Právní Dokumenty

Níže najdete právní podklady pro všechny výrobky a služby Wargaming.net.

 • Pravidla Předplatného
 • Pravidla Předplatného

  BUDETE-LI POKRAČOVAT V OBJEDNÁVCE PŘEDPLATNÉHO, POTVRZUJETE TÍM, ŽE JSTE SI PŘEČETL/A, POROZUMĚL/A A ODSOUHLASIL/A TATO PRAVIDLA V CELÉM ROZSAHU.

  V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV OTÁZEK OHLEDNĚ TĚCHTO PRAVIDEL PROSÍM PŘED PŘIHLÁŠENÍM PŘEDPLATNÉHO KONTAKTUJTE HRÁČSKOU PODPORU WARGAMING.

  PRAVIDLA PŘEDPLATNÉHO

  Společnost Wargaming Group Limited, kyperská společnost registrovaná na adrese 105 Agion Omologiton Avenue, Nikósie 1080 (dále jen „společnost Wargaming“), nabízí předplatné Doplňkových funkcí ve Hrách společnosti Wargaming za těchto podmínek:

  1. Definice pojmů. „Předplatné“ znamená udělení práv na Doplňkové funkce ve Hrách společnosti Wargaming podle příslušné Licenční smlouvy s koncovým uživatelem („LSKU“) s automatickým obnovením těchto práv automatickým odepsáním finančních prostředků z konta uživatele na základě jím zvolené platební metody.

  Veškeré pojmy psané s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto Pravidlech, mají stejný význam jako v příslušné LSKU.

  2. Cena Předplatného a další podmínky. Doplňkové funkce, které si uživatel předplácí, cena Předplatného a časové intervaly, ve kterých bude účtována platba na základě uživatelem zvolené platební metody, musí být jasně specifikovány v rozhraní Prémiového obchodu nebo na jiném místě, kde je předplatné nabízeno. Prostředky budou během objednávky Předplatného automaticky odepsány z konta uživatele na základě jím zvolené platební metody.

  3. Právo společnosti Wargaming na změnu ceny. Cena Předplatného se může zvýšit nebo snížit v důsledku změny platební měny uživatele, směnných kurzů, monetizačních zásad společnosti Wargaming, ekonomických aspektů Hry nebo v jiných případech, kdy je změna ceny odůvodněna dodržováním zákona, obecně uznávaných průmyslových postupů nebo vylepšením Hry.

  4. Oznámení o změně ceny. Společnost Wargaming zašle předběžné oznámení o změně ceny na e-mailovou adresu uživatele spojenou s jeho účtem Wargaming nebo tak učiní jiným způsobem. Toto oznámení musí být zasláno s přiměřeným předstihem, aby uživatel mohl učinit informované rozhodnutí, zda si Předplatné ponechá za novou cenu.

  5. Obsah oznámení Toto předběžné oznámení musí obsahovat novou cenu Předplatného a umožnit uživateli snadné zrušení Předplatného. Pokud uživatel nezruší Předplatné ve lhůtě stanovené v oznámení, bude Předplatné pokračovat za novou cenu.

  6. Nákup prémiového účtu jako doplněk k aktivnímu předplatnému. Pokud uživatel přihlášený k prémiovému účtu zakoupí dny prémiového účtu, tyto dodatečně zakoupené dny se přičtou k prémiovým dnům Předplatného.

  7. Právo na zrušení. Uživatel může Předplatné kdykoliv zrušit. Uživatel bude moci nadále používat Doplňkové funkce získané prostřednictvím Předplatného, které zbývají do konce aktuálního období Předplatného. Společnost Wargaming nevrátí finanční prostředky za tyto Doplňkové funkce, pokud to nevyžaduje LSKU a/nebo zákon.

  8. Výpadek platby. Předplatné se automaticky zastaví, pokud platba na základě uživatelem zvolené platební metody nemůže být z jakéhokoli důvodu účtována před zahájením dalšího období Předplatného, např. kvůli nedostatečným prostředkům nebo pro nedostupnost platební metody. Uživatel může provést opětovnou aktivaci Předplatného po nápravě platební metody.

  9. Pozastavení účtu. Na předplatitele prémiových účtů se v případě Pozastavení účtu vztahují tato pravidla:

  • dočasné pozastavení: dny prémiového účtu běží dále. Prémiové dny, které vypršely během doby pozastavení, se neproplatí, pokud to nevyžaduje LSKU a/nebo zákon;
  • trvalé pozastavení v jedné nebo více Hrách: Předplatné automaticky končí; nevyužité prémiové dny nebudou kompenzovány;
  • trvalé pozastavení ve všech Hrách: Předplatné automaticky končí; nevyužité prémiové dny nebudou kompenzovány.

  10. Právo na odstoupení od smlouvy. Pokud uživatel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy v souladu s odstavcem 8.4 Smluvních podmínek a/nebo zákona, Předplatné bude zrušeno. Po uplatnění práva na odstoupení od smlouvy může uživatel kdykoliv zakoupit další Předplatné.