Yasal belgeler

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Wargamıng gizlilik politikası
 • Wargamıng gizlilik politikası

  Yürürlük tarihi: 17 Temmuz 2020

  Gizliliğinizi korumayı ve gizliliğinize saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz. Bu Gizlilik Politikası (“Politika“), oyunlarımızı indirdiğinizde, oynadığınızda ve web sitelerimizi, uygulamalarımızı ve diğer ürünlerimizi kullandığınızda kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımızı, işlediğimizi, kullandığımızı ve paylaştığımızı açıklamaktadır.

  Kişisel Veri” ile kimliği tanımlanmış veya tanımlanabilecek gerçek bir kişi olarak sizinle ilgili verileri kastediyoruz. “Kişisel Veriler” terimi; adınız, posta adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, yaşınız, cinsiyetiniz, oyun tercihleriniz gibi bilgileri içerebilir. Kimliğinizi belirlemek için kullanamayacağımız anonim veya kimliksizleştirilmiş bilgiler, “Kişisel Veri” sayılmaz.

  1. VERİ SORUMLUSUNUN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Aşağıda tanımlandığı haliyle Ürünlerimizle ilgili veri sorumlusu:

  Wargaming Group Limited
  Şirket sicil numarası: HE290868
  105, Agion Omologiton Avenue
  Lefkoşa 1080
  Kıbrıs
  E-posta: privacy@wargaming.net

  Bu Politika’da “Wargaming”, “biz”, “bizi/bize/bizde/bizden” veya “bizim” Wargaming Group Limited anlamına gelir ve “Ürünler” terimi şu anlama gelir:

  (i) Bu Politika’ya link veren, Siteler, Wargaming Game Center ve iOS ve Android gibi oyun platformları aracılığıyla kullanıma sunulan PC oyunları ve mobil oyunlar (“Oyunlar”)

  (ii) Aşağıdakiler dahil olmak üzere bu Politika’ya link veren web sitelerimiz:

  http://worldoftanks.eu
  http://worldofwarplanes.eu
  http://worldofwarships.eu
  https://wotblitz.com
  https://wowsblitz.com
  http://wargaming.net
  https://godsandglory.com
  https://playcaliber.eu

  (“Siteler”)

  (iii) Xbox One, PlayStation®5 bilgisayar eğlence sistemi ve diğer oyun konsollarında ve https://console.worldoftanks.com ve https://wowslegends.com dahil olmak üzere ilgili Konsol Oyunları web sitelerimizde oynamaya yönelik konsol oyunlarımız (“Konsol Oyunları”);

  (iv) “World of Tanks Assistant”, “Wargaming Check” ve “Wargaming Game Center” dahil olmak üzere Oyunlarla ilgili ürünlerimiz ve uygulamalarımız (destek uygulamaları ve forumlar buna dahildir); ve

  (v) Wargaming hesabı (“Hesap“) ve bizim tarafımızdan işletilen edilen ve bu Politikaya link veren herhangi bir çevrimiçi oyun, web sitesi, uygulama ve ürün.

  Bu Politika, bu Politikayı size sunan herhangi bir çevrimdışı aktivitemiz için de geçerlidir.

  2. VERİ KORUMA GÖREVLİSİNİN (DPO) İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Bu Politika, veri uygulamalarımız veya yürürlükteki yasalara uyumumuza ilişkin sorularınız için lütfen aşağıdaki bilgileri kullanarak Veri Koruma Görevlimizle temasa geçin:

  Wargaming Veri Koruma Görevlisi
  105, Agion Omologiton Avenue
  Lefkoşa 1080
  Kıbrıs
  E-posta: dpo@wargaming.net

  3. KALİFORNİYA VE NEVADA SAKİNLERİ

  Kaliforniya ve Nevada sakinleri için, California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA“) (Kaliforniya Tüketici Gizliliği Kanunu) ve Nevada yasaları (NRS 603A.340) uyarınca ayrıca ilave bir gizlilik politikası hazırladık. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıda ekte sunulan ilave gizlilik politikasını gözden geçirin.

  4. ÖZET GENEL BİLGİ

  Kişisel Verileri yalnızca sizinle aramızdaki bir sözleşmenin ifası için gerektiğinde, tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğe uymak için ya da meşru menfaatlerimiz doğrultusunda işleriz; ancak Kişisel Verilerinizin korunmasını gerektiren menfaatlerinizin veya temel hak ve özgürlüklerinizin söz konusu menfaatlerimizi hükümsüz kıldığı durumlar istisnadır.

  Meşru menfaatlerimiz, Ürünlerimizi etkin, güvenli ve zararsız biçimde sunmak ve geliştirmekten ibarettir. Ürünlerimizi kullanan herkese adil ve dengeli bir deneyim yaşatmak istiyoruz.

  4.1. SİZİN TERCİHLERİNİZ

  Hesap Yönetim aracını kullanarak, Kişisel Verilerinizi nasıl kullanabileceğimizi seçebilirsiniz. Kişisel Verilerin kullanımı konusundaki talimatlarınıza uymadan önce kimliğinizi doğrulamamız gerektiğinden, Hesap Yönetim aracına erişmek için kayıtlı bir Hesabınız olması gerekir. Bunun anlamı şudur: Hesabın demo sürümünü kullanıyorsanız ancak ve ancak Hesap oluşturma sürecini tamamladıktan sonra verilerinizi nasıl kullandığımız konusunda tamamen söz sahibi olabileceksiniz.

  Örnek vermek gerekirse, Hesap Yönetim aracı sayesinde şunları yapabilirsiniz:

  • e-posta yoluyla, Oyunların içinde ve çevrimiçi ortamda sunulan doğrudan pazarlama içeriklerini almaktan vazgeçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki “Doğrudan Pazarlama İçerikleri Almaktan Vazgeçme ve İtiraz Hakkı” başlıklı Bölüm 8.1’i okuyun.
  • topladığımız ve sakladığımız Kişisel Verilerinize erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki “Erişim Hakkı” başlıklı Bölüm 8.2’yi okuyun;
  • Hesabınızı ve ilgili Kişisel Verileri sildirtebilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki “Sildirme Hakkı” başlıklı Bölüm 8.4’ü okuyun.

  4.2. BİLGİ GÜVENLİĞİ

  Bilgilerin işlenmesine ve tabiatına ilişkin riskleri layıkıyla hesaba katmak suretiyle, bilgilerinizi kaybolma, hırsızlık, kötü amaçla kullanma, yetkisiz erişim, ifşa, değiştirme ve imha etme eylemlerine karşı korumak üzere tasarlanmış, makul ve uygun güvenlik tedbirlerini uyguluyoruz.

  4.3. VERİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA İŞLENMESİ

  Kişisel Verileri, işbu Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda bizim adımıza çalışan iştiraklerimiz, ortaklıklarımız, satıcılarımız veya temsilcilerimizle paylaşabiliriz. Örneğin, sistemlerimizin veya Ürünlerimizin korunmasına ve muhafaza edilmesine yardımcı olmak üzere başka şirketlerden hizmet alabiliriz. İlişki tesis ettiğimiz her satıcı veya temsilci, bizim veri gizliliği ve güvenliği kurallarımıza uymak zorundadır ve biz özellikle talimat vermediğimiz müddetçe bizden aldıkları kişisel verileri başka bir amaçla kullanmalarına izin verilmez. Söz konusu şirketler Avrupa Ekonomik Alanı dışında bulunabilirler. Daha fazla bilgi için “Bilgilerinizi nasıl paylaşıyoruz?” başlıklı Bölüm 7’yi okuyun.

  4.4. ÇOCUKLAR

  Çocuklardan elde edilen kişisel bilgilerin korunması konusunda özel yükümlülüğümüz olduğunu kabul ediyoruz. Ebeveyninin izni olmaksızın, hiçbir çocuktan bilerek Kişisel Veri toplamayız ve böylesi verileri işlemeyiz. İşbu Politika kapsamında çocuk, 18 yaşından küçük (veya yürürlükteki kanunlara göre bunun farklı olduğu yerlerde, Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesine rıza göstermek için belirlenmiş asgari rüşt yaşı) herhangi bir birey anlamına gelir. Ebeveyn veya vasiyseniz ve çocuğunuzun bilgilerini yürürlükteki yasalara aykırı şekilde topladığımız kanaatindeyseniz privacy@wargaming.net e-posta adresinden bizimle iletişime geçin. Yürürlükteki yasalar uyarınca söz konusu bilgileri sileceğiz.

  4.5. VERİ SAKLAMA

  İşbu Politika’da açıklanan amaçlar kapsamında toplanan ve işlenen Kişisel Verilerinizin çoğunu, Ürünlerimizi kullanmaya devam ettiğiniz (örneğin Oyunlarımızdan birinde aktif bir Hesabınız olduğu) müddetçe saklarız. Hesap Yönetim aracını kullanarak hesabınızın silinmesini talep ettikten ve 45 (kırk beş) takvim gününden oluşan cayma süresi (bu süre içinde hesabınızı tekrar aktif hale getirebiliriz) dolduktan sonra, Kişisel Verilerinizi sileceğiz. Kişisel Verilerinizi silme süreci, cayma süresinin bitiminden sonra bir ayı bulabilir ve taleplerin arz ettiği sorunlara ve sayısına bağlı olarak ilave iki ay daha uzatılabilir. Daha fazla bilgi için “Silme hakkı” başlıklı Bölüm 8.4’ü okuyun.

  4.6. HESABI KULLANMAYAN OYUNLAR
  Oyunlardan bazıları Hesabı kullanmaz. Bu Oyunlarla ilgili haklarınızı Hesap Yönetim aracı üzerinden kullanamayacaksınız. Bu nedenle, Kişisel Verilerinizi dışa aktarmanız, Kişisel Verilerinizi silmeniz, “Haklarınız” başlıklı Bölüm 8 uyarınca Kişisel Verilerinizin tarafımızca kullanılmasına itiraz etmeniz ve aboneliklerinizi yönetmeniz için size başka araçlar sunuyoruz.
  Buna ek olarak, oynanması için Hesabın oluşturulduğu Oyunların kullanıcıları ve başka Oyunların kullanıcıları hakkında topladığımız Kişisel Verilerde birtakım farklılıklar mevcuttur.
  Hesabın kullanılmadığı Oyunlarla ilgili olarak, doğrudan Oyuncu Destek Hizmetleri ile iletişime geçerek veya ilgili Oyun içinde belirtilen şekilde haklarınızı kullanabilirsiniz.
  Böylesi bir seçeneğin bulunduğu hallerde, Hesabı kullanmayan oyunların bazılarını Hesabınızla ilişkilendirebilirsiniz. Bu Oyunlar içinde bulunan Kişisel Verileriniz üzerindeki denetimin, Hesabınız ile ilgili Kişisel Verileriniz üzerindeki denetimden ayrı olduğunu vurgulamak isteriz. Örneğin, “World of Warships Blitz” oyunundaki Kişisel Verilerinizi silmek için, bu oyunun içinde belirtildiği şekilde Oyuncu Destek Hizmetleri ile irtibata geçmeniz gerekecektir; ancak Hesabınız ile ilgili Kişisel Verilerin silinmesi, Hesap Yönetim aracı üzerinden gerçekleştirilmelidir.

  5. TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

  Ürünlerimizi kullanmanızla ilgili olarak, ya doğrudan sizden (bize bilgi temin ettiğiniz durumlarda) ya da dolaylı yollardan (örneğin Ürünlerimizde kullanılan teknolojiler aracılığıyla) bilgi toplarız.

  5.1. DOĞRUDAN TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

  Sizin temin ettiğiniz Kişisel Verileri ve diğer bilgileri toplarız.

  Hesap Verileri

  Bir Hesap oluştururken, oyun içinde kullandığınız adınızı, oyun içinde kullandığınız şifrenizi ve e-posta adresinizi içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan Kişisel Veriler temin etmeniz istenebilir. Hesabınızı oluşturduktan sonra, Hesap Yönetim ayarları üzerinden doğum gününüzde hediyeler almak üzere doğum tarihinizi girmenin yanında ikinci doğrulama faktör aracı olarak telefon numaranızla Hesabınızı ilişkilendirme veya kısa mesajlarla pazarlama iletileri alma fırsatınız vardır. Bizde daha hızlı hesap oluşturmak için Google, Facebook veya Twitch gibi başka hizmetlerdeki kullanıcı bilgilerinizi de kullanabilirsiniz. Böylesi durumlarda aşağıdaki 5.3 numaralı bölüm uyarınca ilave bilgiler toplayabiliriz. Bunun yanında, Hesabınızla ilişkili olarak “Wargaming ID” (Wargaming Kimliği) adını verdiğimiz, kişiye özel bir numara / tanımlayıcı oluştururuz ve Ürünlerimizi kullanma şekliniz Wargaming ID kullanılarak belirlenebilir.

  İçerik Verileri

  Başka Ürünlerimiz için Hesap oluşturduğunuz ve başka Ürünlerimizi kullandığınız zaman (örneğin oyun forumları, sohbetler ya da Ürünlerimiz konusunda geri bildirimde bulunduğunuz zaman) Kişisel Verilerinizi elde edebiliriz. Bu veriler arasında şunlar sayılabilir:

  • Wargaming mülkiyetindeki veya Wargaming tarafından işletilen Oyunlarla ilgili forumların herhangi birine (“Forumlar”), Wargaming tarafından işletilen sosyal ağ gruplarının sayfalarına ve Sitelere girdiğiniz, buralarda yorumladığınız veya beğendiğiniz bilgiler ve buralarda paylaştığınız içerikler;
  • Oyun-içi sesli sohbet dahil olmak üzere, Oyunlardaki “oyun içi sohbet” fonksiyonu kullanılarak gönderilen bilgiler;
  • Bizden bilgi veya destek talep ederken ya da bizden bir ürün veya hizmet satın alırken temin ettiğiniz bilgiler; Siparişlerinizi tamamlamak üzere ilgili ödeme kuruluşuna iletmek için gereken bilgiler bunlara dahildir. Bu bilgiler herhangi bir işlemin meblağını içerebilir ancak sizin finansal bilgilerinizi içermez, yalnızca ödeme kuruluşuna güvenli protokollerle doğrudan iletilir;
  • Yarışmalara, mücadelelere, turnuvalara, sadakat programlarına, çevrimdışı etkinliklere katılırken, anketlere cevap verirken bize temin ettiğiniz, Hesap Verileri dışındaki bilgiler (örneğin iletişim bilgileriniz);
  • Alfa testleri, süper testler ve kullanıcı deneyimi (UX) testlerine katılmak için veya bu testlerin katılımcısı olarak bize temin ettiğiniz bilgiler.

  Kişisel Bağlantı Verileri

  Bir talebinizi yerine getirmek amacıyla, isimleri, takma adları, e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi kişisel bağlantılarınız hakkında verileri sizin rızanızla toplarız, örneğin Ürünlerimizi kullanan bağlantılarınızı bulabiliriz veya referans programları ve benzerleri aracılığıyla sizin bağlantılarınızı Ürünlerimize katılmaya davet edebiliriz. Bu tür özellikleri kullanmak suretiyle, talebinizi yerine getirmek üzere iletişim bilgilerini kullanmamız konusunda bağlantınızın rızasını aldığınızı kabul ve beyan etmiş sayılırsınız.

  Sizin tarafınızdan gönüllü olarak temin edilen diğer veriler

  Bizim talep etmediğimiz başka bilgileri gönüllü olarak bize temin etmeyi tercih edebilirsiniz ve böylesi durumlarda bahse konu bilgilerden sadece siz sorumlu olursunuz.

  5.2. DOLAYLI YOLLARDAN TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

  Oyunlarımız, Sitelerimiz ve diğer Ürünlerimizle etkileşiminiz ve bunları kullanmanız sayesinde, çeşitli bilgileri dolaylı yollardan toplarız.
  Böylesi bilgiler, anonim hale getirilmiş tarayıcı ve cihaz bilgileri (hem yazılım hem de donanımla ilgili), otomatik elektronik etkileşimler yoluyla toplanan veriler, uygulama kullanım verileri, demografik bilgiler, coğrafi bilgiler, coğrafi konum bilgileri, istatistiksel ve toplulaştırılmış bilgiler (“Diğer Bilgiler”) içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir. İstatistiksel veya toplulaştırılmış bilgiler doğrudan belirli bir kişiyi tanımlamaz, ancak Kişisel Verilerden türetilebilir. Örneğin, belirli bir ülkedeki kullanıcıların oranını hesaplamak için Kişisel Verileri toplulaştırabiliriz. Diğer Bilgiler ile Kişisel Veriler birleştirildiği takdirde, birleştirilen bilgilere Kişisel Veri muamelesi yaparız.

  5.2.1. İzleme Verileri ve Çerezler

  Biz, pazarlama ortakları ve site analizi tedarikçileri gibi ortaklarımız, kullanıcıların Ürünlerimizi ve benzeri teknolojileri (örneğin web işaretçileri, pikseller, etiketler ve cihaz tanımlayıcılar) nasıl kullandıklarını analiz etmemize, farklı cihazlar ve farklı Ürünlerimizde sizi ve/veya cihazlarınızı tanımamıza, sunduğumuz Ürünleri iyileştirmemize, pazarlama, site analizi ve web sitesi işlevlerini iyileştirmemize yardımcı olmak üzere bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan “Çerezler” kullanırız. Çerez kullanımı internette standarttır. Çerezlerin alınmasını önlemek ya da size çerez gönderildiğinde bildirim almak üzere tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz. Tarayıcınızdaki ilgili ayarları seçmek suretiyle, çerez kullanımını reddedebilirsiniz. Bununla birlikte, çerez kullanımını reddetmeniz halinde, Sitelerimizin işlevlerinin bir kısmına erişemeyebileceğinizi unutmayın.

  Belirli bir siteye veya sayfaya her gün giren ziyaretçi sayısı gibi web sitesi trafik hacmi ve örüntülerine genellikle “İzleme Verisi” adı verilir. Dolaylı yollardan derlenen böylesi bilgiler, internette her gezindiğinizde bilgisayarınıza otomatik atanan bir numara olan IP adresi gibi çeşitli araçlar veya yöntemlerle toplanır. Web sayfalarını “barındıran” bilgisayarlar olan web sunucuları, kullandığı IP adresi sayesinde bilgisayarınızı otomatik olarak tanır. Sitelerimizden herhangi birini ziyaret ettiğiniz zaman, sunucularımız bilgisayarınızın IP adresini kaydeder.

  Sitelerimizde kullanılan çerezlerin adları, çerezi sağlayan kuruluş (Wargaming, üçüncü taraf site analizi ortakları ya da üçüncü taraf reklam ortakları), çerezin amacı (web sitesi işlevselliği ve performansı veya pazarlama için gerekli) ile çerezin kullanım süresi hakkında daha fazla bilgi edinmek için her sitenin alt bilgi kısmında yer alan Çerez Ayarları bağlantısını tıklayabilirsiniz. Bu bağlantıdan istediğiniz zaman çerez tercihlerinizi belirleyebilir ve çerez ayarlarınızı denetleyebilirsiniz.

  5.2.1.1. Çerezlerin silinmesi, hedefli reklamların ve analizlerin devre dışı bırakılması

  Çoğu çevrimiçi hizmet gibi, biz ve ortaklarımız çerezleri ve benzeri teknolojileri Hizmet’i sağlamak ve kişiselleştirmek, kullanımı analiz etmek, reklamlarda belirli kişileri hedeflemek, dolandırıcılığı önlemek için kullanırız. Çerezleri tarayıcınızın ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz ama o zaman Hizmet’in bazı kısımları düzgün çalışmayabilir.

  Davranışlar temelinde hedeflenen reklamları kısıtlamak istiyorsanız, cihazınızın ayarlarındaki reklam takibini kısıtlayarak bunu yapabilirsiniz. Devre dışı bırakma eylemlerinin her tarayıcı ve cihaza özgü olduğunu ve ilgili devre dışı bırakma tercihinizin gerçekleşmesinin biraz zaman alabileceğini lütfen göz önünde bulundurun.

  Uygulamalardaki mobil reklamlar için, Reklam Kimliğini sıfırlayabilir ve cihazınıza bağlı olarak ilgiye dayalı reklamları devre dışı bırakmayı (Android) ya da Reklam Takibini Kısıtla ayarını açmayı (iOS) tercih edebilirsiniz.

  Webdeki görüntüleme esaslı reklamlarda, çerezler sayesinde (ör. Chrome için https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en) ve http://www.aboutads.info/choices ve http://www.youronlinechoices.eu adreslerini ziyaret etmek suretiyle de belirli takipleri engellemek için tarayıcınızın ayarlarını yapabilirsiniz.

  İzlememe: Tarayıcı ayarlarınız, ziyaret ettiğiniz çevrimiçi hizmetlere otomatik olarak “Do Not Track” (İzleme) sinyali göndermenize izin verebilir. Bununla birlikte, site ve uygulama operatörlerinin bu sinyaller konusunda ne yapması gerektiğine dair sektörde herhangi bir görüş birliği yoktur. Dolayısıyla, yasaların mecbur kıldığına dair bir içtihatta bulunulmadıkça ve böyle bir içtihatta bulunulana kadar, “İzleme” sinyallerini takip etmeyiz veya bu sinyallerle ilgili bir aksiyon almayız. “İzlememe” isteğinde bulunma hakkında daha fazla bilgi edinmek için http://www.allaboutdnt.com adresini ziyaret edin.

  5.2.2. Oyunla İlgili Bilgiler

  Size iyi hizmet sunabilmemiz için, Oyunlarımızı kullanmanız konusunda çeşitli bilgileri toplamamız, saklamamız ve kullanmamız gerekir. “Oyunla İlgili Bilgiler”, yukarıdaki bölüm 5.1’deki Hesap Verileri altında açıklandığı haliyle “Wargaming Kimliğiniz” (veya “Wargaming ID”) altında ve genellikle “oyun istatistikleri” adı verilen bilgiler altında saklanır. “Oyun istatistikleri” şu anlama gelir: Oyunlar konusundaki tercihleriniz, Oyunlardaki ilerleme düzeyiniz, klanlara ve muharebelere katılımınız ve bunlardaki performansınız ve başarılarınız, oynama sıklığınız vs.

  5.2.3. Cihaz Bilgileri ve Coğrafi Konum

  Siz oyunları kurarken ve Ürünlerimizi kullanırken yaşanabilecek çökme sorunu ve başka teknik sorunlara çözüm bulmanın yanında, Ürünlerimizi sizin için daha uygun hale getirmek amacıyla, Ürünlerimize erişmek için kullandığınız cihaz hakkında bilgiler toplar, saklar ve kullanırız [cihaz türü, kullandığınız donanım ve işletim sistemi, cihaz ayarları, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve (eğer varsa) çökme verileri bunlara dahildir]. Bu bilgilerin bir kısmını veya tamamını toplamamız genellikle, kullandığınız cihaz türüne ve cihaz ayarlarına bağlıdır. Aynı zamanda Ürünleri kullanırken baş gösteren çökme sorunları, hatalar ve başka teknik sorunları gidermek için gereken ilave verileri toplayan ve kullanan uygulamalar da yükleyebilirsiniz (örneğin Wargaming Center ve Wargaming Check).

  Ürünlerimizi sizin açınızdan daha uygun hale getirmek için ve ancak izin verdiğiniz takdirde, mobil cihazlardan elde edilen kesin GPS konumunuzu da toplayabiliriz. Kullandığınız tarayıcı veya cihazdan elde edilen Wi-Fi ve IP adresleri, yaklaşık konumunuzu belirlemek için kullanılabilir.

  5.2.4. Dolandırıcılık ve ihlallerin tespit edilmesi için gereken bilgiler

  Aynı zamanda Oyunda yapılan hileleri ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (SKLS) ihlallerini tespit etmek, araştırmak ve önlemek için gereken belirli verileri (örneğin IP adresi, kullanıcı adı, vs.) toplayabiliriz. Sadece Oyunda yapılan dolandırıcılıkları ve hileleri tespit etmek, araştırmak ve önlemek amacıyla kullanılan bu veriler, Oyunda hile yapıldığını ispat etmek için kullanılamadığı takdirde toplandıktan altı ay sonra silinir. Bu veriler Oyunda hile veya başka bir dolandırıcılık yapıldığını veya Son Kullanıcı Lisans Anlaşmalarının ihlal edildiğini ispatlamak için kullanılabildiği takdirde, hukuki hak taleplerinin oluşturulması, kullanılması veya savunulması için bu verileri yasal zaman aşımı süresince saklarız. Bu amaçlar kapsamında saklanan belirli verilerin size veya herhangi bir üçüncü tarafa ifşa edilemeyeceğini çünkü ifşasının Oyunda yapılan dolandırıcılıklar ve hilelerinin yanında başka SKLS ihlallerini tespit etmek, araştırmak ve önlemek için başvurduğumuz mekanizmaları tehlikeye atacağını unutmayın.

  5.2.5. Kamuya mal olmuş çevrimiçi kaynaklardan edinilen bilgiler

  Ürünlerimizi iyileştirirken veya geliştirirken hesaba katmak üzere Oyunlar ve Ürünler hakkındaki görüşlerinizi öğrenmek amacıyla, örneğin YouTube, Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformlardaki kamuya mal olmuş bilgileri kullanabiliriz. Bu türden veriler Wargaming tarafından bağımsız olarak toplanabilir veya çeşitli konularda kamu duyarlılığına ilişkin analizler yapan ortaklarımızdan edinilebilir.

  5.2.6. Ortaklarımızın temin ettiği bilgiler

  Bazı durumlarda, Wargaming veri işleyen sıfatıyla kişisel verilerinizi edinir ve bu, verilerin ortaklarımızın kontrolünde olduğu ve bizim bu verileri ancak ve ancak onların talimatları ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde kullandığımız anlamına gelir. Bu verileri, SKLS kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Ürünleri geliştirmek amacıyla ve tabi olduğumuz bir hukuki yükümlülüğe uymak için veri işlemenin gerektiği durumlarda kullanırız.

  Ödeme ortakları. Kredi kartınızla oyun içi mallar, oyun içi paralar veya sınırlı süreli premium üyelik satın aldığınız zaman, ödeme ortaklarımızdan kredi kartı numaranızın bir kısmını, kredi kartınızı veren kuruluş bilgisini ve eksiksiz posta adresinizi fatura düzenlemek amacıyla alabilir ve işleyebiliriz.

  Müşterek Promosyon Ortakları. Çeşitli sadakat programlarına katılmak için size oyun içi ögeler ve/veya oyun içi para temin etmek amacıyla, telekomünikasyon şirketleri, bankalar, nakit para üstü ortakları, seyahat acenteleri ve diğer ortaklarımızdan da bilgi alabiliriz;

  Platformlar. Bunun yanında, Oyunlarımızı bu platformlarda da oynayabilmeniz için, PlayStation®5 bilgisayar eğlence sistemi, Xbox One, App Store, Google Play Store, Steam gibi başka platformlarda da size ait tanımlayıcıları ve başka bilgileri alır ve kullanırız;

  Sosyal ağlar. Oyuncularımızın Ürünlerimiz konusunda soruları olması ve Ürünlerimize ilişkin haberleri sosyal ağlar üzerinden öğrenmeyi tercih etmeleri halinde oyuncularımızla daha iyi iletişim kurmak amacıyla Facebook, YouTube, Instagram, Discord, Twitter, Reddit ve başka sosyal ağlarda Oyunlarla ilişkili belirli grup hesapları ve sayfaları oluşturduk. Ayrıca sosyal ağ hesabınızı kendi Hesabınızla ya da Ürünlerimizle entegre etmenizi veya bunları birbirine bağlamanızı mümkün kılmak amacıyla sosyal ağ sitelerindeki hesaplarınızla ilgili bilgilere de ulaşıyoruz. Örneğin Hesabınızı, YouTube hesabı kimlik bilgilerinize bağlayabilirsiniz. Bu durumda, sosyal ağ hesabınızı Hesabınıza bağlamak için YouTube’dan kanalınızın kimlik bilgileri toplanır. İçerik oluşturucuysanız kanalınıza abone olanlara veya üyelere ulaşarak aralarından oyuncumuz olanları belirleyip onlara bazı oyun içi özelleştirmeler ya da ürünler sunabiliriz. Bu gibi kaynaklardan elde edilen tüm kişisel bilgiler burada belirlenen politikalara uygun şekilde saklanacaktır.

  Bunun yanında, çerez gibi tarayıcı esaslı olmayan ve tarayıcı ayarlarıyla kontrol edilemeyen veya Hesap Yönetim aracıyla veya siz Oyunlarımızı oynarken kontrol edilemeyen Oyun uygulaması teknolojilerimiz üzerinden otomatik olarak bilgi toplarız. Örneğin, Oyun uygulamalarımız yazılım geliştirme kitleri (SDK) içerebilir; bu kitler kullanımınıza ilişkin bilgileri, örneğin Facebook SDK veya diğer ortaklarımızın SDK’ları aracılığıyla, bir sunucuya gönderen bir koddur. Bu SDK’lar dönüştürme performansımızı izlememize, size reklamlar sunmamıza ve Ürünlerimizle diğer hizmetler arasında bağ kurma olanağı gibi ilave özellikler sunmamıza imkan verir.

  5.3. DİĞER KAYNAKLARDAN EDİNİLEN BİLGİLER

  Bilgi topladığımız kaynak kategorileri arasında şunlar bulunmaktadır:

  5.3.1. Oyun platformları: Oyunlarımızı Valve (Steam), Apple (iOS) ve Google (Android) gibi platformlarında kullanıma sunan ortaklarımızdan veriler (örneğin ilgili kullanıcı tanımlayıcısı, e-posta, takma ad) toplarız. Ortaklarımızın platformlarındaki hesaplarınızdan biz değil, ortaklarımız sorumludur ve bu ortaklarımızın gizlilik politikalarını gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Konsol Oyunlarımızı oynadığınız zaman, Konsol Oyunlarını oynadığınız platformlardan [örneğin Microsoft (Xbox) ve Sony (PlayStation™Network)] veri (e-posta gibi) toplarız. Bu platformlardaki hesaplarınızdan ilgili oyun platformları sorumludur ve bu platformların gizlilik politikalarını gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

  5.3.2. Uygulama Programlama Arayüzü (API) kullanan geliştiriciler: Wargaming API’sini kullanan geliştiricilerden veriler toplarız. API kullanımı, API Kullanım Koşullarımıza tabidir.

  5.3.3. Doğrulama ortakları: Örneğin askerlik durumunuzla ilişkili olarak indirimlere uygun olup olmadığınızı doğrulamak amacıyla ID.me gibi doğrulama hizmetlerinden veriler toplarız.

  6. BİLGİLERİNİZİ NASIL KULLANIYORUZ?

  Sizinle aramızdaki sözleşmeyi ifa edebilmek için, size ait Kişisel Verileri işlememiz gerekir. Yasalarca yasaklanmadığı müddetçe, kullanıcı sıfatıyla sizin hakkınızda edindiğimiz Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanırız:

  • talep ettiğiniz Ürünleri size temin etmek (yani Oyunları kurmanıza olanak tanımak, Ürünleri işletmek, ödemelerinizi doğrulamak ve teyit etmek);
  • Hesabınız veya bizimle gerçekleştirdiğiniz işlemler konusunda sizinle iletişim kurmak için ve Sitelerimizdeki özellikler ya da politikalarımızdaki değişiklikler konusunda size bilgi göndermek;
  • ürün güncellemeleri, ürün yamaları ve düzeltmeleri ile başka benzer iletiler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla destek sunmak;
  • bir çevrimdışı yarışmayı ve benzerlerini kazanmak suretiyle hak edebileceğiniz seyahati, hediye veya ödül gönderimlerini ayarlamak.

  6.1. İLETİŞİM AMAÇLARI

  Kişisel Verilerinizi işbu Politika uyarınca Ürünlerimizin reklamını yapmak amacıyla meşru menfaatlerimiz için kullanacağız. Örnek vermek gerekirse, bir Hesap oluşturduğunuz zaman, e-posta adresiniz, takma adınız, IP adresiniz ve cep telefonu numaranızı size kişiselleştirilmiş pazarlama e-postaları, mesajlar ve Oyunlarla ilgili hedefli oyun içi ve çevrimiçi teklifler göndermek için kullanabiliriz. Bunun yanında, onay vermeniz halinde, Wargaming çevrimdışı etkinlikler, Wargaming ve ortaklarının birlikte yaptığı projelerin yanında Wargaming ID kullanılmayan Wargaming oyunları hakkında kişiselleştirilmiş pazarlama e-postaları, mesajlar ve oyun içi ve çevrimiçi teklifler göndereceğiz.

  6.2. OYUN İÇİ TEKLİFLER
  Oyunla İlgili Bilgileri aynı zamanda, sizin açınızdan en yararlı olduğuna kanaat getirdiğimiz oyun içi teklifleri size göndermek için de kullanacağız. Teklifi yapmak için öncelikle farklı oyunculardan Oyunla İlgili Bilgiler toplarız, davranışlardaki örüntüleri tespit ederiz ve bu örüntüye uyan oyuncu havuzunu veya örüntüye uyan tekil oyuncuları belirleyen algoritmalar oluştururuz. Örüntüye gerçekten uyan oyunculara oyun içi teklifler göndeririz; bu teklifler kişiselleştirilmiş (yani oyun içi teklifin özellikle size ya da nispeten az miktardaki oyunculara ulaşmasını isteriz) ya da kişiselleştirilmemiş (yani oyun içi teklifin örüntüye uyan çok sayıdaki oyuncuya ulaşmasını isteriz) olabilir. Böylesi tekliflerin sizin üzerinizde veya başka oyuncular üzerinde asla ciddi bir etki yaratmaması için her zaman gerekeni yaparız. Örneğin, Fransız taşıtlarla çok iyi oynayan bir oyuncu olduğunuzu ve hesabınızı beş yıldan uzun bir süre önce açtığınızı fark edebiliriz: Böylelikle yeni Fransız taşıtı size kiralık olarak özellikle teklif edebiliriz ancak her ne olursa olsun, başka kullanıcılara teklif edilenden daha yüksek bir fiyata asla teklif etmeyiz. Hesap Yönetim Aracı’nı kullanarak kişiselleştirilmiş Oyun içi teklifler aboneliğinden çıkabilirsiniz.

  6.3. ÜRÜNLERİ İYİLEŞTİRME AMAÇLARI

  Genel anlamda oyuncularımıza daha uygun olmasını ve oyuncularımızın daha çok ilgisini çekmesini sağlamak üzere Ürünlerimizi ve faaliyetlerimizi iyileştirmenin yollarını tespit etmek amacıyla bilgilerinizi analiz ederiz. Aynı zamanda Ürünlerimize ilişkin anketleri yanıtlamanızı da isteyebiliriz; bu anketleri yanıtlayıp yanıtlamamak ve ne tür bilgileri temin ettiğiniz konusunda her zaman seçeneğiniz vardır.

  6.4. DOLANDIRICILIK VE SKLS İHLALLERİNİN TESPİT EDİLMESİ

  Oyunda yapılan hileleri ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmelerinin, Oyun Kurallarının ve politikalarının ihlal edildiği durumları tespit etmek, araştırmak ve önlemek için gerekli bilgileri, sadece tespit, araştırma ve önleme amaçları doğrultusunda kullanırız. Bu veriler Oyunda hile veya başka bir dolandırıcılık yapıldığını veya Son Kullanıcı Lisans Anlaşmalarının ihlal edildiğini ispatlamak için kullanılabildiği takdirde, hukuki hak taleplerinin oluşturulması, kullanılması veya savunulması için bu verileri yasal zaman aşımı süresince saklarız.

  6.5. HEDEF KİTLE EŞLEŞTİRME HİZMETLERİ

  Ürünlerimizi kullanmış veya ziyaret etmiş ya da veritabanlarımızın birinde veya daha fazlasında kimliği tespit edilmiş kişilere (ya da bunlara benzer kişilere) ulaşmak üzere hedef kitle eşleştirme hizmetleri için de kişisel bilgilerinizi kullanacağız (“Eşleştirilmiş Reklamlar“). Bu işlem bizim tarafımızdan, tek yönlü şifrelenmiş e-posta listesi paylaşmak suretiyle gerçekleştirilir. Örneğin, Facebook üzerindeki oyuncularımıza reklam sunmak için Facebook Custom Audiences, oyuncularımızla benzer özellikler gösteren, Facebook üzerindeki kullanıcılara reklam sunmak için de Facebook Lookalike Audiences kullanırız.

  Satıcılar ve reklam ortakları veri işleyicilerimiz olarak hareket edebilir veya belirli durumlarda veri sorumlusu olarak hareket edebilirler ve bilgilerinizin nasıl işleneceğine bağımsız olarak karar verebilirler. Bu ortaklarımızın gizlilik politikaları ve kullanım koşulları hakkında bilgi edinmenizi ve bu belgelere başvurmanızı tavsiye ederiz. Eşleştirilmiş Reklamlar için tek yönlü şifrelenmiş e-posta adreslerinizi paylaşmamızı engellemek için lütfen privacy@wargaming.net adresinden bizimle iletişime geçin ve Eşleştirilmiş Reklamlar listesinden çıkmak istediğinizi belirtin. Eşleştirilmiş Reklamlar amaçları doğrultusunda reklam ortaklarımızla paylaşılan daha sonraki bütün listelerden sizin e-posta adresinizi çıkaracağız.

  7. BİLGİLERİNİZİ NASIL PAYLAŞIYORUZ?

  Sizinle aramızdaki bir sözleşmenin ifası, tabi olduğumuz bir kanuni zorunluluğa uymak için ya da meşru menfaatlerimize dayanarak, size ait kişisel verileri aşağıdaki kategorilerdeki üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:

  1. Ödeme ortakları: E-posta adresinizi, IP adresinizi, Wargaming web sitelerinde sizin tarafınızdan talep edilen oyun içi satın almalar hakkında bilgileri ve satın alma ve hesaptan para çekme taleplerinizi karşılamak amacıyla bize temin ettiğiniz başka bilgileri paylaşırız;
  2. Reklam ve reklam ölçüm ortakları: E-posta adresiniz, IP adresiniz ile üçüncü taraf hizmetler üzerindeki çevrimiçi reklamların hedeflenmesi, dağıtımı ve ölçümünü kolaylaştırmak ya da size faydalı veya uygun olabilecek, sizin ilginizi çekebilecek bilgilerin iletimini kolaylaştırmak (örneğin Oyun içi reklamları izlemek suretiyle ödül kazanmanıza olanak tanımak) amacıyla bize temin ettiğiniz başka bilgileri paylaşırız; Satıcılar ve reklam ortakları veri işleyicilerimiz olarak hareket edebilir veya belirli durumlarda bilgilerinizin nasıl işleneceğine bağımsız olarak karar verebilirler.
  3. Veri saklama ortakları: Bilgilerinizin bir kısmını üçüncü taraflara ait veya üçüncü taraflarca işletilen veri saklama hizmetlerini kullanarak saklarız; örneğin, Oyunla ilgili verilerinizin bir kısmı Google Cloud Platform (BigQuery) hizmetinin yanında Amazon Web Services, Inc., G-Core Labs S.A. hizmetleri kullanılarak saklanır;
  4. Yazılım tedarikçileri: Layıkıyla Ürün sunmak, üçüncü tarafların yazılım çözümlerini kullanmamızı gerektirmektedir; örneğin, verdiğiniz yanıtların saklanması dahil olmak üzere Oyun içi anketler için Widgix, LLC dba Survey Gizmo yazılımlarını kullanırız, oyun istatistiklerinize kolayca erişmenizi sağlamak için de Mixpanel, Inc. yazılımını kullanırız;
  5. Araştırma ortakları: Pazarlamayla ilgili ve başka araştırmalar yaptırmak için, size ait Oyun istatistikleri gibi bazı verilerinize erişim olanağı tanıyabiliriz. Kişisel verileriniz talep edilen hizmet veya araştırma için gerekmedikçe, ortaklarımızla anonim veriler paylaşırız;
  6. Oyuncu Destek Hizmetleri ortakları: Sizlere layık oyuncu destek hizmetlerini temin edebilmek için bazı bölgelerde ve ürünlerde üçüncü tarafları sürece dahil ederiz. Böylesi şirketler, oyuncu destek hizmeti taleplerinizde sizin temin edebileceğiniz kişisel veriler dahil olmak üzere, size ait kişisel verilere erişebilir;
  7. Oyuna dayalı uygulamaların geliştiricileri: Takma adınızı ve size ait Oyun istatistiklerinin bir kısmını, Açık Uygulama Programlama Arayüzü (Public API) aracılığıyla başka oyunculara ve ortaklarımıza temin ederiz. Bu veriler, Oyun topluluğunun oluşturduğu uygulamaların, mobil uygulamaların (örneğin World of Tanks Assistant, Oyunlara yönelik onaylanmış modlar) geliştirilmesi ve desteklenmesi için kullanılabilir. Açık Uygulama Programlama Arayüzü (Public API), sizin oyun deneyiminizi iyileştirmemize, oyun topluluğumuzun potansiyelini gerçekleştirmemize ve oyuncularımızın istatistiklerinin başka oyuncular ve topluluklar tarafından kullanılması konusunda kurallar ve şartlar yaratmak suretiyle oyuncularımızın istatistiklerinin kullanımını kontrol etmemize olanak tanır. Bilgilerinizin kullanılması, API Kullanım Koşullarımızda belirtilen kısıtlamalara tabidir.
  8. Diğer oyuncuların erişebildiği bilgiler: Takma adınızı ve oyun istatistiklerinizi Ürünlerimiz aracılığıyla diğer oyunculara sunmak, oyuncuların yaşadığı deneyimi daha eğlenceli kılmamanın önemli bir unsurudur. Diğer oyuncuların şikayetleri nedeniyle bir Oyunda yasaklandıysanız ilgili kullanıcıları yasaklanmanız hakkında bilgilendirebiliriz. Klanınızın üyelerinin, diğer kişilere kıyasla size ait oyun istatistiklerinin daha büyük kısmına erişebildiğini unutmayın.
  9. Kamuya mal olmuş bilgiler: Ürünlerimizde aynı zamanda mesaj panoları, forumlar ve/veya sohbet alanları olabilir ve kullanıcılar buralarda fikir alışverişinde bulunabilir ve birbirleriyle iletişim kurabilir. Bir panoda veya sohbet alanında bir ileti yayınlarken, bu bilgilerin internet ortamında kamuya açık hale geldiğini unutmayın; dolayısıyla, bununla ilgili riskleri kabul ederek ileti yayınlamış olursunuz ve kamuya mal ettiğiniz her türlü bilgiden sadece siz sorumlu olursunuz. Takma adınız ve oyun istatistikleriniz, Wargaming ve başka oyuncuların üretebileceği ve internete koyabileceği Oyun tekrar oynatım videoları ve başka videolarda da sunulabilir. Lütfen kimliğinizin tespit edilmesine olanak tanıyabilecek hiçbir veriyi takma adınıza dahil etmeyin. Takma adınızı değiştirmek için lütfen Oyuncu Destek Hizmetleri ile temas kurun;
  10. Harici moderatörler ve oyun test eden kişiler: Sizinle ilgili bazı bilgiler (örneğin IP adresiniz, takma adınız, Oyuncu Destek Hizmetleri çağrı kaydının içeriği), size daha iyi Ürünler sağlanmasına (örneğin Oyunlara ilişkin sorularınıza hızlıca cevap verilmesi) katkıda bulunan gönüllü moderatörlere ve oyun test eden kişilere temin edilebilir. Bu bağlamda bilgilerinizin moderatörler ve oyun test eden kişiler tarafından kullanılmasının gizlilik ilkelerine ve veri koruma sözleşmesine tabi olduğunu temin ederiz.
  11. Hile ve dolandırıcılıkla mücadele şirketleri: Oyunda yapılan hileleri ve SKLS ihlallerini tespit etmek, araştırmak ve önlemek için gereken bilgileri, sadece ve sadece Oyundaki hileleri tespit etmek, araştırmak ve önlemek amacıyla paylaşabiliriz. Böylesi ortaklardan biri Birleşik Krallık’ta kurulmuş ACI Worldwide (EMEA) Ltd. şirketidir. Hilelerle Kolay Mücadele yazılımı, ABD’de kurulmuş Epic Inc. şirketi tarafından temin edilmektedir;
  12. Lojistik ortakları: Mesela e-Spor oyuncusu olarak seyahatlerinizi ayarlamak ve Ürünlerinizi kullanmak suretiyle kazanabileceğiniz ödülleri size teslim etmek için, posta adresinizi ve başka gerekli bilgileri lojistik ortaklarımızla paylaşabilir ya da bu verileri doğrudan lojistik ortaklarımızla paylaşmanızı sizden isteyebiliriz;
  13. Üçüncü taraf web siteleri: Wargaming OpenID bilgilerinizi kullanarak bazı web sitelerinde oturum açabilirsiniz. Bu durumda takma adınızı ve profilinizin linkini ilgili web sitelerine iletiriz. Lütfen daha ayrıntılı bilgi edinmek için OpenID konulu Oyuncu Destek Hizmetleri makalelerine başvurun ve Wargaming’in bu verilerin üçüncü taraf web sitelerince daha fazla kullanılması üzerinde kontrolü olmadığını göz önünde bulundurun;
  14. Oyun Geliştiricileri ve Yayıncının Değişmesi: Üçüncü taraflarca geliştirilmiş ve Wargaming tarafından yayınlanmış belirli Oyunlarla ilgili olarak, veri sorumlusu Wargaming’dir. Böylesi geliştiriciler Oyunlar ve Ürünlerin daha da geliştirilmesi için gerekli olan belirli verileri (örneğin Oyunla İlgili Bilgiler) işleyebilir. Wargaming’in bahse konu veya diğer Oyunları ve diğer ilgili Ürünleri yayınlama hakkını üçüncü bir tarafa devretmesi halinde, size aksi yönde özellikle bilgi sunulmadığı müddetçe, yeni yayımcı verilerinizi esas itibarıyla bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekilde aynen kullanmaya devam edecektir.
  15. Resmi makamlar ve denetim makamları: Bazı kişisel veriler, faaliyet gösterdiğimiz her bir yerel yargı çevresinin yasaları uyarınca, resmi makamlara (örneğin vergi ve gümrük daireleri, denetim makamları ve başka yetkili makamlar) ifşa edilecektir;
  16. Wargaming iştirakleri ve ortaklıkları: Küresel bir şirket olarak, veri işleyen sıfatıyla hareket eden ortaklıklarımız ve bağlantılı kuruluşlarımızla bilgiler paylaşırız. Bu bilgiler dünyanın dört bir yanındaki ofislerimizde işlenebilir. Bilgileriniz, örnek vermek gerekirse, ABD, Kore, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya Cumhuriyeti gibi toplandığı yargı çevresinin dışında ya da bizim, ortaklıklarımızın veya iştiraklerimizin faaliyet gösterdiği başka herhangi bir ülkede de işlenebilir.
  17. Kontrolün el değiştirmesi: Şirketimizin satılması, başka bir şirketle birleşmesi, şirket kontrolünün el değiştirmesi ya da şirket varlıklarımızın veya aktiflerimizin bütün veya herhangi bir kısmına yönelik herhangi bir türlü iktisap veya işletme birleşmesi ya da şirketimizin tamamının veya bir kısmının başka bir şirkete devredilmesi kapsamında ya da bunlara yönelik müzakere/hazırlık süreçleri esnasında bilgilerinizi paylaşabiliriz. Bunun yanında herhangi bir Oyunu veya diğer ilgili Ürünleri yayınlama hakkını başka bir kuruluşa devretmemiz halinde, size aksi yönde özellikle bilgi sunulmadığı müddetçe, yeni yayımcı bilgilerinizi esas itibarıyla bu Politika’da belirtilen şekilde aynen kullanmaya devam edecektir.
  18. Üçüncü taraf oyun geliştiriciler: Yalnızca üçüncü taraf geliştiriciler tarafından geliştirilen oyunları da platformumuzda (Wargaming Game Center) yayınlarız. Böylesi oyunları oynamayı tercih ettiğiniz zaman, Wargaming Kimliğiniz (veya Wargaming ID), takma adınız, oyun içi satın almalarınız, Oyunlarımızın oyun içi yasaklamaları, Wargaming Game Center’ın dil tercihi gibi verilerinizi üçüncü taraf oyun geliştiriciyle paylaşabiliriz. Böylesi durumlarda biz ve üçüncü taraf oyun geliştirici bağımsız veri sorumlusu olarak hareket ederiz. Böylesi üçüncü taraflar, kendi platformlarındaki eylemlerinizden kendileri sorumludur ve bu platformların gizlilik politikalarını gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.
  19. Güvenlik ve zorunlu ifşa: Yasalara uymak veya diğer hukuki süreçler için bilgiler paylaşırız (örneğin vergi ve gümrük daireleri, denetim makamları ve gereken hallerde, güvenlik veya kanun yürütme gerekliliklerini karşılamak dahil olmak kaydıyla, resmi makamların meşru taleplerine cevap vermek amacıyla). Bizim, Ürünlerin ve başka herhangi bir kişinin haklarını, mülkünü, sağlığını, güvenliğini ve emniyetini korumak için de bilgi paylaşırız.
  20. Yarışmalar: Diğer taraflar yarışmalarımıza, müsabakalarımıza ve turnuvalarımıza (“Yarışmalar“) ortaklaşa sponsor olabilirler veya bunları ortaklaşa sunabilirler. Bir Yarışmaya gönüllü olarak katıldığınız zaman, Yarışmayı düzenleyen resmi kurallarda belirtilen şekillerde ve idari amaçlarla ve yasaların gerektirdiği şekilde bilgiler paylaşırız (örneğin kazananlar listesinde). Bir Yarışmaya katılarak, yürürlükteki yasaların yasakladığı haller istisna olmak kaydıyla, sponsor ve/veya diğer kuruluşlara adınızı, sesinizi ve/veya suretinizi reklamlarda veya pazarlama materyallerinde kullanma izni vermiş olursunuz.

  Wargaming; kişisel verileriniz Wargaming ortaklıkları veya iştiraklerinin yanında Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki üçüncü taraflarla paylaşıldığı zaman, Wargaming ortaklıkları ve iştiraklerinin yanında söz konusu üçüncü taraflarla ilgili olarak Avrupa Komisyonu tarafından benimsenen standart veri koruma hükümlerini uygulamak dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel verilere yönelik makul ve yeterli bir koruma düzeyi uygulamayı taahhüt eder. Talep etmeniz halinde, standart veri koruma hükümlerinin bir nüshasını size temin edeceğiz.

  Anonim bilgilerin paylaşılması. Aynı zamanda anonim, yani doğrudan veya dolaylı yollardan sizin kimliğinizi ifşa etmeyen bilgiler ile toplulaştırılmış bilgileri (oyun istatistikleri ve davranışlar dahil olmak üzere gruplar ve kullanıcı gruplarına ilişkin bilgilerdir ancak herhangi bir tekil kullanıcının kimliğini belirlemez ve belirlemek için makul surette kullanılamaz) reklam ortaklarımızla paylaşabiliriz. Aynı zamanda reklam verenlerimizin Ürünler içinde anonim bilgiler ve birleştirilmiş bilgiler toplamasına izin verebiliriz ve reklam verenlerimiz daha sonra bu bilgileri bizimle paylaşabilirler. Reklam verenlerimiz, bu bilgileri çerezler ve web işaretçileri gibi izleme teknolojilerini kullanarak toplayabilirler. Bu da reklam verenlerimizin Ürünler ve üçüncü taraf web sitelerinde hedefli reklam hizmetlerini geliştirmesine ve sunmasına izin vererek, ilginizi en çok çekebilecek ürün ve hizmetler hakkındaki reklamların size ulaştırılmasını sağlar. Reklam verenler bu bilgileri aynı zamanda kendi faaliyetlerini izlemek, iyileştirmek ve değiştirmek için kullanacaktır.

  8. HAKLARINIZ

  Veri koruma haklarınızı kolayca kullanmanıza olanak sağlamak için, buradan ve – Konsol Oyunları için – buradan erişebileceğiniz Hesap Yönetim Araçlarını geliştirdik. Demo hesap kullanıyorsanız ancak ve ancak Hesabınızı buradan ya da – Konsol Oyunları için – buradan oluşturduktan sonra verilerinizi nasıl kullandığımız konusunda tamamen söz sahibi olabileceksiniz. Açıklamak gerekirse, Hesabın demo sürümünü kullanıyorsanız, verilerinizin bizim tarafımızca kullanımını tam olarak denetleyebilmek için öncelikle hesabı burada tamamlamanız gerekmektedir. Lütfen hangi tür doğrudan iletileri almak istediğinize karar vermek üzere ve verilere erişme, verileri sildirme ve veri işlenmesine itiraz etme haklarınızı kullanmak için Hesap Yönetim Araçları sayfasını ziyaret edin. Bazı durumlarda, yalnızca üçüncü taraflarca geliştirilen ve Wargaming tarafından Wargaming Game Center’da yayınlanan oyunlar için [yukarıdaki 7(18) numaralı bölüme bakınız], haklarınızı doğrudan üçüncü taraf geliştiriciye karşı kullanabilirsiniz. Yalnızca üçüncü taraflarca geliştirilen oyunlarla ilgili haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz konusunda size yardımcı olmamız için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

  Hesabınızı ilişkili hizmetler (ör. Google, Microsoft, Facebook, Steam, Twitch vs.) ilişkilendirdiyseniz Hesap Yönetim aracındaki ayarlar üzerinden dilediğiniz zaman hesap ilişkilendirmesini sonlandırabilirsiniz. Hesap ilişkilendirmesini sonlandırmanın, ilişkilendirme nedeniyle daha önce paylaşılan herhangi bir bilgiyi etkilemeyeceğini lütfen dikkate alın. Diğer herhangi bir tarafın veri uygulamalarından biz sorumlu tutulamayız ve bu tarafların gizlilik politikalarını ve kullanım koşullarını dikkatlice gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

  8.1. DOĞRUDAN PAZARLAMA İÇERİKLERİ ALMAKTAN VAZGEÇME VE İTİRAZ HAKKI

  Doğrudan pazarlama içerikleri alma konusundaki tercihinizi Hesap Yönetim Aracımız üzerinden belirleyebilirsiniz. Gönderdiğimiz tüm kişiselleştirilmiş pazarlama e-postaları, mesajları, oyun içi ve çevrimiçi teklifleri almaktan vazgeçseniz bile, Hesabınızdaki satın alımları veya değişiklikleri teyit etmek, garanti veya güvenlik konusunda bilgi vermek, SKLS, Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası’ndaki değişiklikler konusunda bilgilendirmek amacıyla size yine de bazı bildirimler (bunlara genellikle “işlemsel” bilgiler adı veriyoruz) gönderebileceğimizi ve oyun içi ve çevrimiçi kişiselleştirilmemiş pazarlama tekliflerini size göstereceğimizi vurgulamak isteriz. Her türlü bildirim veya haberleşmeyi ancak ve ancak hesabınızı silindikten sonra durdurabileceğiz. Bunun yanı sıra, oyun içi ve çevrimiçi teklif içerikleri almaktan vazgeçseniz bile, Oyun içinde ve bazı web sayfalarında bu teklifleri yine de görebilirsiniz: Bu, söz konusu tekliflerin herkese ya da çok geniş bir hedef kitleye gösterildiği ve sizi özellikle hedeflemediği anlamına gelir.

  Android veya iOS cihazınızın gizlilik ayarlarını kontrol etmek ve “reklam takibini kısıtla” (Apple iOS) veya “ilgiye dayalı reklam almaktan vazgeç” (Android) seçeneklerini işaretlemek suretiyle, mobil uygulamalardaki kişiselleştirilmiş reklamları almayı durdurabilirsiniz. Mobil anlık bildirimleri Android veya iOS cihazınızın ayarlar menüsünden ayarlayabilirsiniz.

  Kişisel Verilerinizin işlenmesi meşru menfaatlere dayandığı takdirde, itiraz hakkınızı dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. İtiraz etmeniz durumunda, verilerin işlenmesi için mücbir ve geçerli yasal gerekçeler bulunmadıkça veya veriler kanuni hak taleplerinin oluşturulması, kullanılması veya savunulması için gerekmedikçe, Kişisel Verilerinizi daha fazla işlemeyeceğiz.

  8.2. ERİŞİM HAKKI

  Elimizde bulunan size ait Kişisel Verilere erişme hakkınız, yani (i) size ait Kişisel Verilerin saklanıp saklanmadığı konusunda bilgi edinme, (ii) bunlara erişme ve/veya (iii) saklanan Kişisel Verilerin nüshasını ücretsiz talep etme hakkınız vardır. Buradan ve – Konsol Oyunları için– buradan erişebileceğiniz Hesap Yönetim araçları içinde bulabileceğiniz “Verileri Dışa Aktarma” aracı sayesinde Kişisel Verilerinize erişme hakkınızı kullanabilirsiniz. Olağan koşullarda, talep etmeniz halinde, saklanan Kişisel Verilerinizin nüshasını 30 (otuz) gün içinde temin ederiz. Sakladığımız Kişisel Veri arşivi hazır olduğunda, kaynaklarımızdan indirebileceksiniz. Talebiniz başkalarının hak ve özgürlüklerini etkiliyorsa ya da açıkça dayanaksızsa veya aşırıya kaçıyorsa, makul bir ücret talep etme (bilgilerin temin edilmesi, haberleşme veya gereken eylemlerde bulunmakla ilgili idari maliyetler göz önünde bulundurulur) ya da talebin gereğini yerine getirmeyi reddetme hakkımız saklıdır. Bunun yanında, belirli bir alan, web sitesi ve benzerine Kişisel Verilerinizi girmeme veya temin etmeme konusundaki ricamıza rağmen Ürünlerimizi kullanmak suretiyle yayınlayabileceğiniz veya temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin bir kısmını size temin edemeyebiliriz.

  8.3. DÜZELTME HAKKI

  Hangi takma adı, e-posta adresi, telefon numarası, ülke (sadece istisnai durumlarda), sosyal ağ hesapları, güvenilir siteler ve ödeme yöntemlerini Hesabınızla ilişkilendireceğimizi siz kontrol edersiniz. Değişmesi halinde, lütfen bu bilgileri doğrudan Kişisel Hesabınızda değiştirin. Sizinle ilgili sakladığımız herhangi bir Kişisel Verinin yanlış veya eksik olması halinde lütfen bizi bilgilendirin.

  8.4. SİLME HAKKI

  Buradan ve – Konsol Oyunları için – buradan erişebileceğiniz Hesap Yönetim Araçları içinde bulabileceğiniz “Hesap Silme” aracını kullanarak Hesabınızı silmek suretiyle, sizinle ilgili Kişisel Verilerin tarafımızca silinmesini sağlama hakkınız vardır.

  Hesabınızın silinmesi sonucunda, Hesap ve Hesabınızla bağlantılı Oyunla İlgili Bilgiler, Wargaming forumları abonelikleri ve Hesabı kullandığınız diğer hizmetlere erişim olanağı dahil olmak üzere, çoğu Ürüne erişim olanağınızı kaybedeceksiniz.

  Cayma süresi. Hesabınızın silinmesini talep ettiğiniz andan sonraki 45 (kırk-beş) günden oluşan cayma süresi içinde hesabınızı tekrar aktif hale getirmenize olanak tanıyoruz. Bu özellik, birtakım Oyunla İlgili Bilgileri ve başka önemli bilgi ve seçenekleri kazara kaybetmemenize fırsat sunuyor. Bu ara dönemde, Hesap silme talebini göndermeden önce başlatmış olabileceğiniz finansal ve başka faaliyetleri sonlandırabileceğiz.

  Hesap silindikten sonra ödeme yapılmaması. Hesabınızın silinmesi sonucunda, cayma süresi boyunca dahil olmak üzere, Premium Mağaza’da ödeme yapma olanağını kaybedeceksiniz. Hesap silindikten sonra teknik bir aksaklık yüzünden veya başka herhangi bir nedenle herhangi bir ödemenin yapılması halinde, tarafınızca ödenen meblağı size iade edecek ve ilgili İlave Özelliklere ilişkin haklar tanımayacağız.

  Hesap silinmesinde sorun. Bazı durumlarda, hesabınızın silinmesi ve dolayısıyla Kişisel Bilgilerinizin silinmesinde sorun yaşanabilir. Örnek vermek gerekirse, Oyunlarda klan komutanıysanız, Hesabınızı büyük ihtimalle klanı transfer ettikten ve başka bir kullanıcının komutasına verdikten sonra ya da klanı dağıttıktan sonra silebileceksiniz. Bazı durumlarda, taleplerin arz ettiği sorunlar ve sayısına bağlı olarak, Kişisel Verilerin silinme süresi uzatılabilir, ancak ilave iki aydan daha fazla uzatılamaz.

  Kişisel Verilerin Erken silinmesi. Hesap Yönetim Araçları üzerinden siz Hesabınızın silinmesini talep edene kadar, elimizde bulunan sizinle ilgili Kişisel Verilerin çoğunu saklarız. Bununla birlikte, belirli Kişisel Veriler geçerli bir Hesabınız olduğu zaman bile silinir. Bu şekilde silinen verilere şunlar örnek verilebilir:

  • Kişiselleştirme amacıyla temin ettiğiniz ya da size bir ödül göndermemiz ya da bir etkinliğe katılmak üzere seyahatinizi ayarlamamız için bize temin ettiğiniz İletişim Verileriniz, kıyafet beden bilgileriniz, renk tercihleriniz ve benzerleri, söz konusu ödül adresinize gönderildikten 45 (kırk beş) gün sonra silinir;
  • Alfa testleri, süper testler, kullanıcı deneyimi (UX) testleri, anketler, YouTube, Facebook, Instagram gibi sosyal ağlardaki ve yerinde etkinliklerdeki kamuya mal olmuş fikirlere ilişkin analizler sürecinde sizin hakkınızda topladığımız veriler; veri analizi ve veri toplulaştırma süreçlerinin ve Ürün iyileştirme raporlarımızın hazırlanmasının tamamlanmasından sonra en geç 45 (kırk beş) gün içinde silinir;
  • Ürünler, erişim günlükleri, hata günlükleri arasındaki iletişim kayıtları gibi teknik kütükler veya günlükler olağan koşullarda oluşturulduktan sonraki 45 (kırk beş) gün içinde silinir.

  Sakladığımız veriler. Ara dönemin sona ermesinin ardından, yürürlükteki kanunların şart koştuğu gerekliliklere (örneğin vergi ve muhasebe gereklilikleri) uymamız veya Oyunlardaki hileleri ve SKLS ihlallerini tespit etmemiz, araştırmamız ve önlememiz ya da ihtilafları çözüme kavuşturmak ve sözleşmelerimizi icra etmek için ihtiyaç duyulan veriler hariç olmak kaydıyla, bütün Kişisel Verilerinizi sileceğiz. Anonim veya kimliksizleştirilmiş bilgileri de Hesabınız kapatıldıktan sonra saklayacağız. Başkalarıyla (örneğin Oyun içi sohbetler, güncellemeler veya grup iletileri yoluyla) paylaştığınız bilgiler, siz hesabınızı sildikten veya kendi profilinizden veya posta kutunuzdan bilgileri sildikten sonra da görünür olacaktır ve başka üyelerin/kullanıcıların Ürünlerimiz üzerinden kopyaladığı verilerin kontrolü bizde değildir. Silinen hesaplarla ilişkili grup içeriklerinde kaynak olarak, bilinmeyen kullanıcı görünecektir. Profiliniz başkalarının hizmetlerinde (örneğin arama motoru sonuçları), bunların ön bellekleri yenilenene kadar görünmeye devam edebilir.

  ŞİKAYETLER

  Yasalara uyumumuz konusunda herhangi bir sorununuz olması halinde yukarıdaki 2 numaralı bölümde belirtilen şekilde Veri Koruma Görevlimizle temas kurabilirsiniz. Ayrıca içinde bulunduğunuz yargı çevresindeki düzenleyici kuruma şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

  10. BU POLİTİKAYI DEĞİŞTİREBİLİRİZ

  Kanun veya düzenlemelerdeki değişiklikler, sektör uygulamalarındaki değişiklikler ve yansıtılması gereken teknolojik gelişmeler gibi çeşitli gerekçelerle, bu Politika’yı muhtelif zamanlarda değiştirebiliriz. Değişikliklerin önemli olması halinde, e-posta adresinize ilave bildirimde bulunabiliriz.

  KALİFORNİYA VE NEVADA SAKİNLERİ İÇİN İLAVE İFŞALAR

  Bu ilave ifşalar yalnızca Kaliforniya ve Nevada sakinleri için geçerlidir. Bu Politika, veri uygulamalarımız veya yürürlükteki yasalara uyumumuza ilişkin sorularınız için lütfen aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle temasa geçin:

  Amerika Birleşik Devletleri

  Adres: 500 108th Ave NE, Suite 2350, Bellevue WA 98004-5582
  E-posta: privacy@wargaming.net

  Bu politika, engelli kişilerin erişebileceği şekilde tasarlanmıştır. Buradaki bilgilere erişmek konusunda herhangi bir zorluk yaşamanız halinde privacy@wargaming.net adresinden bize ulaşabilirsiniz.

  11. KALİFORNİYA SAKİNLERİ

  California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”) (Kaliforniya Tüketici Gizliliği Kanunu) öğrenme, sildirme ve vazgeçme konusunda ilave haklar tanımaktadır ve kişisel bilgi toplayan ve ifşa eden şirketlerin hakların kullanılmasına yönelik bildirimler ve araçlar sunmasını şart koşmaktadır.

  11.1. BİLGİ TOPLAMA BİLDİRİMİ

  Son 12 ay içinde, CCPA içinde sıralanan aşağıdaki kategorilere giren kişisel bilgiler topladık:

   İsim, posta adresi, e-posta adresi ve IP adresi gibi çevrimiçi tanımlayıcılar dahil olmak üzere

  • tanımlayıcılar.
   Telefon numarası, fatura adresi ve kredi veya banka kartı bilgisi (yukarıdaki 5.2.6 numaralı bölüm uyarınca) dahil olmak üzere

  • müşteri kayıtları.
   Satın alınan, edinilen veya değerlendirilen ürün veya hizmet kayıtları dahil olmak üzere

  • ticari veya işlemsel bilgiler.
   Göz atma geçmişi ve bir web sitesiyle, e-postayla, uygulamayla veya reklamla etkileşimler dahil olmak üzere

  • internet etkinliği.
  • Coğrafi konum verileri.
   Öngörülen özellikleriniz ve tercihleriniz hakkında yukarıda sayılan bilgilerden

  • elde edilen çıkarımlar.

  Son 12 ay içinde kişisel bilgi toplamış olabileceğimiz kaynaklar dahil olmak üzere topladığımız bilgiler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için yukarıdaki “Topladığımız Bilgiler” başlıklı bölümü gözden geçirin. Bu kategorilere giren kişisel bilgileri, Ürünlerimizi yönetmek amaçları dahil olmak kaydıyla, yukarıdaki “Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz?” başlıklı bölümde açıklanan iş amaçları doğrultusunda toplar ve kullanırız.

  Genel itibarıyla, “satmak” teriminin geleneksel anlamıyla bilgi satmayız. CCPA kapsamındaki “satış”ın işbu Politika’da belirtilen yukarıdaki 5.2.1 numaralı bölümdeki gibi faaliyetleri kapsayacak şekilde yorumlanması halinde, bahse konu faaliyete ilişkin yürürlükteki yasalara uyacağız. Ticari amaçlar için şu kategorilere giren kişisel bilgileri ifşa ederiz: tanımlayıcılar, müşteri kayıtları, ticari veya işlemsel bilgiler, internet etkinliği, coğrafi konum verileri ve elde edilen çıkarımlar. Son 12 ay içinde kişisel bilgilerinizi paylaşmış olabileceğimiz taraf kategorileri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için yukarıdaki “Bilgilerinizi Nasıl Paylaşıyoruz?” başlıklı bölümü lütfen gözden geçirin.

  11.2. BİLME VE SİLME HAKKI

  Son 12 ay içindeki veri uygulamalarımıza ilişkin belirli ayrıntıları bilme hakkınız vardır. Özellikle açıklamak gerekirse, bizden aşağıdakileri talep edebilirsiniz:

  • Sizin hakkınızda topladığımız kişisel bilgi kategorileri;
  • Kişisel bilgilerin toplandığı kaynak kategorileri;
  • İş amaçları doğrultusunda ifşa ettiğimiz veya sattığımız, sizinle ilgili kişisel bilgi kategorileri;
  • Ticari amaçlar doğrultusunda kişisel bilgilerin ifşa edildiği veya satıldığı üçüncü taraf kategorileri;
  • Kişisel bilgileri toplamaya veya satmaya yönelik iş amacı veya ticari amaç; ve
  • Sizin hakkınızda topladığımız belirli kişisel bilgi parçacıkları.

  Bunun yanında, sizden topladığımız kişisel bilgileri silme hakkınız vardır.

  Bu haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz, Hesap Yönetim aracını ziyaret edin. Alternatif olarak, privacy@wargaming.net adresine atacağınız e-posta ile talebinizi iletmek suretiyle de bunu yapabilirsiniz. Talebinizde hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi ve talebinizin kapsamını lütfen belirtin. Talebinizi aldığımızı 10 gün içinde teyit edeceğiz. Kimliğinizi teyit etmek ve talebinizi yerine getirmemize yardımcı olmak üzere sizden belirli bilgiler talep edebiliriz. Kimliğinizi teyit edemezsek bilme ve silme talepleriniz reddedebiliriz. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen yukarıdaki 8 numaralı bölüme başvurun.

  Başka bir geliştirici tarafından geliştirilen ve Wargaming tarafından Wargaming Game Center’da yayınlanan oyunlarda, haklarınızı doğrudan diğer geliştiriciye karşı kullanabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizin geliştirici adına hizmet sağlayıcı sıfatıyla bizim tarafımızdan işlenmesi ve haklarınızı kullanmanıza yardımcı olmamız için bizimle temas kurmanız halinde, sizin bilgilerinizi adına işlediğimiz geliştiricinin adını lütfen temin edin. Talebinizi ilgili geliştiriciye ileteceğiz ve talebinize yanıt verme konusunda yasaların gerektirdiği ölçüde ilgili geliştiriciye destek olacağız.

  11.3. VAZGEÇME HAKKI

  “Satmak” teriminin CCPA içinde tanımlandığı haliyle Wargaming’in kişisel bilgilerinizi satması halinde, kişisel bilgilerinizin bizim tarafımızdan üçüncü taraflara satılmasından dilediğiniz zaman vazgeçme hakkınız vardır. “Do Not Sell My Personal Information” (Kişisel Bilgilerimi Satmayın) seçeneğine tıklamak suretiyle vazgeçme talebinizi iletebilirsiniz.

  11.4. YETKİLİ TEMSİLCİ

  Sizin adınıza taleplerinizi sunmak üzere bir yetkili temsilci atayabilirsiniz. Bununla birlikte, temsilcinin bunu yapma iznine dair yazılı delil talep edeceğiz ve sizin kimliğinizi direkt olarak doğrulayacağız.

  11.5. ADİL MUAMELE GÖRME HAKKI

  Herhangi bir hakkınızı kullanmak konusunda bizim tarafımızdan adil muamele görme hakkınız vardır.

  11.6. FİNANSAL TEŞVİKLER

  CCPA, şirketlerin kişisel bilgilerini paylaşmaları için tüketicilere finansal teşvikler sunmasına izni vermektedir. Örneğin, bir şirket kişisel bilgiler karşılığında bir mükafat olarak tüketicilere bir ödül programı sunabilir veya başka menfaatler önerebilir veya tekliflerde bulunabilir. Bu programları sunmamız halinde, katılmak sizin tercihinize bağlıdır. Katılmayı tercih etmeniz halinde, katılımınız geçerli bütün koşullara tabi olacaktır.

  11.7. TÜKETİCİLERİ AYDINLATMA

  Kaliforniya sakini olan müşteriler (i) bir önceki takvim yılı boyunca bizim tarafımızdan üçüncü taraflara, bahse konu üçüncü tarafların kendi doğrudan pazarlama amaçları için ifşa edilen kişisel bilgi kategorileri listesini ve (ii) böylesi bilgileri ifşa ettiğimiz üçüncü taraf kategorileri listesini talep edebilirsiniz. Talepte bulunmak için, lütfen yukarıdaki e-posta veya posta adresini kullanarak bize yazın ve “California Shine the Light Request” (Kaliforniya Aydınlatma Talebi) konulu istekte bulunduğunuzu belirtin. Kimliğinizi teyit etmemize olanak tanımak için sizden ilave bilgiler talep edebiliriz ve herhangi bir takvim yılı içinde taleplere yalnızca bir defa yanıt verme zorunluluğumuz vardır.

  11.8. REŞİT OLMAYANLAR

  18 yaşından küçük bir Kaliforniya sakiniyseniz ve Ürünleri kullanmak için Hesabınız varsa Ürünlerde yayınladığınız herhangi bir içeriği veya bilgiyi silmemizi talep edebilirsiniz. Talepte bulunmak için konu satırına “California Under 18 Content Removal Request” (18 Yaşından Küçük Kaliforniyalıların İçerik Sildirme Talebi) yazarak privacy@wargaming.net adresinden bize e-posta gönderin ve neyin silinmesini istediğinizi bize söyleyin. İletinin gelecekte herkes tarafından görünmemesi amacıyla silinmesi için makul iyi niyetli girişimlerde bulunacağız ancak içeriğin tamamen veya katiyen silineceğini temin edemeyiz ve yasal yükümlülüklerimize uymak, ihtilafları çözüme kavuşturmak ve sözleşmelerimizi icra etmek üzere gerekli olduğu ölçüde içeriği saklayabiliriz.

  12. NEVADA SAKİNLERİ

  Nevada yasaları (NRS 603A.340), her bir şirketin, Nevadalı tüketicilerin bir şirketin tüketiciler hakkında topladığı veya toplayacağı belirli türden kişisel bilgileri satmamasını emreden taleplerini sunabilecekleri, özel bir talep adresi tayin etmesini şart koşmaktadır. Nevada yasaları kapsamında satış, üçüncü bir tarafın kişisel bilgileri başka bir üçüncü tarafa lisanslaması veya satması amacıyla bir şirketin kişisel bilgileri üçüncü bir tarafa para karşılığında aktarması anlamına gelir. Nevadalı bir tüketiciyseniz ve Nevada yasalarına uyumumuz konusunda bir talepte bulunmak istiyorsanız lütfen privacy@wargaming.net adresinden bize ulaşın.