Právní Dokumenty

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Zásady Hráčského Obsahu
 • Zásady Hráčského Obsahu

  Datum platnosti: 30. listopadu 2023. Vyprší dne: 10. dubna 2024. Novou verzi naleznete níže.

  Wargaming si velmi cení a oceňuje kreativitu a vášeň, kterou naši hráči investují do našich her, a radujeme se z vašich výtvorů. I když vřele vítáme hráčskou tvořivost, musíme také zajistit, aby naše hry a duševní vlastnictví byly dostatečně chráněny.

  Cílem Zásad hráčského obsahu (dále jen „Zásady“) je poskytnout vám (dále jen „Hráč“ nebo „vy“) přímá a snadno srozumitelná pravidla při vytváření obsahu na základě našich her, log, aktiv, uměleckých děl, hudby a jakéhokoli jiného duševního vlastnictví, které nám patří (dále jen „Duševní vlastnictví společnosti Wargaming“).

  Součástí hráčského obsahu jsou umělecká díla, snímky obrazovky, hudba, zvuky, nahrávky, fanouškovské umění, videa k přehrávání a herní videa, modifikace, fanouškovské webové stránky a jakýkoli jiný typ děl, která vytvoříte na základě Duševního vlastnictví společnosti Wargaming (dále jen „Hráčský obsah“).

  Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoli změnit a aktualizovat v souladu s Licenční smlouvou koncového uživatele („LSKU“) a platnými zákony. Pokud tyto Zásady aktualizujeme, zveřejníme revidovanou verzi na těchto webových stránkách.

  Před vytvořením a sdílením jakéhokoli Hráčského obsahu důrazně doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli tyto Zásady, protože jakýkoli Hráčský obsah, který tato pravidla nedodržuje, je zakázán a představuje závažné porušení LSKU. Všechna ustanovení části „Obsah vytvářený uživatelem“ v LSKU se vztahují na Hráčský obsah, který navíc podléhá těmto Zásadám.

  1. Povolené použití Duševního vlastnictví společnosti Wargaming

  Hráči, kteří přistupují k našim hrám podle podmínek LSKU, mohou používat Duševní vlastnictví společnosti Wargaming k vytváření a sdílení Hráčského obsahu za předpokladu, že neporušují žádné podmínky LSKU ani těchto Zásad. Tito Hráči mohou:

  1.1. nahrávat nebo živě streamovat Hráčský obsah, jako jsou například videoprůvodce, eseje, recenze, návody, videa k přehrávání a herní videa na platformách, jako jsou TikTok, YouTube a Twitch.

  1.2. vytvářet, nahrávat a sdílet fanouškovské umění online.

  1.3. vytvářet fanouškovské webové stránky nebo fanouškovské stránky pro naše hry.

  1.4. vytvářet a zpřístupňovat modifikace našich her v souladu s pokyny pro modifikace, kde najdete příslušné Zásady modifikace herních klientů:

  1.5. používat hudbu, která patří nám, k vytvoření Hráčského obsahu relevantního pro Duševní vlastnictví společnosti Wargaming.

  2. Limity a omezení

  2.1. Duševní vlastnictví společnosti Wargaming ani Hráčský obsah nesmí být používány pro komerční účely, pokud to není výslovně povoleno níže.

  2.2. Za předpokladu, že Hráčský obsah splňuje podmínky LSKU a těchto Zásad, máte povoleno zpeněžit svůj Hráčský obsah prostřednictvím zpeněžení platformy a přijímat dary (např. prostřednictvím YouTube a/nebo Twitch). Společnost Wargaming má právo požádat o přístup k Hráčskému obsahu za jakoukoliv platební bránou, který musíte poskytnout neprodleně a bezplatně.

  2.3. Hudbu, která nám patří, nesmíte remixovat ani používat způsobem, který nesouvisí s Duševním vlastnictvím společnosti Wargaming.

  2.4. Pokud se výslovně nedohodneme jinak, nesmíte vytvářet fanouškovské webové stránky nebo fanouškovské stránky, které zrcadlí obsah našich oficiálních webových stránek.

  2.5. Pokud se výslovně nedohodneme jinak, musíte jasně uvést, že s vámi nejsme spojeni a váš Hráčský obsah nijak neschvalujeme ani nepodporujeme. Pokud je to přiměřené, měli byste u svého Hráčského obsahu uvádět a zobrazovat následující upozornění:

  Toto dílo obsahuje ochranné známky a/nebo díla chráněná autorskými právy, která jsou výhradním vlastnictvím společnosti Wargaming. Všechna práva vyhrazena společností Wargaming. Toto dílo je neoficiální a není podporováno společností Wargaming.

  2.6. Hráčský obsah ani žádné jiné Duševní vlastnictví společnosti Wargaming by neměly být používány ani integrovány do her, produktů ani zboží třetích stran.

  2.7. Hráčský obsah nesmí obsahovat žádný materiál, který by mohl být považován za urážlivý, výhružný, pomlouvačný, nezákonný, korupční, ponižující, netolerantní, xenofobní, obscénní, nebezpečný, grafický, násilný, sexuální, dezinformační a/nebo jakýkoli materiál, který by mohl porušovat právo na soukromí.

  2.8. Duševní vlastnictví společnosti Wargaming nepoužívejte k vytváření ničeho, co by mohlo zasahovat do práva duševního vlastnictví třetích stran.

  2.9. Pokud používáte naše ochranné známky jako součást Hráčského obsahu,

  a) smíte takové značky používat pouze ve spojení se společností Wargaming a s Duševním vlastnictvím společnosti Wargaming;

  b) nesmíte způsobovat žádnou škodu na pověsti a dobrém jméně spojených s ochrannými známkami společnosti Wargaming;

  c) nesmíte zaregistrovat žádnou doménu, která je totožná nebo podobná s našimi ochrannými známkami, názvy společností a/nebo názvy her, pokud nemáte náš výslovný souhlas; a

  d) nesmíte měnit žádnou z našich ochranných známek.

  2.10. Vyhrazujeme si všechna ostatní práva, která nesouvisejí s Hráčským obsahem a nejsou výslovně uvedena v těchto zásadách.

  2.11. Vyhrazujeme si právo podniknout právní kroky proti hráčům, kteří zneužívají naše hry nebo jiné Duševní vlastnictví společnosti Wargaming.

  2.12. Můžeme kdykoli, podle vlastního uvážení a z jakéhokoli důvodu zrušit právo použití Duševního vlastnictví společnosti Wargaming k vytváření a sdílení Hráčského obsahu.

  2.13. Vyhrazujeme si právo odstranit Hráčský obsah, který není v souladu s těmito Zásadami.

  2.14. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad nebo chcete-li nahlásit Hráčský obsah, můžete nás kontaktovat prostřednictvím Podpory pro hráče Wargaming.

  3. Vlastnictví a licence

  3.1. Vlastníte veškerá práva, která můžete mít k vlastnímu původnímu obsahu, který je součástí Hráčského obsahu. Vaše práva k Hráčskému obsahu se nevztahují na žádnou z her ani na žádnou část Hráčského obsahu, která je tvořena jakýmkoli Duševním vlastnictvím společnosti Wargaming nebo jej zahrnuje.

  3.2. V případě, že chceme prezentovat, propagovat a podporovat vaši práci, od okamžiku jejího vytvoření nám udělujete bezplatnou, celosvětovou, nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou a volně sublicencovatelnou licenci k používání, reprodukci, úpravě, vytváření a používání odvozených děl, využívání, distribuci, přenosu, předvádění, překladu, hostování, zpřístupňování a sdělování vašeho Hráčského obsahu na jakékoli platformě, včetně platforem třetích stran, které jsou relevantní pro Duševní vlastnictví společnosti Wargaming a jsou s ním spojené.

  =============================

  =============================

  ZÁSADY HRÁČSKÉHO OBSAHU

  Datum platnosti: 10. dubna 2024.

  Wargaming si velmi cení a oceňuje kreativitu a vášeň, kterou naši hráči investují do našich her, a radujeme se z vašich výtvorů. I když vřele vítáme hráčskou tvořivost, musíme také zajistit, aby naše hry a duševní vlastnictví byly dostatečně chráněny.

  Cílem Zásad hráčského obsahu (dále jen „Zásady“) je poskytnout vám (dále jen „Hráč“ nebo „vy“) přímá a snadno srozumitelná pravidla při vytváření obsahu na základě našich her, log, aktiv, uměleckých děl, hudby a jakéhokoli jiného duševního vlastnictví, které nám patří, s výslovným vyloučením jakéhokoli obsahu třetích stran, který je výsledkem spoluprácáe třetích stran s franšízami, animovanými postavami, celebritami, jinými známými osobnostmi atd. (dále jen „Duševní vlastnictví společnosti Wargaming“).

  Součástí hráčského obsahu jsou umělecká díla, snímky obrazovky, hudba, zvuky, nahrávky, fanouškovské umění, videa k přehrávání a herní videa, modifikace, fanouškovské webové stránky a jakýkoli jiný typ děl, která vytvoříte na základě Duševního vlastnictví společnosti Wargaming (dále jen „Hráčský obsah“).

  Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoli upravit a aktualizovat. Pokud tyto Zásady aktualizujeme, zveřejníme jejich revidovanou verzi na https://legal.eu.wargaming.net/cs/.

  Před vytvořením a sdílením jakéhokoli Hráčského obsahu důrazně doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli tyto Zásady, protože jakýkoli Hráčský obsah, který tato pravidla nedodržuje, je zakázán a představuje závažné porušení Licenční smlouvy s koncovým uživatelem („Licenční smlouva“). Tyto Zásady se vztahují pouze na Duševní vlastnictvím společnosti Wargaming, ke kterému máte přístup na základě Licenční smlouvy. Pokud jste s touto Licenční smlouvou nesouhlasili, nemůžete využívat práv udělených podle těchto Zásad. Pokud se váš obsah kvalifikuje jako Hráčský obsah a zároveň jako obsah generovaný uživatelem, musíte kromě požadavků uvedených v těchto Zásadách splnit i všechny požadavky uvedené v části 6 Licenční smlouvy a udělit společnosti Wargaming licenci na takový obsah podle části 6.4 Licenční smlouvy.

  1. Povolené použití Duševního vlastnictví společnosti Wargaming

  Hráči, kteří přistupují k našim hrám podle podmínek Licenční smlouvy, mohou používat Duševní vlastnictví společnosti Wargaming k vytváření a sdílení Hráčského obsahu za předpokladu, že neporušují žádné podmínky Licenční smlouvy ani těchto Zásad. Tito Hráči mohou:

  1.1. Nahrávat nebo živě streamovat Hráčský obsah, jako jsou například videoprůvodce, eseje, recenze, návody, videa k přehrávání a herní videa na platformách, jako jsou TikTok, YouTube a Twitch.

  1.2. Vytvářet, nahrávat a sdílet fanouškovské umění online.

  1.3. Vytvářet fanouškovské webové stránky nebo fanouškovské stránky pro naše hry.

  1.4. Vytvářet a zpřístupňovat modifikace našich her v souladu s Licenční smlouvou.

  1.5. Používat hudbu, která patří nám, k vytvoření Hráčského obsahu relevantního pro Duševní vlastnictví společnosti Wargaming.

  2. Limity a omezení

  2.1. Duševní vlastnictví společnosti Wargaming ani Hráčský obsah nesmí být používány pro komerční účely, pokud to není výslovně povoleno níže.

  2.2. Za předpokladu, že Hráčský obsah splňuje podmínky Licenční smlouvy a těchto Zásad, máte povoleno zpeněžit svůj Hráčský obsah prostřednictvím zpeněžení platformy a přijímat dary (např. prostřednictvím YouTube a/nebo Twitch). Společnost Wargaming má právo požádat o přístup k Hráčskému obsahu za jakoukoliv platební bránou, který musíte poskytnout neprodleně a bezplatně.

  2.3. Hudbu, která nám patří, nesmíte remixovat ani používat způsobem, který nesouvisí s Duševním vlastnictvím společnosti Wargaming.

  2.4. Pokud se výslovně nedohodneme jinak, nesmíte vytvářet fanouškovské webové stránky nebo fanouškovské stránky, které zrcadlí obsah našich oficiálních webových stránek.

  2.5. Pokud se výslovně nedohodneme jinak, musíte jasně uvést, že s vámi nejsme spojeni a váš Hráčský obsah nijak neschvalujeme ani nepodporujeme. Pokud je to přiměřené, měli byste u svého Hráčského obsahu uvádět a zobrazovat následující upozornění:

  Toto dílo obsahuje ochranné známky a/nebo díla chráněná autorským právem, která jsou výhradním vlastnictvím společnosti Wargaming. Všechna práva vyhrazena společností Wargaming. Toto dílo je neoficiální a není podporováno společností Wargaming.

  2.6. Hráčský obsah ani žádné jiné Duševní vlastnictví společnosti Wargaming by neměly být používány ani integrovány do her, produktů ani zboží třetích stran.

  2.7. Hráčský obsah nesmí obsahovat žádný materiál, který by mohl být považován za urážlivý, výhružný, pomlouvačný, nezákonný, korupční, ponižující, netolerantní, xenofobní, obscénní, nebezpečný, grafický, násilný, sexuální, dezinformační a/nebo jakýkoli materiál, který by mohl porušovat právo na soukromí.

  2.8. Duševní vlastnictví společnosti Wargaming nepoužívejte k vytváření ničeho, co by mohlo zasahovat do práva duševního vlastnictví třetích stran.

  2.9. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Wargaming nezahrnujte Duševní vlastnictví společnosti Wargaming jako „výukový“ a/nebo „vstupní“ materiál do modelů, platforem, nástrojů nebo systémů využívajících umělou inteligenci.

  2.10. Pokud používáte naše ochranné známky jako součást Hráčského obsahu,

  a) smíte takové značky používat pouze ve spojení se společností Wargaming a s Duševním vlastnictvím společnosti Wargaming;

  b) nesmíte způsobovat žádnou škodu na pověsti a dobrém jméně spojených s ochrannými známkami společnosti Wargaming;

  c) nesmíte zaregistrovat žádnou doménu, která je totožná nebo podobná s našimi ochrannými známkami, názvy společností a/nebo názvy her, pokud nemáte náš výslovný souhlas; a

  d) nesmíte měnit žádnou z našich ochranných známek.

  2.11. Vyhrazujeme si všechna ostatní práva, která nesouvisejí s Hráčským obsahem a nejsou výslovně uvedena v těchto zásadách.

  2.12. Vyhrazujeme si právo podniknout právní kroky proti hráčům, kteří zneužívají naše hry nebo jiné Duševní vlastnictví společnosti Wargaming.

  2.13. Můžeme kdykoli, podle vlastního uvážení a z jakéhokoli důvodu zrušit právo použití Duševního vlastnictví společnosti Wargaming k vytváření a sdílení Hráčského obsahu.

  2.14. Vyhrazujeme si právo odstranit Hráčský obsah, který není v souladu s těmito Zásadami.

  2.15. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad nebo chcete-li nahlásit Hráčský obsah, můžete nás kontaktovat prostřednictvím Podpory pro hráče Wargaming.

  2.16. Naše hry mohou obsahovat určitý obsah, postavy, hudbu nebo jiné prvky, na které poskytují společnosti Wargaming licenci třetí strany. Například skiny tanků, které vznikají v rámci spolupráce s filmovými franšízami. Berete na vědomí, že jakékoli neoprávněné použití, reprodukce nebo šíření duševního vlastnictví poskytovatelů licencí třetích stran za účelem vytvoření Hráčského obsahu může porušovat práva poskytovatelů licencí třetích stran a je přísně zakázáno.

  3. Vlastnictví a licence

  3.1. Vlastníte veškerá práva, která můžete mít k vlastnímu původnímu obsahu, který je součástí Hráčského obsahu. Vaše práva k Hráčskému obsahu se nevztahují na žádnou z her ani na žádnou část Hráčského obsahu, která je tvořena jakýmkoli Duševním vlastnictvím společnosti Wargaming nebo jej zahrnuje.

  3.2. V případě, že chceme prezentovat, propagovat a podporovat vaši práci, od okamžiku jejího vytvoření nám udělujete bezplatnou, celosvětovou, nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou a volně sublicencovatelnou licenci k používání, reprodukci, úpravě, vytváření a používání odvozených děl, využívání, distribuci, přenosu, předvádění, překladu, hostování, zpřístupňování a sdělování vašeho Hráčského obsahu na jakékoli platformě, včetně platforem třetích stran, které jsou relevantní pro Duševní vlastnictví společnosti Wargaming a jsou s ním spojené.