JOGI DOKUMENTUMOK

Az alábbiakban a Wargaming termékek jogi dokumentumait találod.

 • Játékszabályai
 • Játékszabályai

  WORLD OF TANKS, WORLD OF TANKS ON CONSOLE, WORLD OF WARPLANES RÉSZÉRE

  1. Általános rendelkezések

  1.01. Minden játékos kizárólagosan felelős a játékban tanúsított viselkedéséért, beleértve a nyilvános és csata csevegéseket is. A játékosok felelősek azért, hogy megvédjék fiókjukat az idegen személyek hozzáférésétől, és erősen ajánlott, hogy nehezen kitalálható jelszót válasszanak, és azt ne használják más oldalakon, ahol azt az adott oldal tulajdonosai vagy adminisztrátorai láthatják. A felhasználóknak kifejezetten nem ajánlott megosztaniuk a fiókjaikat másokkal. A fiókok megosztása/eladása a jelen Szabályzat és a Végfelhasználói licencszerződés („EULA”) súlyos megsértése. A Wargaming nem vállal felelősséget a fiókok eladása vagy megosztása által okozott veszteségekért vagy károkért. Amennyiben elvesztetted a fiókodat, vagy feltörték azt, kérjük, azonnal értesítsd a Wargaming ügyfélszolgálatát a weboldalukon keresztül.

  1.02. A Wargaming megalapozott mérlegelése szerint dönt arról, hogy történt-e jogsértés, és fenntartja a jogot, hogy minden egyes esetet eseti alapon értékeljen. Az esetlegesen meghozandó intézkedés lehet enyhébb vagy szigorúbb a jogsértés jellegétől és körülményeitől függően.

  2. Tiltások, korlátozások és a használat feltételei minden játékbeli csevegésre és csatornára vonatkozóan

  Beleegyezel, hogy a játék vagy bármely Wargaming.net játékbeli csevegés vagy csatorna használata során nem követed el a következők egyikét sem.

  2.01. A túlzott trágárság és a nem megfelelő nyelvezet nem szívesen látott. Javasoljuk, hogy a cenzorszűrő legyen bekapcsolva. A cenzorszűrő nem mentség az érvényes játék- és chatszabályok megszegésére, és a túlzott trágárság ez esetben is szankcionálva lesz.

  2.02. Tilos olyan módon írni, hogy megkerüld a cenzorszűrőt.

  2.03. A sértegetés, személyes támadás, bántalmazás vagy zaklatás semmilyen szinten nem tolerálható.

  2.04. Tilosak a faji, nemzetiségi, vallási, kulturális, nemi vagy szexuális preferencián alapuló sértő megjegyzések.

  2.05. Tilos a faji vagy nemzeti felsőbbrendűségre való utalás, valamint a diszkriminatív propaganda bármilyen szinten.

  2.06. A játékban és a csatacsevegésekben tilos a „spamelés” vagy értelmetlen üzenetek küldése. Ide tartozik a nagybetűk túlzott használata, valamint a csaták eredményeinek túlzott hirdetése is.

  2.07. A koldulás/kéregetés bármilyen formában tilos az összes játékbeli csevegésben és csatornán. A koldulás/kéregetés magában foglalja, de nem korlátozódik a következőkre: valódi pénz átutalásának kérése a virtuális pénztárcába, kredit kérése, valamint játékon belüli arany átutalására vonatkozó kérés.

  2.08. Mindenfajta eladásra, cserére vagy egyéb, az egyik felhasználótól a másikra történő fiókátruházásra, átadásra vonatkozó hirdetés sérti az EULA-t, és tilos az összes játékbeli csevegésben és csatornán.

  2.09. A felhasználó személyes adatainak annak beleegyezése nélküli terjesztése tilos.

  2.10. A felhasználók rágalmazása vagy felhasználókról valótlan információk közzététele minden játékbeli csevegésben és csatornán tilos.

  2.11. Tilos a felhasználóktól információkat kicsikarni, beleértve a fiókjuk használatához szükséges információkat is.

  2.12. Tilos az illegális tevékenységekkel, például tiltott kábítószerekkel kapcsolatos beszélgetés, illetve az ilyen tevékenységekre mutató linkek megosztása. Ebbe beletartozik, de nem kizárólagosan, az EULA által tiltott vulgáris, rasszista, gyalázkodó, illegális vagy bármely más tartalomról szóló weboldalak linkelése vagy megbeszélése, illetve az ilyen hirdetést vagy tartalmat megjelenítő források linkjének megosztása.

  2.13. Tilos a kiadatlan tartalmakkal, csalásokkal, hackekkel, trójai falovakkal vagy rosszindulatú programokkal kapcsolatos beszélgetés, illetve az ilyen tartalmak linkelése. Ha csalásra vagy hackelésre gyanakszol, vagy bármilyen más problémád vagy aggályod van ezekkel a témákkal kapcsolatban, küldd el a szükséges információkat a technikai ügyfélszolgálatának.

  2.14. Tilos az arany, kredit, promóciós kódok, szintlépési szolgáltatások vagy játékfiókok eladásával kapcsolatos beszélgetés, reklámozás vagy weboldalak linkelése.

  2.15. Tilos a csapattárs járművének megsemmisítésével való fenyegetés, valamint a csapattársak pozícióinak ellenséggel való közlése, függetlenül attól, hogy a fenyegetés megvalósult-e vagy sem.

  2.16. Tilosak a halálos fenyegetések és egyéb valós életbeli erőszakos fenyegetések, amelyek az egyes felhasználók, a moderátorok vagy a projekt adminisztrátorai ellen irányulnak.

  2.17. Mindenféle reklámüzenet tilos az általános és a harci csevegésekben. Kivételt képeznek a WOT-tal kapcsolatos reklámok, mint például szakaszban való játék, század toborzás, klán toborzás, ami a következő korlátozásokkal engedélyezett. Legfeljebb három (3) sort tartalmazhat egy szabványos chatablakban, és legfeljebb 15 percenként egyszer lehet közzétenni a garázscsevegésben, vagy játékonként egyszer a csatában.

  2.18. Más játékok említése és megbeszélése megengedett, de abba kell hagyni, ha a beszélgetés jellege egy másik játék nyílt promóciójává válik.

  2.19. Tilos a társadalmi, vallási, politikai, illegális vagy egyéb vitás témák megvitatása, amelyek sértőek lehetnek. Ebbe beletartozik, de nem kizárólagosan, a nagy viták kiváltására alkalmas témák, illetve a vallási és politikai szereplők negatív ábrázolása.

  2.20. A moderátorok vagy az adminisztrátorok által hozott döntések vagy szankciók megvitatása minden játékbeli csevegésben és csatornán tilos.

  2.21. Szigorúan tilos más játékosok provokálása az EULA és annak kiegészítésének megsértésére.

  2.22. Minden olyan kijelentés vagy egyéb cselekedet, amely sérti a hatályos törvényeket vagy rendeleteket, szigorúan tilos, és határozottan fellépünk ellene.

  2.23. Tilos minden olyan becenév, csoport vagy szervezett játékosközösség létrehozására irányuló kísérlet, amelyek bármilyen módon olyan szervezetekkel állnak kapcsolatban, amelyek sértik a hatályos törvényeket vagy rendeleteket. Ebbe beletartoznak, de nem kizárólagosan, a náci szimbólumokra, rövidítésekre és ismert vezetőkre való közvetlen vagy közvetett utalások.

  2.24. Tilos a szerzői jogvédelem alatt álló, védjegyoltalom alatt álló, szabadalmaztatott, titkosított vagy korlátozottan hozzáférhető anyagok vagy információk felhasználása, valamint bármely fél bármely jogának megsértése, beleértve a magánélethez vagy a nyilvánossághoz való jogot.

  3. Nevek (játékosok, csapatok és klánok), avatárok, képek/videók, aláírások és klánlogók

  Felhívjuk figyelmet, hogy bizonyos játékokban a klánban való játék nem elérhető.

  Bizonyos neveknek, avatároknak, képeknek/videóknak, aláírásoknak és tartalmaknak nincs helye a fórumokon vagy a játékban, mivel rendkívül sértő, bosszantó vagy helytelen jellegűek. Az alábbi lista csak egy összefoglaló, de némi képet ad azokról a nevekről, képekről, aláírásokról, avatárokról és klánlogókról, amelyeket nem fogadunk el a játékkörnyezetben:

  Nevek, avatárok, képek/videók, aláírások és klánlogók…

  3.01 amelyek káromkodást tartalmaznak, beleértve annak rövidített formáját is.

  3.02 amelyek sértéseket, személyes támadásokat, bántalmazást vagy zaklatást tartalmaznak.

  3.03 amelyek nyomdafestéket nem tűrő szavakat vagy rövidítéseket tartalmaznak, vagy taszítók és/vagy olvashatatlanok.

  3.04 amelyek részben vagy egészben szerzői jogvédelem alatt álló vagy bejegyzett védjegyelemeket tartalmaznak.

  3.05 amelyek (bármilyen módon) rasszista vagy nacionalista vonatkozásúak, ami sértő lehet egy bizonyos nemzet, etnikai, vallási vagy faji csoport számára.

  3.06 amelyek faji vagy nemzeti felsőbbrendűségre való utalást, valamint bármilyen szintű diszkriminatív propagandát tartalmaznak.

  3.07 amelyek faj, nemzetiség, vallás, kultúra, mentális állapot, nem vagy szexuális preferencia alapján sértő vagy becsmérlő megjegyzéseket tartalmaznak.

  3.08 amelyek a szexualitással, pedofíliával, szexuális zaklatással kapcsolatosak; vagy az emberi testtel vagy testi funkciókkal kapcsolatban sértőek.

  3.09 amelyek meztelenséget, szexuális tartalmú anyagot vagy más módon nem megfelelőnek ítélt tartalmat tartalmaznak.

  3.10 amelyek túlzottan véresek, erőszakosak, vagy obszcének/vulgárisak.

  3.11 amelyek függőséget okozó vagy illegális anyagokra vagy azok használatára, illetve egyéb illegális tevékenységekre utalnak.

  3.12 amelyek olyan logókat, szimbólumokat, emblémákat vagy ábrákat tartalmaznak, amelyek bármilyen módon kapcsolódnak olyan szervezetekhez, amelyek megsértik vagy megsértették a hatályos törvényeket és szabályozásokat (például a náci szimbolika, rövidítések és jelek különböző változatainak [88, 14, 420, SS] vagy hasonló stílusú [mint az 55], valamint a náci vezetők jelvényeinek, neveinek és vezetékneveinek használata).

  3.13 amelyek olyan utalást tartalmaznak a jelenleg is gyakorolt vallásokra, ami sértő lehet, mint például olyan neveket, hogy Isten, Jézus, Allah, stb.

  3.14 amelyek negatív történelmi vagy politikai személyiségekhez köthetők, akiket a nemzetközi bíróságok emberiség elleni bűncselekmények miatt ítéltek el, vagy azokhoz, akik általában az emberek többségében fájdalmat vagy undort keltenek, vagy jelenleg létező terrorszervezetek tagjaihoz.

  3.15 amelyek társadalmi, vallási, politikai, illegális vagy egyéb vitatott témákra vonatkoznak, és valószínűleg sértőek, beleértve a nagy viták, vagy erős negatív reakciók/asszociációk kiváltására alkalmas, vagy nemzeti/etnikai/vallási gyűlöletet szító témákat.

  3.16 amelyek negatívan ábrázolják a projekt munkatársait vagy az adminisztrációt.

  3.17 amelyek bármilyen más módon, közvetve vagy közvetlenül sérti a Végfelhasználói licencszerződést vagy a helyi törvényeket (ez a fentieket tartalmazó weboldalakra mutató linkekre is igaz).

  Ha a nevek (játékosé vagy kláné), avatárok, aláírások, képek/videók, klánlogók a fórumokon vagy a játékban megsértik ezeket a szabályokat, a fiók módosítható, szankcionálható vagy felfüggeszthető. Továbbá az adminisztráció fenntartja a jogot, hogy törölje, frissítse vagy módosítsa a fórumokon vagy a játékban található nem megfelelő neveket (játékosokét vagy klánokét), avatárokat, képeket vagy klánlogókat.

  4. Nem megfelelő viselkedés a játékban / Fair play alapelvek

  A következő tevékenységek tilosak a játékban:

  4.01. Járművek, azok moduljainak szándékos megrongálása vagy a csapattársak legénységének elkábítása (csapatsebzés), ahol ez technikailag lehetséges.

  4.02. Csapattárs járművének szándékos megsemmisítése (csapattárs megölése) , ahol ez technikailag lehetséges.

  4.03. Csapattárs járművének szándékos blokkolása (elölről vagy hátulról).

  4.04. Csapattárs járművének szándékos megakasztása (amikor a játékos járművének másik oldala egy rögzített, elpusztíthatatlan akadályhoz nyomódik, megakadályozva a szabad mozgást).

  4.05. Az ellenfél csapatának szándékos tájékoztatása a csatában, vagy a hangchatben a saját csapat járműveinek helyzetéről.

  4.06. A fizika rendszer szándékos kijátszása egy csapattárs tankjának, repülőgépének, hajójának megrongálására vagy ehhez hasonló tevékenységre. Ez magában foglalja, de nem korlátozódik a csapattárs tankjának a tűzvonalba tolására, szikláról, hidról való letolására, vízbe szorítására, stb.

  4.07. Botok, kattintók, makrók, billentyűzet- és egérmozgás rögzítők vagy bármilyen más hasonló módszer használata, amely lehetővé teszi a játékot a csatában a játékos részvétele nélkül vagy passzív részvételével (túlzott és ismétlődő passzív játék).

  4.08. Bármilyen olyan magatartás, amely a Wargaming munkatársai szerint zavarja mások játékélményét, az EULA szerint szankcionálható. Ez a magatartás magában foglalja és nem korlátozódik a következőkre: rosszindulatú és/vagy szándékos játékon belüli zaklatás, a játékmechanizmusok szándékos kijátszása vagy bármilyen olyan cselekedet, amely szándékosan ellentétes vagy visszaél a játék felépítésével. A játékkorlátozások alkalmazása mindig a pozitív és szórakoztató játékkörnyezet védelme érdekében történik, és alapos vizsgálat és belső mérlegelés után kerül alkalmazásra.

  5. Szabályok betartatása

  Az „automatizál csapatsebzés/csapatgyilkosság jelentő rendszer” aktívan vizsgálja a játéknaplókat olyan játékosok után kutatva, akik tömegesen okoznak sebzést a saját csapatuk járműveiben (csapatsebzés), vagy szándékosan pusztítják el a csapattársaik járműveit (csapatgyilkosság).

  Kérjük, vedd figyelembe, hogy az automatizált csapatsebzés/csapatgyilkosság jelentő rendszer bizonyos játékokban, például a World of Tanks Blitz-ben nem elérhető. Ez azért van, mert a saját csapatod járműveinek a sebzése vagy elpusztítása ki van kapcsolva.

  5.01. Egy adott időszak (általában több nap) harci naplói alapján az automatizált rendszer megtalálja a baráti tűzben és csapatgyilkosságban érintett játékosokat. A számítások meglehetősen bonyolultak, de a fő tényező, amelyet figyelembe vesz, az a csapattársaknak okozott sebzés és az összes sebzés aránya.

  5.02. Ha a fenti arány egy adott felhasználó esetében meghalad egy bizonyos küszöbértéket, a rendszer a felhasználót szabálytalannak minősíti, mivel fő célja a csapattársak járműveinek a megrongálása.

  5.03. Ha egy ilyen felhasználó sebzésaránya meghaladja az ellenőrzési együtthatót, ami a szándékos és véletlen csapatgyilkosságok megkülönböztetése érdekében került bevezetésre, akkor az ilyen felhasználót szabálysértőnek minősíti a rendszer, és felkerül a felfüggesztési listára.

  5.04. A csapattársak-sebzése/összes-sebzés arányának kiszámításakor csak azokat a csatákat veszi figyelembe a rendszer, ahol a csapatgyilkosság/sebzés történt.

  5.05. Az automatizál csapatgyilkosság jelentő rendszer bevezetésével kapcsolatban, az alábbi intézkedéseket alkalmazzuk a szabálysértők ellen:

  • A csapatgyilkos és csapatsebző felhasználó első szabálysértése 1 órás játékfiók-felfüggesztéshez vezet.
  • Ha egy felhasználó másodszor is csapatgyilkosnak és csapatsebzőnek jelöl meg a rendszer (visszaeső), az 1 napos játékfiók-felfüggesztést von maga után.
  • Ha egy felhasználót többször is csapatgyilkosnak és csapatsebzőnek jelöl meg a rendszer (többszörös visszaeső), akkor a büntetés fokozódni fog, ami a játékfiók VÉGLEGES felfüggesztéséhez vezet.

  Az „automatizál anti-bot jelentő rendszer” aktívan átvizsgálja a játéknaplókat olyan játékosok után kutatva, akik automatizált botokat, kattintókat, makrókat, billentyűzet- és egérautomatizáló szoftvereket vagy más hasonló módszereket használnak kredit és tapasztalat gyűjtésére a játékos részvétele nélkül vagy passzív részvételével:

  5.06. Abban az esetben, ha a felhasználói naplókban automatizált szkriptek (bot szoftverek) egyszeri, vagy rövidtávú használatára utaló jeleket észlelünk, a felhasználói fiókot az adminisztráció alapos ellenőrzés alá vonja. A fiók tulajdonosának a regisztrált email címére küldünk értesítést.

  5.07. Amennyiben a felhasználói naplókban automatizált szkriptek vagy bot szoftverek tömeges vagy nyílt használatára utaló jeleket találunk, a felhasználó fiókját véglegesen felfüggesztjük, azzal a lehetőséggel, hogy a felfüggesztést a jövőben feloldjuk, miután az adminisztráció elvégezte a járművek, eredmények, fizetőeszközök (kredit) és az elért fejlesztés teljes visszaállítását, ez alol kivételt képeznek a Prémium tankok, Prémium fogyóeszközök, Prémium löszerek és az arany.

  5.08. Az automatizál anti-bot jelentő rendszer nem a technikai ügyfélszolgálat helyettesítésére szolgál, a rendszer célja, hogy megkönnyítse a munkájukat. Ezért a legnehezebb eseteket egyedileg a technikai ügyfélszolgálat vizsgálja ki és oldja meg.

  6. Játékon belüli szabálysértések jelentése

  Bizonyos játékokban használhatod az automatizál csapatgyilkosság jelentő rendszert. Ebben az esetben egy automatizált rendszer fogja nyomon követni a szabálysértéseket (csapatsebzés, csapatgyilkosság). Az adminisztráció felhívja a figyelmet, hogy ennek a rendszernek a bevezetésével a felhasználók panaszai a fent említett szabálysértésekkel kapcsolatban nem lesznek figyelembe véve. Mostantól a csapatsebzés és csapatgyilkosságért járó összes büntetés automatikusan kerül kiszabásra, az ügyfélszolgálat munkatársainak beavatkozása nélkül. A rendszert testre szabtuk, többször teszteltük, és jelenleg megfelelően működik. Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a különböző szabálysértésekkel kapcsolatos minden lehetséges körülményt (beleértve az enyhítő és súlyosbító körülményeket is) figyelembe vesszük. Minden, a rendszer által meghatározott tiltásnak a törlésére vagy a büntetési időszak minimalizálására vonatkozó kérést figyelmen kívül hagyunk. További információkat az automatizált csapatgyilkosság és bot jelentő rendszerről ezen az oldalon találsz: Automatizált csapatgyilkosság jelentő rendszer

  7. Hivatalos nyelv

  7.01. Általános chat: A játékon belüli általános csevegés (és minden más, nem nyelvspecifikus csevegés) hivatalos nyelve az angol. Az anyanyelvükön kommunikálni kívánó játékosokat arra kérjük, hogy ezt a kifejezetten az anyanyelvükre létrehozott csatornákon tegyék.

  7.02. Játékon belüli csata chat: A preferált nyelv az angol, de más nyelvek használata is megengedett. Kérjük, légy türelmes azokkal a játékosokkal, akiknek nem a te anyanyelved az első nyelvük.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy bizonyos csevegőcsatornák egyes játékokban nem elérhetők.

  8. Fontos/Egyéb

  8.01. A jelen szabályok vagy az EULA bármely ismételt megsértése, beleértve a fentebb részletezett területeket is, sok esetben a játékból és/vagy a fórumokról való végleges kizáráshoz vezet.

  8.02. A szabályzat nem nyelvfüggő. Az ezen szabályzat hatálya alá tartozó nyelvi megnyilvánulások mindig a felsorolt következményekkel járnak, függetlenül attól, hogy angolul vagy bármely más nyelven helytelenül hangzanak el.

  8.03. A játékosok visszajelzést adhatnak, vagy elküldhetik problémáikat az ügyfélszolgálatnak.