Právní Dokumenty

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Zásady ochrany osobních údajů společnosti Wargaming
 • Zásady ochrany osobních údajů společnosti Wargaming

  Platí od 17. července 2020

  Zakládáme si na tom, že chráníme a respektujeme vaše soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) popisují, jak shromažďujeme, zpracováváme, využíváme a sdílíme vaše osobní údaje při stahování a hraní našich her a používání našich webových stránek, aplikací a dalších produktů.

  Osobními údaji míníme údaje, které se k vám vztahují jako k identifikované nebo identifikovatelné osobě. Termín „osobní údaje“ může zahrnovat kupříkladu vaše jméno, poštovní adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, věk, pohlaví a nastavení ve hře. Anonymní nebo neidentifikované informace, které vás nemohou identifikovat, nejsou považovány za „osobní údaje“.

  1. NÁZEV A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  Správcem údajů o našich produktech (jak jsou definovány níže) je:

  Wargaming Group Limited
  Identifikační číslo společnosti: HE290868
  105, Agion Omologiton Avenue
  Nikósie 1080
  Kypr
  E-mail: privacy@wargaming.net

  V těchto Zásadách se výrazem „Wargaming“, „my“, „nás“ nebo „naše“ rozumí společnost Wargaming Group Limited a výrazem „produkty“ se rozumí:

  (i) naše počítačové a mobilní hry, které zveřejňují odkaz na tyto zásady a jsou dostupné prostřednictvím stránek, herního centra Wargaming a herních platforem, jako jsou iOS a Android (dále jen „hry“)

  (ii) naše webové stránky, které zveřejňují odkaz na tyto zásady, včetně internetových stránek:

  http://worldoftanks.eu
  http://worldofwarplanes.eu
  http://worldofwarships.eu
  https://wotblitz.com
  https://wowsblitz.com
  http://wargaming.net
  https://godsandglory.com
  https://playcaliber.eu

  (dále jen „stránky“)

  (iii) naše konzolové hry pro hraní na Xbox One, počítačovém zábavním systému PlayStation®5 a dalších herních konzolách a související webové stránky konzolových her, včetně https://console.worldoftanks.com a https://wowslegends.com (dále jen „konzolové hry“);

  (iv) naše produkty a aplikace (včetně podpůrných aplikací a fór) týkající se her, včetně „World of Tanks Assistant“, „Wargaming Check“ a „Wargaming Game Center“; a

  (v) účet Wargaming (dále jen „účet“) a jakoukoli jinou online hru, webovou stránku, aplikaci a produkt, který provozujeme a který zveřejňuje odkaz na tyto zásady.

  Tyto zásady se vztahují také na všechny naše offline aktivity, které vám tyto zásady zpřístupňují.

  2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPO)

  V případě otázek týkajících se těchto zásad, našich postupů souvisejících s údaji nebo dodržování platných zákonů kontaktujte našeho pověřence pro ochranu údajů následujícím způsobem:

  Wargaming Data Protection Officer
  105, Agion Omologiton Avenue
  Nikósie 1080
  Kypr
  E-mail: dpo@wargaming.net

  3. OBYVATELÉ KALIFORNIE A NEVADY

  Pro obyvatele Kalifornie a Nevady jsme připravili i doplňkové zásady ochrany osobních údajů v souladu s kalifornským zákonem o ochraně osobních údajů spotřebitelů z roku 2018 (dále jen „CCPA) a nevadským zákonem (NRS 603A.340). Další informace naleznete v níže uvedených doplňkových zásadách ochrany osobních údajů.

  4. VŠEOBECNÉ INFORMACE V KOSTCE

  Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je to nutné pro plnění smlouvy s vámi, pro splnění povinnosti, kterou nám ukládá zákon, nebo na základě našich oprávněných zájmů, s výjimkou případů, kdy mají před těmito zájmy přednost vaše zájmy či základní práva a svobody, jež vyžadují ochranu vašich osobních údajů.

  Naším oprávněným zájmem je poskytovat a zlepšovat naše produkty způsobem, který je účinný, bezpečný a nikoho nepoškozuje. Naším cílem je, aby se všem zúčastněným při využívání našich produktů dostalo férového a vyváženého přístupu.

  4.1. VAŠE PREFERENCE

  Pomocí nástroje pro správu účtu můžete nastavit, jakým způsobem smíme používat vaše osobní údaje. Abychom se mohli začít řídit vašimi pokyny o používání vašich osobních údajů, musíme ověřit vaši totožnost. Musíte tedy mít registrovaný účet, abyste mohli používat nástroj pro správu účtu. Pokud tedy používáte demoúčet, plnou kontrolu nad využíváním svých údajů získáte až po zřízení účtu.

  V nástroji pro správu účtu například můžete:

  • zrušit příjem sdělení přímého marketingu, které zasíláme e-mailem nebo zobrazujeme ve hrách a online. Více se o tomto tématu dozvíte níže v oddíle 8.1 Deaktivace přímého marketingu a právo na námitky.
  • získat přístup k osobním údajům, které o vás shromažďujeme a ukládáme. Více se o tomto tématu dozvíte v části 8.2 Právo na přístup,
  • nechat smazat svůj účet a související osobní údaje. Více se o tomto tématu dozvíte v části 8.4 Právo na výmaz.

  4.2. ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ

  Dodržujeme rozumné a vhodné bezpečnostní postupy, abychom vaše informace ochránili před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním a zničením, přičemž zohledňujeme rizika spojená se zpracováním osobních údajů a jejich povahou.

  4.3. ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ TŘETÍMI STRANAMI

  Je možné, že osobní údaje budeme pro účely popsané v těchto Zásadách sdílet se svými přidruženými společnostmi, pobočkami, dodavateli či zástupci, kteří pro nás pracují. Můžeme kupříkladu využít služby společností, které nám pomohou ochránit a zabezpečit naše systémy či produkty. Libovolný dodavatel či zástupce, jehož služby využíváme, musí dodržovat naše požadavky na ochranu a zabezpečení osobních údajů a nesmí používat osobní údaje, které od nás získá, pro jiné účely, pokud k tomu nedáme pokyn. Tyto společnosti mohou sídlit mimo Evropský hospodářský prostor. Další informace najdete v části 7 Jak sdílíme vaše informace.

  4.4. DĚTI

  Jsme si vědomi toho, že máme zvláštní povinnost ochránit osobní údaje získané od dětí. Nebudeme vědomě shromažďovat osobní údaje od žádného dítěte ani takové informace zpracovávat bez souhlasu rodičů. Pro účely těchto Zásad dítě znamená jakoukoli osobu, které je méně než 18 let (nebo nedosáhla minimálního věku, kdy je osoba způsobilá souhlasit se sběrem a zpracováním osobních údajů v případě, že se tento věk dle platného práva liší). Jste-li rodičem nebo opatrovníkem a domníváte se, že jsme shromáždili údaje o vašem dítěti v rozporu s platnými právními předpisy, kontaktujte nás na adrese privacy@wargaming.net. Údaje odstraníme v souladu s platnými právními předpisy.

  4.5. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

  Většinu osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme pro účely popsané v těchto zásadách, uchováváme po dobu, po kterou používáte naše produkty, tj. máte aktivní účet v některé z našich her. Na základě vaší žádosti smažeme vaše osobní údaje a váš účet bude smazán prostřednictvím správy účtu po uplynutí odkladného období 45 (čtyřiceti pěti) kalendářních dní, během nichž je možné váš účet obnovit. Smazání vašich osobních údajů může nastat až měsíc po uplynutí tohoto odkladného období. S ohledem na složitost a počet žádostí se tato doba může prodloužit o další dva měsíce. Více se o tomto tématu dozvíte v části 8.4 Právo na výmaz.

  4.6. HRY NEVÁZANÉ NA ÚČET
  Některé hry nejsou spojeny s účtem. Svá práva ve vztahu k těmto hrám nebudete moci uplatnit v nástroji pro správu účtu. Z tohoto důvodu vám nabízíme jiné nástroje k exportu osobních údajů, k jejich smazání, ke vznesení námitky vůči tomu, jak vaše osobní údaje používáme, v souladu s oddílem 8 Vaše práva a dále ke správě předplatného.
  Existují také jisté rozdíly v osobních údajích, jež shromažďujeme o uživatelích her, pro které je vytvořen účet, a o uživatelích jiných her.
  Co se týče her, které nejsou vázané na účet, můžete svá práva uplatnit přímým kontaktováním naší podpory hráče nebo jiným způsobem, který je uveden v příslušné hře.
  Svůj účet můžete propojit s některými hrami, které účet nevyužívají (je-li taková funkce k dispozici). Upozorňujeme, že správa osobních údajů v takových hrách je oddělena od správy osobních údajů spojených s vašim účtem. Chcete-li kupříkladu smazat své osobní údaje ve hře „World of Warships Blitz“, musíte se obrátit na zákaznickou podporu, jak je uvedeno v této hře, zatímco smazání osobních údajů spojených s účtem se provádí v nástroji pro správu účtu.

  5. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

  V souvislosti s tím, že používáte naše produkty, shromažďujeme údaje přímo od vás (pokud nám je poskytnete) či nepřímo (např. prostřednictvím technologií produktů).

  5.1. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME PŘÍMO

  Shromažďujeme osobní údaje a další informace, které nám poskytnete.

  Údaje v účtu

  Když si zřizujete účet, můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů, zejména jména, hesla a e-mailové adresy ve hře. Jakmile si účet nastavíte, můžete prostřednictvím nastavení správy účtu specifikovat datum narození pro přijímání dárků k narozeninám a propojit svůj účet s telefonním číslem jako druhým autentizačním nástrojem, nebo přijímat marketingovou komunikaci prostřednictvím SMS. Své přihlašovací údaje z jiných služeb, jako je Google, Facebook nebo Twitch, můžete použít i k rychlejšímu vytvoření účtu u nás. V takovém případě můžeme shromažďovat další údaje podle bodu 5.3 níže. Vytváříme také jedinečné číslo / identifikátor, který nazýváme „Wargaming ID” v souvislosti s vaším účtem a vaše používání našich produktů lze identifikovat pomocí identifikačního čísla Wargaming ID.

  Data související s obsahem

  Vaše osobní údaje můžeme získat, jakmile se zaregistrujete a použijete naše další produkty, např. fóra či chaty, nebo pokud poskytnete zpětnou vazbu k našim produktům. Mezi tyto údaje patří:

  • údaje, které zveřejníte, komentáře, sdílení obsahu nebo lajky v herních fórech vlastněných nebo provozovaných společností Wargaming (dále jen „fóra”), na stránkách skupin na sociálních sítích provozovaných společností Wargaming a na stránkách;
  • informace odeslané pomocí „herního chatu“ ve hrách, včetně hlasového chatu během hry,
  • informace, které poskytnete, když požadujete informace nebo podporu od nás, nebo když si od nás zakoupíte produkt nebo službu, včetně potřebných informací pro zpracování vaší objednávky s příslušným zprostředkovatelem platby, což může zahrnovat částku transakce, avšak nikoli platební údaje, které budou odeslány přímo zprostředkovateli platby pomocí zabezpečených protokolů,
  • jiné informace než údaje o účtu, které nám poskytnete při účasti na soutěžích, závodech, turnajích, věrnostních programech, offline akcích a při odpovídání na průzkumy, např. své kontaktní údaje,
  • Informace, které nám poskytnete, abyste se stali účastníkem alfa testů, supertestů a UX testů nebo již jako jejich účastník.

  Osobní kontaktní údaje

  Abychom vyhověli vaší žádosti, shromažďujeme údaje o vašich osobních kontaktech, jako je jejich jméno, přezdívka, e-mailová adresa a telefonní číslo s vaším souhlasem, například nalezení vašich kontaktů na našich produktech nebo jejich pozvání, aby se připojili k našim produktům prostřednictvím našich doporučovacích programů atd. Použitím těchto funkcí berete na vědomí a souhlasíte s tím, že máte souhlas vašeho kontaktu, abychom jeho kontaktní údaje použili k splnění vašeho požadavku.

  Jiné údaje, které jste poskytli dobrovolně

  Můžete se rozhodnout, že nám dobrovolně poskytnete další údaje, které nepožadujeme, a v takových případech jste za tyto údaje výhradně odpovědní.

  5.2. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME NEPŘÍMO

  během vaší interakce s našimi hrami, stránkami a dalšími službami nepřímo shromažďujeme řadu informací.
  Tyto informace zahrnují zejména anonymizované informace o prohlížeči a přístroji (softwaru i hardwaru), data shromažďovaná při automatických elektronických interakcích, údaje o používání aplikace, demografické informace, geografické a geolokační informace, statistické a souhrnné informace („další informace“). Statistické a souhrnné informace nemohou přímo vést k určení totožnosti konkrétní osoby, ale mohou být odvozeny z osobních údajů. Například můžeme shrnovat osobní údaje, abychom vypočítali procento uživatelů v konkrétní zemi. Pokud spojujeme další informace s osobními údaji, přistupujeme k takto spojeným informacím jako k osobním údajům.

  5.2.1. Sledovací data a soubor cookies

  My a naši partneři, jako jsou marketingoví partneři a poskytovatelé analytických služeb, používáme soubory cookie, což jsou textové soubory uložené na vašem počítači, které nám pomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatelé používají naše služby a podobné technologie (např. webové beacony, pixely, tagy a identifikátory přístrojů), abychom vás rozpoznali na různých přístrojích a našich produktech a abychom mohli zlepšit produkty, které nabízíme, a dále abychom zlepšili marketing, analytické služby či funkčnost stránky. Používání souborů cookie je na internetu standardem. Můžete upravit nastavení prohlížeče a zamezit ukládání souborů cookie nebo si nechat zobrazit oznámení, kdykoli se ukládá soubor cookie. Volbou příslušného nastavení v prohlížeči můžete odmítnout použití souborů cookie. Upozorňujeme však, že v takovém případě nemusíte mít přístup k plné funkčnosti našich stránek.

  Sledovací data“ znamenají objem a zákonitosti provozu stránek, jako je každodenní počet návštěvníků na stránce. Tento typ nepřímo shromažďovaných informací získáváme různými způsoby. Jedná se např. o IP adresu, což je číslo automaticky přidělené vašemu počítači, když si prohlížíte stránky na internetu. Webové servery, počítače, které „obsluhují“ webové stránky, automaticky identifikují váš počítač podle jeho IP adresy. Pokud navštívíte některou z našich stránek, naše servery zaznamenají IP adresu našeho počítače.

  Další informace o názvech souborů cookie, které se používají na našich stránkách, o poskytovateli těchto souborů (Wargaming, externí partner nabízející analytické či propagační služby), o jejich účelu (nutné pro fungování nebo zlepšení funkčnosti stránky nebo pro marketingové účely) a životním cyklu, můžete kliknout na odkaz pro nastavení souborů cookie, který naleznete v zápatí každé stránky. Díky tomuto odkazu můžete kdykoli nastavit předvolby souborů cookie a ovládat nastavení souborů cookie.

  5.2.1.1. Jak smazat soubory cookie a deaktivovat cílenou reklamu a analytiku

  Jako většina online služeb využíváme my i naši partneři soubory cookie a obdobné technologie k poskytování a personalizaci služeb, k analýze používání, cílené reklamě a prevenci podvodů. Soubory cookie můžete deaktivovat v nastavení prohlížeče, ale některé součásti služeb pak nemusejí fungovat správně.

  Chcete-li omezit reklamu založenou na chování, stačí omezit sledování reklamy v nastaveních vašeho přístroje. Upozorňujeme, že způsob deaktivace závisí na prohlížeči a přístroji a že může začít fungovat se zpožděním.

  U mobilní reklamy v aplikacích můžete resetovat Advertising Identifier a v závislosti na přístroji deaktivovat reklamu založenou na zájmech (Android) či aktivovat nastavení Limit Ad Tracking (iOS).

  U reklamy zobrazované na displeji na stránkách můžete rovněž upravit nastavení prohlížeče a omezit sledování pomocí souborů cookie (např. u Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en) a návštěvou těchto stránek: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices a http://www.youronlinechoices.eu.

  Nesledovat: Nastavení prohlížeče vám umožní automaticky přenášet signál „Nesledovat” do navštívených online služeb. Upozorňujeme však, že v odvětví neexistuje shoda ohledně toho, co by provozovatelé stránek a aplikací měli s ohledem na tyto signály dělat. Proto, pokud a dokud nebude zákon vykládán tak, abychom tak učinili, signály „Nesledovat” nesledujeme ani vzhledem k nim nepřijímáme opatření. Další informací o nastavení „Nesledovat” naleznete na stránce http://www.allaboutdnt.com.

  5.2.2. Herní informace

  Abychom vám mohli poskytovat efektivní služby, musíme shromažďovat, ukládat a používat různé informace o vašem používání našich her. „Herní informace” jsou uloženy pod vaším identifikačním číslem Wargaming ID, jak je uvedeno v údajích o účtu ve výše uvedené části 5.1, a také v tom, čemu se obvykle říká „herní statistiky”. „Herními statistikami” rozumíme informace o vašich herních preferencích, pokroku ve hrách, účasti, výkonu a úspěších klanů a bitev, frekvenci hraní atd.

  5.2.3. Informace o přístrojích a geolokace

  Abychom napravili selhání a další technické problémy, které mohou nastat při instalaci her a používání našich produktů, a abychom pro vás naše produkty učinili vhodnějšími, shromažďujeme, ukládáme a používáme informace o přístrojích, na nichž produkty používáte, včetně typu přístroje, hardwaru a operačního systému, nastavení přístroje, jedinečných identifikátorů a údajů o selhání (pokud existují). To, zda všechny či některé tyto informace shromažďujeme, často závisí na typu a nastavení vašeho přístroje. Můžete také nainstalovat aplikace, které shromažďují a používají další data potřebná pro opravu selhání, chyb a dalších technických problémů vzniklých během používání produktů, např. aplikace Wargaming Game Center a Wargaming Check.

  Aby byly produkty pro vás přínosnější, můžeme (výhradně s vaším svolením) shromažďovat přesné místo pomocí GPS lokalizace na mobilních přístrojích. K určení vaší přibližné polohy lze použít také Wi-Fi a IP adresy, které nám zašle váš prohlížeč.

  5.2.4. Informace potřebné pro odhalení podvodu a porušení podmínek

  Rovněž smíme shromažďovat jisté údaje (např. IP adresu či uživatelské jméno), které jsou potřebné k odhalení, prošetření a zamezení podvodů při hře a porušení podmínek licenční dohody. Tyto údaje používáme jen za účelem odhalení, prošetření a zamezení podvodů při hře a šest měsíců od získání jsou mazány, ledaže by mohly být využity k prokázání podvodu, pokud k němu došlo. Pokud mohou být údaje použity k prokázání podvodu či porušení podmínek licenční dohody, budeme je ukládat dále pro účel vypracování, uplatnění či obhajoby nároků, dokud neuběhne zákonná promlčecí lhůta. Upozorňujeme, že konkrétní údaje uložené pro tento účel nemusejí být vám ani třetím stranám sděleny, jelikož jejich sdělení by odhalilo mechanismus, s jehož pomocí odhalujeme a vyšetřujeme podvody ve hře a jiná porušení podmínek licenční dohody a předcházíme jim.

  5.2.5. Informace z veřejně přístupných internetových zdrojů

  Informace, které zveřejníte např. na stránkách Youtube, Facebook, Instagram a Twitter, můžeme použít ke zjištění vašeho názoru na hry a produkty, abychom je mohli zohlednit při zlepšování našich produktů. Tyto údaje může společnost Wargaming shromažďovat nezávisle nebo od svých partnerů, kteří provádějí analýzy názorů veřejnosti na různé záležitosti.

  5.2.6. Informace od našich partnerů

  V některých případech získává společnost Wargaming vaše osobní údaje jako správce údajů, což znamená, že je spravují naši partneři a my je používáme výlučně v souladu s jejich pokyny a platnými zákony. Tyto údaje používáme tak, abychom plnili své povinnosti z licenční smlouvy, zlepšovali produkty a také v případě, že údaje musíme zpracovávat, abychom dostáli svým zákonným závazkům.

  Platební partneři. Pokud kreditní kartou kupujete herní zboží, herní měnu nebo časově omezené prémiové členství, je možné, že od platebních partnerů obdržíme a budeme zpracovávat část čísla této kreditní karty, informace o jejím emitentovi i vaši úplnou fakturační adresu;

  Propagační partneři. Abychom vám mohli poskytovat herní zboží a/nebo měnu pro účast v různých věrnostních programech, můžeme získávat informace i od našich partnerů, jako jsou telekomunikační společnosti, banky, partneři pro zpětnou úhradu peněz, cestovní kanceláře a další;

  Platformy. Vaše identifikátory rovněž získáváme a používáme na jiných platformách, jako je zábavní počítačový systém PlayStation®5, Xbox One, App Store, Google Play Store, Steam, kde rovněž můžete hrát naše hry;

  Sociální sítě. Některé skupinové účty a stránky týkající se her jsme zaregistrovali na sociálních sítích Facebook, YouTube, Twitter, Reddit a dalších, abychom mohli se svými lépe hráči komunikovat v případě, že budou mít dotazy k našim produktům a současně se chtějí dozvídat o novinkách a produktech prostřednictvím sociálních sítí. Získáváme rovněž informace vztahující se k vašim profilům na stránkách sociálních sítí, aby byla umožněna integrace nebo propojení těchto stránek s vaším účtem nebo s našimi produkty. Například můžete svůj účet propojit přes pověření účtu na YouTube. V takovém případě z YouTube získáme ID vašeho kanálu, abychom propojili váš účet na sociálních sítích s vaším účtem. Pokud jste autory obsahu, můžeme získat přístup k předplatitelům/členům vašeho kanálu, abychom mohli vyhledat účty našich hráčů a poskytnout jim herní předměty nebo úpravy. Jakékoli osobní údaje získané z těchto zdrojů budou uchovávány v souladu s těmito zásadami.

  Automaticky shromažďujeme rovněž informace prostřednictvím našich herních aplikací, které nejsou založeny na prohlížečích jako soubory cookie a nemohou být kontrolovány nastaveními prohlížeče ani prostřednictvím nástroje pro správu účtu nebo během hraní našich her. Naše herní aplikace mohou například obsahovat SDK, což je kód, který odesílá informace o vašem používání na server, například přes Facebook SDK nebo kódy SDK jiných partnerů. Tyto kódy SDK nám umožňují sledovat naše konverze, přinášet vám reklamu a poskytovat vám další funkce, jako je možnost propojení našich produktů s jinými službami.

  5.3. INFORMACE Z JINÝCH ZDROJŮ

  Mezi kategorie zdrojů, ze kterých shromažďujeme informace, patří:

  5.3.1. Herní platformy: Shromažďujeme údaje (jako je příslušný identifikátor uživatele, e-mail, přezdívka) od partnerů, kteří naše hry zpřístupňují na svých platformách, jako jsou Valve (Steam), Apple (iOS) a Google (Android). Za vaše účty na svých platformách jsou zodpovědní naši partneři, nikoli my, a doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů. Když hrajete naše konzolové hry, shromažďujeme data (například e-mail) z herních platforem, na kterých hrajete konzolové hry, jako jsou Microsoft (Xbox) a Sony (PlayStation™Network). Tyto herní platformy odpovídají za vaše účty na jejich platformách a doporučujeme vám, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů.

  5.3.2. Vývojáři, kteří používají naše rozhraní API: Shromažďujeme údaje od vývojářů, kteří používají rozhraní API společnosti Wargaming. Používání API podléhá našim Podmínkám používání API.

  5.3.3. Ověřovací partneři: Shromažďujeme údaje z ověřovacích služeb, jako je ID.me, abychom potvrdili, že máte nárok na slevy (např. v souvislosti s vaším vojenským statusem).

  6. JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE

  Vaše osobní údaje jsme povinni zpracovávat, abychom mohli plnit smlouvu s vámi. Vaše osobní údaje coby uživatele použijeme pro následující účely, ledaže to zakazuje zákon:

  • abychom vám poskytli požadované produkty, tj. abychom vám umožnili instalaci her, provoz produktů a abychom ověřovali a potvrzovali vaše platby;
  • abychom s vámi komunikovali o vašem účtu či transakcích s námi a zaslali vám informace o funkcích naší stránky či změnách našich zásad,
  • abychom vám poskytli podporu, zejména pak produktové aktualizace, záplaty a opravy a další podobná sdělení,
  • abychom zajistili vaši cestu a předání darů a ocenění, na něž můžete mít nárok jako výherce soutěže probíhající offline, apod.

  6.1. KOMUNIKAČNÍ ÚČELY

  Vaše osobní údaje budeme používat k našim oprávněným zájmům k inzerování našich produktů v souladu s těmito zásadami. Jakmile si vytvoříte účet, můžeme konkrétně využít vaši e-mailovou adresu, přezdívku, IP adresu a číslo mobilního telefonu k zasílání e-mailů s personalizovaným marketingovým obsahem, zpráv, cílených nabídek ve hře a webových nabídek, které se týkají her. Pokud tuto možnost zvolíte, budeme vám rovněž zasílat e-maily s personalizovaným marketingovým obsahem, zprávy a cílené nabídky ve hře i na webu, které se týkají offline událostí organizovaných společností Wargaming, projektů, na nichž se podílíme, našich partnerů a her Wargaming, přičemž nepoužijeme ID, které používáte ve hrách Wargaming.

  6.2. NABÍDKY VE HŘE
  Herní informace budeme také používat k tomu, abychom vám přímo ve hře zasílali jisté nabídky, které jsou pro vás podle našeho názoru nejužitečnější. Před zasláním nabídky nejdříve shromáždíme herní informace od různých hráčů, určíme zákonitosti jejich chování a vytvoříme algoritmy, s jejichž pomocí zjistíme skupiny hráčů nebo konkrétní hráče, kteří se podle těchto zákonitostí chovají. Hráčům, kteří se takto chovají, zasíláme nabídky přímo ve hře. Ty mohou být personalizované (tzn., že chceme, aby nabídka ve hře upoutala konkrétně vás nebo poměrně malý počet hráčů), nebo nepersonalizované (tzn., že chceme, aby nabídla ve hře upoutala velký počet hráčů s danými zákonitostmi chování). Vždy zajišťujeme, aby tyto nabídky neměly výrazný dopad na vás ani na jiné hráče. Pokud kupříkladu zjistíme, že jste si zaregistrovali účet před více než pěti lety a jste velmi dobří ve hrách s francouzskými vozy, můžeme vám nabídnout pronájem nového francouzského vozu, ale v žádném případě nikoli za vyšší cenu než jiným hráčům. Personalizované nabídky zasílané přímo ve hře můžete deaktivovat v nástroji pro správu účtu.

  6.3. ÚČEL ZLEPŠOVÁNÍ PRODUKTŮ

  Vaše údaje analyzujeme, abychom zjistili, jak vylepšit produkty a fungování naší společnosti, aby byly pro naše hráče obecně vhodnější a zajímavější. Můžeme vás rovněž požádat, abyste odpověděli na dotazníky týkající se našich produktů, přičemž si vždy budete moci zvolit, zda na ně odpovíte a jaké informace poskytnete.

  6.4. ODHALOVÁNÍ PODVODŮ A PORUŠENÍ PODMÍNEK LICENČNÍ SMLOUVY

  Informace potřebné k odhalování, prošetření a zamezení podvodů ve hře a porušení podmínek licenční smlouvy, herních pravidel a zásad používáme výlučně pro tyto účely. Pokud mohou být údaje použity k prokázání podvodu či porušení podmínek licenční dohody, budeme je ukládat dále pro účel vypracování, uplatnění či obhajoby nároků, dokud neuběhne zákonná promlčecí lhůta.

  6.5. SLUŽBY VYHLEDÁVÁNÍ PUBLIKA

  Vaše údaje budeme rovněž používat pro služby vyhledávání publika, abychom oslovili osoby (nebo osoby podobné osobám), které využívaly nebo navštěvovaly naše produkty nebo byly identifikovány v jedné nebo více našich databázích (dále jen „odpovídající reklamy“). Toho dosáhneme sdílením seznamu hashovaných e-mailů. Například používáme vlastní publikum Facebooku k zobrazování reklam našim hráčům na Facebooku a publikum podobné publiku Facebooku k zobrazování reklam uživatelům na Facebooku podobným našim hráčům.

  Dodavatelé a reklamní partneři mohou jednat jako naši zpracovatelé nebo v určitých souvislostech, mohou jednat jako správci údajů a nezávisle rozhodovat o tom, jak vaše údaje zpracovat. Doporučujeme vám, abyste se seznámili s jejich zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami používání a prostudovali si je. Chcete-li se odhlásit od sdílení vaší hashované e-mailové adresy pro sladěnou reklamu, kontaktujte nás na adrese privacy@wargaming.net a upřesněte, že si přejete odhlásit odběr odpovídající reklamy. Vaši e-mailovou adresu odstraníme ze všech následujících seznamů sdílených s reklamními partnery pro účely odpovídající reklamy.

  7. JAK SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE

  K plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, k dodržení svých zákonných povinností a v souladu se svými oprávněnými zájmy smíme sdílet vaše osobní údaje s následujícími kategoriemi třetích stran:

  1. Partneři pro platby: Sdílíme vaši e-mailovou adresu, IP adresu, informace o herních nákupech, které zadáte na stránkách Wargaming, a další informace, které nám pro účel naplnění svých nákupních a výběrových požadavků posíláte;
  2. Partneři pro reklamu a měření její účinnosti: Sdílíme váš e-mail, přezdívku, IP adresu a další informace, které nám poskytnete, abychom mohli zajistit cílení, poskytování a měření online reklamy na službách třetích stran, zajistit přenos informací, které pro vás mohou být užitečné, relevantní a zajímavé, například abyste mohli získat odměny za prohlížení reklamy ve hře. Tyto strany mohou jednat jako naši zpracovatelé nebo v určitých souvislostech nezávisle rozhodovat o tom, jak vaše údaje zpracovat;
  3. Partneři poskytující datová úložiště: Některé vaše údaje ukládáme v externích úložištích, které vlastní nebo provozují jiné subjekty, např. některé herní údaje se ukládají prostřednictvím služby Google Cloud Platform (BigQuery) a služby Amazon Web Services, Inc., G-Core Labs S.A.;
  4. Poskytovatelé softwaru: Správné poskytování produktů vyžaduje, abychom používali softwarová řešení třetích stran, např. pro naše dotazníky ve hře, včetně ukládání vašich odpovědí, používáme software společností Widgix, LLC dba Survey Gizmo. Abychom vám poskytli snadný přístup k vašim herním statistikám, používáme software společnosti Mixpanel, Inc.;
  5. Výzkumní partneři: poskytujeme přístup k některým vašim datům, například k herním statistikám, pro marketingové a jiný výzkum. S partnery sdílíme anonymní data, ledaže jsou pro požadovanou službu či výzkum zapotřebí vaše osobní údaje.
  6. Partneři pro zákaznickou podporu: pro některé regiony a produkty využíváme služby třetích stran, které poskytují patřičnou zákaznickou podporu. Tyto společnosti mohou získat přístup k vašim osobním údajům včetně těch, které poskytnete ve svých žádostech o podporu hráče.;
  7. Vývojáři aplikací založených na hře: vaši přezdívku a některé vaše herní statistiky zpřístupníme jiným hráčům pomocí veřejného API. Tyto údaje lze použít pro vývoj a podporu aplikací vytvořených herní komunitou a mobilních aplikací, např. World of Tanks Assistant, a povolených modifikací her. Veřejné API nám umožňuje zlepšit váš herní prožitek, naplnit potenciál naší herní komunity a mít využití statistiky našich hráčů pod kontrolou díky vytvoření pravidel a požadavků, za kterých je mohou využívat jiní hráči a komunita. Používání vašich údajů podléhá omezením stanoveným v podmínkách používání rozhraní API;
  8. Informace dostupné ostatním hráčům: Zpřístupnění vaší přezdívky a herních statistik ostatním hráčům prostřednictvím našich produktů je důležitou součástí zlepšování herního prožitku hráčů. Pokud jste ve hře zakázáni na základě stížností jiných hráčů, můžeme je o zákazu informovat. Upozorňujeme, že členové vašeho klanu mají přístup k většímu množství vašich herních statistik než ostatní.
  9. Veřejné informace: Naše produkty mohou mít nástěnky, diskusní fóra a/nebo chatové místnosti, kde si uživatelé mohou vyměňovat názory a komunikovat spolu. Když odesíláte vzkaz na fóru či v chatu, mějte na paměti, že veškeré informace zveřejňujete online. Činíte tak tedy na vlastní riziko a za veškeré zveřejňované informace nesete výhradní odpovědnost. Vaše přezdívka a herní statistiky mohou být také k dispozici v rámci přehrávání her a dalších videí, které může společnost Wargaming nebo jiní hráči vytvářet a prezentovat online. Do své přezdívky nikdy nezahrnujte žádné údaje, které vás mohou osobně identifikovat. Chcete-li si změnit přezdívku, obraťte se na zákaznickou podporu.
  10. Externí moderátoři a testeři: Některé informace o vás (jako je vaše IP adresa, přezdívka či obsah požadavku na podporu) mohou být k dispozici dobrovolným moderátorům a testerům, kteří přispívají k poskytování lepších produktů, např. rychle odpovídají na vaše otázky o hrách. Zajišťujeme, aby používání vašich údajů moderátory a testery v této souvislosti podléhalo dohodě o zachování důvěrnosti a ochraně údajů.
  11. Společnosti potírající podvody: Informace potřebné k odhalování, prošetření a zamezení podvodů ve hře a porušení podmínek licenční smlouvy můžeme sdílet výlučně pro tyto účely. Mezi tyto partnery patří společnost ACI Worldwide (EMEA) Ltd., Spojené království. Software Easy Anti-Cheat poskytovaný společností Epic Inc., USA;
  12. Partneři pro logistiku: Abychom mohli zajistit vaše výlety (např. jako hráč eSports) a doručovat ceny, na které můžete mít díky využívání produktů nárok, můžeme sdílet vaši doručovací adresu a další požadované údaje s našimi partnery pro logistiku, nebo vás požádat, abyste s nimi tyto údaje sdíleli přímo;
  13. Webové stránky třetích stran: pomocí Wargaming OpenID se můžete přihlašovat na některé webové stránky. V takovém případě daným webovým stránkám předáme vaši přezdívku a odkaz na váš profil. Další podrobnosti najdete v našich článcích o zákaznické podpoře a upozorňujeme, že společnost Wargaming nekontroluje další používání těchto údajů na webových stránkách třetích stran, tzn. že vymazání vašich údajů nemůžeme požadovat.
  14. Vývojáři her a změna vydavatele: Společnost Wargaming je správcem údajů s ohledem na některé hry vyvinuté třetími stranami a zveřejněné společností Wargaming. Tito vývojáři mohou zpracovávat určité údaje potřebné pro další vylepšení her a dalších produktů, např. informace související s hrami. Pokud společnost Wargaming převede právo na zveřejnění těchto nebo jiných her a jiných souvisejících produktů na třetí stranu, bude mít nový vydavatel právo nadále používat vaše údaje v podstatě stejným způsobem, jaký je stanoven v těchto zásadách soukromí, ledaže budete výslovně informováni o něčem jiném.
  15. Veřejné orgány a auditoři: Některé osobní údaje musí být sděleny veřejným orgánům v souladu se zákony každé místní jurisdikce, v níž působíme, např. daňovým a celním orgánům, auditorům a dalším příslušným stranám;
  16. Přidružené společnosti a pobočky společnosti Wargaming: Jako globální společnost sdílíme informace s našimi přidruženými společnostmi a spřízněnými subjekty, kteří jednají jako naši zpracovatelé. Tyto údaje mohou být zpracovávány v našich kancelářích na celém světě. Vaše údaje mohou být rovněž zpracovány mimo jurisdikci, kde byly shromážděny (např. ve Spojených státech amerických, v Koreji, v Rusku, v Bělorusku či v jiné zemi, kde naše přidružené společnosti či pobočky působí).
  17. Změna ovládání: Je možné, že vaše údaje budeme sdílet v souvislosti s prodejem naší společnosti, fúzí, změnou ovládání či jakýmkoli jiným druhem akvizice či podnikového sloučení všech našich aktiv či jakékoli jejich části, nebo převodem celého našeho podniku nebo jeho části na jiný, či během podobných jednání či příprav. Kromě toho, pokud převedeme právo na zveřejnění jakýchkoli her nebo jiných souvisejících produktů na jiný subjekt, bude mít nový vydavatel právo nadále používat vaše údaje v podstatě stejným způsobem, jaký je stanoven v těchto zásadách, ledaže budete výslovně informováni o něčem jiném.
  18. Vývojáři her třetích stran: Na naší platformě (Wargaming Game Center) také zveřejňujeme hry vyvinuté výhradně vývojáři třetích stran. Pokud se rozhodnete hrát tyto hry, můžeme s vývojářem her třetí strany sdílet vaše údaje, například vaše identifikační číslo Wargaming ID, přezdívku, nákupy ve hře, herní zákazy v našich hrách, jazykové nastavení herního centra Wargaming Game Center. V takovém případě jednáme my a vývojář her třetí strany jako nezávislí správci údajů. Tyto třetí strany odpovídají za vaše aktivity na jejich platformách, proto vám doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů.
  19. Bezpečnost a nucené zveřejnění: Údaje sdílíme v souladu se zákonem nebo jiným právním postupem (např. s daňovými a celními orgány, auditory a v případě potřeby i v reakci na oprávněné žádosti veřejných orgánů, včetně požadavků na bezpečnost nebo vymáhání práva). Sdílíme rovněž údaje za účelem ochrany práv, majetku, života, zdraví, zabezpečení a bezpečnosti, pokud jde o nás, produkty nebo kohokoliv jiného;
  20. Soutěže: Naše závody, soutěže a turnaje (dále jen „soutěže“) mohou být společně sponzorovány nebo nabízeny jinými stranami. Pokud se dobrovolně přihlásíte do soutěže, sdílíme údaje, jak je stanoveno v oficiálních pravidlech, jimiž se soutěž řídí, stejně jako údaje pro administrativní důvody a v souladu se zákonem (např. na seznamu vítězů). Účastí v soutěži a může, s výjimkou případů zakázaných platnými zákony, umožnit sponzorovi a/nebo jiným subjektům používat vaše jméno, hlas a/nebo podobnost v reklamních nebo marketingových materiálech.

  Pokud budou vaše osobní údaje sdíleny s přidruženými společnostmi a pobočkami Wargaming či třetími stranami mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, zaručujeme odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, zejména pak tím, že se svými přidruženými společnostmi a pobočkami i třetími stranami uzavřeme standardní doložky o ochraně údajů přijaté Evropskou komisí. Na požádání vám poskytneme kopii standardní doložky o ochraně údajů.

  Sdílení anonymních informací. Můžeme sdílet anonymní informace, tj. informace, které přímo nebo nepřímo odhalují vaši identitu a agregované informace (informace o skupinách a kategoriích uživatelů, včetně herních statistik a chování, které neidentifikují a které nelze rozumně použít k identifikaci jakéhokoliv jednotlivého uživatele) s našimi inzertními partnery. Také můžeme umožnit našim inzerentům sbírat anonymní informace a agregované informace v rámci našich produktů a ti potom mohou tyto informace s námi sdílet. Naši inzerenti mohou sbírat informace za pomocí technologií sledování, jako jsou soubory cookies a webové majáky. To umožňuje našim inzerentům vyvinout a dodat cílenou reklamu v produktech a na webových stránkách třetích stran tak, že se mohou pokusit vám nabídnout reklamu na produkty a služby, které vás s největší pravděpodobností budou zajímat. Inzerenti také tyto informace použijí k monitorování, zlepšení a úpravě své činnosti.

  8. VAŠE PRÁVA

  Abyste svá práva v oblasti ochrany svých osobní údajů mohli jednoduše uplatnit, vylepšili jsme nástroje pro správu účtu, které jsou k dispozici zde a pro konzolové hry zde. Pokud používáte demoúčet, získáte plnou kontrolu nad využíváním svých údajů až po zřízení účtu zde nebo – v případě konzolových her – zde. Pokud tedy používáte demoúčet, získáte plnou kontrolu nad využíváním svých údajů až po zřízení účtu zde. Navštivte svůj účet a zvolte si, která přímá sdělení chcete dostávat. Pak si nastavte práva na přístup k údajům, smazání údajů a vznesení námitky vůči zpracování údajů. V některých případech u her vyvinutých výhradně třetími stranami a zveřejněných společností Wargaming v herním centru Wargaming Game Center (viz bod 7(18) výše) můžete uplatnit svá práva přímo u vývojáře třetí strany. Chcete-li poradit, jak můžete uplatnit svá práva u her vyvinutých výhradně třetími stranami, můžete nás kontaktovat.

  Pokud jste účet propojili s propojenými službami (např. Google, Microsoft, Facebook, Steam, Twitch atd.), můžete propojení účtů kdykoli zrušit prostřednictvím nastavení správy účtu. Uvědomte si, že zrušení propojení účtů neovlivní žádné údaje, které jste sdíleli prostřednictvím propojení dříve. Neneseme odpovědnost za postupy týkající se údajů jiných stran a doporučujeme, abyste si pečlivě prostudovali jejich zásady ochrany osobních údajů a podmínky použití.

  8.1. DEAKTIVACE PŘÍMÉHO MARKETINGU A PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

  Odběr sdělení přímého marketingu můžete nastavit v nástroji pro správu účtu. Upozorňujeme, že pokud deaktivujete příjem veškerých našich e-mailů s personalizovaným marketingovým obsahem, zpráv, nabídek ve hře i na webu, můžeme vám i tak zasílat jistá vyrozumění (ta často označujeme jako „transakční“), např. potvrzení o nákupu či změnách ve vašem účtu, informace o záruce či zabezpečení, informace o změnách licenční smlouvy, obchodních podmínek a zásad soukromí a budeme vám rovněž zobrazovat nepersonalizovaný marketingový obsah ve hře a webové nabídky. Příjem veškerých sdělení bude zastaven, jen pokud bude váš účet smazán. Pokud jste deaktivovali naše nabídky ve hře i na webu, je možné, že je přesto uvidíte jak ve hrách, tak na některých našich stránkách. Znamená to, že se takové nabídky zobrazují všem nebo velmi širokému okruhu osob a nejsou zacíleny konkrétně na vás.

  V mobilních aplikacích včetně našich mobilních her můžete zobrazování personalizované reklamy deaktivovat v nastavení soukromí svého přístroje s operačním systémem Android nebo iOS výběrem nabídky „limit ad tracking“ (Apple iOS) nebo nabídky „opt out of interest-based ads“ (Android). Mobilní push oznámení můžete upravovat v nabídce nastavení přístroje s operačním systémem Android nebo iOS.

  Je-li zpracování vašich osobních údajů založeno na oprávněných zájmech, můžete kdykoli využít své právo na námitku. Pokud vznesete námitku, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat, ledaže existují pádné důvody, které nad vaší námitkou převažují, nebo ledaže je zpracování údajů potřebné ke zjištění, uplatnění či obhajobě právních nároků.

  8.2. PRÁVO NA PŘÍSTUP

  Máte právo na přístup k osobních údajů, které o vás máme, tj. právo požadovat bezplatně (i) informaci o tom, které vaše osobní údaje uchováváme, (ii) přistupovat k nim a/nebo k (iii) duplikátům osobních údajů, které uchováváme. Právo na přístup k osobním údajům můžete získat prostřednictvím nástroje Data Export, který je k dispozici v nástroji pro správu účtu, který najdete zde a – pro konzolové účty – zde. Duplikát uchovávaných osobních údajů obvykle poskytneme do 30 (třiceti) dnů od vašeho požadavku. Jakmile bude soubor s vašimi osobním údaji připraven, můžete si jej stáhnout z našich zdrojů. Pokud se váš požadavek dotýká práv a svobod jiných osob nebo je zjevně neodůvodněný či přehnaný, vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek (s ohledem na administrativní náklady spojené s poskytováním informací či komunikací či podniknutím požadovaného kroku) nebo odmítnout vyhovět. Rovněž nebudeme schopni poskytnout vám jisté osobní údaje, které případně zveřejníte či poskytnete prostřednictvím našich produktů, ačkoli jsme vás žádali, abyste do daného pole či na danou stránku osobní údaje nepsali apod.

  8.3. PRÁVO NA OPRAVU

  Máte kontrolu nad tím, které jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, zemi (pouze ve výjimečných případech), účty na sociálních sítích, důvěryhodné stránky a platební metody spojujeme s vaším účtem. Pokud se tyto údaje změní, změňte je přímo ve svém osobním účtu. Informujte nás, pokud jsou osobní údaje, které o vás uchováváme, nesprávné.

  8.4. PRÁVO NA VÝMAZ

  Máte právo zajistit smazání osobních údajů, které se vás týkají, smazáním svého účtu prostřednictvím nabídky Account Deletion v nástroji pro správu účtu, který najdete zde a – pro konzolové účty – zde.

  V důsledku smazání účtu ztratíte přístup k většině produktů včetně informací o něm a herních informací, členství ve fórech společnosti Wargaming, a přístup k dalším službám, pro které účet využíváte.

  Odkladné období. Umožňujeme vám obnovit účet během odkladného období 45 (čtyřiceti pěti) dní od okamžiku, kdy požádáte o smazání svého účtu. Tato funkce zajišťuje, že o různé herní informace a další důležité údaje a možnosti nepřijdete omylem. Během tohoto dodatečného období budeme moci dovršit finanční a jiné aktivity, které jste zahájili před zasláním požadavku na smazání účtu.

  Žádné platby po smazání účtu. V důsledku smazání svého účtu ztratíte možnost provádět platby v prémiovém obchodě, a to i v odkladném období. Pokud by došlo z důvodu technické chyby nebo z jakéhokoli jiného důvodu k nějaké platbě po smazání účtu, uhrazenou částku vám vrátíme a neposkytneme vám práva na příslušné další funkce.

  Složité případy mazání účtu. V některých případech může být smazání vašeho účtu – a tedy i osobních údajů – složité. Pokud jste ve hře velitelem klanu, s nejvyšší pravděpodobností budeme moci váš účet smazat, až když klan předáte pod velení jiného uživatele či jej rozpustíte. V některých případech se doba do smazání údajů s ohledem na složitost a počet žádostí může prodloužit, avšak nikoli o více než o dva měsíce.

  Dřívější smazání osobních údajů. Většinu osobních údajů, které o vás máme, ukládáme, dokud nepožádáte o smazání účtu v nástroji pro správu účtu. Jisté osobní údaje však mažeme, i když máte platný účet. Například smažeme:

  • vaše kontaktní údaje, konfekční velikosti, preferované barvy apod., které jste nám poslali kvůli individuálním úpravám či kvůli tomu, abychom vám mohli zaslat cenu či zajistit dopravu na naše akce, a to do 45 (čtyřiceti pěti) dní od zaslání ceny na vaši adresu,
  • údaje o vás, které jsme nashromáždili při alfa testech, supertestech, UX testech, průzkumech, analýze nálady z veřejných zdrojů na sociálních sítích jako YouTube, Facebook, Instagram a na místních akcích: maximálně do 45 (čtyřiceti pěti) dní po dokončení analýzy údajů, jejich agregace a vytvoření zpráv pro zlepšení našich produktů,
  • technické protokoly, jako jsou záznamy o komunikaci mezi produkty, přístupové protokoly, protokoly chyb: obvykle 45 (čtyřicet pět) dní po jejich vytvoření.

  Informace, které uchováváme. Po vypršení odkladného období vymažeme veškeré vaše osobní údaje s výjimkou těch, které potřebujeme k dodržení zákonných požadavků (např. účetních a daňových) nebo k odhalení, vyšetřování a prevenci podvodů ve hře a porušení licenční smlouvy či k řešení sporů a vymáhání našich smluv. Po smazání vašeho účtu si také ponecháme anonymní nebo neidentifikované údaje. Informace, které jste sdíleli s ostatními (např. v herním chatu, aktualizacích či příspěvcích ve skupinách), zůstanou přístupné po smazání účtu či smazání údajů z profilu či e-mailové schránky. Nemáme kontrolu nad údaji, které si jiní členové či uživatelé zkopírovali z našich produktů. U obsahu, který je spojen se zrušeným účtem, se ve skupinách zobrazí jako autor neznámý uživatel. Je možné, že váš profil bude nadále zobrazen ve službách používaných jinými osobami (např. výsledky vyhledávání), dokud si neaktualizují cache.

  STÍŽNOST

  V případě jakýchkoliv problémů s naším dodržováním předpisů se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jak je uvedeno výše v oddíle 2. Máte rovněž právo podat stížnost u regulátora ochrany údajů ve své jurisdikci.

  10. PRÁVO NA ZMĚNU ZÁSAD

  Tyto Zásady můžeme dle potřeby upravit z různých důvodů, jako jsou legislativní a regulační změny, změny v odvětvových postupech a technologický rozvoj. Pokud jsou změny podstatné, můžeme vám zaslat dodatečné upozornění na vaši e-mailovou adresu.

  DALŠÍ INFORMACE PRO OBYVATELE KALIFORNIE A NEVADY

  Tato dodatečná sdělení se vztahují pouze na obyvatele Kalifornie a Nevady. V případě dotazů ohledně těchto zásad, našich postupů při zpracování údajů nebo dodržování platných zákonů nás kontaktujte následujícím způsobem:

  Spojené státy americké

  Adresa: 500 108th Ave NE, Suite 2350, Bellevue WA 98004-5582
  E-mail: privacy@wargaming.net

  Tyto zásady byly navrženy tak, aby byly přístupné osobám se zdravotním postižením. V případě jakýchkoliv potíží s přístupem k informacím, které jsou zde uvedeny, nás kontaktujte na adrese privacy@wargaming.net.

  11. OBYVATELÉ KALIFORNIE

  Kalifornský zákon o ochraně osobních údajů spotřebitelů z roku 2018 (dále jen „CCPA“) poskytuje další práva vědět, vymazat a odhlásit se a vyžaduje, aby podniky, které shromažďují nebo zveřejňují osobní údaje, poskytovaly oznámení a prostředky k výkonu práv.

  11.1. OZNÁMENÍ O SHROMAŽĎOVÁNÍ

  Za posledních 12 měsíců jsme shromažďovali následující kategorie osobních údajů uvedených v CCPA:

  • identifikátory, včetně jména, poštovní adresy, e-mailové adresy a online identifikátorů (např. IP adresa),
  • záznamy o zákaznících, včetně telefonního čísla, fakturační adresy a informací o kreditní nebo debetní kartě (podle oddílu 5.2.6 výše),
  • informace o obchodech nebo transakcích, včetně záznamů o zakoupených, získaných nebo zvažovaných produktech nebo službách,
  • internetová aktivita, včetně historie prohlížení, a interakce s webovými stránkami, e-mailem, aplikací nebo reklamou,
  • geolokační data,
  • závěry vyvozené z výše uvedených informací o vašich předpokládaných vlastnostech a preferencích.

  Další podrobnosti o údajích, které shromažďujeme, včetně zdrojů, ze kterých jsme možná shromažďovali osobní údaje za posledních 12 měsíců, naleznete v části „Údaje, které shromažďujeme“ výše. Tyto kategorie osobních údajů shromažďujeme a používáme pro obchodní účely popsané výše v části „Jak používáme vaše údaje“, včetně správy našich produktů.

  Údaje zpravidla neprodáváme, protože termín „prodávat“ je chápán tradičně. V rozsahu, v jakém je pojem „prodej“ v rámci CCPA vykládán tak, že zahrnuje činnosti uvedené v těchto zásadách, jako jsou ty, které jsou zveřejněny v části 5.2.1 výše, budeme v souvislosti s touto činností dodržovat platné zákony. Zveřejňujeme následující kategorie osobních údajů pro komerční účely: identifikátory, záznamy o zákaznících, informace o obchodech nebo transakcích, internetovou činnost, geolokační údaje a vyvozené závěry. Další podrobnosti o kategoriích stran, s nimiž jsme za posledních 12 měsíců sdíleli osobní údaje, naleznete ve výše uvedené části „Způsob sdílení vašich údajů“.

  11.2. PRÁVO NA INFORMACE A VÝMAZ

  Máte právo znát určité podrobnosti o našich postupech týkajících se údajů za posledních 12 měsíců. Můžete si od nás vyžádat zejména:

  • kategorie shromažďovaných osobních údajů o vás;
  • kategorie zdrojů, z nichž byly osobní údaje shromážděny;
  • kategorie vašich osobních údajů, které jsme zveřejnili za obchodním účelem nebo prodali;
  • kategorie třetích stran, kterým byly osobní údaje sděleny za obchodním účelem nebo prodány;
  • podnikatelský nebo obchodní účel shromažďování nebo prodeje osobních údajů; a
  • konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili.

  Kromě toho máte právo na výmaz osobních údajů, které jsme od vás shromáždili.

  Chcete-li některá z těchto práv uplatnit, navštivte nástroj pro správu účtu. Můžete tak učinit také odesláním žádosti prostřednictvím e-mailu na privacy@wargaming.net. V žádosti uveďte, které právo chcete uplatnit, a rozsah žádosti. Přijetí vaší žádosti potvrdíme do 10 dnů. Abychom mohli ověřit vaši totožnost a zpracovat váš požadavek, můžeme od vás požadovat konkrétní informace. Pokud nebudeme schopni ověřit vaši totožnost, můžeme vaše žádosti o údaje nebo o jejich odstranění zamítnout. Další informace naleznete v části 8 výše.

  U her vyvinutých jiným vývojářem a zveřejněných společností Wargaming v herním centru Wargaming Game Center byste měli uplatnit svá práva přímo u tohoto jiného vývojáře. Pokud jsme zpracovali vaše osobní údaje jako poskytovatel služeb jménem vývojáře a kontaktujete nás, abychom vám pomohli při výkonu vašich práv, uveďte jméno vývojáře, jehož jménem jsme vaše údaje zpracovali. Váš požadavek danému vývojáři postoupíme a odpověď na váš požadavek podpoříme v rozsahu, který vyžadují platné zákony.

  11.3. PRÁVO NA ODEBRÁNÍ SOUHLASU

  V rozsahu, v jakém společnost Wargaming prodává vaše osobní údaje, jak je termín „prodej“ definován v CCPA, máte právo kdykoli prodej vašich osobních údajů třetím stranám odmítnout. Žádost o odebrání souhlasu můžete odeslat kliknutím na možnost „Do Not Sell My Personal Information“ („Neprodávejte moje osobní údaje“).

  11.4. OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE

  Můžete určit oprávněného zástupce, který bude předkládat žádosti vaším jménem. K tomu však budeme požadovat písemný důkaz o povolení zástupce a přímé ověření vaší totožnosti.

  11.5. PRÁVO NA NEDISKRIMINACI

  Máte právo, abychom s vámi při výkonu vašich práv nezacházeli diskriminačně.

  11.6. FINANČNÍ POBÍDKY

  CCPA umožňuje podnikům nabízet spotřebitelům finanční pobídky ke sdílení osobních údajů. Podnik může například nabídnout program odměn nebo poskytnout spotřebitelům jiné výhody nebo nabídky jako náhradu za osobní údaje. Tam, kde tyto programy nabízíme, je vaše účast volitelná. Pokud se rozhodnete pro účast, bude vaše účast podléhat jakýmkoli platným podmínkám.

  11.7. ZÁKON „SHINE THE LIGHT“

  Zákazníci, kteří mají místo pobytu v Kalifornii, mohou požádat (i) o seznam kategorií osobních údajů, které jsme během bezprostředně předcházejícího kalendářního roku poskytli třetím stranám pro účely přímého marketingu těchto třetích stran, a (ii) o seznam kategorií třetích stran, kterým jsme tyto údaje poskytli. Chcete-li podat žádost, napište nám prosím na výše uvedenou e-mailovou nebo poštovní adresu a uveďte, že podáváte žádost podle kalifornského zákona „Shine the Light“. Abychom mohli ověřit vaši totožnost, můžeme od vás požadovat další informace, a na žádosti budeme muset reagovat pouze jednou v průběhu kalendářního roku.

  11.8. NEZLETILÉ OSOBY

  Pokud máte místo pobytu v Kalifornii, jste mladší 18 let a jste registrováni k používání produktů, můžete nás požádat, abychom odstranili veškerý obsah nebo údaje, které jste na produktech zveřejnili. Chcete-li podat žádost, napište nám e-mail na adresu privacy@wargaming.net a v řádku předmětu uveďte „Žádost o odstranění obsahu osoby mladší 18 let s pobytem v Kalifornii” a sdělte nám, co chcete odstranit. V rozumné dobré víře budeme usilovat o odstranění příspěvku z perspektivního veřejného mínění, i když nemůžeme zajistit úplné nebo vyčerpávající odstranění obsahu, a obsah můžeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k dosažení souladu s našimi právními závazky, pro řešení sporů a prosazování našich dohod.

  12. OBYVATELÉ NEVADY

  Nevadský zákon (NRS 603A.340) vyžaduje, aby každý podnik stanovil určenou adresu pro žádosti, na kterou mohou nevadští spotřebitelé podat žádost, aby podnik neprodával určité druhy osobních údajů, které podnik o spotřebiteli shromáždil nebo shromáždí. Prodej podle zákona Nevady je výměna osobních údajů za úplatu podnikem třetí straně za účelem udělení licence nebo prodej osobních údajů jiným třetím stranám. V případě, že jste nevadským spotřebitelem a chcete podat žádost týkající se dodržování zákonů Nevady, kontaktujte nás na adrese privacy@wargaming.net.