JOGI DOKUMENTUMOK

Az alábbiakban a Wargaming termékek jogi dokumentumait találod.

 • Előfizetési szabályok
 • Előfizetési szabályok

  Utolsó frissítés: 2023. május 20. Előző verzió.

  EZEN ELŐFIZETÉSI SZABÁLYOK SZABÁLYOZZÁK AZ ÖN („FELHASZNÁLÓ” VAGY „ÖN”) ÉS A WARGAMING GROUP LIMITED, SZÉKHELYE: 105 AGION OMOLOGITON AVENUE, 1080 NICOSIA, CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG („WARGAMING” VAGY „TÁRSASÁGUNK”) KÖZÖTTI KAPCSOLATOT, AMIKOR ÖN ELŐFIZETÉST VÁSÁROL. EZEN SZABÁLYOK A VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS („EULA”) RÉSZÉT KÉPEZIK.

  HA BÁRMILYEN KÉRDÉSE VAN A SZABÁLYOKKAL VAGY AZ ELŐFIZETÉSSEL KAPCSOLATBAN, KÉRJÜK, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A WARGAMING JÁTÉKOSOKAT TÁMOGATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁVAL MÉG AZ ELŐFIZETÉS ELŐTT.

  1. Meghatározott fogalmak

  1.1. „Előfizetés”: Fizetős Tartalom és Szolgáltatások nyújtása a felhasználó számára a Wargaming által bizonyos Wargaming termékekben az EULA alatt, a felhasználó fizetési módjának megfelelően, előre meghatározott időközönként történő automatikus számlázás mellett.

  1.2. A jelen Szabályzatban nem definiált nagybetűs kifejezések jelentése megegyezik a következő dokumentumban foglaltakkal: EULA.

  2. Előfizetési díj és egyéb feltételek

  Az Ön által előfizetett Fizetős Tartalmak és Szolgáltatások, az Előfizetés kezdeti időszaka, a fizetési mód kiszámlázásának időintervalluma, az Előfizetés díja és az Előfizetés egyéb részletei egyértelműen meghatározásra kerül az Előfizetési folyamat során, valamint a Prémium Shop vagy más platform felületén, ahol az Előfizetést kínáljuk.

  3. Megrendelési folyamat és a szerződés megkötése

  3.1. Előfizetést úgy rendelhet, hogy bejelentkezik a fiókjába, és követi a Prémium Shopban vagy az egyéb, Előfizetést kínáló platformokon található utasításokat. Amikor a „FIZESS MOST” (vagy hasonló, feltűnően megjelölt) gombra kattint, Ön kötelező érvényű ajánlatot tesz a Wargaming felé a Fizetős Tartalom vagy Szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződés megkötésére. Amíg a fenti gombra nem kattint, a megadott adatokat javíthatja. A Szerződés e-mailben történő visszaigazolása az Ön ajánlatának elfogadását jelenti (a Szerződés megkötésének időpontja). A Szerződés az Ön lakhelye szerinti ország hivatalos nyelvén kerül megkötésre, ha az alkalmazandó jogszabályok ezt előírják, vagy angol nyelven. A Szerződést a Wargaming tárolja, és a szerződéssel kapcsolatos információk bármikor elérhetők a Wargaming által a Szerződés megkötését követően küldött e-mailen keresztül.

  3.2. Az Előfizetés a Szerződés megkötésével kezdődik, és a Prémium Shopban vagy az Előfizetéseket kínáló egyéb platformokon meghatározott kezdeti időtartamra érvényes. A kezdeti időtartam automatikusan határozatlan időre meghosszabbodik, kivéve, ha az Előfizetést a felhasználó vagy a Wargaming a meghosszabbítás előtt a jelen Szabályoknak megfelelően megszünteti. A meghosszabbítást követően az Előfizetés egy előre meghatározott időszakra, ismétlődő alapon kerül kiszámlázásra („Számlázási Időszak”). A Számlázási Időszak ára („Előfizetési díj”) az adott Számlázási Időszak kezdetén esedékes. Ön felhatalmazza a Wargaminget, hogy beszedje az Előfizetési díjat a Wargaming-fiókjához kapcsolt fizetési mód segítségével.

  3.3. HA TERMÉKEINKET KÜLSŐ PLATFORMOKON HASZNÁLJA, KÖTELES AZ ADOTT KÜLSŐ PLATFORM ÁLTAL MEGKÖVETELT ÖSSZES FELTÉTELNEK IS MEGFELELNI. AZ ILYEN TERMÉKEK DÍJSZÁMÍTÁSA ÉS SZÁMLÁZÁSA AZ ADOTT PLATFORMOK SZABÁLYAI SZERINT TÖRTÉNIK, ÉS NEM A WARGAMING SZABÁLYAI SZERINT. A WARGAMING KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET A KÜLSŐ PLATFORMOK TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN.

  4. Árváltozások

  4.1. A Wargaming fenntartja a jogot, hogy az Előfizetési díjat az Előfizetés költségét befolyásoló tényezőknek megfelelően módosítsa („Előfizetési díj változása ”). Ilyen tényezők például a gyártási és licencköltségek, a technikai szolgáltatás és terjesztés költségei, a támogató szolgáltatások és egyéb kiegészítő szolgáltatások, amelyek független platformokon, webes alkalmazásokon és közösségi hálózatokon keresztül érhetők el és használhatók, valamint az értékesítési költségek (pl. számlázás és fizetés, marketing, PR), az általános igazgatási és egyéb rezsiköltségek (pl. bérleti díj, kamat és egyéb finanszírozási költségek, személyzeti költségek, szolgáltatók és szolgáltatások, IT-rendszerek, energia), valamint az államilag előírt díjak, járulékok, adók és illetékek.

  4.2. A Wargaming legalább 30 (harminc) naptári nappal korábban értesíti Önt az Előfizetési díj változásáról. Az ilyen értesítéseket az Ön Wargaming-fiókjához kapcsolt e-mail-címére küldjük, vagy ha az e-mail-címe nem áll rendelkezésre, akkor egy másik rendelkezésre álló és jogilag elfogadható kommunikációs eszközön keresztül értesítjük Önt, amely eszközt általában hasonló helyzetekben használnak (például ha a harmadik fél platformja, amelyen a játékot terjesztik, nem teszi lehetővé a felhasználók e-mail-címeinek gyűjtését, vagy lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ne osszák meg e-mail-címüket a Wargaminggel). Az értesítés tartalmazza az új Előfizetési díjat és az árváltozáshoz hozzájáruló főbb tényezők magyarázatát, valamint az Előfizetés egyszerű megszüntetésére vonatkozó utasításokat és lehetőséget (pl. leiratkozási hivatkozás).

  5. Az előfizetés felmondásának joga

  5.1. Az Előfizetését bármikor felmondhatja a következő Számlázási időszaktól kezdődően. Ez nem érinti az Ön törvényes jogát a rendkívüli felmondásra.

  5.2. Az Előfizetést megszüntetheti, ha bejelentkezik a Fiókjába, és megnyomja a „Leiratkozás” gombot (vagy egy hasonló, jól láthatóan megnevezett gombot) ugyanazon a weboldalon, ahol az Előfizetést megvásárolta, vagy ha követi az adott Előfizetéshez meghatározott folyamatot. Ahol azt a vonatkozó törvény megköveteli, a Wargaming olyan mechanizmust biztosít, amely lehetővé teszi az Előfizetések megszüntetését anélkül, hogy be kellene jelentkezni a Wargaming-fiókjába.

  5.3. A Wargaming a felhasználó Előfizetését a kezdeti időszak vagy az aktuális Számlázási időszak vége előtt legfeljebb 2 (kettő) naptári nappal bármikor felmondhatja a következő Számlázási Időszaktól kezdődően. A Wargaming az Előfizetést alapos okból is felmondhatja, különösen akkor, ha a felhasználó nem fizeti meg az Előfizetési díjat, vagy ha a rendkívüli felmondás a kölcsönös érdekek figyelembevételével indokolt (például, ha a Wargaming felfüggeszti a felhasználó Fiókját, vagy megszünteti a felhasználó hozzáférését egy játékhoz vagy azokhoz a játékokhoz, amelyekben az Előfizetés aktív, az EULA 16.5.-16.9. pontjainak megfelelően).

  6. Fizetés elmulasztása

  Ha az Előfizetési díjat a felhasználó hibája miatt nem fizetik meg, a Wargaming átmenetileg felfüggesztheti az Előfizetést, amíg a fizetés meg nem történik. Az Előfizetés nem jár le, de szüneteltetésre kerül, kivéve azokat az eseteket, amikor a Wargaming a jelen Szabályok 5.3. pontjának megfelelően megszünteti az előfizetést. Az EULA megállapodásból eredő további jogi igények és/vagy a Wargaming követelései változatlanok maradnak.

  7. A felfüggesztésre és a hozzáférés megszüntetésére vonatkozó szabályok

  7.1. Ha megsérti az EULA rendelkezéseit, és a Wargaming felfüggeszti a játékhoz (játékokhoz) való hozzáférését vagy a Fiókját az EULA 16.5 pontjának megfelelően, az Előfizetés továbbra is él, és a felfüggesztés ideje alatt lejáró Előfizetési idő nem kerül visszatérítésre.

  7.2. Ha megsérti az EULA rendelkezéseit, és a Wargaming véglegesen megszünteti a játékhoz (játékokhoz) vagy a Fiókjához való hozzáférését az EULA 16.5 pontjának megfelelően, a Wargaming megszünteti az Előfizetését az adott játékhoz (játékokhoz), és a fel nem használt Előfizetési idő nem kerül visszatérítésre.

  8. Elállással kapcsolatos tudnivalók

  Elállási jog

  Ön jogosult 14 naptári napon belül, indoklás nélkül elállni bármely szerződéstől. Az elállási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Az elállási jog gyakorlásához értesítenie kell Társaságunkat:

  Wargaming Group Limited
  105 Agion Omologiton Avenue
  1080 Nicosia
  Ciprusi Köztársaság
  wf@wargaming.net
  +357 22 864444
  https://eu.wargaming.net/support/,

  a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről, egyértelmű nyilatkozatban (például postai úton vagy e-mailben küldött levélben). Használhatja az elállási formanyomtatványunkat, de ez nem kötelező. Az elállási formanyomtatványt vagy más egyértelmű nyilatkozatot elektronikusan is kitöltheti és benyújthatja weboldalunkon: https://eu.wargaming.net/support/hu/products/wot/article/10541/. Ezen lehetőség használata esetén azonnal (például e-mailben) visszaigazolást küldünk Önnek az elállás kézhezvételéről.

  Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatát az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

  Az elállás következményei

  Ha eláll a Szerződéstől, Társaságunk köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított 14 naptári napon belül, amikor értesültünk a Szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről, visszafizetni Önnek a Szerződés alapján Öntől kapott teljes összeget, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő, Ön által választott szállítási mód miatt felmerülő többletköltségeket). A visszatérítésre ugyanazon fizetőeszközzel kerül sor, mint amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha Ön kifejezetten másképp rendelkezett; a visszatérítés kapcsán semmilyen díj nem terheli Önt.

  Ha azt kérte, hogy a szolgáltatások már az elállási időszak alatt kezdődjenek meg, akkor Ön köteles részünkre a Szerződéstől való elállási jogának gyakorlásáról szóló értesítésig már teljesített szolgáltatásokért ésszerű mértékű, a Szerződés szerinti teljes szolgáltatási összeggel arányos díjat megfizetni.

  Technikai korlátok miatt nem garantálhatjuk, hogy az Ön által egy adott fizetési móddal teljesített kifizetéseket ugyanazzal a fizetési móddal térítjük vissza Önnek. Ön elfogadja, hogy ilyen kifizetések visszatérítését más, általánosan elfogadott fizetési csatornákon keresztül is teljesíthetjük, például bankszámlára történő átutalással, ha az eredeti fizetési módokon történő visszatérítés technikailag nem megoldható. A visszatérítések miatt Önnek semmilyen esetben sem kell díjat fizetnie.

  9. Irányadó jog és joghatóság

  9.1. Jelen szerződésre a Ciprusi Köztársaság joga alkalmazandó, kizárva az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezményt (CISG) és a kollíziós szabályokat. Ha Ön az EU-ban állandó tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó, Önt a lakóhelye szerinti ország jogszabályainak kötelező rendelkezései is védik. A ciprusi bíróságok nem kizárólagos joghatósága érvényes. Ez azt jelenti, hogy a jelen Szabályokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi jogainak érvényesítése érdekében Ön akár Cipruson, akár a lakóhelye szerinti országban is keresetet indíthat, az alábbi kivételekkel:

  a) Ha Ön Németországban lakik, a német jog alkalmazandó. Ez esetben a németországi bíróságok joghatósága érvényes. Ez azt jelenti, hogy a jelen Szabályokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi jogainak érvényesítése érdekében Németországban indíthat keresetet.

  b) Ha Ön Törökországban lakik, a törökországi bíróságok vagy a Török Fogyasztói Választottbíróság joghatósága érvényes.

  c) Amennyiben Ön Olaszországban lakik, az olasz bíróságok joghatósága érvényes.

  9.2. Ha bármilyen kérdése vagy problémája merül fel az előfizetésével kapcsolatban, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz (ettől függetlenül jogában áll jogi követeléseket benyújtani a Wargaming ellen a hibák miatt). A jelen Szabályok értelmezésével, teljesítésével vagy érvényességével kapcsolatos viták esetén a Felek kötelesek a jogi lépéseket megelőzően békés megegyezésre törekedni, kivéve, ha a lakóhely szerinti ország törvényei másként rendelkeznek.

  9.3. Ha Ön az EU-ban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben lakik, az Európai Bizottsághoz fordulhat az uniós fogyasztók számára létrehozott online vitarendezési (ODR) platformon keresztül: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Társaságunk azonban nem vesz részt ezen a platformon. Ezen túlmenően Önnek joga van a lakóhelye szerinti országban bíróságon kívüli vitarendezési szervekhez fordulni, ha a fogyasztóvédelmi törvény szerinti vitája van Társaságunkkal, például: