Právní Dokumenty

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Zásady ochrany osobních údajů společnosti Wargaming
 • Zásady ochrany osobních údajů společnosti Wargaming

  Platí od 12. listopadu 2018

  Zakládáme si na tom, že chráníme a respektujeme vaše soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) popisují, jak nakládáme s informacemi, které nám poskytnete a které o vás shromažďujeme.

  Osobními údaji míníme údaje, které se k vám vztahují jako k identifikované nebo identifikovatelné osobě. Osobní údaje zahrnují kupříkladu vaše jméno, vaši adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, věk, pohlaví a nastavení ve hře. Anonymní informace, které k vám nelze vztáhnout, nejsou považovány za osobní údaje.

  1. NÁZEV A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  Správcem ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších předpisů členských států EU o ochraně osobních údajů i jiných předpisů vztahujících se k této problematice je ve vztahu k našim (i) internetovým a mobilním hrám, zejména pak „World of Tanks“, „World of Warplanes“, „World of Warships“, „World of Tanks Blitz“, „World of Warships Blitz“, „Gods & Glory“, „Caliber“, příslušným webovým stránkám, jako jsou http://worldoftanks.eu, http://worldofwarplanes.eu,http://worldofwarships.eu, https://wotblitz.eu, https://wowsblitz.com, http://wargaming.net, https://godsandglory.com, https://playcaliber.eu,
  (ii) „World of Tanks“ na Xbox 360 a Xbox One, „World of Tanks“ na PlayStation ®4 („konzolové hry“) např. ve vztahu ke stránce https://console.worldoftanks.com a jakýmkoli jiným hrám společnosti Wargaming a jiným webovým stránkám, které vlastní nebo provozuje společnost Wargaming:

  Wargaming Group Limited
  105, Agion Omologiton Avenue
  Nikósie 1080
  Kypr
  E-mail: privacy@wargaming.net

  V těchto Zásadách se výrazy „Wargaming“ a „my“ včetně veškerých skloňovaných, odvozených a nevyjádřených tvarů odkazují na Wargaming Group Limited. Výraz „služby“ se vztahuje k aktu nabídky možnosti využívat uvedené hry („hry“), stránky („stránky“), účet u společnosti Wargaming („účet“), naše další produkty a služby (včetně podpory a fór) týkající se her („vedlejší služby“), kupříkladu aplikací „World of Tanks Assistant”, „Wargaming Check“ a „Wargaming Game Center“.

  2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPO)

  Kontaktní údaje pověřence společnosti Wargaming pro ochranu osobních údajů jsou:

  Wargaming Data Protection Officer
  105, Agion Omologiton Avenue
  Nikósie 1080
  Kypr
  E-mail: dpo@wargaming.net

  3. VŠEOBECNÉ INFORMACE V KOSTCE

  Osobní údaje zpracováváme jen v případě, že je to nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi, v případě nutnosti dodržet povinnost, kterou nám ukládá zákon, či na základě našich oprávněných zájmů, s výjimkou případů, kdy mají před těmito zájmy přednost Vaše zájmy či základní práva a svobody, jež vyžadují ochranu Vašich osobních údajů.

  Naším oprávněným zájmem je poskytovat a zlepšovat naše služby způsobem, který je účinný, bezpečný a nikoho nepoškozuje. Naším cílem je, aby se všem zúčastněným při využívání našich služeb dostalo férového a vyváženého přístupu.

  3.1. VAŠE PREFERENCE

  Pomocí našeho nástroje pro správu účtu můžete nastavit, jakým způsobem smíme používat vaše osobní údaje. Abychom se mohli začít řídit vašimi pokyny o používání vašich osobních údajů, musíme ověřit vaši totožnost. Musíte u nás tedy mít registrovaný účet, abyste mohl používat nástroj pro správu účtu. Pokud tedy používáte demoúčet, získáte plnou kontrolu nad využíváním svých údajů až po zřízení účtu zde.

  V nástroji pro správu účtu například můžete:

  • zrušit příjem sdělení přímého marketingu, které zasíláme e-mailem nebo zobrazujeme ve hrách a online. Více se o tomto tématu dozvíte níže v oddíle 7.2 Deaktivace přímého marketingu a právo na námitky,
  • získat přístup k osobním údajům, které o vás ukládáme. Více se o tomto tématu dozvíte v oddíle 7.1 Právo na přístup,
  • nechat smazat svůj účet a související osobní údaje. Více se o tomto tématu dozvíte v oddíle 7.4 Právo na výmaz.

  3.2. ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ

  My i naši zaměstnanci chápeme nutnost ochrany soukromí uživatelů a uplatňujeme rozumné, vhodné bezpečnostní postupy, abychom vaše informace ochránili před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním a zničením, přičemž zohledňujeme rizika spojená se zpracováním osobních údajů a jejich povahou.

  3.3. ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ TŘETÍMI STRANAMI

  Je možné, že osobní údaje budeme pro účely popsané v těchto Zásadách sdílet se svými přidruženými společnostmi, pobočkami, dodavateli či zástupci, kteří pro nás pracují. Můžeme kupříkladu využít služby společností, které nám pomohou ochránit a zabezpečit naše systémy či služby. Libovolný dodavatel či agent, jehož služby využíváme, musí dodržovat naše požadavky na ochranu a zabezpečení osobních údajů a nesmí používat osobní údaje, které od nás získá, pro jiné účely. Tyto společnosti mohou sídlit mimo Evropský hospodářský prostor. Další informace najdete v oddíle 6 Jak sdílíme vaše informace.

  3.4. DĚTI

  Jsme si vědomi toho, že máme zvláštní povinnost ochránit osobní údaje získané od dětí. Nebudeme vědomě shromažďovat osobní údaje od žádného dítěte nebo takové informace zpracovávat bez souhlasu rodičů. Pro účely těchto Zásad dítě znamená jakoukoli osobu, které je méně než 18 let (nebo nedosáhla minimálního věku, kdy je osoba způsobilá souhlasit se sběrem a zpracováním osobních údajů v případě, že se tento věk dle platného práva liší).

  3.5. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

  Většinu osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme pro účely popsané v těchto Zásadách, uchováváme po dobu, po kterou používáte naše služby, tj. máte aktivovaný účet v některé z našich her. Na základě vaší žádosti smažeme vaše osobní údaje po uplynutí odkladného období 45 (čtyřiceti pěti) kalendářních dní, během nichž je možné váš účet obnovit. Smazání vašich osobních údajů může nastat až měsíc po uplynutí tohoto odkladného období. S ohledem na složitost a počet žádostí se tato doba může prodloužit o další dva měsíce. Více se o tomto tématu dozvíte v oddíle 7.4 Právo na výmaz.

  3.6. HRY NEVÁZANÉ NA ÚČET

  Některé hry nejsou spojeny s účtem. Svá práva ve vztahu k těmto hrám nemůžete uplatnit prostřednictvím správy účtu. Z tohoto důvodu vám nabízíme jiné nástroje pro export vašich osobních údajů, k jejich smazání, ke vznesení námitky vůči tomu, jak vaše osobní údaje používáme, v souladu s oddílem 7 Vaše práva, a dále ke správě odběru zpráv.

  V osobních údajích, jež shromažďujeme o uživatelích her, pro které je vytvořen účet, a o uživatelích jiných her, např. „World of Warships Blitz“, existují také jisté rozdíly. Používáte-li například hry, pro které není účet vytvořen, neshromažďujeme telefonní číslo a e-mailovou adresu.

  Co se týče her, které nejsou vázané na účet, můžete svá práva uplatnit zasláním příslušného požadavku naší zákaznické podpoře či jiným způsobem, který je uveden v příslušné hře.
  Svůj účet můžete propojit s některými hrami, které účet nevyužívají (je-li taková funkce k dispozici). Upozorňujeme, že správa osobních údajů v takových hrách je oddělena od správy osobních údajů spojených s vašim účtem. Chcete-li kupříkladu smazat své osobní údaje ve hře „World of Warships Blitz“, musíte se obrátit na zákaznickou podporu, jak je uvedeno v této hře, zatímco smazání osobních údajů spojených s účtem se provádí v nástroji pro správu účtu.

  4. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

  V souvislosti s tím, že používáte naše služby, shromažďujeme informace přímo od vás (pokud nám je poskytnete) či nepřímo (např. prostřednictvím technologií na naší stránce).

  4.1. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME PŘÍMO

  Shromažďujeme osobní údaje a další informace, které dobrovolně poskytnete. To, zda je poskytnete, je čistě na vás. Jisté služby však můžete používat, jen pokud poskytnete požadované informace, např. při založení účtu.

  Údaje v účtu

  Když si zřizujete účet, můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů, zejména jména, e-mailové adresy a telefonního čísla.

  Data související s obsahem

  Můžeme získat vaše osobní údaje, jakmile se zaregistrujete a použijete naše další služby, např. fóra či chaty, nebo pokud poskytnete zpětnou vazbu k našim službám. Tyto údaje zahrnují:

  • informace, které zveřejníte, komentáře nebo laiky v jakýchkoli herních fórech vlastněných nebo provozovaných společností Wargaming („fóra“), na stránkách skupin sociálních sítí provozovaných společností Wargaming a stránkách,
  • informace odeslané pomocí „herního chatu“ ve hrách, včetně hlasového chatu během hry,
  • informace, které poskytnete, když požadujete informace nebo podporu od nás, nebo když si od nás zakoupíte produkt nebo službu, včetně potřebných informací pro zpracování vaší objednávky s příslušným zprostředkovatelem platby, což může zahrnovat částku transakce, avšak nikoli platební údaje, které budou odeslány přímo zprostředkovateli platby pomocí zabezpečených protokolů,
  • jiné informace než údaje o účtu, které nám poskytnete při účasti na soutěžích, závodech, turnajích, offline akcích a při odpovídání na průzkumy, např. své kontaktní údaje,
  • informace, které nám poskytnete, abyste se stali účastníkem alfa testů, super testů a testů UX.

  4.2. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME NEPŘÍMO

  Nepřímo shromažďujeme řadu informací, jak používáte naše hry, stránky a další služby.
  Tyto informace zahrnují zejména anonymizované informace o prohlížeči a přístroji (softwaru i hardwaru), data shromažďovaná při automatických elektronických interakcích, údaje o používání aplikace, demografické informace, geografické a geolokační informace, statistické a souhrnné informace („další informace“). Statistické a souhrnné informace nemohou přímo vést k určení totožnosti konkrétní osoby, ale mohou být odvozeny z osobních údajů. Například můžeme shrnovat osobní údaje, abychom vypočítali procento uživatelů v konkrétní zemi. Pokud spojujeme další informace s osobními údaji, přistupujeme k takto spojeným informacím jako k osobním údajům.

  4.2.1. Sledovací data a soubor cookies

  My a naši partneři, jako jsou marketingoví partneři a poskytovatelé analytických služeb, používáme soubory „cookie“, což jsou textové soubory uložené na vašem počítači, které nám pomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatelé používají naše služby a podobné technologie (např. webové beacons, pixely, reklamní tagy a identifikátory přístrojů), abychom vás rozpoznali na různých přístrojích a v různých službách a abychom mohli zlepšit služby, které nabízíme, a dále abychom zlepšili marketing, analytické služby či funkci stránky. Používání souborů cookie je na internetu standardem. Ačkoli většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky, konečné rozhodnutí je na vás. Můžete upravit nastavení prohlížeče a zamezit ukládání souborů cookie nebo si nechat zobrazit oznámení, kdykoli se ukládá soubor cookie. Volbou příslušného nastavení v prohlížeči můžete odmítnout použití souborů cookie. Upozorňujeme však, že v takovém případě nemusíte mít přístup k plné funkčnosti našich stránek.

  Sledovací data“ znamenají objem a zákonitosti provozu stránek, jako je každodenní počet návštěvníků na stránce. Tento typ nepřímo shromažďovaných informací získáváme různými způsoby. Jedná se např. o IP adresu, což je číslo automaticky přidělené vašemu počítači, když si prohlížíte stránky na internetu. Webové servery, počítače, které „obsluhují“ webové stránky, automaticky identifikují váš počítač podle jeho IP adresy. Pokud navštívíte některou z našich stránek, naše servery zaznamenají IP adresu našeho počítače.

  Další informace o názvech souborů cookie, které se používají na našich stránkách, o poskytovateli těchto souborů (Wargaming, externí partner nabízející analytické či propagační služby), o jejich účelu (nutné pro fungování nebo zlepšení funkce stránky nebo pro marketingové účely) a životním cyklu, najdete na stránce http://legal.eu.wargaming.net/en/cookies/.

  4.2.1.1. Jak smazat soubory cookie a deaktivovat cílenou reklamu a analytiku

  Jako většina online služeb využíváme my i naši partneři soubory cookie a obdobné technologie k poskytování a personalizaci služeb, k analýze používání, cílené reklamě a prevenci podvodů. Soubory cookie můžete deaktivovat v nastavení prohlížeče, ale některé součásti služeb pak nemusejí fungovat správně.

  Chcete-li omezit reklamu založenou na chování, stačí omezit sledování reklamy v nastaveních přístroje. Upozorňujeme, že způsob deaktivace závisí na prohlížeči a přístroji a že může začít fungovat se zpožděním.

  U mobilní reklamy v aplikacích můžete resetovat Advertising Identifier a v závislosti na přístroji deaktivovat reklamu založenou na zájmech (Android) či aktivovat nastavení Limit Ad Tracking (iOS).

  U reklamy zobrazované na displeji na webu můžete taktéž upravit nastavení prohlížeče a omezit sledování pomocí souborů cookie (např. https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en v případě Chrome) a návštěvou těchto stránek: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu.

  Pro potřeby svých mobilních aplikací a stránek spolupracujeme také s řadou jiných partnerů v oblasti analytiky a reklamy. Tito partneři mohou používat soubory cookie, sledovací pixely a další sledovací technologie ke shromažďování či přijímání údajů o Vás a mohou uplatňovat správcovská práva k Vašim osobním údajům. Další informace o jejich postupech při ochraně osobních údajů a o možnostech deaktivace získáte pomocí níže uvedených odkazů.

  Google
  Zásady ochrany osobních údajů https://policies.google.com/privacyZ

  Facebook
  Zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy

  Yandex
  https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml

  Unity Technologies
  Zásady ochrany osobních údajů: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

  4.2.2. Herní informace

  Abychom vám mohli poskytovat efektivní služby, musíme shromažďovat, ukládat a používat různé informace o vaší aktivitě v našich hrách. „Herní informace“ zahrnují váš herní identifikátor, což je ve většině našich her Wargaming ID, a také to, čemu se obvykle říká „herní statistiky“. Herními statistikami rozumíme informace o vašich herních preferencích, dosažených výsledcích v hrách, účasti a výkonnosti v klanech a frekvenci hraní.

  4.2.3. Informace o přístrojích a geolokace

  Abychom mohli opravovat selhání a další technické problémy, které mohou nastat při instalování hry nebo využívání našich služeb, a aby byly naše služby pro vás vhodnější, shromažďujeme, uchováváme a používáme informace o přístrojích, na nichž služby používáte, včetně typu přístroje, hardwaru a operačního systému, nastavení přístroje, jedinečných identifikátorů a údajů o selhání (pokud nastalo). To, zda všechny či některé tyto informace shromažďujeme, často závisí na typu a nastavení vašeho přístroje. Můžete si rovněž nainstalovat aplikace, které shromažďují a využívají další údaje pro opravu selhání, chyb a dalších technických problémů během doby, kdy využíváte naše služby, např. aplikace Wargaming Game Center a Wargaming Check.

  Aby byly služby pro vás přínosnější, můžeme (výhradně s vaším svolením) shromažďovat přesné místo pomocí GPS na mobilních přístrojích. K určení vaší přibližné polohy lze použít také Wi-Fi a IP adresy, které nám zašle váš prohlížeč.

  4.2.4. Informace potřebné pro odhalení podvodu a porušení podmínek

  Rovněž smíme shromažďovat jisté údaje (např. IP adresu či uživatelské jméno), které jsou potřebné k odhalení, prošetření a zamezení podvodů při hře a porušení podmínek licenční dohody. Tyto údaje používáme jen za účelem odhalení, prošetření a zamezení podvodů při hře a šest měsíců od získání jsou mazány, ledaže by mohly být využity k prokázání podvodu, pokud k němu došlo. Pokud mohou být údaje použity k prokázání podvodu či porušení podmínek licenční dohody, budeme je ukládat dále pro účel vypracování, uplatnění či obhajoby nároků, dokud neuběhne zákonná promlčecí lhůta. Upozorňujeme, že konkrétní údaje uložené pro tento účel nemusejí být vám ani třetím stranám sděleny, jelikož jejich sdělení by odhalilo mechanismus, s jehož pomocí odhalujeme a vyšetřujeme podvody ve hře a jiná porušení podmínek licenční dohody a předcházíme jim.

  4.2.5. Informace z veřejně přístupných internetových zdrojů

  Informace, které zveřejníte např. na stránkách Youtube, vk.com, Facebook, Instagram a Twitter, můžeme použít ke zjištění vašeho názoru na hry a služby, abychom jej mohli zohlednit při zlepšování služeb. Tyto údaje může společnost Wargaming shromažďovat nezávisle nebo od svých partnerů, kteří provádějí analýzy názorů veřejnosti na různé záležitosti, např. od společnosti Hootsuite Media Inc.

  4.2.6. Informace od našich partnerů

  V některých případech získává společnost Wargaming vaše osobní údaje jako správce, což znamená, že je spravují naši partneři a my je používáme výlučně v souladu s jejich pokyny a platnými zákony. Tyto údaje používáme, abychom plnili své povinnosti z licenční smlouvy, zlepšovali služby a také v případě, že údaje musíme zpracovávat, abychom dostáli svým zákonným závazkům.

  Partneři pro platby. Pokud pomocí kreditní karty kupujete virtuální zboží, virtuální měnu či časově omezené prémiové služby, je možné, že od našich platebních partnerů obdržíme a budeme zpracovávat část čísla vaší kreditní karty, informace o jejím emitentovi i vaši úplnou fakturační adresu.

  Propagační partneři. Abychom vám mohli poskytovat herní zboží a/nebo měnu pro účast v různých věrnostních programech, můžeme získávat informace i od našich partnerů, jako jsou telekomunikační společnosti (např. Rostelecom), banky (např. Alfa-Bank), partnerů zajišťujících cashback (např. Kopikot), cestovních agentur (např. Biletix) a dalších;

  Platformy. Vaše identifikátory rovněž získáváme a používáme na jiných platformách, jako je PlayStation®4, Xbox 360 a Xbox One, App Store, Google Play Store, kde rovněž můžete hrát naše hry.

  Sociální sítě. Některé skupinové účty a stránky týkající se her jsme zaregistrovali na sociálních sítích vk.com, Facebook, Twitter, Reddit a dalších, abychom mohli lépe s našimi hráči komunikovat v případě, že budou mít dotazy k našim službám a současně se chtějí dozvídat o novinkách a službách prostřednictvím sociálních sítí. Informace vztahující se k vašim profilům na stránkách sociálních sítí, např. vaše jméno, avatara a datum narození, rovněž získáváme proto, aby byla umožněna integrace s těmito stránkami, pokud k našim službám připojíte nástroj třetí strany.

  5. JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE

  Vaše osobní údaje jsme povinni zpracovávat, abychom s vámi mohli plnit smlouvu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše osobní údaje coby uživatele použijeme pro následující účely, ledaže to zakazuje zákon:

  • abychom vám poskytovali požadované služby, tj. umožnili vám instalaci her, abychom provozovali služby a ověřovali a potvrzovali vaše platby,
  • abychom s vámi komunikovali o vašem účtu či transakcích s námi a zaslali vám informace o funkcích naší stránky či změnách našich zásad,
  • abychom vám poskytli podporu, zejména pak produktové aktualizace, záplaty a opravy a další podobná sdělení,
  • abychom zajistili vaši cestu a předání darů a ocenění, na něž můžete mít nárok jako výherce soutěže probíhající offline, apod.

  5.1. KOMUNIKAČNÍ ÚČELY

  Vaše osobní údaje použijeme pro své oprávněné zájmy dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, abychom inzerovali své produkty a služby v souladu s těmito Zásadami. Jakmile si vytvoříte účet, můžeme konkrétně využít vaši e-mailovou adresu, přezdívku, IP adresu a číslo mobilního telefonu k zasílání e-mailů s personalizovaným marketingovým obsahem, zpráv, cílených nabídek ve hře a webových nabídek, které se týkají her. Pokud tuto možnost zvolíte, budeme vám rovněž zasílat e-maily s personalizovaným marketingovým obsahem, zprávy a cílené nabídky ve hře i na webu, které se týkají offline událostí organizovaných společností Wargaming, projektů, na nichž se podílíme, našich partnerů a her Wargaming, přičemž nepoužijeme ID, které používáte ve hrách Wargaming.

  5.2. NABÍDKY VE HŘE
  Herní informace budeme také používat k tomu, abychom vám přímo ve hře zasílali jisté nabídky, které jsou pro vás podle našeho názoru nejužitečnější. Před zasláním nabídky nejdříve shromáždíme herní informace od různých hráčů, určíme zákonitosti jejich chování a vytvoříme algoritmy, s jejichž pomocí zjistíme skupiny hráčů nebo konkrétní hráče, kteří se podle těchto zákonitostí chovají. Hráčům, kteří se takto chovají, zasíláme nabídky přímo ve hře. Ty mohou být personalizované (tzn., že chceme, aby nabídka ve hře upoutala konkrétně vás nebo poměrně malý počet hráčů), nebo nepersonalizované (tzn., že chceme, aby nabídla ve hře upoutala velký počet hráčů s danými zákonitostmi chování). Vždy zajišťujeme, aby tyto nabídky neměly výrazný dopad na vás či jiné hráče. Pokud kupříkladu zjistíme, že jste si zaregistrovali účet před více než pěti lety a jste velmi dobří ve hrách s francouzskými vozy, můžeme vám nabídnout pronájem nového francouzského vozu, ale v žádném případě nikoli za vyšší cenu než jiným hráčům. Personalizované nabídky zasílané přímo ve hře můžete deaktivovat v nástroji pro správu účtu.

  5.3. ÚČEL ZLEPŠOVÁNÍ SLUŽEB

  Vaše údaje analyzujeme, abychom určili, jak vylepšit fungování naší společnosti, a aby poskytované služby byly pro naše hráče obecně vhodnější a zajímavější. Můžeme vás rovněž požádat, abyste odpověděli na dotazníky týkající se našich služeb, přičemž si vždy budete moci zvolit, zda na ně odpovíte a jaké informace poskytnete.

  5.4. ODHALOVÁNÍ PODVODŮ A PORUŠENÍ PODMÍNEK LICENČNÍ SMLOUVY

  Informace potřebné k odhalování, prošetření a zamezení podvodů ve hře a porušení podmínek licenční smlouvy, herních pravidel a zásad používáme výlučně pro tyto účely. Pokud mohou být údaje použity k prokázání podvodu či porušení podmínek licenční dohody, budeme je ukládat dále pro účel vypracování, uplatnění či obhajoby nároků, dokud neuběhne zákonná promlčecí lhůta.

  6. JAK SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE

  K plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, k dodržení svých zákonných povinností a v souladu se svými oprávněnými zájmy smíme sdílet vaše osobní údaje s následujícími kategoriemi třetích stran:

  1. Partneři pro platby: se společnostmi jako Adyen BV, PW Inc. a PayPal (Europe) Sarl sdílíme vaši e-mailovou adresu, IP adresu, informace o herních nákupech, které zadáte na stránkách Wargaming, a další informace, které nám pro účel splnění vašich nákupních požadavků a žádostí o odstoupení posíláte.& Cie, “Yandex.Money”, NBCO LLC;
  2. Partneři pro reklamu a měření její účinnosti: se společnostmi jako Emarsys UK Ltd a Unity Technologies APS sdílíme váš e-mail, přezdívku, IP adresu a další informace, které nám poskytnete, abychom mohli zajistit cílení, poskytování a měření online reklamy na služby třetích stran či jinak zajistit přenos informací, které pro vás mohou být užitečné, relevantním, zajímavé, a které vám například umožní získat odměny za prohlížení reklamy v hrách.
  3. Partneři poskytující datová úložiště: některé vaše údaje ukládáme např. v externích datových úložištích, zatímco některé herní údaje se ukládají pomocí platformy Google Cloud (BigQuery) a služeb Amazon Web Services, Inc. a G-Core Labs S.A.
  4. Poskytovatelé softwaru: správné poskytování služeb vyžaduje, abychom používali softwarová řešení třetích stran, např. pro naše dotazníky ve hře, včetně ukládání vašich odpovědí, používáme software společností Widgix, LLC dba Survey Gizmo. Abychom vám poskytli snadný přístup k vašim herním statistikám, používáme software společnosti Mixpanel, Inc.
  5. Výzkumní partneři: poskytujeme přístup k některým vašim datům, například k herním statistikám, pro marketingové a jiný výzkum. S partnery sdílíme anonymní data, ledaže jsou pro požadovanou službu či výzkum zapotřebí vaše osobní údaje.
  6. Partneři pro zákaznickou podporu: pro některé regiony a produkty využíváme služby třetích stran, které poskytují patřičnou zákaznickou podporu. Tyto společnosti mohou získat přístup k vašim osobním údajům včetně těch, které poskytnete ve svých žádostech o podporu. Patří k nim Zendesk Inc a iOpex Technologies Inc.
  7. Vývojáři aplikací založených na hře: vaši přezdívku a některé vaše herní statistiky zpřístupníme jiným hráčům pomocí veřejného API. Tyto údaje lze použít pro vývoj a podporu aplikací vytvořených herní komunitou a mobilních aplikací, např. World of Tanks Assistant, a povolených modifikací her. Veřejné API nám umožňuje zlepšit váš herní prožitek, naplnit potenciál naší komunity a mít využití statistiky našich hráčů pod kontrolou díky vytvoření pravidel a požadavků, za kterých je mohou využívat jiní hráči a komunita.
  8. Informace dostupné ostatním hráčům: zpřístupnění vaší přezdívky a herních statistik ostatním hráčům prostřednictvím našich služeb je důležitou součástí zlepšování herního prožitku hráčů. Pokud jste ze hry na základě stížností ostatních hráčů vyloučeni, můžeme je o vyloučení informovat. Upozorňujeme, že členové vašeho klanu mají přístup k většímu množství vašich herních statistik než ostatní.
  9. Veřejně dostupné informace: Naše stránky mohou mít diskusní fóra a/nebo chatové místnosti, kde si uživatelé mohou vyměňovat názory a komunikovat spolu. Když odesíláte vzkaz na fóru či v chatu, mějte na paměti, že veškeré informace zveřejňujete online. Činíte tak tedy na vlastní riziko. Vaše přezdívka a herní statistiky mohou být také k dispozici v rámci přehrávání her a dalších videí, které může společnost Wargaming nebo jiní hráči vytvářet a prezentovat online. Do své přezdívky nikdy nezahrnujte žádné údaje, které vás mohou osobně identifikovat. Chcete-li si změnit přezdívku, obraťte se na zákaznickou podporu.
  10. Externí moderátoři a testeři: jisté omezené údaje o vás (jako je vaše přezdívka či obsah požadavku na podporu) mohou být k dispozici externím dobrovolným moderátorům a testerům, kteří přispívají k poskytování lepších služeb, např. rychle odpovídají na vaše otázky o hrách.
  11. Společnosti potírající podvody: Informace potřebné k odhalování, prošetření a zamezení podvodů ve hře a porušení podmínek licenční smlouvy můžeme sdílet výlučně pro tyto účely. Mezi tyto partnery patří společnost ACI Worldwide (EMEA) Ltd., UK. Software Easy Anti-Cheat poskytuje Epic Inc., US;
  12. Partneři pro logistiku: abychom mohli zajistit vaše výlety (např. jako hráč eSports) a doručovat ceny, na které můžete mít díky využívání služeb nárok, můžeme sdílet vaši doručovací adresu a další požadované údaje s našimi partnery pro logistiku, nebo vás požádat, abyste jim tyto údaje poskytli přímo.
  13. Webové stránky třetích stran: pomocí Wargaming OpenID se můžete přihlašovat na některé webové stránky. V takovém případě daným webovým stránkám předáme vaši přezdívku a odkaz na váš profil. Další podrobnosti najdete v našich článcích o zákaznické podpoře a upozorňujeme, že společnost Wargaming nekontroluje další používání těchto údajů na webových stránkách třetích stran, tzn. že vymazání vašich údajů nemůžeme požadovat.
  14. Vývojáři her a změna vydavatele: Společnost Wargaming je správcem, pokud jde o některé hry vyvíjené třetími osobami a vydávané společností Wargaming. V zájmu dalšího zlepšování her a dalších služeb mohou tito vývojáři zpracovávat určité nezbytné údaje, např. údaje týkající se hry. Převede-li společnost Wargaming právo zveřejnit tuto nebo jiné hry a další související služby na třetí stranu, nový vydavatel bude mít právo dále používat vaše údaje způsobem, který je v zásadě totožný s tím, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, ledaže budete konkrétně informováni jinak.
  15. Státní orgány a auditoři: některé osobní údaje jsme povinni v souladu s právními předpisy Evropské unie nebo členského státu zpřístupnit státním orgánům, např. daňovým a celním orgánům, auditorům a dalším příslušným stranám.
  16. Přidružené společnosti a pobočky Wargaming: Jako globální společnost shromažďujeme informace, které mohou být zpracovávány v našich kancelářích na celém světě. Vaše informace mohou být rovněž zpracovány mimo Evropský hospodářský prostor, např. ve Spojených státech, v Bělorusku či v jiné zemi, kde naše přidružené společnosti či pobočky působí.
  17. Změna ovládání: Je možné, že vaše údaje budeme sdílet ve spojení s prodejem naší společnosti, fúzí či změnou ovládání či s přípravou na tyto události. Libovolná entita, která koupí naši společnost či její část, bude mít právo dále používat vaše údaje, avšak pouze způsobem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů, ledaže budete konkrétně informováni jinak.
  18. Vývojáři her třetích stran: Na naší platformě (Wargaming Game Center) také zveřejňujeme hry vyvinuté výhradně vývojáři třetích stran. Pokud se rozhodnete hrát takové hry, sdílíme s vývojářem her třetí strany vaše údaje, např. vaše Wargaming ID, přezdívku, nákupy ve hře, herní zákazy v našich Hrách, jazykové nastavení herního centra Wargaming Game Center. V takovém případě jednáme my a vývojář her třetí strany jako nezávislí správci údajů.

  Pokud budou vaše osobní údaje sdíleny s přidruženými společnostmi a pobočkami Wargaming či třetími stranami mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, zaručujeme odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, zejména pak tím, že se svými přidruženými společnostmi a pobočkami i třetími stranami uzavřeme standardní doložky o ochraně údajů přijaté Evropskou komisí. Na požádání vám poskytneme kopii standardní doložky o ochraně údajů.

  Sdílení anonymních informací. Můžeme sdílet anonymní informace, tj. informace, které přímo nebo nepřímo odhalují vaši identitu a agregované informace (informace o skupinách a kategoriích uživatelů, včetně herních statistik a chování, které neidentifikují a které nelze rozumně použít k identifikaci jakéhokoliv jednotlivého uživatele) s našimi inzertními partnery. Také můžeme umožnit našim inzerentům sbírat anonymní informace a agregované informace v rámci našich služeb a ti potom mohou tyto informace sdílet. Naši inzerenti mohou sbírat informace za pomocí technologií sledování, jako jsou soubory cookies a webové majáky. To umožňuje našim inzerentům vyvinout a dodat cílenou reklamu ve službách a na webových stránkách třetích stran tak, že se mohou pokusit vám nabídnout reklamu na produkty a služby, které vás s největší pravděpodobností budou zajímat. Inzerenti také tyto informace použijí k monitorování, zlepšení a úpravě své činnosti.

  7. VAŠE PRÁVA

  Abyste svá práva v oblasti ochrany svých osobní údajů mohli jednoduše uplatňovat, vylepšili jsme nástroje pro správu účtu, které jsou k dispozici zde a pro konzolové hry zde. Pokud používáte demoúčet, získáte plnou kontrolu nad využíváním svých údajů až po zřízení účtu zde nebo – v případě konzolových her – zde. Pokud tedy používáte demoúčet, získáte plnou kontrolu nad využíváním svých údajů až po zřízení účtu zde. Navštivte svůj účet a zvolte si, která přímá sdělení chcete dostávat. Pak si nastavte práva na přístup k údajům, smazání údajů a vznesení námitky vůči zpracování údajů. V některých případech, u her vyvinutých výhradně třetími stranami a zveřejněných společností Wargaming v herním centru Wargaming Game Center (viz bod 6(18) výše), můžete uplatnit svá práva přímo u vývojáře třetí strany. Můžete nás kontaktovat, chcete-li poradit, jak můžete uplatnit svá práva u her vyvinutých výhradně třetími stranami.

  7.1. DEAKTIVACE PŘÍMÉHO MARKETINGU A PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

  Odběr sdělení přímého marketingu můžete nastavit v nástroji pro správu účtu. Upozorňujeme, že pokud deaktivujete příjem veškerých našich e-mailů s personalizovaným marketingovým obsahem, zpráv, nabídek ve hře i na webu, můžeme vám i tak zasílat jistá vyrozumění (ta často označujeme jako „transakční“), např. potvrzení o nákupu či změnách ve vašem účtu, informace o záruce či zabezpečení, informace o změnách licenční smlouvy, obchodních podmínek a zásad soukromí a budeme vám rovněž zobrazovat nepersonalizovaný marketingový obsah ve hře a webové nabídky. Příjem veškerých sdělení bude zastaven, jen pokud bude váš účet smazán. Pokud jste deaktivovali naše nabídky ve hře i na webu, je možné, že je přesto uvidíte jak ve hrách, tak na některých našich stránkách. Znamená to, že takové nabídky se zobrazují všem nebo velmi širokému okruhu osob a nejsou zacíleny konkrétně na vás.

  V mobilních aplikacích včetně našich mobilních her můžete zobrazování personalizované reklamy deaktivovat v nastavení soukromí svého přístroje s operačním systémem Android nebo iOS výběrem nabídky „limit ad tracking“ (Apple iOS) nebo nabídky „opt out of interest-based ads“ (Android). Mobilní push oznámení můžete upravovat v nabídce nastavení přístroje s operačním systémem Android nebo iOS.

  Je-li zpracování vašich osobních údajů založeno na oprávněných zájmech dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, můžete kdykoli využít své právo na námitku. Pokud vznesete námitku, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat, ledaže existují pádné důvody, které nad vaší námitkou převažují, nebo ledaže je zpracování údajů potřebné ke zjištění, uplatnění či obhajobě právních nároků.

  7.2. PRÁVO NA PŘÍSTUP

  Máte právo na přístup k osobních údajů, které o vás máme, tj. právo požadovat bezplatně (i) informaci o tom, které vaše osobní údaje uchováváme, (ii) přistupovat k nim a/nebo k (iii) duplikátům osobních údajů, které uchováváme. Právo na přístup k osobním údajům můžete využívat prostřednictvím nástroje Data Export, který je k dispozici v nástroji pro správu účtu zde a pro konzolové hry zde. Duplikát uchovávaných osobních údajů obvykle poskytneme do 30 (třiceti) dnů od vašeho požadavku. Jakmile bude soubor s vašimi osobním údaji připraven, můžete si jej stáhnout z našich zdrojů. Pokud se váš požadavek dotýká práv a svobod jiných osob nebo je zjevně neodůvodněný či přehnaný, vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek (s ohledem na administrativní náklady spojené s poskytováním informací či komunikací či podniknutím požadovaného kroku) nebo odmítnout vyhovět. Rovněž nebudeme schopni poskytnout vám jisté osobní údaje, které případně zveřejníte či poskytnete prostřednictvím našich služeb, ačkoli jsme vás žádali, abyste do daného pole či na danou stránku osobní údaje nepsali apod.

  7.3. PRÁVO NA OPRAVU

  Máte kontrolu nad tím, které jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, zemi, účty na sociálních sítích, důvěryhodné stránky a platební metody spojujeme s vaším účtem. Pokud se tyto údaje změní, změňte je přímo ve svém osobním účtu. Informujte nás, pokud jsou osobní údaje, které o vás uchováváme, nesprávné.

  7.4. PRÁVO NA VÝMAZ

  Máte právo, abychom zajistili smazání osobních údajů, které se vás týkají, smazáním vašeho účtu pomocí nástroje Account Deletion, který je k dispozici v nástrojích pro správu účtu zde a pro konzolové hry zde.

  V důsledku smazání účtu ztratíte přístup k většině služeb včetně informací o něm a herních informací, členství ve fórech wargaming a přístupu k dalším službám, pro které účet využíváte.

  Odkladné období. Umožňujeme vám obnovit účet během odkladného období 45 (čtyřiceti pěti) dní od okamžiku, kdy požádáte o smazání svého účtu. Tato funkce zajišťuje, že o různé herní informace a další důležité údaje a možnosti nepřijdete omylem. Během tohoto dodatečného období budeme moci dovršit finanční a jiné aktivity, které jste zahájili před zasláním požadavku na smazání účtu.

  Žádné platby po smazání účtu. V důsledku smazání svého účtu ztratíte možnost provádět platby v prémiovém obchodě, a to i v odkladném období. Pokud by došlo z důvodu technické chyby nebo z jakéhokoli jiného důvodu k nějaké platbě po smazání účtu, uhrazenou částku vám vrátíme a neposkytneme vám práva na příslušné další funkce.

  Složité případy mazání účtu. V některých případech může být smazání vašeho účtu – a tedy i osobních údajů – složité. Pokud jste ve hře velitelem klanu, s nejvyšší pravděpodobností budeme moci váš účet smazat, až když klan předáte pod velení jiného uživatele či jej rozpustíte. V některých případech se doba do smazání údajů s ohledem na složitost a počet žádostí může prodloužit, avšak nikoli o více než o dva měsíce.

  Dřívější smazání osobních údajů. Většinu osobních údajů, které o vás máme, ukládáme, dokud nepožádáte o smazání účtu v nástroji pro správu účtu. Jisté osobní údaje však mažeme, i když máte platný účet. Například smažeme:

  • vaše kontaktní údaje, konfekční velikosti, preferované barvy apod., které jste nám poslali kvůli individuálním úpravám či kvůli tomu, abychom vám mohli zaslat cenu či zajistit dopravu na naše akce, a to do 45 (čtyřiceti pěti) dní od zaslání ceny na vaši adresu,
  • údaje o vás, které jsme nashromáždili při alfa testech, supertestech, UX testech, průzkumech, analýze nálady z veřejných zdrojů na sociálních sítích jako YouTube, Facebook, vk.com a na místních akcích, a to maximálně do 45 (čtyřiceti pěti) dní po dokončení analýzy údajů, jejich agregace a vytvoření zpráv pro zlepšení našich služeb,
  • technické protokoly, jako jsou záznamy o komunikaci mezi službami, přístupové protokoly, protokoly chyb: obvykle 45 (čtyřicet pět) dní po jejich vytvoření.

  Informace, které uchováváme. Po vypršení odkladného období vymažeme veškeré vaše osobní údaje s výjimkou těch, které potřebujeme k dodržení zákonných požadavků (např. účetních a daňových) či k odhalení, vyšetřování a prevenci podvodů ve hře a porušení podmínek licenční smlouvy. Po zrušení vašeho účtu si ponecháme anonymní informace. Informace, které jste sdíleli s ostatními (např. v herním chatu, aktualizacích či příspěvcích ve skupinách), zůstanou přístupné po zrušení účtu či smazání informací z profilu či e-mailové schránky. Nemáme kontrolu nad údaji, které si jiní členové zkopírovali z našich služeb. U obsahu, který je spojen se zrušeným účtem, se ve skupinách zobrazí jako autor neznámý uživatel. Je možné, že váš profil bude nadále zobrazen ve službách používaných jinými osobami (např. výsledky vyhledávání), dokud si neaktualizují cache.

  Máte rovněž právo podat stížnost k dozorovému orgánu.

  8. PRÁVO NA ZMĚNU ZÁSAD

  Tyto Zásady můžeme dle potřeby upravit z různých důvodů, jako jsou legislativní a regulační změny, změny v odvětvových postupech a technologický rozvoj.