Dokumentacja prawna

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Umowa licencyjna użytkownika końcowego
 • Umowa licencyjna użytkownika końcowego

  Ostatnia aktualizacja: 02 lutego 2016

  1. O Umowie licencyjnej użytkownika końcowego

  1.1 Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego (lub „EULA”) reguluje Twoje relacje ze spółką Wargaming Group Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nikozja 1080, Cypr, lub którąkolwiek z jej spółek stowarzyszonych, w tym Wargaming World Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nikozja 1080, Cypr, odnośnie gier Xbox® oraz gier PlayStation® („Wargaming”, „my”, „nasz” i „nas”) w odniesieniu do naszych gier, obejmuje to, lecz nie ogranicza się do, „World of Tanks”, „World of Warplanes”, „World of Warships”, „World of Tanks” dla Xbox® 360 oraz Xbox® One, „World of Tanks” dla PlayStation®4, „World of Warships: Legends”, „World of Tanks Blitz”, „World of Warships Blitz”, „Gods & Glory”, „Total War: Arena” (każda z nich określana jako „Gra”).

  1.2 Niniejsza umowa EULA zawiera zasady i wytyczne dotyczące korzystania przez Ciebie z Gry („Zasady gry”). Zasady gry są określone na stronie:

  i stanowią część niniejszej umowy EULA.

  Musisz również zaakceptować i stosować się do wszystkich zasad, którym podlegają platformy zewnętrzne dotyczące konkretnej Gry. Obejmuje to, lecz nie ogranicza się do Gier Xbox® oraz innych zasad usług Xbox®, licencji PlayStation® 4 oraz innych zasad Sony, zasad Apple Appstore oraz Game Center, jak również zasad Google PlayTM. Wszelkie złamanie przez Ciebie dowolnej zasady dotyczącej platform zewnętrznych zostanie uznane za poważne naruszenie Warunków Świadczenia Usług.

  Niniejsza umowa EULA, wraz z zaakceptowanymi przez Ciebie zasadami osób trzecich oraz innymi dokumentami, określa nasze oczekiwania wobec Ciebie, jeśli chodzi o zachowanie w trakcie rozgrywania Gry. Prosimy o staranne zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem rozgrywania Gry.

  Grając w gry na PlayStation®4 oraz używając serwisów Sony, zgadzasz się na następujące zasady. Zawartość zakupiona za pośrednictwem sklepu udostępnionego w grze oznacza, że została ona zakupiona od firmy Sony Network Entertainment Europe Limited („SNEE”) i podlega Warunkom świadczenia usług obowiązującym w sieci Sony Entertainment Network, z którymi można zapoznać się w sklepie PlayStation®Store. Prawa użytkownika należy sprawdzać przy każdym zakupie, ponieważ mogą one być różne w zależności od pozycji. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zawartość dostępna w dowolnym sklepie udostępnionym w grze jest objęta tą samą klasyfikacją co gra

  2. Niniejsza umowa EULA i Ty

  2.1 Jeżeli masz mniej niż 18 lat, poproś rodzica lub opiekuna o przeczytanie i akceptację niniejszej umowy EULA w Twoim imieniu. Jeżeli nie jesteś pełnoletni/a, nie wolno Ci korzystać z Gry ani mieć do niej dostępu bez nadzoru rodzica lub opiekuna.

  2.2 Poprzez proces instalacji Gry (jeżeli dotyczy) lub korzystanie z Gry wyrażasz zgodę na warunki niniejszej umowy EULA, w tym Zasady Gry. Jeżeli nie wyrażasz zgody na warunki niniejszej umowy EULA lub Zasady Gry, nie powinieneś/powinnaś podejmować prób instalacji lub korzystania z Gry.

  3. Warunki świadczenia usług oraz Polityka prywatności oraz plików cookie

  Potwierdzasz, że w ramach procesu zakładania konta Wargaming („Konto”) przeczytałeś/aś nasze Warunki Świadczenia Usług oraz naszą Politykę prywatności oraz plików cookie i wyrażasz na nie zgodę.

  4. Zmiany niniejszej umowy EULA i Zasad gry

  4.1 Okresowo możemy być zmuszeni do wprowadzania zmian do niniejszej umowy EULA z ważnych przyczyn, na przykład w celu uwzględnienia nowych funkcji i funkcjonalności w Grze lub w związku ze zmianami w prawie. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej umowy EULA, nie później niż 4 tygodnie przed wejściem takich zmian w życie poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej o Twoim prawie do nie zaakceptowania ich. Najnowsza wersja niniejszej umowy EULA będzie dostępna na stronach internetowych firmy Wargaming („Strony internetowe”). Proszę upewnij się za każdym razem, kiedy korzystasz z Gry, czy nie pojawiła się aktualizacja  niniejszej umowy EULA. Zmiany postanowień niniejszej umowy EULA nie naruszają Twoich nabytych praw i nie mają mocy wstecznej.

  4.2 Okresowo możemy być również zmuszeni do zmiany Zasad Gry z ważnych przyczyn, na przykład w celu rozwiązania problemu, który może pojawić się w Grze lub sposobie grania, i upewnienia się, że Gra nadal jest atrakcyjna dla wszystkich użytkowników. W przypadku wprowadzenia zmian do Zasad gry, nie później niż 4 tygodnie przed wejściem takich zmian w życie poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej o Twoim prawie do nie zaakceptowania ich. Najnowsza wersja Zasad gry będzie dostępna na Stronach internetowych. Zmiany Zasad gry nie naruszają Twoich nabytych praw i nie mają mocy wstecznej.

  5. Korzystanie z Gry

  5.1 W zamian za Twoją akceptację niniejszej umowy EULA, udzielamy Ci osobistego prawa (zwanego „licencją”) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy EULA na pobieranie, instalowanie i granie w Grę.

  5.2 Niniejsza licencja ma charakter:

  • niewyłączny” (co oznacza, że tej samej licencji oraz licencji podobnej możemy udzielać również innym osobom),
  • odwołalny” (co oznacza, że możemy wypowiedzieć niniejszą licencję w określonych okolicznościach, które zostały wyjaśnione poniżej),
  • osobisty” (co oznacza, że nie możesz korzystać z Gry w jakimkolwiek celu komercyjnym),
  • nieprzenoszalny” (co oznacza, że licencja zostaje udzielona wyłącznie na Twój użytek i że nie możesz przenosić niniejszej licencji ani udzielać sublicencji jakiejkolwiek innej osobie na jakiekolwiek prawa, które Tobie przyznajemy), oraz
  • ograniczony” (co oznacza, że możesz korzystać z Gry wyłącznie w celach określonych w niniejszej umowie EULA), i
  • zależny od przestrzegania przez Ciebie niniejszej umowy EULA.

  6. Wymagania techniczne

  Do korzystania z Gry wymagany jest określony sprzęt, oprogramowanie i możliwości (w tym odpowiednie łącze internetowe).

  7. Łatki (patches), aktualizacje i zmiany

  Okresowo możemy być zmuszeni do wdrażania lub dostarczania łatek (patches), aktualizacji, dodatkowych treść lub innych modyfikacji Gry (na przykład w celu poprawienia grywalności (gameplay) online, dodania nowych funkcji lub usunięcia błędów oprogramowania). Niniejszym akceptujesz, przyznajesz i rozumiesz, że stale pracujemy nad dalszym rozwojem Gry i Usług, poprawiamy, wprowadzamy nowe wersje (upgrades) i aktualizacje grafiki, funkcjonalności, grywalności (gameplay) jak również jakiejkolwiek innej Treści Gry, w celu zwiększenia Twojej satysfakcji z korzystania z Gry.

  8. Własność intelektualna

  8.1 Gra, w tym kod, grafika, sposób działania gry, interfejs użytkownika, zawartość audio i inna zawartość, zawiera informacje zastrzeżone oraz materiały chronione prawem autorskim lub innymi prawami, w szczególności prawami własności intelektualnej. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że takie informacje zastrzeżone oraz materiały są naszą własnością lub że posiadamy licencje do nich i że nie wolno Ci ich używać bez uzyskania naszej zgody.

  8.2 „World of Tanks”, “World of Warplanes”, “World of Warships”, “World of Tanks Blitz”, “Wargaming.net” oraz “Wargaming”  i ich loga stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Wargaming. Nie wolno Ci wykorzystywać ani prezentować takich znaków towarowych w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej umowie EULA. Wszelkie znaki towarowe i usługowe osób trzecich, które pojawią się w Grze, stanowią własność ich właścicieli, a wszelkie prawa do nich są zastrzeżone.

  Twórcą Total War: Arena jest Creative Assembly.
  Creative Assembly, logo Creative Assembly, Total War, Total War: Arena oraz logo Total War są są zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi firmy Creative Assembly Limited. SEGA oraz logo SEGA są zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi firmy SEGA Holdings Co., Ltd. lub jej filii. SEGA jest zarejestrowana w Amerykańskim Biurze Patentów i Znaków Towarowych. Wszystkie pozostałe znaki handlowe, logo i prawa autorskie należą do ich prawnych właścicieli.

  9. Zasady Gry

  9.1 Zasady Gry określają oczekiwane przez nas zachowania podczas grania w Grę. Przed rozpoczęciem Gry uważnie przeczytaj Zasady Gry. Pamiętaj, że „odgrywanie roli” (role-playing) nie jest wytłumaczeniem dla nieprzestrzegania Zasad Gry.

  9.2 Jeżeli dopuścisz się istotnego naruszenia Zasad Gry, możemy, wedle naszego rozsądnego uznania i zależnie od wagi naruszenia, podjąć niektóre lub wszystkie z następujących czynności:

  • zawieszenie Twojego dostępu do funkcjonalności „czat w grze” w Grze przez krótki okres czasu,
  • zawieszenie Twojego dostępu do funkcjonalności „czat w grze” w Grze przez dłuższy okres czasu, oraz
  • zawieszenie lub zlikwidowanie Twojego Konta zgodnie z Warunkami Świadczenia Usług.

  Jeżeli popełniłeś naruszenie pierwszy raz, a naruszenie to można usunąć, nie jest ono rażące, a okoliczności nam na to pozwalają, otrzymasz od nas pisemne zawiadomienie (np. e-mail, fax, list) o takim zamknięciu Konta 14 (czternaście) dni kalendarzowych wcześniej, abyś miał/a możliwość usunięcia naruszenia w trakcie tego okresu. Jeżeli zawiesimy Twoje Konto, w okresie tego zawieszenia nie będziesz miał/a dostępu do Konta ani do Usług. Jeżeli zamkniemy Twoje Konto, nigdy nie będziesz miał/a dostępu do Konta i możemy również zabronić Ci dostępu do lub użytkowania Usług w przyszłości.

  9.3 Jeżeli zawiesimy Twój dostęp do funkcji „czat w grze”, w czasie trwania tego zawieszenia będziesz mógł/mogła grać w Grę i czytać wiadomości innych graczy na „czacie w grze”, lecz nie będziesz mógł/mogła brać w nim udziału.

  9.4 Jeżeli stwierdzisz, że inny użytkownik narusza którąkolwiek z Zasad Gry, zgłoś proszę ten fakt firmie Wargaming używając funkcji „Pomoc” lub „Zgłoś nadużycie” w Grze, jeżeli są one dostępne, lub skontaktuj się z Działem pomocy za pośrednictwem strony https://eu.wargaming.net/support/.

  10. Ostrzeżenie dotyczące padaczki

  Niektóre osoby są podatne na ataki padaczki lub utratę przytomności podczas ekspozycji na migające światła lub wzory świetlne. U takich osób w wyniku oglądania pewnych obrazów na monitorze lub w wyniku grania w pewne gry wideo może nastąpić atak. Może się to zdarzyć nawet wówczas, gdy taka osoba nie ma żadnej historii choroby w tym zakresie i nigdy nie miała ataków padaczki. Jeżeli jakikolwiek członek Twojej rodziny wykazywał kiedykolwiek objawy związane z padaczką (ataki lub utrata przytomności) w wyniku ekspozycji na migające światła, przed rozpoczęciem gry powinieneś/powinnaś skontaktować się z lekarzem. Sugerujemy, aby rodzice monitorowali wykorzystanie gier wideo przez dzieci. Jeżeli Ty lub Twoje dziecko podczas gry w grę wideo doświadczy następujących objawów: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, skurcze mięśni lub powiek, utrata przytomności, dezorientacja, ruchy mimowolne lub drgawki, należy NATYCHMIAST przerwać grę i skonsultować się z lekarzem. Pamiętaj, że podczas korzystania z gry wideo konieczne jest zapewnienie standardowych środków ostrożności dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, takich jak unikanie gry w razie zmęczenia lub niewyspania, zachowywanie 10–15 minutowych przerw co godzinę, siedzenie we właściwej odległości od ekranu i granie w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.

  11. Zapewnienia i zakres odpowiedzialności odnośnie Gry

  11.1 Zapewniamy, że mamy prawo do zawarcia niniejszej umowy EULA i udzielenia Ci licencji na korzystanie z Gry jak wskazano w punkcie 5 (KORZYSTANIE Z GRY).

  11.2 Ponosimy odpowiedzialność za szkody związane z obrażeniami ciała lub narażeniem życia lub zdrowia, lub za szkody wyrządzone przez nas umyślnie, naszych przedstawicieli, pracowników lub naszych wykonawców, lub zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego dotyczącymi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

  11.3 W odniesieniu do nabywanych przez Ciebie towarów wirtualnych, oprócz odpowiedzialności określonej w punkcie 11.2, ponosimy odpowiedzialność za szkody wynikające z braku gwarantowanej cechy lub rażącego zaniedbania z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli lub wyznaczonych przedstawicieli.

  11.4 Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z naszej strony zostaje wyłączona w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy obowiązującego prawa.

  12. Obowiązujące prawo i właściwość sądów

  12.1 Niniejsza umowa EULA oraz wszelkie spory, roszczenia lub zobowiązania (umowne lub pozaumowne) wynikające z niniejszej umowy, ich przedmiotu lub treści i z nimi związane podlegają przepisom prawa polskiego.

  12.2 Jeżeli prawo obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania nie stanowi inaczej, wszelkie wspomniane wyżej spory zostają poddane jurysdykcji sądów polskich.

  13. Postanowienia ogólne

  13.1 Niniejsza umowa EULA reguluje nasze relacje z Tobą. Nie jest ona podstawą jakichkolwiek praw dla jakichkolwiek innych osób, chyba że co innego wynika wyraźnie z treści niniejszej Umowy EULA.

  13.2 Jeżeli jakakolwiek część niniejszej umowy EULA uznana zostanie za niewykonalną, nie wpłynie to na wykonalność jakiejkolwiek jej innej części. Wspólnie z Tobą zobowiązujemy się interpretować pozostałą część niniejszej umowy EULA w sposób odzwierciedlający w możliwie największym zakresie Twoje i nasze intencje w związku z niniejszą umową EULA.

  13.3 Jeżeli Ty lub my nie skorzystamy (lub opóźnimy korzystanie) z jakiegokolwiek prawa należnego Tobie lub nam na mocy niniejszej umowy EULA, taki brak korzystania lub opóźnienie nie oznacza utraty takiego prawa. Jeżeli Ty lub my skorzystamy z tego prawa tylko częściowo lub jednorazowo, nie uniemożliwia to Tobie bądź nam ponownego skorzystania z niego w przyszłości.

  14. Brak naruszenia praw konsumentów

  Postanowienia niniejszej Umowy EULA nie wyłączają, nie ograniczają oraz w żaden inny sposób nie naruszają praw przysługujących konsumentom zgodnie z przepisami obowiązującego prawa jak również nie mogą być przez kogokolwiek w ten sposób interpretowane.

  15. Skontaktuj się z nami

  W razie jakichkolwiek pytań, skarg lub uwag dotyczących niniejszej umowy EULA skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony https://eu.wargaming.net/support/.