Yasal belgeler

Aşağıda, tüm Wargaming.net ürün ve hizmetler için yasal belgeleri bulacaksınız.

 • World of Warships Oyun ve Klan Kuralları
 • World of Warships Oyun ve Klan Kuralları

  1. Genel Hükümler

  1.01. Herkese açık sohbetler ve savaş sohbetleri dahil olmak üzere, her oyuncu Oyundaki davranışlarından yalnızca kendisi sorumludur. Her oyuncu, kendi Hesabını başkalarının erişimine karşı korumaktan sorumludur; tahmin etmesi güç bir şifre belirlemek, şifreyi ilgili sitenin sahiplerinin veya yöneticilerinin okuyabileceği başka herhangi bir sitede tekrar kullanmamak şiddetle tavsiye edilir. Kullanıcıların kendi hesaplarını başkalarıyla paylaşmaması şiddetle tavsiye edilir. Hesap paylaşımı/satışı, işbu Kurallar ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi‘nin (“SKLS”) ağır ihlali anlamına gelir. Wargaming, Hesap satışı veya paylaşımından doğan herhangi bir zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Bir Hesabın kaybedilmesi veya bilgisayar korsanlarının eline geçmesi (hack edilmesi) halinde, lütfen web siteleri üzerinden Wargaming Destek masasını derhal bilgilendirin:

  EU
  ASIA/APAC
  NA

  1.02. Wargaming, bir ihlalin gerçekleşip gerçekleşmediğine kendi makul muhakemesi çerçevesinde karar verir ve her olayı duruma göre değerlendirme hakkını saklı tutar. Uygulanabilecek işlem, ihlalin doğasına ve gerçekleşme durumuna bağlı olarak daha hafif veya sert olabilir.

  2. Kullanım yasakları, kısıtlamalar ve kullanım şartları

  Oyun, Oyun sohbetleri ve Wargaming tarafından sunulan başka her türlü iletişim kanallarına yönelik erişim veya kullanım eyleminde bulunurken, aşağıda sayılanlardan herhangi birini yapmamayı kabul etmiş sayılırsınız:

  2.01 Yasalara aykırı, zararlı, tehdit içeren, suistimal amaçlı, taciz içerikli, haksız, karalayıcı, edebe aykırı, müstehcen, tahkir edici, başkalarının gizlilik ve aleniyet haklarını ihlal edebilecek, nefret dolu, ırk, etnik köken veya başka bir yönden sakıncalı nitelikteki her türlü içeriği iletmek veya iletilmesine olanak tanımak;

  2.02 Bir web sitesi, yetkili, çalışan, temsilci veya vekil (ya da Wargaming’in bağlı ortaklıkları, lisans verenleri veya lisan sahiplerine ait web sitesi, yetkili, çalışan, temsilci veya vekil), forum lideri, rehber veya mihmandar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Wargaming’le ilişkili herhangi bir bireyi, kuruluşu ya da hizmeti taklit etmek ya da dolandırıcılık amacıyla kendisini bu kişi, kuruluş veya hizmet tedarikçisi gibi takdim etmek; yahut bir bireyle veya kuruluşla bağ konusunda yalan, yanlış veya eksik beyanda bulunmak;

  2.03 Herhangi bir kanun, sözleşmeye veya güvene dayalı ilişkiler (örneğin gizlilik sözleşmeleri) kapsamında başkalarına iletmeye hakkınız olmayan herhangi bir kullanıcı içeriğini yayınlamak, iletmek veya iletilmesine olanak tanımak;

  2.04 Virüs, virüslü veri, Truva atı, bot, tuş kaydedici, solucan, saatli bomba, cancelbot (bir internet sunucusunda çalışan ve istenmeyen mesajları otomatik olarak internetteki gruplara gönderen program ya da botlar) ya da herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye yönelik zarar verme, kötü maksatla etkileme, gizlice engelleme ya da bozma, yazılımla içeriklerini kopyalama (scrape) ya da ele geçirme girişimleri ve/veya eylemleri barındıran başka bilgisayar programları barındıran herhangi bir kullanıcı içeriğini iletmek veya iletilmesine olanak tanımak;

  2.05 Wargaming’e ait iletişim kanallarına veya bunların üzerinden yüklediğiniz içeriklerdeki herhangi bir yazar atfını, yasal bildirimi, mülkiyet simgesini veya etiketini silmek;

  2.06 Wargaming’e ait iletişim kanallarını, kanalın sunduğu kaynakların başka kullanıcılara elverişliliğini olumsuz etkileyecek şekilde [örneğin haddinden fazla bağırmak (iletilerde tamamen büyük harf kullanmak), iletiye boğmak (aynı metni sürekli yayınlamak) ya da haddinden büyük gömülü resimler kullanmak;

  2.07 Herhangi bir istenmeyen reklam, promosyon materyali, “önemsiz e-posta”, “toplu ileti”, “zincirleme mektup”, “saadet zinciri” ya da başka herhangi bir türden talebi iletmek veya iletilmesine olanak tanımak;

  2.08 Mahalli, eyalete ait, ulusal veya uluslararası herhangi bir kanun, kural veya düzenlemeyi kasıtlı veya kasıtsız olarak ihlal etmek;

  2.09 Herhangi bir patenti, ticari markayı, ticari sırrı, telif hakkını ya da başka herhangi bir tarafa ait mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir kullanıcı içeriği yayınlamak, iletmek veya iletilmesine olanak tanımak;

  2.10 Size veya başka herhangi bir kişiye ait kişisel bilgileri ifşa eden herhangi bir kullanıcı içeriğini Wargaming’e ait iletişim kanallarına iletmek;

  2.11 Size ait olmayan ya da ilgili üçüncü kişi veya kuruluştan önceden izin almadan kullanma konusunda açık yetkiniz olmayan bir e-posta adresine, anlık ileti göndermeye uygun adrese veya başka herhangi bir konuma herhangi bir içeriği iletmek veya iletilmesine olanak tanımak;

  2.12 Hile ve bilgisayar korsanlığı (hack) yollarına başvurmak. Bir oyuncunun sonuçlarını değerlendirmemiz sonucunda karara bağlanan hiçbir hile veya bilgisayar korsanlığı (hack) eylemine müsamaha gösterilmeyecektir. Mevcut IP adresi dahil olmak üzere bilgisayar korsanına (hacker) ait bilgiler gelecekte başvurmak ve araştırmak amacıyla kaydedilecektir. Oyunu, ilişkili web sitelerini ve hizmetleri kullanmak suretiyle, Oyuna veya ilişkili web sitelerine zarar verme ihtimali bulunduğu bilinen her türlü bilgisayar korsanlığı (hack) aracını daha ayrıntılı araştırma için Wargaming’e derhal bildirmeyi kabul etmiş sayılırsınız;

  2.13 İstenmeyen reklamlar, promosyon materyalleri, “önemsiz e-postalar”, “toplu ileti”, “zincirleme mektuplar” veya başka her türlü talebi iletmek. Reklam, oyun içi iletişim yöntemlerinden herhangi biri üzerinden web sitesi linklerinin defalarca paylaşılmasını kapsar ama bununla sınırlı değildir. Web sitesi, resim ve/veya video linkleri de reklam olarak görülebilir, o yüzden bu tür eylemler de yasaktır;

  2.14 Wargaming personeline yönelik iftira ve kandırma eylemleri. Wargaming personeli elden geldiğince tarafsız ve önyargısız hareket edecektir. Wargaming personelinin performansıyla ilgili bir sorun varsa, oyuncular konunun araştırabilmesi için yukarıdaki linkleri kullanarak World of Warships Destek masasına rapor göndermelidir. Wargaming personelini açıkça rencide etmek, bilgileri saklamak ya da topluluk yöneticilerini açıkça kandırmak, bunun yanında bu kişilerin sözlerine, eylemlerine ve kararlarına itiraz etmek duruma bağlı olarak çeşitli cezalarla sonuçlanabilir. Bu kategoriye giren kabahatler, ceza verilmeden önce ayrıntılı incelemeden geçer.

  2.15 Wargaming’in kullanıcıların modifiye etmesine özellikle izin vermediği herhangi bir dosyayı modifiye etmek. Herhangi bir kişinin veya kuruluşun üzerinde hak sahibi olduğu materyalleri ilgili hak sahibinin açık izni olmaksızın kullanmak yasaktır ve ilgili Hesabın sonlandırılmasıyla ve olası bir hukuki ve/veya cezai yaptırımla sonuçlanacaktır;

  2.16 Aksi takdirde mümkün olmayan erişim elde etmek ya da herhangi bir rekabet avantajı elde etmek amacıyla, tasarım hatalarını ve belgelendirilmemiş özellikleri ya da yazılım kusurlarını istismar etmek;

  2.17 Oyun ve ilgili web siteleri veya hizmetlerin tamamı veya herhangi bir kısmına yönelik tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya tersine çevirme eylemlerinde bulunmak.

  2.18 Oyun mekanizmasını istismar etmek ve/veya haksız avantaj elde etmek, yaptırımlardan kurtulmak ya da arka arkaya ya da haddinden fazla kural ihlalinde bulunmak amaçlarıyla çok sayıda hesap oluşturmak veya kullanmak.

  2.19 Oyun Hesapları veya para birimi satma veya satın alma, ürünlerden ya da ilişkili ürünlerden herhangi birini modifiye etme, ilişkili grafikleri bizim rızamız olmaksızın ya gerçek para ya da başka bir oyun para birimi/ögesi için kullanma işlemleri yasaktır. Bu eylemlerde bulunduğu tespit edilen bütün kullanıcıların hesapları daimi olarak yasaklanır. Bu eylemlerde bulunma niyetini beyan eden oyunculara da, söz konusu eylemi gerçekleştiren kişilerle aynı şekilde muamele edilecektir.

  3. Yasaklamalar, kısıtlamalar ve kullanım şartları (bütün Oyun sohbetleri ve kanallar için).

  Oyunu ya da herhangi bir Wargaming oyun sohbetini veya kanalını kullanırken aşağıdakilerden herhangi birini yapmamayı kabul etmiş sayılırsınız.

  3.01. Haddinden fazla küfür ve uygunsuz dil kullanımı hoş karşılanmaz. Sansür filtresinin açık tutulması tavsiye edilir. Sansür filtresi, mevcut Oyun ve sohbet kurallarını çiğnemek için bir bahane değildir, haddinden fazla küfür kullanımına yine yaptırım uygulanacaktır.

  3.02. Sözcükleri sansür filtresini atlatacak şekilde yazmak yasaktır.

  3.03. Hakaret, kişisel saldırı, suistimal ya da tacize hiçbir şekilde müsamaha gösterilmez.

  3.04. Irk, ulus, din, kültür, cinsiyet veya cinsel tercih konusunda aşağılayıcı veya onur kırıcı yorumlar yasaktır.

  3.05. Irk veya ulus üstünlüğüne yönelik imaların yanında ayrımcı propagandanın her türlüsü yasaktır.

  3.06. Oyunda ve savaş sohbetlerinde toplu ileti göndermek veya anlamsız iletiler paylaşmak yasaktır. Büyük harfleri haddinden fazla kullanmanın yanında savaş sonuçlarını haddinden fazla paylaşmak da buna dahildir.

  3.07. Bütün oyun sohbetlerinde ve kanallarında dilenmenin/talepte bulunmanın her türlüsü yasaktır. Dilenmek/talepte bulunmak, kullanıcılardan sanal cüzdana gerçek para transfer etmesini istemek, ilave kredi rica etmek ve oyun içi para birimi talebinde bulunmayı kapsar ama bunlarla sınırlı değildir.

  3.08. Her türlü satış veya takas ilanı ya da hesapların bir kullanıcıdan başka bir kullanıcıya devredilmesine yönelik başka her türlü seçenek SKLS’yi ihlal eder ve Oyun sohbetleri ile kanallarında yasaktır.

  3.09. Kullanıcının rızası olmaksızın kullanıcıya ait kişisel bilgileri başkalarına yaymak yasaktır.

  3.10. Her türlü oyun sohbetinde ve kanalda kullanıcılara iftira atmak veya kullanıcılar hakkında yalan bilgiler yayınlamak yasaktır.

  3.11. Kullanıcıların Hesaplarını kullanmak için gereken bilgiler dahil olmak üzere kullanıcılardan zorla bilgi edinmeye çalışmak yasaktır.

  3.12. Yasak uyuşturucu maddeler gibi yasadışı faaliyetler üzerine konuşmak veya bunlara ilişkin link vermek yasaktır. Bu; edebe aykırı, ırkçı, küfürlü, yasalara aykırı ya da SKLS tarafından yasaklanan başka her türlü içeriklere adanmış web sitelerine link vermeyi veya bunlar konusunda tartışmayı, yahut bu türden reklam veya içerik barındıran kaynaklara link vermeyi kapsar ama bunlarla sınırlı değildir.

  3.13. Yayınlanmamış içerikler, hileler, bilgisayar korsanlığı araçları (hack), Truva atları ya da kötü amaçlı yazılımlar konusunda tartışmak ya da bunlara ilişkin link vermek yasaktır. Hile veya bilgisayar korsanlığı olduğundan şüphelenmeniz ya da bunlarla ilgili başka herhangi bir sorununuz ya da kaygınız olması halinde, yukarıdaki linkleri kullanarak gerekli bilgileri Wargaming Destek masasına temin edin.

  3.14. Oyun altınları (doblon), krediler, promosyon kodları, seviye atlama hizmetleri ya da oyun hesapları konusunda tartışmak, reklam yapmak veya bunlara ilişkin web sitelerine link vermek yasaktır.

  3.15. İlgili tehdidin eyleme dökülüp dökülmediğine bakılmaksızın, müttefik gemileri yok etme tehdidinin yanında müttefik gemilerin konumlarını düşmanlara ifşa etme tehditleri yasaktır.

  3.16. Gerçek hayatta tekil kullanıcılara, oyun moderatörlerine veya Oyun yönetimine yönelik ölüm tehditleri ve şiddet içeren başka tehditler yasaktır.

  3.17. Genel sohbetlerde ve savaş sohbetlerinde her türlü reklam iletisi yasaktır. Bununla birlikte, filo oluşturma, ekip kurma, klan kurma gibi World of Warships’le ilgili reklamlar yasak değildir ancak şu kısıtlamalara tabidir: Standart sohbet penceresinde en fazla üç (3) satır uzunluğunda olabilir ve portal sohbetlerinde 15 dakikada bir ya da savaşta her oyunda bir defa yayınlanabilir.

  3.18. Başka oyunlardan bahsetmek ve bunları tartışmak yasak değildir ancak başka bir oyunun doğrudan tanıtımına dönüşürse sonlandırılmalıdır.

  3.19. Sosyal, dinî, siyasi, yasa dışı veya tepki çekebilecek diğer tartışmalı konuların görüşülmesi yasaktır. Bu konulara, büyük tartışmalara neden olabilecek konuların yanı sıra dinî ve siyasî kişiliklerin olumsuz tasvirleri de dâhildir ancak sadece bunlarla sınırlı değildir.

  3.20. Oyun moderatörleri veya Oyun yönetimi tarafından alınan kararlara veya uygulanan yaptırımlara yönelik tartışmalar her türlü oyun sohbetinde ve kanalında yasaktır.

  3.21. Diğer oyuncuları bu Kuralları, SKLS’yi ve başka Wargaming politikalarını ihlal etmeye yönelik her türlü kışkırtma kesinlikle yasaktır.

  3.22. Yürürlükteki herhangi bir kanunu veya düzenlemeyi ihlal eden her türlü ifade/beyan veya başka bir eylem kesinlikle yasaktır ve kati surette önlenecektir.

  3.23. Yürürlükteki herhangi bir kanunu veya düzenlemeyi ihlal eden örgütlerle herhangi bir bağı olan rumuz (takma ad), grup ya da örgütlü oyuncu topluluğu oluşturmaya yönelik her türlü girişim yasaktır. Bu; Nazi simgeleri, kısaltmaları ve iyi bilinen liderlerine yönelik doğrudan veya dolaylı atıfları kapsar ama bunlarla sınırlı değildir.

  3.24. Telifli, ticari markalı, patentli, gizli ya da kısıtlanmış materyal veya bilgilerin kullanılması ile gizlilik ve aleniyet hakları dahil olmak üzere herhangi bir tarafın haklarının ihlal edilmesi yasaktır.

  4. İsimler (Oyuncular ve Klanlar), Avatarlar, Resimler/videolar, İmzalar & Klan logoları

  İsimler, avatarlar, resimler/videolar, imzalar & klan logolarına yönelik belirli içerikler, aşırı derecede incitici, rahatsız edici veya uygunsuz özellikleri nedeniyle, World of Warships forumları veya World of Warships oyunu içinde yer alamaz. Aşağıdaki liste bir özetten ibarettir ancak World of Warships ortamında kabul görmeyen isimler, resimler, imzalar, avatarlar ve klan logoları konusunda biraz fikir vermektedir:

  Aşağıda sayılan türden İsimler, Avatarlar, Resimler/Videolar, İmzalar & Klan logoları:

  4.01 Kısaltılmış hali dahil olmak üzere küfür içerenler.

  4.02 Hakaret, kişisel saldırı, istismar veya taciz ifadesi içerenler.

  4.03 Baskısı mümkün olmayan yahut çirkin ve/veya okunaksız sözcükler veya kısaltmalar içerenler.

  4.04 Tamamı veya bir kısmı telifli veya tescilli ticari marka unsurları içerenler.

  4.05 Belirli bir ulusal, etnik, dini veya ırksal gruba saldırı anlamı taşıyabilecek (herhangi bir şekilde) ırkçı veya milliyetçi ima barındıranlar.

  4.06 Irk veya ulus üstünlüğüne yönelik imaların yanında herhangi bir düzeyde ayrımcı propaganda içerenler.

  4.07 Irk, ulus, din, kültür, akli denge, cinsiyet veya cinsel tercih konusunda aşağılamalar veya onur kırıcı yorumlar içerenler.

  4.08 Cinsellik, sübyancılık, cinsel istismar ile ilişkili olanlar; ya da insan bedeni veya bedensel işlevler konusunda kırıcı veya çirkin bağ barındıranlar.

  4.09 Çıplaklık, cinsel içerikli materyal yahut uygunsuz görülen başka bir içerik barındıranlar.

  4.10 Haddinden fazla kan, vahşet veya şiddet içerenler ya da müstehcen/edebe aykırı olanlar.

  4.11 Bağımlılık yaratan veya yasalara aykırı maddeler veya bunların kullanımına yahut başka her türlü yasadışı eyleme atıfta bulunanlar.

  4.12 Kanun ve yönetmelikleri ihlal etmiş veya etmekte olan organizasyonlar ile herhangi bir şekilde bağlantılı olan işaretleri sembolleri, amblemleri veya kişilikleri içeren unsular (örneğin Nazi sembollerinin, kısaltmalarının ve işaretlerinin farklı çeşitlerini [88, 14, 420, SS] veya benzeri stilleri [55 gibi] kullananlar ve Nazi Liderlerinin kimlikleri, adları ve soyadlarını içerenler yasaktır).

  4.13 Mevcut ana akım dinlere hakaret sayılabilecek şekilde atıflar içerenler, yani Tanrı, İsa, Allah gibi isimler.

  4.14 İnsanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılananlar başta olmak üzere, genelde çoğu insanda acı veya nefret duyguları uyandıranlar ile halihazırda mevcut terör örgütlerine üye, olumsuz tarihi veya siyasi kişiliklerle bağlantılı olanlar;

  4.15 millî/etnik/dinî kin duygusunu teşvik edecek veya şiddetli olumsuz tepkileri/bağlantıları tetikleyebilecek veya büyük tartışmalara neden olabilecek konular dâhil sosyal, dinî, siyasi, yasa dışı veya tepki çekebilecek diğer tartışmalı konulara atıfta bulunanlar;

  4.16 Proje personelini veya Oyun yönetimini olumsuz betimleyenler;

  4.17 Hesap seviyesi atlama ve hesap satışı ya da başka herhangi bir ticari faaliyete atıfta bulunanlar;

  4.18 Başka herhangi bir şekilde SKLS’yi veya yerel kanunları ihlal edenler

  dolaylı yoldan veya doğrudan yasaklanmıştır (yukarıdakileri içeren web sitelerine verilen linkler de buna dahildir). Forumlar veya Oyunların içindeki isimler (oyuncu veya klan ismi), avatarlar, imzalar, resimler/videolar, klan logoları bu Kuralları ihlal ederse, Hesap değiştirilebilir, askıya alınabilir ya da Hesaba yaptırım uygulanabilir. Bunun yanında, Oyun yönetimi forumlarda veya Oyun içinde kullanılan uygunsuz herhangi bir ismi (oyuncu veya klan ismi), avatarı, resmi veya klan logosunu silme, güncelleme veya değiştirme hakkını saklı tutar.

  5. Oyundaki uygunsuz hareketler veya davranışlar / Adil oyun (fair play) ilkeleri

  Aşağıda sayılan (ve benzeri) eylemler oyunda yasaktır:

  5.01. Aynı ekipteki bir oyuncuya ait gemilere kasten hasar vermek (kendi ekibine hasar vermek).

  5.02. Aynı ekipteki bir oyuncuya ait gemileri kasten yok etmek (kendi ekibini yok etmek).

  5.03. Aynı ekipteki bir oyuncuya ait gemileri kasten bloke etmek (önden ve arkadan bloke etmek).

  5.04. Aynı ekipteki bir oyuncuya ait gemileri kasten sıkıştırmak (bir kullanıcının gemileri sabit ve tahrip edilemez bir engele dayandığı durumda gemileri bir tarafından bloke etmek, böylelikle serbest hareketine mani olmak).

  5.05. Aynı ekipteki oyunculara ait gemilerin konumunu, savaş sohbeti veya sesli sohbet yahut başka herhangi bir iletişim kanalı üzerinden rakip ekibin üyelerine kasten bildirmek.

  5.06. Müttefik bir gemiye hasar vermek için fizik sistemini kasten suistimal etmek. Bu; müttefik bir gemiyi ateş hattına itmeyi, müttefik gemileri adalara doğru itmeyi ve benzeri eylemleri kapsar ama bunlarla sınırlı değildir.

  5.07. Botlar, tıklama araçları, makrolar, klavye ve fare kayıt araçları ya da oyuncu savaşa katılmadığı ya da pasif katılım gösterdiği halde oyun oynamaya olanak tanıyan başka her türlü benzeri yöntem kullanmak.

  5.08. Arka arkaya ve haddinden fazla pasif oyun oynamak

  6. Kuralların Uygulanması

  “Suistimal Önleme Sistemi” davranışları mevcut kurallara ters düşen ve bütün ekibin oyununu olumsuz etkileyen davranışlar sergileyen Kullanıcıları takip eden sistemdir.

  6.01 Bir Kullanıcı kuralları ihlal ettiği, savaş esnasında “klavye başında değilim” (AFK) hale geçtiği ya da müttefiklere saldırdığı zaman, sistem öncelikle ilgili Kullanıcıyı davranışlarını gözden geçirmesi ve adil oyun oynaması için uyarır, bu esnada Kullanıcının rumuzu (takma adı) pembeye döner. Uyarı metni Kullanıcının hangi gerekçeyle cezalandırıldığı konusunda bilgi içerir.

  6.02. Birinci uyarıdan sonra Kullanıcı adil oyun (fair play) kurallarını ihlal etmeye devam ederse, sistemin atacağı sonraki adım ortak (co-op) savaşlar, klan savaşları ve eğitim salonu hariç olmak kaydıyla her türlü savaşa erişimi yasaklamak olacaktır, bu esnada Kullanıcının rumuzu (takma adı) turuncuya döner – ama yalnızca limanda. Kullanıcının diğer oyunculara karşı savaşlara geri dönmesi ve diğer savaş türlerine erişim olanağı elde etmesi için, Kullanıcının botlara karşı birkaç ortak (co-op) savaşta görev alması gerekecektir. Kullanıcı hala Oyun kurallarına uymalı ve savaşa katkıda bulunmalıdır.

  6.03 Kullanıcı kabahat işleyen statüsündeyken dahi, klan savaşlarına erişim yasaklanmaz. Bu savaş kipindeki uygunsuz davranışlara yönelik cezalar, klan lideri tarafından verilecektir. Örneğin, klan lideri bir Kullanıcıyı klan savaşlarına katılmaktan men edebilir ama Kullanıcının sistemdeki statüsünü doğrudan etkileyemez. Kullanıcı klan savaşlarında sportmenliğe aykırı davranışlar sergilerse, kabahat işleyen Kullanıcı statüsünden yalnızca ortak (co-op) savaşlarda kurtulabilir.

  6.04 Sportmenliğe Aykırı Davranış Çeşitleri (sportmenliğe aykırı davranışları belirleme koşulları değişmez, o yüzden de her bir ihlale yönelik ana kriteri hatırlatmak isteriz):

  6.04.1 Savaşta pasif kalmak: Sistem, kruvazörler, muhripler ve zırhlılar için kat edilen asgari mesafe, kilit alanları ele geçirme ve savunma faaliyetlerine katılım, ana bataryayla, torpidolarla veya çarparak düşman gemilerine verilen hasar gibi “aktivite göstergelerini” hesaba katmaktadır. Bu durumda kat edilen asgari mesafe, sabit bir gemi “itildiği” takdirde aktif olarak değerlendirilmeyecek şekilde hesap edilmektedir. Sistemin size kabahat işleyen Kullanıcı muamelesi yapmasını istemiyorsanız, ilgili şartlardan en az birini yerine getirmeniz gerekir. Şu şartlardan herhangi biri yerine getirilmezse, uçak gemileri pasif sayılır: düşman uçaklarını yok etmek, herhangi bir şekilde (uçaksavar topu, ikincil batarya, çarpma) düşman gemilerine ve uçaklarına hasar vermek ve kendi uçağını kaybetmek.

  6.04.2 Müttefiklere Verilen Hasar/Müttefik Gemileri Yok Etmek: Hasar, müttefik bir geminin aldığı toplam CP havuzunun yüzdesi şeklinde ölçülür. Birden çok müttefik gemiye hasar verilirse, yüzde değerleri toplanır. Müttefik gemilere torpidolarla vurmak her zaman hesaba katılacaktır. Müttefik bir gemiyi yok etme durumunda olduğu gibi, ekip arkadaşlarınıza hasar vermek, bazı savaş türlerine erişimin kısıtlanmasıyla sonuçlanabilir. Ayrıca kabahat işleyen Kullanıcıların rumuzları (takma adları) pembeye döndükten sonra bu Kullanıcılara ait gemilerin aldığı yansımalı hasara ek olarak savaş sonuçlarına bağlı olarak bu Kullanıcıların kredileri ve deneyimine yönelik cezaları unutmayın. Müttefik gemilere hasar vermek nedeniyle sizin geminizin aldığı hasara “yansımalı hasar” dendiğini hatırlatmak isteriz.

  6.04.3 Savaş Alanından Kaçmak

  Savaş alanından kaçmak, (ister oyuncunun kendi tercihiyle isterse teknik sorun veya arıza nedeniyle) toplam savaş süresinin %75’inden daha kısa süre aktif olmak şeklinde tanımlanır. Örneğin: Bir oyuncu savaşa 7,5 dakika katılır, gemiyi kurtarır ve sonlanmadan önce savaştan ayrılır. Savaşın süresi 10 dakikadan uzunsa, oyuncu hesabıyla ilgili başka ihlaller varsa, oyuncu bununla ilgili bir uyarı ve hatta ceza alacaktır.

  6.05 Otomatik Suistimal Önleme Sistemi kapsamında, oyun kurallarını ihlal eden kişilere uygulanabilecek genel önlemler arasında şunlar bulunur: 5-14 gün arasında oyun yasağı.

  6.06 Otomatik Suistimal Önleme Sisteminin amacı, Destek hizmeti ekibinin yerini almak değildir. Sistemin amacı, ekibin işini kolaylaştırmaktır. Dolayısıyla en zor vakalar, Destek hizmeti ekibi tarafından münferiden çözülecektir.

  7. Klan Yönetimi

  7.01. Oyun yönetimi klan içi yönetim eylemleri konusunda hiçbir sorumluluk taşımaz.
  Klan liderlerine, klan üyelerini seçerken özen göstermeleri tavsiye edilir (özellikle de Komutan Yardımcısı & Haznedar gibi önemli görevlere klan üyelerini atarken). Wargaming, klan içi politik meselelere müdahil olmaz ve olmayacaktır. Bir Kullanıcıya oyun altını (doblon) çekme hakkı tanınırsa ve sonrasında klandan oyun altını çekerse ya da bir Kullanıcıya oyuncuları klandan atma hakkı tanınırsa ve sonrasında oyuncuları klandan atarsa, bunlar olağan klan faaliyetleridir ve Wargaming tarafından incelenmeyecektir.

  8. Oyun İstemcisi Modifikasyonları (“Modlar”)

  World of Warships içindeki Modların kullanımı, aşağıdaki linklerde yayınlanan Mod Politikası’na tabidir.

  EU
  ASIA/APAC
  NA

  9. Resmi Dil

  9.01 Genel sohbet. Oyun içi liman sohbeti & filo kulisinin tercih edilen dili, desteklenen dillerden (İngilizce, İspanyolca ve Portekizce) herhangi biridir. Kendi ana dillerinde iletişim kurmak isteyen oyuncuların, kendi ana dillerine özel olarak meydana getirilen kanallarda iletişim kurması tavsiye edilir.

  9.02. Oyun İçi Savaş Sohbeti. Tercih edilen dil İngilizcedir ama İngilizceden başka diller de kabul edilebilir. Lütfen İngilizce konuşmakta güçlük çeken kişilere karşı hoşgörülü olun.

  10 Önemli/Çeşitli Hükümler

  10.01 Yukarıda açıklanan bölümler dahil olmak üzere, bu Kuralların veya SKLS’nin herhangi bir bölümünün defalarca ihlal edilmesi, genellikle Oyundan ve/veya forumlardan daimi uzaklaştırmayla sonuçlanacaktır.

  10.02. Bu politika dille kısıtlı değildir. Kullanılan uygunsuz dil ister İngilizce isterse başka herhangi bir dil olsun, bu politika kapsamına giren dil kullanımı her zaman yukarıda sayılan yaptırımlara tabi olacaktır.

  10.03. Oyuncular, yukarıdaki linkleri kullanmak suretiyle, (forumlara ve oyuna erişimin askıya alınmasına itiraz dahil olmak üzere) Wargaming Destek hizmetlerine geribildirim verebilir veya herhangi bir endişelerini iletebilir.

  KLAN KURALLARI

  World of Warships oyuncuları bir klan oluşturarak/katılarak ve/veya yöneterek Wargaming’de oluşturulan tüm kuralların, anlaşmaların, politikaların ve diğer metinlerin yukarıda belirtilen oyunlarda klanların oluşturulması, girişi, yönetimi ve diğer kullanımları için geçerli olduğunu anlamış ve kabul etmiş olur.

  LÜTFEN AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURAL VE SINIRLAMALARIN TAM OLMADIĞINI VE OLABİLECEK TÜM HAKARETAMİZ VE MÜTECAVİZ DURUMLARI KAPSAMADIĞINI DİKKATE ALIN.

  1. Klan kaydı size ücret karşılığında sunulur. Kayıt ücreti kayıt sırasında klanı oluşturan üyenin hesabından otomatik olarak düşülecektir.

  2. Yeni oluşturulan bir klanın maksimum üye sayısı 30’dur. Bu sayı daha sonra oyunda bulunan yöntemler kullanılarak artırılabilir.

  3. Klan adı tam ad ve etiketten (kısaltma) oluşur.

  4. Tam klan adı Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabelerin büyük ve küçük harflerini, boşluk, rakamlar, tireler (-) ve alt çizgiler (_) içerebilir.

  5. Klan tam adı 70 karakteri geçmemelidir.

  6. Etiket sadece büyük Latin harfleri, tireler, alt çizgiler ve rakamlar içerebilir.

  7. Etiket 2 ile 5 karakter arası uzunlukta olmalıdır.

  8. Hem tam ad hem etiket büyük ve küçük harften bağımsız olarak World of Warships içerisinde özgündür. Ad doğrulama aşamasında büyük küçük harf dikkate alınmaz.

  9. Klanı oluşturan kişi ilgili alana bir Klan Tanımı girebilir. Klan Tanımı Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabelerin büyük ve küçük harflerini, boşluk, rakamlar, tireler (-) ve alt çizgiler (_) içerebilir. Klan Tanımının maksimum uzunluğu 500 karakterdir.

  10. Tam ve kısa klan adları, etiketleri ve tanımları şunları içermemelidir:

  10.1. Çok sayıda insanın tepkisine yol açacak insanlığa karşı suçlardan hüküm giymiş kurumlara, tarihsel veya politik temsilcilere, halen işlevsel olanlar dahil her türlü terörist organizasyonun ismi veya temsilcisine zımnen veya açıkça bağlı olmak. İhlal örneği: Nazi atıfları, kısaltmaları veya her türlü sembolleri, örneğin “SS”, Nazi temsilcilerinin adları, soyadları veya baş harfleri.

  10.2. Irkçı veya ulusal üstünlük atfı taşımak ve herhangi bir şekilde ayrımcılığı kışkırtmak.

  10.3. Herhangi bir dilde hakaret veya müstehcenlik ima etmek.

  10.4. Pedofili, acizlik/engellilik veya taciz sonuçları ile ilgili olmak.

  10.5. Belirli bir etnik grup veya ırka herhangi bir şekilde hakaret etmek.

  10.6. Zımnen veya açıkça cinsel birleşme veya şiddet ile ilişkili olmak.

  10.7. Alt biyolojik fonksiyonları ve insanların veya hayvanların reflekslerini tanımlamak.

  10.8. Zımnen veya açıkça alkol veya uyuşturucu kullanımını teşvik etmek veya bahsetmek.

  10.9. Telifli veya tescilli ticari markayı tamamen veya kısmen içermek.

  10.10. Klanın hatalı bir şekilde Wargaming’in klanı sanılmasına yol açacak bilgi içermek.

  10.11. Müstehcen kısaltmalar, ifadeler veya deyişler içermek.

  10.12. Yargı mevzuatı dahil Oyuncular ve Wargaming arasındaki Kullanıcı Sözleşmesinin şartlarını herhangi bir şekilde ihlal etmek.

  10.13. World of Warships kaynaklarına referanslar haricinde diğer Internet kaynaklarına linkler içermek.

  10.14. Klana katılmak veya klan üyesi olmak için herhangi bir üyelik ücreti gerektiğini ima etmek.

  Hem tam isim hem de etiket ve mottolar ve klan tanımları yukarıdaki maddeleri ihlal etmemelidir.

  Yukarıdaki kuralları ihlal eden her türlü tam ve kısa klan adları, etiketler ve klan tanımları değiştirilerek kurallara uygun hale getirilmelidir. Adlandırma ihlalinin ciddiyetine bağlı olarak klana uyarı verilerek ihlal eden ögenin değiştirilmesi istenebilir veya o öge Wargaming tarafından otomatik olarak yeniden adlandırılabilir. Özellikle belirgin ve ciddi durumlarda, özellikle de ilgili tarafların veya hak sahiplerinin itirazları durumlarında, alınan önlemler klanın dağıtılması ve katılımcılarının hesaplarının Oyuna erişiminin temelli engellenmesini içerebilir. Bu gibi durumlarda, Kuralları ihlal eden klanların tam ve kısa adlarının (etiketleri) ve tanımlarının oluşturulması için harcanan ücretler iade edilmez.

  Wargaming birkaç klanın benzer klan etiketleri ve klan adları oluşturmasından sorumlu değildir. Bu tip klanlara karşı herhangi bir yönetimsel yaptırım uygulanmayacaktır.

  Tam veya kısaltılmış adı kuralları ihlal ettiği düşünülen klan kayıt ücreti geri ödenmeden dağıtılabilir. Wargaming kuralları ihlal eden klana ihlali düzeltmesi için 24 saate kadar süre tanıma hakkına sahiptir ancak vermek zorunda değildir.

  11. Bu Kuralların her türlü ihlali otomatik olarak Kullanıcı Sözleşmesi veya ilgili oyuna ilişkin diğer benzer dokümanların ihlali anlamına gelir ve klan yaratıcısı ve klanı yönetmeye yetkili diğer kişi hakkında yaptırım uygulanmasına yol açacaktır.

  12. Klanlara has özel ihlallerin nitelikleri:

  12.1. Oyun ürünleri, başarılar ve her türlü başka kâr için klandaki yerlerin/yuvaların doğrudan satışı yasaktır. Buna oyun mekanizmaları içerisinde belirlenmemiş her türlü katılma veya üyelik bedelleri dahildir.

  12.2. Her türlü anlaşmalı savaş, örn. kasti kayıplar (oyunu bırakmak) veya her iki ekibin de aynı anda aşırı pasif davranması (zorunlu beraberlik) dahil maçlarda şike yasaktır.

  13. Klandan birkaç oyuncunun Klan Kuralları, Oyun Kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesini tekrarlı şekilde ihlal etmesi durumunda Wargaming klanın merdivendeki ilerlemesini sıfırlama, klan üssündeki her türlü binayı kaldırma ve klana veya bireysel oyunculara herhangi bir geri ödeme yapmadan bu tür klanları dağıtma hakkına sahiptir. 12. Maddeyi ihlal eden klan üyeleri oyun ürünlerinden veya kuralları ihlal eden başarılardan mahrum edilebilir veya oyun hesaplarına erişimleri kalıcı yasaklar dahil olmak üzere kısıtlanabilir.

  14. Bu klan kurallarının her ihlal vakası ayrı ayrı değerlendirilir. İhlalin ağırlığı Wargaming tarafından belirlenir.

  15. Klanların iç ihtilaflarına yönelik şikayetler Wargaming tarafından dikkate alınmaz. İhtilaflı durumların çözümünün sorumluluğu klanın komutanları, yardımcıları ve onların atadığı yetkili kişilerindir. Klan komutanı klan üyelerini subay veya diğer klan rütbelerine atayarak ilgili kişilerin güçlerini onaylamaktadır. Öte yandan, klana giren normal üyeler klanın dahili kurallarını kabul eder.