Yasal belgeler

Aşağıda, tüm Wargaming.net ürün ve hizmetler için yasal belgeleri bulacaksınız.

 • Wargamıng gizlilik politikası
 • Wargamıng gizlilik politikası

  Yürürlük tarihi: 12 Kasım 2018

  Gizliliğinizi korumayı ve gizliliğinize saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz. Bu Gizlilik Politikası (“Politika”), sizin temin ettiğiniz veya bizim sizin hakkınızda topladığımız bilgileri nasıl işlediğimizi açıklamaktadır.

  Kişisel Veri” ile kimliği tanımlanmış veya tanımlanabilecek gerçek bir kişi olarak sizinle ilgili verileri kastediyoruz. “Kişisel Veriler”; adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, yaşınız, cinsiyetiniz, oyun tercihleriniz gibi bilgileri içerebilir. Sizinle ilişkilendiremeyeceğimiz anonim bilgiler, “Kişisel Veri” sayılmaz.

  1. VERİ SORUMLUSUNUN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation – GDPR), Avrupa Birliği Üye Devletlerindeki başka veri koruma ve veri gizliliği yasaları ile verilerin korunması niteliği taşıyan başka kılavuzlar veya ilkeler altında, (i) belirtilen çevrimiçi ve mobil oyunlarımızla ancak bunlarla da sınırlı olmamak üzere “World of Tanks”, “World of Warplanes”, “World of Warships”, “World of Tanks Blitz”, “World of Warships Blitz”, “Gods & Glory ”, “Caliber“ ve ilgili web siteleri http://worldoftanks.eu, http://worldofwarplanes.eu, http://worldofwarships.eu, https://wotblitz.eu, https://wowsblitz.com, http://wargaming.net, https://godsandglory.com, https://playcaliber.eu (ii) Xbox 360 ve Xbox One platformundaki “World of Tanks”, PlayStation®4 platformundaki “World of Tanks” (“Konsol Oyunları”) ve örneğin https://console.worldoftanks.com web sitesi ve benzeri ilişkili web sitelerinin yanında başka herhangi bir Wargaming oyunu ve Wargaming tarafından işletilen ya da Wargaming’e ait olan herhangi bir web sitesi dahil olmak üzere bu kapsamlardaki veri sorumlusu:

  Wargaming Group Limited
  105, Agion Omologiton Avenue
  Lefkoşa 1080
  Kıbrıs
  E-posta: privacy@wargaming.net

  Bu Politika’da “Wargaming”, “biz”, “bize” veya “bizim” şeklinde ifadelerle anılan kuruluş Wargaming Group Limited’dir. “Hizmetler” terimi, yukarıda anılan oyunlar (“Oyunlar”), web siteleri (“Siteler”), Wargaming hesabı (“Hesap”), destek hizmetleri ve forumlar dahil olmak üzere Oyunlarla ilgili başka her türlü ürün ve hizmetlerimizi (“Yan Hizmetler”) (örneğin “World of Tanks Assistant”, “Wargaming Check” ve “Wargaming Game Center” uygulamaları) kullanmanıza olanak tanıma eylemi anlamına gelir.

  2. VERİ KORUMA GÖREVLİSİNİN (DPO) İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Wargaming’in Veri Koruma Görevlisi’nin iletişim bilgileri şu şekildedir:

  Wargaming Veri Koruma Görevlisi
  105, Agion Omologiton Avenue
  Lefkoşa 1080
  Kıbrıs
  E-posta: dpo@wargaming.net

  3. ÖZET GENEL BİLGİ

  Kişisel verileri yalnızca sizinle aramızdaki bir sözleşmenin ifası için gerektiğinde, tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğe uymak için ya da Kişisel Verilerinizin korunmasını gerektiren menfaatleriniz veya temel hak ve özgürlükleriniz tarafından söz konusu menfaatlerin hükümsüz kılındığı durumlar haricinde meşru menfaatlerimiz doğrultusunda işleriz.

  Meşru menfaatlerimiz, Hizmetlerimizi etkin, güvenli ve zararsız biçimde sunmak ve geliştirmekten ibarettir. Hizmetlerimizi kullanan herkese adil ve dengeli bir deneyim yaşatmak istiyoruz.

  3.1. SİZİN TERCİHLERİNİZ

  Hesap Yönetim Aracı’nı kullanarak, Kişisel Verilerinizi nasıl kullanabileceğimizi seçebilirsiniz. Kişisel Verilerin kullanımı konusundaki talimatlarınıza uymadan önce kimliğinizi doğrulamamız gerektiğinden, Hesap Yönetim Aracı’na erişmek için kayıtlı bir Hesap açmanız gerekir. Açıklamak gerekirse, Hesabın demo sürümünü kullanıyorsanız, verilerinizin bizim tarafımızca kullanımını tam olarak denetleyebilmek için öncelikle hesabı burada tamamlamanız gerekmektedir.

  Örnek vermek gerekirse, Hesap Yönetim Aracı sayesinde şunları yapabilirsiniz:

  • e-posta yoluyla, Oyunların içinde ve çevrimiçi ortamda sunulan doğrudan pazarlama içeriklerini almaktan vazgeçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki “Doğrudan Pazarlama İçerikleri Almaktan Vazgeçme ve İtiraz Hakkı” başlıklı Bölüm 7.2’yi okuyun.
  • sakladığımız Kişisel Verilerinize erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki “Erişim Hakkı” başlıklı Bölüm 7.1’i okuyun;
  • Hesabınızı ve ilgili Kişisel Verileri sildirtebilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki “Silme Hakkı” başlıklı Bölüm 7.4’ü okuyun.

  3.2. BİLGİ GÜVENLİĞİ

  Biz ve çalışanlarımız, kullanıcıların gizlilik ihtiyacını anlıyoruz ve Kişisel Verilerin tabiatına ve bunların işlenmesine ilişkin riskleri layıkıyla hesaba katmak suretiyle, bilgilerinizi kaybolma, kötü amaçla kullanılma, yetkisiz erişim, ifşa, değiştirme ve imha etme eylemlerine karşı korumak için makul ve uygun güvenlik prosedürlerini uyguluyoruz.

  3.3. VERİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA İŞLENMESİ

  Kişisel Verileri, işbu Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda bizim adımıza çalışan iştiraklerimiz, ortaklıklarımız, satıcılarımız veya temsilcilerimizle paylaşabiliriz. Örneğin, sistemlerimizin veya hizmetlerimizin korunmasına ve muhafaza edilmesine yardımcı olmak üzere başka şirketlerden hizmet alabiliriz. İlişki tesis ettiğimiz her satıcı veya temsilci, bizim veri gizliliği ve güvenliği kurallarımıza uymak zorundadır ve bizlerden aldıkları kişisel verileri başka bir amaçla kullanmalarına izin verilmez. Söz konusu şirketler Avrupa Ekonomik Alanı dışında bulunabilirler. Daha fazla bilgi için “Bilgilerinizi nasıl paylaşıyoruz?” başlıklı Bölüm 6’yı okuyun.

  3.4. ÇOCUKLAR

  Çocuklardan elde edilen kişisel bilgilerin korunması konusunda özel yükümlülüğümüz olduğunu kabul ediyoruz. Ebeveyninin izni olmaksızın, bilerek hiçbir çocuktan Kişisel Veri toplamayacağız ve böylesi verileri işlemeyeceğiz. İşbu Politika kapsamında çocuk, 18 yaşından küçük (veya yürürlükteki kanunlara göre bunun farklı olduğu yerlerde, Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesine rıza göstermek için belirlenmiş asgari rüşt yaşı) herhangi bir birey anlamına gelir.

  3.5. VERİ SAKLAMA

  Kişisel Verilerinizin çoğunu işbu Politika’da açıklanan amaçlar kapsamında ve bizim Hizmetlerimizi kullanmaya devam ettikçe, yani Oyunlarımızdan birinde aktif bir Hesabınız olduğu müddetçe, topluyor ve işliyoruz. Siz hesabınızın silinmesini talep ettikten ve 45 (kırk beş) takvim gününden oluşan cayma süresi (bu süre içinde hesabınızı tekrar aktif hale getirebiliriz) dolduktan sonra, Kişisel Verilerinizi sileceğiz. Kişisel Verilerinizi silme süreci, cayma süresinin bitiminden sonra bir ayı bulabilir ve taleplerin arz ettiği sorunlara ve sayısına bağlı olarak ilave iki ay daha uzatılabilir. Daha fazla bilgi için “Silme Hakkı” başlıklı Bölüm 7.4’ü okuyun.

  3.6. HESABI KULLANMAYAN OYUNLAR

  Oyunlardan bazıları Hesabı kullanmaz. Bu Oyunlarla ilgili haklarınızı, Hesap Yönetim aracılığıyla kullanamayacaksınız. Bu nedenle, Kişisel Verilerinizi dışa aktarmanız, silmeniz, “Haklarınız” başlıklı Bölüm 7 uyarınca Kişisel Verilerinizin tarafımızca kullanılmasına itiraz etmeniz ve aboneliklerinizi yönetmeniz için size başka araçlar sunuyoruz.

  Buna ek olarak, oynanması için Hesabın oluşturulduğu Oyunların kullanıcıları ve “World of Warships Blitz” gibi başka Oyunların kullanıcıları hakkında topladığımız Kişisel Verilerde birtakım farklılıklar mevcuttur. Örnek vermek gerekirse, oynamak için Hesabın oluşturulmadığı Oyunları kullanmanız durumunda, telefon numaranız ve e-posta adresinizi toplamayız.

  Hesabın kullanılmadığı Oyunlarla ilgili olarak, Müşteri Destek birimine haklarınızı kullanmak istediğinize dair bir yazı göndererek veya ilgili Oyun içinde belirtilen şekilde haklarınızı kullanabilirsiniz.
  Böylesi bir seçeneğin bulunduğu hallerde, Hesabı kullanmayan oyunların bazılarını Hesabınızla ilişkilendirebilirsiniz. Bu Oyunlar içinde bulunan Kişisel Verileriniz üzerindeki denetimin, Hesabınız ile ilgili Kişisel Verileriniz üzerindeki denetimden ayrı olduğunu vurgulamak isteriz. Dolayısıyla, “World of Warships Blitz” oyunundaki Kişisel Verilerinizi silmek için, bu oyunun içinde belirtildiği şekilde Oyuncu Destek Hizmetleri ile irtibata geçmeniz gerekecektir ancak Hesabınız ile ilgili Kişisel Verilerin silinmesi, Hesap Yönetim Aracı üzerinden gerçekleştirilmelidir.

  4. TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

  Hizmetlerimizi kullanmanızla ilgili olarak, ya doğrudan sizden (bize bilgi temin ettiğiniz durumlarda) ya da dolaylı yollardan (örneğin Sitemizde kullanılan teknolojiler aracılığıyla) bilgi toplarız.

  4.1. DOĞRUDAN TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

  Sizin gönüllü olarak temin ettiğiniz Kişisel Verileri ve diğer bilgileri toplarız. Talep edilen bilgileri temin edip etmemek tamamen size kalmıştır. Bununla birlikte, belirli Hizmetleri ancak ve ancak gerekli bilgileri temin etmeniz halinde (örneğin Hesap oluştururken) kullanmanız mümkündür.

  Hesap Verileri

  Bir Hesap oluştururken, adınızı, e-posta adresinizi ve telefon numaranızı içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan Kişisel Veriler temin etmeniz istenebilir.

  İçerik Verileri

  Hesap oluşturduğunuz ve başka Hizmetlerimizi kullandığınız zaman (örneğin oyun forumları, sohbetler ya da Hizmetlerimiz konusunda geri bildirimde bulunduğunuz zaman) Kişisel Verilerinizi elde edebiliriz. Bu veriler arasında şunlar sayılabilir:

  • Wargaming mülkiyetindeki veya Wargaming tarafından işletilen Oyunla ilgili forumların herhangi birine, Wargaming tarafından işletilen sosyal ağ gruplarının sayfalarına ve Sitelere girdiğiniz, buralarda yorumladığınız veya beğendiğiniz bilgiler;
  • Oyun-içi sesli sohbet dahil olmak üzere, Oyunlardaki “oyun içi sohbet” fonksiyonu kullanılarak gönderilen bilgiler;
  • Bizden bilgi veya destek talep ederken ya da bizden bir ürün veya hizmet satın alırken temin ettiğiniz bilgiler; Siparişlerinizi tamamlamak üzere ilgili ödeme kuruluşuna iletmek için gereken bilgiler bunlara dahildir. Bu bilgiler herhangi bir işlemin meblağını içerebilir ancak sizin finansal bilgilerinizi içermez, yalnızca ödeme kuruluşuna güvenli protokollerle doğrudan iletilir;
  • Yarışmalara, mücadelelere, turnuvalara, çevrimdışı etkinliklere katılırken, anketlere cevap verirken bize temin ettiğiniz, Hesap Verileri dışındaki bilgiler (örneğin iletişim bilgileriniz);
  • Alfa testleri, süper testler ve kullanıcı deneyimi (UX) testlerine katılmak için bize temin ettiğiniz bilgiler.

  4.2. DOLAYLI YOLLARDAN TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

  Oyunlarımız, Sitelerimiz ve diğer Hizmetlerimizle etkileşiminiz ve bunları kullanmanız sayesinde, çeşitli bilgileri dolaylı yollardan toplarız.
  Böylesi bilgiler, anonim hale getirilmiş tarayıcı ve cihaz bilgileri (hem yazılım hem de donanımla ilgili), otomatik elektronik etkileşimler yoluyla toplanan veriler, uygulama kullanım verileri, demografik bilgiler, coğrafi bilgiler, coğrafi konum bilgileri, istatistiksel ve toplulaştırılmış bilgiler (“Diğer Bilgiler”) içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir. İstatistiksel veya toplulaştırılmış bilgiler doğrudan belirli bir kişiyi tanımlamaz, ancak Kişisel Verilerden türetilebilir. Örneğin, belirli bir ülkedeki kullanıcıların oranını hesaplamak için Kişisel Verileri toplulaştırabiliriz. Diğer Bilgiler ile Kişisel Veriler birleştirildiği takdirde, birleştirilen bilgilere Kişisel Veri muamelesi yaparız.

  4.2.1. İzleme Verileri ve Çerezler

  Biz, pazarlama ortakları ve site analizi tedarikçileri gibi ortaklarımız, kullanıcıların Hizmetlerimizi ve benzeri teknolojileri (örneğin web işaretçileri, pikseller, reklam etiketleri ve cihaz tanımlayıcılar) nasıl kullandıklarını analiz etmemize, farklı cihazlar ve farklı Hizmetlerimizde sizi ve/veya cihazlarınızı tanımamıza, sunduğumuz Hizmetleri iyileştirmemize, pazarlama, site analizi ve web sitesi işlevlerini iyileştirmemize yardımcı olmak üzere bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan “Çerezler” kullanıyoruz. Çerez kullanımı internette standarttır. Çoğu web tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul etse de, çerezleri kabul edip etmeme kararı size aittir. Çerezlerin alınmasını önlemek ya da size çerez gönderildiğinde bildirim almak üzere tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz. Tarayıcınızdaki ilgili ayarları seçmek suretiyle, çerez kullanımını reddedebilirsiniz. Bununla birlikte, çerez kullanımını reddetmeniz halinde, Sitelerimizin işlevlerinin bir kısmına erişemeyebileceğinizi unutmayın.

  Belirli bir siteye veya sayfaya her gün giren ziyaretçi sayısı gibi web sitesi trafik hacmi ve örüntülerine genellikle “İzleme Verisi” adı verilir. Dolaylı yollardan derlenen böylesi bilgiler, internette her gezindiğinizde bilgisayarınıza otomatik atanan bir numara olan IP adresi gibi çeşitli araçlar veya yöntemlerle toplanır. Web sayfalarını “barındıran” bilgisayarlar olan web sunucuları, kullandığı IP adresi sayesinde bilgisayarınızı otomatik olarak tanır. Sitelerimizden herhangi birini ziyaret ettiğiniz zaman, sunucularımız bilgisayarınızın IP adresini kaydeder.

  Sitelerimizde kullanılan çerezlerin adları, çerezi sağlayan kuruluş (Wargaming, üçüncü taraf analiz ortakları ya da üçüncü taraf reklam ortakları), çerezin amacı (web sitesi işlevselliği ve performansı veya pazarlama için gerekli) ile çerezin kullanım süresi hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen http://legal.eu.wargaming.net/en/cookies/ adresine bakın.

  4.2.1.1. Çerezlerin silinmesi, hedefli reklamların ve analizlerin devre dışı bırakılması

  Çoğu çevrimiçi hizmet gibi, biz ve ortaklarımız da çerezleri ve benzeri teknolojileri Hizmet’i sağlamak ve kişiselleştirmek, kullanımı analiz etmek, reklamlarda belirli kişileri hedeflemek, dolandırıcılığı önlemek için kullanırız. Çerezleri tarayıcınızın ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz ama o zaman Hizmet’in bazı kısımları düzgün çalışmayabilir.

  Davranışlar temelinde hedeflenen reklamları kısıtlamak istiyorsanız, cihazınızın ayarlarındaki reklam takibini kısıtlayarak bunu yapabilirsiniz. Devre dışı bırakma eyleminin her tarayıcı ve cihaza özgü olduğunu ve ilgili eylemin gerçekleşmesinin biraz zaman alabileceğini lütfen göz önünde bulundurun.

  Uygulamalardaki mobil reklamlar için, Reklam Kimliğini sıfırlayabilir ve cihazınıza bağlı olarak ilgiye dayalı reklamları devre dışı bırakmayı (Android) ya da Reklam Takibini Kısıtla ayarını açmayı (iOS) tercih edebilirsiniz.

  Webdeki görüntüleme esaslı reklamlarda, çerezler sayesinde (ör. Chrome için https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en) ve http://www.aboutads.info/choices ile http://www.youronlinechoices.eu adreslerini ziyaret etmek suretiyle de belirli takipleri engellemek için tarayıcınızın ayarlarını yapabilirsiniz.

  Ayrıca mobil uygulamalarımızda ve web sitelerimizde başka birtakım analiz ve reklam yayınlama ortaklarıyla da çalışıyoruz. Bu ortaklar, sizin hakkınızda veri toplamak veya edinmek için çerezler, web işaretçileri ve başka takip teknolojileri kullanabilir ve size ait kişisel veriler üzerinde veri sorumlusu hakları iddiasında bulunabilir. Bu kuruluşların gizlilik uygulamaları ve devre dışı bırakma olanaklarına ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linkleri ziyaret edin.

  Google
  Gizlilik Politikası: https://policies.google.com/privacy

  Facebook
  Gizlilik Politikası: https://www.facebook.com/about/privacy

  Yandex
  https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml

  Unity Technologies
  Gizlilik Politikası: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

  4.2.2. Oyunla İlgili Bilgiler

  Size iyi hizmet sunabilmemiz için, Oyunlarımızdaki faaliyetleriniz veya eylemleriniz konusunda çeşitli bilgileri toplamamız, saklamamız ve kullanmamız gerekir. “Oyunla İlgili Bilgiler” arasında, çoğu oyunumuzda “Wargaming Kimliği” veya “Wargaming ID” olarak bilinen oyun içi kimliğiniz ve genellikle “oyun istatistikleri” adı verilen bilgiler bulunmaktadır. Oyun istatistikleri şu anlama gelir: Oyunlar konusundaki tercihleriniz, Oyunlardaki ilerleme düzeyiniz, klanlara katılımınız ve klanlardaki performansınız, oynama sıklığınız.

  4.2.3. Cihaz Bilgileri ve Coğrafi Konum

  Siz oyunları kurarken ve Hizmetlerimizden faydalanırken yaşanabilecek çökme sorunu ve başka teknik sorunlara çözüm bulmanın yanında, Hizmetlerimizi sizin için daha uygun hale getirmek amacıyla, Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız cihaz hakkında bilgiler toplar, saklar ve kullanırız [cihaz türü, kullandığınız donanım ve işletim sistemi, cihaz ayarları, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve (eğer varsa) çökme verileri bunlara dahildir]. Bu bilgilerin bir kısmını veya tamamını toplamamız genellikle, kullandığınız cihaz türüne ve cihaz ayarlarına bağlıdır. Aynı zamanda Hizmetleri kullanırken baş gösteren çökme sorunları, hatalar ve başka teknik sorunları gidermek için gereken ilave veriler toplayan ve kullanan uygulamalar da yükleyebilirsiniz (örneğin Wargaming Center ve Wargaming Check).

  Hizmetleri sizin açınızdan daha uygun hale getirmek için ve ancak izin verdiğiniz takdirde, mobil cihazlardan elde edilen kesin GPS konumu yalnızca sizin izninizle toplanır. Kullandığınız tarayıcı veya cihazdan elde edilen Wi-Fi ve IP adresleri, yaklaşık konumunuzu belirlemek için kullanılabilir.

  4.2.4. Dolandırıcılık ve ihlallerin tespit edilmesi için gereken bilgiler

  Aynı zamanda Oyunda yapılan hileleri ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (SKLS) ihlallerini tespit etmek, araştırmak ve önlemek için gereken belirli verileri (örneğin IP adresi, kullanıcı adı, vs.) toplayabiliriz. Sadece Oyunda yapılan dolandırıcılıkları ve hileleri tespit etmek, araştırmak ve önlemek amacıyla kullanılan bu veriler, Oyunda hile yapıldığını ispat etmek için kullanılamadığı takdirde toplandıktan altı ay sonra silinir. Bu veriler Oyunda hile veya başka bir dolandırıcılık yapıldığını veya Son Kullanıcı Lisans Anlaşmalarının ihlal edildiğini ispatlamak için kullanılabildiği takdirde, hukuki hak taleplerinin oluşturulması, kullanılması veya savunulması için bu verileri yasal zaman aşımı süresince saklarız. Bu amaçlar kapsamında saklanan belirli verilerin size veya herhangi bir üçüncü tarafa ifşa edilemeyeceğini çünkü ifşasının Oyunda yapılan dolandırıcılıklar ve hilelerinin yanında başka SKLS ihlallerini tespit etmek, araştırmak ve önlemek için başvurduğumuz mekanizmaları tehlikeye atacağını unutmayın.

  4.2.5. Kamuya mal olmuş çevrimiçi kaynaklardan edinilen bilgiler

  Hizmetlerimizi iyileştirirken veya geliştirirken hesaba katmak üzere Oyunlar ve Hizmetler hakkındaki görüşlerinizi öğrenmek amacıyla, örneğin YouTube, vk.com, Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformlardaki kamuya mal olmuş bilgileri kullanabiliriz. Bu türden veriler Wargaming tarafından toplanabilir veya çeşitli konularda kamu duyarlılığına ilişkin analizler yapan ortaklarımızdan (örneğin Hootsuite Media Inc.) edinilebilir.

  4.2.6. Ortaklarımızın temin ettiği bilgiler

  Bazı durumlarda, Wargaming kişisel verilerinizi veri işleyen sıfatıyla edinir ve bu, verilerin iş ortaklarımızın kontrolünde olduğu ve bizim bu verileri ancak ve ancak onların talimatları ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde kullandığımız anlamına gelir. Bu verileri, SKLS kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Hizmetleri geliştirmek amacıyla ve tabi olduğumuz bir hukuki yükümlülüğe uymak için veri işlemenin gerektiği durumlarda kullanırız.

  Ödeme ortakları. Kredi kartınızla sanal mallar, sanal paralar veya sınırlı süreli premium üyelik satın aldığınız zaman, ödeme ortaklarımızdan kredi kartı numaranızın bir kısmını, kredi kartınızı veren kuruluş bilgisini ve eksiksiz posta adresinizi fatura düzenlemek amacıyla alabilir ve işleyebiliriz.

  Müşterek Promosyon Ortakları. Çeşitli sadakat programlarına katılmak için size oyun içi ögeler ve/veya oyun içi para temin etmek amacıyla, telekomünikasyon şirketleri (örneğin Rostelecom), bankalar (örneğin Alfa-Bank), nakit para üstü ortakları (örneğin Kopikot), seyahat acenteleri (örneğin Biletix) ve diğer iş ortaklarımızdan da bilgi alabiliriz;

  Platformlar. Bunun yanında, oyunlarımızı bu platformlarda da oynayabilmeniz için, PlayStation®4, Xbox 360 ve Xbox One, App Store, Google Play Store gibi başka platformlarda da size ait tanımlayıcıları alır ve kullanırız;

  Sosyal ağlar. Oyuncularımızın Hizmetler konusunda soruları olması ve Hizmetlere ilişkin haberleri sosyal ağlar üzerinden öğrenmeyi tercih etmeleri halinde oyuncularımızla daha iyi iletişim kurmak amacıyla vk.com, Facebook, Twitter, Reddit ve başka sosyal ağlarda Oyunlarla ilişkili belirli grup hesapları oluşturduk. Bunun yanında, bir üçüncü taraf aracını bize ait Hizmetlerle ilişkilendirmeniz halinde, ilgili sosyal ağ siteleriyle entegrasyona izin vermek amacıyla, sosyal ağ sitelerindeki profillerinize ilişkin bilgiler (örneğin adınız, avatarınız ve doğum tarihiniz) ediniriz.

  5. BİLGİLERİNİZİ NASIL KULLANIYORUZ?

  Sizinle aramızdaki sözleşmeyi Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün 6(1) Maddesinin (b) bendi uyarınca ifa edebilmek için, size ait Kişisel Verileri işlememiz gerekir. Yasalarca yasaklanmadığı müddetçe, kullanıcı sıfatıyla sizin hakkınızda edindiğimiz Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanırız:

  • talep ettiğiniz Hizmetleri size temin etmek (yani Oyunları kurmanıza olanak tanımak, Hizmetleri yürütmek, ödemelerinizi doğrulamak ve teyit etmek);
  • Hesabınız veya bizimle gerçekleştirdiğiniz işlemler konusunda sizinle iletişim kurmak için ve Sitelerimizdeki özellikler ya da politikalarımızdaki değişiklikler konusunda size bilgi göndermek;
  • ürün güncellemeleri, ürün yamaları ve düzeltmeleri ile başka benzer iletiler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla destek sunmak;
  • bir çevrimdışı yarışmayı ve benzerlerini kazanmak suretiyle hak edebileceğiniz seyahati, hediye veya ödül gönderimlerini ayarlamak.

  5.1. İLETİŞİM AMAÇLARI

  Kişisel Verilerinizi Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün 6(1) Maddesinin (f) bendi uyarınca işbu Politika kapsamında ürün ve hizmetlerimizin reklamını yapmak için kullanacağız. Örnek vermek gerekirse, bir Hesap oluşturduğunuz zaman, e-posta adresiniz, takma adınız, IP adresiniz ve cep telefonu numaranızı size kişiselleştirilmiş pazarlama e-postaları, mesajlar ve Oyunlarla ilgili hedefli oyun içi ve çevrimiçi teklifler göndermek için kullanabiliriz. Bunun yanında, onay vermeniz halinde, Wargaming çevrimdışı etkinlikler, Wargaming ve ortaklarının birlikte yaptığı projelerin yanında Wargaming ID kullanılmayan Wargaming oyunları hakkında kişiselleştirilmiş pazarlama e-postaları, mesajlar ve oyun içi ve çevrimiçi teklifler göndereceğiz.

  5.2. OYUN İÇİ TEKLİFLER
  Oyunla İlgili Bilgileri aynı zamanda, sizin açınızdan en yararlı olduğuna kanaat getirdiğimiz oyun içi teklifleri size göndermek için de kullanacağız. Teklifi yapmak için öncelikle farklı oyunculardan Oyunla İlgili Bilgiler toplarız, davranışlardaki örüntüleri tespit ederiz ve bu örüntüye uyan oyuncu havuzunu veya örüntüye uyan tekil oyuncuları belirleyen algoritmalar oluştururuz. Örüntüye gerçekten uyan oyunculara oyun içi teklifler göndeririz; bu teklifler kişiselleştirilmiş (yani oyun içi teklifin özellikle size ya da nispeten az miktardaki oyunculara ulaşmasını isteriz) ya da kişiselleştirilmemiş (yani oyun içi teklifin örüntüye uyan çok sayıdaki oyuncuya ulaşmasını isteriz) olabilir. Böylesi tekliflerin sizin üzerinizde veya başka oyuncular üzerinde asla ciddi bir etki yaratmaması için gerekeni yapıyoruz. Örneğin, Fransız taşıtlarla çok iyi oynayan bir oyuncu olduğunuzu ve hesabınızı beş yıldan uzun bir süre önce açtığınızı fark edebiliriz: Böylelikle yeni Fransız taşıtı size kiralık olarak özellikle teklif edebiliriz ancak her ne olursa olsun, başka kullanıcılara teklif edilenden daha yüksek bir fiyata asla teklif etmeyiz. Hesap Yönetim Aracı’nı kullanarak kişiselleştirilmiş Oyun içi teklifler aboneliğinden çıkabilirsiniz.

  5.3. HİZMETLERİ İYİLEŞTİRME AMAÇLARI

  Genel anlamda oyuncularımıza daha uygun olmasını ve oyuncularımızın daha çok ilgisini çekmesini sağlamak üzere Hizmetlerimizi ve faaliyetlerimizi iyileştirmenin yollarını tespit etmek amacıyla bilgilerinizi analiz ederiz. Aynı zamanda Hizmetlere ilişkin anketleri yanıtlamanızı da isteyebiliriz; bu anketleri yanıtlayıp yanıtlamamak ve ne tür bilgileri temin ettiğiniz konusunda her zaman seçeneğiniz vardır.

  5.4. DOLANDIRICILIK VE SKLS İHLALLERİNİN TESPİT EDİLMESİ

  Oyunda yapılan hileleri ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmelerinin, Oyun Kurallarının ve politikalarının ihlal edildiği durumları tespit etmek, araştırmak ve önlemek için gerekli bilgileri, sadece tespit, araştırma ve önleme amaçları doğrultusunda kullanırız. Bu veriler Oyunda hile veya başka bir dolandırıcılık yapıldığını veya Son Kullanıcı Lisans Anlaşmalarının ihlal edildiğini ispatlamak için kullanılabildiği takdirde, hukuki hak taleplerinin oluşturulması, kullanılması veya savunulması için bu verileri yasal zaman aşımı süresince saklarız.

  6. BİLGİLERİNİZİ NASIL PAYLAŞIYORUZ?

  Sizinle aramızdaki bir sözleşmenin ifası, tabi olduğumuz bir kanuni zorunluluğa uymak için ya da meşru menfaatlerimize dayanarak, size ait kişisel verileri aşağıdaki kategorilerdeki üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:

  1. Ödeme ortakları: E-posta adresiniz, IP adresiniz, Wargaming web sitelerinde sizin tarafınızdan talep edilen oyun için satın almalar hakkında bilgiler ve satın alma ve geri alma taleplerinizi karşılamak amacıyla bize temin ettiğiniz başka bilgileri Adyen BV, PW Inc., PayPal (Europe) Sarl gibi şirketlerle paylaşırız& Cie, “Yandex.Money”, NBCO LLC;;
  2. Reklam ve reklam ölçüm ortakları: E-posta adresiniz, IP adresiniz ile üçüncü taraf hizmetler üzerindeki çevrimiçi reklamların hedeflenmesi, dağıtımı ve ölçümünü kolaylaştırmak ya da size faydalı veya uygun olabilecek, sizin ilginizi çekebilecek bilgilerin iletimini kolaylaştırmak (örneğin Oyun içi reklamları izlemek suretiyle ödül kazanmanıza olanak tanımak) amacıyla bize temin ettiğiniz başka bilgileri, Emarsys UK Ltd, Unity Technologies APS gibi şirketlerle paylaşırız;
  3. Veri saklama ortakları: Bilgilerinizin bir kısmını üçüncü taraflara ait veri saklama hizmetlerini kullanarak saklarız; örneğin, Oyunla ilgili verilerinizin bir kısmı Google Cloud Platform (BigQuery) hizmetinin yanında Amazon Web Services, Inc., G-Core Labs S.A. hizmetleri kullanılarak saklanır;
  4. Yazılım tedarikçileri: Layıkıyla Hizmet sunmak, üçüncü tarafların yazılım çözümlerini kullanmamızı gerektirmektedir; örneğin, verdiğiniz yanıtların saklanması dahil olmak üzere Oyun içi anketler için Widgix, LLC dba Survey Gizmo yazılımlarını kullanırız, oyun istatistiklerinize kolayca erişmenizi sağlamak için de Mixpanel, Inc. yazılımını kullanırız.
  5. Araştırma ortakları: Pazarlamayla ilgili ve başka araştırmalar yaptırmak için, size ait Oyun istatistikleri gibi bazı verilerinize erişim olanağı tanıyabiliriz. Kişisel verileriniz talep edilen hizmet veya araştırma için gerekmedikçe, ortaklarımızla anonim veriler paylaşırız;
  6. Oyuncu Destek Hizmetleri ortakları: Sizlere layık oyuncu destek hizmetlerini temin edebilmek için bazı bölgelerde ve ürünlerde üçüncü tarafları sürece dahil ederiz. Böylesi şirketler, oyuncu destek hizmeti taleplerinizde sizin temin edebileceğiniz kişisel veriler dahil olmak üzere, size ait kişisel verilere erişebilir. Böylesi ortaklar arasında Zendesk Inc, iOpex Technologies Inc. bulunmaktadır;
  7. Oyuna dayalı uygulamaların geliştiricileri: Takma adınızı ve size ait Oyun istatistiklerinin bir kısmını, Açık Uygulama Programlama Arayüzü (Public API) aracılığıyla başka oyunculara ve ortaklarımıza temin ederiz. Bu veriler, Oyun topluluğunun oluşturduğu uygulamaların, mobil uygulamaların (örneğin World of Tanks Assistant, Oyunlara yönelik onaylanmış modlar) geliştirilmesi ve desteklenmesi için kullanılabilir. Açık Uygulama Programlama Arayüzü (Public API), sizin oyun deneyiminizi iyileştirmemize, oyun topluluğumuzun potansiyelini gerçekleştirmemize ve oyuncularımızın istatistiklerinin başka oyuncular ve topluluklar tarafından kullanılması konusunda kurallar ve şartlar yaratmak suretiyle oyuncularımızın istatistiklerinin kullanımını kontrol etmemize olanak tanır.
  8. Diğer oyuncuların erişebildiği bilgiler: Takma adınızı ve oyun istatistiklerinizi diğer oyunculara sunmak, oyuncuların yaşadığı deneyimi daha eğlenceli kılmamanın önemli bir unsurudur. Diğer oyuncuların şikayetleri dolayısıyla bir Oyundan yasaklanırsanız yasak konusunda onları bilgilendirebiliriz. Klanınızın üyelerinin, diğer kişilere kıyasla size ait oyun istatistiklerinin daha büyük kısmına erişebildiğini unutmayın.
  9. Kamuya mal olmuş bilgiler: Sitelerimizde aynı zamanda mesaj panoları, forumlar ve/veya sohbet alanları olabilir ve kullanıcılar buralarda fikir alışverişinde bulunabilir ve birbirleriyle iletişim kurabilir. Bir panoda veya sohbet alanında bir ileti yayınlarken, bu bilgilerin internet ortamında kamuya açık hale geldiğini unutmayın; dolayısıyla, bununla ilgili riskleri kabul ederek ileti yayınlamış olursunuz. Takma adınız ve oyun istatistikleriniz, Wargaming ve başka oyuncuların üretebileceği ve internete koyabileceği Oyun tekrar oynatım videoları ve başka videolarda da sunulabilir. Lütfen kimliğinizin tespit edilmesine olanak tanıyabilecek hiçbir veriyi takma adınıza dahil etmeyin. Takma adınızı değiştirmek için lütfen Oyuncu Destek Hizmetleri ile temas kurun;
  10. Harici moderatörler ve oyun test eden kişiler: Sizinle ilgili bazı kısıtlı veriler (örneğin takma adınız, oyuncu destek çağrı kaydının içeriği), size daha iyi Hizmetler sağlanmasına (örneğin Oyunlara ilişkin sorularınıza hızlıca cevap verilmesi) katkıda bulunan üçüncü taraf gönüllü moderatörlere ve oyun test eden kişilere temin edilebilir.
  11. Hile ve dolandırıcılıkla mücadele şirketleri: Oyunda yapılan hileleri ve SKLS ihlallerini tespit etmek, araştırmak ve önlemek için gereken bilgileri, sadece ve sadece Oyundaki hileleri tespit etmek, araştırmak ve önlemek amacıyla paylaşabiliriz. Böylesi ortaklardan biri Birleşik Krallık’ta kurulmuş ACI Worldwide (EMEA) Ltd. şirketidir; Easy Anti-Cheat yazılımı Epic Inc., ABD tarafından sağlanmaktadır;
  12. Lojistik ortakları: Mesela e-Spor oyuncusu olarak seyahatlerinizi ayarlamak ve Hizmetleri kullanmak suretiyle kazanabileceğiniz ödülleri size teslim etmek için, posta adresinizi ve başka gerekli bilgileri lojistik çözüm ortaklarımızla paylaşabilir ya da bu verileri doğrudan lojistik çözüm ortaklarımızla paylaşmanızı sizden isteyebiliriz;
  13. Üçüncü taraf web siteleri: Wargaming OpenID bilgilerinizi kullanarak bazı web sitelerinde oturum açabilirsiniz. Bu durumda takma adınızı ve profilinizin linkini ilgili web sitelerine iletiriz. Lütfen daha ayrıntılı bilgi edinmek için OpenID konulu Oyuncu Destek Hizmetleri makalelerine başvurun ve Wargaming’in bu verilerin üçüncü taraf web sitelerince daha fazla kullanılması üzerinde kontrolü olmadığını göz önünde bulundurun;
  14. Oyun Geliştiriciler ve Yayıncının Değişmesi : Wargaming, üçüncü taraflarca geliştirilen ve Wargaming tarafından yayınlanan bazı Oyunlara ilişkin veri kontrolörüdür. Söz konusu geliştiriciler, Oyunların ve diğer Hizmetlerin daha da iyileştirilmesi için gerekli bazı bilgileri işleyebilir (örneğin Oyunla İlgili Bilgiler). Wargaming bu türden ve diğer Oyunları ve ilgili başka Hizmetleri üçüncü bir tarafa devrettiği takdirde yeni yayıncı, size özellikle başka türlü bilgi verilmedikçe, esas olarak bu Gizlilik Politikasında belirtilen şekilde verilerinizi kullanmaya devam etme hakkına sahip olacaktır.
  15. Resmi makamlar ve denetim makamları: Bazı kişisel veriler, Birlik veya Üye Devlet yasaları uyarınca, resmi makamlara (örneğin vergi ve gümrük daireleri, denetim makamları ve başka yetkili makamlar) ifşa edilecektir;
  16. Wargaming iştirakleri ve ortaklıkları: Küresel bir şirket olarak, dünyanın dört bir yanındaki ofislerimizde işlenebilecek bilgiler topluyoruz. Bilgileriniz, örnek vermek gerekirse, ABD, Beyaz Rusya Cumhuriyeti gibi Avrupa Ekonomik Alanı dışında ya da bizim, ortaklarımızın veya iştiraklerimizin faaliyet gösterdiği başka herhangi bir ülkede de işlenebilir.
  17. Kontrolün el değiştirmesi: Şirketimizin satılması, başka bir şirketle birleşmesi veya kontrolün el değiştirmesi ya da bunlardan herhangi birine yönelik hazırlık sürecinin parçası olarak bilgilerinizi paylaşabiliriz. Şirketimizi ya da bir kısmını satın alan herhangi bir kuruluş, verilerinizi kullanmaya devam etme hakkına sahip olacaktır fakat size başka türlü bilgi verilmedikçe sadece ve sadece bu Gizlilik Politikasında belirtilen şekillerde kullanabilecektir.
  18. Üçüncü taraf oyun geliştiriciler: Kendi platformumuzda (Wargaming Game Center), yalnızca üçüncü taraf geliştiriciler tarafından geliştirilen oyunlar da yayınlarız. Bu türden oyunlar oynamayı tercih ettiğiniz zaman, Wargaming ID’niz, takma adınız, oyun içi satın alma işlemleriniz, Oyunlarımızın oyun içi yasakları, Wargaming Game Center’da kullanılan dil tercihi gibi verilerinizi ilgili üçüncü taraf oyun geliştiricisiyle paylaşırız. Böylesi durumlarda Wargaming ve üçüncü taraf oyun geliştirici, bağımsız veri sorumluları olarak hareket eder.

  Wargaming; kişisel verileriniz Wargaming ortakları veya iştiraklerinin yanında Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki üçüncü taraflarla paylaşıldığı zaman, Wargaming ortakları ve iştiraklerinin yanında söz konusu üçüncü taraflarla ilgili olarak Avrupa Komisyonu tarafından benimsenen standart veri koruma hükümlerini uygulamak dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel verilere yönelik makul ve yeterli bir koruma düzeyi uygulamayı taahhüt eder. Talep etmeniz halinde, standart veri koruma hükümlerinin bir nüshasını size temin edeceğiz.

  Anonim bilgilerin paylaşılması. Aynı zamanda anonim, yani doğrudan veya dolaylı yollardan sizin kimliğinizi ifşa etmeyen bilgiler ile toplulaştırılmış bilgileri (oyun istatistikleri ve davranışlar dahil olmak üzere gruplar ve kullanıcı gruplarına ilişkin bilgilerdir ancak herhangi bir tekil kullanıcının kimliğini belirlemez ve belirlemek için makul surette kullanılamaz) reklam ortaklarımızla paylaşabiliriz. Aynı zamanda reklam verenlerimizin Hizmetler içinde anonim bilgiler ve birleştirilmiş bilgiler toplamasına izin verebiliriz ve reklam verenlerimiz daha sonra bu bilgileri bizimle paylaşabilirler. Reklam verenlerimiz, bu bilgileri çerezler ve web işaretçileri gibi izleme teknolojilerini kullanarak toplayabilirler. Bu da reklam verenlerimizin, Hizmetler ve üçüncü taraf web sitelerinde hedefli reklam hizmetlerini geliştirmesine ve sunmasına izin vererek, ilginizi en çok çekebilecek ürün ve hizmetler hakkındaki reklamların size ulaştırılmasını sağlar. Reklam verenler bu bilgileri aynı zamanda kendi faaliyetlerini izlemek, iyileştirmek ve değiştirmek için kullanacaktır.

  7. HAKLARINIZ

  Veri koruma haklarınızı kolayca kullanmanıza olanak sağlamak için, buradan ve – Konsol Oyunları için – buradan erişebileceğiniz Hesap Yönetim Araçlarını geliştirdik. Demo hesap kullanıyorsanız ancak ve ancak Hesabınızı buradan ya da – Konsol Oyunları için – buradan oluşturduktan sonra verilerinizi nasıl kullandığımız konusunda tamamen söz sahibi olabileceksiniz. Açıklamak gerekirse, Hesabın demo sürümünü kullanıyorsanız, verilerinizin bizim tarafımızca kullanımını tam olarak denetleyebilmek için öncelikle hesabı burada tamamlamanız gerekmektedir. Lütfen hangi tür doğrudan iletileri almak istediğinize karar vermek üzere ve verilere erişme, verileri sildirme ve veri işlenmesine itiraz etme haklarınızı kullanmak için Hesap Yönetim Araçları sayfasını ziyaret edin. Bazı durumlarda, yalnızca üçüncü taraflarca geliştirilen ve Wargaming tarafından Wargaming Game Center’da yayınlanan oyunlar için (yukarıdaki 6(18) numaralı paragrafa bakınız), haklarınızı doğrudan üçüncü taraf geliştiriciye karşı kullanabilirsiniz. Yalnızca üçüncü taraflarca geliştirilen oyunlarla ilgili haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz konusunda size yardımcı olmamız için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

  7.1. DOĞRUDAN PAZARLAMA İÇERİKLERİ ALMAKTAN VAZGEÇME VE İTİRAZ HAKKI

  Doğrudan pazarlama içerikleri alma konusundaki tercihinizi Hesap Yönetim Aracımız üzerinden belirleyebilirsiniz. Gönderdiğimiz tüm kişiselleştirilmiş pazarlama e-postaları, mesajları, oyun içi ve çevrimiçi teklifleri almaktan vazgeçseniz bile, Hesabınızdaki satın alımları veya değişiklikleri teyit etmek, garanti veya güvenlik konusunda bilgi vermek, SKLS, Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası’ndaki değişiklikler konusunda bilgilendirmek amacıyla size yine de bazı bildirimler (bunlara genellikle “işlemsel” bilgiler adı veriyoruz) gönderebileceğimizi ve oyun içi ve çevrimiçi kişiselleştirilmemiş pazarlama tekliflerini size göstereceğimizi vurgulamak isteriz. Her türlü bildirim veya haberleşmeyi ancak ve ancak hesabınızı silindikten sonra durdurabileceğiz. Bunun yanı sıra, oyun içi ve çevrimiçi teklif içerikleri almaktan vazgeçseniz bile, Oyun içinde ve bazı web sayfalarında bu teklifleri yine de görebilirsiniz: Bu, söz konusu tekliflerin herkese ya da çok geniş bir hedef kitleye gösterildiği ve sizi özellikle hedeflemediği anlamına gelir.

  Android veya iOS cihazınızın gizlilik ayarlarını kontrol etmek ve “reklam takibini kısıtla” (Apple iOS) veya “ilgiye dayalı reklam almaktan vazgeç” (Android) seçeneklerini işaretlemek suretiyle, mobil uygulamalardaki kişiselleştirilmiş reklamları almayı durdurabilirsiniz. Mobil anlık bildirimleri Android veya iOS cihazınızın ayarlar menüsünden ayarlayabilirsiniz.

  Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün 6(1) maddesinin (f) bendi uyarınca Kişisel Verilerinizin işlenmesi meşru menfaatlere dayandığı durumlarda, itiraz hakkınızı dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. İtiraz etmeniz durumunda, verilerin işlenmesi için mücbir ve geçerli yasal gerekçeler bulunmadıkça veya veriler kanuni hak taleplerinin oluşturulması, kullanılması veya savunulması için gerekmedikçe, Kişisel Verilerinizi daha fazla işlemeyeceğiz.

  7.2. ERİŞİM HAKKI

  Elimizde bulunan size ait Kişisel Verilere erişme hakkınız, yani (i) size ait Kişisel Verilerin saklanıp saklanmadığı konusunda bilgi edinme, (ii) bunlara erişme ve/veya (iii) saklanan Kişisel Verilerin nüshasını ücretsiz talep etme hakkınız vardır. Buradan ve – Konsol Oyunları için– buradan erişebileceğiniz Hesap Yönetim Araçlarında bulabileceğiniz “Verileri Dışa Aktarma” aracı sayesinde Kişisel Verilerinize erişme hakkınızı kullanabilirsiniz. Olağan koşullarda, talep etmeniz halinde, saklanan Kişisel Verilerinizin nüshasını 30 (otuz) gün içinde temin ederiz. Sakladığımız Kişisel Veri arşivi hazır olduğunda, kaynaklarımızdan indirebileceksiniz. Talebiniz başkalarının hak ve özgürlüklerini etkiliyorsa ya da açıkça dayanaksızsa veya aşırıya kaçıyorsa, makul bir ücret talep etme (bilgilerin temin edilmesi, haberleşme veya gereken eylemlerde bulunmakla ilgili idari maliyetler göz önünde bulundurulur) ya da talebin gereğini yerine getirmeyi reddetme hakkımız saklıdır. Bunun yanında, belirli bir alan, web sitesi ve benzerine Kişisel Verilerinizi girmeme veya temin etmeme konusundaki ricamıza rağmen Hizmetlerimizi kullanmak suretiyle yayınlayabileceğiniz veya temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin bir kısmını size temin edemeyebiliriz.

  7.3. DÜZELTME HAKKI

  Hangi takma adı, e-posta adresi, telefon numarası, ülke, sosyal ağ hesapları, güvenilir siteler ve ödeme yöntemlerini Hesabınızla ilişkilendireceğimizi siz kontrol edersiniz. Değişmesi halinde, lütfen bu bilgileri doğrudan Kişisel Hesabınızda değiştirin. Sizinle ilgili sakladığımız herhangi bir Kişisel Verinin yanlış veya eksik olması halinde lütfen bizi bilgilendirin.

  7.4. SİLME HAKKI

  Buradan ve – Konsol Oyunları için – buradan erişebileceğiniz Hesap Yönetim Araçları içinde bulabileceğiniz “Hesap Silme” aracını kullanarak Hesabınızı silmek suretiyle, sizinle ilgili Kişisel Verilerin tarafımızca silinmesini sağlama hakkınız vardır.

  Hesabınızın silinmesi sonucunda, Hesap ve Hesabınızla bağlantılı Oyunla İlgili Bilgiler, Wargaming forumları abonelikleri ve Hesabı kullandığınız diğer hizmetlere erişim olanağı dahil olmak üzere, çoğu Hizmete erişim olanağınızı kaybedeceksiniz.

  Cayma süresi. Hesabınızın silinmesini talep ettiğiniz andan sonraki 45 (kırk-beş) günden oluşan cayma süresi içinde hesabınızı tekrar aktif hale getirmenize olanak tanıyoruz. Bu özellik, birtakım Oyunla İlgili Bilgileri ve başka önemli bilgi ve seçenekleri kazara kaybetmemenize fırsat sunuyor. Bu ara dönemde, Hesap silme talebini göndermeden önce başlatmış olabileceğiniz finansal ve başka faaliyetleri sonlandırabileceğiz.

  Hesap silindikten sonra ödeme yapılmaması. Hesabınızın silinmesi sonucunda, cayma süresi boyunca dahil olmak üzere, Premium Mağaza’da ödeme yapma olanağını kaybedeceksiniz. Hesap silindikten sonra teknik bir aksaklık yüzünden veya başka herhangi bir nedenle herhangi bir ödemenin yapılması halinde, tarafınızca ödenen meblağı size iade edecek ve ilgili İlave Özelliklere ilişkin haklar tanımayacağız.

  Hesap silinmesinde sorun. Bazı durumlarda, hesabınızın silinmesi ve dolayısıyla Kişisel Bilgilerinizin silinmesinde sorun yaşanabilir. Örnek vermek gerekirse, Oyunlarda klan komutanıysanız, Hesabınızı büyük ihtimalle klanı transfer ettikten ve başka bir kullanıcının komutasına verdikten sonra ya da klanı dağıttıktan sonra silebileceksiniz. Bazı durumlarda, taleplerin arz ettiği sorunlar ve sayısına bağlı olarak, Kişisel Verilerin silinme süresi uzatılabilir, ancak ilave iki aydan daha fazla uzatılamaz.

  Kişisel Verilerin Erken silinmesi. Hesap Yönetim Araçları üzerinden siz Hesabınızın silinmesini talep edene kadar, elimizde bulunan sizinle ilgili Kişisel Verilerin çoğunu saklarız. Bununla birlikte, belirli Kişisel Veriler geçerli bir Hesabınız olduğu zaman bile silinir. Bu şekilde silinen verilere şunlar örnek verilebilir:

  • Kişiselleştirme amacıyla temin ettiğiniz ya da size bir ödül göndermemiz ya da bir etkinliğe katılmak üzere seyahatinizi ayarlamamız için bize temin ettiğiniz İletişim Verileriniz, kıyafet beden bilgileriniz, renk tercihleriniz ve benzerleri, söz konusu ödül adresinize gönderildikten 45 (kırk beş) gün sonra silinir;
  • Alfa testleri, süper testler, kullanıcı deneyimi (UX) testleri, anketler, YouTube, Facebook, vk.com gibi sosyal ağlardaki ve yerinde etkinliklerdeki kamuya mal olmuş fikirlere ilişkin analizler sürecinde sizin hakkınızda topladığımız veriler; veri analizinin, toplulaştırılmasının ve Hizmet iyileştirme raporlarımızın hazırlanmasının tamamlanmasından sonra en geç 45 (kırk beş) gün içinde silinir;
  • Hizmetler, erişim günlükleri, hata günlükleri arasındaki iletişim kayıtları gibi teknik kütükler veya günlükler; olağan koşullarda, oluşturulduktan sonraki 45 (kırk beş) gün içinde silinir.

  Sakladığımız veriler. Ara dönemin sona ermesinin ardından, yürürlükteki kanunların şart koştuğu gerekliliklere (örneğin vergi ve muhasebe gereklilikleri) uymamız veya Oyunlardaki hileleri ve SKLS ihlallerini tespit etmemiz, araştırmamız ve önlememiz için ihtiyaç duyulan veriler hariç olmak kaydıyla, sizinle ilgili bütün Kişisel Verileri sileceğiz. Anonim bilgileri Hesabınız kapatıldıktan sonra da saklayacağız. Başkalarıyla (örneğin Oyun içi sohbetler, güncellemeler veya grup iletileri yoluyla) paylaştığınız bilgiler, siz hesabınızı kapattıktan veya kendi profilinizden veya posta kutunuzdan bilgileri sildikten sonra da görünür olacaktır ve başka Üyelerin Hizmetlerimiz üzerinden kopyaladığı verilerin kontrolü bizde değildir. Kapatılan hesaplarla ilişkili grup içeriklerinde kaynak olarak, bilinmeyen kullanıcı görünecektir. Profiliniz başkalarının hizmetlerinde (örneğin arama motoru sonuçları), bunların ön bellekleri yenilenene kadar görünmeye devam edebilir.

  Ayrıca denetleyici kurumlara şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

  8. BU POLİTİKAYI DEĞİŞTİREBİLİRİZ

  Kanun veya düzenlemelerdeki değişiklikler, sektör uygulamalarındaki değişiklikler ve yansıtılması gereken teknolojik gelişmeler gibi çeşitli gerekçelerle, bu Politika’yı muhtelif zamanlarda değiştirebiliriz.