Yasal belgeler

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • World of Tanks ve World of Warplanes İçin Klan Kurallari
 • World of Tanks ve World of Warplanes İçin Klan Kurallari

  Bir klan oluşturarak/katılarak ve/veya yöneterek World of Tanks ve World of Warplanes oyuncuları tüm kuralları, anlaşmaları, prensipleri ve World of Tanks ve World of Warplanes’e kaydolurken (oluşturulan hesaplar) kabul ettikleri diğer dokümanların (bundan sonra “Kullanıcı Sözleşmesi” olarak anılacaktır) yukarıda belirtilen oyunlarda klanların oluşturulması, girilmesi, yönetimi ve diğer kullanımlarında da geçerli olacağını kabul ederler.

  Yukarıdaki kurallar ve sınırlamalar tam kapsamlı değildir ve her türlü olası saldırgan ve kötü davranışı kapsamamaktadır.

  1. Klan kaydı ücret karşılığı sunulmaktadır. Kayıt ücreti, kayıt sırasında klanı yaratan üyenin hesabından otomatik olarak düşülecektir.
  2. Klan mevcudu 100 kişiyi geçmemelidir.
  3. Klan ismi tam isim ve (kısaltılmış) etiketten oluşur.
  4. Tam klan ismi Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabelerinin büyük ve küçük harfleri, boşluk, sayılar, tire (-) ve altçizgi (_) içerebilir.
  5. Tam klan ismi 70 harfi aşmamalıdır.
  6. Etiket sadece büyük harf Latin harfleri ve sayılar içerebilir.
  7. Etiket 2'den 5 karatere kadar uzunlukta olmalıdır.
  8. Hem tam isim hem de etiket proje dahilinde tektir. İsim doğrulaması sırasında büyük küçük harf ayrımı yapılmaz.
  9. Klan yaratıcısı ilgili alana bir Klan Mottosu girebilir. Klan Mottosu Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabelerin büyük ve küçük harfleri, boşluk, sayılar, tire (-) ve altçizgi (_) harfleri içerebilir. Klan Mottosu için maksimum uzunluk 100 harftir.
  10. Klan yaratıcısı ilgili alana bir Klan Tanımı girebilir. Klan Tanımı Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabelerin büyük ve küçük harfleri, boşluk, sayılar, tire (-) ve altçizgi (_) harflerini içerebilir. Klan Tanımı için maksimum uzunluk 1000 harftir.
  11. Tam ve kısaltılmış klan isimleri ve klan mottoları ve tanımları şunları içermemelidir:
   • Çok sayıda insanın tepkisine yol açacak insanlığa karşı suçlardan hüküm giymiş kurumlara, tarihsel veya politik temsilcilere, halen işlevsel olanlar dahil her türlü terörist organizasyonun ismi veya temsilcisine zımnen veya açıkça bağlı olmak. İhlal örneği: Nazi atıfları, kısaltmaları veya her türlü sembolleri, örneğin “SS”, Nazi temsilcilerinin soyadları veya baş harfleri.
   • Irkçı veya ulusal üstünlük atıfı taşımak ve herhangi bir şekilde ayrımcılığı kışkırtmak
   • Hakaret veya müstehcenlik ima etmek
   • Pedofili ile ilgili olmak, acizlik veya taciz sonucu
   • Belirli bir etnik grup veya ırka herhangi bir şekilde hakaret etmek
   • Zımnen veya açıkça cinsel birleşme veya şiddet ile ilişkili olmak
   • Zımnen veya açıkça alkol veya uyuşturucu kullanımını teşvik etmek veya bahsetmek
   • Telifli veya tescilli ticari markayı tamamen veya kısmen içermek
   • Klanın hatalı bir şekilde Yönetimin klanı sanılmasına yol açacak bilgi içermek
   • Müstehcen kısaltmalar, ifadeler veya deyişler içermek
   • Projenin ülkesindeki yargı mevzuatı dahil Oyuncular ve Proje Yönetimi arasındaki Lisans Sözleşmesinin şartlarını ihlal etmek
   • Proje kaynaklarına referanslar veya Yönetim tarafından uygun olduğu belirtilen diğer kaynaklar haricinde diğer Internet kaynaklarına linkler içermek
   • Hem tam isim hem de etiket ve mottolar ve klan tanımları yukarıdaki maddeleri ihlal etmemelidir.
  12. Proje Yönetimi oyuncuların kurallara uyumunu takip eder ve kendi takdirine bağlı olarak her duruma özel disiplin işlemi uygular. Tam veya kısaltılmış adı kuralları ihlal ettiği düşünülen klan kayıt ücreti geri ödenmeden dağıtılabilir. Yönetim kuralları ihlal eden klana ihlali düzeltmesi için 24 saate kadar süre tanıma hakkına sahiptir ancak vermek zorunda değildir.
  13. Bu kuralların ihlali otomatik olarak Kullanıcı Sözleşmesi ve ilgili oyuna ilişkin diğer benzer dokümanların ihlali anlamına gelir ve klan yaratıcısı ve klanı yönetmeye yetkili diğer kişi hakkında yaptırım uygulanmasına yol açacaktır.