Dokumentacja prawna

Poniżej można znaleźć dokumenty prawne wszystkich produktów i usług Wargaming.net.

 • Zasady gry
 • Zasady gry

  WORLD OF TANKS, WORLD OF TANKS ON CONSOLE, WORLD OF WARPLANES

  1. Ogólne zasady

  1.01. Każdy gracz ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowanie w Grze, w tym postępowanie w ramach czatów publicznych oraz czatów gry. Gracze są odpowiedzialni za ochronę swoich Kont przed dostępem stron trzecich; zdecydowanie zachęca się ich również do wyboru trudnego do odgadnięcia hasła oraz niekorzystania z tego samego hasła w ramach innych stron internetowych, gdyż hasło mogło by zostać odczytane przez właścicieli bądź administratorów danej strony. Użytkownikom odradza się korzystanie z jednego konta wspólnie z innymi użytkownikami. Udostępnianie konta bądź jego sprzedaż stanowi poważne naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu oraz umowy EULA. Wargaming nie ponosi odpowiedzialności za straty bądź szkody spowodowane w związku ze sprzedażą lub udostępnieniem Konta. W przypadku utraty lub zhakowania Konta, należy natychmiast poinformować dział Wsparcia gracza Wargaming za pośrednictwem stron internetowych.

  1.02. Wargaming według własnego rozsądnego uznania decyduje, czy doszło do naruszenia i zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny każdego incydentu. Surowość zastosowanych środków może się różnić w zależności od natury i okoliczności naruszenia.

  2. Zakazy, ograniczenia i warunki używania dla wszystkich czatów i kanałów w grze

  Użytkownik zgadza się powstrzymać od poniższych czynności podczas używania Gry lub jakiegokolwiek czatu lub kanału dostarczanego przez firmę Wargaming.net.

  2.01. Nadmierne używanie przekleństw i nieodpowiedniego języka nie jest mile widziane. Zalecane jest upewnienie się, czy włączony został filtr cenzurujący. Włączenie filtra cenzurującego nie jest wymówką dla łamania obowiązujących w grze i na czatach zasad, a nadmierne przeklinanie będzie podlegało karze.

  2.02. Zabronione jest pisanie wiadomości w taki sposób, aby obejść działanie filtra cenzurującego.

  2.03. Obelgi, ataki personalne, nadużycia lub nękanie nie będą w żadnym wypadku tolerowane.

  2.04. Zabronione są uwłaczające komentarze odnoszące się do rasy, narodowości, wyznania, kultury, płci czy preferencji seksualnych.

  2.05. W każdym przypadku zabronione są aluzje odnoszące się do wyższości rasowej lub narodowej, a także propaganda dyskryminacyjna.

  2.06. Zabronione jest spamowanie lub publikowanie pozbawionych sensu wiadomości na czacie gry i na czatach bitewnych. Powyższe dotyczy również nadmiernego używania wielkich liter oraz nadmiernego publikowania wyników bitew.

  2.07. Zabronione jest żebranie/nakłanianie w jakiejkolwiek formie w czatach i kanałach gry. Żebranie/nakłanianie obejmuje między innymi: proszenie użytkowników o przelanie prawdziwych pieniędzy do wirtualnego portfela, proszenie o dodatkowe kredyty i prośby o przekazanie złota używanego w grze.

  2.08. Wszelkiego rodzaju reklamowanie sprzedaży, wymiany lub innych opcji przekazania kont pomiędzy użytkownikami w czatach i kanałach gry narusza EULA i jest zabronione.

  2.09. Zabronione jest rozpowszechnianie danych osobowych użytkowników bez ich zgody.

  2.10. Zabronione jest zniesławianie lub publikowanie fałszywych informacji o użytkownikach w czatach i kanałach gry.

  2.11. Zabronione jest podejmowanie prób wymuszenia informacji od użytkowników, w tym informacji wymaganych do używania ich konta.

  2.12. Zabronione są rozmowy o rzeczach niezgodnych z prawem, takich jak nielegalne narkotyki, oraz publikowanie linków odnoszących się do takich rzeczy. Powyższe odnosi się do rozmawiania na temat lub podawania linków do witryn internetowych zawierających treści wulgarne, rasistowskie, obraźliwe, niezgodne z prawem lub wszelkie inne treści zabronione w EULA, a także podawanie linków do zasobów zawierających takie reklamy lub treści.

  2.13. Zabronione są rozmowy o nieopublikowanych elementach gry, cheatach, modyfikacjach hakerskich, koniach trojańskich czy złośliwym oprogramowaniu oraz linkowanie do takich elementów. Jeżeli użytkownik podejrzewa istnienie cheatu lub modyfikacji hakerskiej w grze lub jeśli ma inne problemy lub obawy dotyczące tych tematów, powinien przekazać stosowne informacje działowi pomocy.

  2.14. Zabronione są rozmowy o stronach internetowych związanych ze sprzedażą złota, kredytów, kodów promocyjnych, usług podbijania poziomu oraz kont gry, a także reklamowanie takich usług i podawanie linków do takich stron.

  2.15. Zabronione są groźby zniszczenia pojazdów sojuszników lub ujawnienia przeciwnikom pozycji sojuszników, niezależnie od tego, czy zostały one zrealizowane.

  2.16. Zabronione jest grożenie śmiercią oraz grożenie użyciem przemocy w prawdziwym życiu skierowane wobec użytkowników, moderatorów czy administracji projektu.

  2.17. Zabronione są wszelkiego rodzaju wiadomości reklamowe na czatach ogólnych i czatach bitewnych. Wyjątek stanowią reklamy związane z grą World of Tanks, dotyczące, na przykład, tworzenia plutonów, rekrutacji do kompani, czy rekrutacji do klanu, które dozwolone są z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń. Nie mogą one być dłuższe niż trzy (3) wiersze standardowego okna czatu i nie mogą być publikowane częściej niż raz na 15 minut w czatach w garażu lub raz na jedną rozgrywkę podczas bitwy.

  2.18. Wspominanie o innych grach oraz rozmawianie o nich jest dozwolone, chyba że charakter rozmowy zmieni się w bezpośrednie promowanie innej gry.

  2.19. Zabronione jest rozmawianie na tematy społeczne, religijne, polityczne, niezgodne z prawem lub na inne kontrowersyjne tematy, których poruszanie może stanowić wykroczenie. Powyższe dotyczy między innymi tematów mogących być powodem olbrzymich sporów lub negatywnego przedstawiania postaci religijnych i politycznych.

  2.20. Zabronione jest rozmawianie na czatach i kanałach w grze o decyzjach lub sankcjach wprowadzonych przez Moderatorów lub Administrację.

  2.21. Surowo zabronione są wszelkiego rodzaju prowokacje w stosunku do innych graczy prowadzące do naruszenia postanowień EULA oraz innych dodatkowych postanowień.

  2.22. Wszelkie oświadczenia oraz inne działania, które naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze, są surowo zabronione oraz będą stanowczo zwalczane.

  2.23. Zabronione są wszelkie próby tworzenia pseudonimów, grup czy zorganizowanych społeczności graczy kojarzących się w jakikolwiek sposób z organizacjami, których funkcjonowanie narusza obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze. Powyższe dotyczy między innymi bezpośrednich i pośrednich odwołań do symboli, skrótów czy przywódców nazistowskich.

  2.24. Zabronione jest wykorzystywanie materiałów lub informacji chronionych prawem autorskim, znakami towarowymi lub patentami oraz materiałów lub informacji poufnych lub zastrzeżonych, jak również naruszanie jakichkolwiek praw innych osób, w tym prawa do prywatności lub prawa do wizerunku.

  3. Nazwy (graczy, drużyn i klanów), awatary, obrazy, podpisy i logo klanów

  Uwaga: w niektórych grach klany nie są dostępne.

  Niektóre treści wykorzystywane w nazwach, awatarach, obrazach/filmach, podpisach i logotypach klanowych nie powinny mieć miejsca na forach ani w grze, ze względu na ich obraźliwy, irytujący lub niestosowny charakter. Poniższa lista stanowi jedynie przykład, jednakże daje pewne wyobrażenie o nazwach, obrazach, podpisach, awatarach i logotypach klanowych, które nie są akceptowane w środowisku Gry:
  Nazwy, awatary, obrazy, podpisy i logotypy klanów, które …

  3.01 zawierają wulgaryzmy, również w formie skróconej.

  3.02 zawierają obelgi, ataki personalne, nadużycia lub nękanie.

  3.03 zawierają niedrukowalne słowa lub skróty lub takie, które są nieatrakcyjne lub nieczytelne.

  3.04 w całości lub części zawierają elementy chronione prawem autorskim lub zarejestrowanymi znakami towarowymi.

  3.05 mają (w jakikolwiek sposób) implikacje rasistowskie lub nacjonalistyczne i mogą obrażać określoną grupę narodową, etniczną, wyznaniową lub rasową.

  3.06 zawierają aluzje odnoszące się do wyższości rasowej lub narodowej, a także propagandę dyskryminacyjną.

  3.07 zawierają uwłaczające komentarze odnoszące się do rasy, narodowości, wyznania, kultury, stanu umysłowego, płci czy preferencji seksualnych.

  3.08 mają związek z seksualnością, pedofilią, wykorzystywaniem seksualnym lub są obraźliwym nawiązaniem do ludzkiego ciała lub jego funkcji.

  3.09 zawierają nagość, materiały pornograficzne lub inne treści, które są uznawane za nieodpowiednie.

  3.10 epatują brutalnością lub przemocą lub są obsceniczne bądź wulgarne.

  3.11 nawiązują do uzależniających lub nielegalnych substancji lub ich stosowania bądź do innych czynności niezgodnych z prawem.

  3.12 zawierają logotypy, symbole, emblematy lub figury w jakikolwiek sposób związane z organizacjami, które naruszają lub naruszały prawa lub przepisy(na przykład zakazane są różne wariacje nazistowskich symboli, skrótów i znaków [88, 14, 420, SS] lub podobne stylizacje [takie jak 55], jak również tożsamość, imiona i nazwiska przywódców nazistowskich).

  3.13 nawiązują do religii głównego nurtu i mogą być obraźliwe, np. wykorzystujące takie imiona jak Bóg, Jezus, Allah, itd.

  3.14 są związane z negatywnymi osobistościami historycznymi lub politycznymi, przede wszystkim takimi, które były sądzone przez międzynarodowe trybunały za zbrodnie przeciwko ludzkości, które wzbudzają uczucia cierpienia lub obrzydzenia u większości osób, a także z członkami istniejących obecnie organizacji terrorystycznych.

  3.15 odnoszą się do tematów społecznych, religijnych, politycznych, nielegalnych lub w inny sposób kontrowersyjnych mogących wywoływać powodować obrazę, w tym tematów mogących być powodem olbrzymich sporów, które wywołują silną negatywną reakcję lub skojarzenia albo promują nienawiść na tle narodowym, etnicznym lub wyznaniowym.

  3.16 negatywnie przedstawiają osoby związane z projektem lub administrację.

  3.17 w jakikolwiek inny sposób bezpośrednio lub pośrednio naruszają Umowę licencyjną użytkownika końcowego lub prawa lokalne (powyższe dotyczy również linków do witryn internetowych zawierających materiały o charakterze wskazanym powyżej).

  Jeżeli nazwy (graczy lub klanów), awatary, podpisy, obrazy/filmy lub logotypy klanów na forach lub w grze naruszają powyższe zasady, konto gracza może zostać zmienione, zawieszone lub ograniczone. Ponadto administracja zastrzega sobie prawo usunięcia lub zmiany wszelkich nazw (graczy, drużyn lub klanów) oraz awatarów, obrazów lub obrazów klanowych na forach lub w grze, które są uznawane za nieodpowiednie.

  4. Nieodpowiednie zachowanie w grze / Zasady fair play

  Poniższe działania są zabronione w grze:

  4.01. Umyślne uszkadzanie pojazdów, modułów, bądź ogłuszanie załogantów należących do graczy z tej samej drużyny (uszkodzenie sojusznika), gdy jest to technicznie możliwe.

  4.02. Umyślne niszczenie pojazdów należących do graczy z tej samej drużyny (zniszczenie sojusznika), gdy jest to technicznie możliwe.

  4.03. Umyślne blokowanie (z przodu i z tyłu) pojazdów należących do graczy z tej samej drużyny.

  4.04. Umyślne podpieranie (blokowanie z jednej strony w przypadku, gdy bok pojazdu innego użytkownika styka się z niezniszczalną przeszkodą, aby uniemożliwić mu swobodne przemieszczanie) pojazdu gracza z tej samej drużyny.

  4.05. Umyślne informowanie członków przeciwnej drużyny poprzez czat bitewny lub głosowy o pozycji pojazdów należących do graczy z tej samej drużyny.

  4.06. Umyślne wykorzystywanie systemu fizyki w celu uszkodzenia sojuszniczego czołgu, samolotu lub okrętu oraz inne podobne działania. Powyższe obejmuje między innymi wpychanie sojuszniczych czołgów na linię ognia, spychanie sojuszniczych czołgów z klifów, mostów, do wody, itd.

  4.07. Korzystanie z botów, makr, aplikacji do automatycznego klikania czy też nagrywania sekwencji klawiszy i ruchów myszą lub innych metod służących gromadzeniu kredytów i doświadczenia bez udziału gracza w bitwie lub przy udziale pasywnym (nadmierna i powtarzająca się gra pasywna).

  4.08. Wszelkie zachowania uznane przez pracowników Wargaming za zakłócające rozgrywkę innych osób mogą podlegać karze w trybie określonym w EULA. Zachowania takie obejmują, między innymi: złośliwe lub umyślne nękanie w grze, umyślne nadużywanie mechanik gry lub wszelkie czynności, które w sposób umyślny są niezgodne z projektem gry lub naruszają go. Ograniczenia w grze będą stosowane w każdym przypadku w celu ochrony pozytywnego i przyjaznego środowiska gry, po drobiazgowym dochodzeniu i wewnętrznej naradzie.

  5. Egzekwowanie regulaminu

  „Automatyczny system zgłaszania uszkadzania/niszczenia pojazdów sojuszniczych” aktywnie skanuje logi gry w poszukiwaniu graczy, którzy masowo zadają obrażenia pojazdów z ich własnej drużyny (uszkodzenie sojusznika) lub umyślnie niszczą pojazdy swoich sojuszników (zniszczenie sojusznika).

  Uwaga: Automatyczny system zgłaszania uszkadzania/niszczenia pojazdów sojuszniczych jest niedostępny w niektórych Grach, na przykład w World of Tanks Blitz. Wynika to z faktu, iż zadawanie obrażeń lub niszczenie pojazdów członków własnej drużyny jest co do zasady wyłączone.

  5.01. W oparciu o logi z bitew z pewnego okresu, obejmującego zwykle kilka dni, automatyczny system wyszukuje graczy, którzy brali udział w zdarzeniach związanych z uszkadzaniem lub niszczeniem sojuszników. Obliczenia są dość skomplikowane, a głównym czynnikiem branym pod uwagę jest współczynnik uszkodzeń zadanych sojusznikom do całkowitych uszkodzeń.

  5.02. Jeżeli powyższy współczynnik dla danego użytkownika przekracza pewną ustaloną wartość progową, system identyfikuje go jako osobę naruszającą zasady gry, gdyż jego głównym celem jest zadawanie uszkodzeń pojazdom sojuszników.

  5.03. Jeżeli współczynnik obrażeń przekroczy wartość wprowadzoną w celu odróżnienia graczy, którzy umyślnie niszczą sojuszników, taki użytkownik oznaczany jest jako sprawca i trafia na listę zawieszonych.

  5.04. Przy obliczaniu współczynnika obrażeń zadanych sojusznikom do całkowitych obrażeń pod uwagę brane są wyłącznie bitwy, w których wystąpiły przypadki uszkodzenia/zniszczenia sojusznika.

  5.05. W związku z wprowadzeniem Automatycznego systemu zgłaszania uszkadzania/niszczenia pojazdów sojuszniczych, poniżej wymieniono środki, które mogą być podejmowane wobec sprawców:

  Pierwsze zidentyfikowanie użytkownika jako gracza niszczącego sojuszników i zadającego uszkodzenia sojusznikom skutkuje zawieszeniem konta gry na 1 godzinę.
  Drugie zidentyfikowanie użytkownika jako gracza niszczącego sojuszników i zadającego uszkodzenia sojusznikom (recydywa) skutkuje zawieszeniem konta gry na 1 dzień.
  Wielokrotne zidentyfikowanie użytkownika jako gracza niszczącego sojuszników i zadającego uszkodzenia sojusznikom (systematyczna recydywa) skutkuje PERMANENTNYM zawieszeniem konta.

  „Automatyczny system zgłaszania botów” aktywnie sprawdza logi gry wyszukując graczy, którzy używają automatycznych botów, aplikacji do automatycznego klikania, makr, aplikacji do nagrywania sekwencji klawiszy i ruchów myszą lub innych metod służących gromadzeniu kredytów i doświadczenia bez udziału gracza w bitwie lub przy udziale pasywnym.

  5.06. W przypadku wykrycia pojedynczych lub krótkotrwałych oznak użycia automatycznych skryptów (oprogramowania botów) w logach użytkownika, konto użytkownika poddawane jest szczegółowej kontroli przez administrację. Właściciel konta może zostać poinformowany o tym fakcie poprzez specjalne powiadomienia wysyłane na zarejestrowany adres e-mail.

  5.07. W przypadku wykrycia masowego lub wyraźnego używania automatycznych skryptów lub oprogramowania botów w logach użytkownika, konto użytkownika jest zawieszane permanentnie, z możliwością zdjęcia zawieszenia w przyszłości po wykonaniu przez administrację pełnego wycofania pojazdów, osiągnięć, środków (kredytów) i badań, z wyłączeniem czołgów premium, materiałów eksploatacyjnych premium, pocisków premium oraz złota.

  5.08. Automatyczny system zgłaszania botów nie ma zastąpić działu pomocy, a jedynie ułatwić jego pracę. Stąd też najtrudniejsze sprawy będą rozpatrywane indywidualnie przez dział pomocy.

  6. Zgłaszanie naruszeń w grze

  W niektórych Grach użytkownik będzie mógł skorzystać z Automatycznego systemu zgłaszania niszczenia pojazdów sojuszniczych. W takim przypadku działać będzie automatyczny system śledzenia naruszeń zasad gry (uszkodzenia/zniszczenia sojuszników), a administracja zwraca uwagę, że wraz wprowadzeniem tego systemu skargi użytkowników dotyczące wyżej wymienionych naruszeń nie będą rozpatrywane. Od tego momentu wszystkie kary za zadawanie uszkodzeń drużynowych i przypadki zniszczenia sojusznika będą wykonywane automatycznie bez ingerencji pracowników działu pomocy. System został dostosowany, wielokrotnie sprawdzony i obecnie działa prawidłowo. Zwracamy również uwagę na fakt, że wzięliśmy pod uwagę wiele możliwych okoliczności towarzyszących różnym naruszeniom (w tym okoliczności łagodzących i obciążających). Wszelkie prośby dotyczące anulowania bana czy skrócenia okresu kary nałożonej przez system będą ignorowane. Dodatkowe informacje na temat śledzenia użytkowników niszczących sojuszników i używających botów można znaleźć na stronie: Automatyczny system zgłaszania niszczenia pojazdów sojuszniczych.

  7. Oficjalny język

  7.01. Czat ogólny: Oficjalnym językiem czatu ogólnego w grze (oraz wszelkich innych czatów nieprzeznaczonych dla konkretnego języka) jest język angielski. Graczy, którzy chcą porozumiewać się w języku ojczystym, zachęca się do korzystania z kanałów utworzonych specjalnie dla ich języka.

  7.02. Czat bitewny w grze Preferowanym językiem jest język angielski, ale inne języki są dozwolone. Prosimy o wyrozumiałość dla graczy posługujących się innymi językami.
  Uwaga: niektóre kanały czatów nie są dostępne w niektórych grach.

  8. Ważne/Inne postanowienia

  8.01. Powtarzające się naruszenia któregokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu lub EULA, w tym postanowień wyszczególnionych powyżej, w wielu przypadkach będą skutkować trwałym zawieszeniem konta gry lub konta na forach.

  8.02. Obowiązywanie niniejszych zasad nie jest uzależnione od używanego języka. Wyrażenia objęte niniejszym Regulaminem w każdym przypadku podlegają wymienionym karom, niezależnie od tego, czy są one nieodpowiednie w języku angielskim, czy w jakimkolwiek innym języku.

  8.03. Gracze mogą kierować swoje opinie i uwagi do działu pomocy.