Dokumentacja prawna

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Zasady funkcjonowania Klanu w World of Tanks i World of Warplanes
 • Zasady funkcjonowania Klanu w World of Tanks i World of Warplanes

  Tworząc, dołączając do i/lub zarządzając klanem, gracze World of Tanks i World of Warplanes rozumieją i przyjmują, że wszystkie zasady, umowy, polityki i inne dokumenty zaakceptowane przez graczy w momencie rejestracji (tworzenia konta) w World of Tanks i World of Warplanes (odtąd oznaczone jako “Umowa użytkownika”) będą miały zastosowanie do tworzenia, wprowadzania, zarządzania i innych operacjach na klanie w powyżej wymienionych grach.

  Proszę zauważyć, że zasady i ograniczenia nie wyczerpują i nie pokrywają wszystkich możliwych obraźliwych zachowań i nadużyć.

  1. Rejestracja klanu wiąże się z opłatą. Zostanie ona automatycznie pobrana w momencie rejestracji z konta gracza tworzącego klan.
  2. Liczba członków klanu nie może przekroczyć 100 ludzi.
  3. Nazwa klanu składa się z pełnej nazwy i znacznika (skrótu).
  4. Pełna nazwa klanu może zawierać małe i wielkie litery łacińskie, Cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, łączniki (-) i podkreślnik (_).
  5. Pełna nazwa klanu nie może przekraczać 70 znaków.
  6. Znacznik klanu może zawierać tylko wielkie litery łacińskie i cyfry.
  7. Znacznik musi mieć długość od 2 do 5 znaków.
  8. Zarówno pełna nazwa jak i znacznik są niepowtarzalne w całym projekcie. Podczas sprawdzania, wielkość liter nie jest brana pod uwagę.
  9. Twórca klanu może wpisać motto w odpowiednim polu. Motto klanu może zawierać małe i wielkie litery łacińskie, Cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, łączniki (-) i podkreślniki (_). Maksymalna długość motta klanu wynosi 100 znaków.
  10. Twórca klanu może wpisać opis klanu w odpowiednim polu. Opis może zawierać małe i wielkie litery łacińskie, Cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, łączniki (-) i podkreślniki (_). Maksymalna długość opisu klanu wynosi 1000 znaków.
  11. Pełne i skrócone nazwy klanów i ich motta i opisy nie mogą:
   • Mieć pośredni lub bezpośredni związek z organizacjami historycznymi lub politycznymi, wliczając te uznane za winne zbrodni przeciwko ludzkości, co powoduje negatywną reakcję większej liczby ludzi, lub z jakimikolwiek reprezentantami lub nazwiskami organizacji terrorystycznych, wliczając aktualnie działające. Przykłady naruszenia: atrybuty nazistowskie, powiązane skróty i symbole, np. “SS”, jak również nazwiska i imiona oraz inicjały reprezentantów nazizmu.
   • Zawierać wzmiankę o rasowej lub narodowej wyższości, lub promować dyskryminację w jakiejkolwiek formie
   • Implikować obrazę lub obsceniczność
   • Być związany z pedofilią, niepełnosprawnością lub skutkami molestowania
   • Obrażać w jakikolwiek sposób grupy etniczne lub rasowe
   • Być pośrednio lub bezpośrednio powiązane ze stosunkiem seksualnym lub przemocą
   • Pośrednio lub bezpośrednio promować lub odnosić się do spożywania alkoholu i używania narkotyków
   • Zawierać elementy objęte prawem autorskim lub zarejestrowane znaki handlowe w całości lub w części
   • Zawierać informacje, które mogłyby prowadzić do błędnego postrzegania klanu jako klanu Administracji
   • Zawierać obsceniczne skróty, wyrażenia, lub zdania
   • Naruszać warunki Umowy licencyjnej między graczami i Administracją projektu w jakikolwiek sposób, włączając ustawodawstwo jurysdykcji państwa Projektu
   • Zawierać odnośniki internetowe, oprócz odnośników do zasobów Projektu lub innych zasobów określonych przez Administrację jako odpowiednie.
   • Zarówno pełna nazwa jak i znacznik oraz motto i opis klanu nie mogą naruszać powyższych punktów.
  12. Administracja projektu monitoruje stosowanie się graczy do zasad i podejmuje kroki dyscyplinarne odpowiednie do każdej sprawy wedle uznania. Klan, którego pełna lub skrócona nazwa zostanie uznana za sprzeczną z zasadami, może zostać rozwiązany bez zwrotu kosztów opłaty rejestracyjnej. Administracja ma prawo, ale nie jest zobligowana do dania klanowi 24 godzin na wyeliminowanie niezgodności z zasadami.
  13. Wszelkie naruszenia tych Zasad, automatycznie oznaczają naruszenie Umowy użytkownika lub innego podobnego dokumentu dotyczącego użycia odpowiedniej gry i dają podstawy do sankcji przeciwko twórcy klanu lub innej osobie mającej uprawnienia do zarządzania klanem.