Yasal belgeler

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • World of Tanks Blitz Oyun Kuralları
 • World of Tanks Blitz Oyun Kuralları

  Genel Hükümler

  Herkese açık sohbetler ve savaş sohbetleri dahil olmak üzere, her oyuncu Oyundaki davranışlarından yalnızca kendisi sorumludur. Her oyuncu, kendi Hesabını başkalarının erişimine karşı korumaktan sorumludur; tahmin etmesi güç bir şifre belirlemek, şifreyi ilgili sitenin sahiplerinin veya yöneticilerinin okuyabileceği başka herhangi bir sitede tekrar kullanmamak şiddetle tavsiye edilir. Kullanıcıların kendi hesaplarını başkalarıyla paylaşmaması şiddetle tavsiye edilir. Hesap paylaşımı/satışı, işbu Kurallar ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’nin (“SKLS”) ağır ihlali anlamına gelir. Wargaming, Hesap satışı veya paylaşımından doğan herhangi bir zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Bir Hesabın kaybedilmesi veya bilgisayar korsanlarının eline geçmesi (hack edilmesi) halinde, lütfen web siteleri üzerinden Wargaming Destek masasını derhal bilgilendirin web siteleri.

  Wargaming, bir ihlalin gerçekleşip gerçekleşmediğine kendi makul muhakemesi çerçevesinde karar verir ve her olayı duruma göre değerlendirme hakkını saklı tutar. Uygulanabilecek işlem, ihlalin doğasına ve gerçekleşme durumuna bağlı olarak daha hafif veya sert olabilir.

  1. Oyun İçi Yasaklamalar

  Oyun içinde, genel oyun kanallarında ve diğer kanallarda aşağıdaki eylemler yasaktır:

  1.1. Başkalarıyla sohbetlerde küfür, üstü kapalı küfür, başka küfürler ya da kaba dil (hakaret) kullanmak.

  Gramer hatalarıyla ya da kasıtlı karakter değiştirme, bölme ya da silme yöntemleriyle hecelenen küfürleri ve sövme ifadelerini de içeren üstü kapalı küfürler, sövme ifadeleriyle eşit görülür. Kibar iletişime uygun olmadığı kabul edilen kaba, küfürlü ve aşağılayıcı dil kullanımı da yasaktır.

  1.2. Kullanıcıların dikkatini sohbetin başlığından ve Oyun’dan başka bir şeye çekmeyi amaçlayan bilgiler yayınlamak (bilgi seli – flooding). Bilgi seline ilişkin ayrıntılı açıklama, Oyun Kuralları Madde 2.2’de sunulmaktadır.

  1.3. Bireyleri ya da bütün kullanıcıları hedef alan her türlü Dilenme/Rica (gerçek para, oyun içi altın, oyun içi varlıklar vs. transfer etme talepleri).

  1.4. Başka bir kullanıcının Hesabını kullanmak; takas ya da hediye dahil olmak üzere bir Hesabı satmak, devretmek, satın almak.

  Oyun içi paraları, premium araçları ve premium hesabı kullanma hakkı dahil olmak üzere bir hesabı veya Ek Özellikleri devretmek, başka bir kullanıcıya satmak ya da satın almak niyetiyle oyun kanallarındaki bilgiler, tank şirketleri ve eğitim odalarına ilişkin açıklamalar dahil olmak üzere bilgileri yayınlamak yasaktır. Bu yasak, bir klanın satılması ve satın alınmasını da kapsar.

  1.5. Irk, milliyet, din ya da toplumsal cinsiyet konusunda aşağılayıcı ya da onur kırıcı yorumlar.

  1.6. Ev adresleri, telefon numaraları, pasaport verileri dahil olmak üzere üçüncü tarafların kişisel bilgilerini rızalarını almadan yaymak.

  1.7. Oyun, Oyun Yöneticisi, moderatörler, kullanıcılar ve diğer kişiler hakkında yanlış bilgiler yayınlamak.

  1.8. Kullanıcı adı ve Hesap şifreleri ya da e-posta adresleri dahil olmak üzere, kullanıcılardan kişisel bilgiler edinmek veya talep etmek.

  Kullanıcıların Hesaplarına ve kişisel verilerine erişim olanağı elde etmek ve finansal sahtekarlık yapmak ve elektronik dolandırıcılık yapmak için niteliği her ne olursa olsun bilgi yayınlamak yasaktır. Bu türden bilgiler, diğerlerinin yanında şunları içerir:

  • Wargaming’in resmi kaynakları süsü verilmiş üçüncü taraf kaynaklarına link vermek.
  • Veri transferi veya yazılım kurulumu dahil olmak üzere Oyun Yöneticisi ve moderatörler adına kullanıcılara herhangi bir kişisel mesaj göndermek;
  • Oyun Yöneticisi veya moderatörlerinin temsilcisiymiş numarası yapmak.

  1.9. Pornografik ve erotik materyalleri ya da bunlara yönelik linkleri Oyun’da paylaşmak.

  1.10. Uyuşturucu ve alkolün doğrudan veya dolaylı yollardan teşvik edilmesi ya da bunlardan bahsedilmesi.

  1.11. Kullanıcılar, Oyun Yöneticisi, Moderatörler veya başkalarına yönelik tehditler.

  1.12. Bonus şifreleri ve Ek Özelliklere ilişkin teklifler, oyun içi para, premium araçlar, premium hesaplar, Hesapların seviye atlatılması, Oyun içinde yardım vs. dahil olmak üzere, herhangi bir türden reklam mesajı yayınlamak. Diğer hususların yanında, Wargaming kaynaklarına veya Oyun Yöneticisi tarafından onaylanmış hayran kaynaklarına verilen linkler istisna olmak kaydıyla, söz konusu ihlaller internet kaynaklarına verilen linkler şeklindeki bilgilerin yayınlanmasını da içerir. Oyun Yöneticisinin izin verdiği onaylı kaynaklara yönelik reklamlar, en fazla beş dakikada bir oyun kanalında yayınlanabilir. Diğer oyunlardan bahsedilmesi ya da diğer oyunların tartışılması yasaktır.

  1.13. Büyük tartışmalara neden olabilecek, güncel politika veya diğer ihtilaflı konularının tartışılması veya kasten ihtilafları tetiklemek. Askeri geçmişle ilgili tartışmaları mevcut politik meselelerin tartışılmasına indirgemek de yasaktır.

  1.14. Oyun Yöneticisi ve moderatörlere hakaret etmek, herhangi bir şekilde Oyun Yöneticisi veya moderatörlerin eylemlerini tartışmak.

  1.15. Kullanıcıları Oyun Kurallarını, SKLS ve diğer kuralları ihlal etmeye kışkırtmak ya da teşvik etmek.

  1.16. Rakip takım üyelerini kendi takımının araçlarının yeri konusunda bilgilendirmek dahil olmak üzere, herhangi bir türden sportmenlik dışı davranış. Sportmenlik dışı davranış, Oyun Kuralları Madde 2.1’de belirtilen durumları da kapsar.

  1.17. Uluslararası mahkemelerce mahkum edilmiş ya da terörist, halka yönelik tehdit ve yasadışı kabul edilen kuruluşlar, tarihi veya politik kişilerle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı bilgileri yaymak. Diğer örneklerin yanında, ihlaller Nazi simgelerinin, ifadelerinin ve unvanlarının (örneğin “SS”) yanında ilgili tarihi kişilerin isimlerinin kullanılmasını da içerir.

  1.18. Oyun’da aşağıdaki takma adları ve diğer adları doğrudan veya dolaylı yollardan kullanmak (ayrıca düzenlenen klan isimleri istisnadır):

  1.18.1. Madde 1.13 veya 1.17’yi ihlal edenler.

  1.18.2. ırk, milliyet, din veya cinsiyet bakımından anlaşmazlığa yol açanlar.

  1.18.3. saygısız, kaba, küfürlü veya aşağılayıcı dil veya kısaltmalar içerenler.

  1.18.4. doğrudan veya dolaylı yollardan cinsel ilişki veya şiddetle bağlantılı olanlar.

  1.18.5. vücut tasviri, biyolojik işlevleri veya gelişimsel özellikleriyle bağlantılı olanlar.

  1.18.6. telif hakkı sahiplerinin rızası olmaksızın üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını içerenler.

  1.18.7. kullanıcının Oyun Yöneticisi’nin temsilcisiyle veya moderatörlerle karıştırılmasına yol açabilecek bilgiler içerenler.

  1.18.8. uyuşturucu veya alkolü doğrudan veya dolaylı yollardan teşvik edenlerin yanında uyuşturucu veya alkolden bahsedenler.

  1.18.9. SKLS, Oyun Kuralları, diğer Wargaming kuralları veya mevzuat tarafından yasaklanan eylemlere dikkat çekenler.

  Takma adlar Oyun Kurallarını ihlal ediyorsa, değiştirilmelidir. Bu durumda, ilgili Hesaplar yeniden isimlendirilmeleri ya da zorla yeniden isimlendirilmeleri için gereken süre boyunca engellenir.

  Bir oyuncunun Oyunda aktif olmaması halinde, Oyun Yöneticisi takma adlarını tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Takma adın değiştirilmesinden on gün önce, Oyun Yöneticisi oyuncuyu gereken şekilde bilgilendirmelidir. Oyuncu Oyun’a girmezse ya da bildirimde belirtilen diğer eylemleri bildirimden sonra on gün içinde yerine getirmezse, takma ad değiştirilebilir.

  1.19. Oyun, Oyun Yöneticisi, kullanıcılar veya diğer kişilere zarar verme yöntemlerine ilişkin bilgileri kullanmak veya dağıtmak (bot programları, Oyun’da yasaklanmış modlar, konum verisi hataları (haritalar), oyun istemcisi ile web sitelerinin zayıf noktalarına ilişkin bilgiler vs.).

  1.20. Oyun içi para, premium araçlar ve premium hesap dahil olmak üzere, Oyun Kuralları, SKLS, diğer Wargaming kuralları ya da bireysel promosyon ve yarışma kurallarını ihlal edecek şekilde, Oyun içi varlıklar, başarılar ve Ek Özellikler edinmek.

  1.21. Oyunlar ve geliştirme planları hakkında herhangi bir gizli bilgiyi yaymak. Bu türden bilgiler, resmi haber ya da Wargaming kaynaklarında basın bülteni olarak yayınlanmamış her türlü bilgiyi içerir.

  1.22. Oyun’u, SKLS, Oyun Kuralları veya diğer Wargaming kurallarının izin vermediği şekilde ve olağan oyun sürecinin dışında kalan şekillerde kullanmak.

  1.23. Oyun Yöneticisi’ne göre, yasaları, ahlak veya etik standartlarını ihlal eden veya sakıncalı bulunan eylemlerde bulunmak ya da bilgiler yayınlamak.

  2. Bireysel ihlallerin özellikleri

  Madde 2.1’deki kuralların herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin, Oyun’a ya da genel anlamda Hesaba erişimin engellenmesiyle sonuçlanacağını lütfen dikkate alın.

  2.1. Diğer sportmenlik dışı davranışların yanında, aşağıdaki davranışlar yasaktır:

  2.1.1. Yüksek istatistikler, oyun içi ödüller vs. kazanmak için hileli savaşlar veya başka her türlü eylem.

  2.1.2. Başka kullanıcıların Hesabına seviye atlatmanın yanında başka her türlü sportmenlik dışı yardım.

  2.1.3. Kullanıcının takımındaki bir oyuncunun araçlarıyla ilgili olarak engelleme veya benzeri eylemlerde bulunmak. Bu türden davranışlara ilişkin şikayetler, Oyuncu Destek Hizmetleri tarafından alınacaktır. Şikayet gönderilirken tekrar oynatım, yani savaşın Oyun’daki özel işlev kullanılarak alınan kaydı da sunulmalıdır.

  2.1.4. Başka bir takım, klan veya klan ittifakına karşı pasif (barışçı) davranış sergilemek.

  2.1.5. Oyunun test ve tam versiyonlarının aynı anda kullanıldığı durumlar hariç olmak üzere, aynı cihazda birden çok oyun nüshasını çalıştırmak.

  2.1.6. Kullanıcının Oyun’daki eylemlerini taklit eden programlar (botlar), tıklama programları, klavye ve fare kontrol makroları ve başka benzer oyun içi başarı toplama yöntemleri kullanmak.

  2.1.7. Oyun Yöneticisi’nin takdirine bağlı olmak kaydıyla, diğer sportmenlik dışı davranışlar.

  2.2. Oyunda bilgi seli (flooding) kesinlikle yasaktır. Bilgi seli, diğer hususların yanında, şu şekilde anlaşılmalıdır:

  2.2.1. kullanıcının talep etmediği, kullanıcının ilgi duymadığı ya da rıza göstermediği bilgilerin toplu e-postayla gönderilmesi (istenmeyen posta).

  2.2.2. aşırı heceleme (bir cümleyi tek tek sözcüklere ayırmak).

  2.2.3. benzer mesajların defalarca tekrarlanması; anlamsız mesajların oluşturulması.

  2.2.4. savaş sonuçlarının Oyun kanallarında defalarca tekrarlanması.

  2.2.5. Üye bulma sürecinin istismar edilmesi, yani oyuncular, oyuncu grupları ve turnuvaların reklamının yapılması ve aranması. Bir grup oyuncudan beş dakikada bir defadan daha sık reklam yayınlanması suistimal sayılacaktır.

  2.2.6. BÜYÜK HARFLE yazılmış mesajların çok fazla kullanılması.

  2.2.7. noktalama işaretlerinin çok fazla kullanılması.

  2.2.8. oyun içi yüz ifadelerinin çok fazla kullanılması.

  2.2.9. ilgili kanalın başlığıyla alakasız bilgiler yayınlamak.

  2.3. Resmi iletişim dili İngilizcedir. Muharebe, turnuva, klan, müfreze kanalları ile kişisel mesajların yanında bu dillerde iletişim kurmak için özellikle oluşturulan kanallarda başka dillerin kullanılması yasak değildir.

  3. Moderatörler

  3.1. Kanal moderatörü, Oyun Yöneticisi’nin gönüllü yardımcısıdır. Moderatörler, tamamen kendi takdirinde olmak kaydıyla Oyun Yöneticisi tarafından seçilecektir ve bu karar tartışmaya açık değildir.

  3.2. Moderatörün sorumlulukları:

  3.2.1. kanallardaki iletişimi izlemek.

  3.2.2. SKLS, Oyun Kuralları ya da diğer Wargaming kurallarını ihlal eden kullanıcılara kısıtlama getirmek.

  3.3. Moderatörün şu konularda yükümlülüğü yoktur:

  3.3.1. kullanıcıların sorularını yanıtlamak (soruların yanıtlanması Moderatörün takdirine bağlıdır);

  3.3.2. ihlal durumunda kısıtlamalar konusunda kullanıcıyı uyarmak – post-moderasyon geçerlidir (kısıtlamaların uygulanması konusunda kullanıcıyı uyarmak Moderatörün takdirine bırakılmıştır);

  3.3.3. bir kısıtlamanın neden getirildiğini kullanıcılara açıklamak.

  4. Klanlar

  Oyun’daki klanlar, World of Tanks Blitz klan Kurallarına tabidir.

  5. İhlaller konusunda şikayetler

  Oyun Kuralları, belirli kategoriden ihlallerin, kullanıcıların eylemleri hakkında şikayetlerin otomatik olarak izlenmesine olanak tanımıyorsa, Oyun Yöneticisi ve moderatörler Oyuncu Destek Kuralları uyarınca Oyuncu Destek Hizmetlerine gönderilmelidir.