Právní Dokumenty

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Pokyny pro tvůrce obsahu World of Warships
 • Pokyny pro tvůrce obsahu World of Warships

  (dále jen jako „Pokyny“)

  Vytváření obsahu o videohrách je úžasný, ale ne vždy jednoduchý proces. Abychom tvůrcům obsahu usnadnili dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví, konkrétně autorských práv, vytvořili jsme následující pokyny pro používání záběrů z her, snímků obrazovky a veškerého jiného grafického, audiovizuálního a dalšího obsahu z naší hry (dále jen jako „Herní obsah“).

  1. S využitím našeho Herního obsahu můžete vytvářet, nahrávat, online streamovat a monetizovat videa, podcasty, blogy a veškerý další vámi vytvořený obsah na platformách pro online streamování, webových stránkách s videi na vyžádání a platformách nabízejících podporu tvůrcům obsahu. Jakýkoli přímý prodej nebo poskytování licence na Herní obsah jiné třetí straně za poplatek je možné pouze na základě našeho přímého souhlasu.
  2. Pokud chcete spolu s naším Herním obsahem použít i duševní vlastnictví třetí strany (např. hudbu), jste zodpovědní za získání potřebných souhlasů třetích stran. Soundtracky ze hry nesmí být zveřejňovány ani šířeny samostatně bez záběrů ze hry.
  3. Je zakázáno:
   • Šířit lživé a nepravdivé informace jako součást Herního obsahu a také jakékoli další informace v rozporu s platnými zákony.
   • Veřejně šířit informace o druzích a způsobech porušování Licenční smlouvy s koncovým uživatelem a veřejně vyzývat k porušování této licenční smlouvy.
   • Naznačovat nebo uvádět, že váš Herní obsah je oficiálně přidružen, sponzorován, podporován nebo schválen společností Wargaming, pokud nejste součástí affiliate programů společnosti Wargaming nebo nevytváříte reklamu sponzorovanou společností Wargaming.
   • Zveřejňovat informace, Herní obsah a jakékoli jiné materiály, které vám byly sděleny na základě dohody o mlčenlivosti (NDA) nebo prostřednictvím kanálů, které nejsou veřejně dostupné, mimo jiné na webových stránkách pro online živé streamování, pokud jste od nás prostřednictvím oficiálního komunikačního kanálu neobdrželi písemný souhlas.
  4. V případě obsahu, o kterém se domníváme, že je nezákonný, porušuje práva třetích stran, je nevhodný nebo není v souladu s těmito Pokyny, si vyhrazujeme právo přijmout opatření, včetně upozornění na toto chování, omezení přístupu ke hře nebo zrušení práva používat naše duševní vlastnictví k tvorbě obsahu.

  Tyto Pokyny budou příležitostně aktualizovány.

  Účelem těchto Pokynů není zavádět jakýkoli druh cenzury a/nebo zakazovat kritiku naší hry nebo naší společnosti. I v případě jejich možného porušení bychom si nejprve raději promluvili. Kanály budeme „sankcionovat“ pouze v nejkrajnějších případech, protože jsme zjistili, že v některých velmi vzácných případech nemáme jinou možnost. Když obsah překročí rámec kritiky a přejde do oblasti pomluv, prokazatelně nepravdivých informací a osobních útoků, jsme nuceni zakročit. Tento dokument slouží jako základ pro takové opatření tím, že stanoví pravidla, co je přijatelné.

  Doufáme, že výše uvedené Pokyny jsou stanoveny jasně. Mějte ale na paměti, že nezaručujeme, že budeme schopni odpovídat na individuální dotazy týkající se těchto Pokynů. Pokud máte i přesto nějaké dotazy, projděte si níže uvedené časté dotazy.

  Časté dotazy

  Vztahují se tyto Pokyny také na nahrávání videí nebo živé streamování?

  Tyto Pokyny se týkají nahrávání, živého streamování a dalšího obsahu, který vytvoříte (např. podcastů).

  Mohu monetizovat mnou vytvořený obsah, pokud zahrnuje váš obsah?

  Smíte zveřejňovat, vysílat a monetizovat vámi vytvořený obsah založený na našem Herním obsahu prostřednictvím stávajících platforem pro monetizaci obsahu (platformy pro nahrávání videí, streamování, podporu tvůrců obsahu, např. Twitch, YouTube, Patreon atd.). Přímý prodej obsahu, který vytvoříte na základě našeho Herního obsahu, je povolen pouze s naším předchozím výslovným souhlasem.

  A co obchodní organizace, vztahují se tyto Pokyny i na ně?

  Pokyny se vztahují pouze na fyzické osoby, které jsou tvůrci obsahu.

  Co myslíte tím, že je obsah „nezákonný, porušuje autorská práva nebo je nevhodný“?

  Vždy musíte dodržovat podmínky a pokyny platformy, do které nahráváte nebo v rámci které streamujete svá videa. Očekáváme také, že vaše videa budou v souladu s Licenční smlouvou s koncovým uživatelem, Smluvními podmínkami, Pravidly hry a dalšími dokumenty a pokyny. Nesmíte vytvářet, zveřejňovat ani zpřístupňovat následující obsah:

  • Netolerantní obsah
   Žádné nenávistné komentáře nebo diskriminace jiných uživatelů nebo skupin uživatelů.
  • Nebezpečný a nezákonný obsah
   Dodržujte všechny platné zákony a nevybízejte k nezákonným ani nebezpečným činnostem, včetně užívání drog, týrání zvířat, pirátství, hackerství atd., ani se takových činností neúčastněte.
  • Explicitní násilný a sexuální obsah
   Nezveřejňujte obsah, který oslavuje násilí, utrpení nebo ponižování jiných osob a také nezveřejňujte obsah, který je určen k sexuálnímu uspokojení, ani žádný jiný sexuální obsah.
  • Urážlivý nebo znevažující obsah zaměřený na zaměstnance společnosti Wargaming
  • Obsah porušující autorská práva a neoprávněný obsah
   Zveřejňujte pouze obsah, který jste vytvořili nebo na jehož použití máte oprávnění. To může zahrnovat obrázky, hudbu, klipy z filmů, videoher a televizních pořadů, loga, práce využívající jména nebo podobu skutečných osob (zejména celebrit, influencerů nebo jiných veřejně činných osob) a písemné materiály.
  • Obsah porušující hodnocení podle věku
   Všechna videa a obsah vytvořený pro společnost Wargaming musí vždy splňovat požadavky na věkovou kategorii daného produktu.
   V obsahu nesmí být přítomen sex, drogy, diskriminace, vulgarismy ani prvky strachu.

  Při zveřejňování obsahu propagujícího společnost Wargaming nebo tituly společnosti Wargaming byste měli dodržovat následující:

  • Neupravovat duševní vlastnictví, které vám přímo poskytla společnost Wargaming nebo její agentury. To zahrnuje obrázky, videa, logo(a) a veškeré další materiály.
  • Při tvorbě obsahu dodržujte všechny platné zákony, pravidla her, nařízení a také obchodní podmínky a zásady příslušných platforem sociálních sítí nebo her, které mohou být v rámci poskytování služeb pro tvorbu obsahu použity.
  • Veškerá prohlášení v obsahu by měla být vždy čestná a pravdivá a měla by vycházet z vlastních zkušeností. Neuvádějte tvrzení, která nejsou pravdivá a nelze je ověřit fakty.
  • Při tvorbě obsahu týkajícího se společnosti Wargaming nebo hry World of Warships používejte veškeré materiály dodané společností Wargaming, pokud jde o standardy značky, správné názvy produktů a informace o programu.