JOGI DOKUMENTUMOK

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • A World of Tanks és World of Warplanes klánszabályai
 • A World of Tanks és World of Warplanes klánszabályai

  A World of Tanks és World of Warplanes játékosai klánok létrehozásával, azokhoz való csatlakozással vagy azok működtetésével beleegyeznek és elfogadják, hogy a játékosok által a World of Tanks és World of Warplanes játékokban történő regisztrációkor (fiókok létrehozása) elfogadott összes szabály, megállapodás, szabályzat és egyéb dokumentum (a továbbiakban: „Felhasználói szerződés”) egyaránt érvényes a klánok létrehozására, azokba való belépésre, működtetésére és egyéb használatára a fent említett játékokban.

  FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A SZABÁLYOK ÉS KORLÁTOZÁSOK NEM TELJES KÖRŰEK, ÉS NEM TERJEDNEK KI MINDEN LEHETSÉGES SÉRTŐ VAGY BÁNTÓ VISELKEDÉSRE.

  1. A klánregisztráció díjköteles. A regisztrációs díj automatikusan levonásra kerül a klánt létrehozó játékos fiókjáról a regisztráció pillanatában.
  2. A klántagok száma nem haladhatja meg a 100 főt.
  3. A klán neve a teljes névből és a rövidítésből áll.
  4. A teljes klánnév a latin, cirill és más nemzeti ábécék kis- és nagybetűit, szóközöket, számjegyeket, kötőjeleket (-) és aláhúzásokat (_) tartalmazhat.
  5. A teljes klánnév hossza nem haladhatja meg a 70 karaktert.
  6. A rövidítés csak latin nagybetűket, kötőjeleket és számjegyeket tartalmazhat.
  7. A rövidítés 2-5 karaktert tartalmazhat.
  8. A teljes név és a rövidítés is egyedi a projekten belül. A névellenőrzés során a nagy- és kisbetűt nem vesszük figyelembe.
  9. A klán létrehozója megadhat egy klánmottót a megfelelő mezőben. A klánmottó latin, cirill és más nemzeti ábécék kis- és nagybetűit, szóközöket, számjegyeket, kötőjeleket (-) és aláhúzásokat (_) tartalmazhat. A klánmottó maximális hossza 100 karakter.
  10. A klán létrehozója megadhatja a klán leírását a megfelelő mezőben. A klán leírása latin, cirill és más nemzeti ábécék kis- és nagybetűit, szóközöket, számjegyeket, kötőjeleket (-) és aláhúzásokat (_) tartalmazhat. A klánleírás maximális hossza 1 000 karakter.
  11. A teljes és rövidített klánnevek, klánmottók és klánleírások:
   • Nem kapcsolódhatnak közvetve vagy közvetlenül bármely szervezethez, történelmi vagy politikai személyiséghez, különösen azokhoz, akiket nemzetközi bíróság emberiség elleni bűncselekmények miatt ítélt el, és így jelentős számú emberben negatív reakciót váltanak ki, vagy terrorista szervezetek bármely személyéhez vagy nevéhez, beleértve a jelenleg működő szervezeteket is. Példa szabálysértésre: náci jelképek, rövidítések vagy bármilyen szimbólum használata, pl. „SS”, valamint náci személyiségek nevei, vezetéknevei vagy monogramjai.
   • Nem tartalmazhatnak faji vagy nemzeti felsőbbrendűségre való utalást, valamint a megkülönböztetés bármilyen formájának támogatását, promótálását
   • Nem tartalmazhatnak vagy sugallhatnak bármilyen sértést vagy trágárságot
   • Nem lehetnek pedofíliával, cselekvőképtelenséggel vagy zaklatás következményeivel kapcsolatosak
   • Nem lehet bármilyen módon sértő bizonyos etnikai vagy faji csoportoknak
   • Nem tartalmazhatnak olyan dolgokat, amik közvetve vagy közvetlenül nemi közösüléssel vagy erőszakkal hozható összefüggésbe
   • Nem tartalmazhatnak olyan dolgokat, amik közvetve vagy közvetlenül alkoholt vagy kábítószert népszerűsít, vagy a használatára hivatkozik
   • Nem tartalmazhat részben vagy egészben szerzői jogvédelem alatt álló vagy bejegyzett védjegy elemeket
   • Nem tartalmazhat olyan információkat, amelyek a klánnak az adminisztráció klánjaként való téves megítéléséhez vezethetnek
   • Nem tartalmazhatnak obszcén rövidítéseket, szavakat vagy kifejezéseket
   • A játékosok és a Projektadminisztráció közötti Licencszerződés feltételeinek bármilyen módon történő megsértése, beleértve a Projekt joghatósági országának jogszabályait is
   • Nem tartalmazhat más internetes oldalakra mutató linkeket kivéve a projekt oldalaira vagy más, az adminisztráció által megfelelőnek ítélt oldalakra mutató linkeket.
   • A teljes név és a rövidítés, valamint a mottók és a klánleírások nem sérthetik a fenti pontokat.
  12. A projekt adminisztrációja ellenőrzi, hogy a játékosok betartják-e a szabályokat, és saját hatáskörben fegyelmi intézkedéseket hozhat az egyes esetekre vonatkozóan. Az a klán, amelynek teljes vagy rövidített neve a szabályokba ütközik, a regisztrációs díj visszatérítése nélkül feloszlatható. Az adminisztráció jogosult, de nem köteles 24 órát adni a szabályokat megsértő klánnak, hogy megszüntesse a szabálysértést.
  13. A jelen szabályok bármilyen megsértése automatikusan az adott játék használatát szabályozó felhasználói megállapodás vagy más hasonló dokumentum megsértését vonja maga után, és a klán létrehozója, parancsnoka vagy más, a klán irányítására jogosult személy elleni szankciókat von maga után.