Dokumentacja prawna

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Zasady funkcjonowania Klanu w World of Tanks na Konsole
 • Zasady funkcjonowania Klanu w World of Tanks na Konsole

  Poniżej znajdują się  zasady tworzenia, dołączania i zarządzania klanem w World of Tanks na konsole. Zasady funkcjonowania klanu są częścią Zasad Gry.

  Zwróć uwagę na to, że zasady i obostrzenia nie są wyczerpujące i nie pokrywają wszystkich możliwych obraźliwych lub znieważających zachowań, więc korzystaj również z zasad gry oraz Umowy licencyjnej użytkownika końcowego, by uzyskać pełniejszy pogląd na  sprawę.

  1. Za rejestrację klanu wymagane jest uiszczenie podstawowej opłaty. Opłata rejestracyjna zostanie automatycznie pobrana z konta gracza tworzącego klan w momencie rejestracji.
  2. Liczba członków klanu nie może przekraczać 100 osób. 
  3. Nazwa klanu składa się z pełnej nazwy i tagu (skrót).
  4. Pełna nazwa klanu może zawierać małe i wielkie litery alfabetu łacińskiego, cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, łączniki (-) i podkreślenia (_).
  5. Pełna nazwa klanu musi zawierać od 2 do 25 znaków.
  6. Tag może zawierać jedynie wielkie litery alfabetu łacińskiego, łączniki (-), podkreślenia (_) i cyfry.
  7. Tag musi mieć od 2 do 5 znaków.
  8. Zarówno pełna nazwa, jak i tag są unikatowe. Podczas weryfikacji nazwy, pomyłka nie jest brana pod uwagę.
  9. Pewne treści nie są dopuszczalne w nazwach, awatarach, obrazach/filmach, podpisach i logach klanów na forach gry, ze względu na ich skrajnie obraźliwy, denerwujący lub niestosowny charakter. Następująca lista jest tylko podsumowaniem, ale daje pewne pojęcie na temat nazw, obrazów, podpisów, awatarów i log klanowych, które nie są akceptowane w środowisku gry:
  10. Nazwy, awatary, obrazy/filmy, podpisy i loga klanów:
   • zawierające przekleństwa, również w postaci skróconej,
   • zawierające obelgi, ataki osobiste, nadużycia i molestowanie,
   • w części lub w całości zawierające elementy objęte prawem autorskim lub zarejestrowane znaki handlowe,
   • niosące (w jakikolwiek sposób) rasistowskie lub nacjonalistyczne implikacje i mogące obrazić konkretną narodowość lub grupę etniczną, religijną lub rasową,
   • zawierające aluzje do rasowej lub narodowej wyższości, jak również dyskryminującą propagandę,
   • zawierające obelgi lub poniżające komentarze dotyczące rasy, religii, kultury, niepełnosprawności, płci lub orientacji seksualnej,
   • mające związek z seksem, pedofilią, wykorzystywaniem seksualnym, lub w sposób obraźliwy odnoszące się do ludzkiego ciała i jego funkcji,
   • zawierające nagość, materiały erotyczne lub zawartość w inny sposób uznawaną za nieodpowiednią,
   • zawierające nadmierną ilość krwi lub przemocy, obsceniczne/wulgarne,
   • odnoszące się do substancji uzależniających lub nielegalnych lub ich użycia oraz wszelkich innych nielegalnych czynności,
   • zawierające logotypy, symbole, emblematy lub kształty w jakikolwiek sposób powiązane z organizacjami naruszającymi aktualnie lub w przeszłości istniejące prawa i zasady; czyli wszystko, co może wywołać silne negatywne reakcje/powiązania lub promować nienawiść narodową/etniczną/religijną. (Na przykład używanie różnych wersji symboliki nazistowskiej, skrótów i znaków [88, 14, 420, SS] lub przypominających je [takich jak 55] jak również identyfikatorów, imion i nazwisk przywódców nazistowskich),
   • zawierające odwołania do istniejących głównych religii, mogące kogoś urazić, np. Bóg, Jezus, Allah, itp.,
   • powiązane z negatywnymi postaciami historycznymi lub politycznymi, przede wszystkim tymi skazanymi przez sądy międzynarodowe za zbrodnie przeciwko ludzkości, budzącymi odczucia cierpienia i obrzydzenia u większości ludzi, jak również członkami aktualnie istniejących organizacji terrorystycznych,
   • przedstawiające w złym świetle moderatorów, personel lub administrację projektu,
   • w jakikolwiek inny sposób naruszające Umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) lub lokalne prawa w sposób bezpośredni lub pośredni (to obejmuje również odnośniki do stron internetowych zawierających powyższe).
  11. Jeśli nazwy (klanu lub tagu), awatary, podpisy, obrazy/filmy, loga klanu na forach lub w grze naruszają te zasady, dane konto może zostać zmienione i/lub zawieszone lub mogą względem niego zostać wyciągnięte inne konsekwencje. Co więcej, administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia, uaktualnienia lub zmiany wszelkich nazw (klanu lub tagu), awatarów lub obrazów klanu, które uzna za niestosowne na forach lub w grze.
  12. Jeśli Wargaming stwierdzi, że konto dowódcy klanu było nieaktywne przez 6 miesięcy, cały klan zostanie uznany za nieaktywny.
   • Gdy klan zostanie uznany za nieaktywny, jego dowódca otrzyma zgłoszenie przez Dział obsługi klienta. Dowódca klanu będzie miał 30 dni na odpowiedź i usunięcie statusu nieaktywny.
   • Jeśli dowódca klanu wie, że będzie nieaktywny, może przesłać zgłoszenie do Działu obsługi klienta z prośbą o przetrzymanie nazwy i tagu przez dodatkowe 6 miesięcy do roku.
   • Jeśli dowódca klanu zostanie uznany za nieaktywnego, jego tytuł i stopień zostaną przekazane członkowi klanu z najwyższym stopniem, bądź stażem.
   • Jeśli dwóch członków klanu posiada ten sam stopień, gracz który był w klanie dłużej ma pierwszeństwo.
  13. Administracja Projektu monitoruje stosowanie się graczy do zasad i zapewnia indywidualne podejście do każdej sprawy dyscyplinarnej. Klan, którego pełna lub skrócona nazwa łamie zasady może zostać rozwiązany bez zwrotu kosztów opłaty rejestracyjnej. Administracja ma prawo, lecz nie jest zobligowana do dania klanowi łamiącego zasady 24 godzin na wyeliminowanie wykroczenia.
  14. Jakiekolwiek złamanie tych Zasad automatycznie pociąga za sobą złamanie zasad Umowy Użytkownika lub innego, podobnego dokumentu zarządzającego funkcjonowaniem odpowiedniej gry i daje podstawy do wyciągania konsekwencji od twórcy klanu lub innej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie klanem.