru ASIA.WARGAMING.NET; nebo
  • články 26–27 smlouvy LSKU, pokud hrajete na klastru ASIA.WARGAMING.NET a jste z Austrálie a Nového Zélandu.

  15. Kontaktujte nás

  Pokud máte nějaké dotazy, stížnosti nebo připomínky týkající se těchto Podmínek, kontaktujte prosím hráčskou podporu společnosti Wargaming: