JOGI DOKUMENTUMOK

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Végfelhasználói licencszerződés
 • Végfelhasználói licencszerződés

  Utolsó frissítés: 2023. november 30.

  =======================

  Egyéb nyelveken:

  ======================

  1. A végfelhasználói licencszerződésről

  Jelen végfelhasználói licencszerződés (továbbiakban „EULA”) szabályozza az Ön („Felhasználó” vagy „Ön”) és a Wargaming Group Limited, a Ciprusi Köztársaság Cégjegyzék és Szellemi Tulajdon vonatkozásában illetékes Hivatalánál HE290868 szám alatt bejegyzett, korlátolt felelősségű társaság (székhelye: 105 Agion Omologiton Avenue, 1080 Nicosia, Ciprusi Köztársaság) illetve bármely kapcsolt vállalkozása (a továbbiakban „Wargaming” vagy „Társaságunk”) közötti kapcsolatot minden játékunkkal, weboldalunkkal, alkalmazásunkkal és egyéb szoftvertermékünkkel (a továbbiakban egyenként „Termék”) kapcsolatban.

  2. Az EULA elfogadása

  2.1 A Wargaming-fiók (továbbiakban „Fiók”) létrehozásával, illetve a telepítési folyamat során Ön megerősíti, hogy elfogadja a jelen EULA-t. Ha Ön (vagy ha Ön még nem töltötte be a 18. életévét, vagy korlátozottan cselekvőképes, akkor szülője vagy törvényes képviselője) nem fogadja el jelen EULA rendelkezéseit, akkor nem jogosult a Termékeket használni, és nem férhet hozzá azokhoz.

  2.2. Ha Ön engedélyezi kiskorú gyermekének vagy gondviseltjének a Termékek használatát, azzal Ön a jelen EULA-t saját és kiskorú gyermeke nevében is elfogadja. Ön tudomásul veszi, hogy felelős azért, ahogyan gyermeke a Termékeket használja, és Önt ugyanolyan gondossági kötelezettség terheli, mintha saját maga használná azokat. Ön vállalja, hogy nem teszi lehetővé, hogy tizennyolc (18) év alatti személyek szülő vagy törvényes képviselő felügyelete nélkül használják a Termékeket vagy hozzáférjenek azokhoz.

  3. Egyéb dokumentumok

  3.1. Ön elfogadja a következő dokumentumokat is, amelyek jelen EULA részét képezik:

  3.2. Magyarázatokat és példákat adhatunk arra vonatkozóan, hogy a jelen EULA hogyan vonatkozik az egyes Termékekre. További információkért kérjük olvassa el a „Wargaming irányelvek” című 7. pontot.

  4. Wargaming-fiók

  Fiók létrehozása

  4.1. Annak érdekében, hogy egy adott Termék összes funkcióját használni tudja, létre kell hoznia egy Fiókot.

  4.2. Fiók létrehozásához rendelkeznie kell e-mail címmel, és szükséges bizonyos információk megadása. Az Ön által megadandó információk részleteit az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza. Fontos, hogy ezeket az információkat a valóságnak megfelelően és pontosan adja meg, és mindig tartsa naprakészen, hogy pontos adatokkal rendelkezzünk Önről és a Fiókjáról.

  4.3. Fiók létrehozásakor Önnek egy felhasználónevet („Becenév”) is meg kell adnia, amely megjeleníti Önt a Termékeinkben. A Beceneve nem ruházható át más személyre, és nem használhat olyan Becenevet, amelyet valaki más már használ. Olvasd el az alábbi 16.10 szakaszt a becenevek használatával kapcsolatban arra az esetre, ha a fiókodat megszüntetik.

  4.4. A Termékek Xbox®-on történő használatához látogasson el erre a weboldalra, és jelentkezzen be Microsoft Xbox® Live ID azonosítójával. A Fiók automatikusan létrejön a Microsoft Xbox® Live ID azonosítója alapján (e-mail cím és becenév (gamertag)). Más külső/harmadik féltől származó platformokhoz külön fiók és előfizetés aktiválása szükséges.

  4.5. Bizonyos harmadik felek rendszerén keresztül is bejelentkezhet, ha a Termék ezt kifejezetten megengedi.

  4.6. Ha a Wargaming kifejezetten engedélyezi, bizonyos Termékek esetében lehetőség van „demó fiók” használatára. Ebben az esetben Ön nem kap külön Becenevet vagy jelszót, és az adott Termék engedélyezése az Ön által használt konkrét technikai eszközhöz (mobiltelefon, táblagép stb.) kötődik.

  4.7. Mindazonáltal javasoljuk egy standard Fiók létrehozását a fenti rendelkezéseknek megfelelően. Ha „demó fiókot” használ, a Termékben elért eredményei elveszhetnek, ha nem tud az adott technikai eszközzel belépni, vagy annak szoftvere módosul.

  Közös fiókhasználat vagy fiók átruházásának tilalma

  4.8. Fiókja személyesen Önhöz tartozik, nem osztható meg, nem ruházható át, és nem cserélhető el más személyekkel. Ezért a Fiókjával kapcsolatos minden információt bizalmasan kell kezelnie. Soha ne adja ki jelszavát, a titkos kérdését vagy válaszát senkinek. Ez vonatkozik barátaira, gyermekeire, házastársára, munkatársaira, klántagjaira és/vagy klánvezetőire is.

  4.9. Ha a 4.8. szakaszt megszegve Ön mással megosztja vagy másra átruházza Fiókját, akkor Ön felelősségre vonható a Fiókját használó harmadik személyek magatartásáért és cselekményeiért, ideértve a jelen EULA megsértését is. Fenntartjuk a jogot, hogy a 16.5–16.9 „A Wargaming általi felfüggesztés vagy felmondás” című bekezdéseknek megfelelően felfüggesszük a Fiókjához való hozzáférést, vagy töröljük a Fiókját, és felmondjuk a jelen EULA-t, ha a Fiók megosztását vagy átruházását észleljük.

  Fiókjának biztonsága

  4.10. Ön köteles gondoskodni arról, hogy fiókjához, számítógépéhez, mobiltelefonjához vagy azon eszközökhöz, amelyeken a Termékeinket használja, illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá. Kérjük, azonnal értesítsen minket a https://eu.wargaming.net/support/ címen, ha tudomására jut, hogy:

  a) az Ön Fiókját jogosulatlanul használták, vagy a biztonság bármely más módon sérült; vagy

  b) egy Termékkel kapcsolatban valamely hacker-eszközt használnak vagy használhatnak.

  4.11. Fizikai, elektronikus és szervezeti eljárásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megelőzzük és megakadályozzuk az Ön Fiókadataihoz való jogosulatlan hozzáférést, azok felhasználását, megváltoztatását, módosítását és/vagy nyilvánosságra hozatalát. Társaságunk semmilyen felelősséget nem vállal az Ön irányába olyan veszteségért vagy kárért, amely Fiókjának jogosulatlan használatából vagy személyes adatainak jogosulatlan hozzáféréséből, használatából, megváltoztatásából, módosításából és/vagy nyilvánosságra hozatalából ered, amennyiben az eset az Ön vétkes mulasztásából vagy gondatlanságából fakad. Fenntartjuk a jogot, hogy Fiókját zároljuk, ha a Fiók feltörését észleljük. Ha úgy véli, hogy Fiókja tévedésből került zárolásra, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a https://eu.wargaming.net/support/ alatt.

  Fiók törlése inaktivitás miatt

  4.12. Törölhetjük a fiókodat, ha a fiókod inaktív, függetlenül attól, hogy a fiókodban van-e fizetett tartalom vagy szolgáltatás (az alábbiakban meghatározottak szerint). A fiókod inaktívnak számít, ha tíz (10) egymást követő éven keresztül nem jelentkeztél be a fiókodba.

  Legalább negyvenöt (45) nappal a fiók törlése előtt értesítünk, és lehetőséged lesz arra, hogy megakadályozd a fiókod törlését azáltal, hogy bejelentkezel a fiókodba, és visszaállítod a fiókodat a tervezett törlésre vonatkozó tájékoztatóban meghatározott időpontig.

  Amikor töröljük a fiókodat, az általad közzétett tartalmak és bejegyzések is törlésre kerülnek.

  5. A Termékek használatának engedélyezése

  5.1. A Termékek számos elemet tartalmaznak így különösen szoftvert, technológiát, szöveget, fórumbejegyzéseket, chat-bejegyzéseket, profilokat, widgeteket, üzeneteket, linkeket, e-maileket, zenét, hangot, grafikát, képeket, videó anyagokat, valamint magának a Terméknek a kialakítását és megjelenését („Tartalom”).

  5.2. A Tartalom bizonyos részei csak online érhetők el és/vagy a feloldásukhoz kulcs vagy kód, sorozatkód és/vagy egyéb online hitelesítés, valamint játékon belüli eredmények használata szükséges.

  Licenc megadása

  5.3. Ha Ön elfogadja jelen EULA feltételeit, személyes használatra szóló jogosultságot, úgynevezett „licencet” adunk Önnek a Termékek letöltésére, telepítésére és használatára, azon időszakra, amíg jelen EULA Ön és Társaságunk között hatályban van.

  A licenc:

  a) „nem kizárólagos” (ami azt jelenti, hogy ugyanezt és hasonló licenceket más személyeknek is adhatunk);

  b) „visszavonható” (ami azt jelenti, hogy bizonyos, alább részletezett körülmények esetén megszüntethetjük a licencet);
  c) „személyes” (ami azt jelenti, hogy Ön a Termékeket semmilyen kereskedelmi célra nem használhatja);

  d) „nem átruházható” (ami azt jelenti, hogy a licenc kizárólag az Ön javára szól, és az általunk biztosított jogokat nem ruházhatja át vagy adhatja allicencbe más személynek);

  e) „korlátozott” (ami azt jelenti, hogy Ön csak a jelen EULA-ban meghatározott célokra és módon használhatja a Termékeket);

  f) „nem örökös” (ami azt jelenti, hogy a licenc a jelen EULA-ban meghatározott feltételek esetén megszűnik); és

  g) érvényessége a jelen EULA betartásának függvénye.

  5.4. Ha és amennyiben Társaságunktól erre kifejezett írásbeli felhatalmazást nem kap, tilos:

  a) bármilyen Tartalmat a Termékekből vagy azok bármely részéből másolni vagy letölteni (kivéve a Termék előírt használatának vagy működésének részeként)

  b) a Tartalom terjesztése, nyilvános előadása vagy megjelenítése, bérbeadása, eladása, továbbítása, átruházása, közzététele, szerkesztése, másolása, származékos művek létrehozása és felhasználása, bérbeadása, allicencbe adása, nyilvánosságra hozatala, dekompilálása, szétválasztása, visszafejtése vagy más módon történő jogosulatlan felhasználása;

  c) bármely Tartalom kereskedelmi célú (azaz haszonszerzés céljából történő) felhasználása; vagy

  d) a Tartalmon elhelyezett szerzői jogi, szabadalmi, védjegy vagy egyéb tulajdonjogi jelzések eltávolítása, eltakarása vagy megváltoztatása.

  5.5. A Wargaming mindent megtesz annak érdekében, hogy a Tartalmat a Termékek élvezetes használatának részeként az Ön rendelkezésére bocsássa, a Termékek hatékony működését biztosító, alábbiakban részletezett további feltételek mellett:

  a) a Tartalmat csak akkor tehetjük elérhetővé az Ön számára, ha országában a Tartalomhoz legálisan hozzáférhet;

  b) a Tartalmat csak tőlünk (vagy az általunk erre felhatalmazott személytől) szerezheti be, és a Tartalmat meg sem kísérelheti beszerezni más illetéktelen személytől;

  c) fenntartjuk a jogot a Tartalom megszerzésére irányuló igény(ek) elutasítására, és saját ésszerű belátásunk szerint korlátozhatjuk vagy blokkolhatjuk a Tartalom megszerzésére irányuló kéréseket, különösen technikai problémák és/vagy jogi korlátozások esetén, például szerzői jogi, büntetőjogi előírásokba, ifjúságvédelmi törvénybe stb. ütköző esetekben;

  d) nem garantáljuk, hogy bármely Tartalom bármikor, minden országban és/vagy minden földrajzi helyen, vagy minden időpontban elérhető lesz, illetve, hogy az adott Tartalmat továbbra is kínálni fogjuk egy adott időtartamra (kivéve, ha a Termék részeként kifejezetten másként rendelkezünk), figyelemmel a „Javítások, frissítések és módosítások” című 9. szakaszra;

  e) az Ön által hozzáférhető Tartalom nem visszaváltható, nem cserélhető ki más Tartalomra, nem váltható be készpénzre, árura vagy szolgáltatásra, kivéve, ha a jelen EULA erről másként rendelkezik, vagy a vonatkozó jogszabályok ezt előírják, vagy a Termékben ezt engedélyezzük; és

  f) a Tartalmat a „Javítások, frissítések és módosítások” című 9. szakasszal összhangban időről időre megváltoztathatjuk vagy frissíthetjük.

  Szellemi tulajdon

  5.6. A Termékek – beleértve a kódot, grafikát, játékmenetet, felhasználói felületet, hangot és egyéb Tartalmat – olyan védett információkat és anyagokat tartalmaznak, amelyekre szellemi tulajdonjogi törvények, így többek közt szerzői jogi előírások vonatkoznak. Ön tudomásul veszi, hogy minden ilyen védett információ és anyag Társaságunk tulajdonában van, vagy arra felhasználói joggal rendelkezünk, és engedélyünk nélkül Ön nem jogosult azt használni vagy hasznosítani.

  5.7. A „World of Tanks”, „World of Warplanes”, „World of Warships”, „World of Tanks Blitz”, „Wargaming.net” és „Wargaming”, valamint a hozzájuk tartozó logók a Wargaming védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Ezeket a védjegyeket Ön semmilyen módon nem használhatja vagy jelenítheti meg, kivéve a jelen EULA-ban kifejezetten meghatározott módon. A Termékekben megjelenő, harmadik féltől származó védjegyek és szolgáltatási védjegyek az adott jogtulajdonosok tulajdonát képezik, az ezekkel kapcsolatos minden jog fenntartása mellett.

  5.8. A World of Warships nem áll kapcsolatban a világ semelyik szövetségi, állami és/vagy szuverén kormányzati szervezetével, katonai ágával vagy szolgálatával, azok engedélyét vagy támogatását nem élvezi. A hadihajókkal kapcsolatos valamennyi védjegy és védjegyjog a megfelelő jogtulajdonosok tulajdonát képezi.

  6. cikk Fizetős Tartalom vagy Szolgáltatások

  6.1. Egyes Termékek lehetővé teszik az Ön számára, hogy virtuális tárgyakat, játékbeli pénzt, prémium tagságokat vagy egyéb tartalmakat vagy szolgáltatásokat (mindegyik külön: „Fizetős Tartalom vagy Szolgáltatások“) rendeljen. Az ilyen Fizetős Tartalom vagy Szolgáltatások rendelésére az alábbi feltételek vonatkoznak:

  a) Ön tizennyolcadik (18) életévét betöltött természetes személy; ha tizennyolc (18) év alatti, vagy korlátozottan cselekvőképes, akkor a szülője vagy törvényes képviselője fogadta el az Ön nevében a vonatkozó megrendelést;

  b) Ön azon Fiók jogos tulajdonosa, amelyről a megrendelést leadták;

  c) Ön jogosult az adott hitelkártya vagy más elfogadott fizetési mód használatára; és

  d) az Ön által megadott, minden információ valós és pontos (ez magában foglalja többek között a hitelkártya számát és lejárati dátumát, ezért fontos, hogy ezeket az adatokat naprakészen tartsa).

  6.2. A következő szabályok vonatkoznak a Fizetős Tartalomra vagy Szolgáltatásokra:

  a) A Fizetős Tartalom vagy Szolgáltatások megrendeléséhez Fiókkal kell rendelkeznie, a megrendelési folyamatot el kell indítania és le is kell zárnia.

  b) Ha Fizetős Tartalmat vagy Szolgáltatást szeretne rendelni, ehhez be kell jelentkeznie a Fiókjába, és meg kell adnia az Önre vonatkozóan kért adatokat, valamint a fizetési módot. A „FIZETÉS MOST” (vagy hasonló, feltűnően megjelölt) gombra kattintva Ön kötelező érvényű ajánlatot tesz a Wargaming felé a Fizetős Tartalom vagy Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés („Szerződés”) megkötésére. Amíg a fenti gombra nem kattint, a megadott adatokat javíthatja. A Szerződés e-mailben történő visszaigazolása az Ön ajánlatának elfogadását jelenti (a Szerződés megkötésének időpontja).

  c) Ha megrendelését elfogadjuk, ezt követően azonnal jóváírjuk a megrendelt Fizetős Tartalmat vagy Szolgáltatásokat a Fiókjában, illetve a kiválasztott fizetési mód szerint megterheljük számláját. A megrendeléséről e-mailben visszaigazolást küldünk, amely tartalmazza a Szerződés adatait és jelen EULA elektronikus példányát.

  d) A Szerződés az Ön lakhelye szerinti ország hivatalos nyelvén kerül megkötésre, ha az alkalmazandó jogszabályok ezt előírják, vagy angol nyelven.

  e) Fizetős Tartalom vagy Szolgáltatások csak akkor válthatók be más tartalomra vagy szolgáltatásra, ha az adott Termékek ezt lehetővé teszik;

  f) A megrendelt Fizetős Tartalom vagy Szolgáltatások nem visszaválthatók, és nem cserélhetők (függetlenül attól, hogy Ön használja-e azokat), kivéve a jelen EULA-ban meghatározott vagy a vonatkozó jogszabályok által előírt eseteket; a Fizetős Tartalom vagy Szolgáltatások nem adhatók el vagy ruházhatók át, ugyanakkor Ön vásárolhat Fizetős Tartalmat vagy Szolgáltatásokat egy másik felhasználó számára ajándékként, amennyiben a Termékek ezt lehetővé teszik („Ajándékok”);

  g) Fizetős Tartalom és Szolgáltatások nem válthatók készpénzre, más árura vagy szolgáltatásra (kivéve a Termékekben engedélyezett egyéb tartalmakat és szolgáltatásokat);

  h) Fizetős Tartalmat vagy Szolgáltatásokat csak tőlünk (vagy az általunk erre a célra felhatalmazott személytől) szerezhet be, illetve Ajándék esetén egy másik felhasználótól, és a Fizetős Tartalmat vagy Szolgáltatásokat meg sem kísérelheti beszerezni más illetéktelen személytől;

  i) bármilyen okból elutasíthatjuk a Fizetett Tartalom vagy Szolgáltatások megrendelésére irányuló ajánlatot.

  6.3. A 6.2. szakaszban meghatározott szabályokon túlmenően, az Ajándékokra a következő előírások vonatkoznak:

  a) Ajándékokat bizonyos Termékeinkben csak ugyanazon a játékszerver-régióban lehet adni, a Prémium Shopon keresztül. Például az EU szerveren (eu.wargaming.net) lévő Fiókból nem lehet Ajándékot küldeni az amerikai szerveren (na.wargaming.net) lévő felhasználóknak.

  b) Az Ajándék elküldését követő 24 órán belül a címzett e-mailben értesítést kap. Az Ajándék átvételéhez a címzettnek be kell lépnie a Premium Shop „Ajándékaim” (My Gifts) oldalára, és el kell fogadnia az Ajándékot.

  c) A címzett 30 naptári napon belül fogadhatja el vagy utasíthatja vissza az Ajándékot (kivéve, ha az adott Ajándékhoz vagy játékbeli eseményhez más időszak van megadva). Ha ezen időszakon belül az Ajándékot nem fogadják el, a küldő Fiókjára automatikusan jóváírásra kerül az Ajándék vagy az annak megfelelő játékbeli prémium valutában kifejezett ellenérték.

  d) Miután a címzett elfogadta vagy visszautasította az Ajándékot, a feladó erről 24 órán belül értesítést kap e-mailben.

  e) Ha a címzett már rendelkezik az Ajándékban szereplő járművel (például tankkal), akkor az Ajándék megrendelésekor a jármű helyett a jármű játékbeli prémium valutában kifejezett ellenértéke automatikusan jóváírásra kerül a címzett Fiókjában.

  f) Az Ajándékként küldött járműveket a megfelelő garázshelyekkel együtt adjuk.

  g) Ne fogadjon el Ajándékot ismeretlen személytől.

  h) Ha egy Ajándékkal kapcsolatban a csalás alapos gyanúja merül fel, jogunkban áll a küldő és/vagy a címzett Fiókjának zárolása, amíg a vizsgálat le nem zárul, és megerősítjük, hogy nem történt csalás.

  6.4. HA TERMÉKEINKET KÜLSŐ PLATFORMOKON HASZNÁLJA, KÖTELES AZ ADOTT KÜLSŐ PLATFORM ÁLTAL MEGKÖVETELT ÖSSZES FELTÉTELNEK IS MEGFELELNI. AZ ILYEN TERMÉKEK DÍJSZÁMÍTÁSA ÉS SZÁMLÁZÁSA AZ ADOTT PLATFORMOK SZABÁLYAI SZERINT TÖRTÉNIK, ÉS NEM A WARGAMING SZABÁLYAI SZERINT. A WARGAMING KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET A KÜLSŐ PLATFORMOK TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN.

  6.5. A PlayStation™Network termékeinek és szolgáltatásainak használata esetén, a játékon belüli áruházban vásárolt tartalmak eladója a Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited („SIENE”), és a vásárolt tartalmakra a PlayStation™Network szolgáltatási feltételei és a PlayStation™Store-on elérhető felhasználói megállapodás vonatkozik. Kérjük, ellenőrizze az egyes vásárlásokhoz tartozó felhasználási jogokat, mivel ezek tételenként eltérőek lehetnek. Hacsak nincs másként feltüntetve, a játékon belüli boltokban elérhető tartalmak korhatár-besorolása megegyezik a játékéval.

  6.6. Ha kártyakibocsátó bankja automatikus számlafrissítő szolgáltatásokat kínál (Visa Account Updater, Mastercard Automatic Billing Updater vagy hasonló), ezek a szolgáltatások automatikusan frissíthetik változás esetén a fizetési kártya adatait az elfogadóink rendszerében, anélkül, hogy Önnek bármit kellene tennie. Ha nem szeretné, hogy a kártyaadatai automatikusan frissüljenek, kérjük, lépjen kapcsolatba a kártyáját kibocsátó bankkal.

  Elállással kapcsolatos tudnivalók

  Elállási jog

  Ön jogosult 14 naptári napon belül, indoklás nélkül elállni bármely szerződéstől. Az elállási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Az elállási jog gyakorlásához értesítenie kell Társaságunkat:

  Wargaming Group Limited
  105 Agion Omologiton Avenue
  1080 Nicosia
  Ciprusi Köztársaság
  wf@wargaming.net
  +357 22 864444
  https://eu.wargaming.net/support/,

  a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről, egyértelmű nyilatkozatban (például postai úton vagy e-mailben küldött levélben). Használhatja az elállási formanyomtatványunkat, de ez nem kötelező. Az elállási formanyomtatványt vagy más egyértelmű nyilatkozatot elektronikusan is kitöltheti és benyújthatja weboldalunkon: https://eu.wargaming.net/support/hu/products/wot/article/10541/. Ezen lehetőség használata esetén azonnal (például e-mailben) visszaigazolást küldünk Önnek az elállás kézhezvételéről.

  Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatát az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

  Az elállás következményei

  Ha eláll a Szerződéstől, Társaságunk köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított 14 naptári napon belül, amikor értesültünk a Szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről, visszafizetni Önnek a Szerződés alapján Öntől kapott teljes összeget, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő, Ön által választott szállítási mód miatt felmerülő többletköltségeket). A visszatérítésre ugyanazon fizetőeszközzel kerül sor, mint amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha Ön kifejezetten másképp rendelkezett; a visszatérítés kapcsán semmilyen díj nem terheli Önt.
  Ha azt kérte, hogy a szolgáltatások már az elállási időszak alatt kezdődjenek meg, akkor Ön köteles részünkre a Szerződéstől való elállási jogának gyakorlásáról szóló értesítésig már teljesített szolgáltatásokért ésszerű mértékű, a Szerződés szerinti teljes szolgáltatási összeggel arányos díjat megfizetni.

  Fontos:

  • Ön elveszíti elállási jogát, miután a Fizetős Tartalom vagy Szolgáltatások teljes körűen rendelkezésre állnak, ha a szolgáltatásnyújtás az Ön előzetes, kifejezett beleegyezésével és annak tudomásul vételével indult, hogy Ön elveszíti elállási jogát, amint a Fizetős Tartalom vagy Szolgáltatások teljes körűen rendelkezésre áll.
  • Ön elveszíti elállási jogát, amennyiben a Szerződés olyan Fizetős Tartalom vagy Szolgáltatások nyújtására vonatkozik, amelyeket nem fizikai adathordozón biztosítanak, ha a szolgáltatásnyújtás az Ön előzetes, kifejezett beleegyezésével és annak tudomásul vételével indult, hogy Ön ez esetben elveszíti elállási jogát.

  6.7. A fentiek alapján Ön tudomásul veszi, hogy a Fizetős Tartalom vagy Szolgáltatások megvásárlásával hozzájárul, hogy a Fizetett Tartalmat vagy Szolgáltatásokat közvetlenül az Ön rendelkezésére bocsássuk, miután elfogadtuk a megrendelését. Ön elveszíti elállási jogát, amint a Fizetős Tartalom vagy a Szolgáltatások teljes mértékben elérhetővé váltak az Ön számára. Az elállási joga nem szűnik meg azonban, ha olyan Fizetős Tartalmat vagy Szolgáltatást rendel meg, amely bizonyos időtartamra szól (például időben korlátozott prémium tagság).

  6.8. Technikai korlátok miatt nem garantálhatjuk, hogy az Ön által egy adott fizetési móddal teljesített kifizetéseket ugyanazzal a fizetési móddal térítjük vissza Önnek. Ön elfogadja, hogy ilyen kifizetések visszatérítését más, általánosan elfogadott fizetési csatornákon keresztül is teljesíthetjük, például bankszámlára történő átutalással, ha az eredeti fizetési módokon történő visszatérítés technikailag nem megoldható. A visszatérítések miatt Önnek semmilyen esetben sem kell díjat fizetnie.

  6.9. A jelen EULA semmilyen módon nem korlátozza a vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályokat, különösen az Ön „Fizetős Tartalom vagy Szolgáltatások” című 6. szakasz szerinti elállási jogát.

  6.10. Ha Ön a Cseh Köztársaságból származik, a cseh fogyasztóvédelmi törvények értelmében a következő jogokkal rendelkezik: https://legal.eu.wargaming.net/cs/czech-consumer-protection/.

  7. Wargaming irányelvek

  7.1. A következő tevékenységek tilosak bármely Termékünk használata során:

  a) bármilyen jogellenes tevékenység vagy arra történő ösztönzés;

  b) bármilyen sértő, jogsértő, törvénytelen, káros, fenyegető, bántalmazó, zaklató, rágalmazó, vulgáris, obszcén, pornográf vagy diszkriminatív tartalom továbbítása;

  c) öngyilkosság megvitatása vagy bátorítása;

  d) kéretlen üzenetek küldése (spamming);

  e) reklámozás bármilyen formája;

  f) társadalmi, vallási vagy politikai kérdések megvitatása, amelyek sértőek lehetnek;

  g) azonosító információk megszerzése és közzététele önmagáról vagy másokról;

  h) más felhasználók becsapása, beleértve a csalást vagy a pszichológiai manipulációt;

  i) olyan tartalom továbbítása, amely vírust, sérült adatot, rosszindulatú programot, trójai falovat, bot billentyűleütés naplózót, férget, időzített bombát, cancelbotot, pókot, kémprogramot, extrakciós eszközöket, bányászprogramokat vagy egyéb számítógépes programozási rutinokat tartalmaz, amelyek célja és/vagy tényleges eredménye valamely rendszer, adat vagy személyes információ károsítása, módosítása, titkos elfogása vagy bányászata, lekérdezése vagy kisajátítása;

  j) a Termékek vagy bármely felhasználó elleni, elosztott szolgáltatásmegtagadási (DDoS) támadás végrehajtása, kérése vagy az abban való közreműködés;

  k) bármilyen nem engedélyezett szoftver vagy eszköz létrehozása, használata, elérhetővé tétele vagy terjesztése, beleértve a hackeket, csalásokat, exploitokat, scripteket, botokat, trénereket, automatizálási programokat vagy más olyan szoftvert, amely bármilyen módon és célból kapcsolatba lép a Termékkel, beleértve az ilyen szoftverek és a Wargaming közötti kommunikáció elfogását, emulálását vagy átirányítását;

  l) a Termék módosítására és a felhasználói élmény megváltoztatására tervezett szoftverek („modok”) létrehozása, használata, elérhetővé tétele vagy terjesztése, kivéve, ha azt a Wargaming kifejezetten engedélyezte;

  m) a Termék vagy a Termékszerverek olyan területeire történő belépés vagy annak kísérlete, amelyek a nyilvánosság számára nem hozzáférhetőek;

  n) bármely személy, vállalkozás vagy szervezet, beleértve Wargaming alkalmazottak megszemélyesítése, nevükben történő eljárás;

  o) a normál játékmenet megzavarása, például önpusztítással, csapattársak károsításával, csapattársak blokkolásával, passzív játékkal vagy a csatából való korai kilépéssel; vagy

  p) a Wargaming által bevezetett biztonsági intézkedések megkerülése.

  7.2. Kérjük, ezeket a szabályokat mindenkor tartsa be, mivel ennek elmulasztása a jelen EULA súlyos megsértésének minősül, és a „Wargaming általi felfüggesztés vagy felmondás” 16.5–16.9 szakaszai értelmében a Termékeinkhez vagy a Fiókjához való hozzáférés korlátozásához vezethet.

  7.3. A Wargaming magyarázatokat és példákat adhat arra vonatkozóan, hogy a jelen EULA-ban szereplő fenti és egyéb szabályok hogyan alkalmazandók egy adott helyzetre vagy Termékre, annak jellegétől és funkcióitól függően („Irányelvek”).

  7.4. Az egyes játékok használatára vonatkozó Irányelvek az alábbi linkeken találhatók:

  7.5. A klánok egyes játékokban való használatára vonatkozó Irányelvek az alábbi linkeken találhatók:

  7.6. A Fórumok használatára vonatkozó Irányelvek az alábbi linkeken találhatók:

  7.7. Fair Play-irányelveink az alábbi linkeken találhatók:

  7.8. A Játékostartalmi szabályzat az alábbi linken található:

  7.9. A Wargaming a jövőben az Irányelvek körét bővítheti, azokat módosíthatja vagy törölheti. A jelen EULA és az Irányelvek közötti bármilyen eltérés esetén jelen EULA tartalma irányadó.

  8. Módosítások

  8.1. Előfordulhat, hogy komoly okokból időnként módosítanunk kell jelen EULA tartalmát, például az adott Termék új funkciói és jellemzői miatt, vagy az alkalmazandó jogszabályok változásainak való megfelelés érdekében.

  8.2. A konkrét változásokról, és azon jogáról, hogy visszautasíthatja azokat, e-mailben, előre tájékoztatjuk Önt, legkésőbb harminc (30) naptári nappal a változások hatályba lépése előtt. A frissített EULA szövegét is közölni fogjuk Önnel. Ha a módosításokkal nem ért egyet, felmondhatja az EULA-t a Fiókja törlésével a https://eu.wargaming.net/personal/privacy/ oldalon, vagy konzolos játékok esetén a https://console.worldoftanks.com/accounts/management/ oldalon. Ha a módosítások hatályba lépését követően továbbra is használja Termékeinket, az a módosítások elfogadásának minősül. Az EULA legfrissebb változata mindenkor elérhető a jogi oldalainkon a https://legal.eu.wargaming.net/hu/ címen, vagy más, Önnel későbbiekben közölt oldalon. A jelen EULA módosításai nem érintik az Ön felhalmozott jogait, és nincs visszamenőleges hatályuk.

  9. Javítások, frissítések és módosítások

  9.1. Időről időre előfordulhat, hogy javításokat, frissítéseket, további Tartalmat vagy egyéb módosításokat (mindegyik egyenként „Módosítás”) kell telepítenünk vagy biztosítanunk a Termékekhez. Erre a Termékek megfelelőségének fenntartása érdekében vagy más fontos működési okokból lehet szükség, például a Termékek új technikai környezethez vagy megnövekedett számú felhasználóhoz való igazítása, az online játék javítása, funkciók hozzáadása, frissítése vagy eltávolítása, szoftverhibák javítása miatt.

  9.2. Ön ezennel elfogadja és tudomásul veszi, hogy továbbfejleszthetjük, javíthatjuk, frissíthetjük, módosíthatjuk, korlátozhatjuk a Terméket, annak grafikáját, funkcióit, játékmenetét és bármely Fizetős Tartalmat vagy Szolgáltatásokat, azon túlmenően is, ami a Fizetős Tartalom vagy Szolgáltatások megfelelőségének fenntartásához szükséges, a 9.1 pontban leírt egyéb fontos működési okokból.

  9.3. A Módosítások közé tartozhatnak a Fizetős Tartalom vagy Szolgáltatások egyes elemeinek leépítései (nerf) vagy bővítései (buffs), beleértve az Ön által már megrendelt Fizetős Tartalmat vagy Szolgáltatásokat is. Erre csak akkor kerül sor, ha azt törvény megengedi és csak a törvény által előírt eljárásnak megfelelően, ha ennek érvényes és ésszerű oka van, például a 9.1. pontban leírtak szerint, vagy a Wargaming által megszerzett használati jogok lejárta esetén.

  9.4. A Fizetős Tartalom vagy Szolgáltatások bármely közelgő Módosítása esetén, ha a Módosítás negatív hatással van a Fizetett Tartalomhoz vagy Szolgáltatásokhoz való hozzáférésére, haladéktalanul tájékoztatjuk Önt a Módosításról, annak jellemzőiről és időpontjáról. Ha egy közelgő Módosítás hatása jelentősebb, vállaljuk, hogy tartós és tárolható formában, világos és érthető módon tájékoztatjuk Önt:

  (i) az adott Módosításról azt megelőzően vagy azzal egyidejűleg; és

  (ii) a Módosítás jellemzőiről és időpontjáról, valamint

  (iii) a Módosítás által érintett Szerződés ingyenes felmondására vonatkozó jogáról, a tájékoztatás kézhezvételétől vagy a Fizetős Tartalom vagy Szolgáltatások módosulásától számított 30 naptári napon belül, attól függően, hogy melyik következik be később.

  9.5. Ha Ön úgy dönt, hogy a fenti 9.4 (iii) bekezdésnek megfelelően a Szerződést felmondja,

  (i) a döntését kifejező nyilatkozatának kézhezvételét követően, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az értesítéstől számított 14 naptári napon belül visszatérítjük Önnek, a Fizetős Tartalom vagy Szolgáltatások megfelelőségének függvényében, a felmondásról szóló döntés kézhezvételéig a megrendelés azon időtartamának megfelelő, arányos összeget, amely alatt a Fizetős Tartalom vagy Szolgáltatás nem volt megfelelő, illetve az Ön által előre befizetett összeg olyan időszakra vonatkozó részét, amely megmaradt volna, ha úgy dönt, hogy nem mondja fel a szerződést; és

  (ii) a Szerződés megszűnését követően Ön vállalja, hogy tartózkodik a Fizetős Tartalom vagy Szolgáltatások használatától és/vagy harmadik fél számára történő hozzáférhetővé tételétől.

  9.6. Az elállási jog eseteitől eltekintve, a visszatérítéseket ugyanazon fizetési módon biztosítjuk. Mindazonáltal technikai korlátok miatt nem garantálhatjuk, hogy az Ön által egy adott fizetési móddal teljesített kifizetéseket ugyanazon fizetési móddal térítjük vissza Önnek, amely esetben Ön elfogadja, hogy ilyen kifizetések visszatérítését más, általánosan elfogadott fizetési csatornákon keresztül is teljesíthetjük, például bankszámlára történő átutalással, ha az eredeti fizetési módokon történő visszatérítés technikailag nem megoldható. A visszatérítések miatt Önnek semmilyen esetben sem kell díjat fizetnie.

  9.7. A Wargaming mindent megtesz annak érdekében, hogy a Tartalmat és a Termékeket elérhetővé tegye az Ön számára. Azonban Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalom és a Termékek korlátozott élettartamúak lehetnek, és előfordulhat, hogy üzleti okokból vagy jogi, műszaki vagy egyéb objektív okok miatt nem áll módunkban egy Tartalmat vagy Termék(ek)et a továbbiakban biztosítani. Ha úgy döntünk, hogy leállítjuk a Tartalom vagy Termék(ek) biztosítását, legalább 180 naptári nappal előre tájékoztatjuk Önt, és eleget teszünk az Önnel szemben fennálló jogi kötelezettségeinknek. Ha jogi, technikai vagy egyéb objektív okokból meg kell szüntetnünk a Tartalom vagy Termék(ek) nyújtását, erről előzetesen tájékoztatjuk Önt (kivéve, ha a Tartalom vagy Termék(ek) azonnali eltávolítása szükséges), és minden felelősséget kizárunk, kivéve azokat az eseteket, amikor a Tartalom vagy Termék eltávolítása a mi hibánkból következik be, vagy ha a vonatkozó jogszabályok másként írják elő.

  10. Technikai követelmények

  10.1. A Termékek használatához bizonyos minimális hardver- és szoftverigény tartozik (beleértve a megfelelő internetkapcsolatot). Az egyes Termékek technikai követelményeit a Termék leírása tartalmazza. Kérjük, a Termékek telepítése/használata előtt győződjön meg arról, hogy az Ön berendezései megfelelnek ezeknek a technikai követelményeknek. A Termékek grafikájának minősége a beállításoktól, a hardvertől és az internetkapcsolatától függően eltérő lehet.

  10.2. A minimális hardver- és szoftverkövetelmények módosítására a 9. „Javítások, frissítések és módosítások” című szakasz szerint kerül sor.

  11. Zárt tesztek

  11.1. Lehetőséget adhatunk Önnek arra, hogy új Termékeket és funkciókat teszteljen alfa-, béta- vagy más típusú zárt tesztelés során („Tesztelő”). Az Ön tesztelői részvétele zártkörű (nem áll nyitva minden felhasználó számára), és az alábbi feltételek vonatkoznak rá.

  11.2. A zárt tesztek bizalmasak. A tesztelt Termékekre/funkciókra vonatkozó információk, beleértve ezen Termékek részeként kínált funkciókkal és jellemzőkkel kapcsolatos információkat is, bizalmasak. Ha Ön zárt tesztben vesz részt, köteles megelőzni és megakadályozni a tesztelt Termékekhez történő jogosulatlan hozzáférést, azok másolását, nyilvánosságra hozatalát és jogosulatlan használatát. A tesztelést Ön személyesen végzi, és nem adhat más személyeknek hozzáférést a tesztelt Termékekhez. A tesztelt Termékek és/vagy a termékinformációk bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg Társaságunk nyilvánosan terjeszteni kezdi vagy más módon nyilvánosságra hozza az Ön által tesztelt Termékeket és Tartalmat – amennyiben azok nyilvánosságra kerülése nem az Ön hibája miatt történik.

  11.3. Tesztelőként az Ön feladata kizárólag az adott Termékek/tesztfunkciók értékelése és a hibák feltárása – a tesztelt Termékekkel és/vagy funkciókkal kapcsolatban semmilyen jogot vagy kiváltságot nem biztosítunk Önnek. A tesztelt Termékeket a teszteléshez ingyenesen, „ahogy van” alapon biztosítjuk, és nem vállalunk semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot/jótállást.

  11.4. A tesztelt Termékek használata során Ön Tartalmat, tapasztalati pontokat vagy más érték- vagy státuszmutatókat gyűjthet. Ön tudomásul veszi, hogy ezeket az adatokat visszaállíthatjuk, amikor az adott Termék tesztelési fázisa lezárul, vagy bármikor a tesztelési folyamat során. Ebben az esetben minden felhasználói előzmény és adat törlődik, és minden felhasználó kezdő státuszba tér vissza.

  11.5. Azzal, hogy Tesztelőként elindít egy tesztet, Ön tudomásul veszi, hogy:

  a) a tesztelt Termék tartalmazhat ismert vagy ismeretlen hibákat;

  b) bármely elért érték vagy állapotjelző bármikor törölhető;

  c) nem vagyunk kötelesek egy adott tesztelt Terméket / funkciót bármilyen időtartamra ingyenesen vagy bármilyen formában elérhetővé tenni;

  d) a tesztelt Termék lehet, hogy csak fizetős formában lesz elérhető, a tesztelési folyamat befejezése után vagy egy jövőbeni időpontban;

  e) a tesztelt Termék tesztelési fázisban történő használata során Önre továbbra is kötelező érvényű a jelen EULA; és

  f) ha zárt tesztről van szó, a Termékkel kapcsolatos minden információt bizalmasan kezel a fentiek szerint, és nem adja ki ezeket más személyeknek.

  12. Felhasználó által generált tartalom

  12.1. Bizonyos Termékek lehetővé teszik, hogy tartalmat hozzon létre, módosítson vagy az Ön által létrehozott tartalmat („Felhasználó Által Generált Tartalom” vagy „UGC”), közzétegye, feltöltse vagy elérhetővé tegye más felhasználók számára a Termékeinken keresztül.

  12.2. UGC-nek minősülnek különösen a Becenevek, fórumbejegyzések, chatbejegyzések, hangchat, messenger típusú funkciók, profiltartalmak, játékmenet, művészeti alkotások, képernyőfotók, zene, hangok, felvételek, rajongói művészet, let’s play és gameplay videók, módosítások, rajongói weboldalak és más típusú alkotások.

  12.3. Ön rendelkezik minden olyan joggal, amely azon saját, eredeti tartalmához fűződik, amely az UGC részét képezi. Az UGC-hez fűződő jogai nem terjednek ki a Termékeinkre, illetve az UGC bármely olyan részére, amely a Termékeink bármelyikéből áll vagy azt tartalmazza.

  12.4 Ha Ön a Termékeinken keresztül UGC-t tesz közzé, tölt fel vagy tesz elérhetővé más felhasználók számára, ezzel Ön a szellemi tulajdonjogok teljes időtartamára jogdíjmentes, a teljes világra kiterjedő, nem kizárólagos, örökös, visszavonhatatlan és szabadon allicencbe adható engedélyt ad Társaságunk számára ahhoz, hogy az Ön UGC-jét a Termékeink működtetése, terjesztése, a Termékeinkbe való beépítése és promóciója céljából felhasználhassuk, sokszorosítsuk, módosítsuk, abból származékos műveket hozzunk létre és használjunk, hasznosíthassuk, terjeszthessük, továbbíthassuk, előadhassuk, lefordíthassuk, hosztolhassuk, elérhetővé tegyük és kommunikálhassuk a Termékeinken és bármely, a Termékeinkkel kapcsolatos platformon – beleértve harmadik fél platformjait is. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen licenc célja többek között az Ön által készített UGC más felhasználók számára történő hozzáférhetővé tétele, és e célból szükség lehet arra, hogy módosítsuk az UGC-jét.

  12.5. Az Ön által létrehozott vagy más felhasználók számára elérhetővé tenni kívánt Felhasználó Által Generált Tartalommal kapcsolatban Ön elfogadja és betartja az alábbi feltételeket:

  a) nem tölthet fel olyan UGC-t, amely más tulajdonát képezi, kivéve, ha rendelkezik az adott jogtulajdonos engedélyével;

  b) nem tölthet fel olyan UGC-t, amely sérti bárki más szellemi tulajdonjogait, magánélethez fűződő jogait vagy bármely egyéb jogát, illetve, amely illegális vagy jelen EULA-ba üközik;

  c) a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben Ön lemond arról, hogy a világ bármely joghatósága alá tartozó területen az UGC-hez fűződő szerzői jogokat vagy hasonló jogokat követeljen, gyakoroljon és érvényesítsen;

  d) a saját UGC tartalmáért egyedül Ön felelős; Társaságunk nem végez előszűrést, és nem támogat, hagy jóvá vagy ellenőriz előzetesen semmilyen UGC-t, amelyet Ön és más felhasználók a Termékekhez adnak hozzá;

  e) Ön semmilyen módon nem állíthatja vagy utalhat arra, hogy bármely UGC Társaságunk támogatását élvezi vagy Társaságunkhoz kapcsolatható;

  f) a Felhasználó Által Generált Tartalomnak meg kell felelnie az összes vonatkozó jogszabálynak, és nem tartalmazhat olyan elemet, amely sértőnek, rágalmazónak, illegálisnak minősülhet, vagy amely a hírnevünket sértheti;

  g) ha Ön UGC-t hoz létre, azért Ön tartozik felelősséggel; Társaságunk nem vállal felelősséget Felhasználó Által Generált Tartalmakért, és ahhoz nem nyújtunk támogatást;

  h) ha úgy véljük, hogy az UGC használata vagy feltöltése sérti a jelen feltételek bármelyikét, akkor a Wargaming eltávolíthatja, blokkolhatja, szerkesztheti, áthelyezheti vagy letilthatja az érintett Felhasználó Által Generált Tartalmat; és

  i) ha Ön megsérti ezen feltételek bármelyikét, fenntartjuk a jogot, hogy felfüggesszük vagy véglegesen eltávolítsuk az Ön Felhasználó Által Generált Tartalmának elérhetőségét, és hogy bármilyen más, általunk megfelelőnek ítélt intézkedést tegyünk.

  12.6. A Játékostartalmi szabályzatban további információk találhatók arra vonatkozóan, hogy hogyan használhatja Termékeinket az azokon alapuló UGC létrehozására és megosztására.

  12.7. Ezen túlmenően Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem bocsátjuk rendelkezésére a Termékeink használata során Ön által biztosított vagy létrehozott tartalmat, ha:

  a) a Termékek kontextusán kívül nem használható;

  b) csak az Ön tevékenységére vonatkozik, amikor a Termékeket használja;

  c) azokat más adatokkal összevontuk, és nem, vagy csak aránytalanul nagy erőfeszítéssel lehetséges leválasztani; vagy

  d) azt a felhasználó és mások közösen hozták létre, és más felhasználók továbbra is használni tudják a tartalmat.

  13. Visszajelzések és felhasználói javaslatok

  13.1. Mindig örömmel hallgatjuk felhasználóink véleményét, és szívesen fogadjuk a Termékeinkkel kapcsolatos konkrét észrevételeket. Azonban régóta fennálló vállalati szabályzatunk sajnos nem teszi lehetővé, hogy az általunk kifejezetten kértektől eltérő kreatív ötleteket, javaslatokat vagy anyagokat elfogadjunk vagy figyelembe vegyünk. A jelen szabályzat célja, hogy elkerüljük a jövőbeli félreértések lehetőségét, amikor az általunk kidolgozott projektek mások számára úgy tűnhetnek, hogy hasonlítanak a saját kreatív munkájukhoz. Ennek megfelelően, sajnálatos módon kérjük, hogy ne küldjön Társaságunk részére semmilyen eredeti kreatív javaslatot, ötletet, jegyzetet, rajzot, koncepciót vagy egyéb információt, például játékötletet vagy eredeti alkotást („Javaslatok”).

  13.2. Minden beküldött Javaslat, amely akár kérésünkre, akár tiltásunk ellenére érkezik, a feltöltés vagy elküldés időpontjától kezdve Társaságunk tulajdonának minősül a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben.

  14. Külső weboldalakra mutató hivatkozások

  A Termékek tartalmazhatnak hivatkozásokat harmadik felek, többek közt hirdetők és más tartalomszolgáltatók által üzemeltetett weboldalakra. Ezek az oldalak adatokat gyűjthetnek vagy személyes adatokat kérhetnek Öntől. Társaságunk nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, nem felelős azok tartalmáért, adatvédelmi politikájáért, illetve az általuk gyűjtött adatok kezeléséért, felhasználásáért vagy közzétételéért.

  15. Szavatosság és kötelezettségek

  15.1. Ha a Termékek nem megfelelőek, a megadott feltételek teljesülése esetén Ön (i) kérheti a teljesítés kiegészítését, (ii) felmondhatja a Szerződést vagy kérheti az ár leszállítását, és – az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően – (iii) kártérítést vagy a hiábavaló költségek megtérítését követelheti, kivéve az általunk ingyenesen kínált Termékek esetében.

  15.2. Felelősséggel tartozunk a garantált tulajdonságok hiányából, illetve Társaságunk, képviselőink, alkalmazottaink vagy ügynökeink súlyos gondatlanságából vagy szándékosságából eredő károkért és személyi károsodásrét.

  15.3. Ezen túlmenően a lényeges szerződéses kötelezettségek enyhén gondatlan megszegése esetén is felelünk, de csak a kár tipikusan előrelátható mértékéig. A lényeges szerződéses kötelezettségek elméletben azon kötelezettségek, amelyek teljesítése egy szerződés megfelelő teljesítését egyáltalán lehetővé teszik, és amelyek teljesítésére a szerződő felek rendszeresen számíthatnak.

  15.4. Ha a német jog alkalmazandó Önre

  a) a német termékfelelősségi törvény („Produkthaftungsgesetz”) értelmében a garancia megszegéséért is felelünk; és

  b) az általunk ingyenesen kínált Termékek esetében csak a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért vagy személyi sérülésekért vállalunk felelősséget.

  15.5. Minden további felelősséget az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárunk.

  16. Szerződés megszűnése

  Rendkívüli felmondás

  16.1. Jelen pont nem érinti a Társaságunk és az Ön törvényes jogait a Fiókjának törlésére és a jelen EULA rendkívüli felmondására.

  16.2. Ha a rendkívüli felmondást a jelen EULA szerinti szerződéses kötelezettségünk megszegése indokolja, Ön jogosult (i) a felmondás időpontjáig egyéb Fizetős Tartalomra vagy Szolgáltatásokra még fel nem használt, játékbeli prémium valutáért fizetett összegek visszatérítésére; és (ii) a felmondás időpontjában a Fiókjához aktív prémium tagságért fizetett összegek időarányos visszatérítésére. Ettől eltekintve Ön nem jogosult további visszatérítésre, kivéve a jelen EULA-ban meghatározott vagy a vonatkozó jogszabályok által előírt eseteket.

  A Fiók törlésére és jelen EULA indoklás nélküli felmondására vonatkozó jog

  16.3. Ön bármikor, indoklás nélkül felmondhatja a jelen EULA-t a Fiókja törlésével a https://eu.wargaming.net/personal/privacy/ oldalon, vagy konzolos játékok esetén a https://console.worldoftanks.com/accounts/management/ oldalon.

  16.4. A tőlünk megrendelt Fizetős Tartalom vagy Szolgáltatások közvetlenül az Ön meglevő Fiókjához kapcsolódnak. Ha úgy dönt, hogy törli a Fiókját, és indoklás nélkül felmondja a jelen EULA-t, akkor a felmondás időpontjában elveszíti a Fiókon keresztül elérhető Fizetős Tartalmat és Szolgáltatásokat. Ilyen esetben Ön visszatérítésre nem jogosult. Jelen szakasz nem korlátozza a fenti 6. szakasz szerinti elállási jogát.

  A Wargaming általi felfüggesztés vagy felmondás

  16.5. Jelen EULA megsértése esetén, a jogsértés súlyosságától függően Társaságunk a következő intézkedéseket alkalmazhatja Önnel szemben:

  a) felfüggesztheti vagy véglegesen megszüntetheti hozzáférését egy vagy több Termék bizonyos funkcióihoz. Az ilyen funkciókat és a velük kapcsolatos Fizetős Tartalmakat vagy Szolgáltatásokat nem fogja tudni használni, de a Termékek más részei továbbra is elérhetők maradnak.

  b) felfüggesztheti vagy véglegesen megszüntetheti az egyes Termékekhez való hozzáférését. Ön nem férhet hozzá az ilyen Termékekhez, és nem használhat bennük semmilyen Fizetős Tartalmat vagy Szolgáltatásokat.

  c) felfüggesztheti vagy véglegesen megszüntetheti a Fiókjához való hozzáférését. A felfüggesztés időtartama alatt nem férhet hozzá a Fiókjához, és nem használhat semmilyen Fizetős Tartalmat vagy Szolgáltatásokat, valamint letilthatjuk bármely Termékhez részéhez vagy annak egészéhez történő jövőbeni hozzáférését.

  d) felmondhatja a jelen EULA-t és törölheti az Ön Fiókját.

  16.6. Jelen EULA első és nem súlyos megsértése esetén, ha az eset orvosolható, és a körülmények lehetővé teszik számunkra, akkor tizennégy (14) naptári nappal korábban írásban értesítjük Önt a Fiók várható lezárásáról, lehetőséget adva Önnek a jogsértés orvoslására ezen időszak alatt.

  16.7. Súlyos esetben, ha úgy ítéljük meg, hogy az ideiglenes felfüggesztés nem elegendő, véglegesen lezárjuk a Fiókjához való hozzáférését, vagy töröljük a Fiókját. Ilyen eset lehet például jelen EULA súlyos vagy ismételt megsértése.

  16.8. Ha a jelen EULA megsértése miatt a Fiókját felfüggesztjük vagy töröljük, Ön nem jogosult visszatérítésre, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok másként rendelkeznek. Jelen szakasz nem korlátozza a fenti 6. szakasz szerinti elállási jogát.

  16.9. Ha úgy véli, hogy Fiókja tévedésből került függesztésre vagy törlésre, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a https://eu.wargaming.net/support/ alatt.

  Becenevek

  16.10 Ha a fiókod törlésre kerül, engedélyezhetjük a fiókot létrehozó új játékosoknak, hogy a törölt fiókod becenevét használják.

  17. Irányadó jog és joghatóság

  17.1. Jelen szerződésre a Ciprusi Köztársaság joga alkalmazandó, kizárva az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezményt (CISG) és a kollíziós szabályokat. Ha Ön az EU-ban állandó tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó, Önt a lakóhelye szerinti ország jogszabályainak kötelező rendelkezései is védik. A ciprusi bíróságok nem kizárólagos joghatósága érvényes. Ez azt jelenti, hogy a jelen EULA-val kapcsolatos fogyasztóvédelmi jogainak érvényesítése érdekében Ön akár Cipruson, akár a lakóhelye szerinti országban is keresetet indíthat, az alábbi kivételekkel:

  a) Ha Ön Németországban lakik, a német jog alkalmazandó. Ez esetben a németországi bíróságok joghatósága érvényes. Ez azt jelenti, hogy a jelen EULA-val kapcsolatos fogyasztóvédelmi jogainak érvényesítése érdekében Németországban indíthat keresetet.

  b) Ha Ön Törökországban lakik, a törökországi bíróságok vagy a Török Fogyasztói Választottbíróság joghatósága érvényes.

  c) Amennyiben Ön Olaszországban lakik, az olasz bíróságok joghatósága érvényes.

  17.2. A jelen EULA értelmezésével, teljesítésével vagy érvényességével kapcsolatos viták esetén a Felek kötelesek a jogi lépéseket megelőzően békés megegyezésre törekedni, kivéve, ha a lakóhely szerinti ország törvényei másként rendelkeznek.

  17.3. Ha Ön az EU-ban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben lakik, az Európai Bizottsághoz fordulhat az uniós fogyasztók számára létrehozott online vitarendezési (ODR) platformon keresztül: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Társaságunk azonban nem vesz részt ezen a platformon. Ezen túlmenően Önnek joga van a lakóhelye szerinti országban bíróságon kívüli vitarendezési szervekhez fordulni, ha a fogyasztóvédelmi törvény szerinti vitája van Társaságunkkal, például:

  18. A fogyasztói jogok nem korlátozottak

  18.1. A jelen EULA rendelkezései nem zárják ki vagy korlátozzák a fogyasztóknak az alkalmazandó jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján fennálló jogait.

  18.2. Ha a jelen EULA bármely része érvénytelennek minősül, az nem érinti a jelen EULA más részeinek érvényességét. Továbbá, megállapodunk abban, hogy a jelen EULA többi részét úgy értelmezzük, hogy az a lehető legjobban tükrözze az Ön és Társaságunk szándékainkat jelen EULA tekintetében.

  19. Kapcsolatfelvétel

  Ha bármilyen kérdése, panasza vagy észrevétele merül fel a jelen EULA-val vagy a Termékekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a https://eu.wargaming.net/support/ címen.