Yasal belgeler

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • World of Tanks Console İçin Klan Kurallari
 • World of Tanks Console İçin Klan Kurallari

  Aşağıda World of Tanks Blitz’de klan oluşturma, katılma ve yönetme ile ilgili kuralları bulabilirsiniz. Klan kuralları Oyun Kurallarının bir parçasıdır.

  Lütfen aşağıdaki kural ve sınırlamaların eksiksiz olmadığını ve olası her türlü saldırgan ve mütecaviz davranışı kapsamadığını unutmayın bu yüzden lütfen daha kapsamlı bir görüntüleme için oyun kurallarına ve SKLS’ye bakın.

  1. Klan kaydı size ücret karşılığında sunulmaktadır. Kayıt ücreti klanı oluşturan oyuncunun hesabından kayıt anında otomatik olarak alınır.
  2. Klan üyesi sayısı 100 kişiyi geçmemelidir.
  3. Klan adı tam isim ve etiketten (kısaltma) oluşur.
  4. Tam klan ismi Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabelerin küçük ve büyük harfleri, boşluklar, rakamlar, tireler (-) ve alt çizgiler (_) içerebilir.
  5. Tam klan ismi 2-25 karakter arası olmalıdır.
  6. Etiket sadece büyük Latin harfleri, tireler(-), alt çizgiler (_) ve rakamlar içerebilir.
  7. Etiket uzunluğu 2-5 karakter olmalıdır.
  8. Hem tam isim hem de etiket proje içerisinde eşsizdir. İsim doğrulama sırasında büyük/küçük harf dikkate alınmaz.
  9. Klanı oluşturan kişi ilgili alana Klan Sloganı girebilir. Klan Sloganı Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabeleri küçük ve büyük harfleri, boşluklar, rakamlar, tireler (-) ve alt çizgiler (_) içerebilir. Klan Sloganının maksimum uzunluğu 100 karakterdir. Devam etmek için slogan bölümü doldurulmalıdır. İsimler, avatarlar, görseller/videolar, imzalar & klan simgelerindeki belli içeriklerin, aşırı saldırgan, rahatsız edici veya uygunsuz nitelikleri sebebiyle forumlar ve oyunda yerleri yoktur. Aşağıdaki liste sadece bir özettir ancak Oyun ortamında kabulü olmayan isimler, görseller, imzalar, avatarlar ve klan simgeleriyle ilgili bir fikir vermektedir.
  10. İsimler, Avatarlar, Görseller/Videolar, İmzalar & Klan logoları:
   • Kısaltılmış hali de dail olmak üzere küfür içerenler.
   • Hakaret, kişisel saldırı, istismar veya taciz içerenler.
   • Tam veya kısmi olarak telif hakkı alınmış veya tescilli marka unsurları içerenler.
   • Belli bir ulusa, etniğe, dine veya ırk birliğine karşı saldırı niteliği taşıyabilecek (her türden) ırkçı veya aşırı milliyetçi imalar içerenler.
   • Irksal veya ulusal üstünlükle ilgili kinayeler içerenlerin yanı sıra her seviyeden ayrılıkçı propoganda içerenler.
   • Irk, ulus, din, kültür, akli durum veya cinsel tercihle ilgili hakaret veya aşağılayıcı yorumlar içerenler.
   • Cinsellik, pedofili, cinsel istismar veya insan vücudu veya fonksiyonlarıyla ilgili saldırgan bağlantılı çağırışımlar içerenler.
   • Çıplaklık, cinsel içerikli veya uygunsuz bulunan içerik içerenler.
   • Aşırı şiddet veya kavga veya müstehcenlik/kabalık içerenler.
   • Uyuşturucu özellikli veya yasadışı maddelere veya kullanımlarına gönderme yapanları veya diğer tüm yasadışı aktiviteleri içerenler.
   • Varolan yasaları ve kuralları çiğneyen veya çiğnemiş olan organizasyonlarla ilgili herhangi bir şekilde bağlantılı olan logo türleri, semboller, amblemler veya figürler içerenler; örneğin şiddetli şekilde olumsuz tepki/çağrışımı veya ulusal/etnik/dini kini provoke eden herşey. (Örneğin, Nazi sembolleri,kısaltmaları ve işaretlerinin [88, 14, 420, SS]  farklı çeşitlerini  veya benzer stillerin yanı sıra [55 gibi], Nazi liderlerinin kimlik bilgilerini, isim ve soyisimlerini kullananlar.)
   • Mevcut yaygın dinlere karşı hakaret içerebilecek gönderim içerenler. Örneğin Tanrı, İsa, Allah gibi isimler içerenler.
   • Olumsuz tarihsel veye politik kişiliklerle bağlantı içerenler. Öncelikle insanlığa karşı suçlardan hüküm giymiş olanlar, insanlığın çoğunluğunda ızdırap veya iğreti hissiyatı yaratanların yanı sıra, mevcut terörist organizasyonların üyeleri.
   • Proje çalışanlarını veya yönetimi olumsuz gösteren içerikliler.
   • Herhangi bir şekilde Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi veya yerel yasaları, dolaylı ya da dolaysız olarak çiğneyen içerikler yasaktır. (Bu aynı zamanda yukarda yer alanları içeren websayfası linklerini de içermektedir.)
  11. Eğer forumlardaki veya oyundaki isimler (Klan veya Etiket), avatarlar, imzalar, görseller/videolar, klan logoları bu kuralları çiğnerse, suçu işleyen hesap değiştirilebilir ve/veya hesaplar ceza alabilir veya dondurulabilir. Ek olarak yönetim, forumlarda veya oyun ortamında uygun bulunmayan tüm isimleri (Klan vye Etiket) ve avatarları, görselleri veya klan görsellerini silme, güncelleme veya değiştirme hakkını saklı tutar.
  12. Tam ve kısaltılmış klan isimleri ve klan sloganları şu kurallara uymalıdır: Eğer Wargaming bir Klan Komutanı’nın hesabının 6 ay boyunca aktif olmadığını tespit ederse, tüm Klan’ın aktif olmadığı kabul edilir.
   • Bir Klan’ın aktif olmadığı kabul edildiğinde, Klan Komutanı’na Müşteri Hizmet Merkezi tarafından bir kayıt gönderilecektir. Klan Komutanı’nın açılan kayda cevap vermesi ve Aktif olmama durumunu kaldırması için 30 günü olacaktır.
   • Eğer Klan Komutanı aktif olmadığının farkındaysa, ek olarak 6 aydan bir yıla kadar ismin ve etiketin saklanması için Müşteri Hizmet Merkezine bu isteklerini bir kayıtla gönderebilir.
   • Eğer bir Klan Komutanı’nın aktif olmadığı tespit edilirse, ünvan ve rütbesi Klan veya kadrodaki en yüksek rütbeliye verilecektir.
   • Eğer iki üye aynı rütbeye sahipse, klanda en uzun süre kalmış olan oyuncu önceliklidir
  13. Proje Yönetimi oyuncuların kurallara uyumunu izler ve her durumda kendi takdirlerinde konu bazında disiplin uygulamasında bulunur. Tam veya kısa ismi kurallara aykırı bulunan klan kayıt ücreti iade edilmeden dağıtılabilir. Yönetimin kurallara uymayan klana ihlali düzeltmesi için 24 saate kadar süre verme hakkı vardır ancak zorunluluğu yoktur.
  14. Bu Kuralların herhangi bir ihlali Kullanıcı Anlaşması ve ilgili oyunun kullanımı ile ilgili diğer belgelerin otomatik ihlali sayılır ve klan oluşturucu veya klanı yönetme yetkisine dahil diğer kişilere karşı yaptırım için gerekçe oluşturur.