Yasal belgeler

Aşağıda, tüm Wargaming.net ürün ve hizmetler için yasal belgeleri bulacaksınız.

 • Büyük Çılgınlık Maratonu Kuralları
 • Büyük Çılgınlık Maratonu Kuralları

  GİRİŞ

  A. BU MARATON KURALLARI (“MARATON KURALLARI”), DÜNYA ÇAPINDAKİ BU MARATONUN GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARINI belirlemektedir. MARATON KURALLARI, GENEL KURALLAR (BÖLÜM A) VE ÖZEL KURALLARDAN (BÖLÜM B) OLUŞMAKTADIR.

  B. BU MARATONA KATILMAK VEYA BU MARATONU KAZANMAK İÇİN HERHANGİ BİR TÜRDEN EK SATIN ALMA VEYA ÖDEME GEREKLİ DEĞİLDİR. SATIN ALIM İŞLEMİ, KAZANMA ŞANSINIZI ARTTIRMAZ.

  C. BU MARATON SADECE İKAMET EDİLEN ÜLKE KANUNLARINA GÖRE REŞİT OLAN BİREYLERE AÇIKTIR. REŞİT DEĞİLSENİZ, MARATONA ANCAK VE ANCAK EBEVEYNİNİZ YA DA VASİNİZDEN ONAY ALDIKTAN SONRA VE/VEYA ONLARIN GÖZETİMİ ALTINDA KATILABİLİRSİNİZ.

  GENEL KURALLAR

  Bölüm A

  1. Yarışmayı Düzenleyen Kurum

  Bu MARATON – BÜYÜK ÇILGINLIK MARATONU – 105 Agion Omologiton Avenue Lefkoşa 1080 Kıbrıs adresinde bulunan Wargaming Group Limited (“Yarışmayı Düzenleyen Kurum“) tarafından düzenlenmektedir.

  2. Uygunluk

  (a) Bu MARATON’a katılım, yalnızca bu MARATON Kurallarına göre katılan kişilere açıktır.

  (b) Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, şu kişiler bu MARATON’a katılmaya UYGUN DEĞİLDİR: (i) Yarışmayı Düzenleyen Kurum’un MARATON’un düzenlenmesinde payı ve görevi olan çalışanları, yetkilileri, direktörleri ve temsilcileri, lisans verdiği kişiler ve bunların ilgili iştirakleri ve temsilcileri (“Yarışmayı Düzenleyen Kurum Tarafları”); (ii) Yarışmayı Düzenleyen Kurum Tarafları’nın ebeveynleri, eşleri, çocukları, kardeşleri ve (iii) Yarışmayı Düzenleyen Kurum Tarafları’yla aynı evde yaşayan kişiler.

  (c) Yarışmayı Düzenleyen Kurum tarafından talep edilmesi halinde, her Katılımcı, adı, yaşı, e-posta adresi, telefon numarası veya posta adresi ile ilgili doğru bilgileri ve başka bilgileri zamanında temin etmekten sorumludur. Gerekli bilgileri temin etmeyen ya da eksik, yanlış yahut aldatıcı bilgi temin eden bireyler, yarışmaya katılmaya ya da (yarışmaya çoktan katılmışlarsa) MARATON’u kazanmaya veya ödülü almaya uygun sayılmayacaktır.

  3. Ödüllerin Talep Edilmesi

  Ödül kazananlara, web siteleri üzerinden ve/veya e-postayla bildirimde bulunulacaktır. Ödüllerin verilmesiyle ilgili hükümler, bu MARATON Kuralları’nın Bölüm B başlıklı ayrı kısmında açıklanmıştır.

  Yarışmayı Düzenleyen Kurum’un tamamen kendi takdirinde olmak kaydıyla, bir ödülü veya herhangi bir parçasını, eş veya daha yüksek değere sahip bir ödülle veya unsurla değiştirme hakkı saklıdır. Bir Ödül kazananın işbu MARATON Kuralları’nı ihlal etmesi halinde, söz konusu Ödül kazanan diskalifiye edilecektir. Ödül kazanan, Ödül’ün gönderilmesi için gereken bilgileri Yarışmayı Düzenleyen Kurum tarafından belirlenen süre içinde göndermediği takdirde, Ödül kazanan Ödül’ü alma hakkını kaybedecektir.

  4. Katılımcılarla ilgili olarak Hakların Verilmesi

  (a) Her Katılımcı, bu MARATON Kuralları’nı kabul etmek suretiyle, Yarışmayı Düzenleyen Kurum ve lisans verdiği kişilere, Katılımcı’nın adını/takma adını, resmini/avatarını ve/veya Ödül bilgilerini ve/veya bunların herhangi bir kısmını MARATON ile ilgili tanıtım, reklam ve/veya duyuru amaçları çerçevesinde herhangi bir mecrada, tüm dünyada ve daimi olarak, Katılımcı’ya herhangi bir ücret ödemeden veya bildirimde bulunmadan ya da Katılımcı’nın ayrıca rızasını alarak kullanma hakkı tanır.

  (b) Her Katılımcı, bu MARATON Kuralları’nı kabul etmek suretiyle, Ödül’ün verilmesi ve bununla ilgili her türlü yasal gerekliliğin yerine getirilmesi amacıyla, derleme, kaydetme, dosyalama, biriktirme, saklama, güncelleme, ayrıntılandırma, değiştirme, elektronik kopyalama, özütleme, kullanma, nakletme, kişiliksizleştirme, sınır ötesine nakletme, engelleme, silme, yok etme dahil olmak üzere herhangi bir şekilde Yarışmayı Düzenleyen Kurum’a temin edilen kişisel verilerini işleme konusunda Yarışmayı Düzenleyen Kurum ve iştiraklerine ve/veya yetkili taraflarına izin vermiş sayılır.

  5. Katılımcıların Feragat ve İbra Etmesi

  (a) Ölüm, fiziksel yaralanma ya da sağlık koşullarından kaynaklanan hasarların yanı sıra garanti edilen bir karakteristiğin eksikliği ya da hileli maksat sebebiyle meydana gelen hasarlarda Yarışmayı Düzenleyen Kurum’un ve/veya Yarışmayı Düzenleyen Kurum Tarafları’nın sorumluluğu sınırsızdır.

  (b) Yarışmayı Düzenleyen Kurum veya Yarışmayı Düzenleyen Kurum Tarafları’nın kasıtlı ya da ağır ihmallerinden kaynaklanan hasarlarda Yarışmayı Düzenleyen Kurum ve/veya Yarışmayı Düzenleyen Kurum Tarafları’nın sorumluluğu sınırsızdır.

  (c) Madde 5 (a) ve 5 (d) kapsamındaki durumlar hariç olmak kaydıyla, sözleşmeden doğan temel bir yükümlülüğün hafif ihmalden dolayı ihlal edilmesi durumunda, Yarışmayı Düzenleyen Kurum ve/veya Yarışmayı Düzenleyen Kurum Tarafları yalnızca tipik olarak öngörülebilen hasar miktarı kadar sorumlu olacaktır. Sözleşmeye bağlı sorumluluklar asıl olarak öncelikle sözleşmenin yerine getirilmesi için düzgün şekilde gerçekleştirilmesi gereken sorumluluklar ve sözleşme taraflarından birinin bunun yerine getirilmesine güvenmesidir.

  (ç) Yürürlükteki yasalar sebebiyle şart koşulmuş sorumluluklar etkilenmez.

  (d) Tazminat taleplerindeki zaman aşımı bir (1) yıldır ancak 5 (a), 5 (b) ve 5 (d) maddeleri bu kapsamın dışındadır ve bu maddeler için yasal zaman aşımı geçerlidir.

  6. Onaysız Değişiklik Yapma

  (a) Yarışmayı Düzenleyen Kurum’un (i) Yarışmayı Düzenleyen Kurum’un web sitesini, oyunu ve/veya MARATON’un herhangi bir parçasını kurcalayan veya kurcalamaya çalışan, (ii) hile, yanıltma veya diğer haksız oynama biçimleriyle MARATON’un meşru işleyişine zarar vermeye çalışan, (iii) diğer Katılımcıları veya Yarışmayı Düzenleyen Kurum Tarafları’nı huzursuz etme, taciz etme, tehdit etme veya rahatsız etme niyeti taşıyan ve/veya (iv) bu MARATON Kuralları’nı veya Yarışmayı Düzenleyen Kurum’un Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini (SKLS) başka şekilde ihlal eden kişileri diskalifiye etme ve katılımdan men etme hakkı saklıdır.

  (b) YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM’UN WEB SİTESİNE VEYA HERHANGİ BİR OYUNUNA (YA DA SİTENİN VEYA OYUNUN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNE) KASTEN HASAR VERME VEYA BU MARATONUN İŞLEYİŞİNİ BOZMA GİRİŞİMLERİ, CEZA HUKUKU VE MEDENİ HUKUKUN İHLAL EDİLMESİ ANLAMINA GELEBİLİR. BU TÜR GİRİŞİMLERİN YAPILMASI DURUMUNDA, YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM VE LİSANS VERDİĞİ İŞLETMELER (VARSA) BU TÜR GİRİŞİMLERDEN SORUMLU KİŞİLERDEN ZARARIN TAZMİNİ VE BAŞKA HER TÜRLÜ ÇARE KONUSUNDA YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN KAPSAMLI ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMA HAKKINA SAHİPTİR. HER KATILIMCI, BU MARATONLA İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR BEYANI, TAAHHÜDÜ VEYA ŞARTI İHLAL ETMESİNDEN DOLAYI, HERHANGİ BİR ZAMANDA YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM, YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM TARAFLARI VE BUNLARIN İŞTİRAKLERİNDEN HERHANGİ BİRİNE YÖNELTİLEN VEYA HERHANGİ BİRİNİN MARUZ KALDIĞI HER TÜRLÜ HAK, ZARAR, ZİYAN VE/VEYA YÜKÜMLÜLÜK (MAKUL AVUKATLIK ÜCRETLERİ VE MASRAFLARI DA BUNA DAHİLDİR) İDDİASI KARŞISINDA YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM, YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM TARAFLARI VE BUNLARIN İŞTİRAKLERİNİ TAZMİN ETMEYİ VE BERİ KILMAYI KABUL EDER.

  7. Yarışmayı Düzenleyen Kurum’un Katılımı Geçersiz Kılma ve Bu MARATON’u Sonlandırma Hakkı

  Bu MARATON’un herhangi bir bölümünde sahtecilik, elektronik veya elektronik olmayan kurcalama veya izinsiz müdahale yapıldığına ilişkin herhangi bir fiili kanıt bulunması ya da sahtecilik veya her türlü teknik sorunun (ör. bilgisayar virüsleri, yazılım hataları, sunucu hataları) MARATON’un bütünlüğünü riske atması durumunda, Yarışmayı Düzenleyen Kurum, Katılımcıların katılımını geçersiz kılma, Katılımcıları diskalifiye etme ve/veya tamamen kendi takdir yetkisi doğrultusunda MARATON’u sonlandırma ve Ödül’ü verme hakkını saklı tutar. Katılımcının oyuna otomatik girmesine, katılmasına veya oyunu tekrar tekrar değerlendirmesine olanak tanıyan, otomatik başlatma veya giriş yazılımı veya başka her türlü mekanik veya elektronik araçların kullanılması yasaktır. E-posta adresine dayalı olarak Katılımcının kimliği ile ilgili bir anlaşmazlık olması durumunda, Katılımcı diskalifiye edilebilir.

  8. Genel Hükümler

  (a) Bu MARATON, MARATON Kuralları ve Kıbrıs Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Yerel yasaların, Katılımcı’nın ikamet ettiği ülkenin yasaları uyarınca ihlal edilemeyen veya kısıtlanamayan hükümlerin Katılımcı’ya sağladığı korumadan Katılımcı’yı mahrum bırakması halinde, Katılımcı’nın ikamet ettiği ülkenin yasaları uygulanır. Bu MARATON Kuralları’nın hükümleri, yürürlükteki yasaların ilgili hükümlerinin tüketicilere tanıdığı hakları hariç tutmaz, sınırlamaz veya kısıtlamaz ve kimse tarafından bu şekilde yorumlanamaz.

  (b) Her Katılımcı, yarışmaya katılmak suretiyle bu MARATON Kuralları ve Yarışmayı Düzenleyen Kurum’un Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne (SKLS) uymayı kabul eder.

  (c) Geçerli bir şekilde yarışmaya katılmak ve Ödülü alabilmek için Katılımcının ad, ikamet adresi, e-posta adresi ve telefon numarası ve/veya başka irtibat bilgileri ve/veya vergi kimlik numarası gibi kişiye özgü belirli bilgileri Yarışmayı Düzenleyen Kurum’a sağlaması şart koşulabilir. Bu bilgiler, bu MARATON Kuralları’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Yarışmayı Düzenleyen Kurum, söz konusu bilgileri Intel Corporation’a (2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95052) ifşa edebilir ve Intel Corporation kazananlara ödüllerini temin etmek üzere söz konusu bilgileri dağıtım şirketlerine aktarabilir.

  (ç) Bu MARATON Kuralları’nın herhangi bir koşulunun geçersiz veya uygulanamaz olması, başka herhangi bir koşulun geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Herhangi bir koşulun geçersiz, uygulanamaz veya yasalara aykırı olduğunun belirlenmesi durumunda, bu MARATON Kuralları geçerliliğini koruyacak, geçersiz veya yasalara aykırı koşula MARATON Kuralları’nda yer verilmemiş gibi, içerdiği diğer hükümler doğrultusunda yorumlanacaktır.

  (d) Ödüle ilişkin tüm vergiler, ücretler ve sürşarj yalnızca Ödülü kazananın sorumluluğundadır. Ödül’ün seçilen kazananının Ödül’ü almaya uygun olmaması veya Ödül’ü reddetmesi durumunda Ödül kaybedilir ve Yarışmayı Düzenleyen Kurum takdir yetkisi tamamen kendisinde olmak kaydıyla, Ödül’ü MARATON’daki başka bir Katılımcı’ya verip vermeyeceğine karar verebilir.

  ÖZEL KURALLAR

  Bölüm B

  1. MARATON Dönemi

  Bağımsız Devletler Topluluğu kümesi: 23 Mart 2018, 9:00 UTC – 6 Nisan 2018, 9:00 UTC;

  Avrupa Birliği kümesi: 23 Mart 2018, 10:00 UTC – 6 Nisan 2018, 10:00 UTC;

  Kuzey Amerika kümesi: 23 Mart 2018, 19:00 UTC – 6 Nisan 2018, 19:00 UTC;

  Asya Pasifik kümesi: 30 Mart 2018, 10:00 UTC – 10 Nisan 2018, 10:00 UTC;

  2. Katılma Yöntemi:

  MARATON Dönemi içinde, Katılımcılar “World of Tanks” oyunu içinde Çarpışma görevleri, Maraton ve Küme ilerlemesi gibi eylemlerde bulunabilirler ve bu süreçte oyun görevlerini tamamlamalı ve ödül olarak jetonlar kazanmalıdır. Kazanılan jetonlara ilişkin istatistikler, saat başı güncellemelerle www.wotonereward.eu adresindeki “MARATON Web Sitesinde” yayınlanacaktır.

  3. Kazananları seçme yöntemi

  4 kümenin her birinden, kümedeki en çok jetonu kazanan en iyi birer katılımcı seçilecektir. Bu dört en iyi Katılımcı, Birincilik Ödülü’nü alacaktır. Aynı kümede birkaç katılımcı eşit miktarda jeton kazanırsa, aynı kümedeki diğer Katılımcılara göre jetonları daha hızlı kazanan Katılımcı Birincilik Ödülü’nü alacaktır.

  4 kümenin her birinde kazanılan jeton bakımından 2 ile 251. sırayı alan Katılımcılara Ekstra Ödül verilecektir. Aynı kümede birkaç katılımcı eşit miktarda jeton kazanırsa, aynı kümedeki rakibine göre jetonları daha hızlı kazanan Katılımcı üst sırayı alacaktır. Her sırada yalnızca bir Katılımcı bulunacaktır.

  Birincilik Ödülü ve Ekstra Ödül kazananları, MARATON Dönemi sona erdikten iki (2) hafta sonra MARATON Web Sitesinde yayınlanacaktır:

  Bağımsız Devletler Topluluğu kümesi: en geç 20 Nisan 2018’de;

  Avrupa Birliği kümesi: en geç 20 Nisan 2018’de;

  Kuzey Amerika kümesi: en geç 20 Nisan 2018’de;

  Asya Pasifik kümesi: en geç 26 Nisan 2018’de.

  Yarışmayı Düzenleyen Kurum, kazananın uygunluğunu ve MARATON Kuralları’nı ihlal edip etmediğini kontrol edecektir; Yarışmayı Düzenleyen Kurum’un uygun olmayan veya MARATON Kuralları’nı ihlal eden oyuncuları kazanan listesinden çıkarma hakkı saklıdır.

  Yarışmayı Düzenleyen Kurum, sonuçların açıklanmasından sonra, Birincilik Ödülü ve Ekstra Ödül kazananlarından, göndereceği e-postadaki bağlantıyı ziyaret etmelerini ve ödül teslimi için gereken bilgileri temin etmelerini isteyecektir. Ödül teslimi için gereken bilgiler, ilgili e-posta alındıktan sonraki 14 takvim günü içinde temin edilmelidir.

  4. Ödüller

  MARATON sonucunda Intel Trophy Leadeboard çerçevesinde verilecek ödüller şunlardır:

  Birincilik Ödülü:

  Intel® Core™ i7 işlemciyle donatılmış, 17 inçlik Alienware taşınabilir oyun bilgisayarı

  Bu ödülün değeri 3.299,99 Amerikan dolarıdır. (Fiyatı farklı yargı çevrelerinde değişiklik gösterebilir).

  Yarışmayı Düzenleyen Kurum, dört kümenin (Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik) her birinden seçilen en iyi Katılımcının her birine toplam dört Birincilik Ödülü verecektir.

  Ekstra ödül:

  Intel® Core™ i7 işlemci

  Değeri 340 Amerikan dolarıdır. (Fiyatı farklı yargı çevrelerinde değişiklik gösterebilir).

  Yarışmayı Düzenleyen Kurum, dört kümenin (Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik) her birinden seçilen 250’şer Katılımcıya toplam 1.000 Ekstra Ödül verecektir.

  Birincilik Ödülleri ve Ekstra Ödüller Intel Corporation (2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95052) tarafından, 1 Temmuz 2018 tarihine kadar kazananlara gönderilecektir.