Právní Dokumenty

Níže najdete právní podklady pro všechny výrobky a služby Wargaming.net.

 • Pravidla hry
 • Pravidla hry

  WORLD OF TANKS, WORLD OF TANKS ON CONSOLE, WORLD OF WARPLANES

  Dodatky k licenční smlouvě s koncovým uživatelem (“EULA”).

  Poslední aktualizace: 29. července 2016

  DŮLEŽITÉ! ČTĚTE PEČLIVĚ!

  INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM VYUŽÍVÁNÍM NAŠÍ HRY (HER) NEBO SLUŽBY (SLUŽEB) LIBOVOLNÝM ZPŮSOBEM
  SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TĚCHTO PRAVIDEL.

  POKUD S NAŠIMI PRAVIDLY NESOUHLASÍTE, NEPOKRAČUJTE V PROCESU REGISTRACE A OKAMŽITĚ OPUSŤTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A NEOTEVÍREJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, HRY NEBO SLUŽBY.

  1. Obecná ustanovení

  1.01. Aby se mohli hráči registrovat, musí být starší osmnácti (18) let (včetně). Všichni hráči jsou výhradně zodpovědní za své chování na veřejnosti i v chatu veřejném i v bitvě. Hráči jsou zodpovědní za ochranu svých účtů před přístupem jiných osob a důrazně jim doporučujeme volit obtížně zjistitelná hesla a nepoužívat daná hesla na jiných stránkách, kde mohou být přečtena vlastníky nebo správci daných stránek. V případě ztráty nebo nabourání do účtu informujte okamžitě podporu pomocí její webové stránky.

  Pokud jste ve věku méně než 18 let nebo v případě odlišné hranice místních právních požadavků pod hranicí jiného minimálního legálního věku, požádejte svého rodiče nebo opatrovníka, aby zhodnotil a potvrdil tuto smlouvu EULA vaším jménem. Pokud jste mladší, než činí výše uvedený věk, nesmíte hru používat ani otevírat bez dohledu rodiče nebo zákonného opatrovníka.

  1.02. Vývojáři (Wargaming.net) tohoto softwaru nejsou zodpovědní za jakékoliv chování jednotlivých hráčů a také za obsah jejich zpráv v herních chatech a kanálech. Hráči jsou výhradně zodpovědní za své chování a obsah svých zpráv v herním chatu a kanálech.

  1.03. Wargaming.net si vyhrazuje právo vyhodnotit každý incident na individuálním základě. Akce, která může být provedena, může být shovívavější nebo přísnější než ty uvedené v každé kategorii.

  1.04. Wargaming.net může účty kdykoli pozastavit, ukončit, upravit nebo smazat v souladu se smlouvou EULA. Účty ukončené společností Wargaming.net z důvodu jakéhokoliv druhu zneužívání, včetně, bez omezení, porušení těchto pravidel nebo smlouvy EULA, nebudou z žádného důvodu reaktivovány. Pro účely vysvětlení a ne omezení je většina pozastavení, ukončení anebo odstranění účtů způsobena porušením těchto pravidel, licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA) nebo dalších zásad společnosti Wargaming.net. Hráči mohou podle pokynů na webové stránce kdykoliv zrušit libovolný účet registrovaný na svou osobu. Společnost Wargaming.net může kdykoliv přestat nabízet anebo podporovat libovolné služby.

  1.05. Hráči, kteří se rozhodnou zapojit do hry, potvrzují a souhlasí s těmito a všemi dalšími platnými pravidly a budou je dodržovat bez ohledu na okolnosti. Navíc hráči také souhlasí, že tato pravidla budou platit pro všechny, kteří mají oprávnění používat jejich účet Wargaming.net nebo ID uživatele. Povolením dalšímu uživateli používat účet je vlastník účtu osobně zodpovědný za všechny následky (včetně ukončení uvedeného účtu), které mohou nastat, pokud výše uvedená osoba kdykoliv poruší některá z uvedených pravidel. Vlastník účtu nebude oprávněn k vrácení prostředků v libovolné měně nebo žádné formě odškodnění.

  1.06. Správa nenese odpovědnost za jakékoliv vztahy v klanech. Je na výhradním uvážení klanových velitelů, jejich zástupců a důstojníků, aby pečlivě volili členy klanu (zvláště při přiřazování členů klanů do důležitých pozic, například klanová pokladna). Přiřazením člena klanu na příslušnou pozici velitel klanu potvrzuje svou důvěru ve člena. Vojíni ze své strany potvrzují, že vstupem do příslušného klanu přijímají pravidla a předpisy klanu. Vezměte na vědomí, že v případě konfliktu v klanu nebudou informace jako záznamy pokladny (a podobné) poskytovány na vyžádání.

  2. Zákazy, omezení a podmínky používání pro všechny herní chaty a kanály

  Souhlasíte, že při používání hry nebo libovolného herního chatu nebo kanálu Wargaming.net nebudete provádět nic z následujícího výčtu.

  2.01. Nadměrné nadávky a nevhodná mluva nejsou vítány. Doporučujeme zajistit, aby byl zapnutý cenzurní filtr. Cenzurní filtr neomlouvá porušení stávajících pravidel hry a chatu a nadměrné nadávky budou stále trestány.

  2.02. Psaní způsobem obcházejícím cenzurní filtr je zakázáno.

  2.03. Urážky, osobní útoky, zneužívání nebo obtěžování nebudou tolerovány na žádné úrovni.

  2.04. Hanlivé komentáře ve vztahu k rase, národnosti, náboženství, kultuře, pohlaví nebo sexuální orientaci jsou zakázány.

  2.05. Narážky na rasovou nebo národní nadřazenost a také diskriminační propaganda jsou zakázány na jakékoliv úrovni.

  2.06. Spamování nebo psaní nesmyslných zpráv je v chatech hry a bitvy zakázáno. To zahrnuje také přebytečné používání velkých písmen a také nadměrné uvádění výsledků bitvy.

  2.07. Prosby či nabídky v jakékoliv formě jsou ve všech chatech a kanálech hry zakázány. Prosby či nabídky zahrnují mimo jiné: žádosti, aby uživatelé převedli skutečné peníze na virtuální peněženku, žádosti o další kredity a žádosti o převod herních zlaťáků.

  2.08. Všechny typy reklam týkajících se prodeje, výměny nebo dalších možností převodu účtů z jednoho uživatele na druhý porušují smlouvu EULA a jsou zakázány ve všech herních chatech a kanálech.

  2.09. Zveřejňování osobních údajů uživatele bez jeho souhlasu je zakázáno.

  2.10. Pomlouvání uživatelů nebo psaní falešných informací o uživatelích ve všech herních chatech a kanálech je zakázáno.

  2.11. Pokoušet se o vymámení informací od uživatelů, včetně nezbytných informací týkajících se používání účtů, je zakázáno.

  2.12. Diskuze nebo odkazy na nelegální činnosti, například zakázané drogy, je zakázána. To zahrnuje mimo jiné odkazy nebo diskuze na webových stránkách zahrnující vulgární, rasistické, hanlivé, nelegální nebo jiné typy obsahu zakázaného smlouvou EULA nebo odkazování na zdroje, které obsahují podobné reklamy nebo obsah.

  2.13. Diskuze nebo odkazování na nevydaný obsah, cheaty, hacky, trojské koně nebo škodlivé programy jsou zakázány. Pokud máte podezření, že existuje cheat nebo hack nebo máte další problémy či obavy týkající se těchto témat, poskytněte nutné informace technické podpoře.

  2.14. Diskuze, reklamy nebo odkazování na webové stránky ve vztahu k prodeji zlaťáků, kreditů, propagačních kódů, služeb zvyšování úrovní nebo herních účtů jsou zakázány.

  2.15. Hrozby zničení vozidel spojeneckého hráče a také hrozby odhalení pozic spojence protivníkům, bez ohledu na provedení dané hrozby, jsou zakázány.

  2.16. Hrozby smrtí a další hrozby násilím ve skutečném životě směřované proti jednotlivým uživatelům, moderátorům nebo správcům projektu jsou zakázány.

  2.17. Všechny typy reklamních zpráv jsou obecně a v chatech bitvy zakázány. S výjimkou situace, kdy je povolena propagace týkající se WOT v souvislosti s tvorbou čet, náboru rot, náboru do klanu s následujícími omezeními. Nesmí obsahovat více než tři (3) řádky ve standardním okně chatu a být vložena více než jednou každých 15 minut v chatech v garáži nebo jednou za hru v bitvě.

  2.18. Zmiňování a diskuze o jiných hrách je povolena, ale je nutné ji ukončit, pokud se charakter diskuze změní na přímou propagaci jiného herního projektu.

  2.19. Diskuze o sociálních, náboženských, politických, nelegálních nebo dalších kontroverzních tématech může někoho urazit a je zakázána. To mimo jiné zahrnuje negativní vyobrazování náboženských a politických postav.

  2.20. Diskuze o rozhodnutích nebo sankcích provedených moderátory nebo správou ve všech chatech a kanálech hry je zakázána.

  2.21. Jakýkoliv druh vyzývání dalších hráčů k porušování smlouvy EULA a také jejich dodatků je přísně zakázán.

  2.22. Libovolná prohlášení nebo další akce, které porušují platné zákony nebo předpisy, jsou přísně zakázány a budou nekompromisně potlačovány.

  2.23. Jakékoliv pokusy o vytváření přezdívek, skupin nebo organizovaných komunit hráčů týkající se jakýmkoliv způsobem organizací, které porušují platné zákony nebo předpisy, jsou zakázány. To mimo jiné zahrnuje přímé nebo nepřímé odkazy na nacistické symboly, zkratky a dobře známé vůdce.

  2.24. Používání materiálů či informací chráněných autorským právem, ochrannou značkou, patentem, utajením nebo zákazy a porušení jakýchkoliv práv libovolné strany, včetně práv na soukromí nebo publicitu, je zakázáno.

  3. Jména (hráči, týmy a klany), avataři, obrázky/videa, podpisy a loga klanů

  Vezměte na vědomí, že v některých hrách nejsou klany dostupné.
  Některý obsah týkající se jmen, avatarů, obrázků/videí, podpisů a klanových log nemá své místo na fórech nebo ve hře z důvodu jejich extrémní urážlivé, obtěžující nebo nevhodné podstaty. Následující seznam představuje pouze souhrn, ale poskytuje základní vhled do jmen, obrázků, podpisů, avatarů a klanových log, které v herním prostředí nejsou přijatelné:
  Jména, avataři, obrázky/videa, podpisy a loga klanů…

  3.01 jež obsahují nadávku, včetně její zkrácené podoby.

  3.02 jež obsahují urážky, osobní útoky, zneužívání nebo obtěžování.

  3.03 jež obsahují nevytisknutelná slova nebo jejich zkratky nebo která jsou neatraktivní anebo nečitelná.

  3.04 jež jako celek nebo jeho část obsahují autorským právem chráněné nebo registrované prvky ochranných známek.

  3.05 jež obsahují (jakýmkoliv způsobem) rasistické nebo nacionalistické prvky, které mohou urážet některé národní, etnické, náboženské nebo rasové skupiny.

  3.06 jež obsahují narážky na rasovou nebo národní nadřazenost a také diskriminační propagandu na jakékoliv úrovni.

  3.07 jež obsahují urážky nebo hanlivé komentáře na základě rasy, národnosti, náboženství, kultury, duševního stavu, pohlaví nebo sexuální orientace.

  3.08 jež mají spojení se sexualitou, pedofilií, sexuálním zneužíváním; nebo obsahují urážlivé spojení s lidským tělem nebo tělesnými funkcemi.

  3.09 jež obsahují nahotu, sexuálně explicitní materiály nebo obsah, který je jinak považován za nevhodný.

  3.10 jež obsahují nadměrně krvavé nebo násilné výjevy nebo jsou obscénní či vulgární.

  3.11 jež odkazují na návykové nebo nelegální látky či jejich používání nebo jiné nelegální aktivity.

  3.12 jež obsahují logotypy, symboly, emblémy postav spojených nějakým způsobem se společnostmi, které porušují nebo porušovaly platné zákony a předpisy; tj. cokoliv, co může vyprovokovat silnou negativní reakci či asociaci nebo podporovat národní, etnickou či náboženskou nenávist. (Například používání různých variací nacistických symbolů, zkratek a značek [88, 14, 420, SS] nebo podobně stylizovaných [například 55] a také údajů, jmen a příjmení nacistických vůdců.)

  3.13 jež obsahují odkazy na aktuální hlavní náboženství a která mohou urážet, tj. názvy jako Bůh, Ježíš, Alláh apod.

  3.14 jež jsou spojena s negativními historickými nebo politickými osobnostmi, především těmi, které byly souzeny mezinárodními soudy za zločiny proti lidskosti, těmi, které u většiny osob obecně vyvolávají pocity utrpení nebo znechucení a také členy stávajících teroristických organizací.

  3.15 jež negativně vyobrazují personál projektů nebo správy.

  3.16 jež jiným způsobem porušují licenční smlouvu s koncovým uživatelem nebo místní zákony, buď implicitně, nebo explicitně (to také zahrnuje odkazy na webové stránky obsahující výše uvedené).
  Pokud jména (hráčů nebo klanu), avataři, podpisy, obrázky či videa, loga klanů na fórech nebo ve hře porušují tato pravidla, příslušný účet může být změněn anebo mohou být účty sankcionovány nebo pozastaveny. Navíc si správa vyhrazuje právo na odstranění, aktualizaci nebo úpravu libovolných názvů (hráče, týmů nebo klanů) a avatarů, obrázků či klanových obrázků, které jsou považovány za nevhodné na fórech nebo do herního prostředí.

  4. Nevhodné chování ve hře a principy férové hry

  Ve hře jsou zakázány následující činnosti:

  4.01. Úmyslné poškozování vozidel, modulů vozidel či ochromování členů posádky hráče ve stejném týmu (týmové poškození), kde je to technicky možné.

  4.02. Úmyslné ničení vozidel hráče ve stejném týmu (týmové zničení), kde je to technicky možné.

  4.03. Úmyslné blokování (blokování z přední nebo zadní strany) vozidel patřících hráči ve stejném týmu.

  4.04. Úmyslné zablokování (blokování na jedné straně, zatímco na druhé straně se vozidlo uživatele dotýká pevné, nezničitelné překážky zabraňující volnému pohybu.) vozidla patřícímu hráči ve stejném týmu.

  4.05. Úmyslné informování účastníků protějších týmů skrze chat v bitvě nebo hlasový chat o poloze vozidel patřících hráčům stejného týmu.

  4.06. Úmyslné využívání systému fyziky k poškození spojeneckého tanku, letadla, lodi nebo k podobným akcím. To mimo jiné zahrnuje vytlačení spojeneckého tanku do linie palby, vytlačení spojeneckých tanků z útesů, mostů, do vody apod.

  4.07. Používání botů, klikacích automatů, maker, záznamníků ovládání klávesnice a myši nebo jiných podobných metod k získávání kreditů a zkušeností bez účasti nebo s pasivní účastí hráče během bitvy (nadměrná a opakovaná pasivní hra).

  4.08. Jakékoliv chování považované zaměstnanci společnosti Wargaming za narušující herní zážitky dalších uživatelů bude trestáno v souladu s pravidlem 1.04. Toto chování zahrnuje mimo jiné: škodlivé anebo úmyslné obtěžování ve hře, úmyslné zneužívání herních mechanik nebo další akce, které úmyslně jdou proti designu hry nebo ho zneužívají. Použití omezení hry bude vždy provedeno za účelem ochrany pozitivního a zábavného herního prostředí a bude použito po pečlivém zkoumání a interním zvažování.

  5. Vynucování pravidel

  „Automatizovaný systém hlášení proti TD/TK“ je systém, který aktivně skenuje protokoly her a hledá hráče, kteří masivně způsobují poškození vozidel vlastního týmu (týmové poškození) nebo úmyslně ničí vozidla svých týmových kolegů (týmové zničení).
  Vezměte na vědomí, že automatizovaný systém hlášení proti TD/TK není v některých hrách dostupný, například World of Tanks Blitz. To je způsobeno faktem, že způsobení poškození vozidlům ve vašem vlastním týmu nebo zničení vozidel členů vlastního týmu je celkově vypnuto.

  5.01. Na základě záznamů boje po určitou dobu, obvykle několik dní, automatizovaný systém vyhledá hráče zapojené do střelby na spojence a případů zničení týmových spoluhráčů. Výpočty jsou celkem složité a hlavním faktorem braným v úvahu je poškození způsobené spojencům k celkovému poměru poškození.

  5.02. Pokud výše uvedený poměr u konkrétního uživatele překročí jistou pevnou mezní hodnotu, systém identifikuje uživatele jako porušujícího pravidla, jelikož jeho hlavním cílem je poškozování spojeneckých vozidel.

  5.03. Pokud poměr poškození pro takové uživatele překročí koeficient ověřování zavedený za účelem odlišení mezi úmyslnými a náhodnými hráči ničící vlastní spoluhráče, je takový uživatel identifikován jako hříšník a je umístěn na seznam suspendovaných uživatelů.

  5.04. Při výpočtu poměru poškození způsobeného spojencům/celkového poškození se berou v úvahu pouze bitvy s týmovým zničením/poškozením.

  5.05. Ve spojení se zavedením automatizovaného systému hlášení proti TK) uvedeným níže jsou stanovena jednotná opatření, která lze provést proti přestupcům:

  • První zjištění uživatele jako hráče ničícího vlastní spoluhráče a poškozujícího vlastní tým vede k 1hodinovému pozastavení herního účtu.
  • Druhé zjištění uživatele jako hráče ničícího vlastní spoluhráče a poškozujícího vlastní tým (recidiva) vede k 1dennímu pozastavení herního účtu.
  • Vícenásobné zjištění uživatele jako hráče ničícího vlastní spoluhráče a poškozujícího vlastní tým (systematická recidiva) povede k eskalaci pozastavení, které poté povede k TRVALÉMU pozastavení herního účtu.*

  „Automatizovaný systém hlášení botů“ představuje systém, který aktivně skenuje protokoly hry a hledá hráče, kteří používají automatizované boty, klikací automaty, makra, záznamníky činnosti klávesnice a myši nebo jiné podobné metody k hromadění kreditů a zkušeností bez účasti nebo s pasivní účastí hráče.

  5.06. V případě detekce jednorázových nebo krátkodobých známek používání automatizovaných skriptů (software botů) v protokolech uživatele podstoupí účet uživatele pečlivou kontrolu správou. Vlastník účtu může být informován speciálním oznámením odeslaným na registrovaný e-mail.

  5.07. V případě zjištění známek masivního nebo značného využívání automatizovaných skriptů nebo softwaru botů v uživatelských protokolech bude účet uživatele trvale pozastaven s možností budoucího odstranění pozastavení, jakmile správa provede úplné obnovení původního stavu u vozidel, úspěchů, prostředků (kreditů) a výzkumu s výjimkou prémiových tanků, prémiových spotřebních doplňků, prémiových střel a zlaťáků.

  5.08. Automatizovaný systém hlášení botů není určen jako náhrada služby technické podpory. Cílem systému je usnadnit její práci. Nejobtížnější případy tak budou řešeny individuálně pomocí služby technické podpory.

  6. Hlášení přestupků ve hře

  V některých hrách budete moci používat automatizovaný systém hlášení proti TK. V takovém případě bude pracovat funkce sledování přestupků automatizovaným systémem (týmové poškození, týmové zničení) a správa vás upozorňuje na následující informace – se zavedením tohoto systému nebudou stížnosti uživatelů na výše zmíněná porušení brány v úvahu. Od té doby budou všechny tresty za týmové poškození a týmové zničení vykonávány automaticky bez zásahu pracovníků služby podpory. Systém byl přizpůsobován, mnohonásobně testován a momentálně pracuje správně. Také upozorňujeme na fakt, že velká řada všech možných okolností doprovázejících různé přestupky (včetně polehčujících i přitěžujících) byla vzata v úvahu. Všechny žádosti týkající se zrušení blokace nebo zkrácení období trestu stanoveného systémem budou ignorovány. Další informace o automatizovaném systému sledování hráčů ničících vlastní spoluhráče a uživatelů botů naleznete na této stránce:
  Automatizovaný systém hlášení proti TK

  7. Oficiální jazyk

  7.01. Obecný chat: Oficiální jazyk obecného herního chatu (a všech dalších chatů, které nemají konkrétní určený jazyk) je angličtina. Hráči, kteří si přejí komunikovat ve svém rodném jazyce, jsou vyzýváni, aby tak činili v kanálech vytvořených konkrétně pro jejich jazyk.

  7.02. Herní chat v bitvě: Preferovaným jazykem je angličtina, ale povoleny jsou i další jazyky. Buďte trpěliví s hráči, jejichž mateřský jazyk nemusí být váš vlastní.
  Vezměte na vědomí, že některé kanály chatu nejsou v některých hrách dostupné.

  8. Důležité/různé

  8.01. Opakovaná porušení libovolné části těchto pravidel nebo smlouvy EULA, včetně výše uvedených oblastí, často povedou k trvalému zablokování přístupu do hry anebo na fóra.

  8.02. Tyto zásady se neomezují na konkrétní jazyk. Mluva, která spadá pod tyto zásady, bude vždy podléhat uvedeným následkům, ať už je nevhodná v angličtině nebo jiném jazyce.

  8.03. Hráči mohou zaslat zpětnou vazbu nebo napsat o svých problémech na Podporu pro hráče.